Hur psykiatri, pandemier, morgellons, religion och politik beväpnas – mot det civila samhället – blogginlägg 20

World power and rich elite – An Industry of Death

1

Jag tror att jag har insett hela sanningen om världen och jag har insett alla lögner som världens makt och rika eliten använder för att mörda oss vanligt folk med, på den här planet. Det här är det mest viktiga och kanske den sista blogginlägg som jag kommer att skriva, eller kanske inte. Innan jag börjar, så vill jag rekommendera er att ni går i er anti virus och av blockerar den Antivirus Föräldrakontroll som blockerar att se på olagligt innehåll och som blockerar att lada ner på sin dator olagligt innehåll. Jag har (F secure) anti virus. Kom ihåg att allt som världens regeringar ger oss vanligt folk, arbetar i världens regeringars fördel. Den (F secure) blockerar dom här video om Psykiatrin som om det vare något olagligt. Jag kan inte se på dom video och när jag besöker den YouTube konto, då ljuger den antivirus att alla videor har tagits bort av användare, som är en ren lögn. När jag har stängt av dom blockering funktioner i (F secure) Föräldrakontroll, då kan jag se dom videor om psykiatrin på dator. Oavsett vilken Antivirus ni har, om ni har Antivirus Föräldrakontroll aktiverad, då kommer Antivirus blockera för er all sanning på internet som kan varna er för livsfaror som världens makt och rika eliten har lagt ut framför era ögon, så att ni kan luras i döden tillsammans med era barn. I den här blogginlägg här har jag sagt verkligen nästan allt, som jag hade att säga. Jag kan alltid tilläga mer skit som världens makt och rika eliten vilseleder, manipulerar, censurerar oss alla vanliga människor på den här planet med, för att världens vanliga folk inte ska inse att världens makt och rika eliten tillsammans mördar vuxna, unga och barn av oss vanligt folk helt lagligt, men jag tycker att jag har sagt allt det som är viktigt så att väldens civila befolkning kan inse sanningen om vilken ondska dom alla tillsammans är. Jag rekommenderar er att ni inte ska ha bråttom att läsa snabbt den här bloggen. Se väldigt noggrant på dom alla video, för det handlar om ni ska gå ur världens makt och rika eliten hjärntvätt, eller om ni ska fortsatta vara hjärntvättade. Om ni fortsätter vara hjärntvättade av världens regeringars mediapropaganda, då kommer det hända att ni eller era barn blir lurade i döden och då kommer ni sluta i graven. Jag börjar där jag slutade sist och det är min pågående död i elektriska skador och jag börjar med förintelse av världens civila befolkning i döds industri som världens makt och rika eliten kallar för Psykiatrin.

2

Psychiatry: An Industry of Death

(https://www.youtube.com/watch?v=oLT2am7Va6M&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=76&t=371s&ab_channel=CCHRSouthAfrica)

Psykiatri

I den här video beskrivs nazister i dom gamla filmer som propaganda som har demoniserat folk genom psykiatrin för att det ska se ut som trovärdig anledning för att dom ska kunna mörda Judar tillsammans med alla andra folk som ansågs vara fiende, tyskar som var politiska motståndare och även tyskar som var psykisk sjuka. Angående detta har dom helt rätt men inte bara det. Det som 99% av civil befolkning (vanligt folk) på den här planet inte vet är att Psykiatrin var ett bedrägeri från den första dagen världens makt och rika eliten kom på idén att grunda psykiatrin som en statlig institution. Psykiatrin idag är den mest onda brutala fulländade och väldesignade systemförintelse och tortyr av folk till döds. Genom Psykiatrin når (regering) staten hela civila befolkningen. Dom når os som är vanligt folk, vuxna, unga och våra barn. Genom psykiatrin har regering fria händer att lagligt likvidera, låsa in bakom lösta dörrar och permanent plocka bort ur samhället. Genom psykiatrin regering skadar folk fysiskt, skadar folk mentalt, demoniserar, stympar, invalidiserar, mördar och låser vanligt folk lagligt in i fångenskap under påstående av vård mot psykisk sjukdom depression. All den massaker på civil befolkning döljer alla regeringar på den här planet genom lögner där stater genom TV, Radio, internet och sådana Youtube videoclip marknadsförs psykiatrin som vårdinstitution. I den här video påstår dom att dom kritiserar psykiatrin som en bedrägeriinstitution, medan genom mediapropaganda lögner i den här video döljs och kamoufleras den sanna anledning som gör det möjligt att psykiatrin kan fortsätta leda hela världens befolkning in i döden genom att lura folk i permanenta dödliga skador. Skapare av den här video Psychiatry: An industry of Death, skapare av den andra video i den här blogginlägg ECT Electroconvulsive Therapy och alla existerande liknande video på internet, presentera sig som trovärdiga förespråkare av sanning som kämpar mot psykiatri. Men, det är just dom själva som är världens makt och rika elitens röst av psykiatrin. Dom kämpar inte mot psykiatrin. Den här videon är väl utarbetad osant falskt vilseledande världens regeringars utlagd mediapropaganda som har för syfte att dölja massmord som psykiatrin begår på hela civila befolkning på den här planet. Den här videon är en avancerad psykologisk manipulering och vilseledning av civila befolkningen i tjänst åt alla existerande regeringar på den här planet Jorden. Den här videon är vidare utveckling av dom nazisters arbete genom falsk information ful av lögner om psykiatrin som har för syfte att lura folk in i psykiatrin, där folk går alltid mot sin död. Den här videon är Fulländning av nutida fascism som förmedlas genom den här falska propagandavideo som har för syfte att dölja sanningen att alla existerande regeringar på den här planet tillsammans mördar var sitt eget folk och det massmord begår dom alla världens regeringar tillsammans på samma sätt genom hela statliga system. Hela världens befolkning på den här planet luras på samma sätt av var sin regering genom mainstreammedier och hela statliga system i falsk känsla av säkerhet, där folk har blivit lurade i tro på att folk lever i trygghet och säkerhet med sina barn, medan i själva verket alla vi vanligt folk oavsett ras och religion lever i en värld där vi och våra barn mördas genom (regering) statliga kriminella bedrägerier som går ut på att lura folk i döden. I nutida fascism mördas civil befolkning (vanligt folk) genom kamouflerade marknadsföring reklam lögner om elektriska apparater på 9 volt som säljs under påstående av alla möjliga användnings syfte för kropps behov och sen förstörda kropp och förstörda kroppens nervsystem, deporterar den skadade människa med tvång till förintelseläger som kallas för Psykiatrin in i sluten psykiatrisk vård, där regering verkställer döds straff med den slutgiltiga verkstelning döds straffmetod ECT behandling.

ECT behandling

När Josef Mengele mördade folk genom elektrisk ström i förintelseläger, då på slutet av andra världs krig var det ingen som har skrattat åt det och då var det genocid (brott mot mänsklighet), medan Idag när folk mördas genom elektrisk ström då marknadsför alla regeringar världen över det som något ofarligt och som vård mot depression. Nu när folk pratar om att dom håller på att dö på

3

grund av elektriska skador genom inopererade påstådda elektriska neurologiska apparater, genom Neurografi, genom tusentals olika elektrostimulering apparater på 9 volt, genom skador ursakade av Teaser vid polis ingripande, då censurerar alla regeringar folk som har blivit skadade så att dom ska överhuvud taget inte ens få säga att dom har blivit skadade, att hela nerv system dör på grund av allt detta, att man förlorar känsel i kroppen, att man förlorar även sitt förstånd och att man dör till slut. Jag ser att jag håller på att dö. Jag känner att jag dör och det som har hänt mig är inte ens brott. Från den dag då jag blev skadad och fram tills nu, så har jag aldrig någonsin hittat på internet en enda människa som säger att den har blivit skadad genom någon av dom alla apparater på 9 volt. Nu framstår det som att jag är den enda människa på planet som har blivit skadad och som öppet skriver om det i blogg. Då inser man hur mäktig den världs statliga censuren är. Alla som har blivit skadade polis övervakas och censureras av varenda regering på den här planet Jorden personligen vid sin dator när dom skriver om detta, så att övriga folk inte ska få veta om att allt detta är oändligt många gånger mer alvarligt, så alvarligt att det alltid slutar i döden. Det enda som världens regeringar tillåter att det ska få pratas om i medier är om skador som folk har fått av ECT i psykiatrin, där folk vilseleds genom falsk information och rena lögner om skador som ECT orsakar på den mänskliga hjärnan. Dom förminskar alvar av hjärnskador genom ECT och dom förklarar det på ett kaxig och oförskämt sätt, att det ska påstås vara ofarlig nödvändig mest effektiv metod för att bota påstod farligt tillstånd kallad för Depression. Alla olika psykiska störningar uppstår på grund av svåra traumatiska händelser och problem i livet som väcker skuld, skam, rädsla, sorg, ångest, oro känslor och på grund av allt detta blir man svårt deprimerad. Det är naturen som har rustat oss människor med genom evolutionen för att vi ska bli drivna till att vi ordnar problem så att vi säkerhetsställer fortsatt liv i trygghet och säkerhet för oss och våra barn. Om man inte ordnar detta problem, då med tiden skuld, skam, rädsla, sorg, ångest, och oro känslor, blir många gånger värre och starkare. Livet under sådana påfrestningar säter sina spår på mentala psykiska hälsa. Den konstanta stress skadar och förvandlar ens personliga identitet och då blir man krossad, sårbar och uppgiven som individ till slut, helt oförmögen att prestera och likas med något i livet. Det är vad världens regeringar är ute efter. Världens regeringar genom polisen tuggar folks mentala sinnen varje natt i över 20 år genom olika psykotroniska vapen. Det är ännu värre med unga, för när förälder är regerings måltavla, då är även förälders barn måltavla för regerings utplåning av hela familjen, för att åstadkomma så stor psykologisk lidande som det är bara möjligt för förälder. Tortyr är inte ens det slutgiltiga mål för världens regeringar. Regerings slutgiltiga mål är att folk vuxna och unga ska begå mord eller självmord. Dessutom har dom lagt ut i samhället dödliga dödsfällor som leder folk i döden med tvång. Så, deras slutgiltiga mål är att hela familj ska gå i graven.

Mål är att hela familj ska gå i graven

Tro på det eller nej, så är det den värld vi lever i. Regering genom polisen tuggar barns psyke från första dag då barnet har fötts, varje natt obemärkt och hela vägen upp till tonåren, för att barnet inte ska utvecklas. Barnet kan inte koncentrera si i skulan och då klarar barnet inte skolundervisning och då misslyckas barnet genom hela skolgång undervisning. Det leder barn senare i livet på fel väg och utan utbildning leder det unga till arbetslöshet. Utan möjlighet att ha et arbete, leds dom samma barn som unga i drogmissbruk och kriminalitet. När förstörda barn som unga begår et brott, då är regering väldig snabb med att lega ungas felsteg i livet upp i mainstreammedier som uthängs genom medialynchning som demoner som är en fara för samhället. Men ingen ser att dom unga har blivit utsatta för brott som regering har begått på dom genom Psykotroniska vapen. Psykotroniska vapen existerar inte offentligt, medan hela jävla internet är fylld med folk världen över som vitnar om sin tortyr genom Psykotroniska vapen som i dom flesta fal slutar i att folk dör på grund av det tortyr. Även när skapare av Psykotroniska vapen vitnar om sin skapelse, att Psykotroniska vapen existerar, folk väljer ändå att tro på vad TV säger och det som TV säger är att tortyr genom Psykotroniska vapen är villfarelse, inbillning, psykisk sjukdom och konspiration teori. Världens regeringar är ute efter att förstöra en människans liv som regeringar har som sin måltavla, för att man ska bli myslikad och att livet ska bli outhärdligt och omöjligt att leva och regerings slutgiltiga mål är att den människan ska begå

4

självmord. Detta tillstånd där folk har sådana problem kallar regeringar för Depression som folk har insjuknat enligt statlig mediapropaganda utan någon vettig och logisk anledning. Dom har blivit bara psykisk sjuka och det är den fördummar bild som världens regeringar har byggt genom hela statliga system genom den mänskliga historien om folk som är deprimerade, så att tack vare detta stater har fråntagit röst av den demoniserade psykiskt sjuk stämplade människan. Des människans röst blir inte trovärdig. Efter detta kan staten utsätta den människa för brott efter brott, medan om den människa börjar prata offentligt om den statliga brottsliga övergrep, då blir den människa inte trodd av övriga befolkningen och det är det hela syfte med denna demonisering av folk som mår psykiskt dåligt. Det är så världens alla existerande stater leder folk i döden och plockar ur samhället en efter en och det har pågått så genom hela mänsklighetens historia, då dom kom på idé att skapa Psykiatrin som statlig institution. Det regerings propaganda har för syfte att dölja får sitt eget folk och dölja för hela övriga vanliga folk på den här planet, den elektriska genocid som jag skriver om i den här bloggen om. Som jag sa, den elektriska genocidförintelse är möjlig bara tack vare att alla världens regeringar samarbetar med varandra för att lura var sitt och varandras folk i dödliga kropps skador som slutar alltid i döden. Folk får inte veta sanningen från sin egen regering genom mainstreammedia och om folk ser på utländska medier, då får folk se samma identiska mediapropaganda eller snarare samma identiska lögner som lurar oss alla tillsammans oavsett ras och religion i falsk känsla av säkerhet, där det enda som vi får veta om, är att vi vanligt folk lever våra liv i trygghet och säkerhet med våra barn. Vi får veta om konflikt mellan länder. Vi får veta om konflikt mellan religioner, där det ser ut som att vi befinner oss ständigt på gränsen till 3 världs krig och vad vi får se är våra politiska ledare som skyddar oss vanligt folk. Enligt dom det existerar inga livsfaror för existens av oss vanligt folk och våra barn. Faror existerar inte och har aldrig existerat och när man blir dödligt skadad, då inser man att hela mänsklighet bygger på lögner som hela världens makt och rika eliten tillsammans serverar och har serverat oss alla vanliga folk sen den första dag vi har fötts. Ordna problem i livet och då kommer du bli frisk mentalt och återställd till 80 %. Man blir aldrig helt fullt återställd på grund av att traumatiska händelser i livet har förändrat den personliga identiteten, men man kan bli till freds i sin mentala sinnen fri från skuld, skam, rädsla, ångest, sorg och orokänslor. När man har frigett sig detta problem i livet, då har automatisk depression slutat att existera. Bara så kan man återfå sitt liv som värdig att leva. Mediciner kan aldrig bota depression. Mediciner som psykiatriska vården ger till folk är verktyg åt alla världens regeringar för att straffa var sitt folk genom att förstöra fysiskt och mentalt kroppen och hälsa på folk. Deras uppgift är att droga ner folk, så att man åldras utan att man lever, att man inte känner själva livet och att man inte ska ha någon framgång i livet. Dom mediciner sänker oro men dom skadar både fysiskt och mental hälsa. Om du lever närdrågad i många år med dom mediciner då kan du bli säker på att du kommer bli formad som individ efter det neddrogade tillståndet, för vi människor är som en bandspelare. Villkor under vilka vi lever är det som formar oss människor som individer. Tar du mediciner för psykisk sjukdom, då är du inte riktigt dig själv. Det onormala tillstånd under påverkan av dom mediciner är det som skrivs i lång tids minne och då är du direkt förändrad som individ. I stället för att du ska bli botad av psykisk sjukdom blir du psykiskt sjuk, för du känner inte till något bättre. Världens makt och rika eliten ljuger alt för folk om psykiatrin. Dom reklamerar psykiatrin som vårdinstitution som hjälper folk mot psykisk sjukdom. Men psykiatrin leder folk bara mer och mer in i döden. Deras enda uppgift är att förklara regerings brotts övergrep på civil befolkning som psykisk sjukdom, villfarelse, inbillning, lögner och konspirationsteori. Deras vård går ut på att man som deras patient ska inte likas med något och man ska inte göra något. Man ska bara fortsätta existera som en zombie utan hopp och utan någon mening i livet. Dessutom dom alla mediciner skadar mycket alvarligt kroppen och dom skadar även mentala hälsa. Det är på detta sätt när det handlar om problem i livet och när man har depression så är det här vad hela världens statliga brotts genocid bedrägeri propaganda om psykiatrin och om depression bygger på och den förmedlas och serveras till os vanligt folk genom mainstreammedia och propaganda genom hela statliga system, där folk

5

luras att se bara denna bild om psykisk sjukdom depression så att folk ska aldrig få se något mycket mer farligt som innebär döden och det är den osynliga elektriska förintelse. Regeringar påstås ger vård till folk genom mediciner för att folk ska påstås bli botade från psykisk sjukdom och det är vad folk har blivit övertygade genom mainstreammedia och hela statliga system genom den mänskliga historien. Det enda som stater vill, är att folk ska fortsätta tro på var sin stat (regering) så att dom kan lura folk i det som folk inte ser och det är elektriska skador genom det hav av alla olika elektriska multi systemförintelse masslakt av vanligt folk på olika sätt. När stater har likats med att lura folk i elektriska skador, då har stater förvandlat den människa i permanent psykisk sjuk individ som förlorar sin kropp, sin hälsa, sitt förstånd, sin sociala förmåga, sin familj, förlorar alt det mänskliga i sig och man till slut dör på grund av elektriska skador. Den sätt och villkor under vilka vi lever är det som formar oss människor som individer. Om du har en trygg uppväxt och om du lever omgiven av kärlek och glädje, då blir du en normal mentalt fult fungerande social människa. I denna grupp tillhör makt och rika eliten. I denna grupp tillhör alla anställda i riksdag, alla anställda i alla existerande medier, alla anställda i hela kompletta vården, alla anställda i polisen, militära styrkor och övriga säkerhets statliga institutioner. I denna grupp tillhör alla anställda i skolsystemet, kommun, socialen och så vidare. I denna grupp ingår alla religiösa ledare för alla religioner som finns och existerar idag på den här planet. I denna grupp ingår alla offentliga och populära personligheter i radio, tv program, musik, filmindustri och dom alla tillsammans leder oss alla vanliga folk och våra barn i döden oavsett vilken ras och religion vi vanligt folk må tillhöra, genom att dom ger oss den falska bilden av verklighet. Även om dom vet sanningen så väljer dom ändå att hålla tyst om det. I denna grupp tillhör alla oskyldiga lyckliga vanliga människor som har inget att göra med det statliga övergrep på civil befolkning, men som regeringar utnyttjar genom att låta dom leva sina liv i fred och välstånd. Sådana människor lifter stater upp i mainstreammedia som framgångsrika exempel för att civil befolkning ska se en falsk bild av verklighet, att även vi vanligt folk påstås lever i samhället där alla kan likas i livet, medan folk inte får se folk som stater mördar och sen censurerar så att den falska bilen av samhället inte ska avslöjas för övriga civila befolkning. Folk ska fortsatta med sina aktiviteter. Folk ska fortsätta med sin hobby. Folk ska fortsätta med sin religiösa tro, där det finns inget at oroa sig för. Regerings mainstreammedia propaganda ger oss folk falsk trygghetskänsla som förvandlar oss till lugna ofarliga fredliga får och kaniner som kan slaktas utan något motstånd och tvivel mot staten. Det som alla regeringar i världen visar till oss vanligt folk är folk som begår brott och på så sätt är det bara civilbefolkning som bryter mot lagen. På så sätt makt och rika eliten vänder oss vanligt folk mot varandra, för att vi ska bli splittrade, att vi aldrig ska förena oss mot makt och rika eliten, att vi ska se fara i varandra, medan vi aldrig får se oändligt många gånger värre och väl dolda kamouflerade dödsfällor i statliga system som tar livet av oss vanligt folk och våra barn. Regeringar använder trojan kamouflerade ord som forskning, vård, teknologiska framsteg, religion, reklam, välstånd, framgång och rikedomar för att kunna lura hela civila befolkning in i döden. Det är omöjligt för vanligt folk att inse den sanning att regeringar ljuger till var sitt folk och att regeringar har ljugit till var sitt folk rakt i ögon på folk genom den hela mänsklighetens historia. Det är omöjligt för vanligt folk att inse sanningen att regeringar använder påstående av forskning, vård, teknologiska framsteg, religion, reklam, välstånd, framgång, rikedomar och så vidare, för att lura folk i dödliga skador som slutar alltid i döden. Regeringar likas med den genocid statliga bedrägeri att mörda vanligt folk, tack vare på grund av att vi vanligt folk har aldrig hört talas från första dag vi har fötts fram tills nu om att folk har någonsin dött på grund av statliga system. Att vi aldrig har och att vi aldrig får veta om det, är på grund av censur som varenda regering på den här planet använder för att tystar ner varenda dödligt skadad individ i var sitt land. Regeringar lurar och vilseleder oss genom den statliga censor för att vi aldrig ska misstänka att det pågår genocid där folk mas mördas tack vare genom regerings lögner som förmedlas genom mainstreammedia om alt i samhället. Hur ska vi kunna veta om att vi vanligt folk mördas i fredstid när vi aldrig har hört talas et enda ord om det någonstans. Det som medier inte pratar om är det som inte

6

existerar. Folk som regering inte har som sin måltavla ser vi på Youtube, Instagram, olika blogg där folk skriver om smink, mode, träning och så vidare. Dom är fria från statlig censor och det är sådant information och underhållning världens regeringar vill att folk ska bara få se, på grund av att det ockuperar folks tankar och uppmärksamhet och det övertygar folk i falsk känsla av säkerhet när man läser om oskyldiga ämne som man är intresserad av. Naturligtvis, ingen tvingar oss på att vi ska se på sådant och alt ser ut som att vi vanligt folk har et fri vilja att se på vad vi vill, men vi får aldrig se vanligt folk som vitnar om att dom har blivit skadade till döds genom statliga system. Sådant folk får hundra tusentals och miljoner följare medan jag inte får en enda. På min blogg står det att jag har 117 prenumeranter men jag ser inte ett enda namn av dom prenumeranter. Det 117 har svenska regering skrivit själva på min blogg genom censor för att det ska se ut som att det finns lite folk som läser min blogg, men att min blogg inte är intressant för folk att läsa om. Samma sak händer med folk som börjar läsa den här blogg och när dom ser den siffra att jag har 117 prenumeranter, då tycker dom att ingen följer den här blogg och då tror dom att även övriga civil befolkning inte vill läsa den bloggen. Folk börjar automatiskt misstro trovärdighets grad på hela blogg. Det första som kommer på deras tanke är att blogg om mode eller sport har hundra tusentals följare medan den här har 117. När dom även ser att det finns inga kommentarer under blogginlägg, då tror dom att den bloggen måsta vara ett bedrägeri eller avsiktligt skriven propaganda som är ful av konspirationsteori. Men den här bloggen är inget bedrägeri. Den här bloggen är skriven av mig och jag har betalat med mitt liv för att den ska bli skriven. Jag har aldrig fått en enda skriven kommentar av folk på mina blogginlägg. Med detta suggestivt förminskar den svenska staten betydelse och trovärdighets grad av min blogg, i syfte för att folk inte ska ta åt sig mina varningar, för jag skriver om brott som just den svenska staten har begått på mig och det brott begås på oss alla vanliga människor på den här planet och det på samma sätt. Jag tycker att dom alla människor som lever sina liv i lycka och glädje har förtjänat att leva sådant liv och jag önskar dom all det bästa. Att vi får se dom men inte folk som regeringar har skadad genom statliga system, är hur regeringar övertygar folk i att vi lever tryga och säkra med våra barn i demokrati med mänskliga rättigheter, medan det pågår massaker på civil befolkning världen över och varenda en som blir mördad av regeringar, blir censurerade och tystade ner genom alla tillgängliga medel. Det handlar inte om en miljon, det handlar inte om några miljoner mördade människor genom den elektriska förintelsesystem som är planet globala förintelsesystem multisätt att skada människor med elektrisk ström på. Det handlar om 100 miljoner och kanske mer än så mördade människor oavsett ras och religion över hela planet Jorden i senaste 80 till 100 år. Ur depression man kan gå ur genom att ordna problem i livet, medan med elektriska skador man har fåt 100 gånger större och värre problem än vad man har haft ursprungligen i livet och ur den här problem man kan aldrig gå ur. Man går igenom en döds process och sin pågående död, där man till slut förlorar sitt förstånd helt, medan man upplever sin kropp som dör och det är bara döden som kan stoppa detta lidande. Något liv kan du aldrig återfå. Så, civil befolkning världen över dör på grund av elektriska skador och vi alla vanliga människor tillsammans luras av våra egna och alla andra regeringar på den här planet genom den brottsliga marketing och reklamäring av elektriska förintelse som något ofarligt som i verklighet slutar i att vi vanligt folk som är vuxna eller våra barn dör. Genom väl utformad marketing och reklamäring av elektriska apparater i oändliga skepnader som något ofarligt, får regering åtkomst åt hela vår kropp, åt hela vårt nervsystem och inre kroppsorganen. Världens regeringar vill inte skada oss utanför på kroppen för dom skador syns och dom skador är lätta att bevisa. Dom vill skada oss inne i kroppen, för när dom skadar oss inne i kroppen då blir skador livshotande och dessutom kan man inte bevisa skador som syns inte. Att lura folk i elektriska skador som slutar alltid i döden genom marketing och reklamäring, medan det inte uttalas et ord om den för vanligt folk är det högsta kulmen på världens makt och rika elitens ondska. Det är dom som gör det mot oss vanligt folk. Världens regeringar mördar oss genom olika neurologiska apparater, mördar oss genom apparater på 9 volt, mördar oss genom Neurografi på smärt klinik, mördar oss genom dödliga skador orsakade med Teaser vid

7

polisingripande och det sista och absolut det värsta av alt är verk ställning av döds straff i psykiatriska vården genom förstörelse av hjärna med ECT påstod behandling som i själva verket är en avrättning under påstående av vård mot psykisk sjukdom Depression, som man kunde bota själv genom att ordna problem i livet. Det är väldigt kontrollerad vad dom patienter får säga om skador som dom fick genom ECT i denna video. Jag har skrivit blogg om skador som jag fick av apparat på 9 volt, medan dom får vitna om sina skador orsakade av ECT högst i en till två minuter. Det slutar inte bara på detta ECT hjärnskada. Neuroner och hjärna fortsätter att dö och därmed hjärnfunktion försämras och det slutar i döden den moment då neuroner dör som kontrollerar hjärta, andning och övriga kroppsorgan. När man har dött, då förklaras patientens död som hjärta infarkt. ECT är inte bot mot depression utan det är plats där regering lagligt avrättar befolkningen under påstående av vård. Folk måste bara inse det sanning och det är detta som är ofattbart för att folk ska kunna förstå. Dom mördar oss och våra barn, medan vi inte ens misstänker dom som mördare. Vi älskar dom för dom är ju våra ledare för vår storslagna religiösa och nationella identitet, oavsett om vi är Kristna, Muslimer, Judar, Buddister och så vidare. Dessutom all lidande som jag går igenom går även ECT skadade patienter igenom också och till och med värre än vad jag går igenom. För dom tar det snabbare tid att dö, medan för mig tar det lite längre tid, men vi kommer alla att dö till slut. Dom blir alt mer drivna till vansinne på grund av lidande som döende hjärna i elektriska skador framkallar. Ju mer hjärna dör så försvinner även deras förstånd och nu har psykiatrin fångat dom som slavar som är rekryterade med tvång att bli trogna kunder till läkemedelsindustri mediciner mot psykisk sjukdom som är framställda som kemiska vapen som förstör kroppen på olika sätt. På samma sätt rekryterar regering folk med tvång som kunder till läkemedelsindustri genom att skada folk med apparater på 9 volt, att skada folk genom Neurografi, att skada folk genom neurologiska inopererade apparater, att skada folk genom Taser vid polisingripande och så vidare. På grund av elektrisk skada är dom slavar som är beroende av mediciner för nu måste dom ta Seroquel eller Zyprexa för att dom ska kunna överhuvudtaget sova. Seroquel eller Zyprexa bedövar hjärna och smärta lite grand men sover ner en med tvång. Utan dom mediciner skulle dom inte klara at sova alls på grund av lidande i agoni som döende hjärna genererar dygnet runt. Med tiden smärta och lidande blir outhärdligt och då blir dom tillsammans med mig tvungna att ta alt högre och högre doser av den medicinen för att dom ska få samma effekt som den första dagen då smärta uppstod efter ungefär et år, då man fick ECT chocker. Anledning varför psykiatrin ger 20 ECT behandlingar i rad är till att börja med, först nervsystem skadas genom apparater på 9 volt på 5 till 20 minuter utan att man ens har känt någon smärta och då får man domning på den skadade del av kroppen, medan skador på neuroner i hjärnan som uppstår vid ECT chocker skadas på några sekunder, börjar med att patient märker direkt, långt före dom 20 planerade behandlingar minnesförlust. I båda fal med skador på nervsystem genom apparater på 9 volt och skador på hjärna genom ECT chock på 400 volt, börjar märkas på riktigt först efter ungefär ett år och när neuroner i hjärnan har börjat förändras och börjar att dö, då är det den dag då smärta uppstår som fruktansvärd huvudvärk som liknar inte ens den vanliga huvudvärk och då börjar hjärna att dö. Medan hjärna förtvinar börjar även personliga identitet att upplösas och sluta alltmer att existera ju mer tiden går. Båda sätt genom att skada nervsystem och att skada hjärnan genom ECT chocker är en och samma sak och båda leder i galenskap, förståndshandikapp, kropps förruttnelse och slutligen i döden. Men först man blir inlåst i mental sjukhus innan man har hunnit dö fysiskt och där i fångenskap får man dö bakom lösta dörrar, långt borta från ögon av övriga vanliga folk. Om psykiatrin skulle ge bara en elektrisk ECT chock, då skulle patient märka efter et år att patient har blivit skadad och då skulle patient inte vilja utsätta sig mer för sådan horribel barbarisk behandling. Syfte med ECT chocker är att skada patienten så snabbt och så mycket det bara går. Med förstörd hjärna och med förlorade minen är man redan död, medan det tar lite tid att även kroppen dör. Patenten är inte ens kapabel att tänka grundläggande vardagliga sysslor uppgifter, att inte ens prata om att patienten kan utföra någon planerad handling. Patienten bara dör mer och mer för varje dag det går. Därför psykiatrin ger patienten många

8

ECT chocker i rad tills patient har märkt minnesförlust och när det har hänt, då vet psykiatrin att dom har förstört patienten till döds och då är dom nöjda med sin ECT behandling. Efter det lider patient i agoni tills sin död. Det är därför alla regeringar på den här planet har grundat psykiatrin, så att dom kan lagligt döda var sitt folk som har aldrig begått en alvarlig brått, under påstående av vård mot depression. Skyldig eller oskyldig så spelar det ingen roll. Skyldiga, oskyldiga och till och med barn mördas genom psykiatrin och det mord på civil befolkning kamoufleras och presenteras av världens makt och rika eliten alltid som vård mot depression som dom bortförklarar med en gått skratt och en leende. På så sätt har alla existerande världens regeringar öppen lucka att döda var sitt folk lagligt utan att dom själva blir skyldiga för mord. Världens makt och rika eliten, alla existerande politiska partier på den här planet oavsett vilken land det må handla om, tillsammans sprider mediapropaganda lögner som lurar folk i tro på att allt brott som folk blir utsatta för, döms alltid genom domstol till fängelsestraff eller till sluten psykiatrisk vård. Världens makt och rika eliten sänder genom mainstreammedia propagandalögner på TV, radio och internet. Dom vilseleder och lurar folk i att folk ska tro på en falsk bild av verklighet där bara vanligt folk begår brott, medan världens makt (alla existerande regeringar) tillsammans med var sin rika elit begår aldrig någonsin något brott. Men, den samma världens makt och rika eliten begår massaker på hela planetens civila befolkning genom olika förintelsesystem som är integrerade i statliga system som trojaner, där dom döljer sina begångna brott genom att mord som dom begår på vanligt folk i stället presenteras som hjälp till folk. Dom presenterar sitt begångna genocidbrott där dom har mördat vanligt folk på industriell skala under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Världens makt och rika eliten presenterar sina brottsliga kriminella handlingar som är exakt massaker på var sitt civil befolkning som något lagligt, harmlöst och ofarligt. Dom presenterar sitt brott mot mänsklighet (Genocid) som dom begår på var sitt folk som hjälp till folk och folk inser inte att det hjälp är en ren avrättning och verkstelning av döds straff. Världens makt och rika elitens massmord på var sin civila befolkning genom många olika förintelsesystem metoder ser ut ironiskt så här. Föreställ er en grupp av civila personer som misshandlar en annan civil individ. Dom slår honom med olika tillhygge, dom skär honom med olika vassa föremål, dom förstör honom i så stor grad att han blir döende och att han kommer att dö på grund av sina skador. I det fal har den person laglig rett att försvara sig och rett att kämpa för sitt liv för att han inte ska bli dödad. Folk som kollar på det misshandel kallar vanligtvis på polis, för det är fel i folks ögon att en försvarslös människa ska dödas brutalt utan möjlighet att kunna försvara sig. Vanlig folk har medkänsla, moral och respekt för mänskligt liv men världens makt och rika eliten har ingen medkänsla, moral och respekt för mänskligt liv och dom har ingen respekt för den person som blir misshandlad. Enligt dom kan han lika gärna bli mördad. Offentligt kallar dom det för brott på grund av att dom själva med sina familjer måste bli skyddade från den vanliga folk genom dom samma lagar och regler. Världens makt och rika eliten har avsiktligt lärt folk till att folk ska ha moral, medkänsla och respekt för mänskligt liv för att vanligt folk ska följa sådana lagar och regler. Världens makt och rika eliten suggestivt driver vanligt folk till att vanligt folk ska följa dom lagar och regler, där till sinnens allt går rättvist till, för med sådan inställning är vanligt folk programmerade att dom kommer aldrig ens tänka tanke på att höja sin hand på makt och rika eliten. Världens makt och rika eliten har skaffat åt sig och sina familjer säkerhet genom att programmera folks hjärnor genom all existerande mediapropaganda som folk har sett från sin barns ålder och fram tills nu. Världens makt och rika eliten har lärt folk till att folk ska ha moral, medkänsla och respekt för mänskligt liv och att vanligt folk ska följa sådana lagar och regler, men världens makt och rika eliten har inte sagt till den vanliga folk att dom själva följer inte dom lagar och regler. Dom säger inte till folk att dom lagar och regler gäller inte världens makt och rika eliten och att världens makt och rika eliten har brutit mot dom samma lagar och regler alltid som standard genom den hela mänsklighetens historia. Föreställ er nu at den person som blir misshandlad till döds är fortfarande den samma civil person, medan dom som misshandlar honom är världens makt och rika eliten som begår den misshandel på den

9

personen genom allmänna vården, genom psykiatriska vården, genom medier, genom polisen, genom den hela statliga system. Föreställ er att dom som misshandlar honom är poliser. Nu om den misshandlade person reser sig upp och börjar misshandla dom i stället till döds, då är det plötsligt brott. Då blir man klassad som brottsling som har brutit mot lagen och regler för vad är tillåtet att göra i samhället enligt dom lagar och regler som civil befolkning följer som är medkänsla, moral och respekt för mänskligt liv. Det här är egentligen ingen bra beskrivning på grund av att i det verkliga livet polisen har rett att slå folk till döds på gatan, medan när folk svarar på dom med en örfil då blir man dömd för våldsamt motstånd mot tjänstemän. Man får till och med fängelse på grund av det. Det bryter mot all logik. Men den dag då hela världens civila befolkning oavsett ras och religion inser det sanning och den ironi, då kommer världens makt och rika eliten straffas hårt av vanliga folks vrede. Dom kommer förlora all folks respekt, men här har vi den kruxet. Dom bryr sig inte ens om vi tror på dom eller om vi gillar dom eller inte. Dom har medier i sina händer och dom påtvingar på oss den bild som dom vill att vi ska tro på, oavsett om vi gillar det eller inte. Det spelar ingen roll om vi vet sanningen om att världens makt och rika eliten mas mördar var sin civila befolkning. För dom är det viktigt att alla människor inte vet om det sanning. För dom är det viktigt at unga generationer inte vet den sanning så att världens makt och rika eliten kan rekrytera nya unga generationer för behov i statliga system eller till exempel i militära styrkor så att unga blir schackpjäser som ska offra sina liv för världens makt och rika eliten under falsk påstående at dom går i krig för att försvara frihet av sitt folk, sitt land och sin religiösa och nationella identitet, medan andra unga som är inte lika mycket laglydiga och som är inte lika mycket duma i huvudet ska mördas genom olika förintelsesystem implementerade i statliga system. Det är den motsägelse på vad regering utger sig att den är när folk är inte skadade och då folk tror på allt som den regering säger och den motsatts vad regering är i verklighet, där man kan bara se det sanna ansiktet av regering på bekostnad av sitt liv, när man har blivit skadad till döds. När folk säger att folk torteras genom Psykotroniska vapen medan dom är helt oskyldiga, då tror jag att folk tror att, om polisen torterar en då är dom säkert skyldiga för något stort brott. Men tänk bara på det här. Världens regeringar mördar oskyldiga bebisar från 0 till 5 år i psykiatrin med ECT chocker. Förstår ni till vilken grad världens makt och rika eliten har gjort idioter av oss vanligt folk. Inser ni inte den ironi att dom mördar oss vuxna och våra barn medan dom spelar på våra känslor som ras och religion för att vi ska i all avighet sikta vår vrede och hat mot varandra, även om vi blir mördade av var sin makt och rika eliten. På grund av censor, ser vanligt folk inte makt och rika elitens förintelse av civil befolkning. Dom har stiftat lagar som ska alltid passa bara dom. Makt och rika eliten alltid vet bäst. Makt och rika eliten har alltid rett, medan vanligt folk alltid har fel. Dom har stiftat lagar som ska presentera brott som dom begår på vanligt folk som vård. Dom har stiftat lagar på så sätt att det genocid som dom begår på vanligt folk kan aldrig ens klassas som brott. Vanligt folk som har blivit utsatta för brott av regeringen, får sina händer bundna på så sätt att man kan inte ens bevisa att man har blivit utsatt för brott, på grund av att hela världens makt och rika eliten låtsas som om dom inte vet att folk skadas genom döds fällor utlagda i samhället. Det är så makt och rika eliten skyddar genocid på civil befolkning från att bli avslöjad. Därför kan dom begå massaker på civil befolkning utan någon domstol. När regering dödar folk, då är det inte brott. Psykiatrin ljuger för patient att patient kommer må bättre psykiskt efter ECT behandlingen precis som stater ljuger för folk genom försäljning av apparater på 9 volt. Som jag sa, det som patient märker först är minnesförlust och då vill patient inte ha mer av ECT behandlingar. Det är då patient säger STOP, men det spelar ingen roll att det blev stop på grund att det är redan för sent, för då patenten är redan dödsdömd. Syfte med ECT chocker är döds straff verkstelning på patienten och den agendan kommer direkt från Regering och det från varenda ett politiskt parti i riksdag eller parlament tillsammans. Alla olika politiska partier av alla existerande regeringar på den här planet tillsammans är med på det döds bestraffning av var sitt civil befolkning som dom misstänker är skyldiga för något brott. Även helt oskyldigt folk mördas på samma sätt. Folk som har begått brott mår dåligt psykiskt. Om det är omöjligt för Polisen

10

att bevisa brott, då torterar polisen den människa med Psykotroniska vapen för att han eller hon ska erkänna sitt brott och då insjuknar den människa i psykotiskt tillstånd med alla övriga symptom på depression. Tack vare mainstreammedia hjärntvätt om at folk ska se psykiatrin som vårdinstitution, går folk på det statliga bedrägeri ECT behandling som påstås enligt stater vara den mest effektiva metod vid vård mot depression. Allt går ut på att lura folk i döden. Det är så folk mördas i fredstid. Det pågår redan tredje världs krig som världens makt och rika eliten begår mot var sin civil befolkning. Folk tror på att krig är bara när folk ser strids vagnar som bombar runtomkring och när stridsflygplan flyger runtomkring och släpper ner raketer. Att folk skjuter på varandra och att folk blir skadade och visa mördade är krig för folk. När folk dör på grund av det då reagerar folk, men kanske folk reagerar på grund av alla blir påverkade och när det handlar om ens egen liv, då är det inte ok att man ska bli mördad och skadad till döds. Då har alla medkänsla för sådan folks lidande på grund av att folk kan förhålla sig till sådan folks lidande. När jag säger att det krig i före detta Jugoslavien kan inte ens jämföras med det tortyr som svensk polis har utsatt mig genom Psykotroniska vapen och genom den elektriska förintelse som är oändligt många gånger värre än Psykotroniska vapen, då tror folk att det inte är elektriska skador som ursakar det lidande utan det är den krig som ger mig traumer och det är tack vare detta jag lider nu och mår psykiskt dåligt. Dessutom säger dom till mig att jag ska tänka positivt att jag ska egna mig åt olika positiva aktiviteter och intresse för att jag ska må bra igen. Alltså, jag förklarar alt för dom och dom förstår mig ändå inte. Sen försöker folk ifrågasätta i fal den apparat på 9 volt är kanske inte det som har get mig nervskador. I stället kan det vara någon neurologisk sjukdom. Till och med vanliga människor sätter sig på sidan av världens makt och rika eliten agenda och det bara på grund av att dom själva inte har blivit ännu skadade till döds genom någon av dom alla regerings förintelsesystem metoder implementerade i statliga system. Jag förstår dom. Inte ens jag själv hade trott på att något sådant är möjligt, för det är proffs som begår det genocid på civil befolkning och då är den avancerad när regering mördar folk. Det är meningen att folk inte ska tro på att det är möjligt. Därför skriver jag den här blogg och det bara till vanligt folk över hela planet. Den är inte ämnad åt världens makt och rika eliten, för det är dom som mördar oss. Det finns miljarder intelligenta människor över hela planet som värderar sina liv och liv av sina barn mer än vad dom värderar liv av världens makt och rika eliten som är i full gång med att leda dom och deras barn i döden. Bry er om era barn. Alt i samhället handlar om brott som vanligt folk har begått. Även när folk erkänner sitt brott som jag till exempel, så fortsätter polisen ändå tortera mig med Psykotroniska vapen, V2K injicerade röster i huvudet.

Svensk och västerländsk fascistiska diktator

Dom tillåter mig inte och dom vill inte döma mig i domstol, men dom vill torterar mig nu i över 20 år med tvång genom inskränkning i minna drömmar varje natt. Jag är påstås skyldig. Ok om jag är skyldig, döm mig då. Varför tortera mig? Varför ska jag utsättas för brott efter brott av den svenska regering genom den statliga system? Varför kallar sig västerländska stater för en demokrati medan dom själva i verklighet är diktator identiska med diktator stater. Varför ljuger regeringar i väst med påstående att dom ger frihet till folk, demokrati och mänskliga rättigheter, när dom i verklighet dolt mördar folk på samma sätt som diktator stater gör. Varför? Det finns ingen mer, varför? Genom den här bloggen har jag get oss alla vanliga människor svar på, varför? Världens makt och rika eliten är den mest väl organiserade kriminella gäng i mänsklighetens historia. Varje land är ett kriminellt gäng, och varje makt och rika eliten som utropar sig som politisk ledning för sitt folk med samma religiösa tillhörighet är inget annat än et kriminellt gäng på grund av att dom alla mas mördar var sitt folk genom olika förintelsesystem integrerade i statliga system under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg och andra metoder som får befolkningen att dö som boskap som slaktas på industriell skala. Det här gäller för hela planet och alla länder med alla existerande religioner använder samma taktik för att lura sitt folk i att folk ska tro på att regering med sin rika elit bryr sig om sitt folk, medan i verklighet dom dödar sin civila befolkning som är vanliga folk vuxna, unga och barn. Världens makt och rika eliten klassar kriminella gäng som är vanligt folk som kriminella nätverk, på grund av at dom begår brott av alla slag, medan regeringar presenterar sig som lagen, som den rättvise, den

11

humana, den som begår aldrig brott och i stället straffar dom vanligt folk som begår brott. Här ser ni att dom ljuger. Dom är kriminellt nätverk på grund av att dom mördar folk under harmlösa påstående så att dom aldrig kan bli straffade för brott som dom har begått på oss vanligt folk och våra barn. Världens makt och rika eliten är den mest väl organiserade maffia på den här planet och dom har inga skuldkänslor för hundratals miljoner mördade civila befolkning över hela planet genom olika förintelsesystem metoder genom den statliga system. Dom har ingen nåd för civil befolkning. Dom har ingen ånger för att dom har ursakat folks död genom sina bedrägerier och sin inflytande med sitt storslagna namn som dom använder för att vanligt folk över hela planet ska begå självmord omedvetna att dom går på bedrägerier just på grund av den hajpade rika elitens namn. Folk tror på att om den populära stjärna, offentliga personlighet, folks idol, folks hjälte säger att det är forskning, avancerad vård, teknologiska framsteg, då ifrågasätter folk inte ens om det är i själva verket dödlig avrättning. Det är så folk luras i säker garantera död utan återvändo. Nu är jag lurad i döden utan återvändo och det är inte brott. Hur är det med mitt liv? Är mitt liv inte värd något? Folk tror på att mänskligt liv betyder något, men den betyder inget för världens regeringar och den rika eliten. Svensk regering har skadat mig från den första dag då jag kom till det här landet, saken vara barra den att jag inte var medveten om detta. Jag har kommit helt normal fysiskt och mentalt. Dom har utsatt mig för sådan avancerad tortyr genom mitt liv här i Sverige. Dom har skadat mig i så stor omfattning att jag inte kan undgå döden nu. Det är den ironi att polisen utreder folk för brott genom att utsätta folk för oändligt många gånger värre brott. Dom behandlar mig som om jag är en seriemördare, eller som om jag vare en krigsförbrytare som har medverkat i massmord på civil befolkning, där jag har medverkat i avrättning på tusentals civila vuxna unga och barn. Men för guds jävla skull ni alla guds barn med direkt länk till era gudar och era olika religioner, jag är en av dom som har blivit mördade. Skillnad mellan dom och mig är att jag har blivit mördad genom det svenska civila samhället i fredstid. Svensk regering har torterat mig genom injicerade röster i mitt huvud bara för att jag ska bli lurad genom det psykologiska tortyr i skador med någon av alla apparater på 9 volt. Regering är inte nöjd med fängelsestraff. Även när man säger åt dom att man vill bli dömd i domstol så tillåter dom inte det. Om man själv begår inget brott då begår dom brott på en själv. Dom tillåter inte en bli dömd i domstol, medan dom samtidigt torterar en med omänsklig psykologisk tortyr genom Psykotroniska vapen. Om man fortfarande begår inget brott trots all den tortyr, då använder dom den tortyr för att leda en med tvång med hjälp av regerings statliga lögner om elektrisk förintelse som något ofarligt och då har dom lyckats verkställa döds straff på mig ändå. Dom vill att jag ska dö, att jag ska försvinna ur samhället. Det är vad som händer med mig nu, tills även jag har försvunnit ur den svenska samhället på någon av dom alla jävla svenska kyrkogårdar. För eller senare kommer jag förlora mitt förstånd helt och när det har hänt, då kommer dom påtvinga ECT chock på mig. Samma sak har hänt med varenda en skadad människa genom det elektriska förintelse på den här planet och det kommer även hända framtida generationer av vanligt folk oavsett viken land dom lever i. I och med att jag vet vilka dödliga skador jag har fått bara av apparat på 9 volt, så tvivlar jag nu även på HJÄRTSTARTARE. Hjärtstartare avger elektrisk chock på cirka 200–1000 volt och patient får flera sådana chocker. Folk jag säger till er, våra regeringar håller tyst om elektrisk förintelse. Folk bara dör på grund av elektriska skador. Jag vet inte om hjärtstartare får hjärta att börja slå normalt, men jag vet att elektrisk ström skadar nervsystem med hög elektrisk spänning på några sekunder. Om det får hjärta att fungera normalt då kan det klassas som vård. Men jag är helt övertygad att patienter som har fått hjärtstartare elektriska chocker har fått även sitt nervsystem i bröstområde förstörd. Jag är övertygad att dom lider efter et år när nervsystem har börjat dö på samma sätt som alla skadade genom elektrisk förintelse lider. Om hjärtstartare fungerar på hjärtstopp då överväger nytta av det elektriska chocker över nackdelar, för man har ju inte dött direkt vid hjärtinfarkt. Men tänk på att det kanske räcker med lunga och hjärta redning och att hjärtstartare är till för att förstöra den individen. Tro mig det finns inget som kan förvåna mig längre, när det handlar om staten. Efter alt som har hänt mig så tror jag inte på något

12

som dom säger och stor för. Som jag sa, alla världens politiker stiftar lagar för att kunna kontrollera var sin befolkning. Sen har dom sitt verktyg som är mainstreammedia, allmänna vården, psykiatriska vården, polisen, skolan, offentliga personligheter, filmindustri och så vidare som dom använder för att manipulera, vilseleda och genom lögner mörda var sin befolkning lagligt utan att dom blir skyldiga för massaker på sitt eget civil befolkning. I civil samhälle har det alltid mördats folk genom den mänskliga historien. Det har bara blivit nu för tiden väl dold. Dom mördar vanligt folk under påstående av forskning, vård, teknologiska framsteg och så vidare. Folk som har inte begått brott men som har fått ECT chocker är acceptabla människolivförlust, för världens regeringar har ändå plan för att sänka ner hela världens population och för att folk ska hinna dö innan folk har blivit pensionärer, så att staten inte behöver stå för vårdkostnader när folk blir gamla och att stater inte behöver betala ut pension som folk har hederligt förtjänat. Regeringar lurar oss alla vanliga människor i tro på att regeringar bryr sig om oss vanligt folk, men i själva verket ser regeringar på oss vanligt folk som på skadedjur. Vi vanligt folk är skadedjur, boskap och gnagare för världens regeringar och världens rika elit. Det är själv klart att vi ska dö på grund av att vi är helt enkelt för många på den här planet. Genom statliga system och genom all existerande mediapropaganda har dom riktat sig bara på oss vanligt folk och våra barn, medan dom själva med sina barn lever i trygghet och säkerhet på grund av att dom är välinformerade om alla livs faror som fins i samhället, medan dom samtidigt inte tillåter oss vanligt folk få åtkomst åt det samma information så att vi och våra barn kan luras i döden. Tack vare det att vi inte vet sanningen om vad dom i verklighet håller på med och gör mot oss vanligt folk på den här planet, gillar vi dom och vi beundrar dom som våra storslagna ledare för vår storslagna, religiösa och nationella identitet och kulturella identitet som nationen. Vi är lurade i tror på att dom kämpar för allt det bästa för oss och våra barn. Om vi alla vanliga människor hade vetat sanningen om att vi mördas som skadedjur, då hade vi lynchat dom alla tillsammans genom det verktyg som dom använder för att lyncha oss med, som är den elektriska förintelsen. Men, på grund av att vi inte är medvetna att dom ljuger för oss och att dom lurar oss i döden, så behåller regeringar vår blinda förtroende och vår lojalitet för dom som makt och rika eliten som påstås bryr sig om oss. Därför misstänker vi dom inte för mord på oss vanligt folk. Vi beundrar dom medan vi inser att dom mördar oss först när vi har blivit skadade till döds. Men då censureras vi för varje steg vi tar, så att övriga oskadade vanliga folk inte ska få vetta sanningen om att vi blir plockade av staten som insekter eller boskap djur som ska mas slaktas en efter en. Det är så detta genocid begås på oss vanligt folk, årtionde efter årtionde genom den mänskliga historien. Samma sak gäller för mig och för varenda människa på den här planet som har blivit skadad genom den elektriska förintelsen på 9 volt. Dessutom vidare om Seroquel, bara Seroquel utan elektriska skador framkallar dödlig övervikt, dämpade känslor, dämpad glädje och dämpade kärlek känslor, overklighetskänsla, likgiltighet, saknad av empati delvis, oförmåga att känna sorg, någon slags dödlig ångest just efter några timmar man har tagit den. Overklighetskänsla, oförmåga att känna sorg, likgiltighet, saknad av empati är framkallad med tvång av världens regeringar genom läkemedelsindustri som har skräddarsytt Seroquel på så sätt att den ska framkalla just dom påverkan på mentala sinnen. Det har världens regeringar gjort fult medvetet med målinriktning att sikta och inrikta sig i att framkalla just dom specifika psykiska tillstånd och det har dom gjort väl planerat. Det har en konkret resultat vid medicinering med Seroquel i många år och det tjänar i direkt syfte för att underlätta arbete för polisen. Polisen gör folk psykiskt sjuka med V2K Psykotroniska vapen injicerade röster i huvudet eller genom fysisk och psykisk tortyr och manipulering genom övriga Psykoytroniska vapen på olika sätt. När man har insjuknat i psykisk sjukdom, då blir man driven av polisen rett in i Psykiatrin där man får Seroquel för sina svårigheter med att kunna sova. Om man känner skuldkänslor, oro, rädsla, ångest, nedstämdhet då har man ett stort problem i livet och då är det inte konstigt att man inte kan sova. Får man inte tillräckligt med sömn, då påverkar det hjärna på så sätt att man insjuknar i psykisk sjukdom för hjärna kan inte återhämta sig. Oro, ångest, rädsla, skam, sorg utan medicin leder normalt folk i psykisk sjukdom och rakt mot nervöst

13

sammanbrott. Seroquel dämpar skuldkänslor, oro, ångest, rädsla, skam, sorg medan den framkallar overklighetskänsla, likgiltighet, försämrad förmåga att klara tänka normalt så att man blir lite dum i huvudet, saknad av empati, saknad av förmåga att känna glädje och kärlek. Det här är bara en del av allt som Serokuel framkallar och det spelar sin roll i påverkan av den mänskliga kroppen och hjärna. För mig ser det ut som att när läkemedelsföretag skapade den medicin så har dom skräddarsytt den medicin efter världens regerings instruktioner för den medicin ges till folk över hela planet. Det här är ungefär den konversation som dom har haft när dom håll på att framställa den medicinen. Den här ingrediens som framkallar hunger ska vi sätt i den medicinen för att folk ska förlora kontroll över sina matvanor, så att folk ska känna suget efter socker och fät skräp mat. Folk ska känna stor onaturlig hunger efter mat så att folk ska frossa mat i sig utan kontroll. Med den här ingrediens ska vi slå ut helt kroppens förmåga att bränna kalorier, så att folk får även store övervikt som i sin tur kommer framkalla dödliga kropps sjukdomar som uppstår naturligt i folk, medan vi kommer framkalla dom på artificiellt sätt genom den här medicin Seroquel eller Zyprexa och när folk hat insjuknat, då kan dom inte skylla skuld på oss utan vården kommer tysta dom ner med bortförklaring att dom har bara blivit sjuka på grund av sin levnads stil eller på grund av luftföroreningar och pesticider i maten. Dessutom ska vi påverka dom genom den här ingrediens som ska göra dom trötta hela dagen. När dom blir trötta, då kan dom inte egna sig åt sport och fysisk aktivitet. Tack vare detta kan dom inte bränna kalorier och då kan dom inte heller håla sin kropp i bra fysisk form. Fysisk aktivitet är botemedel för psykisk dålig mående. Fisiskt aktivitet ska vi ta från dom genom den här ingrediens och den här medicin ska vi ge dom som botemedel för deras psykiska sjukdom och genom mainstreammedia och hela statliga propaganda maskineri ska vi övertyga och lura dom att den här medicin är den äkta botemedel för deras dåliga psykiska mående. För det mesta kommer dom sita bara i soffan. På så sätt har vi berövat dom även förmåga att gå ut och umgås med vener, familj och bekanta och då har vi även likats med att isolera dom. Det begränsade styrka som dom har, kommer bara räcka till att dom ska kunna arbeta för sitt levebröd, så att vi inte kan bli anklagade för att vi har gjort dom helt handikappade så att dom inte förlorar sitt levebröd på grund av vår medicin. Med den här ingrediens som framkallar dämpade känslor, dämpad glädje och dämpade kärlek känslor, overklighetskänsla, likgiltighet, saknad av empati, oförmåga att känna sorg, kommer vi få folk bli mentalt paralyserade och likgiltiga medan polisen genom Psykotroniska vapen upplöser riktad individ alla band i bekantskapskrets. Vi ska beröva den riktade individ allt det mänskliga i sig, så att den förlorar alla band till människor runtomkring sig och genom den här ingrediens kommer vi få riktad individ i övertygelse på kemiskt sätt att den ska uppleva det som ingen stor förlöst på grund av likgiltighet, saknad av empati, dämpade kärlek känslor och så vidare. Vi ska få folk att dom ska tro på att dom får vård. Medan vi förgiftar dom, kommer dom aldrig misstro oss på grund av våra alla medier som censurerar allt och alla som har blivit leda i döden så kommer vi göra dom blinda så att även dom själva kan ledas i döden på samma sätt. Det här är den verkliga syfte med mediciner som psykiatrin ger till folk. Den här sanningen kommer ni inte finna någonstans på den här planet på grund av att det är et kemiskt vapen som världens makt och rika eliten använder mot oss vanligt folk över hela planet. Sanningen ger jag till er vanligt folk, på grund av att jag har tagit dom mediciner och jag som medicinerar mig med dom, ser bäst vad för biverkningar dom framkallar hos mig. Naturligtvis allt det som jag skriver bortförklaras av väldens makt och rika eliten som villfarelse, inbillning, konspirationsteori och lögner. Jag har blivit registrerad som patient som har fått psykiatrisk hjälp och tack vare fördomar som väldens makt och rika eliten har byggt om psykiskt sjuka människor genom den mänskliga historien, så är jag direkt stämplad med villfarelse, inbillning, vanföreställningar och alt det har för syfte att mitt vittnesmål ska bli inte trovärdigt, för att övriga folk inte ska tro på att jag pratar sanningen. Egentligen jag har inte och kommer aldrig att ha någon nytta av det här som jag skriver i den här bloggen. För mig är det redan för sent få jag är döende och jag kommer att dö. Det här beror mer er alla vanliga människor liv och liv av alla våra barn. Det som jag har nytta av den

14

här blogg är tillräckligt anledning att jag ska offra mitt liv för säkerhet av våra barn. Egentligen jag offrar inte mitt liv för jag kommer att dö ändå oavsett vad. Jag har nytta av det här som jag skriver på grund av att världens makt och rika eliten vill rekrytera även våra barn i döden genom psykiatrin, genom läkemedelsindustri, genom elektrisk förintelse och det finns mer av regerings dödliga fällor. Svenska stat tillsammans med varenda stat på den här planet har tagit livet av mig. Jag vill inte att dom ska ta livet av er och jag vill inte att dom ska ta livet av våra barn. Som ni ser, världens makt och rika elitens olika metoder på förintelse av civil befolkning är extremt avancerat, så man måste ha gåt igenom deras övergrep för att man ska inse hur deras metoder att masmörda civil befolkning lagligt fungerar. Seroquel leder mig med tvång i detta tillstånd. När man befinner sig i detta tillstånd då kan polisen genom V2K injicerade röster i huvudet lätt manipulera, övertyga och lura riktad individ i isolering, bort från ens familj, vänner, folk, kvinnor och så vidare, på grund av att man är mentalt påverkad av Seroquel och man är en känslokall människa utan förmåga att känna delvis empati. Det är inte bokstavligen så att man inte klarar känna empati helt och hållet, för dom känslor är bara dämpade för dagen så länge Seroquel verkar. Men efter som man tar den varje dag då blir det större del av ens vakna tillstånd man känner det påverkan. Så fort man slutar ta Seroquel alla känslor kommer tillbaka och då vaknar man från den drömmen och då ser man verklighet mycket mer klart. Men med tiden tror jag att Seroquel orsakar även hjärnskador. Medicinering med Seroquel är förstörelse av ens kropp, och förstörelse av ens mentala sinnen och förstörelse av personliga identitet. Om man lever sådant neddrogat liv i så många år, då skrivs det som neddrogat liv i långtidsminnen. Då allt det som man inte hade kunnat egna sig åt, förlorar mening och betydelse. Det är det liv som har byggt en som individ i årtionde med den medicinen och med det har man fåt personliga identitet förändringar för man har vant sig att acceptera det liv i isoleringen. Därmed är nya personliga egenskaper skapade och då är man inte längre den människa som man var en gång i tiden. Världens makt och rika eliten vet väldigt bra att det är så dom manipulerar och förändrar en människans psykologi. Utan Seroquel är man normal och då tar man helt andra beslut i livet. Men polisen pratar till folk varje natt utan avbrott och tack vare detta håller dom den moln över ens huvud där man blir stimulerad att må psykiskt dåligt varje ny dag efter man har vaknat. Deras tortyr på naten är instruktion att man ska bli psykiskt sjuk på dagen. Om du hittar en mening i livet som ska dra dig ur psykisk sjukdom, då ifrågasätter polisen det genom V2K injicerade röster i huvudet, för att du ska förlora det hopp och det ljus glimt i dit liv som du har kämpat för att hitta. Man kämpar för att man ska må psykiskt bra och man likas med det, men polisen krossar det kamp som man har försökt och dom driver dig tillbaka in i psykisk sjukdom och mentalt lidande genom injicerade röster i huvudet, för att man ska bli just tvungen att fortsätta medicinera sig med Seroquel till exempel. Då blir man igen känslokall individ som polisen håller lett bort från familjen, vänner, kontakt med folk, kontakt med kvinnor och så vidare. Dom kommer in i ens sinne genom V2K injicerade röster i huvudet och det är inte bara det att dom pratar negativt till en. Dom pratar mer positivt än vad dom pratar negativt till en. Dom stärker ens självförtroende och det till synes ser ut som om dom är ens vänner. Men allt det är negativt på grund av att dom lurar en att man ska hålla sig i isolering med hopp på bättre framtid. På så sätt att dom pratar till en varje natt i 20 år så stjäler dom bara ens liv så att man inte har gjort något bra i sitt liv. Allt det är bara förberedelse för att folk ska luras i felsteg i livet och att folk ska luras i det värsta som är elektriska skador genom den elektriska förintelsen. När man är skadad genom den elektriska förintelse, då har staten lyckats leda en i graven och då ens döds straff har blivit verkställd med hjälp av polisen där man har verkställt den med sina egna händer åt staten med bedrägeri elektriska apparater. Samma sak pågår över hela världen på civil befolkning och det alltid på samma sätt. Man har begått självmord med sina egna händer genom världens makt och rika elitens kriminella lögner. Jag har aldrig sett det här tidigare, men nu ser jag det klar och tidligt, medan jag håller på att dö. Seroquel är en skräddarsydd medicin som jag har fått på grund av att den passar för den typ av personlighet som jag har i polisens arbete att förstöra mig på alla möjliga sätt för att svensk polisutredning mot mig ska gå fram. Att jag kommer att dö är en stor framgång för

15

svenska staten som dom har likats uppnå genom svensk polis, genom svensk vård och genom svensk psykiatrin. All existerande mainstreammedia har gjort allt det osynligt för mig så att jag inte såg döden innan jag gick i den. Nu är det för sent för mig för jag kommer att dö. Alla olika existerande mediciner ges inte till folk för att dom har en specifik psykisk sjukdom diagnos. Varenda en av dom alla mediciner passar just för att den individen ska kunna manipuleras av polisen på individuellt sätt. Mediciner för psykisk sjukdom är komplementverktyg åt polisen. Folk som har inte begått brott får också dö till slut för dom är vanligt folk och deras liv har inget värde för den världens makt och rika eliten. Världens makt och rika eliten har sänkt väldens population genom den hela mänsklighetens historia, så om någon oskyldig människa blir förstörd genom psykiatrin så är det inget problem för världens regeringar. Seroquel framkallar omänskligt hunger efter fet mat och socker och då frossar man mat i sig helt utan att man klarar att ha någon kontroll över hur mycket man äter. Det är matfrosseri med tvång och det är syfte med så skräddarsydda mediciner som är i själva verket kemiska vapen som ges till folk genom psykiatriska vården, för att det ska bli letare att manipulera med folk, att folk ska bli förstörda fysiskt och mentalt från grunden och alt det under påstående av vård mot depression. Dom mediciner gör exakt det som dom är ämnade att dom ska göra och det är att man ska inte klara att ha någon kontroll över hur mycket man äter, så att man blir förstörd genom övervikt som framkallar hjärta och kärlsjukdomar som leder i hjärtinfarkt, diabetes som kommer leda i amputerade kropps delar och så vidare. Syfte med mediciner som psykiatrin ger till folk är att förstöra kroppen som i sin tur leder i artificiellt framkallade kroppssjukdomar. Kroppssjukdomar framkallar psykiskt lidande på grund av att man är medveten att man har insjuknat i dödliga sjukdomar. Seroquel slår ut ämnesomsättning helt, så att kroppen bränner inte alls kalorier och på så sätt får man övervikt som ständigt växer upp och den medicinen sänker katastrofalt förmåga att kunna tänka klart. Man blir ungefär dom i huvudet men man kan ändå fungera i sin vardag. Man kan fungera normalt det är inget problem med det, men man kan inte till exempel skriva om något. Den framkallar även vrede och allt det tillsammans hjälper inte en att må bättre psykiskt och man mår inte alls bra fysiskt av att bli medicinerad med denna medicin. I stället att man ska må bättre så upplever man att man delvis inte existerar och om man har problem i livet som man mår dåligt på grund av, så blir man bara bedövad mentalt, där man känner overklighetskänsla att man delvis inte existerar och tack vare detta delvis klarar man inte tänka på problem. Man har kvar oro och all den lidande, men man klarar inte oroa sig lika mycket. Utan elektriska skador och utan den medicin när man har bara problem i livet som framkallar oro, ångest, rädsla och så vidare, börjar tankar gå i allt snabbare spin och på grund av detta hamnar man i psykotiskt tillstånd och nervöst sammanbrott, Med den medicin blir man bedövad mentalt och det är ju all den hjälp som psykiatrin ger till folk. Att ta den medicin utan att ordna problem i livet, bara förlänger agoni med dålig psykisk lidande, men det som man vanligtvis är inte medveten om är att Seroquel och Zyprexa och alla andra anti depressiva mediciner skadar kroppen på alla möjliga olika sätt. Alla sådana mediciner ges till folk av alla världens regeringar genom psykiatrin som straff för att dom ska skada folk för den anledning folk mår psykisk dåligt på grund av och som folk klarar inte prata om. Alla har inte begått brott och dom som inte har begått brott och som tar dom mediciner är acceptabla människolivförlust. Igår har jag inte tagit Seroquel och just nu inser jag hur mycket mer klart jag tänker. Om jag vill skriva nästa dag då måste jag hoppa över att ta Seroquel den här dagen, men smärta och lidande i agoni på grund av elektrisk skada nästa dag är outhärdligt. Men när jag inte har tagit Seroquel, då nästa dag när det har klarnat i min tänkande, då kan jag behärska mig i liten grad så att jag inte svär, men nu är det skadade nervsystem som torterar mig med full kraft och det är nu smärta som drar all den vrede och hatet ur mig och det driver mig till att jag ändå ska skriva allt värre och värre ord i den här bloggen. Seroquel sänker lite smärta och ångest som dom skador framkallar dygnet runt, men den förstärker och drar ur mig dom värsta egenskaper som vrede, hat, ångest, hopplöshet, förtvivlan, en fruktansvärd sorg och massa annat dåligt och tack vare detta kan jag skriva nästan vad som helst dåligt i den här bloggen. Som jag sa genom den här blogg när man inte är skadad av

16

elektrisk förintelse då blir man med Seroquel mentalt känslokall med dempade förmåga att känna kärlek och empati. Den enda kärlek som man inte förlorar är kärlek till sitt barn för man är ju en förälder. Men när man blir skadad med det elektriska förintelse då får man inte tillbaka barra dom normala oro, ångest, kärlek, empati, sorg, medkänsla och så vidare. Dom blir förstärkta på grund av elektrisk skada 1000 gånger mer. Det går över vad en normal människa klarar av. Då påverkar Seroquel inte en för elektriska skador är oändligt starkare känsla av döden själv. Seroquel har tjänat sitt syfte medan man inte var skadad, då man var normal för att man ska ledas i döden genom den elektriska förintelsen. Mitt tillstånd förändras medan jag håller på att skriva den här blogginlägg. Det blir allt värre från dag till dag. Det har blivit så illa att det spelar ingen roll längre om jag tar den eller inte. Det finns inget mer som kan sänka smärta och lidande. Jag vet vem har begått det här brott mot mig. Det är världens makt och rika eliten som tillsammans utsätter hela världens befolkning på den här planet genom detta genocidbrott och varje människa upplever det brott individuellt som att man personligen har blivit offer för den globala massakern av alla existerande världens stater eller regeringar tillsammans. Så upplever jag fult medveten att jag har blivit lurad i döden av hela världens makt och rika eliten och det är vad jag skriver om. Jag skriver till er alla vanligt folk på den här planet oavsett ras och religion om världens makt och rika elitens brottslighet, för det här är brott som dom alla tillsammans utsätter oss vanligt folk och våra barn för. Dom har utsatt mig för det brott genom statliga system. Jag har all anledning i världen att skriva allt det värsta om dom, för det här gör dom alla tillsammans mot oss alla vanliga människor på den här planet. Bara den lidande utan den medicin är så ofattbart stark att jag inte kan sova mer än några timmar nästa natt, då jag inte har tagit den Seroquel föregående dag. Det lidande gör mig tröt fysiskt och mentalt och utan Seroquel skulle jag snabbt bryta i mentalt sammanbrott på grund av saknad av sömn för då kan jag inte sova alls med smärta och den fysiska lidande i agoni. Elektriska skador skapar negativa kropps impulser för man har fåt ett problem, man dör ju. När man är frisk, då är det lett att inte röka cigaretter, att inte dricka alkohol, men i så förstörd kropp vill jag ta gift barra för att det ska sänka ångest lite grand för stunden. Som döende människa i elektriska skador får jag suggestivt med tvång impulser att röka cigaretter, att snusa, att dricka alkohol, att dricka Red Bull och jag gör allt det utom att dricka alkohol när jag jobbar. Jag missbrukar alt det impulsivt, nästan med tvång, som om allt detta ska kunna sänka ångest, sanka fysiskt och mentalt lidande och hjälpa mig må bättre för stunden. Tänk på att dom har uppfunnit dom energi drick som Red Bull och alla möjliga liknade energi drick. Folk dör på grund av dom energi dricker. Med jämna mellanrum hör man då och då att människor har dött på grund av energi drick i hjärtinfarkt. Jag är medveten att det är farligt. Efter som inget i min kropp fungerar längre normalt, så när jag tar allt det så känns det som att jag filler det tom rom av döda del av kropp som jag saknar. Det kan man bara förstå ner man är skadad av elektrisk ström. Folk som är inte skadade genom den elektriska förintelsen kan aldrig ens föreställa sig detta döds lidande i agoni och dom kan aldrig förstå detta efter som dom är oskadade. Tack vare detta är dom normala. Det som jag skriver är bara ord som beskriver det helvete som jag befinner mig i. Ord kan aldrig ge den sanna bilden av hur dödligt elektrisk förintelse är. Folk börjar tro på det som jag skriver om först när folk blir skadade själva när folk känner det genom sin egen smärta och lidande. Dom skador genom den omänskliga lidande har berövat mig själva livet i mig. Jag har blivit berövad förmåga att kunna känna att jag lever. Jag känner inte livet, jag känner döden. Dom har berövat mig min hälsa för jag har ingen hälsa mer. Dom har berövat mig även mitt förstånd. Dom har putat mig hela vägen in till gränsen till döden, precis som en person som putar mig mot en djup ravin bort från mitt liv och jag ser mitt liv bakom den statliga Liemannen som putar mig ostoppbart rätt in i döden där jag står några centimeter från den döds ravinen. Nu behövs det bara lite grand för att jag ska falla ner i döden. Nu är det Seroquel som genom överviktigt kommer framkalla diabetes, hjärta och kärlsjukdomar, Cigaretter och snus kommer framkalla cancer. Energi drick kan framkalla hjärtinfarkt. Alkohol förstör mitt liv på alla möjliga sätt samtidigt och tack vare alkohol förlorar jag kontroll över mitt beteende. Men jag lider i smärtor så mycket att jag inte

17

klarar leva normalt och det är därför jag dricker alkohol, vanligtvis öl, för att det ska bedöva smärta, lidande, ångest och alt det bara för stunden. Det är meningen att jag ska dricka alkohol och att jag ska förlora kontroll. Det är meningen att jag ska bli döende. Bara som döende med fysiskt och mentalt lidande blir man tvungen att skriva om sitt lidande helt öppet på internet, så att hela värld får känna vem man är. Det är så regeringar tvingar en att prata om sig själv helt öppet. Med elektriska skador förlorar man sitt förstånd och tack vare nedsatt kognitiv förmåga som är i ständigt förfall, begår man fel efter fel och det utan någon kontroll över sitt beteende. Man begår inget brott men man skämmer ut sig. Regering förstör hela familjen genom psykotroniska vapen. Dom framkallar ångest, oro, sorg och psykiskt lidande i förälder genom att förälder ser sitt barn gå under och dom framkallar oro, ångest, sorg i barnet genom att barnet ser sin förälder gå under.

Därför finns Psykotroniska vapen

Därför finns Psykotroniska vapen. Därför finns den elektriska förintelsen. Alt det finns till för att folk ska bli dödligt skadade fysiskt och mentalt, för att folk ska förlora kontroll över sitt beteende. Dom driver folk till mord, självmord eller att folk ska skämma ut sig och på så sätt gör man sitt liv till et helvete och det med tvång. Regerings olika metoder på tortyr av folk pågår i 20, 30, 40 år och hela livet. Man kan inte förbli normal när regering håller på att tortera en psykologiskt varje natt i så många år. Det är en sak att bli torterad genom olika Psykotroniska vapen eller genom den mest använda av världens regeringar och den som är mest förödande med starkast psykologisk påverkan som är V2K injicerade röster i huvudet, men det är en helt annan sak när man blir dödligt skadad av elektrisk ström som leder kroppen och menta sinnen i döden. Genom både psykologisk tortyr genom injicerade röster i huvudet och genom att skada folk dödligt genom elektriska döds trojaner, leder världens regeringar folk i missbruk med tvång och det är så stater utdelar den sista dödliga slag. När man börjar bli våldsam, när man börjar prata om att regering har drivit en in i döden och in i våldsam beteende då kommer polisen hem till en och då säger poliser framför TV kameror att dom tar den man eller kvinna till psyket, där den människa kommer få den hjälp som den behöver. Psykiatrin är vården. Det är något positivt och det är något bra. Folk får den hjälp som dom behöver. Folk har ju förlorat sitt förstånd och som sådana har dom ingen plats i samhället. Så pågår det genocid på civil befolkning nu i över 100 år. Genom elektriska skador förvandlar regering människor i psykiskt sjuka patienter för resten av deras liv. På grund av skadade kropp lider jag i agoni, dag och natt och på grund av smärta och lidande har jag svårigheter med andningen. Jag andas tungt på grund av att jag lider fysiskt.

Corona-Covid 19 smitta

Men inte nog med det så har jag blivit sjuk även i Covid-19 smitta. Tack vare Covid-19 pandemivirus så har jag förra året blivit smittad med Coronavirus bland dom första. Föra året fick jag nästan inga alvarliga symtom, för då hade jag kvar den styrka i kroppen från mitt tidigare liv då jag tränade ständigt. Föra året tänkte jag att jag har stark immun försvar mot sjukdomar. Men jag klarar inte träna mer. Jag har blivit delvis förlamad i kroppen på grund av elektriska skador. Nu har jag nyligen blivit smittad med Coronavirus igen för en andra gång. Jag hade ingen feber. Jag hade lite huvudvärk, lite stelhet i nacken och det såg ut som att jag hade milda symptom. Jag fick förändrad lukt och smaksinne, men jag trodde att jag klarar det galant. Jag klarar inte göra något mer så jag siter bara hemma i soffan och skriver den här blogg. Dom elektriska skador tillsammans med Seroquel har kört min kropps immun försvar i botten. Som jag sa symptom på Corona sjukdom var milda och jag trodde att jag är stark. Redan andra eller tredje dag slog den Qovid-19 sjukdomen på minna lungor. Jag förlorade katastrofalt mycket förmåga att kunna andas. Jag trodde att jag kommer att dö. I och med att jag var smittad så var jag omedelbart tvungen att ta Qovid-19 PCR test. Jag blev positiv på Coronavirus och då blev jag sjukskriven i två veckor. Jag gick aldrig till sjukhus så jag gick igenom det sjukdom hemma. Qovid-19 sjukdomen enligt min tanke är extremt farlig sjukdom. Det handlar inte om att man har blivit sjuk och att man har tillfrisknat från Coronavirus. Varje gång man blir sjuk i Coronavirus så skadas kroppen av den virus. Om man har överlevt den här år, då är det bra fråga om man överlever nästa år då man blir sjuk igen. Dessutom för varje gång man får infektion i Coronavirus, skadas kroppen alvarligt alt mer och mer. Jag märkte att den virus har skadat både minna lungor och min hjärna. Varje gång just den moment när jag somnar så

18

slutar jag andas och det att jag har slutat at andas är det som väcker mig upp i panik. Hur ens jag vrider mig när jag ska somna så händer det alltid om och om igen. Jag vaknar varje gång i panik på grund av att jag har slutat andas. Hade jag fortsätt sita i soffan mer än dom två veckor så tror jag att jag hade dött. Efter två veckor började jag jobba igen och när jag skulle börja jobba så fick jag en stark yrsel i huvudet, men med tiden då jag rör mig så blev det lite bättre och även det att automatiskt sluta andas slutade att hända också efter ungefär en månad. Lukt och smack har jag inte återfått ännu helt och det har gåt över fyra månader nu. Jag är inte säker om jag återfår den någonsin helt igen. Inte nog med att jag hade svårt med att andas på grund av elektriska skador så har jag även förlorat andnings kapacitet i mina lungor på grund av Qovid-19 virus infektion. Det där med att sluta automatiskt att andas är hjärnskada men jag har även förlorat lungkapacitet på grund av Corona och det är något helt annat. Nu har jag svårt med att kunna andas på riktigt. Nu har det gått kanske 7 månader då jag blev sjuk i Coronavirus infektion. Det där att sluta andas när jag är på väg i sömn har hänt igen inat. Men den här gången var jag mer vaken, då jag kunde exakt märka på vad som händer med mig. Det som jag har märkt är att just i den moment när jag går från vaket tillstånd och in i sömn, så kapas av kontakt mellan hjärna och lungor och just i det moment har jag förlorat kontroll över lungor. I den moment medan jag har nästan somnat djupt när den kontakt mellan hjärna och lungor har avskurits så har lungor slutat att andas automatisk. I och med att jag är medveten att det händer så kämpar jag för att jag ska vecka mig upp och så fort jag har vaknat upp, då återfår jag kontroll över lungor och då börjar jag hyperventilera på grund av andningsuppehåll och syrebrist. Det här är skrämmande. Det här är livshotande tillstånd och utöver allt som har hänt mig här i den humana Sverige så har jag nu även det här problem. Corona har delvis förstört lungorna och hjärnan, men det är Seroquel som orsakar andningsbesvär. När jag tar 400 milligram så händer detta medan när jag tar 200 milligram känner jag knappt det och när jag inte tar Sertoquel då händer det inte alls. Men nu måste jag ta den på grund av elektriska skador har gjort mig till en slav av Seroquel. Nu är jag inte längre så säker på att det är bara Corona som har framkallat det här. Den andningsuppehåll har jag upplevt tidigare genom mitt liv, men det var nästan omöjligt för att jag ska bli säker på att det har hänt verkligen medan jag sover. Men i alla fall, det har exploderat när jag var sjuk i Corona sjukdom och nu när det händer då handlar det om liv och död. Jag riskerar bokstavligen att dö i sömnen. Tänk om orsak till den här livshotande tillstånd är mediciner som psykiatriska vården har get mig i årtionde och mer. Jag tror att dom mediciner ursakar hjärnskador. Om dom förstör kroppen till döds på alla övriga sätt, varför ska dom inte orsaka den här livshotande tillstånd. Det här är något som jag har upptäckt nu, men världens regeringar och den rika eliten vet om det här. Alla dom vet väldigt bra att folk mördas genom psykiatrin och genom läkemedelsindustri företag som skräddarsyr mediciner för psykisk sjukdom för att folk ska dö till slut. Här ser man hur det kommer hela tiden farliga livs faror i samhället, där folk förlorar sin hälsa och allt det tillsammans öppnar vägen för oss vanligt folk in i döden. Jag är skadad genom elektrisk förintelse, jag är skadad av Corona och jag är fast i missbruk av alkohol, cigaretter, snus och energi dricker för elektriska skador är 100 gånger värre än vad Corona sjukdom är. Jag fick uppleva båda två och mycket mer än så genom mitt liv. Covid-19 gör det som den är ämnad att den ska göra. Covid-19 Coronavirus tar livet av folk. Jag fortsätter med att hålla på att dö och nu har jag förlorat all kontroll på grund av elektriska skador. Nu kan någon säga varför jag slutar inte med att missbruka allt detta. Det går inte att sluta nu, för dom skador är döden själv och allt som jag gör nu gör jag impulsivt med tvång utan min fria vilja, för livet är outhärdligt och omöjlig att leva med den smärta och förlorade känsel i kroppen. Det är dumhet och idioti att tänka om att allt det här har gjort mig starkare. Nej, jag skriver den här blogg medan jag håller på att dö och till slut kommer jag att dö. Folk ser mig som en alkoholist nu, men folk förstår inte att regeringar mördar folk genom den elektriska förintelse och när du är skadad av detta, då dör du som en missbrukare som är isolerad och fångad i sin egen döende kropp. Man dör i en utdragen död, full av agoni och lidande. Jag dör kroppsligt med tvång, jag förlorar känsel i min kropp med tvång, jag förlorar mitt förstånd med tvång och jag drar mig

19

impulsivt på grund av skador till missbruk med tvång. För några månader sen när jag vaknade så drack jag några energidrycker då jag hål på att skriva blogg och jag hade inte mer, så jag tänkte att gå till affären för att köpa allt detta igen. Men jag har inte ens gått 50 meter innan jag blev extremt svag i kroppen. Jag kallsvettades och jag darrade i hela kroppen. Jag kunde inte andas. Antagligen har mitt blodsocker fallit ner. Jag var hårstrå från att få hjärtinfarkt och i stället avbröt jag detta plan och då gick jag till min släkt och åt där. Sen efter en lång stund blev det lite bättre, men den ständiga känslan av min döende kropp håller mig hård med ett ben i min grav. Jag är på väg in i detta grav. Ingen behöver döda mig för jag är redan död. Där ser ni att regeringar genom alla segment i samhället har lagt potentiellt dödliga produkter till oss alla och till våra barn. Det är en tunn linje som skiljer våra barn från döden. Dom behöver bara ta en enda fel beslut någon gång i sitt liv och det är att testa dom elektriska döds trojaner och dom är direkt döda om några år. Där ser ni hur lätt det är att förlora sitt barn. Jag skriver blogg om brott som jag har blivit utsatt för. Jag skriver blogg om att jag håller på att dö och jag kommer att dö. Ingen av vanligt folk vill ens erkänna mina skador. Folk vill inte prata om detta. Det är som att jag inte existerar. I stället pratar folk om kriminella och om hur kriminella borde bli lynchade och bestraffade med döds straff. I den moment när jag hör det så börjar min blod koka av vrede. Dom ser inte att vanligt folk utsätts för brott av regering. Även om jag har förklarat det på ett bra sätt, så tror jag att folk inte vill känna sig med möjlighet att världens regeringar begår genocidbrott på civil befolkning. Dom ser inte brott som jag har blivit utsatt för. Dom ser inte och dom vill inte höra et enda ord, om att jag lider i min döds bed lidande i agoni, medan dom granskar vartenda felsteg som jag begår på grund av brott som jag har blivit utsatt för. Folk ser på mig ungefär som på en komedifilm. Det budskap som folk ger mig ungefär låter så här. Ouuuuuuuu, bli inte sådant drama Queen. Det kan väl inte vara så farligt. Folk skrattar åt mig och folk skrattar åt oss alla vanliga människor som har blivit utsatta för statligt övergrep, bara för att dom själva inte har blivit ännu. Världens makt och rika eliten har lagat åt oss och åt våra barn döds fällor som är utformade på olika sätt. Stater kan säga att ingen tvingar oss att vi ska ta det som om vi har en fri vilja. Vi har ingen fri vilja för det enda som vi får är regerings lögner om en värld där vi lever säkra med våra barn, medan vi luras i döden. Genom dom skador driver dom mig med tvång i att jag ska antigen dö på grund av skador eller att jag ska begå självmord för det går inte att leva med det här. När jag inte tar Seroquel och alkohol, så inser jag hur förstörd jag är och då upplever jag den smärta och konstanta lidande varje sekund med full kraft. Först då blir jag verkligen medveten i vilken stor omfattning min kropp är förstörd och då ser jag klart och tydligt att jag kommer att dö. Det skrämmer livet ur mig, för jag är svårt sjuk fysiskt i neurologiska kroppsskador och dom skador förångar min hjärna, där jag känner klart och tydligt störningar i min tänkande. Jag känner klart och tydligt att jag mår dåligt fysiskt och psykiskt utan någon anledning. Den enda anledning på grund vilken jag mår dåligt är skador som tillverkar det lidande jämt resten av mitt korta liv som jag har kvar att leva. Jag mår aldrig bra, inte ens för en sekund. Inte ens en enda natt har jag drömt något positivt. Även mina drömmar, är tortyr till döds, där även i drömmar jag är driven med tvång mot min egen vilja att tänka som om jag vare vaken, på grund av skador som tillverkar lidande i agoni. Jag drömmer alltid samma mardröm och det är att jag dör på grund av dom elektriska skador för jag lider och känner den smärta även när jag sover. Om den smärta åtminstone hade gåt upp och ner, då hade jag upplevt stunder där jag ibland mår bättre. Men nej, det är en konstant linje smärta och lidande som blir bara starkare med tiden. Det driver mig till att jag ska tänka bara på detta och inget annat. Det är ytterligare en psykologisk tortyr att inte klara tänka på något annat än bara på skador dygnet runt. Jag är fångad mentalt i destruktiva tankar som tvingar mig med tvång att jag grubblar i tillstånd av den högsta möjliga psykologiska stressnivå. Jag klarar inte att tänka på något annat, än bara på det att jag håller på att dö. Genom den här elektriska skadan har dom förvandlat mitt liv till et levande helvete på den här planet Jorden och det för resten av mitt liv. Även när det har klarnat i huvudet utan Seroquel, känsla av att min kropp dör och den smärta och lidande i agoni är bara för mycket och jag klarar inte leva med det. Jag vill så gärna leva men jag klarar inte leva med så enorm

20

smärta som har vuxit långt över vad jag klarar av och den kommer även växa långt över nuvarande lidande. Den kommer bli ännu mer starkare så det enda som kan stoppa det lidande är döden. Det är därför man blir galen till slut för att man lider så mycket att man egentligen borde vara död. Men man dör inte ännu. Det är vad regeringar straffar oss vanliga människor med. Medan man lider mer och mer så ser man andra människor som mår bra. Man måste dessutom låtsas som att man mår bra så att man inte förlorar alt som man har. Man måste fungera i samhället. Det finns ingen vård för det brott som har begåtts på mig, för det här är världens regeringar som begår det brott tillsammans på oss alla och dom bara låtsas dom som om det inte ens existerar så att den kan fortsätta begås vidare på oss alla och våra barn. Det fins inga medier som tillåter mig berätta om det här brott för dom är den viktigaste del av det förintelse. De tillåter mig inte berätta om det så att andra människor kan bli skadade till döds som jag. Polisen vill ha bevis på mina skador och på så sätt räcker inte mitt vittnesmål för att jag ska ta det till domstol. Om jag hade set någon mörda en annan människa då hade mitt vittnesmål haft räcka som bevis i domstol, medan när jag berättar om att jag har blivit skadad av elektrisk produkt på 9 volt som säljs som något ofarligt, då nu plötsligt min röst och mitt vittnesmål är inte längre trovärdig som bevis på det brott som jag har blivit utsatt för. Min röst är inte trovärdig på grund av att jag har gåt i regerings döds fälla och när staten dödar folk då är det inte brott. För att jag ska bevisa mina skador, allmänna vården vill skicka mig till ytterligare förstörelse av min kropp genom Neurografi, där de vill skada min kropp igen, genom att låta elektrisk ström flöda genom min redan skadade kropp och nervsystem. Dom ljuger till mig rakt i mitt ansikte genom att påstå att mitt skadade nervsystem kommer skannas med den påstås ofarliga svaga elektriska ström i en och halv timme, utan att nämna ett enda ord om att det kan existera någon livs fara i denna vårdundersökning. Tack vare detta borde jag påstås gå på denna vårdundersökning på grund av att vi alla vanliga människor tror på staten. Det är här det bryter mot all logik. Det här är den osynliga grens som gör att vi vanligt folk inte ser staten som brottsligt, system. Om jag inte hade följt logik, som en normal människa, och i och med att jag vet att jag har blivit skadad av identisk döds trojan apparat på låg elektrisk strömstyrka, då om jag tror på statliga system kommer jag gå på denna dödliga bedrägeribehandling igen. Med tanke på att jag har kommit i register som individ som har besökt psykiatrin, så är jag nu stämplad som psykiskt sjuk människa för allt vanligt folk, på grund av att jag har ju skrivit om det i min blogg. Det handlar om frågan, kommer jag fortsätta acceptera vården som svenska statliga system erbjuder mig nu som döende i elektriska skador? Är jag mer psykiskt normal människa för vanligt folk om jag som stämplad psykiskt sjuk patient accepterar Nurografi behandling som vård? Är jag nu paranoid psykiskt sjuk patient som påstår att regering mördar folk genom elektrisk förintelse? Ser folk på mig som på en galen människa nu på grund av att jag inte accepterar behandling Neurografi? Om jag hade tillåtit det, då hade jag blivit riktigt dum i huvudet och galen. Jag har sagt till en tredje allmän läkare i vården genom telefonkontakt, utöver dom två som har velat skicka mig till Neurografi för att jag ska påstås skanna mitt nervsystem med elektrisk ström, att jag aldrig kommer gå till Nervklinik på Neurografi, på grund av att jag vet att jag kommer bli dödligt skadad för en andra gång. När jag sa till den läkare att, om jag har blivit skadad på grund av låg elektrisk strömstyrka genom apparat på 9 volt, då är det logisk att förvänta mig att jag kommer bli skadad av låg elektrisk strömspänning genom Neurografi i en och halv timme. När jag sa att Neurografi skadar nervsystem på samma sätt som jag blev skadad genom apparat på 9 volt, då föreslog han till mig namn på psykiater som jag besökte för länge sen innan jag blev skadad, utan att han nämnde et enda ord om att det handlar om psykiatern och att det är till psykiatriska vården han vill skicka mig till. Jag kunde ha lätt glömma namn på den psykiatern men jag visste vem han pratar om och då hade recept på Seroquel blivit flyttad tillbaka till psykiatrin utan mitt samtycke. Naturlitvist sa jag till han, aldrig i livet. Dom har lett mig i den här döden och jag vill aldrig någonsin i mitt liv, ha något att göra med dom igen. Men här har jag fel. Jag sa så för det är det mest normala som jag kunde säga. Den elektriska förintelsen är förseglad biljett in i permanent inlåsning i mental sjukhus, på grund av med elektriska skador innan man har

21

hunnit att dö, så förlorar man helt sitt förstånd, på grund av smärta och lidande i agoni och skador på hjärna som skadade nervsystem skadar hjärna med. Det är inte så att förstånd förstörs på grund av smärt och lidande. Hjärna blir bokstavligen skadad på grund av förstörda nervsystem. Neuroner i hjärnan skadas på grund av skadade nerver som skadar hjärna med dom störda nervimpulser till hjärna. Det är så världens makt och rika eliten mördar och låser permanent folk in i fångenskap. Det är på detta sätt, världens makt och rika eliten plockar folk permanent ur samhället. Det enda plats som dom vill skicka mig till är till psykiater och psykolog. Min kropp är fysiskt skadad till döds och dom vill skicka mig till psykiatrin, för att jag ska prata med psykiater och psykolog om min dödligt skadade kropp. Om fysiska skador på kroppen, pratar man med allmänna vården. Men allmänna vården accepterar inte ens att jag har blivit fysiskt skadad. Dom ger mig mediciner men så fort jag säger att jag har blivit utsatt för brott och att jag vill ta det till domstol, då behandlar dom mig direkt som om jag vare dum i huvudet och då uppmanar dom mig att jag ska gå till psykiater med alla den vrede och hat som världens makt och rika eliten har framkallat på mig genom att skada mig till döds genom elektriskt bedrägeri så att han kan låsa mig in. Det sätt som dom behandlar mig på är brott, men deras behandling av mig förvånar mig inte alls. Det är något helt normalt i den här onormala världen. Världens makt och rika eliten mördar oss vanligt folk och våra barn och nu är det bara ni övriga civila befolkning som borde inse denna sanning, så att världens makt och rika eliten kan inte längre spy lögner genom mainstreammedia till oss vanligt folk hur det passa för dom. Om jag hade gåt till psykiater och om jag hade sagt allt det här som jag har skrivit i den här bloggen, då skulle han säga att jag har blivit paranoid och psykotiskt, då jag skyller på att staten har skadat mig genom statliga system. Han kommer då ringa polisen där han kommer säga att jag är i stort behov av sluten psykiatrisk vård. Efteråt, samma dag skulle polisen komma till min lägenhet, tillsammans med monster från slutna psykiatriska vården och då kan dom låsa mig in i mental sjukhus med dödligt skadad kropp och det med tvång. Då får jag den hjälp som jag är i stort behov av enligt statliga demonisering av oss vanligt folk som är påstås psykiskt sjuka. Det är så det fungerar när man har gåt i statlig dödsfälla elektrisk förintelse. Staten har alltid rätt medan vi vanligt folk alltid har fel. Samma sak är med alt annat. Stater straffar folk som till exempel kriminella medan statligt kriminella slaktare på danska Sinful har fria händer att begå det brott även nu och det helt lagligt. Dom har fått rättighet från regering att mörda oss vanligt folk och våra barn. Jag klarar knappt att skriva mer över huvud taget på grund av smärta. Dessutom om jag skriver påverkad av Seroquel, bedövar den lite smärta, men den förstärker tillsammans med dom skador vrede, hat och vilja att hämnas. Inte på vem som helst, utan på dom som har tillsammans lett mig i det här. Men dom är för mäktiga för mig och regering genom polisen skyddar dom från sådana som dom har förstört till döds som mig. I krig var som helst på planet är det tillåtet att ta vapen i sina händer för att försvara sig. Det är tillåtet, på grund av att världens makt och rika elitens arsel är i fara och vi måste försvara dom med våra liv, medan i fredstid när dom har fått makt i sina händer, är det brottsligt att slå tillbaka på den skyldige, när man har insett att den skyldige är just världens makt och rika eliten, dom alla grisar i vartenda politiskt parti tillsammans i varenda land på den här planet som tillsammans leder oss vanligt folk som våra storslagna politiska ledare för vår inbillat viktiga religiösa och nationella identitet. Vad är mer värd och viktigt? Är det religion? är det nationella identitet eller är det vårt själva liv? Försöker man med någon hämndaktion, då är man för makt och rika eliten, antigen kriminell eller en mördare som är psykisk sjuk.

Noah Green, 25 dödade polisen Billy Evans

Här är ett exempel där Noah Green, 25 dödade med bilen polisen Billy Evans till döds vid kongressen i USA. Medier är inte alls medier. Deras uppgift är att förklara mord som alla regeringar begår på vanligt folk som psykisk sjukdom och att folk inbillar sig att regeringar har lett dom in i döden. Här demoniserar medier honom för att hans begångna attack ska framstå som ologisk. Dom förlöjligar honom och dom demoniserar honom genom att skriva: Nu avslöjas hans förvirrande meddelanden i sociala medier dom senaste veckorna. Han har skrivit att han har blivit utsatt för flera inbrott, förgiftad mat, överfall, olagliga aktioner på sjukhus och tankekontroll genom Psykotroniska vapen. Jag har fåt se i video och

22

jag har fått läsa i riktade individers vittnesmål samma sak om och om igen, att även dom alla torteras just på samma sätt och till och med på värre sätt än vad han har blivit själv. Dessutom har jag själv blivit led in i döden med V2K injicerade röster i huvudet. Jag har läst och set på video där riktade individer vitnar om en och samma sak, om och om igen, att när en riktad individ flyttar till ett annat land och till och med till ett land som är oberoende självständigt stat som Schweiz, så blir dom torterade även där exakt på samma sätt. Folk torteras och mördas av alla stater tillsammans genom elektrisk förintelse och folk torteras och mördas av alla stater tillsammans genom Psykotroniska vapen och även det gör alla stater tillsammans på samma sätt. Alla stater samarbetar med varandra. Därför spelar det ingen roll om den riktade individer flyttar till ett annat land, för den egna land, får alltid tillåtelse av det land att använda sig av nätverk med Psykotroniska vapen i detta land och tortyr och psykologisk manipulering fortsätter oavbrutet. Allt som han har sagt om att regering har utsatt honom för är sant, han inbillar inget. Dessutom har jag även läst om att riktade individer här i Sverige utsätts för tortyr genom mikrovågsstrålning där dom får omänskligt smärta i huvudet, smärta i övriga kroppen och inre kroppsorganen. Det är inte tortyr genom mikrovågsstrålning det handlar om. Regering skadar kroppen på folk genom den så kallade tortyr genom Psykotroniska vapen. Det är mikrovågsstrålning det handlar om som genom strålning framkallar kroppsskador och cancer på riktade individer. Regeringar framkallar döden genom Psykotroniska vapen. Regeringars avsikt är att döda folk och på så sätt dödar dom folk. Tänk på att även ett sådant land Sverige som utger sig som en demokratisk stat som kämpar för mänskliga rättigheter, begår sådan tortyr på svenska befolkning som kan jämföras exakt likvärdigt med Nordkoreas övergrep tortyr på sin egen befolkning. Här är det bara väl kamouflerat genom mainstreammedia lögner om demokrati och mänskliga rättigheter som har aldrig existerat någonstans på planet. Sverige är en brutal påstås demokratisk polis stat diktator. Majoritet av vanligt folk har aldrig ens hört talas om riktade individer på grund av att medier genom nyheter, tv program, film industri och så vidare propagerar en fullständigt falsk bild av verklighet där regering skyddar folk, medan i verklighet är det just världens regeringar som mördar var sitt eget folk, på oändligt många olika sätt samtidigt och dom vilseleder folk på så sätt att folk ska aldrig se den verkliga Liemannen som är makt och rika eliten som tillsammans lurar och mördar var sin civil befolkning.

Dr. Robert Duncan

Det enda som vi vanligt folk får se i medier som är inte alls medier, är sådana här fal där folk demoniseras och klassas som villfarna psykisk sjuka mördare, medan medier inte skriver et ord om Robert Duncan som har medverkat i skapande av V2K Voice of God weapon Technology- injicerade röster i huvudet på folk. När man Söker efter Robert Duncan på Google då kan man inte ens hitta honom på detta sätt. Man måste skriva Dr. Robert Duncan för att man ska få veta vem han är. Hur många finns det som vet att han är Dr. Rober Duncan? Det liten detalj (Dr) är censur som håller honom dold för de flesta människor världen över. Annan del av censur handlar om att några tusen har kollat på hans video, medan det i själva verket kan handla om många miljoner. Genom att minska nummer av besökare som har kollat på hans video, manipuleras världens befolkning på så sätt att folk ser den video som mindre trovärdig. Det gäller för allt och alla som pratar mot regering. Censur finns till för att folk inte ska börja tro på sanningen och att folk ska fortsätta vara okunniga och omedvetna om livsfaror som alla regeringar har kamouflerat och lagt upp åt oss vanligt folk framför vår näsa, på att det som vi ser framför oss är något ofarligt medan när vi har gåt i det, då inser vi att det var vår död. Hade den här man dött utan att hämnas då hade ingen hört talas om honom och då hade han varit en bra amerikansk medborgare. Det är så hur stater vill att folk ska dö, utan att slå tillbaka. Om den här man är psykiskt sjuk enligt medier, varför då medier aldrig uttalar et ord om Dr Robert Duncan. Dom vill inte als prata om honom för falsk bild av verklighet måste bevaras. Är Robert Duncan villfaren och psykiskt sjuk? Att Noah Green har fastnat för Islam är ren desperation på grund av den tortyr som han har gått igenom. Dom demoniserar även grupp som han var med i för medier på så sätt förbereder förstörelse av den grupp först genom demonisering i medier och nu skuld på gärning som han har begått flytas till den gruppen. Nu kommer polis hjältar att ge sig på dom

23

och även dom kommer fängslas för eller senare eller så kommer dom mördas av polisen ute på gatan och allt det kommer framstå genom medier som statlig hjälte insats där mördare har blivit bortplockade från samhället och att folk går säkrare på gator. Tortera honom inte och då kommer han inte döda poliser. Han kunde inte komma åt dom som har torterat honom genom injicerade röster i huvudet, men han kunde komma åt dom på gatan och dom är inte någon symbol för staten. Dom är staten och även dom dödar folk börja med Taser där dom låtsas som att dom har använt något helt ofarligt, medan dom vet att dom har dödat en människa med det elektriska slaktarkniv. Dom vet exakt vad dom har gjort mot en människa som dom har skjutit med Taser. Det som jag har skrivit i den här blogg är det som dom har gjort mot den människan vid polisingripande. Så, alla regeringar på den här planet dödar folk dag och natt och när folk slår tillbaka på dom, då är man kriminell eller man är psykisk sjuk. Det har kostat att döda Noah Green. Regering var på väg att döda Noah Green genom Psykotroniska vapen, genom förgiftning, genom övergrep på sjukhus och han hade dött för eller senare. Nu har han dödat polis. När staten dödar vanligt folk då är det inte brott, medan när vanligt folk dödar någon av dom då är det brott. Det har varit så genom hela mänsklighetens historia. Vi vanligt folk måste bara inse sanningen. Synd att även den andra polis inte hade också dött, så at det hade kostat två liv ur den makt och rika eliten för ett liv av oss vanliga människor. Det gäller för hela världen. Det är inte bara svarta som mördas. Även vita och alla andra raser av folk mördas på samma sätt och alla möjliga andra sätt av stater. Hade Noah Green blivit inlåst i mental sjukhus då hade det varit perfekt för regering, för där hade dom avrättat honom med ECT och det helt lagligt under påstående av vård mot depression. Men han var tillräckligt smart för jag tror att han har insett sanningen om vad dom alla tillsammans är för något och därför har han hållit sig borta från den förintelseplatsen av civil befolkning så kallad för psykiatrin. Dessutom tror jag att han mode bra psykiskt, men mainstreammedia, föreställer honom som psykiskt sjuk. Vidare om vad ECT skadade patienter går igenom är rastlöshet, ångest, sömnsvårigheter, vrede, obehag, förlorad känsel i hela huvudet, halsen och skador på hela kroppens nervsystem, medvetande som slutar existera och mycket mer än så och allt detta kommer driva dom tillbaka i psykiatrin, där dom blir inlåsta den korta tid dom har kvar att leva tills dom har dött, för dom kan inte klara att bli normala då hjärna är skadad och förstörd genom elektriska chocker. Dom kommer få påtvingad ECT igen på grund av verbal förargad beteende som dom uppvisar på grund av lidande i elektriska skador. Psykiatriska vården låser folk in i mental sjukhus för våldsam psykotisk beteende, men det är just regeringar som framkallar det beteende genom att skada folk genom den system av elektrisk förintelse, där stater lurar folk i elektriska skador, så att de får en anledning att lösa folk in i mental sjukhus och folk dör till slut på grund av dom skador. Grejen är bara den att folk dör inte omedelbart, fast i dom två video medger dom att många patienter har även dött direkt på plats, då dom fick elektrisk chock och ändå fortsätter stater med denna påstådda behandling under påstående av vård mot Depression. ECT är, verkstelning av döds straff och psykiatrin är plats där regering lagligt avrättar folk för den anledning som patient mår dåligt psykisk på grund av och som patient klarar inte att prata om. Regeringar har serverat elektrisk förintelse åt var sitt folk som något helt ofarligt och det avrättning genom ECT skiller stater på psykisk sjukdom, med förlöjligande fördummar som stater har uppfunnit, för att kunna komma åt oskyldigt folk som begår inget brott. På så sätt når stater hela befolkningen. Hur kan västerländska stater kalla sig för demokrati när dom har byggt ett sätt att mörda folk lagligt genom allmänna vården och genom psykiatrin. Diktator stater frågar inte, dom mördar folk och ingen får nysta et ord mot detta övergrep. Världens stater som utger sig vara demokratier som kämpar för mänskliga rättigheter, mördar folk genom allmänna vården och dom mördar folk genom psykiatriska vården under påstående av att dom ger folket vård. Alla sådana onda gärningar döljer stater genom mainstreammedier, där medier förklarar allt det som något oskyldigt och något som är inte värd att folk ska få veta om, då det bara handlar om att stater ger vård till folk som är deprimerade. Dom har alla verktyg som dom behöver för att dom ska kunna lagligt döda vem som helst ur den civil befolkning som betyder att det finns ingen verklig

24

skillnad mellan diktator och demokrati. Både diktatorer och demokratier mördar var sitt folk genom den elektriska förintelsen på samma sätt och dessutom samarbetar de med varandra i det förintelse av var sitt civil befolkning genom deras gemensamma media tystnad, där dom låtsas som om dom vare inte medvetna att det existerar. Dom låtsas som att dom vet ingenting om detta och det är därför det fungerar. Det som dom inte nämner är det som inte finns. Dom mördar folk genom psykiatrin och det statliga ondska riktar sig även på dom som är mest oskyldiga av alla människor och det är barn. Det är våra barn dom mördar, barn av oss vanligt folk medan deras egna barn lever fria i trygghet och säkerhet. Deras barn få växa upp utan att dom blir utsatta för Psykotroniska vapen, medan våra barn blir manipulerade och förstörda genom Psukotroniska vapen från första dag då våra barn blev födda. Dom kommer aldrig skada sina egna barn till döds genom det elektriska förintelsegenocid, men dom skadar oss vanligt folk som är vuxna och dom skadar våra barn till döds. För att regering ska kunna låsa oss vuxna in och att dom ska kunna döda oss på den enda plats som regering har där dom kan mörda folk är vården. Allt går ut på att lura folk i elektriska skador som man alltid dör till slut på grund av, under påstående av vård. Dom även dödar folk som har aldrig skadat en annan människa med påtvingad ECT behandling under påstående att inlåst psykiskt sjuk patient är inte klar i sitt huvud enligt sina egna sinnen, där patienten kan inte fatta sitt eget beslut på grund av ett svårt sjuk psykiskt tillstånd som är ett rent brott statligt bedrägerilögn, bara för att skada en patient och göra den psykiskt förståndshandikappad genom ECT påstod behandling, så att patienten ska dö efter några år. När det handlar om över 100 miljoner mördade människor över hela planet i senaste 70 år genom den elektriska förintelse, då är det genocid. Det är den hemlighet att folk dör på grund av den minsta elektriska skada som regeringar döljer för folk, så att folk aldrig får veta om det för att folk ska kunna fortsätta mördas en efter en.

Diagnos ADHD

För att världens regeringar på den här planet, ska kunna komma åt våra barn, så har dom kommit på fantasidiagnos ADHD. Diagnos ADHD är attack på våra barn. Diagnos ADHD är kamouflerad attack på hela familj, där regering genom skolan, genom vården, genom kommun och genom lagar begår attack och övergrep på hela familj. Genom påstående av vård för våra barn, övertampar regering mänskliga rättigheter av hela familj så att regering kan utöva kontroll och ursaka psykologisk smärta till detta barn och hela familj. Dold avsikt kan vara också att föräldrar är riktade individer för regering. Genom att förstöra barnet med mediciner eller i värsta fall frånta föräldrar vårdnad över sitt barn, har regering förstört hela familj under påstående att regering skyddar barnet. Ibland är barn i fara och då är det statliga ingripande berättigad, men i de flesta fal är det statlig övergrep där allt är dolt som i min fal till exempel. Jag och mitt barn påstås lever i frihet, medan i verklighet jag dör på grund av brott som enligt alla regeringar på den här planet inte existerar och jag ser på mitt barn att de sliter honom mentalt i sticket. Den obemärkta mentala förstörelsen resulterar alltid i fysiskt kropps förfall. Han upplever inte något av Psykotronisk tortyr och min son tänker inte ens på det som jag skriver om i den här bloggen. Men jag ser på honom alla tecken på förstörelse av honom fysiskt och mentalt som individ. Jag ser i honom mig själv innan polis började prata till mig och även jag har råkat då illa om och om igen. Till exempel om man ser på en ung människa nu så är den unga människan redan döds dömd om 20 år. Dom skadar psyket på folk varje natt resten av ens liv och det går inte att kämpa emot Psykotroniska vapen. Det gör dom mot alla barn av oss vanligt folk. Världens regeringar genom säkerhetspolis och genom vanlig polis, tuggar mentala sinnen av våra barn genom V2K obemärkta injicerade röster i huvudet, där dom inducerar toxiska suggestiva budskap som är direkt instruktioner till negativa självförstörelse handlingar. Dom gör det även genom andra Psykotroniska vapen. Regering stimulerar våra barn för att våra barn ska begå fel beslut i sitt liv som i sin tur leder de i deras ruinerat liv och det är det som civil befolkning på den här planet är inte medvetna om. Dom vill göra det och dom har gjort det hela tiden i senaste 70 år mot oss alla som är vanligt folk. Se bara på hur dom har drivit mig in i döden och dåliga fel beslut i mitt liv och det med tvång indirekt genom statliga lögner. Det är den osynliga genocid som alla regeringar begår på var sitt folk. I fal där regering genom sociala myndigheter fråntar vårdnad av barnet från föräldrar, har staten

25

drivit även föräldrar till att dom begår fel beslut efter fel beslut i sitt liv på grund av desperation, sorg och saknad av sitt barn. Regeringar driver även barn till självmord genom Psykotroniska vapen. Diagnos ADHD är dehumanisering och demonisering av fullt friska barn för att regeringar ska kunna dra dom till den enda plats där dom kan döda våra barn och det är igen vården. Om barn har till exempel blivit dagligen mobbad i skolan eller slagna av andra starkare klass elever, då har barn tack vare psykisk påfrestning och stress, blivit även personlighets förändrade och då har dom integrerat den fysiska och mentala misshandel som dom har blivit utsatta för, som sin egen försvarsmekanism, där dom själva försöker försvara sig genom att bli arga och våldsamma för det enda som dom känner är mentalt smärta. Om någon slår och misshandlar en ung individ med jämna mellanrum, då försvarar sig den unga individen genom att slå tillbaka och det är inget konstigt med det. Det fungerar bra på andra vanliga människor som misshandlar en mentalt och fysiskt men det har katastrofala konsekvenser när man beter sig så mot statligt anställda ormar. Jag skulle ge er alla unga ett råd som ni borde följa till punkt. Regering genom vilken som helst statlig institutionen kommer provocera er för att ni ska säga något verbalt våldsamt. Hur ens den samtal mellan er och dom går, så är dom statliga ormar först smartare än ni på grund av att ni är oerfarna barn medan dom är välutbildade statliga ormar som kommer alltid i samtal med er sätta er mot vägen, där ni kommer aldrig att ha någon val. Dom kommer alltid ha rätt medan ni alltid kommer ha fel. Att ge dom en smäll är exakt vad dom vill att ni ska göra. Det kommer sätta er bakom låsta dörrar och där kommer dom tortera er mentalt till döds. Kom ihåg och glöm det aldrig någonsin, regering genom statliga institutioner är inte ute efter att låsa folk in i fångenskap. I första hand dom är alltid ute efter att döda er, att döda oss alla. När dom jagar er, så är det mot detta döden i elektriska skador dom vill leda er i och mot den plats där dom kan döda er och det är psykiatriska vården. Ni är inte galna, ni är fullt psykiskt friska. När ni pratar med dom så ska ni ljuga för dom om hur ni vill redda planet och rädda världen, för det är det skräp av deras mediapropaganda som dom utger sig att dom är. Var alltid lugna utan svär ord. Att slå dom, det får ni inte göra under några omständigheter. Sikta inte på varandra för ni borde förenas, för bara så blir ni starka. Kom ihåg att vi alla kan inte bli vänner för det är omöjligt fysiskt, men den gemensamma intresse är att vi vanligt folk ska förenas så att vi kan försvara oss mot den verkliga fiende som är kompletta världens makt och rika eliten tillsammans. Dom mördar oss genom att vilseleda, ljuga för oss, lura oss i döden och allt det gör dom genom ständiga regerings media lögner, som vi ser i mainstreammedia. Dom hjärntvättar oss vuxna och dom hjärntvättar våra barn, för att vi ska tro på dom, medan dom skadar oss till döds på många olika sätt samtidigt. Om ni har haft svårigheter i skulan ni ska inte behöva sluta i fängelse för det. Det är inte skolutbildning som är lycka i livet. Alla dom som är välutbildade medverkar i det genocid på civil befolkning, vanligt folk. Det är ni som är den lycka. Att ni bara lever är den starkaste solen som kan värma era föräldrar. Ni är värdefulla och ert liv är mer värd än vad liv av hela världens makt och rika eliten tillsammans är. Dom mördar er, medan ni försöker bara att överleva. Det fins arbetsförmedlings utbildning på et år, där man lär sig mer om det jobb som man vill jobba med, än vad man har lärt sig genom hela skulan. Ni kan tjäna pengar genom att jobba och det är inte svårt alls. Ge dom inte anledning som dom behöver för att ni ska bli drivna till självmord eller att ni bli mördade i någon av alla statliga institutioner. Hål er borta från droger för med det ger ni en anledning till regering att låsa er in och dom kommer döda er för detta. Dom har Psykotroniska vapen som dom kan till och med leda er i drogöverdos, i mord och självmord genom att bara prata till er medan ni sover och ni kommer inte ens märka att dom har pratat till er. Det som ni kommer ihåg är drömmar där ni tror att ni har kommit till insikt om ert liv medan ni drömde. Allt det kan vara regering och all den insikt kan vara toxiska budskap injicerade genom Psykotroniska vapen som kommer leda er in i döden om 20 år. Dom kan prata till er utan att ni är medvetna om detta. Jag tror att hela världens population vanligt folk på den här planet är riktade individer. Stater har kommit i varenda människans drömmar någon gång i deras liv, bara för att dom ska få veta om vad folk har för hemligheter. Dom planterar i era sinnen suggestiva toxiska meningar som direkt påverkar era beslut i

26

livet. Se bara vad dom har gjort mot mig och jag har aldrig ens begått något brott här i Sverige. Dom vill att vi ska dö och jag har åtminstone räddat er liv om ni har läst min blogg från den elektriska förintelsen, så att ni vet om att det är er säkert död, om ni går på detta bedrägeri. Den dag när ni har gått på detta bedrägeri är den dag då ni kommer att dö. Ett barns sinne kan inte mäta sig med den rutna och onda regering statliga system som har Psykotroniska vapen, där dom kan göra ett barn sjuk och deprimerad på många olika sätt samtidigt med olika Psykotroniska vapen. Dom kan driva en ung individ till att begå självmord genom röster i huvudet för något bagatellbrott som den unge har begått och det har dom alla regeringar tillsammans gjort på många miljoner barn över hela planet. Dom gör det även nu och dom kommer fortsätta göra det i framtiden. Folk protesterar aldrig mot statlig övergrep på grund av att folk inte ser sanningen och det på grund av mainstreammedia som ljuger till 100% om alt, just för att folk inte ska se den sanna bild om vad samhälle är för något. Dom som blir skadade genom den elektriska förintelse är dom som inser sanningen. När du förstår att världens regeringar använder elektrisk förintelse för att avsiktligt mörda civil befolkning på industriell skalla, då förstår du alt annat. Nu ser jag klart och tydligt’ alla regerings lögner. Dom kan driva väldigt lätt et barn eller en ung individ i psykotiskt tillstånd för att barn ska förlora allt humör och bli våldsamma. När ung individ har blivit våldsam som regering är ute efter at ung individ ska bli, då har staten berättigad anledning att lagligt inlåsa det barn, antigen i sluten psykiatrisk vård, där dom kan göra precis vad dom vill av detta barn och dom kan till och med döda det barn genom elektriska chocker, eller så låser dom det barn i ungdoms hem. Även på sådan plats dödar dom ett barn. Här är ett exempel på hur staten genom statliga systemet driver et barn till självmord:

Jasmine, 13, behövde vård – låstes in och tog sitt liv

(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kAQlX/jasmine-13-behovde-vard–lastes-in-och-tog-sitt-liv)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kAQlX/jasmine-13-behovde-vard–lastes-in-och-tog-sitt-liv

När jag ser på den här video då blir jag skrämd för livet. Svenska regering skryter genom mainstreammedia om hur folk måste ha grundläggande levnadsvillkor och här säger dom att toalett var trasig i denna isolering fängelsecell som den här flicka var inlåst i. Om den är trasig, flytta henne då i en annan fängelseisolerings cell där toalett fungerar. Dom har stängt av vatten till toalett så att dom kan förstöra den flicka mentalt även på detta sätt. Dom provocerar fram skamkänslor i den flicka för att hon ska bilda en bild av sig som att hon stinker när fångvaktare kommer i hennes rom och dessutom blir hon tvungen att sova under sådana omständigheter. Om dom själva eller någon ur den makt och rika eliten, börja med politiker och så vidare hade blivit inlåsta i denna rom med avstängt vatten till toaletten, då hade det stunkit oändligt många gånger mer. Men dom kommer aldrig någonsin bli inlåsta på denna plats för dom är lagen och dom härskar över oss vanligt folk. I denna video, föreställer sig medier som folkets rättvisans röst som avslöjar detta fall där den flicka har dött under sådana omständigheter, men allt detta är bara regerings teaterförstelning för det är bara ett stationerat exempel för hela befolkningen och alla unga som har begått ett mindre brott där budskap låter så här. Om ni begår brott då kommer vi döda er på den här sätt. Se på vilken sätt jag har blivit mördad, för jag kommer att dö och jag har inte ens begått någonsin något brott här i Sverige. Den fångvaktaren kunde lika gärna ha kvävt henne med en kudde. Hur vet vi vanligt folk vad som har hänt där inne. Det är deras sätt att beskriva det händelse, där dom har alltid rett och vi vanligt folk ska påstås tro på dom blint och det bara på grund av att dom är staten. Det är sant efter som TV har sagt så. Först har dom torterat henne psykologisk i så många monader för att hon ska skriva i sin dagbok att hon vill ta livet av sig (begå självmord) så att dom har en ursäkt och anledning som dom kan förklara det händelse,

27

på så sätt att hon påstås har begått självmord. Ett barns sinne kan inte mäta sig med statliga tortyrsystem som har utvecklats genom hela mänsklighetens historia. Det är hennes barnsliga försvar att hon kommer att ta livet av sig i hennes tro på att det kommer hjälpa henne, tack vare den bild som mainstreammedia har hjärntvättat henne med och hela befolkningen i tro på att regering bryr sig om folk, medan regering gör det just motsatta mördar folk. Det viktiga för regering är att folk inte vet om detta medan folk går i statlig dödsfälla. Det här er et mord som svenska regering har begått på den här flicka och även på den andra flicka som nämns i den här videon. Jag säger er alla, världens regeringar dödar oss och våra barn, under påstående av vård. Dom säger att hon inte fick vård. Vilken jävla vård dom kan ge till henne? Att låsa henne i detta fängelseisolerings cell är ingen vård. Dom tyglar och bestraffar henne genom isolering. Det är en ren bestraffning. Varför har dom inte gett vårdnad av henne till den kvinna som vill ta han om henne om dom vill hjälpa den flicka nu. Dom har använt den flickans svaghet som är hennes minderåriga ålder, för hon är et barn och dom påstås tar hand om henne genom vårdnad av henne som et minderårigt barn. Sverige skyddar barn enligt barnkonventionen men i verklighet ser vi här att stater dödar barn under påstående av vård av minderårigt barn. På ytan, regering genom mainstreammedia propagerar en propagandabild av samhälle hur staten skyddar barn, medan under ytan regering genom statliga system dödar barn. Det bästa bevis är att psykiatriska vården ger ECT till barn. Om någon tycker att det inte är mord av et barn, där vården ger någons förälders barn ECT chock på 400 volt, prova då att koppla elektrisk ström från el uttag på 230 volt på huvudet av dit eget barn. Om folk hade gjort något sådant mot sitt barn, då skulle mainstreammedia sprida det direkt i nyheter och alla medier skulle skriva om det. Vanligt folk skulle kalla sådan förälder som ett monster, för det är bara et monster som kan begå sådant brott och som har aldrig hänt heller. Det fins ingen vanlig människa som är så galen att göra något sådant mot sitt barn. Men här ser ni hur mycket galna är världens regeringar. När dom begår sådant brott, då ser folk på deras verk ställning av dödsstraff som på något normalt och acceptabelt. Men varför i helvete ingen av vanligt folk reagerar när elektrisk ström på 400 volt genom ECT chock ges till barn och unga i psykiatrin. Det är den påstående av vård som har förblindat civil befolkning på hela planet så att regeringar kan förinta befolkningen utan att världens alla existerande regeringar blir någonsin skyldiga för mord under påstående av vård. Regeringar är skyldiga inte bara för mord, dom är skyldiga för genocidbrott på civil befolkning. Det som regeringar tillsamanas gör mot oss vanligt folk och mot våra barn genom den elektriska förintelsen är just genocidbrott (brott mot mänsklighet). Egentligen om folk hade varit medvetna om den här sanningen, då skulle vrede av vanligt folk över hela planet ha satt den här planet i äld och lågor. Men därför finns mainstreammedia till att lugna civil befolkning genom media lögner så att folk inte protesterar medan dom och deras barn leds in i graven. När regeringar mördar vuxna och barn genom vården, då är det något acceptabelt. Folk tycker alltid att det handlar om någon annan. Det ska inte hända en själv. Om förälder är statlig måltavla som ska mördas av regering, då skadar regering genom hela statliga system även denna förälders barn till döds, bara för att framkalla mentalt smärta för förälder som kommer provocera fram vrede och hat i förälder mot regering och hela statliga system. Hundratals miljoner av vanligt folk över hela planet har gåt genom samma sak rät in i döden och alltid på grund av identisk samma anledning. Dom visste inte att det skadar kroppen. Genom mainstreammedier folk har blivit övertygade genom hela sitt liv att regering staten skyddar folk och jobbar för folks bästa, medan när man blir skadad genom hela statliga system inser man att regering genom hela statliga system dödar sina medborgare. För att regeringar ska kunna plocka en medborgare ur samhället, regeringar är alltid ute efter att provocera vrede ur folk genom att dödligt skada antigen förälder eller förälders barn och genom det, framkallar dom mord, självmord eller inlåsning i fängelse eller mentalt sjukhus. Mentalt sjukhus är den plats där dom vill alltid till slut leda folk i, för på denna plats har dom öppna händer att döda folk utan att dom själva blir skyldiga för mord. Detta mord klassas som vård mot Depression och vi vanligt folk går på det genocidbedrägeri efter som det har inte hänt oss själva. När alt det väl händer oss själva,

28

då bortförklarar regeringar sådana fal genom fördummar som dom har byggt från början av civil samhälle, att det ska påstås handlar om psykisk sjuka människor och majoritet av vanligt folk accepterar det som sanning, på grund att mainstreammedia och TV har sagt så. Folk tar åt sig den brottsliga fullständigt lögnaktiga regerings propaganda för sanning, som förmedlas genom mainstreammedia, allmänna vården, psykiatriska vården, fördomar genom polisen som bekämpar brottslingar och våldsamma psykisk sjuka patienter och så vidare, medan poliser, vården och medier är hjältar som upplyser och skyddar folk. Det förmedlas och reklameras falsk bild av verklighet genom alla existerande mainstreammedia i världen en, för att folk inte ska se att folk mördas genom psykiatrin, att folk mördas genom allmänna vården, att folk mördas genom läkemedelsföretag, att folk mördas genom dödliga produkter, att folk mördas genom polisen, som skadar folk fysisk och psykiskt genom olika Psykotroniska vapen och leder folk i döden på ett eller annat sätt och så tar det aldrig slut. Här säger de i denna video: Psychiatry an industry of death: 40 million dollar per år av skattepengar har betalts av USA nationalt institut av mental halsa för beteende och psykiatrisk forskning, totalt 20 miljarder för all forskning sen 1948. Juvenil Judge Rottenberg center där barn har blivit kopplade till batterier som levererar elektrisk ström upp till 270 volt. Studenter var torterade genom elektrochockterapi för ingen annan anledning än att framkalla smärta och det är just här den här video är avslöjad som falsk statlig regering bedrägeripropaganda som har för syfte att dölja den genocid som pågår idag världen över på hela planet, helt osynligt utan att någon ur den makt och rika eliten har någonsin uttalat ett enda ord om att låg elektrisk strömstyrka skadar kroppen och hela kropps nervsystem till aska och det leder till döden på et eller annat sätt. Här ljuger dom bokstavligt när dom säger att studenter fick 270 volt elektrisk chock genom armen. En ännu värre lögn är att dom kallar det chock på 270 volt, för terapi. Terapi betyder suggestivt vård och något som är ofarligt. Elektrisk chock på 270 volt genom armen skulle omedelbart ge dom studenter hjärtstopp och dom hade direkt dött på grund av det tortyr. Först och främst ljuger de om strömstyrka som de studenterna har blivit torterade med. Dom hade inte ens klarat smärta som den högsta spänning som påstådda elektrostimulering apparaterna genererar på 9 volt. De pratar om tortyr med 270 volt, medan el uttag i vägen, levererar 230 volt för att driva elektriska apparater i våra hem. Säter du två spikar i El uttag med handen då dör du blixtsnabbt på några sekunder på grund av 230 volt elektriska stöt, medan i den här video påstås det att de studenterna har blivit torterade med 270 volt elektroder kopplade på studenters armar i många minuter, där dom påstår att studenter fick barra smärta. Men de uttalar inte et ord om att studenter fick kropps och nervskador genom den tortyren. Det är den hemlighet som de vill dölja så att folk ska aldrig få veta sanning om det, så att den genocid där folk fysiskt skadas och invalidiseras för livet och till slut mördas, kan fortsätta begås vidare på nya generationer av unga fullt friska människor. Enligt dom, folk får hjärnskador av ECT elektriska chock, medan studenter inte får, kropps och nervskador när elektroder med 270 volt är kopplade på studenters armar. Det fins likström och växelström och olika hertz frekvenser och den informationen barra förvirrar folk för de flesta av oss är inga elektriker. Syfte med den video är just att förvirra, lura och vilseleda folk. För du i din arm elektrisk chock på 270 volt, oavsett om det är växelström eller lik ström, så kommer du att dö omedelbart på några sekunder. Att folk inte dör på plats av ECT chock, är på grund av att dom alltid återupplivar folk med Defibrillator. Med det, för att dra folk tillbaka till livet använder dom mer av elektrisk chock. Det spelar ingen roll vilken video man ser på Youtube som påstås pratar mot psykiatrin, alla de pratar och varnar folk för hög elektrisk spänning genom tortyr av dom studenter och terapi genom påstod ECT behandling, men aldrig om låg spänning på 9 volt och mindre än så, som en fara för mänskliga kroppen. Dom pratar om folk som har hamnat i slutna psykiatriska kliniker och som har fått skador genom ECT, men dom säger inte et ord om hur regeringar genom att lura var sitt folk som lever i frihet i sina hem genom stimulering apparater som säljs till civil befolkning på hela planet som något helt ofarligt under alla möjliga påstående användning syfte och den värsta av dom alla påstående som dom apparater marknadsförs är att 9 volt stimulering apparater regenererar skadade

29

nerver som i själva verket skadar nerver och genom detta ofattbara brotts bedrägeri lögn, där dom ljuger för folk genom den lögn som bryter mot all logik, lurar dom folk i döden och i inlåsning i mentalsjukhus. Alla existerande regeringar på den här planet fiskar unga och vuxna bara för att folk ska skadas och när folk har blivit skadade, då är man fångad i psykiatrin som en slav. Det är så regeringar fångar folk in i psykiatrin och drar dom med tvång in i mental sjukhus. Dom varnar världens befolkning för ECT behandling. Dom varnar folk för psykiatrin som har mördat mer folk än vad det har folk dött i andra världs krig, men dom varnar inte folk för döds fälla som är apparater på 9 volt som säljs i varje land på den här planet Jorden, under alla möjliga användnings syfte bara för att folk ska bli lurade i kropps och nervskador som leder den skadade människa i fysisk och mental lidande i agoni, där man som skadad av dom 9 volt apparater blir invalidiserad fysiskt och mentalt som individ och  då, blir man svårt mentalt störd och fast i psykiatrin som en slav. Genom apparater på 9 volt har regeringar påtvingat ECT och mental sjukhus i folks hem. Har du blivit skadad av apparater på 9 volt, då kan du inte undgå ECT chock på 400 volt som kommer bli påtvingad av psykiatrin senare i livet och det är så dom drar folk från sina hem rett in i mental sjukhus i fångenskap, resten av deras liv. Folk vet om att ECT skadar hjärna och ändå hör man genom medier om att ECT ges till tusentals människor varje år här i Sverige. I stora länder är det många mer tusen människor som mördas genom ECT varje år. I och med att världens makt och rika eliten ljuger om alt, då när dom säger att det är några tusen skadade människor då kan det handla om hundra tusen skadade människor. Folk förlorar sitt förstånd på grund av skador som apparater på 9 volt och mindre än så har framkallat. Dom påstås tusentals som får ECT varje år är dom som har blivit skadade av apparater på 9 volt. Dom som får ECT chock är dom människor som polisen har skjutit med Taser. Dom som får ECT chock är folk som har blivit lurade i skador genom alla olika neurologiska inopererade apparater. Dom som får ECT chock är dom människor som har blivit skadade genom Neurografi på smärt och nervklinik och så vidare. Det är alltid samma sak. Nerver börjar dö efter ett år och när smärta har uppstått då förlorar folk även sitt förstånd och det är så varenda stat på den här planet gör folk galna och till slut mördar var sitt eget folk genom psykiatrin och allmänna vården. Alla människor har någon gång i sitt liv hört talas genom medier om barn som är föda med psykiska funktionshinder eller förståndshandikapp och som inte kan leva sina liv normalt senare som vuxna, där dom blir beroende av andra för att dom ska kunna klara sin vardag. Dom är födda med detta mentala funktionshinder. Dom är födda med denna funktionsnedsatta grad och jag tror inte att deras sjukdom tillstånd blir värre än så. Men alla regeringar på den här planet fråntar fullt friska människor deras kropp, deras fysiska och mentala hälsa och skadade och förändrade nerver skadar hjärna på så sätt, att man med dom skador är förståndshandikappad och med skador på nerver, har regeringar genom att lura folk i skador framkallat psykiskt funktionshinder på artificiellt sätt med tvång genom ren brott. Problem med dom skador är att man inte har stabil förståndshandikapp på grund av att för den förvärras och multipliceras alltmer gånger om, ju mer nerver har hunnit att dö. Man var föd frisk och man levde sitt liv som frisk och normal människa, tills den dag då man har blivit skadad av dom stimulering apparater och efter detta skada man blir mer förståndshandikappad, än vad dom födda med psykiskt funktionshinder är. Men det slutar inte bara på detta. I slutet, man förlorar helt sitt förstånd på grund av att förlorade känsel i kroppen som förvärras och då förlorar man även friska nerver i kroppen, på grund av att detta skada sprider sig som cancer genom kroppen, där hela nervsystem dör alltmer och mer. Dessutom i stället att man ska känna sin kropp genom dom skadade nerver så känner man just dom skadade nerver som en tomhet i kroppen och det är en fruktansvärd känsla där det saknas ord för att man ska kunna beskriva detta levande helvete. Man bokstavligen slutar existera kroppsligt i det här värkliga livet. Dessutom känner man varje sekund av sitt liv kronisk smärta som man lider av och som blir allt starkare med tiden följt med, extremt ständigt fruktansvärt obehag, rastlöshet och förnimmelse av varmt, kalt och andra kropps känsel signaler som man har aldrig känt som oskadad och som det existerar inget ord för att man ska kunna kalla det för någon kropps känselförnimmelse.

30

Dessutom andas man svårt dag och natt på grund av smärta och all den lidande. Man blir yr i huvudet på grund av den lidande i agoni. Det är bara den del av fysiska lidande och det är mycket mer värre än vad jag kan beskriva med ord, men nu ska jag berätta om vilken psykisk lidande det fysiska lidande framkallar genom att nervskador skadar min hjärna. För att jag ska kunna förklara hur dödliga och hur alvarliga dom skador som den apparat på 9 volt har get mig på 15 minuter, där jag inte ens har känt någon smärta när jag testade den apparat, för det var på låg strömstyrka så här har ni en kort video om Rabiesvirus där folk alltid dör till slut:

The Devastating Effects of Rabies

(https://www.youtube.com/watch?v=kxBIJvNHZg4&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=78&ab_channel=AnimalPlanet)

I den här video säger dom att Rabies är den mest skrämmande sjukdom och om man har fåt symptom på Rabbis då kommer man att dö. Världens regeringar har skapat elektriskt förintelsesystem för att mörda var sin civila befolkning genom att dom har kopierat Rabbis sjukdom. Rabbis kan få vem som helst, medan elektriska skador får folk som är oinformerade, och som är trogna i regering. Det handlar om helt oskyldigt folk vuxna och unga, som helt enkelt har gåt på den dödliga reklambedrägeri. Elektriska skador får riktade individer som luras genom mainstreammedia och som torteras i över tjugotal år av polisen genom V2K injicerade röster i huvudet och på så sätt leds genom psykologisk manipulering i kropps och nervskador genom apparater på 9 volt. Även folk som har aldrig haft något at göra med brott, mördas om dom blir lurade att testa någon av alla elektriska döds trojaner. Även deras död är något framgångsrikt för (Regering) staten. Staten behöver inte stå för vårdkostnader när dom blir gamla och staten behöver inte betala ut pension till skadade folk, för dom kommer aldrig hinna bli gamla på grund av elektriska skador. Dom kommer att dö. Det är en perfekt kombination av osynlig, dolda förintelsesystem av civil befolkning genom reklam av till synes ofarliga produkter. Polisen skadar folk psykiskt och fysiskt på långt avstånd genom Psykotroniska mikrovågs vapen. Världens regeringar lurar folk i att folk ska skada sig själva med även mer dödliga produkter än vad mikrovågs vapen är och det är elektrisk förintelse som alla regeringar på den här planet har serverat åt var sitt folk genom reklam som vardagliga ofarliga produkter för kroppsliga behov. Regeringar framkallar dödliga sjukdomar på civil befolkning genom påtvingade onödiga undersökningar inom vården som presenteras åt folk som obligatorisk undersöknings ingrep i vården mot olika kroppsliga behov och sjukdomar. I själva verket allt detta tillsammans är diskret tyst massmord av vanligt folk, där folk är inte ens medvetna att dom har blivit mördade av regering under påstående av vård. Regeringar vilseleder, påverkar, torterar, och manipulerar var sitt folk fysiskt och psykiskt genom V2K injicerade röster i huvudet. Genom Psykotroniska vapen och genom en av dom alla vapen som är V2K injicerade röster i huvudet, världens regeringar påverkar beslut och handlingar av individer som blir utsatta för regerings manipulering och övergrep genom Psykotroniska vapen och det är vapen som existerar inte offentligt i det verkliga livet. Genom all existerande mainstreammedia på planet och genom all tillgänglig mediainformation på internet, världens regeringar ljuger for folk om allt. Världens regeringar håller hårt grep över var sitt folk genom censur och psykologisk krigsföring, bara för att folk inte ska inse sanningen foran det är för sent, när folk har blivit lurade i dödliga kroppsskador på oändligt många olika sätt. Världens regeringar jobbar, dag och natt genom mediapropaganda för att regeringar ska övertyga oss vanligt folk över hela planet att vi ska tro på att politiker bryr sig om oss vanligt folk. Dom har övertygat oss i att vi ska tro på att dom bryr sig om oss och våra barn. Folk tror på att regering bryr sig om folk och folk tro på att folk lever sina liv i säkerhet med sina barn, så länge folk respekterar regerings statliga lagar och regler i samhället. Det som vanligt folk tänker är att folk begår inget brott. Folk följer regerings lagar och regler och därför känner sig folk som oskyldiga.

31

Det är mainstreammedia propaganda som har lurat folk i att folk ska tro på det. Folk tror på att folk är oskyldiga. Men, sådant godtroget folk är skyldiga och även deras barn är skyldiga bara för att dom lever. Dom är skyldiga på grund av att dom upptar plats på den överbefolkad planet och det är därför deras liv ska förkortas so mycket och så snabbt som det är bara möjligt. Hur ska stater klara med att undanröja folk utan att det väcker folks vrede och upplopp på gator? Det klarar världens regeringar genom statliga lögner som serveras åt folk genom mainstreammedia genom dödliga dödsfällor som världens makt och rika eliten presenteras för folk som ofarliga produkter och ofarliga ingrep i vården som i själva verket är verkstelning av döds straff på godtrogna medborgare som är vanligt folk. När vi har blivit skadade, det är först då vi inser hur djup den regerings avsikt att döda os är. Dom är inte ute efter att bara utsätta folk för tortyr. Dom är ute efter att folk ska lida, att folk ska förlora sin fysiska hälsa, att folk ska förlora sin psykiska mentala hälsa, att folk ska bli galna och till slut att folk ska dö på grund av fysiska skador som förångar mentala sinne och fullständig utplånar den personliga identitet som individ. Allt det uppnår världens makt och rika eliten genom att skada folk genom elektrisk ström. Folk luras i fysiska kropps och nervskador genom apparater på 9 volt som säljs som ofarliga produkter för kroppsliga behov. När folk har blivit skadade av apparater på 9 volt, då är det elektrisk skada som leder folk in i mental sjukhus med tvång, på grund av att man förlorar sin kropp, sitt sinne, sitt medvetande som i sin tur leder i fullständigt förstörd, krossad och utplånad personliga identitet som individ. När man har hamnat i mental sjukhus då påtvingar psykiatrin ECT chock på folk under påstående att folk är i stort behov av ECT chock efter som folk har fått akut depression. Fysiskt förstörd kropp och mentalt förstört sinne genom elektrisk ström, kallar makt och rika eliten för psykisk sjukdom eller akut depression. Dom kommer aldrig nämna apparater på 9 volt som har berövat folk själva livet, förstånd, psykiska och fysiska hälsa, sunt förnuft, kontroll över sitt beteende, lugnet i sitt sinne och så vidare. Världens makt och rika eliten skadar folk till döds genom apparater som säljs under falska påstående. När folk har hamnat i mental sjukhus på grund av skador som apparater på 9 volt har framkallat, då kan psykiatrin ge folk högt dås av sömnmedicin och när folk är knockade medan folk sover djupt, kan psykiatrin ge till folk, injektion med muskel avslappnade medel, som förlamar kroppen. När folk är paralyserade, sedan flyttar psykiatrin patienten till platsen där dödsstraffet verkställs genom ECT chock och där påtvingar psykiatrin ECT chock på patient, utan patientens samtycke för denna behandling. Nästa dag när patienten vaknar förvirrad med insikt att patient känner sig psykiskt sjuk på riktigt för första gång i sitt liv, då kommer psykiatrin med bortförklaringar och lögner om att patient har kommit dit på grund av att patient har blivit redan psykiskt sjuk. Det är så här det går i verkliga livet. Det som världens regeringar begår på var sitt folk genom Psykiatrin är brottslighet på högsta möjliga nivå som är identisk med etnisk rensning i krig eller olika krigsförbrytelser. Det är brott mot mänsklighet, Genocid. Polisen ser alt som pågår där inne genom Psyklotroniska vapen, men dom bryr sig inte om det, på grund av att det handlar om vanligt folk som dom själva har drivit dit genom psykologisk och fysisk tortyr genom Psykotroniska vapen och vanligt folk är den enda måltavla för regerings övergrep. Det är polisen som gör folk psykiskt sjuka genom Psykotroniska vapen. Polisen driver folk in i mental sjukhus och psykiatrin avrättar folk dolt och diskret, under påstående av vård mot depression. Polisen och psykiatrin är en och samma sak. Dom är verktyg åt kompletta världens makt och rika eliten, för att mörda civil befolkning på industriell skala och allt det under påstående av vård, så att det massmord inte väcker folks misstankar mot regering och tack vare detta undgår världens makt och rika eliten från att dom själva blir lynchade av folkmassor. Regering lugnar oss vanligt folk genom ständiga lögner som mediapropaganda stimulerar sinne av oss vanligt folk och tack vare detta plockar dom och mördar oss vanligt folk en efter en, utan at vi har ens blivit medvetna att vi har blivit mördade. Psykiatrin är regerings moderna bödel. Psykiatrin gör precis vad dom vill med vanligt folk som är inlåsta i psykiatrin och dom har tillåtelse av regering för att dom ska få göra vad dom vill av folk där inne. Dom har tillåtelse att sexuellt våldta kvinnor. Dom har tillåtelse at ha sex med minderåriga ungdomar. Sexuella övergrep kommer till

32

kännedom åt folk genom medier, först när brottslingar anställda i psykiatrin har lämnat många kriminella spår efter sig, så att det går inte längre dölja det brott och det är då regering drar en teaterföreställning för folk och då utreder dom det brott genom polisen. Dom sätter plåster på såret av våldtagna offer och dom sätter plåster på såret av hela civila population genom att publicera i media om det övergrep som har begåtts i psykiatrin. Dom samtidigt drar dimma över ögon på hela befolkningen genom media lögner att regering påstås tar hand om brott som har begåtts i psykiatrin, så att folk ska tro på att folk som har blivit inlåsta i slutna psykiatriska kliniker är säkra där inne och att deras mänskliga rättigheter respekteras. Syfte med detta är att inte vecka folks misstro mot vården och att hålla folk lugna, omedvetna och okunniga om vad psykiatrin i verklighet är för något. Våldtäkt används som bestraffningsmetod i krig och våldtäkt används även som bestraffning metod i fredstid i civil samhället för att åstadkomma så stor psykiskt lidande som möjligt på inlåsta patienter i psykiatrin. Dom har tillåtelse att döda folk där inne. Deras enda uppgift är att förstöra folk till döds, men att det inte ska se ut som mord och det är därför dom existerar som påstås vårdinstitution under påstående vård mot psykisk sjukdom. En av tusentals falska regerings mediapropaganda exempel er en av dom alla och den har regering serverat åt vanligt folk i syfte för att folk ska tro på att inte ens vårdpersonal i psykiatrin påstås vet vad dom håller på med. Dom ska påstås inte vara medvetna att dom skadar folk genom ECT chocker. Ett teaterföreställnings påstående exempel är att psykiatrin ger folk, muskel avslappnande medel som paralyserar kroppen så att folk inte får våldsamma muskulära kramp sammandragningar vid ECT behandlingar och på så sätt ser ECT behandling mindre skadlig för personal som assisterar psykiater vid ECT chocker. Alla världens regeringar genom mediapropaganda presenterar en falsk bild av psykiatrin för vanligt folk, att ny personal i psykiatrin inte är medvetna att dom i själva verket skadar folk på grund av att den människan är paralyserad och får inga våldsamma muskel kramp sammandrabbningar. På sådant sätt, världsregeringar tar bort allt ansvar och skulden av hela personal i psykiatrin och därmed tar bort allt ansvar och skulden på alla anställda i psykiatrin. Dom ger påstås folk ECT chocker, bara på grund av att forskning har kommit fram till att ECT chocker är mest verksamma metod vid bot mot depression. Ord som forskning, används som trojan för att vanligt folk ska kunna mördas helt lagligt. Forskning har sagt så och dom gör bara sitt jobb helt ovetande om vad dom håller på med, som regering har proklamerat genom vården i psykiatrin. Kolla på forskning om ECT och då kommer ni inse att ECT chocker har ingen grund i forskning som en säker produkt och behandling som kan användas på den mänskliga kroppen. ECT chocker har inte ens granskats i fal om ECT är säker eller inte för användning på mänskliga kroppen. Den informationen får ni veta om i den här videon och i den andra video om ECT. ECT har inte granskat vetenskapligt i syfte för att världens regeringar kan skapa en laglig lucka där ECT är inte reglerad av lagar om säkerhet i användning på mänskliga kroppen på den civila befolkningen. Tack vare detta kan regering begå brott efter brott under påstående av vård. Det som världens regeringar gör är att dom presenterar ECT som något mindre farligt och sen bekämpar regeringar alt och alla som vitnar om sina skador genom rena statliga lögner och genom media och internetcensor om folks vittnesmål på sina hjärnskador. Det handlar om elektrisk förintelse och ECT chocker är grund för att den bedrägeri elektrisk förintelse ska kunna existera framför näsa på vanligt folk, utan att folk ser det som förintelse av civil befolkning på industriell skalla och allt det under påstående av vård. Själv klart att dom vet att dom mördar folk åt staten, under påstående av vård. Alla dom går till sin arbetsplats med avsikt att döda folk åt regeringen, att verkställa döds straff och att hålla folk inlåsta medan dom samtidigt vilseleder folk och lurar dom alt närmare till ECT. Politiker går till sin arbetsplats i Riksdag eller parlament med avsikt att döda civil befolkning. Media journalister går varje dag till sin arbetsplats med avsikt att döda civil befolkning genom media lögner som presenterar regerings dödliga övergrep på civil befolkning under ofarliga och falska påstående. Poliser och anställda i psykiatrin tillsammans går varje dag till sin arbetsplats med avsikt att döda civil befolkning genom väl utarbetat system av psykologisk manipulering, tortyr och förstörelse av folks hälsa genom mediciner. Den system

33

är så väl utvecklad att mord i folks ögon inte ser ut som mord. Anställda i kompletta övriga allmänna vården går till sin arbetsplats varje dag med avsikt att ge vård till folk och samtidigt att mörda civil befolkning genom allmänna vården och tillsammans med Psykiatrin som regering har som sin måltavla. Om du har psykiska problem och om du tar hjälp av psykiatrin då är du brottsling i allmänna vårdens ögon. Då skadar dom dig om och om igen under påstående av vård och dom ger di bevis på att dom har skadat dig dödligt genom kroppsskador och fel diagnoser, men om du försöker uttala et enda ord om det, då kommer du framstå som galen och då blir du inte trodd av övriga vanliga folk på den här planet. Du ska veta om att dom har skadad dig, men du har inget bevis och du kan inte göra något åt detta. Världens rika elit, allt från forskare och alla offentliga populära personligheter, alla framgångsrika offentliga personligheter som har skapat sig rikedomar, Music och Filmindustri och så vidare, tillsammans fångar vår uppmärksamhet, så att vi ska se bara denna underhållning som är suggestivt kopplad till glädje, hopp, och fred på Jorden. Dom övertygar oss vanligt folk i en bild av verklighet där civil befolkning lever sina liv i säkerhet och att folk skadas till döds, existerar inte någonstans. Däremot dom reklamerar döden, som statliga system har stoppat framför ögon på folk som trojaner under falska påstående. Dom skapar en falsk bild av verklighet som lurar oss vanligt folk i tro på att vi vanligt folk lever våra liv i säkerhet med våra barn så att alla världens regeringar på den här planet kan döda oss lagligt under falska och oskyldiga harmlösa påstående och att det inte ser ut som mord. Religioner är det mest viktiga verktyg åt alla världens regeringar för att folk ska kunna bli manipulerade på så sätt att vi aldrig ska se våra politiska ledare som mördare som tar livet av sitt eget folk. Men mer om dom senare. All existerande världens makt och rika eliten vet om att elektrisk ström på låg strömspänning orsakar skador på kroppen och mentala sinnen och det till döds. Grejen är bara den att vanligt folk på den här planet får inte veta om det så att folk kan ledas in i döden precis som jag har blivit led i. Elektriska skador filler tusen olika uppgifter i förstörelse och borttagning av den skadade människa ur den här levande värld på den här planet Jorden. Om du är borttagen från den här levande värld, då är du automatisk även borttagen ur samhället oavsett om du är riktad individ eller inte så spelar det ingen roll, för regerings agenda är att sänka världens population ner och dom som ska dö är vanligt folk. Dom medverkar i förstörelse av en människa genom ECT chock, medan att presentera personal i psykiatrin som omedvetna och ovetande på vad dom håller på med, världens regeringar vilseleder folk i falsk känsla av säkerhet under falsk påstående att dom ger folk, vård mot psykiska sjukdomar. Dom avrättar folk under påstående av vård. På så sätt blir makt och rika eliten inte skyldiga för mord på vanligt folk. Hela mänsklighet vanligt folk vuxna, unga och barn, fiskas i denna elektriska massaker, bara för att folk ska köpa mediciner från läkemedelsindustri medan folk dör i elektriska skador. Med det världens regeringar uppnår mål med att skada människa till döds. Dom uppnår mål att tjäna pengar på den människans lidande tack vare medicinering för smärtor och lidande och slutligen tar dom livet av den människan genom den elektriska skadan för det slutar alltid i döden. Syfte med existens av elektriskt förintelsesystem är att sänka population på den här planet, inget annat. Man dör av Rabbis och man dör av elektriska skador som förstör till slut hela kroppen och kroppens nervsystem. Om Rabbis virus når nervsystem då är det redan för sent. Rabbis virus förändrar nerver och på så sätt sprids Rabiesvirus till hjärnan. Den sjukdomsförlopp av förändrade nerver och infektion av hjärna genom Rabies skadar även hjärnfunktion. Rabbis framkallar rastlöshet, ångest, rädsla, vrede, vansinne, fobi för vatten på grund av att sväljreflex förlamas, smärtsamma muskulära sammandragningar i kroppen och patienten blir bunden, på grund av att Rabies driver patient till vansinne på så sätt att patient vill bita och slita sig själv och andra till döds på grund av lidande som Rabies framkallar. Elektriska skador framkallar också rastlöshet, ångest, rädsla, vrede, vansinne och mycket mer än så. Rabiessmittad patient är medveten om hur räd han är och han kan beskriva i början verbalt hur han går igenom döds process fram till den moment då han blir tystad av samlad saliv i munnen där han sakta kvävs. Rabiessmittade är medveten att han håller på att dö och på slutet dör han. Patient smittad med Rabiesvirus blir bunden på grund av Rabiesvirus, medan

34

psykiatrin binder folk genom att skada och förstöra hjärna på folk genom ECT elektriska chocker. Lidande i agoni och döds förlöp för mig på grund av skadade nerver genom apparater på 9 volt, är oändligt många gånger värre än det som regeringar beskriver genom all existerande media om folk som har fått hjärnskador genom ECT chocker. Regeringar ljuger om ECT chocker. Alla ECT skadade patienter dör väldigt kort efter dom har fått ECT chocker. Hjärna blir brännskadad av elektriska chock. Den omedelbara symptom efter elektrisk chock är minnesförlust på grund av att neuroner i hjärna har förstörts och dött direkt vid ECT chock. Efter som i fal med ECT chock det handlar om hög elektrisk spänning som kan driva stora industriella maskiner, döds process går mycket snabbare än med skador på nervsystem genom apparater på 9 volt. Redan efter fem månader och upp till et år, börjar skada sprida sig från döda till friska neuroner där även friska neuroner förändras och dör. Dom förändrade neuroner framkallar samma lidande som jag går igenom. Det är inte bara neuroner som är skadade. Även hjärnceller är skadade. Hjärna blir uttorkad alt mer med tiden. Alla naturliga processer i hjärna som är viktiga för att hjärna ska kunna fungera normalt försämras och till slut kollapsar. Det är en brännskada som växer och sprids genom hela hjärna och på slutet leder det i hjärnvävnads död som slutar i nekros. Regeringar genom al existerande mediapropaganda lurar all världens vanliga folk genom sådana videor om psykiatrin och video om ECT att elektrisk chock strålar rakt genom hjärna från en elektrod i pannan till den andra. Elektrisk ström är ingen laserstråle. Hög elektrisk spänning som låg elektrisk spänning på 9 volt är dödligt och den flödar genom hela kroppen, hela vägen till fingrar och tårna. ECT skadar hela kroppens nervsystem. Grejen är bara den att ECT skadade människor klarar inte att beskriva sitt lidande på grund av att deras förmåga att tänka är förstörd på grund av elektrisk hjärnskada. Dessutom patienter i dom två videor som vitnar om sina hjärnskador är regerings propaganda modeller, för att regeringar ska kunna minska betydelse och alvar av hjärnskador genom ECT. Det regerings propaganda vill övertyga världens civila befolkning att dom patienter kan fortsätta leva efter ECT chocker med minnesförlust och på så sätt ser folk det mindre farligt och det är avsikt av den falska mediapropagandan. Det mediapropaganda har för syfte att även skrämma vanligt folk så att folk inte kommer på tanke att ge motstånd mot makt och rika eliten. Dom skrämmer folk till tystnad och lydnad av regering. Hål tyst annars kommer vi låsa er in i mental sjukhus och där kommer vi ge er ECT chocker. Folk världen över stängs in i mental sjukhus, bara för att dom har sagt något negativt om regering och rika eliten. Fullt friskt folk låses in i mental sjukhus under påstående att dom har sagt något ologiskt om staten. Det är häxjakt på civil befolkning. Varje verbalt motstånd mot makt och rika eliten, tolkas av regeringar som tecken på psykisk sjukdom, villfarelse och paranoia. Det är den mest enkla väg for regeringar att undanröja och likvidera oss vanligt folk. Världens regering kväver allt motstånd, direkt då folk har uttalat et enda ord som bryter mot statliga lagar och regler, som är skapade bara för att kunna bekämpa vanligt folk på alla plan innan folk har hunnit utgöra et riktig fara för makten och rika eliten. Politiker är rika elitens verktyg. Makten skyddar rika eliten från vanligt folk, medan rika eliten hjälper makten att marknadsföra förintelse på civil befolkning genom sitt hajpade storslagna populära namn på olika sätt och genom teknologiska framsteg som presenteras genom mainstreammedia som ofarliga produkter, ofarliga behandlingar, ofarliga ingrep och teknologiska framsteg, som i själva verket i verklighet tar livet av vanligt folk. Folk ska inte utgöra et hot mot makt och rika eliten och det är den heliga regeln som folk måste följa. Folk undanröjs innan folk har hunnit bli en verklig fara för makt och rika eliten. Hela den mediapropaganda som presenterar psykiatrin som vårdinstitution genom hela statliga system är inget annat än diktator som mas mördar civil befolkning vuxna, unga och barn på industriell skala under påstående av vård. Regeringar behandlar oss vanligt folk genom den mediapropaganda om psykiatrin som om vi vare naiva barn och som om vi var dumma i huvudet. Folk förstår att det handlar om mord när folk blir skjutna och när folk dör av skottskador eller om folk blir stuckna med kniv och dör på grund av detta. Att folk inte dör omedelbart av ECT elektriska chock är alt som behövs för att folk ska tro på att det inte handlar om mord. När man har insett sanningen att det är en ren avrättning, då den makt

35

och rika elitens propaganda ser ut som om man har framför si en person som man känner och när den person har lagt på sig falska mustasch, då plötsligt känner vi inte igen den personen längre, på grund av att han har blivit förkläd. Så patetisk, är marketing och reklam om psykiatrin som vårdinstitution världen över. Det hade aldrig fungerat om hela världens makt och rika eliten inte hade medverkat tillsammans i det vilseledning och massmord på civil befolkning. Dom gör det tillsammans och det är därför det fungerar. Folk är förstörda till döds av ECT chock, men det räcker med att dom inte har dött på plats för att mord ska kunna presenteras av regeringar som vård mot psykisk sjukdom. Att folk dör senare efter några år på grund av elektriska skador är det som regeringar håller hemligt för folk om. Man blir förståndshandikappad genom den förlöp där neuroner i hjärna förändras och dör. Hjärna och nervsystem i hela kroppen dör alt mer och mer och det driver skadade till vansinne och galenskap. Det är därför dom blir inlåsta i psykiatrin resten av deras liv. Ingen bryr sig om folk som har dött på grund av ECT chocker, för i folks ögon är dom störda individer och det är den hela syfte med den mediapropagandan om farlig sjukdom depression. Att regeringar ljuger för folk genom medier om precis allt, för att folk ska tro på att dom lever i säkerhet med sina barn, är det som gör det möjligt för regeringar att kunna fortsatta mörda sin civila befolkning lagligt utan att civil befolkning gör något motstånd mot makten och rika eliten. Psykiatrin med sina mediciner och ECT chocker, är den medeltidens bödel, med maskering mask på huvudet vid offentliga hals huggningar av folk med giljotin på torget. Världens regeringar har utvecklat offentliga halshuggningar av folk med giljotin, på så sätt att det avrättning på civil befolkning ska se ut för vanligt folk som vård. I då tiden vid offentliga halshuggningar, folk var medvetna att makt och rika eliten öppet mördar vanligt folk och det är därför det folks vrede har lett till upplopp och lynchning av sådana makt tyranner, förtryckare och despoter. På så sätt genom den mänskliga historien har imperier fallit. Det var alltid vanligt folk som bringar förändring i samhället genom den mänskliga historien. Det var aldrig makt och rika eliten som förändrar något för att vanligt folk ska ha ett bättre liv. I då tiden, problem var inte att folk har dåliga levnadsvillkor. Problem var att makt och rika eliten har mördat civil befolkning vuxna, unga och barn. Inget har förändrats, även idag är det samma sak. Makt och rika eliten mördar oss vanligt folk och dom mördar våra barn. Grejen är bara den att makt och rika eliten har lärt sig hur dom ska skydda sig från civil befolknings vrede och uppror. Makt och rika eliten har stängt alla luckor på så sätt att minsta tecken på civil olydnad klassas som psykisk sjukdom, villfarelse, paranoia lögner eller konspirationsteori. All existerande makt och rika eliten på den här planet har gjort en förändring i sin taktik. I stället att använda folks rädsla i kontroll av civil befolkning genom offentliga halshuggningar på torget, så har makt och rika eliten börjat använda sig av psykologisk krigsföring där dom utger sig att dom bryr sig om folket. Offentliga halshuggningar och förtyck över civil befolkning lede alltid till folks misstro mot regering. Därför kom dom på idé att lura folk i tro på att makt och rika eliten har get folk frihet genom att proklamera mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter genom Barnkonventionen, den hippokratiske eden inom vården som har för syfte att lura folk i att folk ska ha förtroende för vården medan vården bokstavligen mördar folk i verkliga livet helt lagligt under påstående av vård och så fortsätter det vidare utan att det statliga brottslighet tar någonsin et slut. Brott mot mänsklighet som världens makt och rika eliten begår på var sitt vanligt folk tar aldrig slut och den kommer fortsätta begås så länge civil samhälle existerar på den här planet. Regeringar bryter mot allt det genom statliga system under påstående av vård, under påstående av fiktiva diagnoser, under påstående at folk är inte klara i sina mentala sinnen, under påstående av forskning, teknologiska framsteg och på så sätt vanligt folk blir satta mot vägen, där folk har inget val. Regering har alltid rätt, tack vare den eviga mediapropaganda lögn att regering påstås bry sig om folk, medan när folk blir döende på grund av regerings bedrägerier som framkallar kroppsskador och artificiellt framkallade dödliga sjukdomar genom den statliga system, då har folk alltid fel på grund av att folk censureras och tystas ner av varenda regering på den här planet vid sin dator när folk börjar skriva om sina skador och om sina artificiellt framkallade sjukdomar på sociala plattformar.

36

Att vanligt folk inklusive med sina barn mördas av varenda regering på den här planet och det på samma sätt, presenteras genom mainstreammedia som villfarelse, osanningar, falsk information, fantasier, lögner, inbillning och konspirationsteori. Regeringar har alltid rett medan vanligt folk alltid har fel. På så sätt blir folk straffade utan möjlighet att bevisa det motsatta till den regerings straff och det helt lagligt utan någon domstolsförhandling. Brott som folk begår straffas i domstol och brott som vanligt folk begår visas i medier av regering, medan brott som regeringar begår på vanligt folk där vanligt folk vuxna, unga och barn bokstavligen mördas, klassas inte ens som brott. Det kallar världens regeringar för vård och omsorg åt var sitt folk. Man har alla bevis på att man har blivit utsatt för brott, som kan jämföras bara med förintelseläger i krig, men man får aldrig tillåtelse att uttala et enda ord om det någonstans i medier. Man kan skriva blogg om detta brott, men då blir man censureras till 100%. Man bokstavligen existerar inte som en medborgare när man har blivit skadad till döds av regeringen. När man kontaktar medier då vill dom inte ens svara tillbaka. När man har skrivit i blogg att det handlar om massmord på civil befolkning som världens kompletta makt och rika eliten tillsammans begår på vanligt folk, då tror övriga oskadade folk som lever et normalt liv att man inbillar sig detta, att man är villfaren, att man ljuger och att man är galen. Men det är så världens makt och rika eliten mördar vanligt folk genom elektrisk förintelse på så sätt att man ska dö och samtidigt att man ska bli stämplad som galen för att folk inte ska tro på en när man berättar om det bott som är inget annat än brott mot mänsklighet och genocid, som begås inte bara på en enda folkgrupp utan det begås på oss alla vanliga folk över hela planet oavsett ras eller religion. Här skriver jag om brott som jag har blivit utsatt för och som kommer sluta i min död, men världens civila befolkning väljer ändå att inte tro på mig och i stället tror folk på staten. Folks debatt och övertygelse om samhället befinnes sig alltid på den gräns mellan att folk tror på regering och att regering kanske har dåliga avsikter mot civil befolkning. Folk pratar om regerings övervakning på civil befolkning och det upplever folk som något fruktansvärd. Folks mänskliga rättigheter är hutade, medan jag skriver om 100% bevisat Genocid brott, massmord på hela världens civila population, där hela världens civila befolkning massmords av varenda jävla regering på den här planet. Jag har allt bevis genom min dödligt skadad kropp. Jag kommer att dö och folk ser på min blogg som på dumheter, villfarelse, inbillning, paranoia, konspiration teori och lögner. Mainstreammedia propaganda i nu tid övertygar folk att det mord på civil befolkning är vård. Folk som är skadade av ECT, dör och punkt slut. Det ECT behandling är inget annat än kamouflerad dödligt offentlig avrättning eller halshuggning, som ger inga synliga bevis, då man ser hel utanpå kroppen. Det döds process som ECT skadade människor går igenom är våldsam död med lidande i agoni från helvete. Elektriska skador framkallar smärta som ingen människa på den här planet klarar att leva med. Även tankar är smärtsamma på grund av att hjärna är dödligt skadad. Folk som har blivit hjärnskadade i psykiatrin genom ECT chocker ska inte ens kallas för patienter. Dom är inga patienter på grund av att psykiatrin är ingen vårdinstitution och psykiatrisk vård har aldrig varit någon vård. Polisen gör folk psykiskt sjuka genom Psykotroniska vapen. Psykiatrin genom ECT chocker verkställer döds straff på folk, som polisen har gjort psykiskt sjuka och medier, filmindustri, påstås forskare, rika eliten, offentliga och populära personligheter övertygar folk att avrättningar på civil befolkning genom ECT chocker, avrättningar på folk genom elektriska apparater på 9 volt, avrättningar på folk genom inopererade neurologiska apparater, avrättningar på folk genom Elon Musk Neuralink, avrättningar på folk genom Neurografi och förstörelse av folks hälsa genom mediciner är forskning, teknologiska framsteg och vård för kroppsliga behov och psykiska sjukdomar. En näve av bajs som är hela världens makt och rika eliten kontrollerar, manipulerar, vilseleder och mördar oss alla vanliga människor och våra barn under påstående av vård, teknologiska framsteg och under påstående av forskning. Hela statliga system är verktyg åt makt och rika eliten för att dom ska kunna mörda oss och tack vare marketing där dom föreställer sig som våra frälsare genom att le oss rätt i vårt ansikte genom medier, så tror vi vanligt folk att dom älskar oss. Vi tror att dom bryr sig om oss och även vi älskar och avgudar dom. Vi avgudar dom som om dom vare några gudomliga, storslagna

37

högre mänskliga vesen som är överlägsna oss vanligt folk. Vi ser på dom som på våra hjältar, favoriter, stjärnor. Dom är våra idoler. Det som vi inte ser är att dom leder oss och våra barn i döden. Dom leder oss i okunnighet och falsk känsla av trygghet och säkerhet. Det slutar alltid med att vi eller våra barn dör under påstående av en olycka eller påstående av vård. Dom har övertygat oss i att vi ska tro på att dom har högre moral än vad vi vanligt folk har. Vi vanliga människor kallar dom för ditt majestät, din excellens, din kungliga höghet. Vi kallar dem herrar och damer. Vi ser på dom som på högre mänskliga väsen som är överlägsna os vanligt folk med högre moral än vad vi vanligt folk har och det är tack vare denna villfarelse vi vanligt folk ser dom aldrig som mördare som medverkar i det genocid på civil befolkning genom statliga system. Dom spelar sin roll i den ständiga skapande av den mediapropagandan auktoritets bild om världens makt och rika eliten som rättvis, ädelt, all vetande, human och så vidare, så att vanligt folk kan tro på att dom bryr sig om folk för att folk inte ska se att dom tack vare denna mediapropaganda i själva verket mördar folk. För att världens makt och rika eliten ska kunna masmörda civil befolkning behöver dom folkets förtroende för makt och rika eliten och med hjälp av religion, får dom folks förtroende. Dom är bara en del av den makt och rika elitens mediapropagandabild, som lurar os vanligt folk och våra barn in i döden medan vi ser dom som våra hjältar och idoler. I det tro har mainstreammedia övertygat och lurat oss att vi ska tro på. Folk som är skadade genom ECT chocker kan bara begå självmord så att dom kan förkorta och avsluta sitt lidande, innan dom ändå dör senare när kroppen har börjat svikta och slutat att fungera. Regering genom psykiatrin mördar folk och psykiatrin driver folk till att folk ska begå självmord. Den Rabiessmittade man dör i agoni med förändrade hjärna och nervsystem som utplånar hans kropp och mentala sinnen. Det enda som han kan göra medan han dör är att berätta om hur fruktansvärd den död process är som han går igenom är. Samma sak är det med mig. Jag håller på att dö och jag skriver i den här blogg om hur red jag är och hur fruktansvärd den döds process som jag går igenom är och jag vet att jag kommer att dö på slutet. Grejen är bara den att svenska staten och varenda stat på den här planet använder den svaghet av oss alla som är skadade med apparater på 9 volt, för att skador ska leda oss in i mental sjukhus under påstående av att v har blivit galna, medan vår vrede framkallas av skadade nervsystem genom elektrisk ström. Mitt skadade nervsystem framkallar samma symptom som i fal med den Rabbis smittade man som har dött på grund av Rabies. Jag dör sakta och jag lider i döds bed lidande i agoni och jag känner min domnade kropp som domnar alt mer.  Även mina tår och fötter domnar nu och det har aldrig hänt i mitt liv innan jag blev skadad. Det känns som att jag har smärta inne i mina kroppsorgan och även det har jag aldrig någonsin upplevt tidigare i mitt liv innan jag blev skadad. Nu har jag smärta i själva kroppens muskulatur där nervsystem har blivit skadad och förändrad. Nervsystem dör och utan fult fungerande nervsystem dör nu även muskler. Det som jag känner är kroppens förruttnelse medan jag fortfarande lever. Jag tror att celler i muskler dör lite här och där. Den smärta i muskler är något nytt som har börjat uppstå nu på slutet efter att mitt nervsystem har förfallit och dött i så stor omfattning. Varenda del av kroppen som jag har förlorat känsel i upplever jag exakt som amputerad. Det som jag upplever är som om att någon skär min kropp med en kökskniv varje dag bit för bit och det är exakt vad elektrisk skada är för något. Det är slaktning av den mänskliga kroppen genom elektrisk ström. Det slakt av kroppen, är likvärdig med skador där folk blir skadade fysiskt genom skjutning, slag på kroppen eller kniv stick och skär sår. Alla sådana skador är synliga medan elektrisk skada är osynlig. Elektrisk skada slutar aldrig sprida sig vidare genom hela kroppen. Jag känner att jag är alt mer förlamad i kroppen. Utan normalt fungerande nervsystem, celler i kroppen kan inte fungera normalt. Den elektriska skadan leder kroppen i nekros och förruttnelse. Jag har förlorat så mycket av styrka i kroppen. Jag klarar knappt att fungera normalt i min vakna tid. Att klara vardagliga uppgifter är allt svårare och svårare för mig. Till slut kommer jag inte klara att stiga ur sängen för jag kommer bli helt förlamad i hela kroppen till slut. Efter att nervsystem har förfallit och dött så börjar även kroppens muskulatur att dö och då närmar jag mig döden. Jag upplever hur min kropp sviktar och slutar att fungera normalt. Den förlorade känsel i

38

kroppen, den omänskliga smärta, den obehag, rastlöshet, stress och alla olika onaturliga känselförnimmelser är det värsta av allt som påminner mig varje sekund av mitt liv i vilken stor omfattning jag är skadad och vanställd i kroppen. Att det fysiska lidande påverkar och skadar även min mentala hälsa i till och med större omfattning gör det omöjligt för mig at jag ska förbli normal och att jag ska kunna leva mitt liv normalt. Jag förlorar samtidigt både min kropp och mitt förstånd. Det är fysiskt och mentalt handicap och invaliditet som jag upplever och känner. Jag känner klart och tydligt att jag inte är längre hel i min kropp och min mentala sinnen. Jag känner att min kropp och min mentala hälsa är skadad, förstörd, stympad och lemlästad. Min mentala hälsa är så mycket förstörd att jag som individ existerar inte mer. Jag känner ständigt mentalt smärta där det gör unt att bara tänka. Folk som mår psykiskt dåligt men som är inte skadade av elektrisk ström känner inte mentalt smärta. Tänk på att jag känner ständigt dag och natt nu i över 5 år utan avbrott, overklighetskänslan, nedstämdhet, oro, ångest, sorg, rädsla, vrede, hat, stress och allt det på samma gång tillsammans med det fysiska lidande där min kropp torterar mig med förlorad känsel i kroppen, domning, smärta, obehag, rastlöshet, den ständiga känsla att varje moment av mitt liv känns som den sista, att jag dör just nu och alt det tillsammans är en och samma sak som förångar min personliga identitet som individ. Jag har redan slutat att existera och jag försvinner alt mer med tiden. Det är tortyr till döds på fysiskt och mentalt sätt. Att jag måste ta Seroquel för att jag ska kunna sova över huvud taget är vansinne. Även bara den medicinen sänker ner tankeförmåga och den medicinen framkallar döds ångest utan skador. Tillägg till detta att Seroquel ger mig övervikt utan kontroll som leder mig i en massa dödliga sjukdomar samtidigt och då förstår man att allt detta tillsammans är ingen vård. Det är tyst och utdragen verkstelning av döds straff. Jag skulle vilja helst kasta den skiten av medicin, men vad ska jag göra? Genom bedrägeri apparat på 9 volt, har den svenska staten gjort mig beroende av Seroquel. Jag måste ta den medicinen om jag vill kunna över huvud taget sova. Seroquel framkallar också till en vis del vrede men den sover mig ner med tvång så att jag inte kollapsar i fysiskt och nervöst sammanbrott. All den tillstånd som jag befinner mig i så förstörd kropp, är nervöst sammanbrott, som jag åter upplever varje dag och natt, dygnet runt om och om igen. Jag kan inte se ljuset i mitt liv. Jag saknar förmåga att kunna känna att jag mår bra både fysiskt och mentalt. Jag lider så mycket att jag behöver hela tiden alkohol för att den ska bedöva det lidande lite grand för stunden. Då ner jag dricker sänker alkohol lite all den smärta och lidande och då försöker jag till exempel att lyssna på musik, Utan alkohol klarar jag inte ha några känslor av att lyssna på musik, medan med alkohol så får jag litegrand av njutning och glädje medan jag lyssnar på musik. men nästa dag upplever jag det ändå som traumatisk händelse där det finns inget som jag kan kalla för njutning. Inte ens alkohol kan bedöva längre det lidande som min döende kropp torterar mig med. Förut kunde Seroquel sänka smärta litegrand medan nu kan inte ens Seroquel sänka den smärta och det lidande. Den bara sover mig ner med tvång, medan jag fortsätter lida även när jag sover. Mina drömmar är traumatiska precis som mitt lidande när jag är vaken. Tillägg till detta att polisen fortsätter prata till mig även nu när jag har nästan dött och då förstår man att det är tortyr till döds. All den helvete som jag har genomlidit sen första dag då jag kom till Sverige och fram tills nu visar bara på hur brutal den svenska polisstat är mot mig och den hela svenska folket. Alla världens regeringar är exakt identiskt brutala. Även när jag kräver av dom att dom ska döma mig i domstol, så tillåter dom inte det. I stället torterar dom och skadar mig till döds. Allt det förintelsesystem där regering kan döda och skada folk till döds på många olika sätt, existerar inte offentligt och det här är vad folk vet inte, om att vi vanligt folk mördas på ett väl utarbetat multi förintelsesystem sätt som är oändligt många gånger värre än vad krig är. Det här är värre än krig under villkor att man inte har blivit skjuten till döds i krig. Jag lider fysiskt och psykiskt så mycket att det vrede och hat som skador framkallar dygnet runt påverkar minna beslut och min övertygelse. Till exempel, medan jag har den vrede och hatet som bara skadan framkallar, så skriver jag allt det värsta om den svenska staten och om den hela världens makt och rika eliten. Med den här vrede saknar jag förmåga att se konsekvenser av det som jag skriver och uttalar i den här bloggen. Jag vet att

39

jag har rätt och jag har rett. Det brott som dom begår på civil befolkning nu i fredstid genom elektrisk förintelse är oändligt många gånger värre än det brott som har begåtts i krig vid krigsförbrytelser och det brott som dom begår nu är inget annat än genocid, massmord på civil befolkning. För några dagar sen har det hänt första gång sen jag blev skadad et händelse då jag drack några öl som har sänkt min smärta lite grand och då utan smärta blir mentala sinnesstämning inte så mycket påverkad. Då återfick jag i en liten grad naturlig mänsklig förmåga att vara uppmärksam på faror som varje oskadad människa har som standard. Då blev jag räd när jag tänkte på konsekvenser av allt som jag har skrivit i den här bloggen. I den moment insåg jag om att jag sätter en fälla för mig själv genom att skriva den här bloggen. Då kan ni förstå att elektriska skador påverkar min logiska tänkande och det är just logisk tänkande som världens makt och rika eliten vill frånta från folket så att folk kan låsas in i fångenskap under påstående av att folk har blivit galna. Det är dom som gör folk galna genom att utsätta folk för brott genom elektriska apparater som förstör kroppen systematisk från grunden. Det förintelse av folk som blir skadade kan jämföras bara med barn födsel. Forskning och forskare kan aldrig skapa liv. Forskare kan aldrig skapa et barn i laboratorier. Dom kan inte ens skapa ett virus eller bakterie i laboratorier. Dom kan bara manipulera med livet. Det är inte religioner som skapar et barn. Barn föds tack vare evolution på den här planet. Miljarder år av livets utveckling ligger som grund bakom skapande av virus, bakterier, djur, insekter, växter och människor. Det är evolution som skapar barn. Barn föds med fantastisk fullt fungerande kropp och mentalt sinne. Det som världens makt och rika eliten har upptäckt är att använda elektrisk ström som är en nator kraft, för att förstöra den mänskliga kroppen från grunden. På grund av skadade nervsystem man dör fysiskt och mentalt. Ju mer man närmar sig döden desto mer känner man si som et lik. Nu på min livets slutskede känner jag mig som om jag har dött en naturligt död. Det känns som om den svenska staten har grävt upp min kropp från svenska kyrkogård och att dom har återupplivat mig med Frankenstein elektrisk chock. Dom har inte get mig livet tillbaka, dom har get mig bara zombiekropp som har kroppsrörelse men det finns inget liv i min kropp. Att existera i så förstörd kropp är det värsta straff som en människa kan bli straffad med. Naturligtvis elektrisk chock kan aldrig återuppliva folk från döden och det Frankenstein Film propaganda har varit bara en till suggestiv reklam som ska vilseleda små barn, unga och kanske även vuxna på hela planet på så sätt att folk ska associera elektrisk chock på den mänskliga kroppen med något positivt och det var bara en till reklam för den elektriska förintelsen. Elektrisk ström gör folk galna innan folk har hunnit att dö. Vanligtvis folk först dör och sen börjar kroppen rutna. Men med elektriska skador kroppen förfaller, dör och slutligen börjar rutna innan man har dött. Man vitnar och upplever dag och natt utan avbrott sin pågående död i en utdragen döds process med fysiskt och mentalt lidande i agoni. Världens makt och rika eliten har övertygat oss vanligt folk i att vi ska tro på att dom bryr sig om oss vanligt folk och att dom bryr sig om våra barn. Men sanningen är att dom dödar och har dödat oss vanligt folk och våra barn oavsett vilken ras och religion vi må tillhöra och det har dom gjort hela tiden, genom den hela mänskliga historien och dom kommer fortsätta döda oss tills vi vanligt folk sätter stopp för det. Dom har uppfunnit Psykotroniska vapen som är klassade som massförstörelsevapen. Psykotroniska vapen är likvärdiga med kärnvapen. Världens regeringar pratar bara om psykisk sjukdom och dom pratar bara om psykiskt lidande. I deras mainstreammedia propaganda har det aldrig nämnts fysiska kroppsskador. För att en människa ska förstöras mentalt på riktigt, först måste kroppen förstöras så at livet blir omöjligt at leva för den individen. Alla barn är föda fysiskt friska med normalt mentala sinnen. För att världens makt och rika eliten parasiter poliser ska få sin lön för att ge mat på bordet åt sina grys skitungar som blir aldrig utsatta för psykologisk påverkan genom Psykotroniska vapen, måste poliser, inklusive med alla andra påstås säkerhets statliga institutioner som använder Psykotroniska vapen på vanligt folk arbeta för sin lön. Dom jobbar i tre skift. Beroende på omfattning av tortyr som behövs för att krossa en individ för att driva en människa till självmord eller mentalt sammanbrott för att dom ska kunna låsa vuxna och unga i mentalt sjukhus, så blir det olikt från fall till fall. Det är därför vissa riktade

40

individer hör röster dag och natt medan andra som jag hör röster bara medan jag sover. Visa människor är mer stabila än andra, beroende på uppväxt från födsel till vuxna liv. Vissa har växt upp i trygg uppväxt och då behövs det mer av tortyr i deras fal. Därför hör dom röster dag och natt, medan andra har haft traumatisk uppväxt och då räcker det bara med röster medan man sover. Men resultat blir den samma. Det som ni alla vanligt folk på den här planet oavsett ras och religion måste få veta om, är att hela världens population vanligt folk är riktade individer. Polisen har kommit i drömmar på er alla och era barn. Dom vet vad ni tänker och dom vet alla era hemligheter. Folk tro på att om polisen får veta sanningen om en eventuellt begått brott att polisen kommer direkt häkta en. Men det är helt fel. Dom kommer komma i era eller era barns drömmar varje natt och det helt obemärkt genom ert hela liv. Bevis på eventuellt brott som dom får genom Psykotroniska vapen, använder dom inte som bevis i domstol. Det ger dom sanningen för man kan inte ljuga när man sover. Dom frågar dig och du svarar med sanning. Dom kan kopiera röster av vår släkt, våra vänner och bekanta och genom dom röster säter dom en fråga till oss. Mikrovågsstrålning som Psykotroniska vapen avger upplever man som verklig händelse och det är verkligt. På grund av att det är verkligt händelse så kommer man alltid ihåg detta. Man kan inte förtränga dom minnen även om man vill på grund av att dom ord hör man i huvudet och tack vare detta är främmande meningar blandade med våra egna tankar. Oavsett om du vill eller inte, så blir du driven till att bearbeta dom främmande meningar tillsammans med dina egna tankar och det med tvång utan någon fri vilja. Efter som du hör deras fråga som väcker dig upp till en vis grad som dom har bestämt genom nivå på mikrovågs stålning genom Psykotroniskt vapen, så upplever du det som att några siter bredvid dig och ställer dig en fråga. I verkliga livet när vi är vakna om någon ställer en fråga till oss då har vi et vall att antigen svara dom eller inte. Men när man sover så svarar man automatiskt utan förmåga att använda hela hjärna. Tack vare detta kan vi inte tänka med vår hela hjärnkapacitet. Det enda som vi gör i sömntillstånd är att automatiskt svara på frågor utan att vi är medvetna på grund at vi sover och då har polisen direkt åtkoms åt våra minnen. Dom ställer en fråga om händelser ur vårt liv och vi går direkt åt det minnen och vi beskriver det händelse med sanning utan möjlighet att ljuga på grund av att vi upplever det som dröm. Därför svarar du på deras fråga genom att omedvetet prata högt i sömnen och dina ord hör dom genom Psykotronisk vapen på kilometers avstånd genom vägar. Det spelar ingen roll om du bor i lägenhet eller i et hus. Dom prickar dig från kilometers avstånd och dom behöver inte några installerade avlyssning buggar i ditt hem. På kilometers avstånd kan dom både ställa dig en fråga och dom hör även din röst. Det gör dom mot dig som är vuxen. Om du ska straffas, då tänker dom även döda ditt barn, för att framkalla så stor mentalt lidande som möjligt för dig. Men vanligt folk mördas även utan någon anledning. Vanligt folk mördas bara på grund av att folk lever och upptar plats på den överbefolkad planet. Ens förstörda liv eller en ung individ förstörda liv börjar med manipulation genom Psykotroniska vapen från födsel av et barn. Psykotroniska vapen är så avancerade att man kan inte ens märka att man är utsatt för dom om polisen vill inte att du ska veta om detta. Världens makt och rika eliten har utvecklat tortyr av folk genom den mänskliga historien och fram tills nu till perfektion. Dom vet vad et barn tänker. Det första som dom gör är att störa barns sömn. Dom stressar barn med oljud i huvudet som föräldrar inte hör men som bara barnet hör. Det är lett att skrämma et barn. Barn kan inte koncentrera sig och utveckling av barn är förstörd från grunden utan att föräldrar är medvetna om vad som händer med ens barn. Sen skolomsorg som är verktyg åt makt och rika eliten, startar et utredning och tack vare deras ingripande kan det hända att socialen blir inblandad under påstående av att barnet inte har et tryggt liv. Socialen är ännu mer farlig kriminell regerings verktyg för att regering ska kunna attackera hela familjens mänskliga rättigheter som har aldrig existerat i det verkliga livet. I visa fal är barn utsatt för misshandel och då tycker även jag att dom har rätt, men i dom flesta fal handlar det om regerings övergrep på familjer där förälder är regerings måltavla. Tillägg till detta att förälder vet inte ens att Psykotroniska vapen existerar och tillägg mainstreammedia propagandalögner som övertygar oss alla vanligt folk att makt och rika eliten bryr sig om oss och då blir man inte

41

medveten om vilken ondska och vilket avancerat vapensystem man är utsatt för. Vissa barn väljer regeringar att förstöra helt och hållet genom polisen med Psykotroniska vapen för att förvandla föräldrars liv till ett helvete och då blir sådana barn förstörda, först med Psykotroniska vapen och senare när dom inte klarar skolundervisning, då får dom ADHD diagnos och om föräldrar är tillräckligt oinformerade och ovetande om allt det som jag har skrivit i den här blogg, då ger dom den ADHD medicin till sina barn som förstör dom ytterligare och som gör dom till drogmissbrukare till slut och då har föräldrar fått ännu mer av anledningar för att dom ska må dåligt. Det tar tjugotal år att man bara inser att man är en måltavla för regeringen och man skulle aldrig inse det innan man börjar höra röster. Inte ens ner man hör röster man inser att regering har avsikt att döda en. Först när kroppen är dödligt skadad genom någon av alla förintelse statliga döds fällor är den moment då man kopplar allt ihop och först då inser man alla makt och rika elitens lögner. När man har blivit skadad genom den elektriska förintelse, det är först då man kan väldigt lett läsa av alla brott som världens makt och rika eliten begår på civil befolkning. Man ser klart och tidligt alla regerings lögner. Barn och unga är extremt oerfarna på grund av saknad av livserfarenhet. Världens regeringar på ytan skyddar våra barn medan i verklighet polisen säter sina fingrar i våra barns mentala sinnen när våra barn leker i sandlådan. Redan i den jävla dagis när våra barn läker med barn av rika eliten och barn som är inte måltavla för regering, så riktar dom sig bara på vårt barn. Är du utsatt för Psykotroniska vapen, då är du bortom all redning. Det finns inget som du kan göra åt det. Tänk då på vad som kommer att hända med et barn som är under utveckling. Barn kan inte koncentrera sig i skulan och då kommer barn misslyckas i skolan helt och hållet. Det är enkelriktad biljett till misslyckande i livet för det barn. Utan avslutad skolgång får barn ingen utbildning. Utan någon utbildning får det barn som ung vuxen inget arbete och arbetslöshet kan leda barn i kriminalitet. Allt skuld läggs på barnet i tonåren medan regerings övergrep på det barn genom Psykotroniska vapen från födsel, existerar inte ens offentligt i det verkliga livet. Världens regeringar har lagt ut dödliga dödsfällor och dom bombarderar sinnen på våra barn med falsk bedrägeribild om samhället där statligt system är ädelt, rättvist och något som man kan tro på. Världens makt och rika eliten manipulerar dom barn från födsel och genom hela uppväxt till tonåren varje natt genom Psykotroniska vapen med psykologisk påverkan och manipulation. För att unga ska krossas mentalt måste dom förstöras fysiskt genom olyckor och andra sätt där unga kan skylla den olycka bara på sig själva. Genom Psykotyroniska vapen helt obemärkt Polisen höjer ego av unga på så sätt att polisen uppmuntrar negativa egenskaper och negativt beteende medan det positiva förträngs bort genom upprepade suggestiva negativa stimulering och på så sätt bygger regering genom polisen kriminell ung individ genom psykologisk manipulation. Nästa som dom uppmuntrar unga med är att unga ska tro på att dom vet bäst och att dom inte ska tillåta föräldrar att vägleda dom med sina råd. Vad ser unga genom al världens existerande mediapropaganda? Dom ser rikedomar, pengar, hög status i samhället, popularitet och så vidare, men dom ser inte att man kan bli skadad fysiskt till döds. Sådan information har blivit censurerad av våra alla existerande politiska kriminella ledare hela tiden genom den mänskliga historien. Unga letar efter spänning på grund av att dom är friska och oskadade i kroppen. Unga tror att de är allsmäktiga på grund av att dom mår bra fysiskt och psykiskt. Dom anar inte att dom kan förlora sin hälsa och sitt liv genom regerings olika dödsfällor. Dom vet att dom kan skadas genom en olycka men dom har ingen aning att dom kan bli stimulerade av polisen genom Psykotroniska vapen till att dom ska framkalla en olycka där dom kommer få fruktansvärda kroppsskador som kommer förvandla deras normala liv i deras pågående död. Om unga har börjat ta droger, då kan polisen lega i deras mentala sinnen suggestivt toxiskt budskap att högre dos av droger kan kännas många gånger mer skönt och då kan det hända att den unga individen tar impulsivt drogöverdos. Polis injicerade toxiska budskap genom Psykotroniska vapen som framkallar impulser i beteende som stänger av logisk tänkande och det har slutar i döden för många vuxna, unga och barn. Många unga som har begått mindre brott, med alla stimuli på internet och mainstreammedia som är skräddarsydda för att dom ska stimulera unga till fel beslut och när

42

dom har begått et fel i sitt liv och om dom har börjat höra även polisen prata till dom, då deras felsteg i livet upplever dom som omöjligt att klara av och då driver polisen dom till självmord för dom ser inget ljus i sitt liv mer. Polisen har vitnat många självmord som unga har begått. Det är polisen som har drivit dom alla unga till självmord som man hör med jämna mellanrum i nyheter där unga har skurit sina handblodådror, att unga har hängt sig, tagit drog överdos, tagit sömnmedicinöverdos och så vidare. När dom har hängt sig, då skrattar poliser åt det med insikt att dom har drivit ännu et barn till självmord, et barn av oss vanligt folk. Anställda i regering och statliga system njuter och kalasar på smärta av familj som dom har berövat barn. Polisen är alltid ute efter att stimulera alla som dom har som sin måltavla genom Psykotroniska vapen till att vuxna och unga ska själva åtdra sig dödliga kroppsskador. Jag är den bästa exempel för hela mänsklighet. Med mig behöver ni inte lätta vidare efter bevis. Jag är den bästa bevis på att världens regeringar inte är ute efter att straffa folk med fängelse. Dom är bara ute efter att döda folk. Dom är alltid bara ute efter att man ska dö. Världens makt och rika eliten, alla våra politiker placerar fram genom medier bara brott som vanligt folk har begått. Det är bara brott och skuld av vanligt folk som visas genom medier till övriga civila befolkningen. Det är ren medialynchning av vanligt folk, för att folk ska framstå som skyldiga. Men vad händer om man erkänner brott och vad händer ner man kräver att man ska bli dömd och straffad i domstol? Jag är en verklig vanlig människa som har blivit utsatt för brott efter brott och när jag blir utsatt för brott då är det inte ens brott, enligt den svenska regering och samma sak händer över hela världen. Oavsett ras och religion så blir vi alla vanliga människor behandlade på samma sätt. Oavsett ras och religion, delar vi allt vanligt folk samma öde. Vi mördas av våra regeringar och vi mördas på samma sätt av någon annans regeringar genom samma lögner, medan världens och vår egen makt och rika eliten säljer oss vår religion, vårt religiösa och nationella identitet som är mer värd, än vad vårt liv är. Vi tror på allt det propaganda så länge vi är inte skadade till döds. Som oskadad, är man först och främst inte medveten att man kan bli överhuvudtaget skadad till döds. När man inte är skadad så tror man på alt som TV säger. Det är svårt att leva med den insikt att man har blivit skadad genom det elektriska bedrägeriförintelse av världens population och det är svårt att se svenska medier ljuga oss alla vanligt folk i våra ögon genom mainstreammedia och samtidigt att se min ägna bosniska politiska skitna gris makt och rika eliten ljuga på samma sätt för mitt eget Bosnjak folk, där även dom leds i döden på samma sätt och inte bara det, för exakt samma sak begås mot Serbiska folk, Kroatiska folk, Kosovo albanska folk, Montenegro folk, Slovenska folk och alla existerande folk på den här planet. Man kan fortsätta håla på att nämna alla länder hela dag tills man har nämnt varenda stat på den här planet för det är samma sak som begås på oss alla vanliga människor på den här planet oavsett ras och religion och det är bara för mycket för mig. Jag klarar inte mer av att leva med det lögn som leder civil befolkning i försvinnande och förintelse av vanligt folk vuxna, unga och barn. Att leva nu i över 5 år som döende medan jag ser hur världens makt och rika eliten samtidigt ljuger, är en psykologisk tortyr som jag återupplever varje dag och natt om och om igen. Men det slutar inte bara på det. Världens makt och rika eliten säljer oss vanligt folk en bild av världen där folk med olika religioner är automatisk fiende till varandra. Vi vanligt folk biter i det propaganda fälla och vi tuggar i denna lögn, som trogna gnagare eller dumma boskap djur, medan våra politiker skaffar sig rikedomar tak vare folks religioner som ger politiker automatiskt folks förtroende. Världens makt och rika eliten delar os genom religioner på stammar och folkgrupper och dom hetsar oss upp genom nationalism för att den hat mellan folk som tillhör olika religioner ska bevaras, så att folk inte inser att världens makt och rika eliten manipulerar oss genom alla existerande så kallade journalister som skiter ut lögner ur sin mun till oss alla vanliga folk, bara för att vi inte ska se att deras lögner kommer ursaka död av oss och våra barn. Mig kunde svensk polis inte manipulera genom injicerade röster i huvudet och psykologisk tortyr för att jag ska begå brott och det har dom inte ens försökt göra heller. Dom kunde inte få mig att jag ska göra folk illa, får jag vill inte ens nudda eller skada en annan människa vare sig verbalt eller fysiskt. Jag vill bara leva et normalt liv. Dom visste att jag aldrig kommer begå et brott. Därför har dom börjat prata till

43

mig. Dom sa att mitt liv är i livsfara och dom utgav sig för att dom vill påstås rädda mitt liv. Tack vare min naiva tro på att jag såg regering som den rättvisa så blev jag lurad i döden och här ser ni vad dom har lett mig i. Om dom har inte klarat med att få mig vilja skada en annan människa, så har dom lagt åt oss alla den elektriska förintelse för att fysiskt lidande i döende kropp genom elektrisk skada ska driva folk med tvång genom vrede, vansinne och hat till att folk ska vilja skada dom skyldiga, att folk ska begå självmord på grund av lidande, att folk ska göra sig till måltavla som ska bli mördade på grund av lidande i agoni som driver dom värsta ord ur den skadade genom dödsbädd lidande i agoni och att man ska dö på grund av skador när kroppen har sviktat och slutat att fungera. Folk som begår brott hatar staten och polisen och sådant folk vill skada folk. Det är därför staten har lagligt rett att fängsla det samma folk i fängelse, för deras begångna brott. Jag har aldrig i mitt liv velat skada folk. Efter som jag vill inte skada folk och efter som jag vill inte begå brott, då kan dom inte fängsla mig heller för jag gör ingenting. Elektriska skador förvandlar normal och den mest fredliga folk till blodtörstiga monster som till slut förlorar helt sitt förstånd. Om man vill inte döda någon då har man vall att begå självmord så att lidande tar et slut. Om man väljer att fortsätta leva då går man mot helvete av slakt och lemlästning av kroppen, förintelse av mentala hälsa och förintelse av personliga identitet, innan kroppen har sviktat och innan kroppen har dött. Döden kommer och den är omöjligt att undgå och man dör till slut. Därför finns elektrisk förintelse, för att man ska vilja döda dom skyldiga och det med tvång, utan någon fri vilja och först då blir man dömd i domstol till inlåsning antigen i fängelse eller mental sjukhus, där dom kan verkställa döds straff genom påtvingade ECT chocker. Om man börjar må bra då kommer man inte vilja skada någon av dom alla som är skyldiga. Men problem med elektriska skador är att man mår bara sämre och sämre tills man har dött. Så, världens regeringar genom elektrisk förintelse gör folk skyldiga med tvång. Om du inte var skyldig, då ska du bli skyldig med elektriska skador och det med tvång. Genom den här blogg gör jag mig nu skyldig med tvång, mot min egen vilja, på grund att min pågående döds process i min livets slut skeden tillsammans med den tortyren på tusen olika sätt samtidigt, driver nu ur mig dom här nervösa sammanbrott skrivna ord, genom den här bloggen. Nu är jag döende på grund av världens makt och rika eliten, under påstående av galenskap och psykisk sjukdom. Allt brott som dom har utsatt mig för är inte ens brott, medan mitt vittnesmål på det brott som dom har utsatt mig för genom statliga system, klassas som brott som tillskrivs mig som jag kommer bli inlåst på grund av. Jag blir skyldig för brott som jag har blivit utsatt för från den svenska regering genom statliga system och det är så här skuld av regerings kriminella övergrep flytas på civil befolkning. Här ser ni att dom dödar folk. Dom har skadat mig för att jag ska förlora den aktning bara för att jag ska uttala hot, så att dom kan förklara mig som fara för det svenska riket. Det är det som jag säger at varenda jävla regering på den här planet använder apparater på 9 volt och all den övriga elektriska förintelsen för att göra folk galna med tvång genom att lura folk i döden genom dödliga bedrägerier. Dom låser helt oskyldigt folk in i den plats där dom dödar folk och det plats är Psykiatrin. Folk som begår brott straffar makt och rika eliten med fängelse, medan folk som begår inget brott utsätter världens regeringar för sådant brutalt brott som är värre än fängelse och det är elektrisk förintelse, för att folk ska förlora all kontroll över sitt beteende ock när folk har slagit tillbaka på den makt och rika eliten, då får man även fängelse eller sluten psykiatrisk förintelseläger fångenskap i Psykiatrin. Men, efter som man är redan registrerad som patient som har fåt psykiatrisk vård, då kommer man fängslas i mental sjukhus och då kommer dom säga att man, inte är klar i sin mentala sinnen. Övriga befolkningen vanligt folk kommer säga, kolla på honom, monster har fått vård. Han har TV, han har alt där inne. Han får vård. Jag skulle ge dig en isolering fängelsecell på några få kvadratmeter, så att du ruttnar där inne resten av dit liv. Det som folk är inte medvetna om är att man är oändligt många gånger mer säker i den isolerings fängelsecell på några få kvadratmeter än vad man är i mental sjukhus. Det är 100% säkert att regering kommer avrätta en genom psykiatrin med ECT chocker. Man kommer inte bli ens frågad om man vill ha ECT chock. Dom ger mediciner med tvång till folk där inne utan att dom säger för folk om vad det är för medicin. Dom till exempel ger till en fånge som påstås är

44

patient, sömnmedicin och sen när man är bedövad av sömnmedicin, då bedövar dom en ännu mer med muskel avslappnande injektion som paralyserar hela kroppen. Efter det ger dom till fånge ECT chock utan ens eget samtycke och alt som behövs, är en enda ECT chock. Efter det dör du i förväg. Det här är den verkliga värld vi vanligt folk lever i. Det är den sanning som 99% av världens civila befolkning på den här planet vanligt folk, inte vet om. Dom fråntar folk deras kropp och mentala sinnen för att folk ska få nervöst sammanbrott som framkallar vredes utbrott, för att man ska uttala hot efter hot på grund av ständig plågoande lidande och då har dom fåt den lagliga rätt att klassa en människa som et fara för sig själv och andra. Tänk på att dom säger att man inte är klar enligt sina egna mentala sinnen och då kan psykiatrin besluta i stället för en, när dom har låst en i mental sjukhus för att verkställa döds straff genom ECT chocker. Här kan ni väl förstå att det är världens regeringar som skaffar anledning genom att dödligt skada fredligt helt oskyldigt folk för att framkalla fysiskt och mentalt sammanbrott genom apparater på 9 volt. Genom att lura folk i dödliga skador genom bedrägeri apparater på 9 volt, gör dom folk galna med tvång. Elektriska skador med minsta tänkbara elektriska spänning är galenskap som slutar alltid i döden och galenskap och det med tvång. Har du blivit skadad av bedrägeri apparater på 9 volt och mindre än så, då handlar det inte om frågetecken om du ska bli inlåst i mental sjukhus. Du kommer bli garanterad inlåst i mental sjukhus, på grund av fysiskt och mentalt lidande som får, kroppen att dö och skador på kroppen utraderar personliga identitet och förstånd. Till slut finns det inget kvar av en som människa. När du har blivit skadad då är ECT chocker garanterade och det kan du inte undgå. Alla olika bedrägerier på låg elektrisk strömspänning är vägen som leder vanligt folk i avrättning i Psykiatrin med ECT chocker. Allt det är enkelriktad biljett för att folk ska gå in i döden under falska påstående av vård mot depression. Världens regeringar använder sig av fantasidiagnos depression för att dom ska kunna klassa oskyldigt folk som et fara för sig själva och andra och dom apparater använder dom för att dom ska kunna döda folk genom ECT. Vilken jävla välutarbetad sätt att döda folk på, där regering har alltid rett medan vanligt folk klassas som galna för dom har fåt depression som har uppstått utan någon anledning enligt den mediapropagandan världen över. Det är ett väl utarbetat bedrägerisystem för att sänka världens population ner. Dessutom är det ett sätt för makt och rika eliten att rensa folk ur befolkningen som är naiva och som är tillräckligt duma i huvudet att testa någon apparat av dom alla ur den elektriska förintelsen. Bara dom smarta överlever regerings förintelse. Men ingen tänker på att reklam är mäktig. Allt som reklameras folk också köper och testar. Det elektriska förintelse fungerar tack vare världens mediacensur och fullständig media tystnad om elektrisk förintelse. Det uttalas aldrig och det har aldrig uttalats ett enda ord om att elektrisk förintelse används för att mördas vuxna, unga och barn. Så, folk vet inte om att det kommer leda dom i döden. Även om jag har skrivit att jag kommer snart dö på grund av apparat på 9 volt som säljs till hela världens population som något helt ofarligt, som betyder att det är ett bedrägeri döds fälla, så blir folk varnade just nu för tillfället. Men, vi människor kommer ihåg bara dom minnena ur vårt liv där vi var antigen skrämda, där vi hade svår smärta, där någon har hotat oss på något sätt, där vårt liv var i fara och så vidare. När folk läser den här blogg, så är folk först friska med sin kropp som är inte skadad. Så, det finns inget stressmoment som ska skriva den här informationen i långtidsminnen. Det här är bara information för folk, på grund av att folk kan inte ens föreställa sig den här skräck pågående döds process. Folk vill absolut inte testa något av dom alla elektriska apparater just nu och folk tror att det ska bli så livet ut. I och med att folk inte har lagt det här information i sitt långtidsminne, så kommer folk glömma allt det här om 20 år eller 40 år. Om 40 år kommer folk se samma reklam på elektrisk förintelse som något ofarligt och då har folk kanske fåt problem med sin hälsa. Folk kan ha fått smärtor i kroppen och då, ​folk tar receptfria smärtlindring mediciner och när folk ser att inga mediciner hjälper mot smärta, då kanske kommer folk leta på internet efter smärt lindring mot smärta i kroppen. Det är då reklam på smärtlindring elektriska apparater poppar upp framför deras ögon och när folk läser den reklam att elektriska apparater återskapar nerver, då blir folk lurade att testa dom dödliga apparater under påstående av

45

falska användnings syfte. Medan folk väntar på att smärta ska bli bedövad, så bränner dom sina nerver till aska och när folk har fåt domning på 5 till 15 minuter, då inser folk att dom har blivit skadade, men inte ens då är dom medvetna om vad dom har blivit lurade i. Det som kommer hända med dom är det som jag går igenom. Då har dom fått enkelriktad biljett i Psykiatrin och då är dom direkt slavar av Psykiatrin och läkemedelsindustri statliga drog karteller, för då blir dom tvungna att medicineras med mediciner som psykiatrin ger till folk bara för att folk ska få lite smärtlindring och för att folk ska kunna sova över huvud taget. Dom mediciner finns till bara för att folk ska bli förstörda och att det ska framkallas dödliga sjukdomar och kroppsskador som kommer leda den folk i döden om ett antal år. Då inser folk allt som jag har insett hittills men även om 40 år kommer det bli tyst i världens mainstreammedia där hela världens makt och rika eliten uttalar inte ett enda ord om det elektriska förintelse, medan dom alla tillsammans vet om allt detta. Alla ur den makt och rika eliten och alla offentliga personligheter vet om den elektriska förintelsen av världens civila befolkning, men dom alla håller tyst om den. Det är bara dom som kommer åt sådan information och dom delar den information med varandra, medan vanligt folk aldrig kan komma åt sådan information på grund av att vi vanligt folk är långt borta från statliga institutioner. Vi får bara den information av dom som dom vill att vi ska få veta om. Så, du kan vara smartare av mig på grund av att du har levt ett normalt liv utan psykologisk tortyr, vilseledning och manipulation av polisen med Psykotroniska vapen, medan jag har blivit utsatt för allt det. Men du och dina barn är redan utsatta för all den brott genom världens medier som den presenterar den hela elektriska förintelsen för er som något ofarligt. Så den elektriska förintelsen är förintelse av hela världens population för att världens population ska sänkas ner. Du är kanske smart men dit barn är föd med internet och smarta mobilt telefoner, där varenda regering på den här planet stoppar reklam på dom dödliga elektriska produkter framför ögon på alla våra barn och unga. Dom vill inte testa det nu. Men vill du att dit barn dör om 40 år som vuxen. Vill ni leva i sådan värld där världens makt och rika eliten dödar oss alla vanliga folk och våra barn. Jag har gåt genom krig, jag har gåt genom förintelseläger men det var inte min död. Däremot det här som har hänt mig här i Sverige är min garanterad död. Den kroppsskada som jag har är identisk med skada som folk har fått genom att bli skadade av en bomb eller en landmina i krig. Dom människor saknar lemmar men dom har inte smärta, medan jag har kopplade ihop kroppsdelar men mitt nervsystem är sprängd i små bitar och det är vad som leder mig i döden och framkallar lidande i agoni som kommer bli bara större ju närmare jag kommer mot döden. Krigsoffer kommer fortsätta leva et normalt liv och dom får berätta om sina skador framför TV kameror, medan jag kommer att dö väldigt snart och jag får inte uttala mig någonstans i medier om skador som har blivit framkallade genom regerings brotts bedrägeri. Min döende kropp och nervsystem torterar mig fysiskt. Jag känner mig fysiskt allmänt sjuk på samma sätt som folk känner sig allmänt sjuka när dom har fåt matförgiftning eller en svår influensa. Men det handlar om mer än bara detta att jag känner mig allmänt fysiskt sjuk. Elektriska skador är galenskap med tvång. Elektriska skador är livet full av omänsklig tortyr som framkallar fysiskt och mentalt lidande och det lidande leder mig rett in i nervöst sammanbrott. Varje blogginlägg som jag har skrivit är täcken på alt större och större nervöst sammanbrott. Allt i livet har et början och slut. Den här skada har et början då man har gåt på det bedrägeri men den har ingen slut. Man slutar lida först när man har dött. Det är onaturligt för mig att jag ska acceptera lidande tills min död. Mitt mentala sinne klarar inte av lidande hur mycket som helst. Jag lider under dagen och jag torteras med smärta och då kommer den moment då jag får den kraschimpuls, där hela min värld rasar ihop på en sekund. Det är så ofattbart, på vilken fysisk smärta och vilken fruktansvärd mental smärta jag känner. Krasch impuls kommer plötsligt utan förvarning och när det händer, då känner jag dör just i detta moment. Samtidigt känner jag en fruktansvärd hopplöshet, sorg, vrede, hat, rastlöshet, rädsla, döds ångest och mycket mer än så. Jag känner oro, en dödlig bedövande sorg. Jag känner nedstämdhet på grund av att jag saknar förmågan att känna att jag mår bra fysiskt och psykiskt. I den moment känner jag mig vilsen i tid och rum som att jag inte existerar och det blir bara värre. Elektrisk ström skadar hela kroppen

46

och till och med varenda cell i kroppen. Jag tror nu även att elektrisk ström skadar även DNA på samma sätt som radioaktiv strålning gör. Både elektrisk ström och radioaktiv strålning är nator krafter. Att dö i elektriska skador liknar väldig mycket med att dö på grund av radioaktiv strålning. Skillnaden är bara i att radioaktiv strålning slutar i att kroppen blir svullen blå och missbildad då hela kroppen sviktar och slutar att fungera, medan elektriska skador slutar i att kroppen till slut sviktar slutar att fungera och börjar rutna. Om elektriska skador skadar DNA då betyder det att jag kommer få även Kancer. Det är vad jag tror och jag tror att jag har rett. Så länge skadade nervsystem skickar felaktiga impulser till hjärna, så kan jag aldrig klara att känna att jag mår bra och med tanke på att mitt nervsystem är ihop kopplad med hjärna så betyder det att jag är permanent döende fysiskt och jag är permanent psykiskt sjuk med psykiskt lidande från helvete och graven. Vad är det som karakteriserar folk som krig brottsoffer? Dom som är mördade i krig är dom som är döda och dom kan inte prata mer. Men folk som har överlevt dom krigsförbrytelser är dom som vitnar om det brott och jag menar på krig över hela planet genom den hela mänskliga historien. Folk blir slagna av motsatt sida i krigs konflikt och den smärta känner krigsoffer tack vare deras friska nervsystem som vidarebefordrar smärta på slag och kroppsskador till hjärna. Dom är skadade tillexempel av granatsplitter men dom har överlevt med amputerade kroppsdelar och när kroppen har läkt skadan, då efter det känner dom ingen smärta och det är på grund av det som dom kan fortsätta leva sitt liv normalt. Att förlora kroppsdelar är fruktansvärd, men dom kommer inte lida i smärtor. Dom kommer ha ångest på grund av att dom har stympad invalidiserad kropp, men deras psykiska hälsa är intakt. Jag däremot är inte skadad av granatsplitter. Min skada var en centimeter i diameter med bara domning och från den begränsade område skada har spridits, till mer än halva kroppen. Hela min kropp är på väg att bli förstörd av den elektriska skadan. Krigsoffer kommer fortsätta leva medan jag kommer att dö på grund av elektrisk skada. Det som har hänt dom är genocid och brott mot mänsklighet som dom får prata om i TV, medan det här som har hänt mig är inte ens brott och jag får inte tillåtelse av världens regering att uttala ett enda ord om mina elektriska skador framför TV kameror. Jag har set på TV vittnesmål av folk som har blivit slagna och torterade över hela planet. Jag har set på folk i Bosnien på alla sidor som vitnar om sin tortyr genom fysisk misshandel, där folk blev slagna nästan till döds. Världens regeringar, tillåter folk som har blivit utsatta för krigsförbrytelse, vittna om sin tortyr och deras vittnesmål presenteras av världens regeringar som det värsta tänkbara brott och övergrep på civil befolkning som kan begås i verkliga livet. På så sätt världens makt och rika eliten, alla regeringar på den här planet, skapar en villfarelse och falsk bild av verklighet som övertygar folk i tro på att folk kan bli skadade till döds bara i krig. Att världens regeringar censurerar och tystar ner folk som vittnar om brott som dom har blivit utsatta för i civil samhälle i fredstid, brott som är oändligt många gånger värre än det brott som tillåts att prata om vid krigsförbrytelser, är det som gör det möjlig för världens makt och rika eliten att fortsätta mörda vanligt civil befolkning vuxna, unga och barn i fredstid genom statliga system. Vanligt folk mördas helt lagligt, utan att regering blir skyldiga och straffade för massmord på var sitt eget vanligt civil befolkning. Tack vare detta, folk sänker sin försvars gard ner, på grund av att dom tror på att dom lever sina liv i säkerhet med sina barn, där ord livsfara existerar inte i all världens existerande mainstreammedia och all tillgängliga information på internet. Allt det censureras för folk och Västvärld länder som utger sig för att dom ska påstås vara demokratier, är i själva verket diktator polisstater som är likvärdiga med totalitära diktator stater. Demokratier ljuger precis som totalitära diktator stater ljuger för sitt folk. Demokratier utger sig att dom ger folk mänskliga rättigheter och rättighet att uttala sig fritt. Är det här mänskliga rättigheter att jag har blivit lurad av den svenska demokrati i dödliga skador genom utlagd elektriska döds fällor trojan? Svenska staten som precis varenda stat på den här planet begår omänskliga brott genom att ljuga för folk och genom att leda folk genom lögnaktig falsk marketing i att folk ska ta livet av sig med sina egna händer genom dödliga produkter som säljs till folk under påstående att vara ofarliga produkter. Är det här det som dom kallar för mänskliga rättighet, att man har rättighet att uttala sig fritt i demokrati?

47

Svenska staten har utsatt mig för offentlig bedrägeriavrättning genom elektrisk apparat på 9 volt och nu låter dom mig skriva blogg om det brott som jag har blivit utsatt för. Är det här frihet att jag kan uttala mig fritt i min blogg som är censurerad till 100%? Enligt statistik i blogg som visar från vilken land, folk är som läser min blogg så är det bara några från Sverige, USA, Norge, Storbritannien, Frankrike, och några länder till, medan folk från Bosnien, Kroatien, Serbien, Kosovo, Montenegro, Ryssland har aldrig någonsin läst min blogg. Bara i Bosnien är det en person per år som läser ett blogginlägg. Det är ungefär på detta sätt censur av min blogg fungerar och det handlar alltid om det lilla antalet personer som läser min blogg. Jag har blivit skadad och nu får jag skriva blogg om mina skador. Är mitt liv som döende mänskliga rättigheter? På så sätt lurar världens regeringar folk i tro på att regeringar bryr sig om civil befolkning. Krigsoffer tror på att dom har avslöjat det värsta möjliga brott som kan begås och dom tror på att det finns någon som bryr sig om deras lidande. Men det fins ingen som bryr sig om vare sig dom eller deras lidande. Inte ens deras makthavare som utger sig som deras ledare för deras stora nationella och religiösa identitet, bryr sim om varken dom eller deras barn. I stället lurar regering dom samma krigsoffer och deras barn i säker död genom väl kamouflerad garanterade dödsfällor under falska påstående genom regerings brotts marketing och reklamäring, så att folk kan luras i döden genom rena statliga lögner. Här ser ni att det finns något oändligt många gånger värre än att bli fysiskt misshandlad nästan till döds i krig. Genom att skada folk till döds genom elektrisk ström framkallar världens regeringar både fysiskt och mental lidande som slutar alltid i total fysisk och mental kollaps och genom att skada folk genom elektrisk ström, skador på bara en individ är likvärdigt med skador som hundratals människor har fåt på olika sätt. Skador som hundratals skadade människor har fåt på olika sätt är samlade i en kropp genom att skada en enda människa med elektrisk ström. Kroppen är skadad i så stor omfattning att kroppen och mentala sinne gradvis upphör att existera. Problem med elektrisk skada är att den har ingen slut. Kroppen fortsätter att förfalla, förtvina och till slut tror jag börjar att rutna. När kroppen har börjat rutna då hamnar man på sjukhus och då förklarar sjukhus i mainstreammedia att en man har kommit i kontakt med köttätande bakterier. Självklart man dör inlagd på sjukhus. Det är det som är ofattbart för att folk ska förstå att vården ger till folk både vården och döds straff samtidigt, medan dom samtidigt alltid ljuger för hela lands civila befolkningen. Vården värksteller diskret döds straff på dom som har gåt i regerings döds fälla eller trojans förintelsesystem. Det är på detta sätt regeringar bortförklarar skador som elektriska apparater på 9 volt framkallar på folk. Elektriska apparater kommer inte ens nämnas som orsak till nekros i mainstreammedia. Det är på detta sätt som värre massaker på civil befolkning döljs i fredstid än vad det begås massaker på civil befolkning i krig. Jag själv vet hur det är att bli fysiskt misshandlad. En gång blev jag fysisk misshandlad i så stor omfattning att jag blev blodig med blåtiror över hela kroppen. Blodet rann som vatten från min näsa, min mun och även delvis från kroppen på grund av att jag blev skadad över hela kroppen. Den natten efter det misshandel kunde jag inte sova på grund av kroppsskador. Jag hade ofattbart smärta i hela kroppen. Jag pratar inte om krig. Jag pratar om händelse då jag var ung. Det var inte jag som vill ha bråk och jag visste inte bättre, då jag var oerfaren som ung och visste inget om livet och människor. Samma sak är det med folks syn på makt och rika eliten som leder folk med hjälp av religion. Det finns massa kärlek i folks tro på det kollektiva gemenskap som folkgrupp, tack vare religion, nationella identitet och mainstreammedia propaganda om politiker som våra stora politiska ledare. Med hjälp av religion, folk har blivit lurade i tro på att makt och rika eliten bryr sig om dom, att folk har en alternativ politiskt parti som passar just dom som folk och deras intresse, och att det är just dom politiker som är dom räta som ska leda dom. Folk tror att dom har någon politisk parti som dom har att rösta på, men det har dom inte. Jag har sätt väldigt unga politiker över hela världen, som uttalar sig i medier att dom är den nya politiska alternativ som vårdar demokrati och jämlikhet bland folk. Dom påstår att det är just dom ska förändra världen till det bättre. Dom ska påstås vara botemedel för gamla politiker, då dom vill ha förändring i samhället. Men det är bara en lögn, för dom är bara en till ren politisk skit, som är likvärdig

48

med dom politiska gamla rovdjur. Om dom är dom nya politiker som gör skillnad, då måste dom uttala för folk att folk mördas genom elektrisk förintelse och det har dom inte nämnt någonsin och dom kommer aldrig göra det häller. Oavsett vilket politiskt parti på den här planet det må handla om, så alla dom världens olika politiska partier tillsammans dödar os alla vanliga folk oavsett vilken ras och religion vi må tillhöra. Det spelar ingen roll om det handlar om Islam, Kristendom, Buddism, Hinduism, Judaism och så vidare. Det är alltid samma sak. Dom påstås bryr sig om folk. Dom låter folk vitna om sin tortyr i krigsförbrytelser, men se här vad dom inte pratar om. Dom lurar dom samma krigsoffer in i döden genom den elektriska förintelsen och genom andra dödliga metoder som presenteras för folk som vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. När folk har blivit skadade då dör folk isolerade och censurerade av alla världens regeringar. För dom alla vi är likadana med skadedjur eller boskap djur som förtjänar inte att leva. När vi har gått i deras döds fälla förintelsesystem då ser ens död ut på ytan som enskild händelse på grund av att skadade folk har blivit förhindrade att komma i kontakt med varandra. Regeringar förhindrar den skadade människa från att den ska komma i kontakt med andra folk som har fåt skador på samma sätt genom den elektriska förintelsen och det gräsliga brott tystas ner genom censor vid dator när folk skriver om sina skador på sociala plattformar. Om folk hade tillåtelse att komma i kontakt med varandra, då hade det bildats folkmassor av skadade folk. Det är stor skillnad när hundra tusentals skadade människor samlas i en grupp och går ut på gatan där dom säger att dom har blivit skadade till döds av världens regeringar genom dödliga elektriska bedrägerier. Då skulle dom bli trodda av hela mänsklighet som är vanligt folk och då skulle sanningen bli avslöjad på det brott som världens makt och rika eliten begår på oss alla vanliga folk och våra barn. Men så här som en individ man kan inte göra något. Den här gången som civilt offer för det regerings dödliga bedrägeri eller som krigsoffer som har gåt även på det nutida dödliga elektriska bedrägeri, får man inte uttala sig om sina skador i medier och så pågår den förintelse på vanligt folk nu i över 80 år. Jag har blivit slagen till oigenkännlighet. Jag har varit in förintelseläger. Jag har gåt igenom farliga platser i krig i fördetta Yugoslavia. Det är konstigt att jag gick levande därifrån. Jag trodde att jag har gåt igenom ett helvete, som var till en skala till 100%. Men nu allt det som har hänt mig, den misshandel och allt det som jag har gåt genom i krig i före detta Yugoslavia tillsammans ligger på skala mindre än 10% medan elektriska skador ligger på över 100%. Det här som har hänt mig är brutalt och ofattbart ondska som gör det svårt för en normal människa att förstå att det här är ens möjligt och ännu värre att det pågår i verkliga livet. Det här är min död. När jag säger att det här är min död, då pratar jag sanningen. Den stryk som jag fick, dom skador över hela kroppen som jag hade, trodde jag att kroppen aldrig kommer läka. Redan nästa dag kunde jag sova smärtfritt. Om några veckor försvann alla blåmärke på kroppen. Så, kroppen är bygd för att den ska kunna läka fysiska kroppsskador, men kroppen är inte bygd för att den ska kunna läka elektriska skador i hela kroppen. Kroppen läker inte ens elektriska skador. Evolutionen och naturen har skapat oss människor och elektrisk ström är naturkraft som plockar oss isär till döds. Det är vad världens makt och rika eliten utnyttjar för att ta livet av oss vanligt folk. Att inte känna min kropp, skapar en bild för mig som att jag inte duger som människa. Jag känner mig som om jag går naken bland folk för det är obehagligt känsla att gå med so mycket vanställd och degenerad kropp. Tillägg att elektriska skador framkallar även obehag i kroppen dygnet runt utan någon anledning utom själva skada som framkallar det och då blir det oändligt många gånger värre. När känner folk obehag i kroppen? Nästan aldrig. Kanske när man är svettig eller om man har fått glasull på huden som sticker i huden. Utöver obehag känner jag den stickande känsla i dom skadade nerver och på så sätt blir det dubbelt tortyr lidande. Man behöver inte vara smart för att man ska förstå att glasull inte är nyttig att få över huden. Det är kroppen som varnar genom obehag att det är något som är inte bra för kroppen. Bara obehag kan driva mig till vansinne och till galenskap. Domnade kropp, förlorade känsel i kroppen, obehag och den omänskliga smärta i kroppen tillsammans med psykisk lidande från graven, ger mig ett enda tillgängligt val som jag har kvar att ta och det är att antigen döda någon av dom som har gjort allt det här mot mig, eller att begå

49

självmord så att lidande tar ett slut. Efter som elektrisk skada är ett tillstånd där skadade nervsystem framkallar vrede och hat utan någon anledning så är ens vrede och hat riktad mot dom so har utsatt en för det brott. Men med tiden blir det alltmer värre och värre. Man har även den naturliga anledningen att rikta sitt hat och vrede mot dom som har utsatt en för det brott, för man är ju förstörd till döds. Man har förlorat sin kropp och sin mentala hälsa. Efter som det lidande slutar aldrig, så blir man förbannad på nytt, mär och mär. Så fort smärta har kommit då är mentala sinne direkt skadad och fragmenterad i små bitar. Man känner att ens mentala tänkande, är splittrad och delad i bitar. Man får en suggestiv impuls behöv att skriva om det lidande efter som det är alldeles för hemskt lidande som det går inte ens att föreställa sig och det är omöjligt att leva med. Ens liv är avslutad då man inte klarar ha et normalt liv. Man torteras till döds och det är det som driver en till våldsamma utbrott på nytt hela tiden. Jag till exempel blir torterad och det lidande i sig slutar i mentalt sammanbrott där jag skriver ett blogginlägg. Det lugnar mig för tillfallet. Men efter att jag har skrivit det blogginlägg, inget har förändrats. Min lidande fortsätter tortera mig vidare med även större kraft för skador förvärras hela tiden. Genom tortyr blir jag driven med tvång att grubbla över mitt förstörda liv och då skriver jag om det som jag har inte skrivit om tidigare. Jag vet att jag upprepar samma sak hela tiden, men det är samma skada som förändras med nya kroppsskador som uppstår och som jag har inte haft tidigare. Hade jag varit en mördare då hade jag aldrig skrivit blogg. Jag hade i stället gått till dom regerings kriminella brottslingar som har lurat mig i det kroppsskada med avsikt att skada dom på samma sätt som dom har skadat mig. Men den här skada torterar mig över alla gränser som en människa klarar av. Den här tortyr är likvärdig med tortyr av folk i krig, där folk blir slagna sönder dagligen och för eller senare kommer man till en brytningspunkt där man blir bered att döda den som misshandlar en. Det här lidande i elektrisk skada är oändligt många gånger värre, för ens kropp är skadad även inne i kroppen. Man har ju förlorat sin kropp som man lever i. Med tiden ju mer man förlorar kroppen desto mer drivs man till den bristning punkt där man till slut beslutar att verkställa sina hot till handlingar. Ner man har insett att det är hela världens makt och rika eliten som begår det brott tillsammans på oss vanligt folk och det helt lagligt, då blir det ytterligare en ny psykologisk tortyr. Det är då man har insett all världens makt och rika elitens lögner. Med elektrisk skada, man kan inte undgå missbruk. Smärta är så outhärdlig att man måste bedöva smärta med alkohol, cigaretter, energi dricka, snus och så vidare. Andra människor som är skadade genom elektrisk förintelse hamnar i drogmissbruk. Så jag röker cigaretter en efter en och jag vet att jag tar livet av mig genom all den missbruk. Det enda som jag kan göra är att skriva om det lidande innan jag har dött. Att se nu på dom som har sålt mig det dödliga produkt, att se på hur dom har inte ens blivit varnade och ännu mindre straffade för det brott som dom har utsatt mig för och att se på hur dom fortsätter sälja det vidare till folk, medan regering skyddar dom genom polisen från folk som dom har skadat som mig till exempel, är igen nytt sätt av psykologisk tortyr av mig. Det är tortyr och förintelse av hela världens population vanligt folk och det är tortyr av oss alla som regering torterar med Psykotroniska vapen. Inte nog med att jag är dödligt skadad och att jag kommer att dö snart, så fortsätter dom prata till mig även nu när jag sover. Dom torterar mig inte med ord som dom kunde lett göra, men jag vill inte lyssna på dom alls. Jag vill inte höra på dom alls någonsin mer i mitt liv igen. Dom pratar väldig lite och ibland vissa nätter nästan inte alls. Men så fort något händer i mitt liv under dagen, då kommenterar dom det hela händelse väldigt mycket tills dom har tvingat mig att jag ska ha en åsikt om det händelse och att dom får veta om vad jag tycker om det. Jag kan inte ljuga när jag sover, så jag säger alltid hela sanningen och det fungerar så över hela planet. Jag försöker heller inte dölja något.

Jag har bet polisen att domstol ska döma mig

All min skuld har försvunnit den dag då jag gick till polisstation och ner jag krävde att jag ska bli dömd i domstol. Det är den hemlighet på hur världens regeringar får sanningen ur folk genom polisen. Det är så polisen utreder brott. Dom bara kommenterar mina händelser under dagen med tvång, oavsett om jag vill det eller inte. Jag menar, vad i helvete! Jag har erkänt brott. Jag har bet polisen att domstol ska döma mig antigen till fängelse eller till frihet, så att jag avslutar det mörka kapitel i mitt liv en gång för alltid. Men dom tillät mig

50

inte detta. Dom sa att jag är inte ens anmäld för brott medan dom samtidigt har torterat mig genom V2K injicerade röster i huvudet som jag kunde inte kämpa emot. I stället fortsatte dom prata till mig genom att driva mig till vansinne i över 20 år och slutligen har dom lett mig i döden. Det är dom som har lett mig i dom här skador som jag har nu. Genom att ständigt prata till mig så torterar dom mig till döds. Genom deras ständiga prat till mig, hart dom stulit över 20 år av mitt liv från mig. Allt liv i över 20 år med deras ständiga prat varje natt till mig, är inte mitt liv. Att dom fortsätter att håla på att gå mig på nerver även nu när jag är skadad fysiskt och mentalt till döds, visar bara på vilken brutalitet den svenska väst diktatorpolisstat utsätter mig för. Dom alltså torterar mig fysiskt genom att utlagd dödligt bedrägeri som har förstört min kropp och mentala sinne och nu fortsätter dom tortera mig mentalt genom Psykotroniska vapen och det till döds. Även friska nerver kopierar den obehagliga känsla och på så sätt känner jag den skadade del av kroppen som något som är större än mig själv. Det här tar livet av mig. All den fysiska lidande tillsammans med den smärta slår på mitt psyke. Varje moment av mitt liv känns som den sista och det är fruktansvärd både fysiskt och psykiskt lidande på samma gång. Jag upplever att jag ständigt dör. Jag har ständigt känsla att det är just nu jag kommer att dö. När man inte är skadad, man insjuknar i psykisk sjukdom på grund av oro, rädsla, sorg, skam, skuldkänslor och ångest. På grund av allt detta tankar går upp på hög varv där tankar går in alt större spin. Man exakt vitnar och man känner att man förlorar sitt förstånd på grund av detta tillstånd där man tänker och grubblar över sitt förstörda liv. Man har allt svårare att kunna sova i fred och därför kan man aldrig bli utvilad. Det är inte psykisk sjukdom vid bara problem i livet, som gör att man får nervöst sammanbrott så som regeringar presenterar genom psykiatrin och all mainstreammedia propaganda. Det är saknad av sömn som leder i psykisk sjukdom och nervöst sammanbrott på grund av att hjärna behöver tid att villa och återhämta sig genom sömn. Av berövad sömn man krossas mentalt och då får man mentalt sammanbrott. Utan sömn kan man även dö på grund av. Det är därför man får nervöst sammanbrott när regering torterar folk med injicerade röster i huvudet genom V2K Psykotroniska vapen. Folk insjuknar i svår nervöst sammanbrott på grund av att deras sömn blir berövad genom röster som väcker dom hela tiden, så att man aldrig kan sova djupt för att kunna vila och återhämta sig. Regering kan inte bara plocka en civil individ och börja tortera den verbalt för då skulle det bli klassad som tortyr. Men därför kan dom göra det på avstånd genom mikrovågs Psykotroniska vapen i folks hem och då finns det inget bevis på att det pågår i verklighet. Att man berättar om röster som driver en till att man ska begå självmord, bort förklaras av världens regeringar med att man är psykiskt sjuk och så är cirkelsluten, där regering har alltid rett medan folk alltid har fel. I fal med problem i livet som oskadad människa, man har en anledning att må dåligt psykiskt, men den moment när man blir skadad av det regerings statligt utlagda brott genom det elektriska förintelse, då är det elektrisk skada som driver ens tankar att gå i allt högre och högre varv, utan någon anledning utom skadan själv som framkallar det. Det är helt onormalt tillstånd där koppling mellan hjärna och övriga kroppen är förstörd och skadade nervsystem gör livet omöjligt at leva normalt för man dör ju på riktigt sakta men säkert. Som oskadad, hade jag jämn mental synestämning. Det har allt oskadat folk men det har inte jag nu längre. Som oskadad man har sina grundläggande vardagliga planer och man mår bra. Man somnar och när man har vaknat nästa dag, då fortsätter man där man har stannat. Man känner att man är hel fysiskt och mentalt och det är därför man är normal. Man tänker i en helhet som normal oskadad individ som hel mänsklig varelse. För mig är det så att allt som jag har planerat slutar i krasch, där jag får den känsla att jag har fåt nog och hela min verklighetsuppfattning krossas och faller isär om och om igen många gånger per dag. Även när jag sover känner jag samma sak. Mitt liv krossas i små bitar även i mina drömmar medan jag sover och det är därför jag lider svårt psykiskt även när jag sover. Jag klarar att sova bara tack vare att Seroquel som sover mig ner med tvång. Jag saknar den förmåga att må bra. Jag klarar inte känna att jag lever. Jag upplever att jag är redan död. Jag känner även smärta av att bara tänka. Mina tankar är smärtsamma. Bara att tänka gör ont. All den lidande tillsammans gör att jag upplever att mitt medvetande

51

försvinner och sluttar att existera. Jag känner att jag tynar och vitrar bort fysiskt och mentalt. Jag får den känsla att mitt liv och min existens har rasat ihop. Alla planer krossas på en sekund om och om på nytt. Om det finns något hopp, då kraschimpuls krossar bort den hopp. Jag har inget hopp längre. Jag har inget att hoppas på för att jag bokstavligen dör på riktigt. Det krasch är samma sak som ger mig känsla att varje moment av mitt liv känns som den sista och den känsla att det är just nu som jag dör, håller mig ständigt dag och natt mellan gränsen på liv och död. Över dagen torteras jag till döds och när jag har somnat då fortsätter den tortyr med omänskligt smärta och lidande, så det som händer är att jag suggestivt känner som om jag har dött och nästa dag då jag vaknar känner jag som att jag har blivit återupplivad från döden för att tortyr av mig ska upprepas ytterligare en dag. Varje gång när jag vaknar berövad av alt det mänskliga i mig, upplever jag som om jag hade blivit släppt i öknen helt förvirrad utan någon band till den här levande värld. Min existens i den levande värld är meningslös på grund av att jag inte klarar känna att jag lever för jag är verkligen redan död. Jag tänker normalt som vem som helst och jag kan också naturligt älska, hata, bli red, bli orolig, känna hopp och så vidare. Dom här skador framkallar den kraschimpuls som skrotar allt det positiva i mig som jag tänker. Vad jag tänker i mitt huvud spelar ingen roll. Det är skador som bestämmer om att jag ska må dåligt fysiskt och psykiskt och det med tvång. I början första år med smärta, kom den kraschimpuls i avstånd mellan några dagar. Nu känner jag den varje sekund. Det påverkar inte mig på så sätt att jag inte klarar mig i mina vardagliga aktiviteter. Det krossar bara mitt hopp, mitt självförtroende, min personliga identitet som individ, min bild av mig som människa, min existens, min relation till människor, min relation till kvinnor, min relation till min familj, för nu är jag så mycket stympad och lemlästad fysiskt och mentalt att jag är inte ens kan kallas för en man längre. Jag är inte ens mänsklig längre. Jag är inte ens en människa. Den person som jag var som oskadad från den moment då jag födes och fram till den moment innan jag blev skadad, finns inte mer. Jag är inte jag längre. Jag är en samling av minnen från et liv som Vahid hade. Min själ eller medvetande har gradvist upphör att existera och jag fortsätter att försvinna och upplösas alt mer och mer. Hur ska jag då klara att bli normal ner mitt sinne förångas alt mer och mer? Det här er et pågående mantlat och fysiskt död som slutar i nervöst sammanbrott. Det här är den verkliga psykiska sjukdom som slutar i galenskap innan den slutar även i fysiska döden och tänk på att det här är inte ens brott. Att jag aldrig någonsin kan ha en relation med en kvinna gör mest ont av allt. Jag är helt enkelt fysiskt och mentalt handikappad och degenerad människa nu. Oavsett vilken aspekt det må handla om i det mänskliga livet, så är min bild som levande organism och mänsklig varelse utraderad vanställd och störd, då mitt sinne är störd på grund av skadade nervsystem. Det enda som jag pratar om är att jag håller på att dö. Vilken kvinna vill lyssna på det? Dessutom att jag inte fungerar som en man längre, är det som gör mest ont av allt. Den förödmjukelse och den skam att jag inte duger fysiskt till en kvinna som en man, är den värsta tänkbara skam och förödmjukelse för mig. Jag är vanställd fysiskt och mentalt. Jag existerar men jag lever inte. Jag existerar och jag ser ut som en man, men jag är inte en mänsklig varelse. Jag kan älska kvinnor men jag har inte kropp längre som fungerar normalt. Världens makt och rika eliten har förvandlat mig till världens största pajats. När jag tänker på att jag har blivit utsatt för brott som bortförklaras av världens regeringar under påstående att vi alla och jag personligen var psykiskt sjuk redan och att allt det här som jag skriver i den här blogg ska påstås vara kulmen på det psykiska sjukdom och att det inte var brott som har skadat min kropp och mentala sinnen, då blir jag psykologiskt torterad på ytterligare nytt sätt. Att se den världens makt och rika eliter gå i sina fina kläder i den världens mediapropaganda där folk ser på dom som om dom vare dom höghets överlägsna rättvisa auktoritet som skyddar oss vanligt folk, ger oss mänskliga rättighet och frihet, medan man inser sanningen som döende på grund av deras brottslighet, att det är just dom som är dom värsta kriminella monster och regerings fascistiska maffia på den här planet. Dom ser inte ut som kriminella, dom ser inte ut som en fara för vanligt folk, medan det är just dom som skadar vanligt folk mer en vad kriminella vanligt folk har gjort någonsin. Det är den världens makt och rika eliten i sina fina kläder som

52

har begått detta brott mot mig och det brott begår dom mot oss alla vanliga folk och ännu värre dom begår det brott på våra barn. Dom har förvandlat mig som människa till en dödligt skadad och förödmjukad skamsen individ som den samma fina världens makt och rika eliten skrattar åt nu och allt det som har hänt mig genom mitt liv kommer dom använda som et vapen emot mig. Dom har förvandlat mig till en gående förödmjukad döende skamfläck, då det finns inget kvar av mig som kan kallas för en människa. Jag duger inte som en individ och jag duger inte som en man till kvinnor. Jag kan inte ens leva längre i en förhalande med en kvinna. Jag kan aldrig ha en familj. Även att bara tänka ens tanke, på att försöka koma i kontakt med kvinnor skrotas av den ständiga känslan att jag inte är hel i min kropp och mitt sinne. Det blir ändå, inget av det. Även om jag har likats med att skaffa et förhållande med en kvinna, så är jag inte en man längre och det kommer aldrig kunna fungera. Därför tänker jag inte ens på det mer. Jag vill inte ens ha någon förhållande mer. Jag har värre problem än detta. Jag dör ju. Jag känner att jag duger inte ens tillräckligt längre som en far till mitt barn, på grund av att jag upplever att jag slutar att existera. Alt är ok, men jag upplever mig som döende fysiskt och mentalt och därför känner jag att jag delvis inte existerar och därför saknar jag den förmågan, att känna livet och att känna glädje och uppskattning av den tid som jag har kvar att leva tillsammans med mitt barn, min familj, med folk, och så vidare. Jag vill gärna leva jag vill gärna känna att jag mår bra fysiskt och mentalt, jag vill så gärna känna lycka i livet, jag vill så gärna känna hopp på framtiden, men jag har blivit berövad den förmåga genom den elektriska skadan. Det enda som jag har kvar som val i mitt liv är att begå självmord så att lidande tar ett slut. Det är därför folk begår självmord som beskrivs i dom två videor om psykiatrin och om ECT. Nu förstår ni vilket brott det är och det brott skyddar världens makt och rika eliten från att folk ska få veta om att den pågår i det verkliga livet. Genom brott, har världens makt och rika eliten berövat mig det grundläggande som vi alla människor är födda med. Dom har berövat mig rättighet att få leva. Att gå på gatan och känna domnad kropp är likvärdig med att den är amputerad. Skador krossar varenda aspekt av mitt liv som man kan tänka sig. Det krossar mitt hopp på framtiden för jag har inget att hoppas på mer. Att lida i smärtor och vanställd förstörd kropp påverkar min andning, det påverkar min psykiska mående för elektriska skador är ångest, oro, sorg, vrede, hat, vansinne och så vidare. Det elektriska skada som jag har påverkar betydelse och övertygelse i mig. Även om jag är skadad, så har jag ändå naturligt hopp på framtid. Det beror inte på mig om jag tänker positivt eller negativt för att mitt hopp ska krossas. Det är skada som spottar mig rett in i ansikte eller mer precist sagt den slår rett in i min hjärna varje sekund av mitt liv, den känslan av skrotat hopp på framtid utan att jag har tänkt på det själv, är det som ger mig en dödlig ångest och sorg. Dessutom är det inte bara elektriska skador som tar livet av mig. Som jag har redan sagt så fick jag nervskada på min vänstra ben medan jag befann mig i krig i Bosnien. Det var inte alls farligt i början. Men sen med tiden spred sig den nervskadan gradvis från knä sakta upp mot höften. När jag hade opererat mig på sjukhus i Uddevalla för ljumskbråck, så redan dom första veckor har jag känt en explosion av brännande smärta inne i min vänstra ben hur den skada fortsätter sprida sig upp mot höften ännu snabbare. Innan jag hade opererat mig så all den tid från den dag då jag blev skadad i krig och fram tills jag blev opererad hade jag bara domning i benen men jag hade ingen smärta i ben. Efter jag blev opererad redan på slutet av den första veckan började jag även känna brännande smärta i benet. Elektriska skador är döden själv, men den fysiska skada på min vänstra ben har spridits till hela höften nu. Den smärta är olik den smärta som elektrisk skada framkallar och den är även starkare än den smärta som elektriska skada framkallar, när det väl har börjat göra unt i benet. Elektrisk skadade del av kroppen dör på sitt eget sätt, medan den skada som jag fick i krig på min vänstra ben, dör på ett annat sätt. Jag tror att min vänstra ben har minskad blodflöde och det är exakt så jag känner den skada. Nu har blandats de elektriska och fysiska skadorna ihop, men jag känner ändå klart skillnad på dom. Som vanligt känner jag ständigt den smärta som elektrisk skada framkallar, men nu i flera dagar hade jag så mycket unt i min vänstra ben och hela höften att jag knappt klarar sita stilla. Det gör så mycket unt att jag tror på att jag har fått cancer i benmuskler eller benskället. Vanliga

53

smärtstillande receptfria mediciner, kan inte sänka smärta som elektriska skada framkallar. Det kan bara Seroquel göra litegrand så att jag somnar i lidande och agoni med tvång, medan Seroquel kan inte sänka smärt i min vänstra ben alls. När jag tar smärtstillande receptfria mediciner, då sänks den smärta i vänstra ben och höften. Så, nu har jag blivit knarkare av olika smärtstillande mediciner med tvång. Båda två skador på mig är framkallade genom brott. När världens regeringar förstör folk, då gör dom det samtidigt på samma gång genom polisen, vården, psykiatrin, medier, läkemedelsindustri och hela statliga system. Dom förstör folk fysiskt och dom bekämpar och neutraliserar folk genom psykologisk krigsföring i fredstid. För den brott som dom begår på folk nu, har dom redan planerat i förväg hur den brott ska bortförklaras i framtiden, på så sätt att man gör sig själv neutraliserad genom att bli skadad och manipulerad genom händelsetids förlopp där man får bevis på att man har blivit utsatt för brott, men man har inga bevis och då blir man förvirrad och då när man har sagt att man har blivit skadad genom vården, framstår man som paranoid och helt galen i folks ögon. Så, man neutraliserar sig själv åt staten. Världens civila befolkning begår självmord genom elektrisk förintelse åt staten bara tack vare att världens regeringar har lurat folk att elektriska trojaner är något ofarligt. Om den förintelse är möjlig då är mord som världens regeringar begår på civil befolkning genom kompletta vården också verklighet vi lever i och då är det ingen inbillning, inga paranoia tankar och ingen konspirationsteori. Från den dag polisen började prata till mig, så har dom gjort stora ansträngningar i att övertyga mig i en bild av verklighet att dom påstås räddar mitt liv, att staten bryr sig om folk och därmed bryr dom sig även om mig, så att jag ska ha falsk känsla av trygghet och säkerhet, medan genom skador får jag bevis på att dom mördar mig sakta och så mördar alla världens regeringar var sitt eget folk. När jag skulle operera mig så var jag redan skadad genom den elektriska bedrägeri och redan då var jag misstänksam. Då hade jag sätt bara dom som har sålt mig den apparat som den skyldige, medan jag trodde på staten, vården och så vidare. Vem skulle komma ens på tanke att vården har avsikt för att skada en genom operations ingrep. I blogg inlägg kapitel 1 har jag förklarat allt om den händelse. Vården vet väldigt bra att jag måste ta medicin från psykiatriska vården som ger mig övervikt utan kontroll för att jag ska få smärtlindring. På grund av mångårig medicinering med Seroquel och Zyprexa fick jag övervikt som har delvis töjt huden på magen under navel. Dag därpå sa den kirurg att han har skurit bort del av den töjda huden för att det ska se bättre ut. Han har gjort detta utan att fråga mig om jag vill detta. Varför skulle han göra detta när han vet att jag kommer fortsatta ha övervikt på grund av mediciner från psykiatriska vården. Men det är så. Offentligt låtsas dom som att dom inte vet något om psykiatrin och om mediciner som psykiatriska vården ger till folk, för det ingår inte i deras yrke, medan hela kompletta vården tillsammans med Psykiatrin mördar folk åt staten. Nu har min hud på magen töjts ännu mer på grund av Seroquel och det hade blivit bättre om jag hade den ficka av redan töjd hud som ska fylla all den övervikten än att skära den bort. Att han utöver att fixa ljumskbråck, har gett mig även skönhetsingrep, jag ska känna påstås tacksamhet för vården. Tänk om dom har sprutat medel som får viktiga blod ådrar att vissna och dö så att min skada som jag har i benet ska förvärras och bli dödlig. Jag har sökt vård för nervskador i vänstra ben långt innan den operation och det kan dom se i min patientjournal, dessutom vet även polisen som pratar med mig varje natt att jag har den problem och när regering förstör folk då gör dom en samordnad attack genom hela statliga system genom systematisk långsam mångårig diskret förstörelse av folks hälsa. Kirurg har gett mig skönhetsingrep för att jag ska bli tacksam så att dom kan övertyga mig att jag fick underbar vård medan han gav mig skador på min vänstra ben som kommer leda i amputering av benen. I och med att skada har spridit sig till höften så kan jag inte bli amputerad i halva kroppen, men större del av ben nära höften kan bli amputerad. Jag hoppas bara på att jag dör innan mina kroppsdelar börjar bli amputerade. Det kan vara så att den skada som jag hade redan i mitt ben har förvärrats och att dom inte har gjort något av detta. Men all den tortyr som polisen har utsatt mig för genom Psykotroniska vapen i över 20 år och med all insikt som jag har nu om att världens regeringar mördar världens civila vanliga folk helt lagligt så förvånar mig inte om dom skadar mig ytterligare genom operations ingrep. Har

54

dom skadat mig eller inte, så vet jag inte det. Men det som jag vet är att jag dör nu på grund av elektriska skador och skada i min vänstra ben. Jag förgiftar mig med Seroquel och receptfria smärtstillande mediciner och med allt som jag har förklarat så kan man lett förstå att jag är döende. Det som jag är säker på är att svenska regering genom statliga system har skadat mig till döds och dom vill även i själva verket få mig till att jag ska misstänka all vård som dom har get mig så att jag begår ett fel i min bedömning för att jag ska framstå som paranoid och galen i ögon på världens civila befolkning genom den här bloggen, för att mitt vittnesmål inte ska bli trovärdig och då när folk inte tror på mig, så kan även dom bli lurade i döden på samma sätt. Allt det som svensk stat gör mot mig är neutralisering av mig för att den hemlighet att världens regeringar avsiktligt mördar civil befolkning helt lagligt utan att dom själva blir någonsin skyldiga för mord på civil befolkning, ska aldrig bli avslöjad. Jag vet bara att jag har blivit utsatt för brott efter brott, av alla världens existerande regeringar och den rika eliten som har förstört min kropp till döds och nu dör jag. Jag befinner mig i et livs levande helvete och mitt liv rasar ihop. Jag vill så gärna leva men skador leder mig i döden. Dom skador har drivit mig till gränsen till fysiskt och mentalt sammanbrott. Jag kan inte egna mig åt normal tänkande. Normalt kan tänka bara folk som är friska och som är inte skadade. Den mentala tillstånd som jag befinner mig i, är likvärdig med folk som befinner sig i krigsdrabbade länder i många år. Att dom lever i krigsdrabbade länder stressar folk med rädsla, oro, sorg, förtvivlan och ångest. På grund av detta blir dom mentalt förstörda och deras personliga identitet blir förändrad. Samma sak händer mig nu. Dom skador torterar mig och det har redan förändrat min personliga identitet. Jag upplever samma känslor och till och med oändligt många gånger värre känslor än vad folk upplever i krig. Jag själv levde i krig och jag vet att det liv som jag gick igenom i krig kan inte ens jämföras med det helvete som jag upplever nu. Jag har tagit beslut i mitt liv som jag hade aldrig tagit om jag inte hade blivit skadad. Det betyder inte att jag har tagit fel beslut nu. Jag tar logiska beslut i mitt liv på grund av att jag har fåt enorm mängd av san information som håls hemligt för oss vanligt folk. Jag agerar efter situation som jag befinner mig i nu. Jag är korsfäst som Jesus och jag har redan lidit oändligt många gånger mer än vad han har lidit i några dagar på korset. Det är inte bara jag som har lidit mer än honom. 100 miljoner människor över hela planet i senaste 70 år, har lidit mer i elektriska skador än vad han har lidit på korset. Det här är ingen förolämpning av min sida gentemot kristna. Många miljoner kristna har dött i lidande och agoni korsfästa på olika sätt genom den elektrisk förintelse. Alla dom har lidit mer från den dag dom blev skadade och fram till sin död än vad Jesus har gjort på korset. Folk skadas på olika sätt och under olika påstående men skada blir alltid det samma för alla. Det är sanning om verklighet som vi lever i och den är sådan som den är. I och med att jag befinner mig i ett tillstånd likvärdig med folk som befinner sig i krigsdrabbade länder, så kan jag inte förhålla mig till oskadat folk som lever sina liv normalt. För mig verklighet är full av våldsamma händelser. Det är min döende kropp som ger mig våldsamma händelser varje sekund av mitt liv, även om det inte händer något traumatisk händelse i mitt liv. Det är lidande i den elektriska skada som är den våldsamma traumatiska händelsen varje dag och natt. När jag inte var skadad, så hade jag normal fysiskt och mentalt hälsa. Jag hade skarp mentalt sinne så som övriga vanliga folk på den här planet har. Då hade jag återhållsamhet på så sätt att jag var väldigt noga med vad jag läger upp på sociala medier och vad jag skriver om. Jag tänkte på konsekvenser för varje steg som jag tog. Men nu har jag förlorat den förmågan. Dessutom dör jag nu. Jag kan välja att håla tyst medan jag dör eller så kan jag berätta om det brott som svenska staten har utsatt mig for innan jag har dött. Jag passar på att skriva medan jag fortfarande har kvar lite av mitt förstånd. Till slut kommer jag förlora den helt och då kommer jag inte klara att tänka logiskt mer. Elektriska skador är likvärdiga med Alzheimer sjukdom. Jag försvinner sakta som individ ur den här levande värld och för eller senare kommer jag börja skriva ologiska maningar i den här bloggen. När den stund kommer, då kommer det märkas i mina ord som jag kommer skriva då. Kanske det märks redan nu. Jag tror att mitt mentala sammanbrott kan ses genom den här blogg från början tills den här sista blogginlägg. I början mina ord var inte så mycket extrema medan nu är dom rät ut

55

våldsamma. Det är på grund av lidande i agoni. Jag kan inte förhålla mig till normala livet mer. Att se på nyheter där världens mainstreammedia propaganda visar en värld där folk lever sina liv i säkerhet medan jag befinner mig i et livs levande helvete där jag håller på att dö, så klarar jag bara inte att se på detta media lögner skräpp. Därför har jag letat efter folk som är riktade individer världen över som blir torterade av var sin regering genom Psykotroniska vapen. Det är barra med dom som jag känner samhörighet, efter som vi alla är utsatta för det statliga övergrep genom tortyr av oss alla på alla möjliga olika sätt. Men nu kan jag inte ens förhålla mig till deras lidande mer, på grund av att elektriska skador är oändligt många gånger värre än tortyr genom Psykotyroniska vapen. Jag har aldrig hört talas om att riktade individer som är torterade genom Psykotroniska vapen, säga att dom har förlorat känsel i kroppen, att dom förlorar sitt förstånd. Deras skador är dödliga och dom är hemska och regeringar kan tortera dom till döds men regeringar kan inte skada riktade individer genom Psykotroniska vapen på så sätt att riktade individer förlorar känsel i kroppen och sin mentala hälsa och försvinnande av deras personliga identitet. Därför språk som riktade individer använder sig av, är inte lika mycket extrem som språk som jag använder för att beskriva mitt lidande. Regeringar kan tortera dom, regeringar kan tortera dom till döds men dom kan inte göra riktade individer galna, medan i mitt fal elektrisk skada är galenskap, vrede, hat, och psykisk sjukdom på en och samma gång. Det finns inget som jag kan förhålla mig till för det finns inget så hemskt så som elektriska skada är. Nu vill jag höra vittnesmål på folk som har blivit skadade genom den elektriska förintelsen, för det är bara det som jag kan förhålla mig till nu. Men sådana fal kan jag inte hytta någonstans genom den censurerade världens mediapropaganda och genom den tillgängliga 100% censurerade information på internet. Det är totalt censur som världens makt och rika eliten använder för att dölja alla olika förintelse sätt att döda folk på. Så, jag är helt ensam och isolerad, medan jag håller på att dö. Jag är osynlig och jag existerar inte, medan min kropp bombarderar mitt sinne med rastlöshet, ångest, sorg, rädsla, vrede, vansinne, förtvivlan, smärta som skadade nerver bombarderar min hjärna med, smärta i muskler som förtvinar, känselbortfall i kroppen, obehag och så vidare. Den Rabies smittat man som jag nämnde har svårigheter med att svälja, medan jag har svårigheter med att kunna andas på grund av smärta. Jag andas tungt på grund av smärta, obehag, känselbortfall och så vidare. Smärtsamma muskulära sammandragningar i kroppen får folk som stater chockar i psykiatrin genom ECT chocker. Så, i fal med Rabies man kan reda patient om patient får vård innan virus har nått nerver, medan med apparater på 9 volt elektrisk ström skadas nervsystem direkt på några minuter och när man har fått domning i den skadade del av kroppen, då betyder det att nerver är redan skadade och då är det redan för sent. För, efter et år nervsystem börjar att dö och det sprider sig till övriga nervsystemet, där även dom friska nerver förändras och på så sätt brännskada i kroppen växer i omkrets, med alt större smärta och lidande i agoni. Även dom förändrade nerver som var friska från första början, dör så småningom och så fortsätter det tills kroppen har slutat fungera och då dör man. Men innan kroppen har hunnit att dö förlorar man sitt förstånd. Man blir mentalt galen i vrede och hat mot dom som har orsakat alt detta. Man inser sanningen genom sina skador och sanningen är att det är hela världens makt och rika eliten som har tillsammans lett till vår död. Med Rabbis man dör på 5 daggar, medan med elektriska skador man dör en utdragen död i identiskt likvärdiga smärtor och lidande som bara folk känner i slutskede av sitt liv och jag menar folk som dör naturlig död. Dom lider i en till två daggar medan jag lider i exakt samma lidande nu i över 5 år. Döds förlopp i elektriska nervskador sträcker sig i åratal från 5 till 8 år. Jag tror inte att man kan leva med elektriska skador mer än 8 år. Föra året trodde jag att jag har nått själva boten och jag kunde inte ens föreställa mig att det kommer bli mycket mer värre än vad jag trodde var möjligt. Föra sommar satt jag i soffan hela semester. Jag har lidit som i helvete medan jag skrev blogg, men nu! Nu siter jag igen bara i soffan medan jag håller på att dö. Det enda som jag för tillfredställelse är att slå tillbaka på den världens makt och rika eliten, genom att skriva den här bloggen, innan jag har dött. Nu dör jag. Jag känner att min tid som levande har gåt ut. Jag har ingen anledning för att jag ska må dåligt psykiskt. Den här överviktiga

56

förstörda kroppen på grund av Seroquel, den här smärta, den ständiga obehag, känselbortfall i kroppen är personifierad fysiskt och psykiskt lidande i helvete och därmed även psykisk sjukdom. Världens stater pratar om psykisk sjukdom där dom pratar bara om psykiskt lidande utan att dom har någonsin uttalat ett enda ord om att det existerar även fysiskt lidande. Dom pratar bara om farlig psykisk sjukdom depression som i verklighet framkallas av problem i livet. Regeringar håller även tyst om det att depression uppstår på grund av problem i livet. I stället genom all existerande världens mediapropaganda presenterar världens stater uppkomst av depression som sjukdom som uppstår utan någon logisk anledning. På så sätt vilseleder världens regeringar folk för att folk ska se psykiatrin som vårdinstitutionen, där ord skadar folk fysiskt existerar inte någonstans. Folk får skylla sina problem i livet just på psykisk sjukdom Depression som har uppstått enligt den regerings mediapropaganda utan någon logisk anledning. Men det är bara regerings döds fälla som ska förvirra folk som har aldrig hört talas om apparater på 9 volt, så att dom kan luras i skador genom den elektriska förintelsen och då får dom den verkliga psykiska sjukdom som slutar i deras död. Här ser ni att det finns något mycket värre än Depression. Man mår psykiskt dåligt på grund av problem i livet och då är det inte alls konstigt att man mår dåligt psykiskt. Man vet varför man mår psykiskt dåligt för man har en logisk anledning för att man ska må psykiskt dåligt. Det är naturligt. Jag har inget problem i livet som jag oroar mig för och nu är det elektrisk skada som framkallar dag och natt nu i över 5 år: ångest, rädsla, vrede, vansinne, förtvivlan, oro, sorg och psykotisk sjukdom och tillstånd som är oändligt många gånger mer starkare och värre än den naturliga dåliga psykiska mående som uppstår på grund av problem i livet. Allt det tillsammans med Seroquel driver mig in i nervöst sammanbrott. Därför har stater framställt Seroquel genom läkemedelsindustri för att Seroquel tillsammans med elektriska skador ska dämpa smärta, men framkalla galna beteende fram. Utan Seroquel är det nästan omöjligt at kunna sova. Seroquel framkallar övervikt som framkallar i sin tur hjärta och kärlsjukdomar. Övervikt framkallar stroke, hjärtinfarkt och diabetes. Diabetes leder i amputerade kroppsdelar. Amputerade kroppsdelar leder in i psykiskt lidande. Elektriska skador framkallar ångest, rädsla, vrede, vansinne, förtvivlan, oro, sorg och så vidare. Då förstår man att psykiatrins hjälp var ingen hjälp och det är ingen vård. Psykiatrin är regerings verktyg för att världens regeringar ska kunna mörda folk lagligt utan att regering blir skyldigt för mord på civil befolkning. Medicin Seroquel tillsammans med elektriska skada på nervsystem är regerings slutgiltiga planen på hur folk kan likvideras och rensas ur samhället helt lagligt och det är den värsta förintelsesystem på den här planet av världens civila befolkning. Det kombination av skadlig medicin Seroquel som samspelar perfekt med elektriska skador, är den konkreta resultat av den världens makt och rika elitens dolda agenda på att skada civil befolkning till döds. Det är en dödlig kombination där man lider dag och natt i vrede och hat och en dag kommer det komma den känsla att nu orkar jag inte mer. Antigen skulle jag vilja skada dom som har utsatt mig för allt det brott, eller så kan jag begå självmord så att jag inte lider mer för det går inte att leva med det här. Allt det är vad elektriska skador framkallar utan någon anledning. Min hjärna är inte skadad av elektrisk ström för jag är inte hjärnskadad av ECT chock. Jag tänker precis så som jag har tänkt alltid genom mitt liv. Jag klarar att tänka fortfarande logisk och det är därför jag klarar att skriva den här bloggen. Men min kropp är dödligt skadad. Den förlorade känsel i kroppen, dom skadade och förändrade nerver upplever jag som tomhet eller ett monster som äter mig inifrån. Att känna den känselbortfall där jag upplever att jag är slaktad och inte hel i kroppen, att känna den fysiska smärta, att känna den ständiga obehag som skadade nerver framkallar, bara detta är tillräckligt omänskligt lidande, som kan driva vem som helst till att man ska begå självmord. Inte nog med det fysiska lidande och att även må psykiskt dåligt utan någon anledning, där skadade kropp och skadade nervsystem framkallar dygnet runt, är traumatiska händelser och tortyr som pågår dygnet runt utan att det tortyr upphör någonsin. Att uppleva den tortyren dag och natt om och om igen, säter sina spår på min psykiska hälsa. All den lidande skadar nu min psykiska hälsa och driver mig till fysiskt och mentalt sammanbrott. Nu är det lidande av min förstörda kropp som förändrar och skadar min

57

personliga identitet och nu mår jag dåligt även genom den naturliga psykiska lidande, på grund av traumer som lidande i agoni innebär. Hade jag varit skadad med elektrisk ström som barn, då hade jag aldrig vetat om vad det innebär och hur det känns att vara en mänsklig varelse. Jag har kvar minnena från mitt liv innan jag blev skada, då jag mode bra fysiskt och var helt oskadad och normal så att jag kan se skillnad. Jag är fråntagen den förmåga att känna själva livet. Människa, djur och insekter har den förmåga att känna att dom lever. Dom känner sin existens som levande organismer men jag har blivit berövad den förmågan genom elektrisk skada. Lukt, syn, hörsel och beröring är det heligaste för att vi som levande organismer ska kunna uppleva vår existens i den här levande värld. Regeringar skadar vårt nervsystem genom den elektriska förintelsen för att vi ska förlora det grundläggande rättighet att få leva och uppleva vår omgivning i den levande värld. Jag ser på min omgivning och min existens genom det sjuka kroppstillstånd där jag mår aldrig bra fysiskt och mentalt. Hur ska jag kunna bli normal i förstörd onormal kropp, där jag lever et liv fullt av fysisk och mental tortyr av lidande. Jag är inte normal människa nu. Allt som jag har klarat innan jag blev skadad genom den apparaten på 9 volt, klarar jag inte nu och jag kommer klara alt mindre ju mer min kropp har hunnit att dö. Jag upplever inte korrekt själva tiden och rum. Mitt mentala sinne är förvriden där jag upplever att jag inte existerar delvis i den här levande värld. Jag existerar fortfarande utan att jag lever med den smärta som aldrig slutar att tortera mig. Jag klarar mig fortfarande i samhället, men hur länge? Genom elektrisk skada har min personliga identitet krossats i små bitar. Det finns nästan inget jag, som individ kvar. Jag slutar att existera som individ och det är bara nervsystem som är skadad hus mig. Tänk vad det innebär att bli skadad av ECT med hjärnskador. Då förstår man att ECT är dödsstraff verkstelning på plats i psykiatrin. Efter som min kropp och själ eller medvetande är skadad, då upplever jag varje tänkbar möjliga situationer i livet på samma sätt. Allt som jag har älskat i mitt liv genom dom skador har förlorat mening och betydelse. Jag älskade natur och nu kan jag inte uppleva naturen längre. Om det är en solig dag, eller om det är regn, storm och vind, så har det ingen betydelse för mig. Jag är borttagen själva livet i mig och därför väder påverkar inte mitt humör på grund av att jag håller på att dö och det är min döende kropp som bestämmer vilket humör jag har. Det är alltid bara en och samma mentala dåliga sinnesstämning, som artificiellt framkallar depression genom brott som är elektrisk förintelse. Jag älskade att lyssna på musik och nu hör jag musik men jag har inga känslor som musik kan vecka i folk. Vilja att lyssna och att njuta av musik finns, men den sjuka kropps och sinnesstämning har berövat mig den förmåga att njuta av att lyssna på musik. Jag känner inget. Jag klarar inte att träna mer. Att träna med så stympad och invalidiserad kropp, känns obehagligt och smärtsamt på grund av smärta i kroppen och lidande i agoni. jag har väldigt kort tid kvar att leva. Som jag sa, jag vill så gärna uppskatta den tid jag har kvar att leva med min son, men den förmåga att kunna känna glädje och uppskattning, existerar inte på grund av elektrisk skada. Jag känner till och med att jag inte duger som något som kan kallas för mänsklig varelse, på grund av att min personliga identitet har söndrats, eroderats och är i fullständig upplösning. I stället känner jag oro när jag tänker på att alla barn av oss vanligt folk, kan gå i detta döds fälla. När jag tänker på vad den svenska staten har gjort mot mig hittills och när jag tänker på att mitt barn lever i sådant samhälle där den här statliga brottsligheten pågår helt fritt och lagligt, då är det som skapar en stor oro för mig. Det är inte den enda dödsfälla. Döds fällor finns överallt i statliga system och alla leder i döden. Att resa någonstans är meningslöst på grund av att jag dör här och nu. Jag är inte till freds i min kropp och hur ska jag kunna tänka mig att resa någonstans, där jag vet att jag kommer lida och hålla på att dö. Då är det bättre att jag reser inte någonstans för då behöver jag inte förflytas och uppleva varje sekund av min semester som et levande helvete. Att sita still i många timmar i så stora smärtor och lidande, är för stor uppgift för mig som jag kommer inte klara. Samma sak är med att umgås med folk. Jag klarar inte umgås längre med folk. Folk är normala och folk skojar och har det rulligt. Jag lider så mycket att jag kan inte längre låtsas att jag mår bra. Jag kan inte känna glädje, jag kan inte skratta mer på grund av smärta. Så här är det med allt som man kan föreställa sig. Allt som vanlig folk klarar som standard, så

58

klarar inte jag det nu. Tänk då på att världens regeringar kallar verkstelning av dödsstraff på folk i psykiatrin genom ECT chocker för vård mot Depression. I dom här två videon om psykiatrin och ECT, dom här bedragare vill utge sig för att vara folks redare som upplyser och varnar folk för psykiatrin och ECT. Dom varnar folk för ECT, men det är inte ECT som folk har blivit påtvingade i sina hem. Det är påstådda stimulering apparater på 9 volt under alla möjliga användnings syfte som varenda regering på den här planet serverar till sina medborgare genom alla existerande mediakällor som en ofarlig produkt. När man inte är skadad av elektrostimulering apparater, då kan man helt enkelt välja att sluta gå till psykiatrin och man kan välja att sluta ta olika mediciner som ändå bara förstör en människa fysiskt och mentalt, men när man är skadad av någon av alla olika påstådda stimulering apparater, då har regering skadat en människa fysiskt och samtidigt mentalt och då är man fast i psykiatrin som en slav. Efter det man är bortom all redning. Det finns ingen makt, ingen Gud, ingen vård och inget mirakel på den här planet som kan reparera kroppen och läka skador. Skador leder i mord, självmord, galenskap, inlåsning i mental sjukhus och slutligen i döden genom påtvingade ECT chocker, under påstående av vård mot akut Depression. Även om dom inte utsätter folk för ECT chocker, så blir folk inlåsta där så länge folk uppvisar vrede, hat och förargad och våldsam beteende. Man måste bli psykisk frisk, för att dom ska frige folk därifrån och med elektriska skador blir man bara mer och mer förståndshandikappad som betyder att dom aldrig kommer frisläppa folk därifrån. Folk blir inlåsta där livet ut, tills den dag då folk dör därinne och för vad? För att världens regeringar har lett folk i galenskap genom bedrägeri elektrisk förintelse och det genom att ljuga för folk. Minsta tänkbara skada som apparater på 9 volt framkallar på kroppen, innebär raka vägen i döden och ut ur samhället. Det är så man förlorar sin frihet och det slutar även i ens död. Man är fri bara den tid så länge man klarar bli normal till den moment då man förlorar sitt förstånd helt och då börjar man anklaga vården öppet, när man har gått till dom döende, på sitt knä. Elektriska skador driver en till att man ska prata om sitt lidande, för man dör ju. Jag har sätt på TV judiskt folk som har överlevt Auschwitz vitna om sitt lidande, men efter att dom blev fria, har dom levt sina liv helt normalt och dom lever den normalt även i detta moment framför TV kameror när dom vitnar om sitt lidande i olika förintelseläger i andra världs krig. Dom får vitna i TV om sitt lidande medan jag inte får uttala mig någonstans I medier medan jag dör. Deras liv har et värde medan mitt liv har inget. Brott som dom har blivit utsatta för, erkänns av världens makt och rika eliten som Genocid, medan brott som jag har blivit utsatt för, är inte ens brott och mitt vittnesmål censureras på alla möjliga sätt. Jag som mänsklig varelse existerar inte för världens makt och rika eliten på den här planet. För världens makt och rika eliten är jag något som är oändligt många gånger mindre värd än vad livet av Judar är. Jag blir frestad att tänka så. Men när jag tänker lite bättre, då kan jag inte bortse från sanningen och sanningen är den ironi att det finns Judar som anses förtjänar att dö och dom som dödar dom är Judiskt makt och rika eliten. Elektrisk förintelse säljs även i Israel och vartenda land på den här planet. Utöver Judar mördas även Palestinsk folk av palestinsk makt och rika eliten genom samma elektriska förintelse. Då kan man förstå att det inte handlar om ras och religion. Det handlar om oss vanligt folk och om den världens makt och rika eliten som dödar oss tillsammans. Inte nog med den ironi att Judar mördas av Judiskt makt och rika eliten så finns det en ännu större ironi. Tysk befolkning vanligt folk, blir mördade av tysk makt och rika eliten. Tyskar vanligt blonda folk vuxna, unga och barn mördas genom den elektriska förintelsen av Angela Merkel tillsammans med varenda ett politiskt parti i Tysklands regering. Angela Merkel ser ut som en godhjärtad sympatisk kvinna, men verklighet är hemskt och skrämmande. Oavsett ras och religion så mördas vi vanligt folk över hela planet på samma sätt och punkt slut. Allt som politiker serverar oss vanligt folk, genom mainstreammedia är bara världens makt och rika elitens lögner som har lätt cirka 100 miljoner människor i döden över hela planet i senaste 70 år genom det elektriska förintelse. Att jag och mitt barn förintas här i Sverige när jag ser sanningen nu är inget konstigt. Det är inte bara vi som utplånas ur den svenska samhället. Även svensk blonda folk vuxna, unga och barn mördas av svenska regering och det av vartenda politiskt

59

parti i svenska Riksdag och dom alla tillsammans är med på det genocid. Hela världens population blir förintad. Jag och mitt barn är insekter för, att börja med Stefan Löfven som vi har röstat på, tillsammans med alla andra politiska partier inklusive med Jimmie Åkesson i svensk riksdag. I verkliga livet finns det ingen skillnad mellan dom två. Alla dom har en gemensam agenda att mörda vanligt folk inklusive etniska Svenka folket. Även etniska blonda svenskar mördas på samma sätt genom den elektriska förintelsen och genom andra förintelse system sätt som är djupt inrutade i statliga system. Det finns inget vi och dom. Jag, mitt barn och alla vi vanligt folk här i Sverige är skadedjur för den svenska Makt och rika eliten. Vi är skadedjur som har inte rättighet att få leva. Parallellt med mig behandlar dom på samma sätt mitt barn. Även mitt barn, mördas genom Psykotroniska vapen. Min son klagar hela tiden på svår huvudvärk även om han är annars frisk. Han hör inga röster och han vet inget om Psykotroniska vapen. Han är orolig över att han tror att han har fått hjärntumör. Han sa att han vill gå till vården för att undersöka ifall han är sjuk. Det första som föll mig i tanke är att han vill gå till dom regerings kriminella brottslingar som verkställer döds straff på folk under påstående av vård. Han har gåt på det undersökning och dom har inte hittat något farligt, medan han fortsätter at må dåligt då och då. Dom döljer och lagligt skyddar regering övergrep på civil befolkning med falska diagnoser där regering har alltid rätt medan folk alltid har fel. Nu när jag tänker tillbaka i tiden då jag hade fullständig förtroende för vården, så har jag berättat i början av den blogg om diagnos som jag fick av allmänna vården. Det var innan polisen började prata till mig. Jag var lite som hypokondriker. Då såg jag på sjukvård som på något heligt och ädelt som kan hjälpa mig när jag behöver hjälp. Då var jag lite överviktig, på grund av Seroquel och jag var räd ifall jag kan ha fått diabetes för jag är fullt medveten att övervikt är farligt tillstånd. Jag bad till honom som var en svensk läkare, att han ska ta systematiskt blodvärde undersökning så att han kan kolla om allt står rett till med mitt blodvärde. Jag sa till honom att jag går upp i vikt på grund av Seroquel och då frågade han mig varifrån jag har fått den medicinen. Jag svarade att jag har fått den från psykiatriska vården. Nu förstår jag att han visste direkt att psykiatriska vården är bestraffning av civil befolkning genom polisen. Han kollade mitt blodvärde och han kom fram till att jag har rubbad ämnesomsättning. Han gav mig en medicin som ska påstås sätta ämnesomsättning i balans. Då trodde jag blint på hans diagnos och jag accepterade den diagnos som sanning och det är vad jag skrev om i början av min blogg. Jag skrev att Seroquel rubbar kroppens ämnesomsättning. Då trodde jag att även Seroquel är äkta ärliga vård mot depression, fast har jag börjat tvivla på det redan då på grund av att den ger mig övervikt som är inte alls normalt. Att den hjälper mig mot ångest medan den skadar mig genom övervikt där jag riskerar dödliga sjukdomar, har redan då väckt frågetecken för mig. Hur kan det bli vård. Jag kommer inte ihåg nu vilken medicin han gav mig, men jag tror att den medicin ges till folk som har cancer. Jag kan ha fel nu. I alla fal har jag tagit den medicinen strikt enligt hans instruktioner. Jag mådde så dåligt att jag aldrig har mått så dåligt någonsin i mitt liv. Jag kände klart och tydligt att den medicinen skadar min kropp. Innan jag har börjat ta den medicinen var jag lite överviktig men jag mådde kroppsligt fullständigt bra. Jag kände inte att jag mår dåligt på något sätt. Med den medicinen mådde jag fruktansvärd dåligt att jag tänkte att jag förgiftar mig med en dödlig gift. Han sa till mig, du har rubbad ämnesomsättning, men du känner inte det. Kroppens organ skadas av den rubbade ämnesomsättning och därför kommer den här medicinen, sätta balans i kroppen. Jag tog den medicin jag tränade och efter en månad gick jag till honom med igen fullständigt förtroende. Efter att jag gav blodprov så sa han att nu är alt bra. Vad skulle allmänna vården säga mig nu när jag är döende i elektriska skador och med även store övervikt som den Seroquel ger mig även nu? Vilken diagnos hade han get mig nu och vilka mediciner skulle han ge mig nu? Skulle det kallas för vård, att jag medicineras med Seroquel, receptfria smärtstillande mediciner för smärta i mitt ben och tillägg den medicin för cancer som han skulle garanterad ge mig även nu och då kan man förstå att kompletta vården är förintelsesystem av civil befolkning och diskret dold verkställning av dödsstraff på folk. Folk måste bara inse att jag pratar sanningen om vad världens makt och rika eliten är för något.

60

Om den diagnos stämmer och är sant, då betyder det att Seroquel även förstör ämnesomsättning så att organen i kroppen kan bli förstörda för att man ska dö så snabbt som det är bara möjligt. Nu vet jag att Seroquel har et enda syfte och det är att framkalla dödliga sjukdomar som leder världens civila befolkning in i döden. Nu vet jag att mediciner som psykiatriska vården ger till folk är verktyg åt världens makt och rika eliten att mas mörda civil befolkning världen över. Nu är den diagnos som han gav mig, bara en teaterföreställning på grund av att han har get mig bara en till skadlig medicin som ska påstås motverka ett kemiskt vapen Seroquel som framkallar den rubbade ämnesomsättning. Allt det tillsammans är ingen vård. Alt det tillsammans är regerings kriminell vanvård. Döda invandrare så mycket det bara går, för han går ju till psykiatrin och om han går dit, då är han troligen en brottsling som förtjänar att bli straffad. Psykiatriska vården skadar mig med trojan kemiskt vapen Seroquel och allmänna vården skadar mig mer med skadliga mediciner. Allt som behövs av mig är förtroende för staten. Det fungerar på detta sätt över hela planet. Bara tack vare folks förtroende för staten kan folk luras i kroppsskador som så småningom leder folk i döden. Så, min son har börjat må fysiskt dåligt, på samma sätt som jag har mått dåligt innan polisen har börjat prata till mig. Hur kan jag veta att svensk regering inte skadar mitt barn genom polisen med DEWS mikrovågs vapen som bränner kroppen på folk. På detta sätt riktade individer torteras, världen över och som vitnar om sin tortyr. Men att kalla det för tortyr är fullständigt fel. Det ska kallas för framkallande av alvarlig kroppsskada som leder människor i döden på grund av att folk skadas av polisen om och om igen genom mikrovågs vapen. Dom skador innebär omänskligt smärta och den smärta upplever riktade individer som tortyr. Jag har dödliga skador på kroppen som framkallar omänskligt smärtas och lidande och därför upplever jag det som omänsklig tortyr. Så, folk blir mördade av polisen och andra regerings säkerhets institutioner. Det är dom som begår brott. Genom Psykotroniska vapen polisen skadar kroppen på folk, för att dom ska kunna bryta ner folk mentalt. Att framkalla på folk ständig pågående svår huvudvärk som upphör aldrig, skadar dom mentala hälsa. Dom vill framkalla den känsla på folk att deras liv som normal finns inte mer och det är vad förändrar den personliga identitet som skapar bild av att man inte är normal. Det krossar själv förtroende, hopp, självkänsla och så vidare. Man kan inte bli normal medan man har huvudvärk hela tiden. Här i Sverige har jag sätt inlägg av riktade individer där dom vitnar just om sin tortyr genom Psykotroniska vapen där dom får omänsklig svår huvudvärk. Det är så folk torteras här i Sverige. Jag har alla bevis på att vården mördar folk genom den elektriska förintelsen. Jag är döende och för eller senare kommer skador driva mig tillbaka i händer på vården. Jag blir driven av skador att gå på minna knä. Den dag då jag går till vården kommer jag säga dom rätt i deras ansikte at vård som dom har get mig var hela tiden bara vanvård och uppmaningar att jag ska bli skadad bara mer och mer och det till döds. När jag har sagt det öppet till dom, det är då dom kommer kallar på polis och det är då jag kommer bli inlåst. Det spelar ingen roll om man pratar med allmän läkare eller om man pratar med psykolog. Säger man sanningen i ansikte på den regerings kriminella maffia och om man anklagar dom, om man ifrågasätter deras vård då händer just detta. Dom kallat på polis som har torterat en i tjugotal år genom Psykotroniska vapen som inte existerar offentligt i det värkliga livet. Om man säger att man har blivit torterad genom röster i huvudet, då är man för dom svårt psykiskt sjuk patient som är av stort behov av psykiatrisk sluten vård, även om dom själva vet att det är dom som driver det förintelse av civil befolkning. Dom låtsas som att dom inte vet något om det, så att den teaterföreställningen kan fortsätta begås vidare genom den mänskliga historien. Det är ett välutarbetat system som är integrerad i statliga system, där alla vägar leder den människa som har blivit utsatt för statlig förintelse bara rett in i fångenskap där man har alltid fel, medan dom själva alltid har rett Det är så dom skyddar regerings övergrep på folk genom Psykotroniska vapen, elektrisk förintelse och andra metoder på att mörda civil befolkning på. Man blir alltid tystad ner, utan möjlighet att man kan bevisa att man har rett. Man är förhindrad att uttala sig i medier. Man är censurerad på internet och i sociala medier, Alla öppna vägar leder bara tillbaka in i allmänna vården som alltid bara skickar en vidare till psykiatriska vården, som är den

61

regerings avrättnings moderna bödel, där världens regeringar värksteller döds straff på folk genom ECT chocker. Det är den verkliga ansikte av vad världens regeringar och världens statliga system är för något. Som inlåst, man lever bara den tid det tar att man dör på grund av kroppsskador genom att organen i kroppen slutar fungera, eller att det uppstår till slut nekros i skadade del av kroppen för det är inte bara nerver som är skadade. Även celler, blodkärl, organen i kroppen är också lika mycket skadade och även dom dör, förfaller och förtvinar samtidigt med nerver och till slut slutar att fungera och då dör man på grund av organsvikt. Alla mina vägar leder bara in i döden eller min förlorad frihet och där inne kommer dom döda mig genom ECT chocker, under påstående att jag har akut Depression. När du har blivit skadad av 9 volt stimulering apparater, då leder dig nerv och kroppsskador rakt in i mental sjukhus, för du är döende i fysisk neurologisk sjukdom som är framkallad genom kroppsskador och skador på nervsystem i kroppen som är extremt känslig för elektrisk ström. Kroppen alstrar naturliga elektriska impulser för att nerver ska kunna skicka signal till hjärnan så att vi kan känna vår kropp med beröring och att vi känner smärta när vi skadas. Grejen är den att vårt nervsystem alstrar elektriska signaler genom nerver på elektrisk strömstyrka som är 8 gånger mindre än den styrka som den minsta batteri i hand klocka alstrar för att driva hand klocka. Den informationen hittar ni i dom två videon. Då kan ni förstå att 9 volt så kallade stimulering apparater, alstrar oändligt större elektrisk spänning och det kallar regeringar som elektrostimulering och det har dom lagt ut till oss alla vanliga människor på den här planet under falska påstående av användnings syfte. Alla regeringar på den här planet kan aldrig reparera nerv skador genom vården, men därför har dom inget emot att skada nerver på folk genom vården på nerv och smärt klinik, genom Neurografi, genom inopererade neurologiska apparater, genom inopererad Elon Musk neuralink, genom Taser vid polis ingripande, genom ECT i psykiatrin och genom alla påstådda stimulering apparater på 9 volt som säljs under alla möjliga påstående av användnings syfte, för att folk ska helt enkelt bara dö och det är det straff regeringar på den här planet ger till vanlig folk istället för fängelse, som stater har som sin måltavla. Dom som är inte måltavla för regeringar på den här planet och som har blivit lurade i skador genom 9 volt apparater, är folk som får offras för det regering statlig övergrep som får betala med sina liv för att det regering genocid existerar och dom blir direkt kollaterala offer som får dö precis som i krig. Vidare säger de att mediciner mot psykiska sjukdomar har aldrig fungerat även om psykiatri ljuger att varenda en av de medicinerna var banbrytande mirakelmedicin mot psykisk sjukdom. Officiellt i mainstreammedia regering propaganda om psykiatriska vården beskrivs för folk som oskyldig och ofarlig vårdinstitution som har ädla avsikter att ge folk vård mot psykiska sjukdomar genom olika mediciner som ska påstås få folk tillfriskna från psykisk sjukdom och tack vare medier som hjärntvättar befolkningen med sådana lögner 24 timmar år efter år, folk tror just på det, att dom får vård av psykiatrin. När folk har fått sin medicin, då får de läsa i medicinförpackning bi packsedel att biverkningar är; övervikt, diabetes, självmord och så vidare, men man avfärdar det som att det troligen kommer inte hända en själv, på grund av att man har fåt bra bild av psykiatriska vården genom medier och all tillgänglig information på internet om psykiatriska vården, som är i själva verket censurerad 100%. För att vara klarare med att utrycka mig med ord så är det inte bara censor. All den information är marknadsföring av 100% lögner och falsk information som är avsiktligt utlagd av varenda regering på den här planet för att folk ska luras och vilseleds i kroppsskador som slutar i döden. Det är genocid (brott mot mänsklighet) som begås systematisk och välplanerad på hela världens befolkning. Ras och religion har ingen betydelse. Man går till psykiatrin med fullt förtroende, utan att man är medveten om vad Psykiatrin är för något i verklighet. I medier propageras en bild om sårbara grupper som kvinnor och barn. Det ringer larmklockor genom hela samhälle om hur regering genom statliga institutioner skyddar kvinnor och barn från våld misshandel och övergrep. Officiell statlig agenda är, skydda kvinnor och skydda barn. Men i verklighet utsätter världens stater (världens regeringar) genom vården och läkemedelsföretag kvinnor och barn för livsfara för att världens regeringar ska kunna framkalla mord, självmord och döden på grund av kroppsskador. I en av de två video om

62

psykiatrin har jag sätt en kvinna som mådde dåligt psykiskt och psykiatriska vården gav henne Prozac, där hon på grund av en månads medicinering med Prozac har skjutit sina två barn och på slutet skjut hon sig själv och på så sätt begick hon självmord. Att inte ens tala om Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System, där folk får mörda sina egna barn med sina egna händer i sitt eget hem och det på en enda natt. När förälder får se nästa dag sitt barn, liga i sängen död, då är det chock för livet för förälder om hur kunde det hända. Det är då förälder inser att det är fascism som världens makt och rika eliten serverar oss vanligt folk. Men det är för sent för barnet är redan fysiskt och mentalt förstörd för resten av barns liv eller barn dör om den apparat är kopplad länge på barnet. I Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System video som jag har lagt ut i en annan blogg inlägg, suggestivt uppmuntrar dom folk att folk ska koppla elektroder på huvudet av sitt barn över hela naten. Den apparaten förstör hjärna, huden på hela huvudet, nacken och mer än så, bara på 5 till 15 minuter och dom lurar folk i att folk ska låta sitt barn sova med ständig strömgenomgång i barnets huvud över hela natten. Om förälder hittar sitt barns död i sängen nästa dag, då kan jag inte se hur regering kommer inte straffa den förälder för mord på sitt eget barn och det är exakt vad som händer. Världens regeringar straffar folk för mord på sitt barn genom elektrisk förintelse som världens regeringar har lurat föredrar på hela planet att dom ska döda sina egna barn. Det här bryter mot alla logik, men det är världens regeringars genocid på var sitt vanliga folk och det är vad dom håller hemligt för vanligt folk. Även om dom inte dömer förälder för mord på sin bar, då om förälder försöker kontakta medier så får förälder bara svar från medier att medier tyvärr inte kan hjälpa föräldern med detta, för den apparat kan ha varit trasig, precis som medier har svarat mig personligen att dom inta kan hjälpa mig med detta som har hänt mig. Då blir föräldern censurerad av staten för varenda steg, föräldrar tar på internet, så att mord på ens barn kan tystas ner, för att mer folk ska mörda sina egna barn på samma sätt. Vidare, även andra mediciner är skadliga på ett eller anat sätt och på lång sikt leder de alltid till att man skadas fysiskt och mentalt. Jag till exempel hade en anledning at må dåligt psykiskt och det har jag förklarat i kapitel 1, men i början då jag var under polisutredning utan att jag var medveten om detta och innan jag gick till polisstation och erkände allt, så har min dåliga psykiska mående klassats bara som psykisk sjukdom. Naturligtvis allt det är bara statlig teaterförstelning, ett system där staten genom psykiatrin bestraffar folk först med skadliga mediciner och om man går i skador genom den elektriska förintelse, då har man blivit straffad med döden och allt det utan att man har blivit dömd i domstol för något brott. I början har dom get mig alla slags anti depressiva mediciner där psykiater sa till mig, nu testar vi den här efter en månad testar vi den andra och så vidare fick jag testa dom flesta mediciner mot olika psykiska symptom på Depression. Jag har testad dom flesta mediciner som dom har och jag mådde många gånger sämre av dom mediciner, än vad jag mådde dåligt på grund av problem som framkallade dom alla symptom på psykiskt lidande. Medan jag blev medicinerad med varenda en av dom så upplevde jag att jag mår dåligt på ett specifikt sätt som bara den medicinen framkallar. Efter medicinering upp till en månad så har jag insett varje gång att det inte går leva med det fysiska och det mentala lidande som den medicinen framkallar. Jag upplevde klart och tydligt att den medicin förstör min hjärna men jag hade förtroende för sjukvården, så jag trodde att kanske just den medicin passar inte mig och även psykiater sa att mediciner inte passar till varenda patient så därför testar vi oss fram och hittar en som passar mig. Så sa han men nu inser jag att allt det var bara lögner. Efter det gav dom till mig Zyprexa. Ziprexa och Seroquel är likvärdiga mediciner och Zyprexa är många gånger värre än vad Seroquel är. Ziprexa ger övervikt som blir många gånger större än vad Seroquel ger. Av två skadliga mediciner har Psykiater get mig den värsta som finns. Agenda av psykiatrin är, skada patient med övervikt så mycket det bara går. Jag tåg Zyprexa i en lång tid och jag förvandlades från anorektisk individ som klarade aldrig med att gå upp i vikt till överviktig människa på kort tid. Efter lång tid insåg jag att Zyprexa kommer ta livet av mig genom övervikt som framkallar diabetes, kärl och hjärta sjukdomar och när jag fick nog av den förstörelsen av min kropp och när jag blev tillräckligt förbannad, då sa jag till dom att jag inte vill ta den medicin mer. Ge mig medicin som ger mig inte sådan

63

övervikt eller så kommer jag inte ta några mediciner alls mer. I det moment har jag fått nog av psykiatrin och jag var bered att skita i mediciner och skita i psykiatriska vården helt. Då hade jag min kropp oskadad. Jag kunde göra precis som jag vill. I det moment fick jag bild av psykiatrin som en institution som sakta framstod för mig som institution som ljuger för folk. Men dom hål den bilden av dom som trovärdig vård i livet för mig. Han sa då att det finns en ny modern medicin som kanske kan passa mig bättre. Då gav dom mig Seroquel som är exakt identisk liknande Zyprexa men som ger mindre hungger känsla och då blir det automatisk mindre övervikt. Efter så lång tid med Zyprexa kom han på idé att ge mig medicin som ger inte lika stor övervikt. Dom har get mig Ziprexa bara för att den ska förstöra min kropp så mycket det bara går. Så länge jag hade förtroende för dom, har dom bara förstört mig. Det var bara jag som sate stopp för det förstörelse av min kropp. Men även detta var bara statlig fortsatt förstörelse av min kropp under påstående av vård mot Depression. Även Seroquel framkallar dödlig övervikt som slutar i blod och kärlsjukdomar, hjärtinfarkt, hjärnstroke eller diabetes. Dessutom blir övervikt fortfarande för stor. Sen började polisen prata till mig medan jag sover och då när jag erkände allt för polisen all oro, ångest, psykotiskt dåliga tillstånd och komplett Depression försvann på några minuter då jag erkände allt. Så jag blev botad från Depression som jag har haft i tjugotal år på några minuter. Jag tog den medicin ytterligare en kort tid och sen bestämde jag mig att inte ta dom alls mer. Jag började i stället träna och promenera och tack vare detta med hård träning efter några år blev jag någorlunda smal igen. Jag var frisk och full av styrka i kroppen. Jag tror att jag var bland några individer som tränade hårdast på gym både styrker träning och löpning på löpband, där jag sprang alltid ganska snabbt i en halv timme utan avbrott efter styrka träning. Jag använde inte kost tillsköt som proteiner på grund av att jag vill ha atletisk naturlig kropp och det fick jag. Jag är inte speciellt vacker men då var jag ganska snygg man. Jag var nöjd med hur jag ser utt. och om jag inte hade blivit skadad då finns det inga gränser på hur vältränad jag kan bli. Jag var en amatör elit idrottare. Jag tränade nästan lika hårt som elitidrottare. Grejen är bara den att jag inte var ute efter at tävla. Jag tränade för min egen skull förr att jag ska bli frisk och snygg så att kanske någon kvinna anser mig som tillräckligt snygg så att jag så småningom hittar en kärlek. Jag var så stark och uthålligt fysiskt. Jag mådde så bra at jag kunde krossa alt runt omkring mig. Det är sådan känsla jag hade. Jag kände mig stark och frisk fysiskt och tack vare träning mådde jag veligt bra. Dessutom mådde jag någorlunda bra psykiskt för först gång i mitt liv. Jag var full av liv. Jag var lycklig, jag hade min kropp och jag var inte medveten att man kan förlora även allt detta inklusive kroppen och mentala hälsa på 15 minuter. Jag levde så och jag tänkte på den vackra kvinna som vill vara med mig, medan polisen pratade till mig varje natt, dag efter dag, år efter år. Jag arbetade med vilja att arbeta. Jag lyssnade på radio medan jag arbetade och jag trodde på alt som jag hör. Att lyssna på svensk radio gav mig en underbar värld av glädje trygghet och säkerhet. Jag hade traumatiska händelser i mitt liv från för i tiden och polisen genom injicerade röster i huvudet höjde mitt självförtroende. Dom botade mina rädslor från kriget på en enda natt och det barra med en enda kommentar. Andra människor tog banklån för att köpa bill, medan jag tog banklån för att investera i ljud och bild. Jag vill ha så bra ljud som möjligt så att jag upplever film och musik i så bra upplevelse som det bara är möjligt. Det tåg mig lång tid tills jag kompletterade allt men det var värt detta. Dessutom var jag noga med att betala skuld till banken. Jag köpte gitarrer. Mitt mål var att spela en musikcover lika bra som riktiga gitarrister som jag har beundrat. Om jag gör en Youtube video där jag spelar professionellt en enda musikcover video, så är det en stor seger för mig. Att träna hårt var inget problem för mig. Det var mitt liv och det klarade jag med lätthet. Det var vem jag är. Men, musik var lite svårare. Det var inte så lett för mig att spela gitarrsolo utan att jag inte begår fel. Jag praktiserade att spela gitarr ibland 10 timmar i sträck på helger. Jag njöt av min gitarr spelande så mycket att jag blir sömnig till slut. Jag vet inte varför men jag blir tröt mentalt av alt den gitarrspelande. Inget på den här planet har get mig så stor tillfredställelse som när jag har lärt mig spela et stycke felfritt. Då blir jag mest lyckligt. För mig var det et stor seger i mitt liv och det gjorde mig lycklig. Det var inget brott som jag var intresserad av. Mitt intresse

64

var inte att jag ska skada människor. Musik, träning, at köpa fina kläder, att göra det fint i min lägenhet, det var det som jag engagerade mitt liv till. Att jag ska misstro regering, fanns inte någonstans i min tanke. Sådan information existerar inte någonstans. All mediapropaganda suggestivt leder oss vanligt folk till att vi ska egna vårt liv till vardagliga intresse, hobby och vardagliga sysslor. Regering tar hand om vår säkerhet och dom tar hand om våra mänskliga rättigheter och jag trodde på dom till 100% Varje natt pratade polisen till mig och det ganska mycket. Dom bara kommenterade händelser under dagen. Dom förklara sig inte utan dom kommer och pratar till mig medan jag sover med tvång. Tillägg till detta att dom har lurat mig att jag ska tro på den storslagna kvinnan. I 13 jävla år har dom pratat till mig. Dom utgav sig som mina räddare. Dom skapade en bild för mig där dom har övertygat mig i tro på att svenska staten är en vän till mig. Dom lurade mig i tro att jag befinner mig på samma sida av lagen med den svenska staten. Dom övertygade mig i tro på att kontakt mellan mig och polisen genom dom injicerade röster i huvudet är vänskap. Deras prat var ingen hjälp så som jag trodde. Det som dom har gjort var bara distrahäring för att jag ska hålla mig i frivillig isolering och jag hade ingen aning var isolering i så många år leder mig i. Man kan säga att om man hör röster, då råkar man illa ut på grund av att man är svårt psykiskt sjuk, men det är inte alls så. Det är den regerings mediapropaganda fördomar bild av psykisk sjukdom. Jag har aldrig mått bättre än det tid då jag blev frigjord från skuldkänslor. Att jag testade det elektriska döds trojan var ren desperation. Jag har social fobi och den har jag fått här i Sverige. Kanske även den har dom framkallat genom manipulering av mig obemärkt genom psykotronisdka vapen och genom att dom manipulerade min omgivning för att den händelse ska skapas, där jag blir utsatt för det psykologiska press som kommer utlösa social fobi i mig. Dessutom hopades jag på den drömkärlek som dom lurade mig i att jag ska tro på, för det var för vacker för att jag ska tacka nej till detta. Därför valde jag att leva i celibat och bara att hoppas på. Att staten dödar folk avsiktligt, fanns inte i tanke på mig. En man kan inte leva utan en kvinna. Man blir mentalt sjuk till slut. Det var en ren desperation att jag testade den apparat. När jag har väl testat det, då insåg jag att jag har blivit lurad och utsatt för fruktansvärt dödligt bedrägeribrott. Direkt nästa dag har jag börjat skriva blogg. Efter det har jag redan beskrivit mitt liv som döende. Jag vill bara säga att innan elektrisk skada var jag fysiskt och mentalt en fullt frisk normal fungerande människa. Jag var en elitidrottare men nu är jag inget av detta längre. Nu har jag ingen kontroll över min döende kropp. Jag bara dör och det är vad jag skriver om nu. Jag vill att alla vanliga människor på den här planet ska inse vilken brottslig ondska är den världens makt och rika eliten. Folk, vi alla vanliga människor luras i döden. Även våra barn mördas av dom som vi tror skyddar oss och våra barn. Det hade blivit mycket mer humant om svenska staten hade skjutit mig med en pistolkula rett i huvudet. Det här som svenska staten har gjort mot mig, är likvärdigt med massmord av civil befolkning genom förintelseläger i krig. Grejen är bara den att det här är väl dold av alla världens regeringar genom statliga system. Både jag och mitt barn är utsatta för det avancerade svenska regerings utplåning men det slutar inte bara på oss två. Tro det eller nej, så går hela världens population på den här planet som är vanligt folk oavsett ras och religion genom exakt samma öde. Grejen är den att folk inte är medvetna av detta. Manipulering av vuxna, unga och barn genom Psykotroniska vapen begår världens regeringar obemärkt. Med suggestiva budskap genom injicerade obemärkta psykologiska manipulering och genom regerings utlagda döds fällor i samhället, klarar världens regeringar att döda vem som helst ur det vanliga folket. Det är folk själva som tar livet av sig bit för bit i årtionde, enligt instruktioner av suggestiva artificiellt implanterade budskap i huvudet genom Psykotroniska vapen, som folk har blivit påtvingade med tvång genom manipulering i sömnen medan folk sover. Det som svenska regering har gjort mot mig, genom den svenska statliga system tillsammans med varenda regeringar, på den här planet, är värre än allt som jag har gått igenom i krig i Bosnien. Det här gör dom alla tillsammans mot oss alla vanligt folk, medan vi biter i den fälla om våra storslagna religioner och vår nationella identitet. Allt det är bara bedrägerier och lögner. Våra liv betyder inget för vår regering på grund av att dom är en del av världens makt och rika eliten. Som jag sa tidigare i den här bloggen, krävde jag av

65

polisen att jag ska bli dömd i domstol, för jag är inte dum i huvudet. Jag vet att jag är först fri när jag har blivit dömd och när jag har avtjänat min straff. Efter detta kan ingen stat på den här planet jaga mig för något brott som jag har redan avtjänat. Men dom tyllet mig inte detta. I stallet fortsatte dom prata till mig varje natt. Dom har stärkt mitt själv förtroende, dom har get mig hopp i livet och dom har provocerat mig till vredes utfall, då och då. Det är vad den psykologiska tortyren går ut på. Dom stärker en själv förtroende. Dom stimulerar folk till att folk ska få hopp i livet och sen krossar dom den hopp. Dom lifter ens ego upp och sen sänker dom ens ego ner. Dom har tröttat mig ut mentalt, för att jag ska tro på dom och att minna tankar ska bli ockuperade bara med det som dom pratar till mig om och det var obetydliga händelser som jag hade under dagen. Händelser som är fullständigt obetydliga men som ockuperar min tänkande, så att jag inte ska leta efter information på internet om det finns potentiella faror för mitt liv. Även om jag hade letat så finns det ingen information på grund av censur. Enligt vad vi får veta genom mainstreammedia och all tillgänglig information på internet, så existerar det inga potentiella faror för våra liv. Det är så jag blev lett lurad i skador genom den apparat på 9 volt som såldes till mig under påståenden av sex användnings syfte. I början när dom har börjat öppet prata till mig om nätter, så har jag insett klart och tydligt att jag är censurerad genom internet, sociala plattformar och så vidare. Jag märkte att jag aldrig får något svar från okända människor, varken positiva eller negativa. Tänk att dom har lurat mig i tro på att en vacker kvinna vill vara med mig bara för att jag ska hålla hoppet vid liv, för att jag ska fortsätta leva i celibat isolerad från kontakt med kvinnor. Jag har även med jämna mellanrum tröttnat på detta liv och då har jag försökt kontakta kvinnor genom datingsidor men jag har inte fått svar från en enda kvinna. Det var som att kvinnor inte ens existerar när jag försöker kontakta dom. Mina försök att kontakta kvinnor var censurerade. Jag förstådd bara inte varför. Det enda ställe där jag kunde se en naken kvinnokropp var pornografisidor. Regeringar klarar att censurera visselblåsare och vittnesmål av förstörd vanligt folk genom olika regerings förintelsesystem, medan pornografi aldrig censureras. Dom samma världens regeringar spelar på folks skuldkänslor genom att klassa folk som ser på pornografisidor som på folk med dålig moral. Pornografi har regeringar gjort lagliga, men köp av sex har dom gjort olagligt. Folk ska hetsas upp sexuellt men folk får inte köpa sex om dom inte har redan en partner. Pornografi är ett till psykologiskt vapen system verktyg som ingår i statlig vapenarsenal i psykologisk krigsföring mot civil befolkning. Jag har läst i mainstreammedia om att äktenskap hos gifta par spricker upp på grund av pornografi. Man och kvinnor, ser på snyggare kroppar och då tröttnar dom på sin partner. Det var vad dom säger. Att kolla på det förstör och förändrar människor på ett negativt sätt. Om ni tycker att det som jag pratar om är slemmigt och skamligt, då borde ni vara medvetna om att även era barn som är ungdomar kommer åt detta med en klick på internet. Tänk nu på att världens regeringar har stoppat där inne reklam på döden som är trojan elektriska apparater på 9 volt, som tar livet av folk. Tänk på att era barn kommer att dö om dom bestämmer sig att köpa och testa det döden. Världens makt och rika eliten varnar inte er för detta säkra döden. Det är jag som har ingen moral, enligt den bild som svenska staten har byggt om mig genom att utsätta mig för brott och genom den kriminella svenska statliga system. Men i min fal har dom gjort mig isolerad från allt och alla. Det är den förödande kraft som Psykotroniska vapen har. V2K injicerade röster i huvudet använder polisen världen över för att manipulera med civil befolkning och man kan inte kämpa emot detta. Dom inplanterar information i ens huvud och det med tvång. Oavsett om du vill förtränga deras ord så går det inte för deras ord har inplanterats genom mikrovågsstrålning och dom ord som man har fåt höra upplevs som ens egna tankar, även om man vet klart och tydligt att det är främmande tankar som man har aldrig tänkt själv. Dessutom hör man även klart att den röst är en individ precis som röst av en man eller kvinna som man pratar med öga mot öga. Jag har blivit lurad tack vare mainstreammedia som jag har fåt se och läsa igenom från den dag då jag födes fram tills nu. Det som jag och vi alla får veta om är att världens regeringar kämpar för oss vanligt folk och när man har blivit skadad tack vare regeringar, då inser vi sanningen att våra regeringar dödar oss. Men då är det för sent för vi

66

dör ju då. Polisen har gjort mig desperat. Jag vill inte köpa sex för jag vet att det är brott och jag vill inte begå brott för då går jag i fängelse på grund av det köp av sex. Genom daitingsidor kunde jag inte få kontakt med kvinnor för jag var censurerad av svenska staten, eller så vill ingen ha mig. Dessutom tack vare det brott som jag har erkänt, så har jag genom mitt liv utvecklat social fobi och social fobi är det mest förödande som kedjar en människa i isolering. Den sociala fobien har dom använt emot mig precis som stater använder alla andra mänskliga känslor som kärlek, hat, rädsla, fördomar och så vidare emot folket. När jag var frisk i kroppen och ner jag var kapabel att ha kärleksförhållande där jag skulle inte skämmas för den kvinna när hon ser mig naken framför sig, då har jag blivit censurerad av svenska staten genom polisen, just för att jag inte ska få en fysisk kontakt med en kvinna som hade gjort mig normal igen. Dom vill att jag ska dö mentalt, att jag ska bli plockad isär, att jag ska förlora den mänskliga egenskap som en man. Jag kollade på pornografi och där snubblade jag på apparater på 9 volt. Att jag ska snubbla på dom apparater var också mening att jag ska snubbla på. Som skadad av elektrisk ström på 9 volt, förlorar jag hela kroppen och jag förlorar även mitt förstånd. Pornografi hetsar upp folk sexuellt genom laglig pornografi, medan regeringar uppmuntrar kvinnor att dom ska anmäla Män för det minsta tecken på våldtäkt.

Våldtäkt av kvinnor

Det förmedlas ständigt en statlig mediapropagandabild om hur kvinnor har inte lika rättigheter som män och i Sverige genom mainstreammedia precis som i övriga hela världen, straffas våldtäktsman hårt genom att visa dom i mainstreammedia som förövare av den värsta sort. Stater spelar i detta fall på folks rädsla och folks skamkänsla för skamkänsla är den mest starka känsla som kan driva folk till självmord. Dom som har verkligen begått våldtäkt på en kvinna är dom som blir straffade för detta brott. Men jag ser även att kända offentliga personligheter här i Sverige hängs upp i medier som sexuella predatorer för att dom har bara tafsat på en kvinna. Det är inte ens i närheten av att det ska kunna kallas för sex. Men ändå på grund av detta förlorar dom sitt arbete som programledare, dom blir skämda ut i medier som mans sexuella monster, medan sådana kvinnor simmar i sin uppgivenhet som stakars offer. Skicka inte ut tvetydiga sexuella verbala signaler till män. Trots allt det är alltid men som går till kvinnor för att det ska bli någon förhållande och inte kvinnor som går till men. Det är nästan som att man måste filma hela sexakt, för att en kvinna i framtiden inte skulle få idé att anmäla det som våldtäkt. Jämför nu en sådan kvinna som tycker synd om sig själv, för att hon har fåt sex utan sitt samtycke och se mitt fall där jag har blivit censurerad från att kunna komma i kontakt med kvinnor. Det är brott att den kvinnan har fåt sexuell kontakt utan samtycke, medan jag som har blivit utsatt för brott genom apparat på 9 volt som säljs under påstående av sexuell användnings syfte som har amputerat mitt könsorgan och nu över halva kropp, är inte ens brott. Det här som har hänt mig är värre än våldtäkt. Den kvinnan är oskadad. Hennes kropp och hennes mentala hälsa är intakt och efter det övergrep kan hon ha fult fungerande sex med en partner som hon gillar, medan jag har fåt min kropp och min mentala hälsa förstörd till döds. Tack vare dom skador kan jag aldrig någonsin i mitt liv ha sex med kvinnor. Jag har blivit berövad sexuell förmåga. Jag har blivit amputerad bokstavligen av mitt könsorgan och jag har blivit amputerad av mer än halva kropp. Hela min kropp kommer att dö med tiden och då kommer jag dö till slutet. Även min övriga friska kropp kommer följa samma öde som den del av kroppen som jag har redan förlorat. Jag kommer att dö och det är inte als brott över huvud taget. Jag har blivit berövad min fysiska hälsa, jag har blivit berövad min psykiska hälsa och jag dör dag och nat. Till slut kommer jag att dö. Brott som bestraffas som mord, drogförsäljning, våldtäkt av kvinna, våldtäkt av barn, ekonomiska bedrägerier, kriminalitet bestraffas bara för att världens makt och rika eliten ska bli skyddad. Världens makt och rika eliten straffar bara brott som vanligt folk begår på varandra. Begår man sådant brott mot makthavare och rika eliten, då kommer man bestraffas hårt till många år fängelsestraff och då blir man även uthängd i medier som ett monster av den värsta sort. Därför presenterar världens regeringar sådana brott som något fruktansvärd. Det är bara stationerade exemplar, på bestraffning av vanligt folk, så att vanligt folk inte ska begå detta brott på världens makt och rika eliten. Världens makt och rika eliten genom sådan mediapropaganda visar för oss

67

vanligt folk att dom bryr sig om oss vanligt folk och att dom bryr sig om vår och våra barns säkerhet. Men allt det är et lögn. Dom mördar oss och våra barn och det klassar dom inte ens som brott. Men, tänk om den kvinna som simmar i sin roll som offer, blir lurad i någon av dom alla elektriska apparater på 9 volt. Då kommer hon inte kallas för ett offer längre, utan hon kommer kallas som villfaren och psykiskt sjuk individ som inbillar sig sina skador. Men hon kommer aldrig testa sådana elektriska apparater på grund av att hon har en partner. Folk som har et normalt liv kommer aldrig testa sådana apparater. Inte ens jag hade velat testa det medan jag hörde inga röster. Men med röster i 13 år som har förstört min mentala sinnen, blev jag lurad i detta på grund av att jag var isolerad och ensam. Världens makt och rika eliten isolerar sina måltavlor och sen det är isolering som gör folk galna och mer mottagliga för dödliga regerings bedrägerier. Däremot folk som har ett liv med livs traumer blir isolerade. Tillägg till denna polistortyr genom avancerade Psykotroniska vapen, där polisen gör sådant folk som är redan krossade av traumatiska händelser i livet, bli ännu mer traumatiserade genom Psykotroniska vapen, för att sådan traumatiserad folk ska förlora alla mänskliga egenskaper i sig, så att regering ska kunna leda dom lättare i döden. Tillägg till detta att världens makt och rika eliten har lagt ut i samhället dödliga döds fällor till oss alla vanliga människor och då kan ni förstå att det är inte så svårt trots allt att lura vanligt folk i döden. När jag tänker lite bättre, även sådana programledare som har blivit uthängda i medier, vet troligen att folk mördas genom elektrisk förintelse för dom tillhör den upplysta makt och rika eliten, men dom vill inte säga ett ord om denna elektriska genocid. Om jag hade varit den programledaren och om jag visste om att folk mördas av regeringar genom att skada folk med elektrisk ström, då efter som jag har blivit offentligt uthängd av statliga systemet i medier som en sexuell förövare, då skulle även jag avslöja den statliga system för brott som den statliga system begår på civil befolkning och den brott är oändligt många gånger värre än vad den brott är i detta fal där den kvinna som har blivit sexuellt tafsad. Men dom har stängt sig i skamvrå och dom håller tyst. Efter som dom gör så, då tycker jag att dom lika gärna förtjänar det straff att bli uthängda som sexuella förbrytare. Fortsätt med att hålla tyst. Nu som skadad skäms jag att en kvinna skulle se mig naken framför sig, för jag är så mycket skadad och mina skador är till och med synliga. Nu är jag även överviktig, ful och oattraktiv, för att någon kvinna över huvud taget vill ha mig någonsin mer. Även på detta sätt har den svenska staten förstört och förändrat mitt utseende och min kropp och det med tvång genom att utsätta mig för dödligt brott. Nu har jag i största del förlorat sexuell förmåga och jag förlorar den ytterligare för varje dag det går. för min kropp och hela nervsystem dör. Nu är inte ens den förlorade sexuella förmåga den största problem. Problem är att jag dör och jag ser att jag kommer att dö för eller senare. Dessutom förlorar jag även mitt förstånd. Nu kan jag inte längre hålla tyst för jag dör ju nu. Dessutom har elektriska skador en egenskap som inget annat på den här planet har och det är att som skadad i elektriska skador, man har impuls som skapar vilja att skriva om det brott som man har blivit utsatt för och det med tvång. Man är helt personlighets förnedrad på grund av att man vitnar dag och natt hur ens egen kropp ständigt dör alt mer och mer och dessutom blir den förstörd genom övervikt på grund av Seroquel som ger övervikt utan kontroll med tvång. Övervikt framkallar dödliga sjukdomar och den förstör även självkänsla och själv förtroende på grund av att man äcklar sig på sig själv när man ser på sin överviktiga kropp och det framkallar evig ångest. Man är fångad i sin dödligt skadade kropp som kommer för eller senare att börja svikta och sluta fungera och då dör man. I så förstörd kropp är det omöjligt att vara normal, då kroppen torterar hjärna med förstört nervsystem och ständigt bevis på att den går genom döds process. Hjärna skadas dag och natt av dom signaler som döende kropp torterar hjärna med och den tortyr är traumer som förändrar personliga identitet. Personliga identitet och jag som individ ständigt förångas och slutar alltmer att existera på grund av förstörd hjärna. När man känner dygnet runt lidande i agoni resten av sitt liv utan att det lidande och pågående död fortsätter utan avbrott för ens en sekund, då krossar det och förändrar personliga identitet, på grund av att man aldrig mår bra vare sig fysiskt eller mentalt. Som oskadad av elektrisk ström, man kan må dåligt fysiskt, man kan må dåligt psykiskt på grund av problem i

68

livet, bli glad och lyckligt och så vidare, medan som skadad i elektriska skador man kan aldrig må bra fysiskt och psykiskt. Man kan aldrig känna glädje, lycka, hopp, eller att man är bara sig själv som en normal människa. Folk som är inte skadade av elektrisk ström har den förmåga att bli en levande mänsklig varelse medan jag är berövad den mänskliga förmågan att vara en levande mänsklig varelse. Jag har blivit berövad allt det mänskliga i mig och jag har blivit berövad själva livet som levande normal fullt fungerade mänsklig varelse. Livet i mig har ersatts av döden. Hela min kropp är min död. Att bli ständigt fysiskt och psykiskt svår sjuk och att samtidigt bli döende utan någon anledning utom skador som framkallar det sjukdom tillstånd mot ens egen vilja, är tortyr till döds där man ser sin död komma alt närmare en. Man bokstavligen vrider sig i smärtor. Jag vrider mig i fysiskt och mentalt lidande i smärtor och med en sådan känsla av min egen pågående död, blir jag driven till vansinne. Det vansinne driver ur mig dom här ord som jag skriver i den här bloggen med tvång. Jag känner att dom flesta organen i min kropp har delvis börjat svikta. Jag känner att varenda del av min kropp är alvarligt skadad. Den skada har startat en kedjereaktion där skador framkallar nya mentala och fysiska skador. Elektriska skador i min kropp har korsfäst min kropp och själ eller medvetande på en eld brassa och på grund av den lidande så spyr jag nu allt det värsta ur mig i den här bloggen. Jag pratar inte för att jag är galen. Jag pratar på grund av lidande i agoni som döende men slutligen kommer jag att bli galen. Det här är helvetestortyr och den finns på den här planet och inte i något helvete när man har dött. Därför finns det elektriska förintelse för att folk ska just bli galna innan folk har hunnit dö, så att staten kan antigen låsa folk in i mental sjukhus eller om man håller tyst, då kommer man ändå att dö i alla fall. På grund av döende kropp kommer jag för eller senare falla på minna knä och då kommer jag bli tvungen att söka vård den moment när nekros uppkommer. Då kommer man att klaga till läkare i allmänna vården, att man håller på att dö. Oavsett till vem i vården man klagar som döende i elektriska skador, så får man inte ens klaga på att man är dödligt skadad av elektriska apparater som säljs till folk som något helt ofarligt. Man får inte säga att man dör. Säger man att man har svår fysiskt och psykiskt lidande som bara elektrisk skada framkallar, då svarar vården alltid direkt med att man borde gå till psykolog på grund av att det finns i bild psykisk sjukdom. Om man klagar, då har kompletta vården en policy eller ett system av regerings bortförklaringar och lögner som är inget annat än regerings teaterföreställning på hur dom ska bemöta en människa som har blivit lurad i regerings elektriska döds trojanförintelse fällor i statliga system, på så sätt att dom inte erkänner att jag till exempel, har blivit utsatt för brott. Oavsett vilken typ av vårdinstitution man går till, så bemöter dom alla en som om man inbillar sig dom skador. Dom beter sig som att döende nervsystem på grund av elektrisk skada är inte så farlig skada. När regering skadar folk genom elektrisk ström, då låtsas dom som att det inte är ens en kroppsskada. Dom ger vård åt folk för sjukdomar som folk själva kan tillfriskna från ändå, medan dom nekar vård till folk som har blivit skadade av elektrisk förintelse genom att dom inte ens erkänner att en människa är dödligt skadad. Världens regeringars avsikt är att skada vanligt folk till den grad där det kommer inte finnas någon vård som kan återställa skador. Världens regeringar är ute efter att artificiellt framkalla skador, dödliga sjukdomar och livshotande tillstånd som kroppen aldrig kan läka. Enligt dom sådan typ av kroppsskada är inget alvarligt, medan elektriska skador på kropp och kroppens nervsystem är livshotande tillstånd, lika alvarligt som cancer eller mord. Genom att skada mig har svenska regering genom statliga institutioner tvingat mig till att jag nu ska göra mig känd som en brottsling för hela mänsklighet och att jag nu ska prata om detta brott och det är därför elektrisk förintelse existerar på hela planet. Det är framsteg i polisutredning av folk för alla existerande stater på den här planet att folk börjar prata om sig själv offentligt innan folk har dött och det är framsteg i polisutredning för den svenska staten att jag pratar om mig nu helt öppet till hela mänsklighet innan jag har dött, för så driver dom fram polisutredning mot mig på bekostnad av mitt släckta liv. Just på det sätt, begås det statliga brott av varje regering på den här planet på var sin befolkning och allt det under påstående av vård och under lögn och falska påstående av användnings syfte av elektriska produkter som är ren kriminal och brottslighet,

69

där folk luras i dödliga kroppsskador som slutar alltid i döden för den skadade människa. När man försöker bevisa att man har blivit utsatt för dödligt brott, då bortförklarar världens regeringar den elektriska förintelsen med gått skratt och lenande, på att det ska påstås vara en inbillning och att det inte är farligt alls. Jag tycker att när vanligt folk ser politiker le och skratta i TV, då förväxlar folk det med att deras egna politiker bryr sig om livet av den samma folk och deras barn. Allt beteende av politiker genom suggestiva subtila kroppsuttryck, är psykologisk manipulativ krigsföring mot vanligt folk. Folk har fått miljoner nyheter genom alla möjliga medier på den här planet i sin mentala sinnen genom sitt liv och varenda en nyhet är skräddarsytt just för att folk ska aldrig få veta om att världens regeringar avsiktligt mördar folk lagligt genom att prata om det som världens regeringar vill att folk ska bara få veta om och det är att världens regeringar bryr sig om sitt eget folk, medan i den verkliga livet världens regeringar mördar vuxna, unga och barn, utan att dom själva blir någonsin skyldiga för mord. Dom låtsas som att dom inte är ens medvetna att det förintelse existerar och dom tillåter ingen att prata om det offentligt. I stallet genom medier det enda som dom pratar om är 100% lögner om allt, där ord livsfara för folk existerar inte någonstans. Hela världens media, filmindustri, alla existerande TV program, all existerande information som sänds genom radio, alla existerande censurerade information på internet, hjälper världens regeringar att beskriva dödlig elektrisk förintelse, som något helt ofarligt så att generation efter generation av folk ska kunna luras i säker död på nytt om och om igen.  Dom tillåter mig inte att jag ska få uttala mig i medier om skador som jag fick av den apparaten på 9 volt. Om dom tillåter det, då kommer hela mänsklighet vanligt folk få veta om detta och då kommer folk akta sig så at även dom inte skadas till döds. Men därför finns det demonisering av folk under påstående av psykisk sjukdom, för att folk inte ska tro på att man pratar sanningen och avsikt med den demoniseringen är att folk som är normala och som är inte skadade av elektrisk förintelse, ska också luras i samma död senare i sitt liv. Folk ska fortsätta skadas och det är därför jag får inte uttala mig i medier. Dom tillåter mig inte bevisa mina skador genom vården. Vill jag bevisa minna skador, då skickar dom mig till smärt och nervklinik på ytterligare förstörelse av min kropp genom påfunnen behandling ur statlig fantasiundersökning Neurografi och Miografi, som är inget annat än behandling där dom påstås skannar skadade nerver genom att släppa elektrisk ström på låg strömstyrka i en och halv timme och om jag är inte logisk och om jag tror på staten blint, då kommer jag bli lurad i döden för en andra gång. Döende process av mig kommer snabbas upp. Det är samma sak med patienter som får ECT. Döende process av dom snabbas upp för varje ECT dom får och slutgiltiga mål för alla regeringar är att dom patienter ska dö och att dom ska försvinna ur samhället. Dessutom smärt och nervklinik finns bara på stora sjukhus. Först trodde jag att smärt och nervklinik finns i stora sjukhus för att dom ska bli sedda som någon avancerad vård, så att folk kan bli lurade i kroppsskador på nytt och där har jag rätt. Men det är inte barra denna anledning varför dom finns på stora sjukhus. I video om riktade individer har jag sätt gång på gång att både föräldrar och barn torteras samtidigt genom olika Psykotroniska vapen. Det är tillräckligt bevis för vad en barns liv betyder för världens regeringar. Barns liv betyder inget för regering, bara staten framkallar psykisk smärta åt förälder genom att även se framför sig sitt barn bli torterad med samma vapen. I ett exempel har en kvinna i USA vitnat framför statlig teaterföreställning kommissionen, där folk får säga vad dom har blivit utsatta för genom Psykotroniska vapen. Hon säger att dom bränner hennes hud med mikrovågs vapen, där hon får brännsår på huden. Hon gick till läkare där hon sa till honom att hon har blivit bränd med mikrovågs Psykotroniska vapen och hon sa sanningen. Han sa till henne att han ska skicka henne till specialist som är på större sjukhus för att dom ska kunna undersöka det mer noggrant. När hon gick till den specialist, då har två vårdare från psykiatriska vården dragit henne med tvång in i mental sjukhus där hon var inlåst i en antal månader. Dom sa till henne att hon har själv åstadkommit dom skador på sig själv och därmed är hon en fara för sig själv. Det är det statliga teaterföreställning där psykiatrin låtsas vara vård, där staten har alltid rätt medan vanligt folk alltid har fel. Det är samma sak i min fal. Läkare på allmänna vården sa till mig att dom på nervkliniken kommer lära mig hur jag

70

ska acceptera minna skador och hur jag ska lera mig leva med dom, men dom säger inte et ord om att det som jag har blivit utsatt för är brott och att försäljning av sådana farliga produkter borde stoppas. Om jag hade gåt med min egen vilja till nervkliniken, då skulle vårdare från psykiatrin, tvinga mig in i mental sjukhus med tvång. Allt som behövs av mig, är att jag ska gå ditt med min egen vilja och sen tolkar dom det som jag har att säga på sitt eget kriminella regeringssätt, där dom har alltid rett och jag kommer alltid att ha fel. Även om det inte hade varit så, vad skulle hända då när jag har gåt till nervklinik och vad kan det hända där? Jag vet vem har förstört mig. Det här förstörelse av civil befolkning begår varenda regering på den här planet mot sin egen civila befolkning på samma sätt. Jag skulle berätta om brott som jag har blivit utsatt för. Jag hade sagt till dom sanningen och det sanning är att dom skadar folk till döds genom Neurografi och att jag kommer bara bli ännu mer skadad om jag går på denna vård som dom vill ge mig. Först och främst när dom hör att jag anklagar vården, då höjer dom direkt upp sin röst och dom börjar bli direkt hotfulla. Attack är den bästa försvar. Det som dom påstår är, nej vi skadar inte folk. Neurografi är en ofarlig undersökning. Så, dom ljuger folk rett i folks ögon. Det blir deras ord mot mitt ord och deras ord betyder allt medan ord som jag uttalar betyder inget. Dom puttar folk i döden, medan samtidigt dom låtsas som att den döden är vård till civil befolkning. Dom skulle säga att jag inbillar mig allt och att jag är villfaren och dessutom blir jag paranoid efter som jag anklagar dom att dom kommer skada mig genom Neurografi och då skulle dom säga att jag är i stort behov av sluten psykiatrisk vård. Det skulle dom inte säga till mig, i stället skulle dom kalla på vårdare från psykiatriska slutna vården, som befinner sig i närhet av nervklinik och det är ingen tillfällighet att dom är nära varandra. Alla dom är en och samma system av inlåsning och förstörelse av vanligt folk till döds. Dom skulle ändå kalla på vårdare från psykiatrin, för elektrisk förintelse är den värsta sätt at förstöra folk på och det slutar alltid antigen i galenskap eller i döden på grund av elektriska skador. Alla vägar leder den skadade rett in i mental sjukhus och det är så världens regeringar leder var sin befolkning i döden och galenskap. All mainstreammedia som jag har kontaktat i Sverige har sagt till mig att dom tyvärr inte kan hjälpa mig med detta. Exakt samma svar fick jag från medier i Bosnien som betyder att även dom är med på det massmord på civil befolkning världen över och i sitt eget och mitt födelseland Bosnien. Det är exakt samma brott som begås på vanligt folk i Bosnien, oavsett om det handlar om bosnjaker, serber eller kroater. Medier som jag har skrivit till i övriga världen har inte ens svarat mig tillbaka. Då förstår man at medier är inte alls medier. Medier kontrollerar folks handlingar genom statlig propaganda och lögner på vad folk bara får veta om. Världens mainstreammedia tillsammans försvarar regerings dödliga övergrep och förintelse av var sin civila befolkning och medier döljer allt brott som regering begår på sitt folk, genom att ljuga om det brott på så sätt att medier kallar det för vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare, medan när folk anklagar staten och statliga system, då bortförklarar dom folks anklagelse med konspirationsteori, villfarelse, fantasier, lögner, inbillning och så vidare. Dessutom vidare, mediciner som Zyprexa och Seroquel leder till dödliga sjukdomar som slutar i ens död. Dom mediciner sänker egentligen inte speciellt mycket smärta som skadade nervsystem torterar hjärna med. Jag har funderat på att köpa cannabisolja utan THC som framkallar drog berusning eller drogat tillstånd. Jag vill inte ta droger, jag vill ha smärt lindring. Cannabisolja är lagligt att köpa här i Sverige, medan det är förbjudet att sälja cannabisolja av företag här i Sverige. Så, om jag vill köpa cannabisolja, då måste jag köpa det från svenska företag som finns utomlands. När jag ser på dom företag, så finns det inte en enda bild på anställda i det företag. Om jag vill köpa den cannabisolja, då måste jag köpa den genom att betala med min kort över internet och med mitt namn är jag direkt riktad individ för världens regeringar. Dom kommer skicka mig cannabisolja med innehåll efter mitt namn. Dom kan fylla den cannabisolja med kancerogena ämne och ner jag har fåt cancer om några månader, då kan jag inte först bevisa att orsak på min cancer var cannabisolja. Dessutom kommer läkare säga till mig att jag har köpt det över internet. Samma sak har sagt till mig den svenska läkare som har velat skicka mig till nervklinik där jag ska påstås skanna mina skadade nerver med elektrisk ström som kommer ta bara livet av

71

mig. Han sa till mig att han aldrig köper något över internet, på grund av att det ska påstås inte vara säkert som är en ren dumhet. Folk köper massa produkter över internet. Folk begår ekonomiska bedrägerier över internet och när vanligt folk har begått brott genom internet, då straffas dom hårt av regering i domstol för det brott som dom har begått över internet. Då är det alvarligt brott när vanligt folk begår brott och bedrägerier över internet, men det är inte brott när folk utsätts för dödligt brott på internet av staten. Vad är det som gör elektriska apparater som tar livet av folk genom försäljning över internet och cannabisolja mindre kriminellt alvarligt. Den brott över internet när vanligt folk mördas, är inte mindre alvarligt. Det är brott som överträffar allt brott som vanligt folk någonsin kan begå. Det är genocid och brott mot mänsklighet på grund av att vuxna, unga och barn alltid dör till slut på grund av det elektriska förintelse. Det som är mindre alvarligt är hur världens regeringar tolkar det värsta brott på planet som något helt ofarligt. Hade det företag varit här i Sverige och om jag hade köpt det i deras företag personligen, där jag ser deras ansikte när jag köper det, då vet jag på vilken dör jag ska knacka på när jag har fåt plötsligt cancer eller blodförgiftning på grund av cannabisolja. Men, så här är det företag utomlands som har svenskt språk på sin hemsida. Det är svensk regering som använder även den här döds fälla som är riktad på folk som har blivit skadade genom den bedrägeri elektriska apparater på 9 volt, som får kroppens nervsystem att dö. Både företag som har sålt mig den elektriska döden och företag som säljer cannabisolja finns i andra länder utomlands eller i grannland länder, så att man inte kan nå dom fysiskt så lett när man blir skadad även genom denna internets brotts statliga bedrägeri. Världens regeringar skyddar dom genom polisen från folk som dom har skadat till döds åt världens regeringar. På så sätt kan svenska regering skada mig om och om igen. Jag vågar inte köpa cannabisolja över internet för jag vet att det är förlängning av den förintelse på civil befolkning genom elektrisk ström, med tanke på vad som har hänt mig redan hittills. Vården har laglig medicin cannabisolja och den medicinen finns just på smärt och nervklinik där dom skadar folk till döds genom Neurogfrafi. Det är så dom lockar folk dit, som har blivit dödligt skadade av bedrägeritrojan elektriska apparater på 9 volt. För att jag ska få den cannabisolja medicin, måste jag kasta mig på mitt knä och jag måste be påstås specialistdoktorer på nervklinik som är bedragare moderna bödel som mas mördar civil befolkning åt staten genom den elektrisk förintelse på nervklinik genom Neurografi. Om jag kritiserar dom, då blir jag inlåst permanent i sluten psykiatrisk vård. Om jag tror på dom, då kommer dom skada mig även mer än vad jag har skadat mig själv med apparat på 9 volt, på grund av att dom skadar mig i en och halv timme medan jag har skadat mig med 9 volt på 15 minuter. Efter den undersökning där dom skadar mig för en andra gång till döds, först då kommer dom ge den smärtlindring cannabisolja medicin. Dom skadar mig till döds mer och sen ger dom mig smärtlindring för dom nya kroppsskador. Nej tack. Jag hellre dör utan ytterligare förstörelse av min kropp, än att jag ska acceptera det brott som svenska staten har utsatt mig för som vård. I den här videon pratar dom om at Transkraniell magnetstimulering kortsiktigt framkallar migrän, kramper, självmord medan långsiktiga skador på hjärna, har inte blivit studerade. De har avsiktligt inte blivit studerade av regering på grund av att det är bara en till sätt att skada och leda en människa i döden. Dom framkallar hjärntumör genom Transkraniell magnetstimulering. Det är därför den finns i psykiatri för att folk ska skadas till döds genom artificiellt framkallade dödliga sjukdomar. Den finns inte av anledning för att den ska ge vård. Den finns där för att den ska ge straff och det är alltid döds straff i slutändan som patienter som mår psykiskt dåligt får av regering. Jag säger till er alla vanliga människor på den här planet att långsiktiga skador på hjärnan genom Transkraniell magnetstimulering är hjärntumör (cancer), men det är den dolda agenda av alla existerande regeringar världen över som är att döda patienten i slutändan för det som patient har gjort i sitt liv och det som patient vill inte prata om. Psykiatrer i denna video säger att de inte vet vad depression i hjärna är och varför man får depression. Själv klart att dom vet. Det finns alltid en anledning varför man mår dåligt psykiskt. Det handlar alltid om regerings straff. Men problem är sådana här psykiatrer som dödar sådana patienter som har depression och det döds straff verkställer dom enligt regerings instruktioner som är dolda för folk genom regerings lögner

72

om psykiatrin som vårdinstitution. Det är alla världens regeringar som står bakom elektriska förintelse. Det är alltid traumatiska händelser i folks liv som är anledning att man börjar må dåligt psykiskt. Här är en annan straffmetod som är oändligt många gånger värre, Vagus nervstimulering apparat som psykiatrin i den här mediapropaganda inte vet hur den botar depression, men ändå opererar dom inne i kroppen Vagus nervstimulering apparat på folk, där batteri skickar konstant kontinuerlig elektrisk ström genom elektrisk tråd som är kopplad på Vagus nerv och det ska påstås på så sätt bota depression. Det här är den mest skrämmande skräckfilm. Hela väldens Psykiatrin är en och samma förintelseläger, plats för avrättning av vanliga människor vuxna, unga och barn och det på industriell skala. Allt det kallar dom för bedrägeriord (forskning och vård), för att det ska se trovärdigt ut för befolkning på den här planet så att folk kan bli lurade i döden utan återvändo. Biverkningar av Vagus nervstimulering apparat är: -Nacksmärta (på grund av skadad nervsystem som framkallar smärta och lidande i agoni), -Problem med andningen (på grund av att lidande i elektriska skador framkallar svårigheter med andningen på grund av smärta), -Svårigheter att svälja ( på grund av att alt i område på huvudet och runtomkring nerv system är skadad och varje del av kroppen förlorar sin funktion på grund av skador och på grund av detta slutar att fungera, -Kardiovaskulär problem (som jag sa hela kroppens nerv system skadads och därmed är även Vagus nerv skadad. Det leder i organsvikt på grund av att hela kroppen och hela kroppens nervsystem dör), och sen säger dom att det kan kosta från 10 000 till 25 000 dollar per operation och det skyls i den video på att det handlar om bedrägeri där psykiatrin har för avsikt att tjäna pengar. Det väldens makt och rika elitens mediapropaganda enligt dom här bedragare handlar det om pengar. Psykiatrin skadar folk till döds och folk dör alltid på grund av elektrisk förintelse. Inte ens en enda människa som har blivit skadad genom den elektriska förintelsen, har överlevt sina skador. Alla har dött och alla som är skadade nu kommer att dö. Samma sak gäller för mig, även jag kommer att dö. Dom här två videor om psykiatrin och om ECT är inte amerikanskt propaganda. Det här är USA mediapropaganda som tjänar åt alla existerande världens länder för att dom ska göra psykiatrin trovärdig för vanligt folk på hela planet, så att vanligt folk kan gå i döden med sin egen vilja ovetande om vad psykiatrin är för något i det verkliga livet. Det elektriska genocid begår dom alla tillsammans mot oss vanligt folk oavsett ras och religion. Så, här presenterar bedragare en bild av psykiatrin som vårdinstitution som har kommit på bedrägeri elektriska apparater som dom presenterar som vård, men som i verklighet skadar folk till döds och det förklarar dom att det handlar om pengar som psykiatrin världen över vill tjäna genom att framkalla vanlig folks död. Det ska påstås handla om att psykiatrin vill tjäna pengar, men att det inte handlar om staten som genom psykiatriska vården straffar folk till döds, just genom elektrisk förintelse och genom denna operation som kommer bara skada den individen till döds. Här har de medgett indirekt att låg elektrisk strömstyrka skadar nerver och i detta fall handlar det om det viktigaste nerv i kroppen som kontrollerar autonoma reflexer som andning, hjärta, och övriga kroppsorgan. Här säger de att denna apparat kan framkalla Problem med andningen, Svårigheter att svälja, kardiovaskulärt problem, men de säger inte att den framkallar dom problem alltid. Får du elektrisk ström i kroppen då skadas nerver för varje sekund elektrisk ström flödar genom kroppen. Patienten få den apparat inopererad och den skadar alltid Vagus nerv och även nerver som går vidare genom kroppen. Det är elektrisk ström och den flödar genom kroppen åt alla håll. Att de påstår att den skadar bara Vagus nerv är en lögn. När nerv har blivit skadad redan den första vecka och när patienten börjar få problem med nacksmärta, problem med andningen, svårigheter att svälja, kardiovaskulära problem, då inser patienten logiskt att han mår sämre än vad han har mått innan operationen. Patienten har det inopererat bara den tid som det tar att Vagus nerv skadas och det handlar från några daggar till en vecka. Varenda en patient blir tvungen att gå tillbaka till dom för att de ska plocka den apparaten ut ur sin kropp och varenda en patient har gåt tillbaka för att få det bortplockad ur sin kropp. Dessutom medger de att patienten får nacksmärta och jag har skrivit hela blogg om den smärta. När patienten har fåt alla dom problem, då har han även förlorat känsel i Nacken och i denna video och alla existerande

73

liknande videor över hela internet, ingen nämner detta att den skadade förlorar känsel i kroppen som betyder att nerver dör, för det är hemlighet som elektrisk förintelse bygger på och det hemlighet döljer världens makt och rika eliten för folk, för att folk ska aldrig få veta detta och att massmord på familjer och deras barn världen över, kan fortsätta begås vidare på nya generationer. Ingen vill förlora känsel i kroppen. Om de skulle nämna denna detalj, då är det logisk för hela mänsklighet som är vanligt folk, att det är skadligt och därför logisk skulle ingen gå på sådana uppenbart farliga världens makt och rika elitens bedrägerier som alltid slutar i döden. Evolutionen har skapat oss på sådant sätt att dom viktigaste organen och nerver är väl skyddade inne i kroppen. I vanliga livet för att Vagus nerv ska skadas, då måste huden slitas sönder för att Vagus nerv ska skadas i en olycka. Naturen har byggt oss på sådant sätt att vi ska dö innan Vagus nerv skadas. Men världens regeringar genom sin bödel psykiatrin har lurat folk i tro på att elektro stimulering av Vagus nerv botar depression. Det handlar barra om att straffa folk och om att sänka väldens population ner av värdelös obetydligt folk. En människa som mår dåligt på grund av brott som han eller hon inte klarar att erkänna, mår psykiskt dåligt. Det är så här dom straffar den människa och det till döds. Psykiatrin spelar med patienten ett spel, där dom ifrågasätter inte orsak på varför patient mår dåligt psykiskt och dom medger att patienten mår dåligt på grund av depression som patienten har fått utan någon anledning. Därför utger dom sig som vård, att dom påstås vill hjälpa patienten och allt som psykiatriska vården ger till patienten som mediciner, ECT, sådana här inopererade neurologiska apparater inte bara skadar patienten utan patient alltid dör till slut. Därför attackerar regering genom hela statliga system sådant folk, där mord på civil befolkning regering kallar för vård genom psykiatriska vården. Där i dom två videor om psykiatrin ser man klart att psykiatriska vården är en bedrägerivård institutionen för att kunna mörda folk genom att lura folk i kropps och nerv skador som innebär fysisk död och psykisk förstånds handikapp på grund av kropps och nerv skador. Men det får man aldrig veta om i medier. Regering genom mainstreammedia, genom filmindustri, genom alla möjliga tv program, genom radio, internet och så vidare, bygger en oskyldig bild av psykiatrin, så att folk aldrig ska se en fara i psykiatrin, medan psykiatrin är det verktyg som regeringar likviderar vuxna och till och med små barn med under påstående att dom ger folk, vård mot Depression. Dom skadar folk genom elektrisk ström under 1000 olika falska påstående användnings syfte och när dom har skadat en patient då kommer patient att dö, men lite senare om några år. Det att patient inte har dött omedelbart är allt som världens stater behöver för att dölja det mord under påstående av vård. När folk dör senare efter et antal år, medier censurerar det mord och medier tillåter inte att någon av övriga familj medlemmar av den som har avlidit, ska få uttala ett ord om det brott framför tv kameror. Psykiatrin lurar patienten genom påstående av vård i att patienten ska gå på att frivilligt genomgå sin egen verkstelning av dödsstraff. Tack vare sina vita sjukhus uniform under påstående av vård, neuropsykiatri skadar Vagus nerv på patienten med elektrisk ström genom döds trojan (Vagus nerv stimulator) och dessutom dom medger att dom inte vet hur den botar Depression. Det britter mot all logik för det här är den grens där makt och rika eliten håller oss vanligt folk på. Gränsen där dom har övertygat oss i att våra regeringar bryr sig om oss vanligt folk och att dom bryr sig om våra barn. Tack vare den propaganda som mainstreammedia ljuger för oss 24 timmar, 7 dagar i veckan genom senaste 100 år, så vi vanligt folk tror på dom. Vi tror på att dom ger oss vård medan dom i själva verket mördar oss och våra barn just genom denna bedrägerivård. Vi inser inte sanningen foran dom har skadat oss till döds. Ner vi är skadade, då inser vi hela sanningen och då ser vi alla lögner som regeringar serverar oss genom mainstreammedia, vården, polisen, politik, religioner och så vidare. Allt det använder dom för att bara lura oss i falsk trygghetskänsla, så att vi går ovetande på sådana dödliga statliga bedrägerier, där vi vanligt folk och våra barn mördas och ingen annan än bara vi. Det är döds straff metod och inget annat. Efter som det handlar om Vagus nerv som är extremt känslig för elektrisk ström, den smärta som kommer efter från 7 månader upp till et år och den smärta för denna patient är den verkliga döden. De medger att kontinuerligt elektrisk ström som tillförs till hjärna får fysiologiska förändringar i hjärna

74

dagligen och det är därför de elektroder har placerats i hjärna, men dom vet inte vilken långsiktiga effekt det har på lång sikt. Här ljuger dom igen och lögner har för avsikt att vilseleda folk i att folk inte ska se sanningen att psykiatrin uppgift är att skada folk till döds. Dom säger att dom vet att den kortsiktiga effekter på hjärna kort efter att elektroder har blivit inopererade är: -personlighet förändringar,(även jag är personlighets förändrad på grund av elektrisk apparat som har sålts till mig under påstående av sex leksak), -oförmåga att ha beslut funktion -kan inte planera sin framtid, -kan inte ta beslut för sig själv, -kriminal beteende har blivit sed efter inoperering av elektriska trådar i hjärna (kriminell beteende på grund av vrede, vansinne och hat som bara elektrisk skada framkallar utan någon anledning och patientens insikt av sanningen att regering genom psykiatrin har utsatt patienten för dödligt brott. Det är då patienten begår en hämndaktion och när patienten har skadat en Psykiater, Då kommer regering aldrig säga att en Psykiater har blivit attackerad av en patient. Dom kommer säga att en man har blivit attackerad för att övriga vanliga folk ska associera den attacken med att vanligt folk har attackerat annat vanligt folk. Tack vare detta kommer folk se livsfara bara i vanligt folk men aldrig i anställda kriminella i statlig institution som psykiatrin. Regering suggestivt riktar alltid folks vrede och rädsla på vanligt folk så att vanligt folk alltid ska se fara i varandra, men aldrig i makt och rika eliten som tillsammans begår det massaker på sitt vanliga civila folk. I allt det blir jag driven med tvång. Det är vad elektrisk skada är för något. Världens regeringar skapar mördare. Dom driver folk till självmord genom elektriskt genocidbedrägeri och till galenskap). Dom säger vidare att även deras egna seriösa supportar erkänner att djup hjärnstimulering är alvarligt och potentiell riskabelt procedur som är väldigt experimentell som har biverkningar som:

Cerebral infektion- kroppen börjar rutna till slut

Sömnlöshet- Jag kan inte ens sova utan Seroquel

Delirium- (hjärndimma- Man förlorar förstånd. Kognitiv förmåga upphör alltmer existera och man blir alt mer utraderad som individ som betyder att man håller på att dö fysiskt och mentalt och slutar att existera. Den personliga identiteten förstörs och upphör att existera alt mer med tiden.) Delirium är en drogutlöst eller organisk psykisk störning vars centrala symtom är desorientering, det vill säga nedsatt förmåga att korrekt identifiera tid, rum, egen person och aktuell situation.  (Vad har jag sagt om hur jag känner mig. Jag känner mig som om någon har släppt mig i öknen helt förvirrad så att jag vet inte var jag befinner mig. Det är vad elektrisk skada är för något och det är vad dom håller hemligt för folk. All den här beskrivning av regerings brottslingar i dom två video är bara information som ska vilseleda folk i okunnighet och ovetskap av sanningen som kommer leda folk tillsammans med sina barn i döden) Tillståndet kan dock inkludera ett brett spektrum av symtom, som omfattar medvetande-, kognitions-, perceptions och uppmärksamhetsstörningar, problem med motoriken, och störningar i känslolivet. Vanligen ses delirium som synonymt med begreppet konfusion. Delirium kan bero på att hjärnan påverkas av en sjukdom eller droger alternativt utsättning av någon substans, eller vid drogavvänjning. Det kan vara en för fas till demens eller uppkomma i samband med demens, och kan vara det första tecknet på neuro degeneration, men kan uppkomma oberoende av minnesstörningar. (I det här fal psykiatrin framkallar avsiktligt allt det genom denna operation. Har man allt det, då är man inte normal och det är avsikt av psykiatrin. Denna patient ska sluta existera, patienten ska skadas i så stor omfattning att något liv, patient kommer aldrig att ha igen. Patienten ska bli galen och patienten ska även dö med tvång och patient alltid dör, eller blir inlåst i mental sjukhus resten av sitt liv innan patient har hunnit att även dö. Den slutliga mål för världens regeringar är att döda och plocka patienten ur samhälle lagligt utan att regering blir skyldig för mord. Alla dom symptom får alla som har blivit skadade med elektrisk ström. Det spelar ingen roll med vilken apparat man har blivit skadad med, så går alla skadade genom samma tortyr till döds. Man blir galen till slut för det går inte leva med dom skadorna)

75

4-Hjärnblödning – och på grund av denna operation självmord hos sådana patienter har gåt upp 400 gånger. Dom säger att statistik på den procedur har den största procent av självmord bland av alla andra procedurer. (Det som de vill säga att hjärnskador med låg elektrisk strömstyrka driver folk till självmord och är farlig, medan ECT med 400 volt är inte lika mycket farlig och ECT skadar inte lika mycket hjärna och det är en ren lögn. Båda två procedurer är till 100% garanterad död. Skillnaden är bara i tiden som det tar att en människa ska hinna dö på. Här kopplar dom igen samband med att Djup hjärnstimulering ska påstås innebära stort pengar vinst för psykiatrins kirurger där dom tjänar runt 30 000 dollar per operation. Det handlar igen om psykiatrin som vill tjänar pengar genom att skada folk till döds medan det påstås inte handlar om regering som avrättar folk genom den här metoden i psykiatrin under påstående av vård mot psykisk sjukdom depression. Enligt dom här bedragare i dom video, handlar det inte om regering som betalar psykiatrin stora summor pengar bara för att psykiatrin ska likvidera individer som polisen torterar med Psykotroniska vapen och utreder för brott).

Här kommer i bilden Elon Musk Neuralink för det här är hans plats som han förtjänar. Det spelar ingen roll om neuropsykiatri opererar in i kroppen apparat med batteri och små elektroder i hjärna med sina händer eller om en robot, säter Neuralink med batteri och mikroskopiska elektroder i hjärna vid Elon Musk Neuralink. Neuroner i hjärna och kroppens nervsystem använder naturlig elektrisk strömspänning som är 8 gånger mindre än vad den minsta hand klocka avger för att hand klocka ska kunna fungera. Minsta lilla elektriska spänning över detta, skadar neuroner i hjärna och det skadar kroppens nervsystem. Även om elektrisk spänning inte överskrider den kroppens naturliga elektriska spänning som nerver avger för att hjärna ska skicka elektriska signaler, kommer hjärna ändå att bryta samman eller att kollapsa på grund av att det är framändesignal som kommer från källa som tillhör inte hjärna. Det signal kommer bara störa hjärnans funktion genom onaturliga impulser som hjärna har inte tänkt och det kan aldrig fungera. Elon Musk visar i TV reklam av hans Neuralink att hans Neuralink fungerar på apor som har fåt Neuralink inopererad i apors hjärna. Sen visar han hur dom apor klarar att spela spel tack vare hans forskning och ord, forskning används av världens makt och rika eliten som trojanord för att civil befolkning världen över ska bli mördade lagligt. Det är en lögn, ett science fiction fantasi dumhet. Folk associerar apor som om apor är dumma djur. Jag kan bara inte förstå att folk inte kan inse hur mycket apor är egentligen intelligenta djur. Jag har sett apor utföra långt mer komplicerade kognitivt krävande uppgifter än att apa ska klara att spela ett jävla datorspel. Enligt honom Neuralink är inopererad i hjärna på den apa och Neuralinbk fungerar på grund av att apa klarar at spela datorspel. Han kan inoperera Neuralink i hjärna så att folk ser att apa har område där man ser operation plats är. Men han låter inte elektrisk ström flöda i apans hjärna för att det inte ska störa apans kognitiva förmåga så att apa klarar att spela datorspel. Att han visar det brottsliga mediapropaganda där apa spelar datorspel så betyder det att Neuralink fungerar. Elon MUsk namn som populära hajpade auktoritets namn som är suggestivt kopplad till forskning och alla hans pengar som folk suggererar med framgång i livet, är alt som behövs för att folk ska få en trovärdig bild av Elon Musk Neuralink som något som fungerar och som i själva verket kommer leda det samma folk in i döden inklusive med sina barn. Även dom apor kommer att dö på grunds av elektriska skador. Den enda apa och den enda masmördare av vanligt folk över hela planet är Elon Musk själv, med sitt bedrägeri Neuralink. Jag har älskat den man innan jag blev skadad, för jag gillar forskning, men nu inser jag vilken bedragare och vilken massmördare genom sin dödliga bedrägerimedia propaganda han är. Han är en så stor bedragare att han leder hela världens population av civil befolkning i döden genom lögner om Neuralink. Snälla säg mig på vilken sätt kommer (1) ettor och (0) nollor, som dator använder sig av för att dator ska kunna fungera, kunna ge dom apor intelligens genom att skicka elektrisk ström i hjärna på dom apor, för att dom ska klara en så enkel uppgift at apa ska spela datorspel. Den svaga elektriska strömgenomgången från den Neuralink gör dom apor inte smartare, den gör dom förståndshandikappade med

76

vrede och vansinne och samma sak gäller för människor. Den elektrisk ström som Neuralink avger in i hjärna på den apa kommer bara framkalla elektriska skador på hjärna av den apa precis på samma sätt som alt annat bedrägeri elektriska förintelse framkallar genom den övriga bedrägeri elektriska system att skada folk på. Den apa har sin hjärna för att apa ska kontrollera sin kropp. Om det hade fungerat, som är en lögn, då hade det varit dator som spelar datorspel genom att kontrollera apans kropp och inte apa själv. Då hade det inte varit apa själv som har utfört dom kroppsrörelse för att den ska spela den spel. Apans hjärna känner inte signaler som är (1) ettor och (0) nollor. Det är datorspråk och det är inte språk av levande organismer. Därför måste det bli en annan hjärna som har tagit över främmande kropp och apa i detta fal, har ingen nytta av den Elon Musk Neuralink. Det bara inte fungerar för det är omöjligt. Elon Musk Neuralink är bara verktyg åt världens makt och rika eliten att suggestivt associera för världens civila population vanligt folk Neuralink med den övriga elektriska förintelse, så att folk associerar den övriga elektriska bedrägeri elektriska förintelse med Neuralink som betyder att folk ska se på elektrisk förintelse som på forskning för att Neuralink är forskning. Det här är bara et till vilseledande propaganda av världens makt och rika eliten att leda vanligt folk vuxna, unga och barn in i döden genom den elektriska förintelsen. Det räcker med att Elon Musk har sagt i TV att det fungerar och det är tillräckligt att folk ska sätta sitt liv på spel. Folk tror på forskning. Tro på regering och tro på Elon Musk och då kommer ni och era barn att dö. Varför tar inte Elon MUsk sin Neuralink och inopererar den på sina egna barn. Om et forskning objekt av hans barn går galet så vad spelar det för roll? Han har ju flera barn. Testa det på dom alla om det nu är inte farligt. Varför ska han testa det på vanligt folk som är förlamade och så vidare. Juste nu vet jag. Det testas på dom för att det ska ses i världens population som avancerad forsknings teknologi som ska ge dom människor kroppen tillbaka, medan i verklighet kommer den leda dom redan förstörda människor i döden som jag går igenom nu. Det kommer testas på dom, för att dom ska dö så att dom inte kostar samhället så mycket i vårdkostnader som dom kostar redan. Det är bara ett till reklam av elektrisk förintelse av världens civila population, som kommer leda vanligt folk världen över i säker död. Den enda forskning som kan i verklighet bli något hopp för att förlamade ska kunna återfå kontroll över sin kropp är Stamcellsforskning som kan reparera varenda kvadratcentimeter av kroppen, både celler, nerver, blodkärl, hjärna och så vidare. Vi människor är levande organismer och om något ska kunna repareras, då måste det gå på cellnivå. Stamcellsforskning är ännu inte där, men om världens makt och rika eliten hade velat hjälpa folk i verklighet, då hade den idag varit långt mer utvecklad än vad den är nu. Förresten, varför skulle dom vilja ge förlamade folk, kontroll över kroppen tillbaka, när dom skadar fullt friska folk till döds genom elektrisk förintelse. Världens makt och rika eliten gör friska människor förlamade genom elektrisk förintelse och slutligt mål är alltid att folk ska dö och att folk ska försvinna ur samhället. Jag kommer aldrig mer nämna honom igen. Han kan komma med världens makt och rika elitens skitsnack och lögner under påstående av forskning, men jag hopas att jag har förklarat för er alla vanliga människor på den här planet den sanningen som ni borde få veta om. Om ni väljer att tro på honom och inte på mig för att jag är bara en vanlig människa, då får ni skylla på er själva ner ni eller era barn dör.

– ECT, Vagus nervstimulation, Djup hjärna elektrostimulering, Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System, Neurografi, Taser vid polisingripande och alla 9 volt apparater som säljs på hela planet till vanligt folk, är döds straff procedur som skadar hjärna och kroppens nervsystem och sen är man redan död i förväg, då man har förlorat förmågan att tänka klart och dessutom dör man på grund av skador. Om man inte har begått självmord och om man väljer att fortsätta leva, då går man mot lidande i agoni, galenskap och förlorat förstånd för det är tortyr plockad från världens religion heliga böcker, där det pratas och ljögs om att man ska brinna i helvete när man har dött. Varför ska man brinna i helvete när man redan brinner i livs levande helvete genom elektriska skador i den levande värld genom världens regeringars förintelsesystem elektrisk förintelse. Man brinner i helvete levande med elektriska skador och det är detta som dom aldrig nämner för vanligt folk. Det har aldrig

77

handlat om den tortyr i helvete när man har dött. Det har handlat hela tiden om den tortyr där det spelar ingen roll med vilken elektrisk döds trojan man har blivit skadad av, så varenda en av dom innebär lydande i agonin till döds i livslevande helvete på samma sätt. Vad det handlar om i dom här två nämnda videor om psykiatrin och ECT, skillnaden är bara i bedrägeriord och berättigad anledning som regering använder för att mörda vuxna, unga och barn med. ECT och Djup hjärna elektrostimulering använder regering under påstående av vård mot depression medan Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation under berättigad anledning av vård av barn som har ADHD diagnos. Skydda barnet? Offentligt varenda regering på den här planet skyddar barnet mot alla slags övergrep, medan varenda regering lurar föräldrar världen över genom Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation att föräldrar ska döda sitt eget barn med sina egna händer, genom exakt den Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation döds trojan. De nazister i denna video säger att dom mentalt störda patienter, som de just demoniserade och sen planerade att döda, existerar utan livet. Det är misstag att tro att sådana patienter känner sig lyckliga eller att de håller fast vid livet och upplever att dom lever. De har ingen medvetande av livet. (Vad är det som jag pratar om? Det är exakt detta, att jag inte upplever livet. Det är just vad du får för liv som skadad av 9 volt stimulering apparater. Du existerar medan du håller på att dö på grund av elektriska skador, men du kan inte uppleva att du lever för du är redan mentalt död och även döden kommer inträffa kort efter några år man har blivit skadad. Syfte med den här video och alla andra liknande video är att folk ska tro att allt är avslöjad här. Nu vet vi vad skadar mänskliga kroppen. ECT skadar hjärna och folk dör på grund av psykiatri. Ok, vi ser nu fara i psykiatrin. Det enda som vi vanligt folk behöver göra är att vi ska håla oss borta från psykiatrin och i det här läge tror vi att vi är säkra. Men ingen ser fara i elektriska apparater på 9 volt, som alla regeringar på den här planet använder för att göra folk galna med och på så sätt leda vanligt folk in i mental sjukhus med tvång. Genom reklam mördar de oss och de mördar våra barn. I denna video pratar en psykiater att psykiatri borde finnas i USA regering och psykiatrin borde övervaka varje aspekt av samhälle. Det är en falsk avsiktligt utlagd missvisande regering mediapropaganda som har för syfte att vilseleda vanligt folk i tro på att psykiatrin ska påstås vara en oberoende institution från staten, som har infiltrerat regering där psykiatrin i samarbete med FDA (U.S. Food and Drug Administration) implementerar farliga mediciner mot depression och olika neurologiska apparater och olika farliga behandlingar som ECT till exempel, som det bara tillåts prata i medier om och att det ska påstås bara handla om att psykiatrin tjänar pengar genom att förstöra patienter som mår psykiskt dåligt. Men allt det är bara världens makt och rika elitens lögner som döljer för folk sanningen att det är alla politiska partier i alla länder på den här planet som tillsamman mördar vanligt folk som standard genom Psykiatrin. Det är därför dom har skapat Psykiatrin, så att världens regeringar kan mörda civil befolkning helt lagligt under påstående av vård mot depression, så att dom själva inte blir skyldiga för mord. Sen efter all den lagliga men dolda mördande av folk som dom vill döda, kommer deras politiska program i bild och det är det som folk får veta om vad dom som politiker står för. Folk tror att genom politiker som dom har röstat på så har dom fått något men dom har fåt ingenting. Dom har fått smulor av sina politiker medan dom samma politiker mördar dom och deras barn genom oändliga lögner om vad regering och statliga system, är för något, så att folk aldrig får veta om att folk blir mördade helt lagligt på industriell skala som boskap och värdelösa djur. Efter allt mord, som dom alla tillsammans begår på oss vanligt folk under påstående av psykisk sjukdom, ger dom oss sina politiska smulor som dom reklamerar genom mainstreammedia om sitt politiska program. Att dom mördar oss, censurerar dom på alla tillgängliga möjliga sätt. Det är vad vi inte ser. Dom ord som den psykiatern har uttalat at psykiatri borde finnas i regering och borde övervaka varje aspekt av samhälle, är inte hans ord. Det är ord som är skrivna av politiker som psykiatern fick uttala framför TV kameror åt politiker, för att folks uppmärksamhet på skuld av psykiatrin som har skadat folk till döds, ska riktas just på Psykiatrin som den enda som är skyldig och som den samma regering skyddar monster i psykiatrin med polisen från folk som dom har skadat till döds åt hela regering i namn av vård

78

mot depression. Förintelse av världens vanliga civila befolkning går ut på att folk luras i falsk tro på att det är någon annan som leder folk i döden, men inte regering. Genom all existerande världens olika mediapropaganda, serverar världens regeringar falska ord påstående som ska lura folk i tro på att det är någon annan som styr regering och mördar folk helt lagligt, medan det är påstås bara vissa politiker i regering, som kallas för korrumperade politiker. Allt det är lögn som leder världens population i genocid oavsett ras och religion tillhörighet. Det är världens regeringar som mördar folk lagligt som standard, under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Sådana lögner och falska påstående är att det ska påstås vara, Illuminati, Freemason, New World Order, Satanister och så vidare för att folk ska tro på att regering har blivit infiltrerad av sådana hemliga grupper som har stor makt genom att dom har mycket pengar som dom använder för att korrumpera världens politiker för att världens civila befolkning ska bli mördade lagligt, medan det ska påstås inte vara alla världens existerande regeringar, som mördar folk. Det som folk är lurade i att folk ska tro på är att världens regeringar bryr sig om dom och att när folk har blivit mördade genom statliga system, då är det någon annan som har mördat dom och inte regering. Men det är inte Illuminati, Freemason, New World Order, Satanister och så vidare som mördar folk på industriell skala genom statliga system. Det är exakt världens politiker som har och har haft hela tiden all makt i sina händer och som mördar var sitt folk helt lagligt genom statliga system och genom samhället och det genom olika dödliga bedrägerier och genom att lura folk i döden. Vi vanligt folk är boskap djur för världens makt och rika eliten, som mördas med hjälp av våra religioner och religiösa präster som lurar oss i tro på att vi som folk med samma religionstillhörighet betyder något för våra politiker med samma religiösa tillhörighet. Men det är bara en lögn och det handlar inte om oss som folkgrupp. I stället handlar det om vår regering som tillsammans med alla existerande världens regeringar ingår i den världens makt och rika eliten som tillsammans mördar oss vanligt folk oavsett ras och religionstillhörighet, när vi blir måltavla för dom. Även helt oskyldigt folk vuxna, unga och barn mördas bara på grund av dom är obetydliga för makt och rika eliten och bara för att dom upptar plats på den här överbefolkade planet och då ska dom mördas genom statliga system så att världens population kan sänkas ner. Om sådant folk blir lurade genom någon av alla förintelsesystem döds fällor, då betyder det att dom inte är intelligenta tillräckligt för dom gick på den dödliga bedrägeri och som sådana är dom mindre värda och då är det lika bra att dom dör. Bara dom smarta håller sig i livet och det är sådant folk, världens makt och rika eliten vill ha kvar som levande för då blir samhället mer smart och produktiv, medan den blir samtidigt rensad av dumt och mindre intelligent folk. Den här smartare folk som lever kvar är tillräckligt intelligenta att dom aldrig ska våga göra motstånd mot makt och rika eliten, på grund av att dom har redan insett allt det som jag skriver i den här bloggen om, medan dom dumma inklusive mig själv får dö. Dumma människor är även bereda att slå på käften av världens makt och rika eliten och på så sätt kan dumma människor leda dom i döden på samma sätt som dom leder oss vanligt folk i döden, på grund av att dom inte inser den här hemlighet som jag berättar om och på så sätt är dom inte medvetna vilken livs fara världens makt och rika eliten utgör för oss alla vanliga människor och även jag är dum människa på grund av att jag har gåt i den förintelsen av världens civila befolkning. Vi är alla dumma för världens makt och rika eliten. Bara dom som håller tyst och som följer sina politiker blint och som ifrågasätter inget är smarta människor för världens makt och rika eliten. Det finns inget att bli red för på grund av att dom kommer döda oss ändå oavsett vad vi gör. Politiker oavsett vilken parti de må tillhöra, har tillsammans skrivit vad den psykiatern ska säga. Det är regering som behöver psykiatrin så att de kan komma åt och att dom kan mörda folk som begår inget brott. Det är lätt för alla existerande regeringar att döma folk till fängelse när folk har begått brott eller till dödsstraff i länder där dödsstraff används som straffmetod, om folk har begått mord. Men hur kan regeringar döma folk till döds straff och fängelse, medan folk inte har begått något brott som motsvarar detta döds straff. Det är deras verktyg, psykiatrin som ger dom den lagliga möjligheten att döda vanligt folk utan att världens makt och rika eliten blir skyldiga för mord på civil befolkning. Mord

79

kallar dom för vård mot psykisk sjukdom depression och så pågår den genocid på vanligt folk världen över oavsett ras och religion nu i dom senaste 100 år. Har du blivit skadad genom elektrisk bedrägeriförintelse system, då är du döds dömd och då kommer du att dö. Om det pratar jag sanning och inte dom. Dom ljuger för hela mänsklighet som är vanligt folk. Sen på slutet av video pratar dom om CCHR som hjälper folk som är inlåsta i många år i psykiatri. Det är ytterligare et till vilseledande propaganda som har för syfte att skylla all skuld bara på psykiatrin som också är en skyldig döds industri men dom är bara verktyg åt regering som regering använder för att vanligt folk ska kunna mördas lagligt. I dom video skiller dom på Psykiatrin men inte på regering och hela statliga system som är den verkliga skyldiga Bödel.

ECT Electroconvulsive Therapy The FACTS

ECT Electroconvulsive Therapy The FACTS

(https://www.youtube.com/watch?v=iLICLEgASFQ&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=79&ab_channel=CCHRSouthAfrica)

I den här video om ECT visar dom för folk att även om patient vill inte ha ECT chock så kan psykiater gå till domstol för at få domstol beslut att påtvinga ECT på patienten. När regering vill döda någon vanlig människa, då använder regering bedrägericirkus statliga institution Domstol, för att patient ska bli tvungen att få ECT med tvång, utan att patient har gett sitt samtycke till det förstörelse av hans hjärna. Det är den samma påstås rättvisa Domstol som dömer folk för brott som folk har begåt. Dom dömer folk för brott i fal där folk har skadat annat folk fysiskt, medan domstol ger laglig rett åt psykiater för att Psykiatrin ska skada den inlåsta patient oändligt många gånger mer, än vad folk har gjort ute på gatan genom våldsbrott misshandel. Domstol ger Psykiatrin rett att verkställa döds straff på patienten under påstående av Depression. Hela den Domstol är en regerings teaterföreställning åt vanligt folk, så att folk blir lurade i tro på att regering straffar brott och att folk lever sina liv i säkerhet och trygghet med sina barn. Men dom visar inte för folk att lagar och regler gäller inte regering och statliga system. Världens regeringar begår brott dagligen på civil befolkning och när staten begår brott, då är det aldrig brott. Brott som vanligt folk begår är brott, medan den värsta brott på den här planet, genom att stycka och lemlästa kroppen på folk genom den elektriska förintelsen är inte brott. Även skjutning med vapen och stick sår med kniv skapar mindre skador på den mänskliga kroppen, under villkor, att man inte har dött på grund av sådana skador. Sådana skador kroppen kan läka medan elektriska skador kroppen aldrig kan läka. Kroppen läker inte ens elektriska skador. Det blir bara värre med tiden och om det uttalas inte et ord om i den här videon. Däremot säger dom att självmord ökar 27% direkt efter et år, då patient har fått ECT och det bekräftar att jag har rett. Det som dom säger att självmord ökar 27% efter et år, är den moment då neuroner i hjärna och nervsystem i kroppen börjar att dö. Det är vad världens regeringar är ute efter. Det tortyr lidande och döden är det som världens regeringar är ute efter att framkalla på vanligt folk. Om folk aldrig begår brott och om folk är oskyldiga, men regering vill ändå döda dom, då är det genom den tortyr av lidande i agoni och pågående döds process, som driver folk till att folk ska begå felsteg i livet och det är genom det tortyren folk gör sig till skyldiga och det med tvång. Alla naturliga mänskliga egenskaper som varenda normal människa har som standard, är hos skadat folk utraderade. Man dör på många olika sätt samtidigt medan man fortfarande lever. Det är det lidande som uppstår efter et år som driver folk till att folk begår självmord och varenda regering på den här planet vet om det. Det är regering som använder psykiatrin för att folk ska ledas i döden genom ECT hjärnskador och genom den övriga elektriska förintelsen. På grund av elektriska skador som döende, förlorar folk sitt förstånd och på grund av personlighets förändrad identitet och livet under fysisk och mental tortyr lidande, begår folk fel tack vare förlorad kontroll över sitt beteende som elektrisk skada framkallar. Elektrisk förintelse har världens regeringar implementerat in i vartenda samhälle på den här planet just bara för den anledning att folk ska begå fel steg i sitt liv, så att folks liv ska bli alt svårare att leva. Ju svårare liv blir med förlorad fysiskt och mentalt hälsa och med att masa

80

problem i livet som elektriska skador har framkallat med tvång genom att beröva folk fysiskt och mentalt hälsa, blir man alltmer skadad fysiskt och mentalt. Det är en dödligt permanent spiral som förstör fysiskt och mental hälsa alltmer och mer. Med elektrisk skada har det en början och början är den dag då man har blivit skadad, medan den har sin slut först när man har dött. Den spiralen av fysisk och mental förstörelse av en människa, resulterar bara i mer felsteg i livet som i sin tur skapar fler problem i livet. Elektrisk skada är tortyr till döds, som framkallar bortom alla kontroll kamikaze vredesutbrott med tvång, som i sin tur provocerar fram vrede och hat och vilja att hämnas. Även om man vill inte hämnas så torteras man ändå om och om igen på nytt med våg efter våg av dödligt lidande i sorg, nedstämdhet, stress, smärtor, vrede, hat, desperation, förtvivlan på grund av att man vill leva, medan hela döende kropp visar en, att man närmar sig till sin död. För mig varje dag är kamp på liv och död. Suggestivt kämpar jag för att jag ska må bra men det enda som jag kan gör är att vitna på hur min kropp dör. Jag vitnar och upplever den tortyr som min döende kropp framkallar och torterar mig med. Folk dödar folk för nästan ingen anledning. Här är det svensk regering som har begått brott på mig genom statliga system och genom hela samhället.

Sinful.se – dödens sexshop

Att jag har polis anmält den danska Sinful och att svenska staten stoppar mig från att jag ska ta det till domstol, är ytterligare psykologiskt tortyr av mig. Att jag har insett att svenska staten tillsammans med varenda ett land eller stat på den här planet begår det massmord på var sitt folk under påstående att det är inte ens brott, är skrämmande insikt och ytterligare psykologisk tortyr av mig. Att världens makt och rika eliten tillsammans mas mördar oss alla vanliga människor vuxna, unga och barn helt lagligt medan dom förhindrar oss från att vi ska bevisa att vi har blivit utsatta för brott när vi är skadade och när vi håller på att dö, är psykologisk tortyr av det värsta slag. Att världens makt och rika eliten straffar oss vanligt folk för brott som vi har begått, medan dom själva begår oändligt många gånger mer fruktansvärda och värre brott, på oss vanligt folk genom censor och regeringars lögner under påstående att det är något ofarligt för att vi vanligt folk ska luras i deras dödliga förintelsesystem, är kulmen på regerings ondska, som kan bara klassas som Genocid (Brott mot Mänsklighet, på var sin civila befolkning). Världens makt och rika eliten är regerings statliga kriminella massmördare, brottslingar och mäktig statligt kriminell Genocid maffia. Världens makt och rika eliten har ägarrett av våra och våra barns kroppar. Dom hart ägarrett på hälsa, kroppen och liv av oss och våra barn. Dom har ägarrett på oss vanligt folk och våra liv exat på samma sätt som dom har ägarrett på boskap djur som slaktas i slakterier. Det är det som vi vanligt folk inte ser foran det är för sent när vi har blivit dödligt skadade. Världens makt och rika eliten slaktar os vanligt folk och dom slaktar våra barn som om vi vare boskap djur. Genom medier lurar dom oss på att det är inte så. Dom har lurat oss vanligt folk i att vi ska tro på att dom bryr sig om oss och våra barn, medan dom slaktar oss en efter en och det kallar dom för sjukvård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Genom den mänskliga historien, genom medier har dom placerat oss massa distraherings metoder som ska ockupera vanligt folks uppmärksamhet, för att vi inte ska inse att dom i verklighet mördar oss alla och våra barn. Elektriska skador slutar i att man antigen begår självmord på grund av lidande, eller att man dödar någon av dom och då är det dom som klasar en om psykiskt sjuk mördare, för att övriga vanliga folk ska se en som psykiskt sjuk individ som har förlorat kontakt med sin sunt förnuft och det verkliga livet. Jag skulle våga slå vad på att fal där när kriminella blir uthängda i medier för brott som dom har begått, varenda regering på den här planet ljuger att kriminella har begått även mer brott än vad dom har gjort i verklighet. Regering ljuger och tillägger brott som dom inte har begått bara för att regering ska kunna straffa dom till många mer år till fängelse. Baserat på lögner straffas folk som har begått brott. Som ni ser själva genom min blogg visar jag till er vanligt folk att regering mas mördar oss alla vanliga människor lagligt genom rena lögner, på att deras mord på oss vanligt folk är inte ens brott. Jag skriver den här bloggen nu i mer än 5 år nu. Alla som har läst den här bloggen vid det här läge inser att elektrisk förintelse är det mest dödliga och den är värsta massförstörelse vapen system på hela planet i fredstid. Dödlighet som elektrisk förintelse framkallar på folk är 100%. Inte ens en enda människa på den här planet har

81

överlevt elektriska skador. Med det insikt borde vanligt folk och alla existerande världens kriminella ersätta pistol och kniv med Stun Gun. Som jag sa varenda regering på den här planet pointerar brott som våldsbrott, misshandel, våldtäkt av kvinna, våldtäkt av barn, skjutningar på gatan, knivattacker på gatan som det värsta brott som det får pratas i medier om, medan brott som världens regeringar begår tillsammans med den rika eliten, är inte ens brott. Brott som våldsbrott, misshandel, våldtäkt av kvinna, våldtäkt av barn, skjutningar på gatan, knivattacker på gatan, straffar regeringar hårt och det inte på grund av att folk begår det brott på varandra, utan dom straffar sådant brott hårt på grund av att dom själva ska bli skyddade. Om en vanlig människa begår någon av dom brott på dom själva som är makt och den rika eliten, då kommer folk straffas hårt med näst intill livstids fängelse. Dom dödar våra barn och kom ihåg det och glöm det aldrig någonsin i ert liv. Världens regeringar slår där det gör mest unt för oss vanligt folk vuxna. Dom slår på våra barn. Dom skadar våra barn till döds genom multi sätt eller hybrid förintelsesystem metoder som är integrerade i statliga system. Det är även svårt för vanligt folk att inse att ens barn mördas sakta av regeringen genom avancerade metoder, avancerade osynliga Psykotroniska vapen, genom statliga institutioner som polisen, skolan, socialen och vården där dom likviderar våra barn systematiskt dolt och obemärkt, sakta men säkert genom årtionde, för att det ska inte bli upptäckt av oss vuxna och att skuld på våra barns undergång ska skyllas just på våra barn och på kultur i samhället som ska påstås vara orsak till att våra barn har tagit fel beslut i sitt liv som har ursakat deras avslutade liv. Vad händer då om en vanlig människa som har insett det sanning att det är staten som har ursakat en döds fal i familjen speciellt om det handlar om et barn? Vad om den individ tar en Stun Gun och gör samma sak på någon av makt och rika eliten och ger en permanent dödlig elektrisk chock till deras familj medlemmar? Enligt världens makt och rika eliten, elektrisk förintelse är inte ens brott. Varenda regering på den här planet vet att det är mord och att det är verkstelning av döds straff. Medier kommer altid ljuga. Medier kommer aldrig säga att kriminella har get en elektrisk chock till familj medlemmar av makt och rika eliten. Offentligt i medier påstår regeringar att Stun Gun eller Taser ursakar bara starkt smärta i kroppen, för att det elektriska förintelse ska klassas som något ofarligt. Att det innebär döden för den som får chock, är hemlighets stämplat information som censureras för världens vanliga folk, så att världens regeringar kan begå det massmord på civil befolkning vidare helt lagligt utan att dom blir skyldiga för mord. Om en vanlig människa ger en elektrisk chock på någon familj medlem av den makt och rika eliten, då kommer polisen och medier ljuga att det är kriminella som har torterat dom med järnrör, att dom har orsakat fysiska skador genom misshandel och så vidare. Men dom kommer aldrig nämna att det var bara en elektrisk chock och inget mer. Då straffar makt och rika eliten dom samma människor till tjugotal år för brott som dom har inte ens begått. Och jag undrar, även om en vanlig människa hade get en elektrisk chock med Stun Gun, till vilken fängelsestraff dom skulle döma den människa till, med tanke på att Stun Gun säljs helt lagligt som ett inte dödligt vapen? medan världens regeringar vet om att sådan attack är verkställt mord. Världens makt och rika eliten kommer aldrig att nämna genom medier att en vanlig människa har get en elektrisk stöt först på grund av att om dom nämner att en vanlig människa har använt Stun Gun, då kommer det bli en idé åt hela civil befolkning så att även dom kan komma på samma idé att använda Stun Gug i stället för pistol och kniv, som lämnar alltid synliga bevis på kroppsskador. Medier nämner bara brott där pistol och kniv används för att folk ska suggestivt stimulerade att använda just pistol och kniv. Dom skador är lätta att bevisa medan skador som Stun Gun orsakar, är dödliga till 100% och dom är omöjliga att bevisa, för det finns inga synliga skador på kroppen. Om vanlig människa har skadat en av dom alla ur den världens makt och rika eliten, då kommer dom säja i stället att en man har attackerat en annan man och då vanliga folks uppmärksamhet alltid riktas på vanligt folk, för att vanligt folk ska mörda varandra men att dom aldrig ska slå på makt och rika eliten. Redan genom medier har världens makt och rika eliten övertagit kontroll över vanliga folks beteende och handlingar så att världens makt och rika eliten kan i all framtid leva i säkerhet och trygghet med sina familjer, medan dom samtidigt mördar vanligt folk och folks barn

82

lagligt utan att folk någonsin inser på vad det i verklighet pågår i den värld av våra härskare, som är makt och rika eliten. Att vanligt folk mördas av världens regeringar genom elektriska förintelse är helt lagligt och det är helt OK, medan om vanligt folk använder elektrisk förintelse för att döda på samma sätt någon ur den världens makt och rika eliten, då namns inte ens Stun Gun någonstans. I stället tror jag att dom ljuger om att man har använt sig av en massa våldsbrott och så vidare för att folk inte ska börja använda sig av den mest dödliga vapen på den här planet och det är den elektriska förintelsen. Har du skadat en människa med elektrisk chock då kommer den människa att dö. Det finns ingen återvändo från döden för det människa. Det här är vad som pågår i det verkliga livet. Lagar är till att bara skydda världens makt och rika eliten, medan makt och rika eliten dödar oss alla vanliga folk och våra barn och det massmord på oss döljer dom genom censur och regerings lögner. Världens regeringar döljer för folk att elektrisk förintelse är i själva verket dödligt masförintelsevapen på civil befolkningen världen över. Elektrisk förintelse är enkelriktat biljett i döden. Om man inte hämnas, då har man kvar bara en val som man kan ta och det är att begå självmord för att lidande ska upphöra. Om man däremot väljer at fortsätta leva, då går man mot en helvetets liv av fysisk och mental tortyr till döds. Även om man vill leva, så kommer man ändå att dö till slut på grund av att kroppen slutar att fungera och organen i kroppen sviktar och då dör man på grund av organsvikt eller nekros i kroppen som uppstår till slut på grund av elektriska skador. Man kan dö i elektriska skador på tjugotal och mer av olika sätt. Oavsett vilken sätt det må vara, så dör man under påstående att man har fåt hjärtinfarkt, stråke, diabetes och så vidare. Med elektrisk skada folk är berövade av själva livet och utan att man klarar känna att man lever man kan inte bli normal. Därför har världens regeringar infört elektrisk förintelse i samhället för att folk ska bli förvandlade från normalt folk till galet folk, för att världens regeringar ska kunna låsa in eller döda var sitt eget folk helt lagligt, utan att dom själva blir skyldiga för mord. Alt det klarar dom genom att klassa genocid på var sitt folk under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg, försäljning av påstås ofarliga produkter som är i själva verket dödliga och så vidare. Elektrisk skada drar våldsam beteende ur folk, även om folk har aldrig varit våldsamma innan elektrisk skada. Alla elektriska skador tillverkar vrede utan någon anledning och det är det som förvandlar en fredligt lugn människa till en våldsam och arg individ med vredes utbrott beteende som kan mer rett kallas för vansinne. Genom elektrisk förintelse förvandlar världens regeringar folk till brottslingar, mördare och självmord benägna individer på grund av lidande. Det slutar alltid i döden. Världens regeringar påstås kämpar emot våldsmän men här ser ni att världens regeringar framkallar våldsam beteende i folk med tvång genom att utsätta folk för brott genom den elektriska förintelsen. När folk skadade av elektrisk ström begår ett våldsbrott, då blir dom inlåsta i mentalt sjukhus på grund av att elektrisk skada är direkt kopplad till psykiatriska vården. Det är genom elektrisk skada världens regeringar låser folk i mental sjukhus. Världens regeringar låser skadad folk i mentalt sjukhus när folk har begått ett våldsamt brott, medan brott som vanligt folk skadad av elektrisk ström har blivit utsatta för är inte ens brott. Genom psykiatrin berövas folk fysiskt och mentalt hälsa. Folk berövas den personliga identiteten, minnena ur det egna livet, så att allt det mänskliga i folk ska förstöras och sluta existera för att folk ska på grund av detta begå självmord. Om man trots allt inte klarar att begå självmord, då dör man alltid till slut på grund av kroppsskador. Psykiatrin påstås botar galenskap, våldsamt beteende, vredes utbrott, depression och allt det med ECT chock, medan dom inte säger att dom framkallar den våldsamma beteende hos folk genom ECT elektrisk hjärnskada och den övriga hela existerande elektriska förintelsen. Psykiatrin berövar folk deras personliga identitet genom att skada hjärna både med ECT och den övriga elektriska förintelsen. Det spelar ingen roll av vilken elektrisk apparat man har blivit skadad av, för skada och lidande i agoni och den tortyren till döds, är det samma för hela elektriska förintelse. Allt det tillsammans är elektrisk förintelse som har mördat mer folk över hela planet i senaste 80 år än vad det har dött folk i både första och andra världs krig tillsammans. Det här är hemlighets stämplad information av alla världens regeringar så att dom kan tillsammans mörda oss vanligt folk och våra barn. Den informationen kan man inte hitta

83

någonstans vare sig i böcker, TV, radio eller internet. Att skada folk genom elektrisk ström är den mest barbariska och den mest onda brott som kan begå på en människa. Det är inte kriminella som är onda. Det är regering som är oändligt många gånger mer ond än vad kriminella någonsin har varit. Brott som regering begår på vanligt folk är stor som en fotbollsplan, medan för att man ska kunna se vanligt folk kriminellas brott, då måste man använda sig av mikroskop för att man ska kunna se deras brott på den fotbollsplanen, av världens makt och rika elitens Genocid över världens civila befolkning. Vanligt folk begår mord på en eller några människor, medan varenda regering på den här planet har mördat många miljoner av sitt eget folk genom den elektrisk förintelse och övriga förintelse sätt, som presenteras för världens civila befolkning, som hjälp åt folk. Elektrisk hjärnskada sprider sig vidare till friska delar av hjärna där även friska neuroner förändras och dör. Det är döende neuroner och döende nervsystem som framkallar fysiskt och mentalt lidande i agoni, där personliga identitet förstörs på så sätt att den upphör att existera alt mer ned tiden. Men det är bara ord som jag använder för att beskriva det fysiska och mentala lidande som jag torteras med. Det måste man uppleva för att man ska tro på att det är ens möjligt och att man kan förstå hur smärtsamt och fruktansvärt det döende process i elektriska skador är. Den kan jämföras bara med folk som har blivit masmördade genom genocid i krig över hela planet genom den hela mänskliga historien. Om ni undrar på hur mycket det gör unt i kroppen och unt i mentala sinnen på grund av den tortyr som elektrisk skada framkallar utan någon anledning, då är det lika smärtsamt som den fysiska och psykiska smärta som folk har blivit utsatta genom Genocid i Srebrenica, Jasenovac, Auschwitz och så vidare, men som har överlevt detta. I deras fal kan dom fortsätta leva, medan det brott att skada folk med elektrisk ström man kan inte överleva. Man fortsätter at dö tills man har dött på riktigt. Det här att bli skadad genom det regerings elektriska förintelse, är oändligt många gånger värre än fysisk tortyr av folk i krig. Dom människor av 27% i dom videon som har begått självmord direkt efter et år, då den tortyr har uppstått är folk som har upplevt den här tortyr som jag torteras med. Så fort dom människor har fåt den tortyren direkt har dom beslutat att begå självmord på grund av att det inte går leva med den lidande i agoni. Det var förmycket av lidande för dom. Som jag sa det går inte leva med kroppen som dör fysiskt och mentalt i elektriska skador. Även dom som inte har begått självmord torteras alltmer och mer och för eller senare kommer även dom begå självmord och dom nämns inte i den videon. Det är vad elektrisk förintelse är för något. Det är en pågående tortyr i dödsbädd lidande i agoni i sin livs slutskede som aldrig upphör. I stället blir den bara starkare och den dag då man klarar inte mer av den lidande då begår man självmord. Alla skadade begår antigen självmord eller så dör alla på grund av fysiska kroppsskador som driver kroppen med tvång att svikta och dö. Det är mord under påstående av vård mot fantasi farliga diagnosen Depression. I den video visar dom att det finns ingen skillnad på behandling av depression genom ECT när folk får placebo ECT utan elektrisk chock, eller när folk får verkliga ECT chock. Dom här som klagar på sina skador har fått kanske en ECT med elektrisk chock och 19 placebo ECT för att dom ska tro på att dom har fått 20 ECT behandlingar. På så sätt genom psykiatrin skapar världens regeringar villfarelsebild av verklighet för att ECT chock ska se ut för vanligt folk som mindre farligt. Syfte med det världens regeringars kriminella 100% media lögn propaganda, är att lura vanligt folk över hela planet i tro på att elektrisk ström även på över 400 volt är inte farligt för den mänskliga kroppen, så att folk ska luras i skador på 9 volt som är garanterad död och efter det skada får man genom Psykiatrin påtvingad ECT chock på över 400 volt och det med tvång. Dom vill föreställa det att folk lever fortfarande efter 20 ECT behandlingar med minnesförlust, medan i verklighet en enda ECT chock innebär garanterad död. Dom säger även att det är 13 gånger större risk att folk ska begå självmord på grund av ECT än om folk inte hade fått ECT alls. Varför skadar dom då folk med ECT om det är 13 gånger större risk? Dom skadar folk av anledning för att regering vill att folk ska straffas till döds genom psykiatrin under påstående av vård, så att regering inte blir skyldig för mord på patienten. Det är laglig regerings offentliga verkstelning av döds straff på folk under påstående av vård. Världens regeringar sänker ändå världens civila population ner, på den här planet och någon

84

måste dö. Då är det självklart att det ska vara vanligt folk som ska dö, än att världens makt och rika eliten ska vara den som ska dö. Hela statliga system finns till för att skydda bara världens makt och rika eliten. Det är dom som driver samhället ekonomiskt så att den fungerar. Rika eliten har pengar medan regering är mer eller mindre deras verktyg och regering är den som håller kontroll över befolkningen genom statliga system. Därför är makt och rika eliten en och samma sak och det har dom varit genom den hela mänsklighetens historia, medan vanligt folk alltid har varit deras slavar. I för tiden har dom mördat var sin befolkning vanligt folk vuxna unga och barn utan att dom har behövt förklara sig för folket, medan nu har mediapropaganda utvecklats till fulländning och tack vare detta ljuger dom oss vanligt folk rett i våra ögon, under påstående av att vi har mänskliga rättigheter och frihet att uttala oss fritt som är en ren lögn, medan dom mördar oss under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Makt och rika eliten är den mänsklighet som dom pratar om, medan vi vanligt folk och våra barn är deras egendom. Vi vanligt folk över hela planet oavsett ras och religion är deras moderna slavar som dom slaktar hur det passar dom. Vanligt folk upptar bara plats på den här planet och vanligt folk bara kostar samhället. Världens regeringar förkortar folks liv genom kriminella förintelsesystem som är integrerade i statliga system, medan ålders grens ner folk får gå i pensionen flytas alltmer in i djup ålder. Antigen ska folk dö innan folk har gått i pension på grund av att folk har blivit skadade genom regerings kriminella förintelsesystem, eller så folk ska bli mycket gamla när folk är pensionerade för att folk ska dö kort efter folk har blivit pensionärer och då behöver regering inte betala ut pension till folk. Tillägg till detta att pensionärer luras i elektrisk förintelse som leder pensionärer i psykiatrin, där deras liv kommer förkortas och då förstår man att vi alla vanliga människor både gamla, vuxna, unga och barn mördas av våra regeringar genom regerings lögner som resulterar alltid i döden for vanligt folk. Mitt lidande är oändligt många gånger värre från lidande som dom här patienter vitnar om i dom två videor om psykiatrin och ECT. Det är så mycket dom inte säger om sina skador. Det som dom patienter pratar om är inte ens i närhet till hur fruktansvärd den hjärnskadan är i verklighet. Dom pratar sanningen men jag har svårt med att tro på att det är bara det som dom säger om sin förstörda hjärna och förstörda kropp. I verkliga livet i många fall påtvingas ECT på patienter inlåsta på mentala sjukhus. I många fall, tror jag att patienter drogas och tas till ECT medan patienter sover, så att de inte ens vet att de har fåt ECT. Det enda som de märker nästa dag är att dom känner sig fysiskt och mentalt förstörda, förvirrade med smärta och minnesförlust. Det som dom upplever är att dom har blivit inlåsta på det galenskapens hus och att dom har blivit livshotande skadade, för det är i verklighet på vad folk känner som skadade av elektrisk ström. Som skadade, mår folk dåligt fysiskt och mentalt värre än någonsin i sitt liv tidigare. Dom förlorar sitt förstånd, själ och sit liv. Här påstår dom att ECT elektrisk chock genererar elektrisk spänning på 428 Stun Gun chock och det är en ren fantasi lögn. Det är extremt vilseledande avsiktligt utlagd kriminell lögninformation och mediapropaganda för att presentera Stun Gun som är en och samma sak som Taser, som ofarlig för mänskliga kroppen. Efter som ECT, Taser eller Stun Gun presenteras som något ofarligt, som i själva verket är dödligt och genom att regering aldrig nämner apparater på 9 volt som något farligt, döljer världens regeringar att folk mördas genom både ECT, Taser eller Stun Gun och att folk mördas genom apparater på 9 volt och den övriga elektriska förintelsen ​som jag har redan nämnt genom den här bloggen. Det mediapropaganda har för syfte att folk inte ska veta att elektrisk ström skadar nervsystem till döds på några minuter genom trojan dödliga apparater på 9 volt och apparater med mindre elektrisk spänning än det. Om folk trots allt har börjat tvivla i fal det kan vara farligt, då vill världens regeringar håla folks tvivel och uppmärksamhet riktad på just bara ECT, Taser och Stun Gun som regeringar påstår är helt ofarliga. Psykiatrin skadar folk till döds genom ECT, medan polisen skadar folk till döds genom Taser. På så sätt ingjuter världens regeringar rädsla i folket för att folk ska frukta psykiatrin och polisen. Om man fruktar dom, då är man automatisk skrämd till tystnad och lydnad av staten, för dom är ju bara verktyg åt regering för att regering ska utöva makt, kontroll, manipulering och mord på sin egen civila befolkning. Genom mainstreammedia

85

manipulerar världens regeringar var sitt folk genom att övertyga civil befolkning att den elektriska förintelsen är ingen förintelse av civil befolkning utan att det är hjälp från regering åt sitt folk. Utöver detta lurar världens kompletta mainstreammedia var sitt folk i tro på att regering bryr sig om sitt folk, medan folk inte inser sanningen att världens regeringar dödar var sitt eget folk först när folk har blivit utsatta för det regerings massmordgenocid brotts övergrep. Världens regeringar vill ha folks uppmärksamhet riktad bara på höga elektrisk strömspänning av chocker på över 400 volt och upp till 1000 volt. Det propaganda har för syfte att folk ska se elektronisk ström som något ofarligt, för om folk får ECT chock på över 400 volt och om folk inte dör av detta, då tror folk att det inte skadar kroppen till döds. Om 400 volt tar inte livet av folk, då finns det ingen chans att apparater på 9 volt och mindre kan bli farliga för mänskliga kroppen. Det är vad världens regeringar vill att folk ska tro på och det mediapropaganda bedrägeri fungerar perfekt, för folk tror just på det. Världens regeringar håller hemligt för folk om hur elektrisk ström påverkar den mänskliga kroppen. Jag har beskrivit hur elektrisk ström tar livet av mig genom 9 volt dödliga bedrägeri apparat nu i över 5 år och nu räknar jag mina sista dagar i mitt liv. Jag dör nu. Men, folk som har blivit skadade av ECT vitnar om sina skador och det information tillåter världens regeringar visas delvis i medier. Dom vill att folk ska veta att ECT skadar folk för att folk ska bli redda för Psykiatrin och staten. Men dom vill inte visa information att folk dör på grund av ECT alltid efter några år. Genom fysisk tortyr som till exempel i Guantanamo fängelse, folk upplever att man är torterad för varje dag då folk blir utsatta för den fysiska tortyren. När tortyr har upphört och om folk blir däremot släppta ut i frihet, då har den tortyren upphört helt medan traumer finns kvar. Efter det kroppen läker fysiska skador och delvis mentala skador, medan med att skada folk genom den elektriska förintelsen, får folk en nervskada där man upplever bara en liten domning och efter ett år uppstår smärta med lidande i agoni då nervsystem har börjat att förändras och dör. Efter et år är hela kroppen och kroppens nervsystem i pågående döende process som slutat alltid i döden med skador och traumer som bara multipliceras alt mer och i detta fal kroppen läker varken skador eller traumer. Det slutar alltid i döden till slut. Genom elektrisk förintelse, världens regeringar lurar var sitt folk i elektrisk skada och efter det brott torteras den skadade människa resten av sitt liv tills den människan har dött. Därför säger jag att elektrisk förintelse är värre än krig och det genocid begås på hela världens civila befolkning oavsett ras och religion och det helt lagligt. Vuxna, unga och barn mördas av varenda regering på den här planet och det helt lagligt under påstående av vård. Världens regeringar har stoppat i folks hem trojan dödliga apparater på 9 volt under falska påstående av användnings syfte som alltid skadar folk till döds. Om apparater på 9 volt uttals det aldrig et enda ord om. I stället världens makt och rika eliten reklamerar sådana apparater med all tillgänglig mediapropaganda under olika påstående som något helt ofarligt. Dom enda människor som vet att världens regeringar mördar folk genom det elektriska förintelse genom sådana bedrägeri apparater på 9 volt, är folk som har blivit skadade en enda gång av dom apparater. Men då är det redan för sent, för man alltid dör på grund av detta och man blir censurerad av varenda regering på den här planet när man har börjat prata om sina skador. Det är egentligen väldigt enkelt att förstå. Regering fängslar folk som begår brott. När regering genom polisen har skaffat bevis för det brott, då dömer regering den människan genom domstol till fängelse. Genom medier visar dom det fal i TV för att det information ska känna syfte till att stationera ett exempel före övriga befolkningen så att övriga befolkningen ska skrämmas till tystnad och lydnad av regering. Dessutom ska folk skrämmas så att folk själva inte begår liknande brott. Men, regering vill ha åtkomst åt hela lands befolkning. Ingen människa ska bli onåbar för världens regeringar. Dom vill ha kontroll över hela befolkningen så att dom kan nå både vuxna, unga och barn som begår inget brott. Världens regeringar är ute efter även den övriga befolkningen som begår inget brott. Hur ska regering kunna låsa in folk som är inte våldsamma, som har ingen våldsam beteende, som är nöjda med sitt liv, så länge folk har sin hälsa och så länge ingen slår och torterar folk. Folk kräver inte mycket från livet så länge folk har mat på bordet till sina barn. Folk är nöjda med sina liv även om folk lever i fattigdom. Nu kommer världens

86

makt och rika eliten i bilden. Världens makt (världens regeringar) och världens rika elit, ljuger för var sitt vanligt folk genom all var sin existerande mediapropaganda i tusen olika utformningar om hur dom bryr sig om folk. Hela den världens mediapropaganda har för syfte att bara övertyga folk i tro på att regering skyddar folk genom statliga system, ger vård till folk genom vården, skyddar folk genom polisen, ger till barn och unga skolundervisning och utbildning, skyddar barn genom socialen, ger vård till folk mot psykiska sjukdomar genom psykiatrin och så vidare. Folk tror på regerings lögner tills den moment då man blir dödligt skadad till exempel genom den elektriska förintelsen. Hur ska regering kunna låsa in folk som är inte våldsamma, som har ingen våldsam beteende, som är nöjda med sitt liv, så länge folk har sin hälsa oskadad och så länge ingen skadar, slår och torterar folk. Världens makt och rika eliten klarar allt det genom elektrisk förintelse. Därför världens regeringar tillåter att folk ska få prata bara om folk som är skadade av ECT genom psykiatrin, men aldrig om folk som är dödligt skadade av apparater på 9 volt. Därför genom dom här två videor om psykiatrin och ECT, folk bara luras i även större falsk känsla av säkerhet och falsk bild av verklighet för att folk inte ska bli medvetna att folk utsetts för den största och värsta brottslighet, av alla existerande världens stater genom den statliga system. Världens regeringar pratar hela tiden om krig och brott som folk har blivit utsatta för i krigstillstånd, medan dom håller tyst för folk att folk mördas genom statliga system och det i fredstid. Folk ska inte ge något motstånd mot makt och rika eliten, medan folk tillsammans med sina barn mördas av den samma makt och rika eliten. Avsikt med dom två videon om psykiatrin och ECT, är till att vilseleda folk i tro på att folk ska tro att alt är avslöjat. Det är lätt att folk ska håla sig borta från psykiatrin genom att inte välja gå till dom och man kan välja att inte ta mediciner, då man kan bota sig själv genom att ordna problem i livet och genom att träna eller promenera, och genom att äta nyttig mat. Det är lett att håla sig borta från polisen genom att vilja att inte begå brott. Det är den elektrisk förintelse på 9 volt som skyddas av världens makt och rika eliten från att den ska bli avslöjad för vanligt folk världen över som något livshotande farligt och dödligt. Den elektriska förintelse på 9 volt, är den mest effektiva verktyg som staten använder för att komma åt vanligt folk som begår inget brott. Världens regering är ute efter att utradera hela familjer ur samhället som begår inget brott.  Inlåsning av folk, eller mord så spelar det ingen roll, bara så länge folk försvinner ur samhället och då är världens makt och rika eliten nöjd. Det är lett att fängsla folk som begår brott, men hur kan regering förvandla en fredlig och laglydig människa i ett blodtörstigt monster som har förlorat all sitt förstånd? Världens regeringar påpekar allt brott som vanligt folk har begått på annat vanligt folk.

Dom påpekar:

1-våldtäkt,

2-misshandel där folk fysiskt skadas,

3-mord genom at folk blir skjutna eller knivhuggna eller kroppsskador om folk överlever det,

4-avsiktligt förgiftning av folk,

5-olyckshändelse där man antigen skadas eller dör,

6-Sjukdomar som man lyder i agoni och eventuellt dör på grund av,

7-kropps invaliditet som försvårar och stör livet,

87

8-psykiskt förstånds handicap och psykiska sjukdomar och det finns mer som jag inte kommer på nu.

Genom apparater på 9 volt, som säljs till folk i tusen olika skepnader och utformningar som något ofarligt under falska påstående av användnings syfte, klarar världens regeringar att skada och förstöra var sitt folk systematiskt från grunden på några minuter. Allt som behövs är att folk ska bli lurade att se det elektriska förintelse som något ofarligt. Därför ljuger världens regeringar för var sitt folk att regeringar bryr sig om sitt folk för att folk inte ska förvänta sig dödliga dödsstöt av staten. Genom apparater på 9 volt klarar världens regeringar att framkalla all den förstörelse på den mänskliga kroppen som jag har nämnt.

1-våldtäkt,

(Våldtäkt är sex utan samtycke. Efter våldtäkt kan den våldtagna individ fortsätta ha fullt fungerande sex igen med partner som den individen älskar. Våldtäkt leder inte i fysiska skador av könsorgan. Det brott är klassad av världens makt och rika eliten, som en av dom värsta brott som folk kan begå och det klasar dom som den värsta brott på grund av att dom vill skydda sina egna familj medlemmar och sig själva, så att dom inte blir våldtagna. Om någon vanlig människa begår våldtäkt på världens makt och rika eliten och om någon begår våldtäkt på deras fruar, systrar och barn, då kommer den våldtäktsman straffas med så hårt fängelsestraff att den våldtäktsmannen kommer sita i fängelse i många år eller resten av sitt liv och den våldtäktsmannen kommer få sitt liv helt förstörd genom att hänga honom eller henne upp i medier som den värsta monster, så att det skulle innebära offentligt medialynchning som kommer försegla denna våldtäktsmans liv i permanent skamvrå resten av hans eller hennes liv. Världens makt och rika eliten påstår att dom vill skydda vanligt folk från våldtäkt. Dom skyddar vanligt folk för att dom ska skydda sig själva och sina familj medlemmar, men dom skyddar inte vanligt folk från elektrisk förintelse på 9 volt och mindre än så, så spelar det inge roll. Om vanligt folk testar något av den elektriska förintelsen så kommer dom få nervskador som leder i den här döden som jag skriver om i den här bloggen. Jag har blivit lurad att se det trojan, sexleksak elektriska nervgiftslaktarkniv som något ofarligt medan jag dör nu på grund av den. Jag har testat en dödlig trojan, sexleksak och jag fick amputering av halva kroppen och det kommer slutas i min död. Att folk luras att testa sexleksaker som amputerar könsorgan inklusive hela kroppen är värre än våldtäkt. När man har sådana kroppsskador, då erkänner regering inte skador som man har fått. I stället, hela statliga system bara vidare skickar en till psykiatriska vården där man får prata om sina dödliga livshotande skador med psykiater och psykolog, som bortförklarar den brott man har blivit utsatt av staten, genom att verbalt provocera en själv. När man går till psykiatrin medan man har problem i livet som framkallar psykiskt lidande, då förstör psykiatrin folk med mediciner som dom presenterar för folk som vård och då är psykiater och psykolog väldigt respektfull gentemot mot patienter, på grund av att man kan skita helt och hållet både i psykiater, psykolog och mediciner. Man kan bara gå därifrån och man kan välja att aldrig gå dit igen. Men när man har gått i regerings utlagd bedrägeri elektrisk förintelse, då har man blivit berövad av all sin mentala sinnen. Då är det ens egen kropp som provocerar en själv till vansinne och när allmänna vården har skickat en till psykiatrin, då provocerar dom en, för att man ska börja komma i verbal konflikt med psykiater och psykolog och då förklarar dom en som en fara för sig själv och andra. Då säger dom att man är av stort behov av sluten psykiatrisk vård och då kallar dom på polisen. När man har gått hem, då kommer polisen till ens hem tillsammans med bödel från slutna psykiatriska vården och då låser dom en i mental sjukhus och där dödar dom en med påtvingad ECT. Polisen genom Psykotroniska vapen, vet vilka påstås patienter har farliga vänner bakom sin rygg, som är bereda att skydda sin vän och dom vet vilka har inga farliga vänner alls, som jag till exempel, på grund av att jag har levt mitt liv i isolering på grund av social fobi. Ingen kommer skydda mig från den onda makt och rika eliten. Regering dödar sådant folk som mig genom ECT, på grund av att dom vet att

88

jag har inga farliga vänner bakom min rygg som kommer utgöra et hot mot Psykiatrer i den mental sjukhus som är galenskapens, människor slakteriavrättningsplats genom ECT chocker av vanligt folk. All världens existerande mediapropaganda finns till för att skrämma folk så att folk blir rädda för regerings verktyg som är polisen och psykiatrin. När folk är rädda, då vågar folk aldrig ens tänka tanke på att utgöra et hot för statliga system. Men kriminella är inte rädda för någon. Ge ECT till kriminella gängmedlemmar om ni vågar. Så fort dom ser att deras vän är mentalt förstörd till döds, så vet dom direkt vem den skyldige är. Då kommer psykiaterns huvud att rulla på marken som en jävla boll. Man ska påstås prata om fysiska skador som man fick genom att bli utsatt för brott med psykolog och psykiater. Dom vill att man ska prata med psykiater och psykolog om sina fysiska skador, som har förvandlat ens kropp till en invalid handikappad kropp. När man kontaktar medier över hela världen, så säger dom att dom tyvärr inte kan hjälpa en med detta, på grund av att det inte är lämpligt för att publicera i medier. När man har polis anmält det brott som man har blivit utsatt för, då säger dom att det saknas bevis på dom skador man har fått. När man har gått till allmänna vården för att skaffa bevis på livshotande kroppsskador, då vil hela vården skicka en till nerv och smärt klinik där folk ska utsättas för elektrisk ström genom den redan skadade del av kroppen i en och halv timme under påstående av skanning av nervsystem för att dom ska kunna på så sätt skada en även mer så att man dör ännu snabbare, under påstående av scanning av nervsystem så att kriminella vården påstås ska se omfattning av skador på nervsystem. Att elektrisk ström på låg elektrisk strömstyrka får nerver att dö, det håller dom hemligt för folk. För att man ska bevisa sina skador måste man genomgå Neurografi, där elektrisk ström på låg elektrisk strömstyrka kommer förstöra även mer nervsystem än vad den påstås elektriska döds trojan på 9 volt har förstört på låg elektrisk strömstyrka, där man inte ens kände någon smärta. Man måste bli dum i huvudet för att man ska acceptera den förstörelsen av nervsystem för en andra gång. Även om man har gåt på det Neurografi bedrägeri så kan dom ändå säga att dom inte ser några kroppsskador på nervsystem. Vården gör inget annat än att ljuga för folk. Även om man har gåt på Neurografi så kan man ändå inte skaffa bevis på att regering har ursakat dödliga kropps och nervskador på en själv. Det är världens makt och rika eliten brottslighet på vanligt folk som kan aldrig bevisas av vanligt folk, så att det aldrig kan tas till domstol. Det är världens makt och rika elitens förintelse av vanligt folk, där dom har alltid rett medan vanligt folk mördas och har alltid har fel). 

2-misshandel där folk fysiskt skadas,

(man blir skadad av apparater på 9 volt på några minuter och när nervsystem börjar att dö efter et år, då fortsätter man att misshandlas man och samtidigt kroppen skadas alt mer med tiden, resten av ens liv varje sekund, dag och natt, 7 dagar i veckan år efter år tills den dag då man dör på ett eller annat sätt och det är först då misshandel och skador på kroppen upphör och slutar).

3-mord genom at folk blir skjutna eller knivhuggna eller kroppsskador om folk överlever det,

(När man skadas då man testar någon av dom alla elektriska trojaner, man känner inte ens att man har blivit skadad. Man känner bar en liten domning. Smärta finns inte i bilden alls. I detta moment tror man inte ens att man är skadad. Man tänker på att man har bara domning och bara det är tillräckligt fruktansvärd på grund av att man känner att man har förlorat delvis känsel i kroppen. Ingen vill förlora känsel i kroppen. Man föds, man lever sitt liv men något sådant händer aldrig. Man blir förvånad att det är ens möjligt. Men sen efter et år uppstår skada som förvärras med tiden. Fysiskt skada är känselbortfall i döda nerver som sprider sig vidare genom kroppen och då förlorar man känsel allt mer. Dom skadade nerver framkallar en brinnande smärta med ständigt obehag i skadade nerver. Om ni undrar hur det smärta känns, då är det likvärdigt med att man har stoppat en miljon av myror in i kroppen,

89

en hel myrstack och at varje myra har bitit en. Det är ungefär så det känns. Men allt det har jag redan förklarat så jag behöver inte förklara ytterligare).

4-avsiktligt förgiftning av folk,

(Jag mår så dåligt fysiskt och mentalt på samma gång att jag känner mig dag och natt ständigt allmänt sjuk. Jag känner mig allmänt sjuk fysiskt där kroppen är sjuk. Jag känner mig allmänt sjuk mentalt där jag inte kan känna att jag mår någonsin bra mentalt. Det är ångest, sorg, depression, förtvivlan, vrede, desperation, hat och så vidare för alltid. Jag har börjat se min död som befrielse från den här döende kropp i tortyr av lidande i agoni. Det finns inget utrymme där jag har känt för en enda sekund att jag mår bra. Jag mår psykiskt dåligt varje sekund nu i över 5 år. Det är inte normalt. Man exakt känner att man är sjuk. Det känsla är identisk med den känsla när man är matförgiftad och mycket mer än så. Jag känner som att jag har cancer och min kompletta hela kropp sviktar, dör och slutar att fungera. Jag är bokstavligen döende. Jag håller på att dö och jag kommer att dö. Regering förgiftar folk genom samhället och utöver det smittar dom folk med dödliga sjukdomar genom vården till exempel. En gång har jag läst i svenska medier om att en kvinna har blivit smittad med Hivvirus. Hon sa att hon vet att det är sjukvård som har smittat henne med HIV på grund av att hon inte har haft sexuell kontakt på 15 år och innan det har hon aldrig haft AIDS. Hon säger att hon kommer ihåg den dag då hon tog blodprov och sådana grejer och det hände i dom senaste år. Efter det blev hon sjuk och då tog hon blodprov igen och då fick hon veta att hon har fått Aids eller Hiv-virus smita. Inget av det ska förvåna någon vanlig människa på den här planet. Tror ni att det elektriska förintelse är mindre farlig än vad AIDS är. Med AIDS kan folk leva längre än vad folk kan med elektriska skador och med AIDS tror jag att folk inte torteras lika mycket som genom elektrisk förintelse).

5- en olyckshändelse där man antigen skadas eller dör,

(Att vi vanligt folk på den här planet har den möjlighet att ovetande köpa dödliga produkter, som varenda regering på den här planet serverar åt oss vanligt folk och våra barn, under påstående att det är något ofarligt medan när vi har testat det då dör vi. Med det har världens regeringar skapat olyckshändelse. Det är bara för chockerande och så svårt att förstå att något sådant är möjligt.  Att världens makt och rika eliten mördar civil befolkning vuxna, unga och barn och det helt avsiktligt, är så ofattbart svårt att förstå. Att man köper det och att man dör på grund av det, är likvärdigt med att världens makt och rika eliten avsiktligt ursakar olyckor, där vi vanligt folk dör på grund av den regerings avsiktligt utlösta olycka genom att utsätta oss alla vanliga människor för brott. Vi dör med tvång).

6-Sjukdomar, som man lyder i agoni och eventuellt dör på grund av,

(Skadad nervsystem med elektrisk ström är artificiellt framkallar neurologiskt sjukdom, där hela nervsystem dör till slut. Organen i kroppen sviktar ju mer nära döden man kommer. För att jag ska kunna överhuvudtaget sova, måste jag medicinera Seroquel. Seroquel framkallar artificiellt övervikt med tvång, på grund av att den framkallar omänsklig hunger, medan den samtidigt slår ut helt ämnesomsättning så att kroppen inte bränner kalorier och den gör mig tröt så att jag inte klarar att egna mig åt träning. Det var lett när jag inte var skadad för då slutade jag ta den, medan nu jag kan inte sluta att medicinera Seroquel. Så, Seroquel framkallar övervikt och diabetes. Diabetes framkallar amputerade kroppsdelar som i sin tur framkallar psykiskt lidande på grund amputerade kropps lemmar. Övervikt med Seroquel framkallar kärl och hjärtsjukdomar. Seroquel framkallar hjärtinfarkt, stråke, nedsatt njurfunktion och så vidare. Här ser man klart att Seroquel framkalla dom värsta dödliga sjukdomar. Dessutom framkallar Seroquel cancer på grund av övervikt. Det har jag läst också någonstans att övervikt framkallar cancer. Tillägg till detta att all den lidande framkallar

90

missbruk av alkohol, cigaretter, snus och så vidare. Alkohol framkallar övervikt, den förstör mitt liv genom att jag förlorar kontroll över mitt beteende på grund av alkohol. Jag skämmer ut mig och jag gör mig till en pajats och det med tvång på grund av min pågående död och lidande. Ärligt talat vill jag begå självmord för jag har blivit driven av svenska staten i nervöst sammanbrott som har förvandlat mig till ett missfoster. Jag är nu den mest värdelösa människa som finns på den här planet. Jag har gjort mig till en skamfläck och jag vill helst aldrig gå ut bland folk mer någonsin. Jag skäms till döds och alla ser minn skam. Folk njuter av min undergång medan folk aldrig vill se det brott som jag har blivit utsatt för. Mitt lidande existerar inte för det svenska makt och rika eliten och det svenska folket. Jag är en extremt hatad människa här i Sverige och det bara för att jag pratar sanningen. Smärta och lidande som jag har, är så ofattbart hemsk att jag måste bedöva min lidande, smärta och ångest för det gör bara för mycket ont i kroppen. Det gör så mycket ont i kroppen att jag vill nästan begå självmord bara för att jag ska sluta lida, medan samtidigt jag vill så gärna leva. Jag känner att minna lungor är förstörda av cigaretter. Där är det samma sak. Suggestivt röker jag bara för att den ska suggestivt sänka min ångest. Av cigaretter kommer jag få Kol lungsjukdom och lungcancer. Här ser ni vad världens makt och rika eliten framkallar genom den elektriska förintelsen. Alla dom värsta sjukdomar framkallar elektrisk förintelse tillsammans med Seroquel. Psykiatriska vården är ingen vård. Det börjar alltid med vården som uppmanar folk till att folk ska besöka psykolog för dålig psykiskt mående. Här ser ni vad dom är i verklighet. När man går till dom då har man trampat med ett ben i grav. Psykiatrin är världens makt och rika elitens kriminella moderna bödel som mördar vuxna, unga och barn lagligt åt staten under påstående av vård, så att dom själva inte blir skyldiga för mord.

7-kropps invaliditet som försvårar och stör livet,

(Från 1% med domning har min kropp blivit invalidiserat till 70% av kroppen. Jag är fysiskt handikappad. Jag har förlorat känsel i kroppen. Jag har smärta i kroppen, obehag och så vidare. Min mentala hälsa är invalidiserad, från en normal människa innan jag blev skadad till förståndshandikappad nu på slutet. Även mentalt, är jag invalidiserad och degenererad. Jag är handikappad till 70% med förstånds handicap. Jag kan tänka normalt och logiskt. Men den psykisk lidande tillsammans med den fysiska kroppsliga lidande påverkar, förstör och förändrar min personliga identitet. Jag tänker normalt, men på grund av fysiskt och mentalt lidande tar jag ologiska beslut i mitt liv och det bara på grund av lidande i agoni. Min kropp är onormalt nu och hur ska jag då kunna bli normal. Men det blir bara värre. Döden ser jag alltmer som en utväg. Tänk nu på den mainstreammedia propagandaironi om att prata med psykolog om psykiskt lidande och om hur man ska undvika stress. Folk, ni måste öppna era ögon för det här är genocid som leder oss vanligt folk och våra barn i döden.

8-psykiskt förstånds handicap och psykiska sjukdomar.

(Mentalt förstånds handicap som folk är föda med. Här ser ni att världens makt (regeringar) och rika eliten framkallar artificiellt förstånds handicap på civil befolkning. Men det slutar inte bara på förståndshandikapp utan man alltid dör och alla som är skadade genom elektrisk förintelse dör. Dom som är inte döda kommer att dö). Här ser ni att folk som begår inget brott med elektrisk skada kan inte hålla sig bort från polisen och psykiatrin. Nu har dom en fångad som en slav som dör och som blir galen med tvång. Den smärta, är tortyr som folk inte känner ens ner folk fysiskt torteras som tillexempel i Guantanamo fängelse. Den smärta känner jag i nedre del av kroppen medan den avspeglas i hjärna med vrede, och hat tillsammans med ångest, sorg, förtvivlan, nedstämdhet, hopplöshet, desperation, vrede, hat och det finns inget ljus i ens liv som man kan se. Det här kan aldrig fixas. Det är bara raka vägen i galenskap och in i döden på dussin olika sätt samtidigt. Men vrede och hat är det värsta som ger mig känsla av att det är just i den här moment jag får nervöst sammanbrott. Den här döende kropp i elektriska skador har avskurit mig från mänsklig förmåga att klara

91

uppleva tid och rum. Jag är mentalt avskuren med tvång från den här levande värld på den här planet Jorden. På grund av det, varje gång när jag vaknar så upplever jag som om någon har återupplivat mig från graven och släppt mig ensam ner i öknen, där jag blir för varje ny dag förvirrad oförmögen att känna livet, att känna att jag är en levande organism. Det som jag känner är att jag inte är en man och jag upplever som att jag är inte ens mänsklig varelse längre. Genom att utsätta mig för brott genom den elektriska förintelsen, har svenska staten förstört mitt liv till döds och det har dom gjort helt lagligt. Dom har bokstavligen verkställt dödsstraff på mig. Grejen är bara den att genom den skada dom har direkt berövat mig själva livet och allt det mänskliga i mig. Det som finns kvar är kroppen som håller på att dö, tills även den har hunnit att dö. Jag dör sakta men säkert. Folk som är inte skadade, normalt folk lever sina liv med dagliga planering av vad dom ska göra under veckan. På grund av den mediapropaganda som vanligt folk har blivit manipulerade, mentalt stimulerade och övertygade från sin barns ålder och fram tills nu som vuxna och gamla, så är det inga stora beslut i livet som folk kommer på idé att ta. Folk arbetar under året och det som folk tänker på är semester. Folk lever sina liv enligt världens makt och rika elitens påtvingade bild av verklighet. Världens makt och rika eliten har programmerat folk med tvång genom mainstreammedia till att folk ska bli omedvetna livs faror som världens makt och rika eliten utgör för civil befolkning på hela planet. Folk tror på att världens makt (våra regeringar och alla våra politiker oavsett vilket politiskt parti dom må tillhöra) tillsammans med den rika eliten som hjälper politiker att leda vanligt folk civil befolkning i döden genom att lura folk i att folk ska se olika regerings förintelsesystem av civil befolkning som något positivt som tjänar åt civil befolkning som positiv hjälp för olika behov för att civil befolkning ska ha det bra li v med sina barn. Massmord på vanligt folk är presenterad som statens hjälp till folk. När den normala folk har gåt i den statliga förintelsesystem, då inser folk att dom har levt sitt hela liv i en lögn. När man blir skadad av dom elektriska döds trojaner, då är det skador som driver en med tvång på högsta möjliga stressnivå, där ens tankar är höjda till gränsen mellan liv och död och gränsen till nervöst sammanbrott. Ens tankar, går i allt högre spin och det med tvång.  Därför finns elektrisk förintelse för att skadade folk ska bli galna så att regering kan klassa en som en galen människa och efter det är det lett att låsa sådant folk i fångenskap. Regering skadar folk genom elektrisk förintelse och på grund av skador folk demoniserar sig själva på grund av förlorad kontroll över sitt beteende och på grund av förstörd kropp och förstörda mentala sinnen. Det lidande som jag upplever driver mig med tvång till desperata beslut i mitt liv. Allt detta som har hänt mig, är sådant ofattbart brott, som kan inte jämföras med någon existerande brott världen över som det får pratas bara om. Det som jag upplever under dagen är våldsam pågående död. Jag tar desperat beslut i mitt liv varje dag. Jag är desperat efter någon slags hjälp som ska kunna med någon magiska under läka mina kroppsskador, så att jag kan bli normal igen och att jag inte dör för jag vill ju leva. Att jag ska söka vård för mina skador är en dumhet, för det är hela existerande världens sjukvård som begår det här brott tillsammans mot oss alla vanliga människor. Lidande under dagen, driver mig till desperata planerade livs beslut med tvång och mina beslut ser helt ologiska ut för hela mänsklighet vanligt folk. Om vanligt folk på den här planet kunde känna det som jag känner bara en enda dag, då skulle dom överge alla sina övertygelser som dom har haft i sitt liv. Då skulle hela civil befolkning på den här planet börja ifrågasätta allt som dom har trott på om vad religioner, staten och den världens rika eliten är för något och förtroende för världens makt och rika eliten skulle bli utraderad för all framtid. Då skulle vanligt folk inte se fara i varandra på grund av olika ras och religiösa tillhörighet. Folk skulle se den verkliga fara först i sin egen regering och sin rika elit och sen skulle dom se livsfara i övriga hela världens makt och rika eliten som har mördat oss alla vanligt folk, genom ständiga lögner som dom har så offensivt och inskränkande påtvingat på oss alla vanliga människor på den här planet genom den hela mänsklighetens historia. När man har blivit lurad i döden genom den elektriska förintelse, då tillhör man ingen ras, ingen religion och ingen folkgrupp grundad på nationella identitet. Då är du andligt död. Nu är jag andligt död.

Jag trodde att jag var en bosnisk Boniak-muslim

Varje ny dag när jag har vaknat, måste jag alltid på nytt försöka hitta mening i livet, för att jag

92

ska kunna fortsätta leva. I och med att jag inte klarar känna att jag lever, så det enda som jag känner är att jag håller på att dö. Att jag håller på att dö är fruktansvärd. Det är så mycket fruktansvärd att jag skriver den här blogginlägg med tvång, för det här är mitt sätt att slå tillbaka på den svenska kriminella staten. Suggestivt försöker jag hitta utväg ur den här dödliga spiralen av livet i agoni och döden. All min bild om världen är förändrad från grunden. Jag ser sanningen och sanningen är att det finns inga vänner och det finns inga fiender. Nu när jag ser på folk som tillhör olika religioner så ser jag inga religioner. Jag ser bara vanligt folk. Det enda som jag värdesätter i folk oavsett vilken ras och religion dom må tillhöra, är deras och deras barns själva liv och inga religioner. Jag säljer er vanligt folk inte religion. Jag är heller inte någon Engel. Änglar och demoner existerar inte och har aldrig existerat. Jag vitnar bara om det brott som jag har blivit utsatt för, som är min död. Jag är en av er alla vanligt folk på den här planet och jag har blivit utsatt för brott som hela världens makt och rika eliten begår på os alla och det begår dom tillsammans på samma sätt, medan dom övertygar oss alla på att dom ska påstås vara emot varandra, så att vi tar vapen i våra händer under namn av våra religioner och att vi sen fint dödar och slaktar varandra. Efter det krig, kommer vi sakna dom som har blivit mördade, medan makt och rika eliten kommer ta i beslag ännu mer pengar ur den statliga kassan, medan till oss kommer dom ge vår religion så att vi hopas på bättre framtid som kommer aldrig hända till oss som är vanliga människor. Det kan bli även er död och era barns död, om ni inte lyssnar på mig och om ni inte tror på mig. Det är svårt att tro på att vi vanligt folk oavsett ras och religion är inte fiende till varandra. Det är era politiker tillsammans med var sitt mainstreammedia inklusive varenda statliga system på den här planet som är dom verkliga fiender mot oss alla vanliga människor på den här planet. Dom vill att ni och vi alla ska följa dom. Dom vill att ni ska följa deras cancerogena övertygelser om religion, ras, kultur och så vidare. Dom leder oss alla i krig bara på grund av den hat som dom själva har i sin sjuka mentala sinnen och den vilja i dom att hämnas på dom andra, dom som är annorlunda. Genom mainstreammedia har världens makt och rika eliten spelat på våra mest primitiva känslor. Dom spelar på våra känslor som om vi vare små barn och det fungerar perfekt på grund av mediacensur. Dom manipulerar med våra känslor som hat och kärlek, för att dom ska kunna på samma gång rekrytera folk för krig och samtidigt döda individer ur det samma folk som det samma regering vill göra sig av med. Dom svagare sida i krigs konflikt får ålagts krig med tvång utan någon val, medan den starka och överlägset beväpnade sida i krig gör precis som dom vill. Det blir en slakt som kan jämföras med Léon som möter Bambi. Även om du tillhör den överlägsna militära beväpnade sida i krig, så är vi i slut endan bara människor, som har sin familj. Det som folk ser bara, är religiösa och nationella identitet, men folk tänker aldrig på att dom har en familj och släkt som är mer värd än religion och nationella identitet. Även om du befinner dig på den starkare sida, så kan det hända att du förlorar dit barn i krig. Är det värt detta att du förlorar dit eget barn i krig. Säg mig nu, vad skulle du bli bered att göra om någon kunde ge dig et val, där du kan få dit barn tillbaka i livet, om du väljer at skita i din religion och nationella identitet. Jag skulle skita i religion för jag skiter i religion och nationella identitet redan nu, med tanke på att jag har blivit utsatt för brott och det brott begår även makt och rika eliten som påstås jag tillhör till. Alla dom tillsammans sätter dolken i vår rygg. Tro på mig när jag säger att min egen påstås folkgrupp bosnjaker skiter i mig som människa, för jag är en negativ individ som dom vill helst distansera sig från, för polisen är inblandad och då är jag inte längre en av dom alla. bosnjak, makt och rika eliten, visar gärna i medier unga bosnjaker som har lyckats i livet. Dom visar bosnjaker som har fåt medaljer genom sport, medan dom inte visar för dom unga sportister att dom har lagt ut dödliga elektriska apparater som kommer ta livet av dom, om dom bli lurade genom reklam som, bosnjak TV mediapropaganda inte uttalar et ord om. Så, säg mig unga bosnjak generation av sportister vem är er fiende. Är det jag som är er fiende, som har andats sport genom mitt liv och som är berövad det liv nu, eller är era fiende bosnjak makt och rika eliten som håller tyst om det elektriska genocid för er alla, så att även ni kan bli berövade av det sport i framtiden. Ingen av bosnjak makt och rika eliten kan säga att jag inte är en av dom alla och det på grund av att

93

jag har levt hela mitt jävla liv med övertygelse att jag är bosnjak. Jag har fult rett att sega alt vad jag tycker och tänker i den här bloggen. Det värsta är att jag har rett och det handlar inte om mig som bosnjak utan det handlar om oss alla vanliga människor på den här planet oavsett ras och religion, för vi delar samma öde och den öde är vår och våra barns död. Om du är ryk då tillhör du den elit som får fortsätta leva vidare medan vi övriga vanliga folk får dö. Alla våra politiker som är hela världens makt och rika eliten tillsammans stimulerar oss alla vanliga människor till att vi ska döda varandra genom konflikt i krig som dom organiserar, medan dom inte uttalar et enda ord om att dom tillsammans leder oss i döden genom den elektriska förintelsen som är integrerad i varenda statliga system och vartenda land på den här planet som något ofarligt. Om den världens, makt och rika elitens bild om världen som befinner sig på gränsen till 3 världs krig, hade varit det enda verklighet som vi vanligt folk lever i, då hade jag inte skrivit den här bloggen nu. Det här som har hänt mig skulle inte vara möjligt. Om ni läser den här blogg då undrar jag om ni klarar att se den verkliga bild i vilken värld vi lever i. Den enda anledning att ni inte ifrågasätter den verklighet ni lever i, är att ni är inte fysiskt skadade ännu. Jag har inte ifrågasatt den falska bild av världen foran jag blev skadad. Om jag har förändrat min åsikt om den falska bilden av verklighet, då kanske även ni kan göra det. För mig är det redan för sent, medan för er är det inte. Elektrisk förintelse är bara en av många förintelsesystem som världens makt och rika eliten använder för att mörda oss vanligt folk och våra barn med. Allt som ockuperar vårt intresse och vår uppmärksamhet är till för att vi ska ha förtroende för våra politiker. Medan världens makt och rika eliten ger oss olika intresse och ideologier som ska ockupera vårt intresse, så döljer dom för oss vanligt folk dom olika förintelsesystem som vi ska aldrig se foran vi har gåt i deras dödliga fälla och då är det för sent för oss för då dör vi. Dom ger oss bara det som dom vill att vi ska få se och det är musik, Film, sport, religion, forskning, reklam av rikedomar, mode som stimulerar oss att vi ska spendera det lilla av pengar som vi har och så vidare. Allt detta använder världens makt och rika eliten för att göra oss blinda för att vi inte ska se att världens makt och rika eliten i själva verket sänker ner världens population, av vanligt folk på den här planet. Redan här kan ni se att jag har bestämt mig för extremt förändrat beslut i mitt liv. Jag älskar alla människor oavsett ras och religion. Jag har gåt i världens makt och rika elitens döds fälla, medan ni är på väg att gå i den. Jag har förlorat all värdighet som människa genom den här elektriska skadan. Mitt liv är värdelös. Allt det här som jag har sagt är mitt beslut i livet för dagen. När jag vaknar nästa dag då har jag förlorat all anknytning till allt det här som jag har skrivit nu och det på grund av att elektrisk skada har amputerat mig bort från den här levande värld. Det är det som jag säger att jag är oförmögen att känna tid och rum. När jag vaknar nästa dag, då är jag som återupplivad från graven för att jag ska dö på nytt ytterligare en dag till och så håller jag på att dö nu i över 5 år. Så, jag är fysiskt och mentalt handikappad. Svensk stat har förvandlat mig till en invalid. Nästa dag försöker jag hitta en mening med mitt liv, men den finns ingen mening och i stället fortsätter jag skriva om mitt lidande. Varje gång när jag har börjat fundera och tänka om mig själv som döende, så kommer jag alltid till samma slutsats och det är den här blogginlägg som jag fortsätter att skriva med samma övertygelser. Väldens makt och rika eliten har mördat oss vanligt folk och dom har mördat våra barn genom den hela mänsklighetens historia. Problem är barra att vi vanligt folk har aldrig insett detta. Dom som inser detta sanning, är dom skadade individer, som blir censurerade av världens makt och rika eliten, så att övriga vanligt folk aldrig inser sanningen och så här pågår det Genocid på os vanligt folk världen över årtionde efter årtionde genom den hela jävla mänsklighetens historia. En dag då jag har vaknat är början och när jag ska sova är det slut. Från den moment jag har vaknat och fram till den moment då jag ska sova, är helvete för mig på den här planet Jorden. Jag vaknar och jag torteras fysiskt och mentalt under dagen. Varje dag under min vakna tid och speciellt på slutet av dagen på grund av den tortyren får jag den kraschimpulsen för jag har fåt nog av den tortyren. När jag får den kraschimpuls, då känner jag på samma gång att jag vill begå självmord för att jag ska sluta lida, i agoni. Jag får känsla att jag ständigt dör. Jag får känsla att mitt liv är omöjligt att leva, även om jag vill så gärna leva. Jag känner att svenska staten

94

kommer att döda även mitt barn på samma sätt och jag ser alla symptom på min son att svenska staten är redan i ful gång med att dom gör samma sak mot honom som dom har gjort mot mig. Det handlar inte om skyldig eller oskyldig för den svenska polisstat. Det handlar om att dom genom polisen med Psykotroniska vapen tuggar på folks mentala sinne i tjugotals år varje natt, helt obemärkt tills folk har begått et felsteg i livet och då blir man skyldig, oavsett om man vill det eller inte så spelar det ingen roll. Samma sak händer över hela planet. Tillägg till detta att världens makt och rika eliten är ute efter att sänka världens population på den här planet ner och då är det inte alls konstigt att vi och våra barn blir till slut skyldiga. Det är den kraschimpuls av nervöst sammanbrott som dom är ute efter för att vi vanligt folk ska kunna plockas bort ur samhället. Lidande är den ständiga tortyr medan vrede med hat är den impuls som kan driva mig till att jag begår en handling som jag vill inte begå. Jag har all anledning att känna hat och vrede mot dom som har ursakat den här helvete pågående död för mig. Det är liv, full av tortyr som jag lever nu i. Jag känner samtidigt att jag dör just nu. Allt det slår på min hjärna samtidigt och så är det hela tiden så. När det händer då tror jag att moment då jag dör har kommit. Medan jag känner den smärta så känner jag i samma moment vrede som driver mig till våldsam vredes utbrott, där jag får en vilja att slö sönder allt runt omkring mig. I den moment alt det tillsammans påverkar mina beslut och det med tvång. Jag känner på samma gång i den moment att jag tar mina sista andetag då jag dör och hatet och vrede påverkar mitt beslut med tvång utan att jag själv har kommit på det med min egen vilja. Den moment av den vrede övertygar mig i att jag har beslutat att döda dom alla som har skadad mig i den jävla danska Sinful och dom i psykiatrin som har tillsammans lurat mig, åt svenska staten i den situation som jag befinner mig i nu. Det är inte jag som har beslutat det logiskt. Det är elektrisk skada som har beslutat åt mig, genom att utsätta mig för den omänskliga tortyren till döds och det med tvång. Naturligtvis jag är ingen mördare men jag skulle kunna tänka mig att döda dom med Stun Gun och detta hade jag gjort, med mitt fullt rena samvete. När dom dödar oss genom elektrisk förintelse då är det inte brott, medan när vi dödar dom genom elektrisk förintelse, då är det brott. Därför har svensk polis parasiter pratat till mig nu i över 20 år, för att jag ska veta att dom vet när jag har bestämt mig att hämnas på dom kriminella regerings mördare missfoster och grisar. Jag vil egentligen inte göra det, men skador torterar mig till den grens som tippar mig i själva döden. Ner den moment med det kraschimpuls inträffar, då upplever jag det som Skendränkning, på samma sätt som fångar upplever i Guantanamo fängelse och övriga världen på liknande galna platser, när vanligt folk blir torterade genom sådan tortyr. Så, man kan förstå att jag upplever en tortyr som ingen människa på den här planet klarar att leva med och det tortyr är bara min skadade kropp som framkallar för mig. Då kan ni förstå hur ondskefull den elektrisk förintelse på 9 volt är och att det är våra regeringar som lurar oss vanligt folk i den, medan dom ljuger för oss att dom bryr sig om vår säkerhet och säkerhet av våra barn och att dom påstås ger oss mänskliga rättigheter och så vidare. Allt är lögn. Men det enda som jag kan göra är att inte göra något av detta för då förlorar jag min frihet och dessutom utöver detta kan svenska staten verkställa döds straff på mig genom psykiatrin med ECT chock. Om jag får makt i mina händer, då kommer jag döda er alla tillsammans genom den elektriska förintelsen så att ni få smaka på er egen medicin. Jag kommer inte nöja mig med att döda en av er. Jag kommer döda er alla. Ni kommer inte dö direkt och det vet ni väldigt bra. Ni kommer bli till sinnes helt oskadade med en liten detalj och den detaljen är att ni kommer ha en liten domning. Efter det kommer ni följa min öde som ni alla tillsammans har get mig. I och med att jag har ingen makt och kommer aldrig ha någon makt, så kan ni monster fortsätta mörda folk helt lagligt. Jag fortsätter försöka leva och jag kommer att uppleva det här helvete så länge jag existerar. Dessutom har min känsla av att jag existerar också förångats delvis så jag känner allt det med overklighetskänsla. Det här påverkar min upplevelse om tid och rum. Allt är störd. Jag kan fortsätta prata hela dagen om det här, men allt som jag skriver är förgäves. Jag dör och jag kommer att dö, medan världens makt och rika eliten dödar oss vanligt folk och våra barn. Om regering har en vuxen som sin riktad individ som dom ska döda, då dödar dom även ens barn på samma sätt genom alla olika

95

förintelsesystem i samhället samtidigt. Jag var den mest fredfulla människa på den här planet. Jag hål mig lätt bort från polisen, för jag begår inget brott. Men dom lätt mig inte vara i ifred. Psykiatriska vården har jag slutat gå kort efter den moment när jag befriade mig från skulden. Jag tåg inga mediciner och jag mode bra både fysiskt och mentalt, men polisen låt mig inte vara ifred genom Psyklotroniska vapen injicerade röster i huvudet och det här är anledning på varför dom stressade mig mentalt och det bara för att jag ska luras i dom här elektriska skador som jag kommer att dö på grund av nu. Nu kan jag inte undgå psykiatrin och jag kan inte undgå polisen för genom den här blogginlägg gör jag mig skyldig enligt svenska lagar och det med tvång. Jag har ingen kontroll över det här längre. Det finns ingen människa som kan ha någon kontroll som är skadade genom den elektriska förintelsen. När folk blir skadade av apparater på 9 volt, då hamnar man i käften på psykiatrin och polisen mot sin egen vilja och det med tvång. Det är den enda anledning att elektrisk förintelse existerar som förintelsesystem av massmord på civil befolkning världen över. Den existerar till syfte att folk ska förlora hela sin kropp, hela sitt förstånd, hela sitt liv. På grund av elektrisk skada folk kan aldrig ha et normalt liv. Lidande på grund av elektrisk skada, är en tidsloop som upprepas om och om igen, där man blir provocerad varje sekund av sitt liv genom smärta, känsla av förlorad kropp, obehag, förstörd mentala sinnen och det framkallar hela tiden en omänsklig vrede och hat som man riktar mot regering, som jag vet har ursakat dödliga skador på min kropp. All existerande regerings mediapropaganda över hela världen är till att folk ska tro på att regeringar bryr sig om folk. När folk har blivit skadad till döds av någon av alla regerings förintelsesystem, det är då man inser att regering mördar folk. Det är så det fungerar. Dom som är inte skadade, världens regeringar kontrollerar deras beteende och handlingar genom et hav av mediapropaganda lögner så att folk inte ska veta att världens makt och rika eliten mördar folk avsiktligt. Folk följer dom i stället, medan dom som har blivit skadade, världens regeringar vill att sådant folk ska inse sanningen att dom har blivit avsiktligt skadade till döds och det från regering genom den hela statliga system för det i sig är psykologisk tortyr. Sen efter det censurerar dom en för varje steg man tar på internet och sociala plattformar, där dom blockerar och censurerar det som man har skrivit som dom vill inte att övriga folk ska få se. För mig ser det ut som att dom censurerar alt som jag skriver. Men det kan vara så också att dom inte censurerar det utan i stället vill dom att jag ska tro på att dom gör det. I alla fal är det för mig den värsta psykologisk tortyr att håla på att dö och att skriva om sin pågående död, medan man ser att ingen av vanligt folk på den här planet reagerar, som om det elektriska förintelse vare något ofarligt skämt. Det är så världens makt och rika eliten försvarar det elektriska förintelse genom att le framför TV kameror och varje gång när man pratar om det då skrattar alla åt det som om det vare något ofarligt skämt. I stället reklamerar dom det elektriska förintelse varje dag genom TV, Radio, internet, film, reklam och så vidare och dom presenterar det som något som ska påstås reparera nerver till exempel medan det förstör nerver till döds och det leder den skadade alltid i döden i slutet. Det är den ironi och det är så här världens makt och rika eliten mördar fullt friska människor genom olika förintelsesystem som dom presenterar som vård, falska påstående, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Dom lurar fullt friska människor i att folk ska begå självmord med sina egna händer ovetande att dom håller något dödligt som världens makt och rika eliten har presenterat som något ofarligt. Kan det bli större ironi än så. Världens regeringar har kommit på den perfekta ultimata tortyr till döds av människor som är permanent resten av deras korta liv. Man klarar bli normal under det tortyr i et antal år, men all den tortyren blir bara värre och värre med tiden. En fredlig helt oskyldig människa kan inte undgå att bli förbannad med tiden. Elektrisk förintelse är sätt för världens regeringar att driva människor till galenskap med tvång och det till döds. För eller senare kommer man på grund av tortyr och lidande explodera i en verbal eller fysiskt vredes utbrott. Jag säger igen att man inte känner hat mot vem som helst. Man till och med blir inte arg på vanligt folks verbala provokationer som man reagerade häftigt på innan man blev skadad genom elektrisk förintelse. Ens liv i pågående död är ljus år många gånger värre än vad verbala provokationer av folk i ens omgivning är, så man inte ens reagerar på dom. Man blir varken förbannad eller

96

arg. Man har store problem än detta, man dör ju. Man riktar sitt hat i rett riktning mot dom som har utsatt en för det genocid elektriska brott. Men därför finns polisen till att dom ska skydda regerings kriminella genocidmassmördare från folk som dom har förstört till döds. Polisen skyddar inte oss vanligt folk. Polisen skyddar världens makt och rika eliten från oss vanligt folk. Dessutom är det polisen som gör folk psykiskt sjuka genom psykotroniska vapen, medan psykiatrin är vidare förstörelse av folk som till och med slutar i verkstelning av döds straff genom psykiatrin med ECT chocker. Man begår inget brott, medan man blir utsatt för brott efter brott och det är inte ens brott. Det enda som jag ser är oändliga lögner av den världens makt och rika eliten. Vi vanligt folk är så korkade att vi aldrig kan förenas mot den värkliga fiende som är den hela världens makt och rika eliten tillsammans. All information om den hela elektriska förintelsesystem av massmord på civil befolkning världen över, är bara vilseledande propaganda som har för syfte att vilseleda folk och lura folk i det elektriska förintelse. Al den regerings information om den hela elektriska förintelsen är sätt för världens regeringar att dölja genocid och den sanning att vuxna, unga och barn världen över mördas av var sin egen regering och det helt lagligt under påstående av vård mot depression som ska påsats vara livhutande sjukdom. Depression är livshotande sjukdom, där folk begår självmord på grund av ett fel steg i livet och skuldkänslor som folk klarar inte leva med, medan elektrisk förintelse som skadar folk till döds, där folk blir galna och dör till slut alltid, är inte farligt alls enligt världens regeringar och det är inte ens brott. Det är deras sätt på hur dom kan döda vem som helst ur sin civila befolkning genom att ljuga för folk och genom att lura folk i döden genom elektrisk förintelse. Nazister i andra världs krig har lurat folk i duschrum där dom sa till folk att folk kommer bara att duscha där inne. När dom gick där inne för att dom ska påstås duscha, då blev dom ihjäl gasade till döds. Det är så, vanligt folk lugnas innan dom blir mas slaktade, av världens makt och rika eliten nu för tiden, så att folk inte ger något motstånd mot makt och rika eliten medan folk slaktas och massakreras genom den elektriska förintelsen. Världens regeringar mas mördar var sitt eget folk, genom exakt samma metod och det genom att ljuga för folk om den elektriska förintelsen. Dom ljuger för folk genom att presentera dödliga elektriska förintelse som något ofarligt för att folk ska köpa dödliga elektriska produkter och att folk ska testa det bara en enda gång, för det är allt som behövs ​för att folk ska åtdra sig dödliga skador eller att folk ska luras att inoperera dödliga neurologiska apparater som också ursakar alltid dödliga skador, som i början alltid tillsynes ser ut mindre alvarliga, medan den skadade människa inser efter et år att den skada var bara faktor som utlöser början av nedbrytning pågående döds process av hela kroppen, hela kroppens nervsystem och kompletta förstörelse av mentala hälsa och den personliga identitet. När folk blir skadade, då dör folk alltid genom utdragen döds process i fysiskt och mentalt lidande i agoni. Att folk dör inte omedelbart är allt som behövs för att regeringar ska frånta sig allt ansvar för folks död. Att världens makt och rika eliten mördar oss vanligt folk världen över på industriell skala och den massmord kallar dom för vård mot psykisk sjukdom är inte ens brott. När ska vi vanligt folk inse det sanningen. Hur många av os måste dö för att vi ska inse det sanning. Hur många av våra barn måste dö för att vi ska börja tvivla på parasiter och massmördare som vi kallar för våra politiker som kämpar för vår religiösa och vår nationella identitet. Folk blir skrämda av varenda regering på den här planet genom att ingjuta rädsla i folk, genom sådan stationerade exemplar där folk antigen vitnar om sina skador som dom har fått av ECT eller fal där folk har blivit skjutna av polisen med Taser. Det som folk tror är att folk begår inget brott. Folk vill inte skada någon, folk lever sina liv normalt och folk tror på att folk aldrig kommer hamna i sådan situation, där dom kan bli skadade av psykiatrin genom ECT eller att folk kan bli skadade av polisen genom Taser. Det är helt fel och det är bar falsk känsla av säkerhet. Apparater på 9 volt leder folk med tvång rett in i psykiatrin där psykiatrin kommer påtvinga ECT på den som är redan skadad av apparater på 9 volt. Att man eventuellt försöker hämnas på dom mördare, är det som leder en raka vägen mot polisen och då blir man lagligt skyldig då man kanske har eventuellt försökt utkräva rättvisa på sin egen hand. Det finns ju ingen rättvisa. Världens makt och rika eliten mördar oss vanligt folk helt lagligt och det presenterar dom för oss som deras hjälp till

97

os vanligt folk genom vården. Medan världens regeringar låtsas att dom bryr sig om oss vanligt folk och våra barn, så har dom lagt åt oss genom hela internet reklam på den hela elektriska förintelse, där dom ljuger oss vanligt folk rett i våra ögon genom all mediapropaganda medan världens regeringar mördar oss genom det genocid elektriska förintelse och dom bara ljuger för oss mer och mer. Det presenteras av världens regeringar som något ofarligt och när folk blir skadade till döds då fortsätter regeringar att bortförklara det med media tystnad och ännu mer av lögner, medan dom samtidigt reklamerar ECT till exempel som den mest effektiva metod för vård mot depression. När folk ser på detta då bryter det mot all logik. Vi vanligt folk är lurade av världens regeringar i att vi ska tro på att världens makt och rika eliten följer logik. Men det finns ingen logik. Dom lurar oss i att vi ska tro att alt som dom begår mot oss vanligt folk har en betydelse, men det finns ingen betydelse. Världens makt och rika eliten lurar oss i att vi ska tro på dom och det är därför hela världens vanliga folk på den här planet sänker ner sitt försvars gard. Dom kan döda oss bara tack vare att dom lurar oss i att vi ska tro på att dom bryr sig om oss och våra barn. Världens makt och rika eliten beter sig mot oss som om dom vare våra gudar och dom är våra gudar, på grund av att dom använder religioner som et vapen emot oss vanligt folk. Dom säljer os religion från första dag vi har fötts och det med tvång genom våra hjärntvättade föräldrar. Vi tror på det religion och vi tror på den Gud och vem är det som råkar vara den mest nära religion och Gud. Jo, det är ju våra religiösa ledare som är direkt länkade till våra politiker. Det är dom som råkar vara dom största troende människor med den största moral. Det är dom tillsammans som har hållit nycklar till gud genom den hela jävla mänsklighetens historia. Men se här vad dom inte pratar om. Dom får oss lugna innan dom slaktar oss och det enda som vi behöver göra är att hopas på, att det ska hända en magisk under som ska ge ett bättre liv till oss och våra barn. Medan vi hoppas på att Gud ska ge oss bättre liv, dom dödar oss genom elektrisk förintelse och ner vi håller på att dö, dom låtsas som att vi är osynliga och att vi inte existerar. Efter som världens regeringar uttalar aldrig att det skadar folk, då tror folk på regering och folk ser det som något ofarligt. Den informationen har dolts för vanligt folk världen över genom den största censor i mänsklighetens historia i senaste 80 år. Det är bara den sätt för världens regeringar att dölja den värsta massmord på civil befolkning världen över genom den hela mänsklighetens historia. På internet finns det massa information som är rena lögner där tillverkare vilseleder folk genom att prata om massa olika elektriska spänning. Allt det är bara till för att folk ska bli förvirrade och vilseleda så att ingen får vet den verkliga sanna bilden om att Taser eller Stun Gun skadar nervsystem på några sekunder. Polisingripande med Taser presenteras av världens makt och rika eliten som helt ofarligt, för att polisen kan framstå som att dom inte skadar folk till döds. Men dom mördar folk med Taser, med tanke på att apparater på 9 volt ursakar död på hela kroppens nervsystem som i sin tur leder folk alltid i döden. Taser avger oändligt högre elektrisk chock än vad apparater 9 volt avger. Det är den hemlighet att nerver dör av till och med låg elektrisk strömstyrka på 9 volt och mindre än så. Skapare av den här video tillåter patienter som har fått ECT vitna om sina skador i den video ungefär i en till två minuter och det som dom tillåter säga patienter är att det var hemskt tortyr och att de har förlorat minnen. Dom patienterna har sagt mycket mer än barra det. Utöver hjärnskador, dör även deras kropp. Dom har fått, hela nervsystem i kroppen förstörd. I den här video ljuger dom genom att visa animerad bild på en patient där de visar elektrisk chock som strålar rak från en elektrod till den andra elektrod genom hjärna. Elektrisk ström är ingen laserstråle för att den ska flöda rakt igenom hjärna. Elektrisk ström flödar genom hela kroppen från huvud när till fötter och till fingrar. Det enorma mängd av elektricitet på 480 volt, skadar hjärna och hela kroppens nervsystem som klarar inte mer än den naturliga kropps elektriska signalstyrka som är 8 gånger mindre strömstyrka från den minsta batteri i hand klocka. Så, det här är en vilseledande regerings lögnbedrägeri mediapropaganda. Det är brott att ljuga för folk. Men när regering ljuger för folk med dödlig utgång, då är det inte brott. Neuroner och kroppens nervsystem naturliga strömstyrka är 8 gånger mindre från strömstyrka av batteri i hand klocka. Det är dumhet att ens kommentera den här bedrägerivideo om ECT när apparater på

98

9 volt leder folk i säker död. ECT är offentligt avrättning under påstående av vård mot psykisk sjukdom och punkt slut. Tack vare ECT världens regeringar avrättar folk lagligt under påstående av vård mot depression, utan att världens regeringar blir skyldiga för mord av vanligt folk och där är det slutpratat om ECT. Pedofil, i den första video om psykiatrin på slutet av video får ni se om psykiater som har förgripit sig på inlåsta barn i psykiatrin. Där har ni psykiater pedofil som i verklighet var övervakad av polisen genom Psykotroniska vapen medan han begick det brott. Han fick fria händer av världens makt och rika eliten för att han ska kunna begå det brott om och om igen. Regering tillåter honom begå det brott. Det enda anledning att polisen utredde honom för brott, är att det var för många vittnen som var patienter så att deras vittnesmål var tillräckligt trovärdiga och då gick det inte mer att dölja det brott. Det är därför han åkte fast. Och ni alla vanliga folk på den här planet ska veta en sak. Dom andra anställda i psykiatrin är inte bättre än honom et dugg. Dom är alla likadana mördare som han. Dom alla tillsammans begår värre brott än det sexuella övergrep på dom barn. Dom mördar ju folk för guds jävla skull med ECT chocker. Det brott som han begick är ingenting i jämförelse med det mord som alla existerande psykiatrer, inklusive psykologer och övriga anställda i psykiatrin begår på vanligt folk genom ECT och den övriga elektriska förintelsen världen över. Det är den verkliga genocid som är värre än Pedofili, brott mot mänsklighet som världens regeringar tillsammans lurar oss alla vanliga människor och våra barn i döden med. Att bli sexuellt uttjatad som dom barn, är ingenting i jämförelse med vad elektrisk skada innebär för skadat folk. Det är döden. Alla anställda i psykiatriska vården borde mördas på rett sätt genom lagligt elektrisk chock med Stun Gun eller Taser ute på gatan. Om elektrisk chock är lagligt metod att döda vanligt folk på, då kan det inte bli brott om man ger dom en elektrisk chock med Taser eller Stun Gun ute på gatan. Ute på gatan når vi dom alla. Det är deras svaga punkt. Varför inte sikta på deras familj medlemmar i stället så att dom ser hur det känns att se på sina nära och kära, medan dom dör. När dom mördar vanligt folk då är det inget problem att göra det, men hur är det när er egen familj griskultingar får känna på dit eget arbete och yrke. Är det vård då. Det är så hela världens makt och rika eliten borde lynchas på lagligt sätt av vanligt folk och det ute på gatan. Världens makt och rika eliten tillsammans lurar oss vanligt folk i det massmord genom elektrisk förintelse. Vi borde ta deras förintelsesystem och använda den emot dom. På sådant sätt kan vi utplåna dom från den här världen och efter det kan vi hytta folk som kämpar för säkerhet och trygghet av oss vanligt folk och våra barn på riktigt i verklighet. Det är vad dom förtjänar. Det är på detta sätt världens makt och rika eliten mördar och lynchar oss alla vanligt folk och våra barn. Vilken skit USA lögnmedia propaganda är om mänskliga rättigheter. Jag fatar inte att amerikanskt folk inte kan inse denna sanning. Här säger dom att ECT ges till barn från 0 till 5 år. Folk har accepterat det som rättfärdig behandling för vård till bebisar från 0 till 5 år med över 400-volt elektrisk ström, som påstås har depression. Hur i helvete kan dom veta att en bebis har depression, men amerikanskt folk har accepterat det som mänskliga rättigheter.

Hollywood filmindustri

Amerikanskt folk tror på att dom har frihet och mänskliga rättigheter. Ni har inget av detta. Ni är bara en extremt hjärntvättad folk, tack vare Hollywood filmindustri som övertygar er att ni ska tro på er regering medan dom dödar er en efter en och tack vare er ignorans klarar dom att döda er utan att ni inser sanningen någonsin. Det är Hollywood Filmindustri som reklamerar elektrisk förintelse genom varenda jävla Film. Dom dödar er som är vitt folk genom den elektriska förintelsen, medan ni tror på att ni har större mänskliga rättigheter än vad andra raser har i USA. Men det har ni inte. Hur många miljoner av er vanligt folk vita vuxna, unga och barn har gåt i döden genom den elektriska förintelsen? Hollywood Filmindustri lurar er i döden och dom lurar även hela världens population vanligt folk i döden. I det massmord av civil befolkning på den här planet medverkar alla världens regeringar tillsammans. Det är därför det är möjligt, för alla världens regeringar kontrollerar medier där dom håller tyst om det världens globala sänkning av världens population på den här planet. Om jag ska bli ärlig så förvånar mig inte det lägre att utomjordingar alltid landar bara i USA men aldrig i Sverige och ännu mindre i Bosnien. Det finns inte den grej som ni inte tror på men ni tror bara inte på sanningen. Men, det är inte

99

bara ni som är hjärntvättade hela värld är hjärntvättad. Så det är inte er fel. Det ät fel av den mainstreammedia som ni borde lyncha med Stun Gun eller Taser som är lagligt att använda i ert land på gatan och då kommer ni bli upplysta människor som är medvetna av sanningen att ni och era barn leds i döden av den USA makt och rika eliten. Både Republikaner och Demokrater dödar er som standard och sen ger dom till er deras politiska program som är till för att måla era ögon med lögner om mänskliga rättigheter frihet och demokrati som dom ger till er. Även dom borde ni leda i döden genom att ge dom elektrisk chock med Stun Gun om ni kan komma åt dom. Därför är mediapropaganda så effektiv. Den information om att ECT ges till barn från 0 till 5 år som har påstås depression är information som alla världen existerande länder använder för att vilseleda var sitt folk med. Folk som vet inte sanningen om elektrisk förintelse på civil befolkning är inte heller medvetna att regering avsiktligt mördar lagligt folk. Sådant folk tror på regering precis på samma sätt som jag har trott på. Om det händer att dom börjar ifrågasatta psykiatrin, då er den information som dom snubblar på först. När dom ser att ECT ges till barn från 0 till 5 år, då är deras tvivel på regering och statliga institutioner bortblåst. När dom ser det information då kommer dom tro på staten. När jag blev skadad då började jag leta information om elektrisk förintelse. Jag själv hamnade på den här information och jag kan säga er att i detta moment blev jag extremt förvirrad för då visste jag inte att regering avsiktligt skadar folk till döds och att dom gör det dessutom lagligt, där det finns ingen som straffar dom för brott som dom begår på civil befolkning. Det tåg mig över 5 år att inse sanningen och nu ser jag klart alla deras lögner. I den här video ger dom verkligen ECT till en bebis. Bild på den bebisen har jag hittat i PDF format och om det har jag skrivit blogginlägg i början av blogg. Men ärligt talat så trodde jag att det är bara på låtsas. Jag trodde att regering har tagit bara en bild på en bebis som får ECT chock. Jag trodde att regering vill bara skrämma folk, men i den här video eller den första såg ja hur dom ger ECT chock till det barn och det inte på bild utan genom video. Så nu inser jag att verklighet om världens makt och rika elitens ondska, streckar sig bortom min fantasi på vad jag kan tro att är möjligt. Dom mördar oss och våra barn helt öppet. Man måste bara vara lite kritisk och redan då kan man inse hela sanningen. Genom elektrisk förintelse mördas vuxna, unga och barn i kristna del av världen både i kristna ortodoxa, kristna katolik och kristna protestant länder. Med elektrisk förintelse mördas folk i länder med buddistreligion, hinduisk religion, Judisk religion och så vidare. Med elektrisk förintelse mördas folk i länder med muslimsk religion, både Sunni och Shiamuslimsk makt och rika eliten mördar sitt eget folk och dom mördar varandras folk genom mainstreammedia propaganda genom att ljuga för folk. Det gäller för hela världen. Med elektrisk förintelse, mördas folk i Afrika. Afrikas makt och rika eliten mördar sin svarta befolkning. Svarta ur den makt och rika eliten mördar svarta som är vanligt folk, medan dom pratar om den del av historien när dom blev mördade som slavar till vita översittare. Dom presenterar det som något hemskt, medan Afrikas makt och rika eliten har mördat sin egna svarta vanliga folk och den här sätt att svarta dör genom elektrisk förintelse, är oändligt många gånger mer hemskt. Det är genocid. Med elektrisk förintelse mördas folk i Israel. Judar vanligt folk mördas av Israelisk Judisk makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas Palestinier av Palestinsk makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas folk i Ryssland av Rysslands makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas folk i Kina av kinesisk makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas folk i USA av amerikansk makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas folk i Tyskland av tysk makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas folk i Stor Britannien av Stor Britanniens makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas folk i Frankrike av den franska makt och rika eliten. Med elektrisk förintelse mördas folk i Bosnien. Serbisk, Kroatisk och bosnjak makt och rika eliten mördar var sin civila befolkning genom elektrisk förintelse. Svårt att tro på att det är sant men det är exakt sant. Så här kan man fortsätta nämna länder tills man har nämnt vartenda land på den här planet. Det är så vanligt folk mördas och det mord på oss vanligt folk begår våra stater. Alla länder mas mördar sitt eget folk på en och samma sätt, genom dödliga elektriska förintelsesystem och dom mördar folk på industriell skala. Genom psykiatriska vården når

100

politiker hela befolkning. Det handlar om statlig kontroll av hela befolkning som går ut på att döda folk innan folk har hunnit att utgöra et hot mot staten eller regering och genom psykiatriska vården, kan politiker döda vilka som helst, föräldrar och föräldrars barn. Allt som de har sagt i den video är sant men det är många gånger värre än bara det som dom visar i dom två videon. All den massmord på världens civila population klarar världens makt och rika eliten begå tack vare all existerande världens medier som ljuger för var sitt folk om en underbar bild av samhället där folks politiker kämpar för folks religiösa och nationella identitet. Alla världens medier samarbetar med varandra. Deras uppgift är att ljuga för var sitt folk på samma sätt, medan dom avsiktligt håller tyst om olika förintelsesystem som är implementerade genom statliga system som rena trojaner under falska påstående. I den här nästa video har vi bara ett exempel på hur medier ljuger för folk och hur medier manipulerar med folk genom att övertyga folk i falsk bild av verklighet. Dom ljuger inte bara om en sak. Dom ljuger om alt annat och det bara för att dom ska kunna leda folk i döden. Kom ihåg att världens all existerande medier leder folk bara i döden och det är deras enda uppgift så att världens regeringar kan döda dom som dom vill döda helt lagligt utan att dom själva någonsin blir skyldiga för massaker på var sin egen civila befolkning Dom manipulerar folk för att folk ska ha förtroende för politiker. Dom kritiserar vissa politiker, medan dom hyllar andra, men ingen av dom är den som förtjänar folks förtroende för dom dödar folk tillsammans medan dom pratar påstås mot varandra. Varken politiker eller medier är aldrig på folks sida. Dom bara döljer regerings brottslighet och övergrep på civil befolkning och dom alla medverkar i den mediapropagandan tillsammans och det avsiktligt i att leda folk i säker död.

Astroturf and manipulation of media messages | Sharyl Attkisson | TEDxUniversityofNevada

(https://www.youtube.com/watch?v=-bYAQ-ZZtEU&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=77&ab_channel=TEDxTalks)

När jag pratar om elektrisk förintelse så kan jag säga till er att jag har rett till 100%. Det här är bevisad genocid som världens makt och rika eliten begår på oss alla vanliga människor på den här planet. Det här är bevisat bortom allt tvivel. Den bevis på Genocid som begås av hela världens makt och rika eliten på var sin civila befolkning har jag bevis genom mina dödliga kroppsskador på att jag pratar sanningen. Bevis är mina kroppsskador som leder mig i döden nu. Det här är genocid och brott mot mänsklighet som världens makt och rika eliten begår på oss alla vanliga människor på den här planet och det helt lagligt. Jag har allt bevis på att det är den största och den mest dödliga förintelsesystem genom den mänskliga historien. Nu vet jag att världens makt och rika eliten mördar oss vanligt folk avsiktligt och det att dom gör det avsiktligt är skillnad mellan lögn och sanning. Om regering hade kommit till familjer och börjat misshandla dom utan någon anledning och skada hela familj tillsammans med barn, då skulle den information sprida sig som en löpeld bland befolkningen. Jag kan säga er att då i det moment då folk inser att regering avsiktligt skadar hela familj till döds, då skulle den familjen vara bered att döda statliga monster utan att tveka en enda sekund. För då vet folk att folk har rättvisa på sin sida. Rättvisa kan inte bli att regering dödar oss och våra barn och det helt lagligt. Dom ska påstås skydda oss och inte döda oss. Därför begår världens makt och rika eliten det under fullständig mediacensor och alla vapensystem som psykotroniska vapen till exempel bortförklaras av världens makt och rika eliten som tecken på psykisk sjukdom som villfarelse, inbillning, konspirationsteori, fantasier och lögner. Därför manipulerar världens makt och rika eliten med folk så att folk inte ska bli medvetna att det genocid på hela civil befolkning på den här planet begås under falska påstående, så att folk blir lugna medan dom och deras barn mördas genom mång årig tortyr på et dussin olika metoder och högteknologiska vapen som existerar inte offentligt. Världens makt och rika elitens uppgift är bara att ljuga för folk, att vilseleda folk och att bokstavligen lura folk i döden. Därför fungerar

101

det för dom genom mediapropaganda har byggt en falsk bild av verklighet och dom har förändrat vår perception bild av verklighet, så att vi aldrig ska kunna se sanningen. Om folk får veta sanningen, då kan hela världens makt och rika eliten falla ner som ett korthus. Dom kan börja bli mördade av vanligt folk på industriell skala ute på gatan genom Stun Gun. Då, om folk hade insett sanningen även religioner skulle följa samma öde för religioner tjänar inte åt folk, dom tjänar åt politiker som får folks förtroende genom religion så att politiker håller sig på makten genom att använda folks känslor hat och kärlek som et vapen mot just det samma folk. Genom mediapropaganda världens makt och rika eliten lurar oss i att vi ska tro på statliga institutioner som vården till exempel. Det är genom vården världens makt och rika eliten mördar folk under påstående av att dom ger folkvård och omsorg. Nu går vi till något som jag tror är nästa förintelsesystem av civil befolkning världen över. Ta till exempel tandläkare som exempel och då kan man inse att även dom dödar folk, genom att framkalla dödlig sjukdom som kommer att förkorta folks liv. Tandläkare har tagit bort amalgamtandfyllning på grund av att den tandfyllningen innehåller kvicksilver och så vidare. Av folk har jag hört att den var mycket starkare än dom vanliga tandfyllningar som dom lagar tänder med nu. Jag vet inget om det och dom kanske pratar sanningen. Jag har aldrig haft det så jag vet inte. Men det som jag vet, är att dom nya tandfyllningar är ett rent skräpp. Forskning har gåt lång fram i utvecklingen, medan tandfyllningar som tandläkare använder nu, står still och dom utvecklas inte mer. Tandfyllning som jag har fått i visa tänder håller bara i et år. Så, varje år går jag till tandläkare för att dom ska laga tandfyllning, som har eroderat och dom bara borrar tänder mer och mer. Med tiden blir det alt mindre kvar av tand. Ska det kallas för tandvård. Dom lagar inte tänder. Dom förstör tänder. Svensk regering har borttagit amalgamtandfyllning som något farligt, medan dom röntgar alla tänder varje år och det presenterar dom som ofarligt god tandvård. Jag har alltid haft förtroende för tandvård tills jag blev skadad genom ren elektrisk brotts bedrägeri och ner jag har insett att vården tar livet av folk avsiktligt genom den elektriska förintelse, då har jag börjat ifrågasätta alt annat. Om regering mördar folk avsiktligt genom elektrisk förintelse, då betyder det att regering mördar folk genom allt annat. Då finns det ingen anledning att vi vanligt folk ska tro på något som dom säger. I dom senaste åren, varje gång när jag går på årliga tandkontroll, inte bara det att tandläkare röntgar alla mina tänder, utan även tandhygienist röntgar alla mina tänder. Ingen av dom har någonsin sagt till mig, vi har röntgat dina tänder och vi har hittat et fel. Dom röntgar tänder med 5 eller mer bilder och till slut säger dom att allt är ok. Förra året med insikt att dom gör det varje år så började jag undra om det verkligen är nödvändigt att dom ska röntga mina tänder varje år. Då var det första gång i mitt liv, då jag ifrågasatte det obligatoriska tandundersökning med röntgen av alla tänder. Tandhygienist sa att hon ska röntga mina tänder igen. Då sa jag till henne, är det verkligen nödvändigt att ni gör det varje år? Hun svarade mig att jag påstås gnistrar med mina tänder och att därför dom slits. Hon sa att det är hon som vill se att alt är ok och att hon vil se om mina Rut av tänder är ok. Jag tänkte i det moment på att röntgen varje år kommer ge mig cancer med tiden och då började jag misstro deras påstådda avsikt att ge mig ofarlig tandvård. Men med dom här skador på min mentala sinnen är jag ibland för långsam med att reagera snabbt. Hon sate det bly väst runt min hals och jag blev handlingsförlamad för jag visste inte vad jag ska tänka i det moment. Det som jag tänkte i den moment var att hon avsiktligt framkallar cancer hos mig med tiden. Då tänkte jag i mina tankar, gör det. Vi får se nästa år om jag kommer tillåta att ni ska röntga alla mina tänder varje år igen. Naturligtvis var hon snäll när hon gav mig det tandvård och så blir dom alltid snälla så att folk ska ha förtroende för deras vård. Dom röntgar tänder på folk varje år och sen fixar dom tänder för tillfallet, medan dom värdelösa tandfyllningar går sönder redan till nästa år och då borrar dom ännu mer tanden tills man har förlorat tand helt, medan man har blivit bestrålad med radioaktiv strålning som presenteras genom statliga system som helt ofarligt obligatorisk Röntgen tandundersökning. Genom världens mainstreammedia och alla existerande tillgängliga mediapropaganda på internet, reklameras tandröntgen som något ofarligt, på grund av att det handlar om påstås ofarlig radioaktiv stråldos. Dessutom i svensk mediapropaganda säger dom att tandröntgen

102

är miljövänligt på grund av svenska folket är så mycket hjärntvätt miljömedvetna genom sin kamp för klimatet, så att mänsklighet blir räddad. Även i TV program om kärnkraft radioaktivt avfall, passar dom på att blanda det information tillsammans med tandröntgen undersökning, där dom säger till exempel att den radioaktiviteten är tusen eller miljoner gånger mer starkare än vad tand röntgen är. Tand röntgen avger bara så lite radioaktivitet att den påstås är inte farlig för mänsklig hälsa. Det var inte just så dom sa det men något i den stilen. Men det är tandröntgen dom nämner om och om genom alla möjliga TV program och Youtube videoklipp genom en armé av statligt anställda internettroll som serverar all den mediapropagandan under påstående av forskning. Om världens regeringar ljuger om elektrisk förintelse, då ljuger dom om tandröntgen ofarliga radioaktiv strålning. Det här året ringde jag dom på grund av att tandfyllning som dom har lagat nu 4 gånger rad, har spruckit och eroderat. Den här gången var det tandläkare. Atmosfär var positiv för dom var snälla som dom vanligtvis brukar bli. Jag sate mig i stolen och väntade bara den moment då dom ska försöka röntga mina tänder igen. Utan att dom sa till mig något kom tandsjuksköterska som assisterar tandläkare med den bly häng snöre där hon började sätta det runt min hals. Foresten dom var två svenska kvinnor. Med insikt att jag är döende i elektriska skador nu ser jag det röntgning av mina tänder som avsikt som kommer direkt från svenska regering för att jag och vi alla vanliga människor ska få cancer med upprepade årliga tandröntgning av våra tänder. Då sa jag till henne direkt, Stop, jag går inte mer på det att ni ska röntga mina tänder varje år. Hon låtsades som att hon är chockad och förvånad på varför jag ifrågasätter det tandvård och den tandröntgningen av mina tänder. Det var som ungefär att jag tackar nej till den fina svenska vård som vill bara fixa mina tänder. Jag sa till dom, laga det som ni ser i tanden. Det här är er tandfyllning som spricker och går sönder varje år regelbundet. Förut var det en man som lagade mina tänder och han visste hur man bedövar tänder så att man verkligen känner ingen smärta. Den här år var det en ny tandläkare den kvinnan. Hun gav mig bedövning. Hela min läpp och kind har domnat, medan i tanden gjorde det väldigt mycket unt. Hun börjar borra och det gjorde bara för mycket unt. Utan att hon hade borrat något mer så stängde hon den tanden bara med tandfyllning. Och det är ganska dyrt men det accepterar jag men jag accepterar inte att den svenska staten ska ta livet av mig, utöver genom elektrisk skada så ska dom nu framkalla cancer och cancer är världens makt och rika eliten ute efter, att framkalla artificiellt på folk. Det här är bara en till förintelsesystem av vanligt folk under påstående av tandvård. När jag skulle betala då frågade dom mig, varför vill jag inte tillåta mer av tandröntgning av alla mina tänder. Då sa jag. Ni röntgar alla tänder med många röntgenbilder varje år och när folk får cancer om tjugo år eller mer år, då är det ingen som frågar vilken orsak har framkallat cancer. Om man blir utsatt för radioaktiv strålning regelbundet varje år då är det inte konstigt att folk får cancer när dom blir äldre. Jag går helt enkelt inte mer på det. Laga det i tanden som du ser med dina ögon. Då sa hon, för att vi ska kunna laga dina tänder så måste vi se om tandrot är frisk som är en ren dumhet som saknar all vetenskaplig grund. Tandvård är ingen avancerade forskning även om dom vill gärna presentera den så. Det är inte så komplicerad som dom vill föreställa det för folk. Jag sa till henne. För att tandroten ska bli förstörd av Carries då måste Carries förstöra den synliga delen av tand för att den ska sprida sig till ruten i tand. Ni röntgar tänder av unga som har bra tänder och för vad, för att ni ska bekräfta att allt är ok. Men, röntgen med radioaktiv strålning ackumuleras i kroppen. Om ni röntgar alla tänder från ungdomars unga år och genom deras liv varje år, så kommer dom få kancer om 30 eller 40 år. Då sa hon till mig med argt förhöjt röst, då är vi klar här med dig. Jag skiter i vad du tänker om mig och gå åt helvete svenska regerings moderna bödel, liemannen kvinna som värksteller dödsstraff på folk genom långt mångårig radioaktiv strålning. Det har jag tänkt i mitt huvud. Jag bryr mig inte mer på vad ni tycker om mig och vad hela mänsklighet tycker om mig nu när jag håller på att dö. Men efter det så svarade hon mig med lugn röst och med den falska svenska leende på läppar att jag ska ringa om jag får problem med den tandfyllningen. Ok, även jag är låtsas snäll och då jag sa tack för hjälpen. Nu över till min son. Min son går på en annan tandvårdsklinik. Så, min son fick dom visdomständer som vaxer ut vid 20 års ålder. Först

103

kom en av dom och då hade min son fruktansvärd unt. Han kunde inte äta och det blev smärtsamt för honom tills den växte ut genom tandköttet. Han sa att det är et helvete av smärta. Men när andra visdomstand började vaxa ut, då blev det för mycket av smärta och den här gången var det riktigt illa. Då var han tvungen att söka tandläkares hjälp. Så jag gick med honom in i rummet där tandhygienist ska se vad hon kan hjälpa honom med. Jag hade förtroende för henne. Jag vill verkligen att min son ska få hjälp för han fick inflammation i hela käken på den sida där den visdomstanden växte ut. Det kan vara livshotande tillstånd för infektion kan sprida sig till hjärna. I alla fal var det som jag trodde på. Jag är ingen expert men det har jag fåt höra om och läsa genom den samma censurerade internet och det är därför jag tyckte att det är akut. Då sa hon att hon vill ta röntgenbild på visdomstand. I det moment var jag handlingsförlamad igen. Om hon ska ta en bild på den visdomstand, då har hon helt rett att göra det, för det här är sådana tillfällen där röntgenbild kanske behovs. Men jag visste inte hur många bilder hon kommer att ta. Hon små pratade med min son så som dom brukar med alla patienter. Om jag har inte fel nu så frågade hon min son vad drömmer han att bli i framtiden och då sa han att han önskar att han skulle vara rik och då kommer han fixa sådana vita tänder som dom falska Hollywood leende med vita gnistrade falska tänder har. Naturligtvis sa hon att hans tänder är redan fina och dom är det bästa som han har och där har hon rett. Då sa hon till mig att jag ska gå ut ur rummet när hon tar röntgenbild. Jag stod bredvid henne och det var första gången i mitt liv då jag såg hur dom tar röntgenbilder. Hon knappade olika siffror och sen tryckte hon på den knapen. Hon håll fingret på den knapen i 4 sekunder. Den röntgenapparaten är bredd ungefär 4 eller 5 centimeter i diameter. Jag trodde att hon ska ta, bara en röntgenbild. Hon tåg bild på visdomstand och hon flyttade den apparat bara en och halv centimeter så tog ho en till. Sen tog hon onödiga två bild på den andra visdoms tand som har vuxit redan där han har inget problem med. Samma sak gjorde hon på båda sidor helt onödigt. Min son gick dit med fullt förtroende för den svenska staten och därmed för den svenska tandvården. Han sa att han drömmer att bli rik och jag kände mig, som den största världens skit papa att jag inte reagerade. Jag kände som att jag förrådde mitt barn. Medan han säger henne att han drömmer att bli rik så såg jag mitt barn bli röntgad med radioaktiv strålning. Han kommer inte dö av den enda tandröntgning, men hennes röntgning av tänder bryter mot all logik. När jag röntgade alla tänder, så med 5 eller 6 bilder lyckas dom röntga alla tänder, medan hon tåg två röntgenbilder med avstånd inte mer än en och halv centimeter. Hon håller fingret på den knappen i 4 sekunder. Den röntgenapparaten är så nära kinden att den har kontakt med huden på ansikte. Dom radioaktiva strålar färdas med kanske nära ljusets hastighet. Det är så nära. Vad betyder dom 4 sekunder. Om den apparat är automatisk inställd för alla patienter, då skulle hon inte behöva knappa olika siffror på den apparaten. Det borde finas bara grön knap och inget mer. Att det är hon som använder den apparat just i den moment kontrolleras genom skiftarbete som kommer sinas genom datorsystemet och då behöver hon inte trycka sin anställnings nummer för att systemet ska registrera att det är just hon som tar röntgenbild. Tänk på om hon kanske ställer styrka på strålning genom dom in knappade siffror. Tänk på om hon ger strålning till min son i 4 sekunder medan dom radioaktiva strålar som färdas med nära ljusets hastighet och då är strålning i 4 sekunder skadlig på grund av att det blir högt radioaktiv strålning som är helt onödigt för att hon ska ta en röntgenbild. Fast det kan bi säkerhetsåtgärd för att hon ska håla den i 4 sekunder så att det ska bli fastställd att röntgenbild är tagen med bestämdhet att den är också fullt planerad utan några tvivel. Varför ta 4 bilder så nära inpå varandra med så bred apparat som skjuter dom radioaktiva strålar. Efter det sa jag till min son att han aldrig ska tillåta att dom ska röntga hans tänder. Samma sak tänkte han. Nästa gång när han gick till henne, så uppmanade hon honom att han ska boka själv en ny tid tandröntgen av hans alla tänder nästa år som han tackade nej till. Hon sa till honom, Ok det är dit egen beslut, medan dom som lagar mina tänder vill inte laga mina tänder om jag inte accepterar med tvång, tandröntgning av alla mina tänder. Men det är (my ass) hans eget beslut när dom bara utför det årliga radioaktiv bestrålning av alla tänder utan att fråga folk om folk vill gå på det. Nu kan jag säga er alla vanliga människor på den här

104

planet, det här är en till förintelsesystem av oss vanligt folk och våra barn. Vad tror ni? Röntgar dom sina egna barns alla tänder varje år med regelbundna tandröntgning av alla tänder? Det tror jag inte att dom gör. Det här är sätt som varenda regering på den här planet, använder för att radio aktivt bestråla civil befolkning som är måltavla för regering. Folk som ska få sina liv förkortade genom att framkalla cancer hos både vuxna och barn. Om dom börjar bestråla ungdomar som dom gör genom deras liv då är det stor chans att dom ungdomar kommer få cancer när dom har närmats pensionen. Världens makt och rika eliten förkortar folks liv så att folk dör innan dom har hunnit få pensionen. Världens makt och rika eliten avsikt är också att sänka population på den här planet och det här är bara ett ytterligare sätt att skada folk på och det till döds. Alt som behövs är att folk ska ha förtroende för regering och för vården. Man får inte ifrågasätta, man ska bara tro på vården blint utan att man ställer frågor. Det är bara så vården fungerar och folk ska inte ställa frågor. Jag har redan berättat att världens regeringar påstås bryr sig om kvinnor som har blivit våldtagna. Världens makt och rika eliten bryr sig om sina kvinnor, systrar och barn så att dom inte ska bli utsatta för våldtäkt medan nu ska jag berätta er om hur mycket dom bryr sig om kvinnor som tillhör oss vanligt folk. Här i Sverige och även i hela välden sprider världens regeringar en mediapropaganda agenda att kvinnor borde gå på Mammografi regelbundet varje år. I svenska medier, har dom presenterat en mediapropagandabild att kvinnor har stor chans att undvika bröstcancer, om dom går på mammografi varje år. Det räcker med att kvinnor gör själv kontroll med händer i fal dom har fått knölar i brösten. Jag tror på att mammografi är en garanterad väg for kvinnor att dom ska få bröstcancer om 30 eller 40 år. Det är samma sak här igen. Regering bryr sig om sina familj medlemmar medan dom lurar kvinnor som tillhör våra familjer av oss vanligt folk in i att dom ska få cancer om årtionde på grund av just Mammografi. Dessutom har jag kolat en Hollywoodfilm där kvinnlig filmkaraktär som är läkare säga det här, Jag har alltid sagt att mammografi raddar kvinnors liv. Här förstod jag att den kvinnliga skådespelaren reklamerar mammografi genom film för att kvinnor av oss vanligt folk ska bli suggestivt lurade i att dom ska undergå det skadliga undersökning år efter år genom sitt hela liv. På samma sätt reklamerar dom elektrisk förintelse och dom som har blivit lurade i den kommer att dö. Elektrisk förintelse leder folk i säker död, medan mammografi är ytterligare ett förintelsesystem som är integrerad i statliga system, som leder vanligt folk in i döden genom radioaktiv strålning under påstående av Mammografi. Hur är det med våra gamla som har levt i ungefär 100 år som har nästan aldrig i sitt liv gåt på Mammografi. Dom kanske har levt så länge, just på grund av att dom inte fick den moderna, nutidens påstås vård till alla. Om det hade inte varit så, då hade jag inte varit döende nu. Jag är inte säker men om dom mördar folk genom elektrisk förintelse, då mördar dom folk genom Mammografi och alla andra förintelse system och då handlar det om vår mor, systrar och döttrar. Dom troligen håller sin egen mor, systrar och döttrar bort från Mammografi. Så här är det över hela planet. Världens makt och rika eliten dödar os vanligt folk och det hela familjer. Jag säger inte att folk ska avstå från att ta mammografi och tandröntgen. Jag bara uppmanar er om ni får cancer längre fram i framtiden, då ska ni misstänka vården och tandvård för att ni har fått cancer. Jag ber er att ni ska skriva om ert avslutade liv på samma sätt som jag gör, då ni har fått cancer. Om det inte hade varit så som jag påstår, då hade jag inte varit döende nu. Här är annan video som dom flesta människor på den här planet tänker inte på, medan den kommer framkalla vår död i den nära framtid.

Coronavirus is just the start. Something far worse is coming

(https://www.youtube.com/watch?v=gnQL-brI-9I)

Det här är bara en till regerings mediapropagandalögn som föreställer världens regeringars avsikt att leda hela civil befolkning på den här planet i massdöd, under påstående att vi vanligt folk i nära framtid ska säga till våra barn att vi är ledsna men bacon smakade bara för bra. Genom den här video skapar dom en villfarelsebild av värld där folk suggestivt övertygas

105

i falsk tro på att regering, djurfarmer och civil befolkning ber lika stort ansvar för att djur i farmer, får i sig 80% av all sålda antibiotika. Vi folk har röstat på våra politiker och dom har get tillåtelse att farmer ska ge till boskap antibiotika varje dag av deras liv, för att skydda dom från dåliga farmindustri levnadsvillkor, som dom uppföds under. Inte för att bota sjukdom, utan att få dom att dom ska gå upp i vikt. Antibiotika mediciner för djur och människor är samma om jag har inte fel nu. Jag har fått antibiotika några gånger i mitt liv och jag har aldrig märkt att antibiotika mediciner ger mig vare sig hungerkänsla eller övervikt på något sätt, medan Seroquel och Ziprexa ger omänskligt hunger redan efter 4 timmar och då kan man inte motstå hungerkänsla. Man kan inte gå upp i vikt bara på grund av medicin. Man måste äta mycket mat för att man ska gå upp i vikt. Hur ska man äta mycket mat om man är inte hungrig. Därför har dom det ämne som framkallar hungerkänsla och det ämne tillsätter dom i olika mediciner, men offentligt låtsas dom som att något sådant ämne inte ens existerar i det verkliga livet. Dom håller det hemlighets stämplad genom media tystnad. Det som dom har aldrig pratat om är det som inte existerar för vanligt folk. Folk som vet om detta är folk som går upp i vikt på grund av sådana mediciner och det är inte svårt alls att inse sanningen, medan man tar sådana mediciner. Man är inte dum i huvudet, man märker det. När man har tagit dom, då äter man mat långt över vad man hade annars gjort normalt utan dom mediciner som Seroquel och Ziprexa. Att Seroqel och Ziprexa ger onormal hungerkänsla efter mat, håller alla världens regeringar tyst om. Det information uttalas aldrig i medier. Dom mediciner är till för att bota psykisk sjukdom och regering, medier av alla existerande sorter, blandar sig inte i vården. All vetande vården vet best. Alla statliga institutioner gör bara sitt jobb och dom bladar sig inte i varandras yrke och arbetsuppgifter, på grund av att dom är inte utbildade i detta område. Regering har övertygat folk i att allt som dom gör är för folks bästa och folk ska aldrig misstro dom. Vi vanligt folk ska inte ifrågasatta statliga system, för statliga system finns till för att den ska skydda oss vanligt folk och våra barn. Vi kan ifrågasätta politiker på grund av deras olika politiska program. Att dom tillåter att djur ska matas med 80% av all sålda antibiotika varje dag av deras liv, är fel av oss vanligt folk för det är vi som har röstat på dom. Rösta på dom andra politiker, för då kanske dom andra förändrar villkor på uppfödning av stakars djur. Men det som folk inte inser är att ingen av dom alla olika politiska partier vill blanda sig i uppfödning av djur med antibiotika, eller i någon av dom alla förintelsesystem och det är ingen slump. Genom att dom säger i den här video att vi vanligt folk ska påstås i framtiden säga till våra barn att vi är ledsna men bacon smakade bara för bra, överför dom skuld från regering och farmindustri på vanligt folk som vill ha kött på bordet. Vanligt folk bär absolut ingen skuld för framkallning av multi resistenta bakterier genom djuruppfödning. Vanligt folk har ingen makt över detta. Det är inte vanligt folk, som ger antibiotika till farmdjur. Det är farmindustri som gör det åt var sin regering. Farm industri följer regerings tillåtna lagar som ger farmer rett att ge antibiotika till farmdjur och världens regeringar har get farmer tillåtelse just för att världens makt och rika eliten ska skapa ännu et förintelsesystem som ska leda vanligt folk tillsammans med sina barn i massdöd under påstående av matkonsumtion. Här har dom skapat igen ett förintelsesystem, under ofarliga påstående. Här är det igen samma sak. Världens regeringar skadar inte folk, dom ger folk bara mat på bordet. Vanligt folk vill inte ens köpa kött som är fullspäckat med antibiotika, men det står inte skrivet på förplägning av köttprodukter att den slaktade djur har blivit matad med antibiotika. Världens makt och rika eliten har mer pengar än vad vi vanligt folk har. Dom kommer köpa ekologiskt kött utan fullspäckade antibiotika och multiresistenta bakterier, som är mycket dyrare medan vanligt folk kommer köpa det billigare och tack vare att vanligt folk inte har en aning om att världens makt och rika eliten avsiktligt mördar var sin civila befolkning dolt, genom statliga system, så kommer dom inte ens misstro på att det kött kan vara farligt. I stället kommer folk känna sig tryga, medan dom stoppar det kött i sig och sina barn. Men hela den hajp av djur som får i sig antibiotika, kan bli en cover för att folk ska smitas avsiktligt med multi resistenta bakterier till exempel på sjukhus. Varför inte? Hela världens vård mördar ju redan tillsammans hela världens civila population genom elektrisk förintelse. Det som folk tänker nu är att det är en ren paranoia av

106

en människa som har vanföreställningar och villfarelsebild av verklighet. Men jag har redan beskrivit hur världens makt och rika eliten skadar folk till döds genom elektrisk förintelse. Det är samma sak med framkallning av multi resistenta bakterier genom uppfödning av farmdjur med antibiotika. På första plats som det mest viktiga i samhället sätts vanligt folks behov. Folk måste bli nöjda med sina liv som regeringar också ser till att folk ska få. En av dom alla folks behov är hunger och efter fråga på köttprodukter och efter som den här planet har blivit så mycket överbefolkad, våra politiker är så mycket oroliga för oss vanligt folk för att vi inte ska svälter på grund av köttindustri som klarar inte täcka dagens efterfråga på köttprodukter för den behov på antalet av dagens befolkning. För att våra regeringar ska kunna ge mat på bordet åt folk och deras hungriga barn efter kött, måste farmer ha den möjlighet att snabba uppfödning av farmdjur, så att vi vanligt folk ska inte svälta och att folk inte ska klaga på att det finns inget kött i mataffärer. Vi vanligt folk är ju glupska efter kött och våra politiker är ju extremt pressade på grund av vår glupskhet och hunger efter kött. Dom vill ju inte göra det, men dom måste göra det på grund av att vi vanligt folk vill ha kött på bordet. De föredrar hellre att rädda planeten och dom vill tänka på miljö och klimatet. Men på grund av vår glupskhet och hunger efter kött, får det inte hända att vi inte kan köpa kött, bara på grund av att köttindustri inte klarar producera tillräckligt av kött för oss alla. Folk tål inte att vara hungriga. Det är vårt fel att politiker har blivit tvungna, att tillåta till farmindustri att farmdjur ska matas med antibiotika, för att vi vanligt folk, skall inte bli hungriga. Det är inte politikers fel. Det är vårt fel. Först och främst är det en lögn när dom säger att dom måste använda antibiotika för att dom ska skydda djur från farmindustri uppfödning metoder, där djur är trängda i trånga utrymmen nära varandra. Att dom ska påstås insjukna på grund av trångt utrymme är ren dumhet. Boskap djur är trängda ihop nära varandra över hela planet och djur blir inte sjuka, så att dom dör på grund av detta. Att dom säger att djur matas med antibiotika varje dag, är en skrämmande varnings täcken som hade väckt bekymmer i vilken som helst politiker som bryr sig verkligen om folks hälsa. Men grejen är den att det är dom som framkallar den multiresistenta förintelsesystem som ska leda 10 miljoner av civil befolkning vanligt folk i döden år 2050. Det är inta så långt borta. I den här video förklarar dom inte på vilken sätt antibiotika får djur att dom ska gå upp i vikt, utan dom bara säger att antibiotika får djur gå upp i vikt. Varför ger farmer inte till djur Seroquel och Zyprexa i stället för antibiotika för då skulle djur gå upp i vikt medan bakteriemultiresistens mot antibiotika skulle undvikas. Den ämne som får folk att gå upp i vikt, tillsätter världens regeringar genom läkemedelsindustri i Seroquel och Zyprexa för att folk ska skadas till döds på lång sikt genom övervikt, medan för farmdjur tillsätter dom den ämne i antibiotika för att det ska skapas bakterier multiresistens mot antibiotika så att befolkning kan bli smittade och dö på grund av multiresistenta bakterier. Det är inte ens säkert att farmdjur går upp i vikt tack vare antibiotika. Djur kan gå upp i vikt bara på grund av att dom får mer mat framfor sig som dom ska äta. Det enda sätt att få farmdjur att gå upp i vikt så snabbat som möjligt, är att dom ska få hungerkänsla så att dom äter mer mat än vad dom hade gjort annars. Genom den tillsatta ämne som världens makt och rika eliten tillsätter i antibiotika, farmdjur äter mer av mat och tack vare detta blir dom tjocka snabbare. Framkallning av multiresistenta bakterier är ett ytterligare förintelsesystem som världens makt och rika eliten använder för att leda var sin civila befolkning världen över i döden. Framkallning av multiresistenta bakterier är ytterligare ett förintelsesystem för att sänka världens population ner. Nu kommer vi till Coronavirus. Alla vi människor har blivit sjuka i influensa någon gång genom våra liv. Genom mitt liv har jag blivit sjuk då och då, men varje gång har jag också tillfrisknat utan permanent försämrad hälsa. Man blir sjuk och när man har tillfrisknat, då blir man frisk igen som om man aldrig har ens varit sjuk. För mig är det här första gång i mitt liv, då jag upplever kroppsskador efter sjukdom. Något sådant har jag aldrig upplevt tidigare i mitt liv. Corona sjukdom skadar lungor, orsakar hjärnskador och troligen skadar andra kropps organen. Enligt min tanke, Covid-19 smitta är livs farlig men dom flesta som insjuknar i procent fördelad på hela befolkningen ändå dör inte av den. Som jag ser det Coronavirus är dödlig på lång sikt. Det handlar inte om att man har blivit sjuk och

107

när man har tillfrisknat, då är allt OK. Varje gång man blir sjuk, Coronavirus orsakar nya skador på kroppen och man blir sjuk om och om igen. Jag har blivit sjuk redan två gånger. Så, om jag har överlevt dom två gånger, då är det inte säkert att jag inte kommer dö nästa gång. För mig ser det ut som att det är 50% att man ska överleva och 50% att man ska dö. Det är ren lotteri ifall man ska överleva eller om man ska dö. Så det finns all anledning att folk ska frukta Coronavirus sjukdom. 99% av världens befolkning tror på att det har blivit galna tider. Vi ser bara krig över hela världen, vi ser hat, hot och konflikt mellan olika religioner och så vidare. Att vi har fått en Coronavirus pandemi ser bara naturligt för oss efter som vi är redan vanna med att höra genom världens mainstreammedia att det är bara dåliga grejer som händer i världen. Utöver allt det dåliga i världen så har vi fått nu även Covid-19 pandemi. Nu ser det ut som att det mest logiska är att vaccinera sig med nya genvacciner så att vi kan bli immuniserade mot Coronavirus. Det tar 10 år och mer för att vacciner ska utvecklas, men efter som det handlar om Coronavirus pandemi så har världens länder rekryterat alla sina forskare i framställning av Covid-19 vaccin och tack vare deras engagemang så har dom framställt vaccin på et år, om jag har inte fel nu. Av någon konstig anledning har dom även bestämt sig för att vaccin ska inte bli framställd på traditionellt sätt med död arm av virus. Dom har i stället satsat på att använda gen av den döda virus arm. Därför kallas dom för genvacciner. Om dom kan engagera alla väldens forskare för att framställa Coronavaccin, varför engagerar dom inte alla världens forskare för att hitta vaccin mot Hiv-virus och andra sjukdomar. Den här Coronapandemi är ingen olyckshändelse. Dom har framställt genvacciner som har inte ens blivit testade på djur. I stället påtvingar dom genvacciner på oss vanligt folk och nu är det vi och våra barn som är experimentdjur. Genvacciner framkallar blodproppar i hjärna som orsakar hjärnvävnads död. Hjärnvävnads död framkallar hjärnskador som är oändligt många gånger mer farliga än skador som Coronavirus framkallar. Folk dör inte så mycket av Coronavirus i procent när man fördelar det på hela lands befolkning, men det är ändå påstås tillräckligt anledning för att hela världens befolkning ska vaccineras med tvång. Dom säger att det är frivilligt men dom ljuger. Det är frivilligt när folk väljer blint att tro på världens makt och rika eliten och när folk väljer att vaccinera sig utan att ifrågasatta något. Nu när det finns folk som vill vänta i några år för att avvakta och se om vad som händer med vaccinerade folk innan man har bestämt sig för vaccinering, nu hotar dom och utpressar folk med Corona pass. Det är vaccinering med tvång. Världens regeringar påstår att folk behöver inte vaccineras om folk inte vill. Dom har hoppats på att deras kriminella mediapropaganda ska bli tillräckligt för att övertyga och lura vanligt folk över hela planet i vaccinering med dödliga genvacciner. Men nu när dom har insett att det finns folk som har genomskådat deras avsikt att sänka världens population ner, då börjar dom nu tvinga folk till att folk ska vaccineras med tvång. Som ni ser jag skriver blogg om brott som svenska staten har utsatt mig för, medan dom inte erkänner mina kroppsskador. Dom låtsas som om jag inte existerar och dom håller en total media tystnad. Dom bara upprepar mediapropaganda om hur dom bryr sig om civil befolkning, medan som ni ser i mitt fall dör jag på grund av det brott som dom har utsatt mig för. Det är samma sak med vaccinering mot SARS-CoV-2. Dom bara upprepar deras mediapropaganda agenda, om hur dom bryr sig om sin civila befolkning och om hur dom vill immunisera hela civila befolkning mot virus som dom själva har släppt bland världens population tillsammans med alla världens regeringar. Medan folk dör på grund av genvacciner, kommer dom med mer av mediapropaganda om att sådan fal där folk dör på grund av genvaccin ska påstås vara selsinta händelser. Det är många mer som dör än bara det som världens regeringar tillåter att det ska vissas i medier. Det är vården som bortförklarar sådana fall redan när folk dör på sjukhus med förklaring att det inte går bevisa samband mellan folks död och vacciner mot Coronavirus. Tänk på hur det kommer bli svårt och nästan omöjligt för vanligt folk att bevisa samband mellan vaccin och död av en släkting på grund av genvacciner, när folk dör efter ett eller några år. Då kommer vården bortförklara folks död med att folk har dött på grund av stråke, hjärtinfarkt, kroppsliga defekt och så vidare. Om du får blodpropp i hjärnan, då måste du bli opererad omedelbart annars kommer du att dö eller i bästa fal kommer du få

108

hjärnskador som kommer förvandla dig från en frisk människa till en invalid resten av dit korta liv som du har kvar att leva. Slutliga resultat av blodproppar i hjärna på grund av genvacciner är hjärnskador som framkallar livshotande tillstånd som leder alltid i döden på samma sätt som i mitt fall genom kroppsskador orsakade genom elektrisk förintelse. Jag har skrivit om i den här blogg och jag har delat video på forskare som använder sitt livslånga arbete som framstående trovärdiga forskare i smittbara sjukdomar och framställning av vacciner. Svenska regering på ytan genom sin statliga kriminella mediapropaganda påstår att vaccinering inte är påtvingad. Dom påstår att vaccinering mot Coronavirus är fri val av varje medborgare. Det verkar som att det finns folk som har börjat misstro regerings avsikt och syfte med vaccinering och nu tar dom i med hårda handskar att folk ska vaccineras med tvång mot ens egen vilja. Mig kan världens makt och rika eliten inte utpressa med Corona rese pass, på grund av att jag inte reser utomlands. Jag reser inte ens genom Sverige. I över 20 år har jag levt bara i den här stad Uddevalla och allt det på grund av den kriminella sätt på hur svenska staten har utrett mig för brott genom att utsatta mig för brott. Den här kroppsskadan har berövat mig alla mänskliga drag, allt det mänskliga i mig och på grund av detta kan jag inte egna mig åt grundläggande mänskliga aktiviteter. Jag kan inte resa någonstans på grund av att jag håller på att dö och om jag reser, då upplever jag det som levande helvete på den här Jorden. Tillägg till detta över 20 år av förstörelse av mig genom Psykotroniska vapen, där dom har drivit mig med tvång till att jag ska skämma mig ut genom psykologisk tortyr och då är jag även en skamfläck som vil undvika mänsklig kontakt så att jag sliper bli uttittad, utskrattad och så vidare. Regering samtidigt förstör folk psykiskt, fysiskt och på alla möjliga sätt som man kan föreställa sig så att livet ska bli så svårt som möjligt att leva för att man ska välja att begå självmord. Jag klarar inte gå på restaurant för att äta mat på grund av att jag klarar inte ens att äta mer på grund av lidande och dessutom kommer jag bara sita där och hålla på att dö. Så är det med allt annat. Här är en video där dom utpressar oss alla som vill inte vaccinera oss med dödliga genvacciner.

Smittskyddsprofessor öppnar för vaccinpass på jobbet

(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVMrbe/smittskyddsprofessorn-oppnar-for-vaccinpass-pa-jobbet)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVMrbe/smittskyddsprofessorn-oppnar-for-vaccinpass-pa-jobbet

Deras budskap till mig låter så här: Om du vill behålla dit arbetsplats då måste du vaccinera dig med tvång, och då kommer vi skada dig igen genom att framkalla hjärnskador utöver dom elektriska skador som du redan har. Om du dör, då kommer det bli bara en till sällsynt händelse av blodproppar i hjärnan. Om det vaccinering med genvacciner mot Covid-19 är så säkert, varför har världens regeringar fråntagit läkemedelsindustri allt ansvar för folk som har dött eller blivit förvandlade till invalider som troligen kommer att dö på grund av blodpropp i hjärnan som genvacciner mot Coronavirus framkallar. Dom påtvingar vaccinering på oss med tvång och när vi dör, då är varken regering, vården eller läkemedelsindustri ansvariga för att ha orsakat vår död. Dom skrattar åt vår död. Det är igen samma sak som jag har pratat om olika förintelsesystem av civil befolkning världen över. Världens regeringar mas mördar folk genom genvacciner under påstående av vård mot Coronavirus. Det handlar inte om att väldens regeringar är ute efter fall med folk som har dött omedelbart av två eller tre doser vacciner. Sådana fal bara avslöjar avsikt med Corona vaccinering med genvacciner och sådana fal väcker folks misstro mot regering på grund av att det är lett at bevisa samband mellan döds fal direkt efter vaccinering. I detta fall folk förstår det på egen hand. Världens regeringar är ute efter kroppsskador som kommer uppstå efter et år, efter 10 år eller ännu längre in i framtiden och sådana samband mellan vaccin och blodproppar i hjärnan kan folk aldrig bevisa på grund av så lång tids avstånd. Världens

109

regeringar är ute efter dödliga kroppsskador som vacciner framkallar på folk som ska aldrig kunna bevisas så att dom kan döda folk utan att dom blir skyldiga för mord. Genvacciner framkallar dödliga kroppsskador som uppstår efter årtionde. Det är samma slags förintelsesystem som är identisk med elektriskt förintelsesystem. I dom två videor om psykiatrin säger dom att psykiatrin dödar bebisar från 0 till 5 år. Varför skulle dom då inte vilja döda oss alla vanliga människor på den här planet genom genvacciner mot Coronavirus. Dom vill det och dom gör det och det är inget personligt mot oss vanligt folk. Någon måste bara dö och dom som ska dö är vi vanligt folk, oavsett om vi vill det eller inte. Vi upptar plats på den här planet och vi bara kostar samhället. Bara dom som är välutbildade, dom som är någorlunda rika eller dom som är riktig rika, kan fortsätta leva medan vi alla andra obetydliga civil befolkning få dö. Världens regeringar framkallar alltid livshotande skador på folk som kommer uppstå senare i livet, för att det ska se ut som att folk har bara insjuknat i någon dödlig sjukdom eller fått dödliga kropps komplikationer på grund av defekt i kroppen. Dom livshotande skador är världens regeringar ute efter. lyssna mycket noga på mig. Det här är det mest viktiga som man måste veta om på vilken sätt världens makt och rika eliten mördar var sitt civil befolkning vuxna, unga och barn. Våra regeringar dömer folk för brott som folk har begått, brott som kan inte ens jämföras med brott som regeringar begår på civil befolkning som är inget annat en genocid och brott mot mänsklighet. Världens regeringar tillsammans med hjälp av sin rika elit och mediapropagandamaskineri förvandlar genom reklambild av slakterier av människor till något nyttigt för människor under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg, försäljning av produkter för mänskliga behov som tjänar åt folk, medan i verklighet är det garanterad folks död. Världens regeringar har tagit i beslag dom värsta dödliga metoder som framkallar garanterad folks död, medan dom straffar vanligt folk för nästan ingenting eller bagatellbrott. För dom är det viktigt att du utsätter dig för deras förintelsesystem metod. När du helt ovetande har blivit lurad att välja bli utsatt för deras förintelsesystem metod, eller om du har tillåtit dom att dom ska utsätta dig för den förintelsesystem metod, då är det för sent för dig. När dom har skadat dig, då är du dödsdömd i förväg. Väldens regeringar framkallar kroppsskador som man kan aldrig återställa sig från. När du har väl blivit skadad, då kommer du att dö. När dom har lurat dig till att du ska gå på deras bedrägeri som slutar alltid i att du kommer att dö, då kan du klaga och gnälla på regering så mycket du vill. Efter det världens regeringar, din regering bara censurerar dig och då låtsas dom som att du inte existerar. Du kommer få mediciner mot smärta som kommer bedöva dina smärtor lite grand medan du håller på att dö. Med tiden inte ens den medicinen kommer at hjälpa dig mot smärtor. Du kommer dö på slutet precis som jag. Även om du skriver om det brott offentligt som du har blivit utsatt för, så är det inte brott när regering utsätter dig for brott. Hela världen kommer håla tyst medan du dör. Världens regeringar förintar oss tillsammans på samma sätt. Det enda som vi vanligt folk har som lättnad är att när vi har dött, då kommer vi inte lida mer. Världens regeringar, våra regeringar neutraliserar oss alla som har blivit skadade till döds genom någon av dom alla statliga förintelsesystem, genom mediacensur och medan vi håller på att dö, håller dom total media tystnad som om vi inte ens existerar. På detta sätt, håller man på att dö och man dör på slutet. Även när man har dött, världens regeringar fortsätter med media tystanden som om man har aldrig existerat och som om inget av detta har hänt. På detta sätt mördas hela världens befolkning på industriell skala. Syfte med den media tystnad är att folk inte ska veta om att civil befolkning mördas på industriell skala genom statliga system helt lagligt. Medan du vrider dig i smärtor och lidande i agoni medan du håller på att dö, använder världens regeringar alla dina vredesutbrott som ett vapen mot dig. Medan du dör i agoni fult medveten att det är världens makt och rika eliten som har framkallat dit död, så skyddar världens makt och rika eliten sig själva med polisen från dig och från alla människor som regering har skadat till döds. Till slut dör alla. Döds tortyren som alla förintelsesystem implementerade i statliga system och i samhället framkallar, är att folk ska skriva om sitt lidande i blogg, sociala medier och så vidare. Man skämmer ut sig bland hela världens population. Genom mord och brott tvingar dom dig till att du ska bli den största världens pajats. När dom har

110

skadat dig genom någon av alla förintelsesystem, då blir du världens största pajats på grund av att du har blivit skadad mer än folk som har blivit skjutna med en pistol eller folk som har blivit knivhuggna men som har överlevt. Dom överlever men du kommer att dö på grund av regerings förintelsesystem. Varenda en av deras alla förintelsesystem är 100% dödliga och ner du har blivit skadad, då är förstörelse av dit kropp ostoppbart. Det går inte att vända den om. Du kan inte hålla tyst på grund av att du är bokstavligen skadad till döds. Din dödligt skadade kropp, driver dig till att du ska försöka hämnas genom att avslöja det brott som du har blivit utsatt för, medan regering genom hela statliga system bara kommer håla tyst medan du håller på att dö och när du har dött, då kommer dom fortsätta håla tyst som om du har aldrig existerat. På detta sätt dödar varenda regering på den här planet var sitt eget folk. Därför säger jag att vi vanligt folk har inte någon att rösta på. Alla politiska partier i vartenda land på den här planet är med på det här att folk ska dödas som standard, sen ger dom sitt politiska program som lurar oss till att vi ska tro på att dom ger oss bättre liv. Dom dödar oss som boskap djur. Genom att våra regeringar skadar oss till döds, tvingar dom oss till att vi själva ska begå självmord. Du har två val. Du kan begå självmord för att du ska sluta lida i lidande i agoni, som du kan inte ens föreställa dig, eller så kommer du ändå att dö, på grund av dit kropp kommer svikta och sluta att fungera. Du kan dö på 40 olika sätt och kanske mer. När världens regeringar skadar dig genom någon av dom alla förintelsesystem, då blir dit kropp förstörd helt från grunden både fysiskt och mentalt. På så sätt kan dom döda vem som helst av oss vanligt folk, medan dom själva blir aldrig någonsin skyldiga för mord. Det är utplåning av riktade individer och hela världens befolkning är riktade individer, som blir utsatta för förstörelse genom förintelsesystem som Psykotroniska vapen, förstörelse genom utlagda elektriska trojandödsfällor som är förintelsesystem bland dom värsta i samhället och när man väl har blivit skadad till döds, då pågår den tortyr till den moment man har dött. Man kan försvinna ur samhället på många olika sätt. Man kan döda någon av dom som har utsatt en för det brott och då blir man inlåst antigen i fängelse eller mental sjukhus och det resten av sitt korta liv och där inne kommer man garanterat bli dödad med ECT chocker under påstående att man har fått akut depression som är inget annat än bortförklaring av en ren avrättning. Syfte med dödliga kroppsskador som världens regeringar framkallar på folk är det här som jag gör just nu. Jag skriver helt öppet att jag har vilja att skada dom som har utsatt mig för det skräck kropps stympning och lemlästning av min kropp som har förvandlat mig till 100% invalid och handikappad människa på alla möjliga sätt som et mänsklig kropp kan bli skadad. Nu, genom att jag uttalar hot i en blogg som hela världen ser på, kommer göra mig skyldig enligt lagen. Hela världen kommer se mig som skyldig potentiell mördare, men ingen vi se mitt lidande, ingen vill medge att jag har blivit utsatt för fruktansvärt brott. Folk böjer sig för det statliga systemet och även folk bara skrattar åt en medan man dör. Även för dom är det som jag skriver som något roligt och helt ofarligt. Folk tänker, vist det är skador men dom skador är inte dödliga. Folk tror att jag överdriver och att jag inte kommer att dö av dom skador. Dom tror att dom skador är bara jobbiga men inte mer än så. Folk vill inte tro på det som jag skriver på grund av att det är kanske för hemsk sanning för att svälja och acceptera det som sanning. Men det är inte folks fel. Folk har blivit hjärntvättade från den först dag folk har blivit födda och fram tills nu med samma och identiska regerings mediapropaganda lögner, så att världens regeringar kan döda generation efter generation av vanligt folk, utan att dom själva någonsin har varit skyldiga för mord. Det här har pågått genom den hela mänskligheters historia. Folk tror att regeringar dödar bara folk som har begått brott. Dom dödar barn genom psykiatrin. Om barn från 0 till 5 år är kriminella brottslingar, då är hela befolkning kriminell. Regeringar mördar hela befolkning sakta, utan att folk någonsin märker att dom har blivit mördade.  Med den här bloggen har jag gjort mig skyldig. Om jag har aldrig begått brott i Sverige, då har jag begått brott nu genom dom här uttalade hot i den bloggen. Dom tillät mig inte att jag ska bli dömd i domstol även om jag har krävt detta. Dom har gjort mig skyldig genom att skada mig till döds. Brott som dom har utsatt mig för har drivit mig med tvång i att jag ska uttala dom här hot nu. Jag var aldrig en mördare men teoretisk svensk regering genom sitt statliga system har förvandlat mig till en

111

kapabel mördare. Grejen är bara den att jag inte är dum i huvudet för att jag ska ta ett vapen i mina händer. Jag vill ta apparat på 9 volt och jag vill utsätta dom för detta brott, på samma sätt som dom har utsatt mig för och detta sätt att dö på, är miljon gånger värre än att man dör på grund av et vapen med pistolkula eller kniv stick sår. Det är inte säkert att jag ska klara någonsin utkräva rättvisa på grund av at det inte finns någon rättvisa och har aldrig existerat heller. Polisen övervakar varenda steg jag tar och dom kommer veta när jag har bestämt mig för att göra detta. Därför har dom pratat till mig varje natt så att jag är medveten att dom vet vad jag kommer göra under nästa dag. Man kan inte ljuga medan man sover. Dom frågar och man avslöjar dom mest intima hemligheter och det är så polisen lyckas alltid att bevisa brott. För bagatellbrott mördar regeringar folk. Folk är upplärda att reagera på brott som folk har begått, medan folk accepterar massaker som världens regeringar begår på vuxna, unga och barn som något helt ofarligt och lagligt. Polisen skyddar mördare anställda åt staten som dödar vanligt folk vuxna unga och barn. Polisen skyddar inte vanligt folk. Dom skyddar bara makt och rika eliten från vanligt folk. Jag skriver om förintelse som jag har blivit utsatt för och för samma förintelse blir utsatt hela världens befolkning och det på samma sätt. Sverige låtsas som att jag inte existerar, Bosnien låtsas som at jag inte existerar och hela världen låtsas som att jag inte existerar, medan dom alla länder på den här planet använder sig av den samma metod att dödligt skada var sitt folk genom alla existerande förintelsesystem metoder som är implementerade i statliga system och i samhället under falska påstående av användnings syfte. Alla dom tillsammans låtsas som att något av sådana förintelsesystem aldrig har existerat. Dom pratar om det som dom vill att folk ska tänka på och det som dom vill att folk ska bara få veta om. Folk får aldrig veta sanningen och det är därför det fungerar. Världens länder är delade genom landsgränser på grund av att dom är suveräna stater och det är det som lurar folk i tro på att det finns inget som påverkar oss vanligt folk i den här land gentemot andra existerande länder på den här planet. Det som händer folk i den andra land, påverkar inte oss i den här land men det är helt fel och det är det som vi vanligt folk har aldrig insett genom den mänskliga historien och det på grund av 100% mediainformation censur genom den hela mänsklighetens historia. Världens länder är delade med sina landsgränser men hela världens makt (regeringar genom sitt statliga system) och med var sin rika elit är förenade när det handlar om att mörda var sitt folk genom många olika förintelsesystem. Alla dom mördar var sitt folk på samma sätt och alla dom håller tyst om det genocid på var sitt folk som dom vill likvidera eller folk som är utreda för något brott och även värdelöst helt oskyldigt folk som råkar bara gå i någon av alla existerande förintelsesystem. Dom gör det tillsammans och dom håller tyst om det också tillsammans. Hur ska vanligt folk veta om att världens regeringar mördar var sitt folk genom att utsätta folk för brott när dom alla håller tyst om det. När folk har gåt i regerings förintelsesystem, då delar vi alla vanligt folk på den här planet samma öde. Vi blir behandlade på samma sätt oavsett om vi är svenskar, Amerikaner, Ryssar, Kineser, Bosnjaker, Serber, Kroater, Kosovo Albaner, Tyskar, Engelsmän, Fransmän, Sunni muslimer Shia muslimer, Buddister, Hinduer, Indianer, judar och så vidare. Många olika förintelsesystem som världens makt och rika eliten använder sig av för at mörda var sin vanliga civila befolkning över hela planet är Genocid (Brott mot mänsklighet). Man begår självmord på grund av förstörd kropp och lidande i agoni till döds. På grund av lemlästad kropp blir man inlåst i mental sjukhus. När världens makt och rika eliten har utsatt oss vanligt folk för brott, då kan vi inte berätta om det i medier för dom tillåter oss inte det. Vi kan inte bevisa våra dödliga kroppsskador på grund av att vården tillåter oss inte det. Vi kan inte ta det brott som vi har blivit utsatta för till domstol på grund av polisen tillåter inte det. Världens regeringar bryr sig inte om att folk har förlorat förtroende för regering. Världens regeringar vill ha folks förtroende för att folk inte ska misstro regering bara den tiden innan folk har blivit lurade i dödliga kroppsskador genom någon av dom alla existerande förintelsesystem. Dom vill ha folks förtroende bara den tiden innan folk har gåt i någon av alla förintelsesystem dödsfällor och när man har gåt i den, då är man döds dömt. Då kan man aldrig någonsin få sitt liv som frisk och normal människa tillbaka. Då väntar världens regeringar bara på att man ska få nervöst sammanbrott, så att

112

man antigen, dödar någon av dom skyldiga, att man begår självmord eller dör på grund av kroppsskador. Då kommer polisen i bilden, som bevakar en dygnet runt så att dom kan skydda regerings anställda mördare som har lurat en i den förintelsesystem och den som har lurat en själv, är dom alla tillsammans. Man kan bara välja mellan vem av dom som är mer skyldig för ens död? När folk har blivit skadade till döds, då behöver världens regeringar inte mer folks förtroende för staten. När dom har bokstavligen dödat en människa, då bemöter dom skadad folk med censur, tystnad, förnekande och bortförklaringar med anklagelser för att det ska påstås vara skadad folk till döds som har blivit galna och har blivit et fara för sig själv och för sin omgivning. Folk ska inte misstro staten och folk misstror inte staten, på grund av att dom har ännu inte blivit skadade till döds genom någon av alla olika förintelsesystem. I och med att dom är fortfarande inte skadade så tror dom att något sådan existerar inte i det verkliga livet och dom kan inte ens föreställa sig att deras egen regering har för avsikt att döda dom och deras barn genom olika kamouflerade förintelsesystem dödsfällor, under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg och nu under påstående av vaccinering mot Coronavirus med genvacciner. Det här är skillnad mellan att man tror på regering och den rika eliten, eller om man inte tror på dom. Det här är skillnad om man ska ha sin försvars gard upp eller ner. Det handlar om det fråga, om vi ska fortsätta leva eller om vi kommer att dö. När du har blivit vaccinerad med genvacciner, då är dit immun försvar förändrad för resten av ditt liv och då är det redan för sent. Vist, dom säger att vaccin räddar liv. Dom säger även att ECT chocker räddar liv, medan det är en ren avrättning. Dom mördar vuxna, unga och barn genom det verk ställning av döds straff i psykiatrin genom ECT chocker. Dom påstår att apparater på 9 volt tjänar åt folks kroppsliga behov och här vitnar jag om min pågående död. Därför vill regeringar vaccinera hela befolkningen så snabbt som möjligt och det med tvång. Folk som väljer att vänta ett eller två år för att se vad som händer med folk som är vaccinerade, kan rädda sina liv, tack vare, att folk inte har tillåtit regering till att regering ska ha tillfälle att ge folk den permanenta dödsstöten. Om folk ser efter några år att vacciner har orsakat många döds fal bland civil befolkning, då avstår man från att bli vaccinerad och då har man sin immunt försvarssystem oskadad. Då kan man fortsätta leva sitt liv med naturlig hälsa och naturlig immun försvar. Men om man har blivit vaccinerad med genvacciner, då är det som att man har fått Hiv-virus som förstör immunt försvarssystem och då kan immunt försvarssystem inte skydda en mot framtida virusinfektioner, eller så kommer det uppstå livshotande komplikationer. Det är samma sak med ECT chocker. I fal om man har hamnat i käften på regerings slakteriet psykiatrin och om man väljer att inte utsätta sig för ECT chocker när kriminella moderna bödel försöker övertyga att man borde få elektriska chocker, för det enligt dom ska påstås vara mest effektiva metod mot påstod akut depression, då när man har gåt ut därifrån man kan bli återställd helt om man ordnar problem i sitt liv som framkallar depression. Men om dom har lurat och övertygat en att få ECT chocker, då när man har blivit skadad till döds är redan för sent. Då rusar man bara i döden utan återvändo. Vaccinering med genvacciner mot Covid-19 är samma förintelsesystem som psykiatriskt förintelsesystem med ECT chocker. Jag kan inte bevisa att Genvaccin är et till förintelsesystem med 100% säkerhet, men man behöver bara tänka logiskt och alla kommer komma till samma slussats. Världens regeringars förintelsegenocid som dom begår på var sin civila befolkning, fungerar bara tack vare censur, där dom tillåter inte folk komma åt det information. Jag har bevis för elektrisk förintelse till 100% genom mina kroppsskador. Om dom mas mördar och sänker ner världens civila population genom elektrisk förintelse, då mördar dom världens civila population genom alla andra förintelse system metoder. Alla smittsamma sjukdomar, har dom inte släppt ut bland befolkningen. Vissa smittsamma sjukdomar har verkligen kommit på naturligt sätt och så vidare och jag är glad att jag och mitt barn är vaccinerad mot dom sjukdomar. Jag är inte emot vaccinering, men Covid-19 pandemi liknar inte något naturligt. Jag ser exakt vad det är för något. När världens regeringar planerar massmord på civil befolkning, då planerar dom långt fram i framtiden. För bara så blir dom inte skyldiga för mord, på grund av lång tids avstånd för då är det nästan omöjligt at bevisa samband mellan orsak och kroppskada,

113

sjukdom eller kropps defekt eller eventuellt kropps komplikation när man har dött efter et lång tid senare i livet. Sverige påstår sig vara ett land som vårdar mänskliga rättigheter. Dom skyddar och bryr sig om sitt folk. Dom påstås försvarar folks rett att utrycka sig fritt och jag har utryckt mig fritt nu i 5 år, medan dom har utsatt mig for brott och dom utsätter mig för brott på nytt om och om igen, genom statlig byråkrati och felaktig tolkning att det ska påstås inte ens vara något brott. Samma sak händer i vartenda land på den här planet och det genocid på civil befolkning har pågöt på detta sätt genom den hela mänsklighetens historia. Varenda regering på den här planet mördar var sitt eget folk som om folk vare värdelösa djur. När regeringar dödar vanligt folk, då vill dom få folk att folk ska tro på att det handlar om Rasism, nationalism, främlingsfientlighet, hot mot minoritetsgrupper och så vidare, för att folk som tillhör olika religioner och raser, ska dela på sig, just under av påstående av dom anledningar. Världens regeringar vill att folk ska se Rasism, nationalism, främlingsfientlighet, hot mot minoritetsgrupper som den enda anledning och det kan bli en anledning som stimulerar deras världens makt och rika elitens sjuka mentala sinnen. Dom njuter av sitt moment som alls mäktiga härskare som rår över liv och död på oss vanligt folk, men det är barra avsiktligt utlagd vilseledande information som ska hålla oss vanligt folk i tro på falsk bild av verklighet, så att vi ska hata varandra på grund av ras, religion, politisk orientering och så vidare. Dom förhindrar oss från att vi inte ska se den verkliga sanning att dom dödar oss som boskap djur och dom förhindrar oss från att vi inte ska förena oss mot dom, för bara tillsammans är vi riktigt starka och riktigt farliga för dom och deras dödliga statliga övergrep på oss vanligt folk och det över hela planet. Tillsammans kan vi störta hela jävla världens makt och rika eliten. Vi kan utplåna dom alla, men vi måste göra det på deras sätt hur dom lynchar och utplånar oss vanligt folk på och det är genom elektrisk förintelse med Taser eller apparater på 9 volt. Om Taser är olagligt i dit land, då kan du koppa en av alla olika tusentals elektrostimulering apparater på 9 volt, som är ämnad åt dig och dina unga barn. Har dit barn filt 18 år, så kan dom direkt köpa det direkt och det är brott som är inget annat än Genocid att du och dit barn kan köpa dom apparater medan sann information om att den apparat kommer orsaka din och dit barns död är dold för er. Satt två spikar på den 9 volt döds trojan. När du har gjort detta, då har du i dina händer än dödligt domedags vapen. Ge dom elektrisk chock på den högsta strömstyrka i några minuter och då är dom döds dömda i förväg. Dom kommer att dö på samma sätt som jag dör. Med apparat på 9 volt, måste man hålla kontinuerlig strömgenomgång på deras kropp i några minuter tills domning har uppstått och därför är den inte lämpligt för hämndaktioner. Därför är (Stun Gun) på 150 volt mer lämplig på grund av att nerver blir skadade på några sekunder. På 8 till 10 sekunder är nerver garanterad skadade och då kommer ormar få domning omedelbart. Därför har polisen fått Taser i sin vapenarsenal, för på så sätt behövs det bara 10 sekunder och det gör dom under påstående av polisingripande så att dom själva inte blir skyldiga för mord, medan världens regeringar lurar oss i att vi ska själva sätta elektroder av apparat på 9 volt på vår kropp, under olika falska påstående av användnings syfte. När vi har kopplat dom elektroder på vår kropp, medan vi väntar på att vi ska få den effekten av den falska påstående, så skadar vi vårt nervsystem till dös. När vi har märkt att vi har fått domning, då inser vi att vi har blivit lurade i döde. Även då vet man inte vad man själv har utsatt sig för. Det startar nervsystem och kroppsvävnads död och det är likvärdigt med Cancer men inte ens det stämmer. Elektriska skador är värre än Cancer. Då dör du som jag. Vi vanligt folk behöver bara inse att vår makt och rika eliten bryr sig inte om oss vanligt folk och om våra barn. Det som dom har hållit hemligt för var sitt folk genom den hela mänsklighetens historia är att det inte handlar om ras, religion, politisk orientering. Det handlar inte om Rasism, nationalism, främlingsfientlighet, hot mot minoritetsgrupper och så vidare, på grund av att dom mördar var sitt folk genom att lura folk i döden. Angående påtvingad vaccinering under villkor att man annars kan inte gå tills sitt arbetas plats utan Coronapass, så är det här deras svar på det som jag skriver om deras brottslighet som är inget annat än Genocid. Det här är deras attack på mina mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheter som folk i Sverige och hela värld har aldrig haft någonsin genom sina liv. Allt är lögn. Det här är deras svar på att jag ska påstås ha

114

rett att välja själv om vad är bäst för mig. Det här är statlig övergrep inskränkning på allt det mänskliga som är likvärdigt med statligt övergrep som begås även nu på civil befolkning i kommunistiska och postkommunistiska diktaturer. Svensk regering är västerländsk polisstatdiktator som bryter mot allt som dom påstås står för. Att tvinga folk till vaccinering med tvång genom att huta folk att folk annars kommer förlora sitt arbete är hut, utpressning och regerings övergrep och kriminalitet. Världens makt och rika eliten är kriminell maffia, så det här gör mig förbannad, men det förvånar mig inte alls. Man kan förvänta sig allt från dom. Dom mördar ju vuxna, unga och barn. Varför skulle dom inte då komma på en sådant här idé att puta folk i döden genom vaccinering med tvång. Svensk stat är en polisstatdiktator och det är varje existerande land på den här planet med. Kolla bara på alla olika brotts metod sätt som svensk regering har utsatt mig för genom den hela statliga system som jag har beskrivit hittills genom den här bloggen och nu vill dom ta min arbetsplats från mig och det med tvång om jag inte går på deras ultimatum att vaccinera mig. Dom har skadat mig till döds genom kriminell elektrisk förintelse. För att jag ska bevisa att jag har kroppsskador då vill dom skada mig för en andra gång genom annat elektriskt förintelsesystem Neurografi på smärt och nervklinik. Allt det kallar dom för vård och falska påstående av användnings syfte. Nu har dom släppt et ytterligare förintelsesystem Covid-19 pandemi och deras botemedel för det biologiska vapen Coronavirus är experimentella genvacciner, som har inte ens testats på djur. I stället vill dom testa det på oss människor och det med tvång. I översättning är det här den sanning som världens hjärntvättade civila befolkning vill inte inse, på grund av den vackra bild som världens makt och rika eliten har manipulerat med folk från den dag då folk blev födda och fram tills nu. Den falska bild av verklighet ska vårdas och upprätthållas för det är bara så världens regeringar kan döda vanligt folk under påstående av vård, så att dom inte blir skyldiga för mord. Angående min arbetsplats så har svenska kriminella regering berövat mig min arbetsplats redan den första dag då jag blev skadad, när jag fick bara domning. När världens regeringar torterar folk psykologiskt genom polisen med Psykotroniska vapen, då är deras slutgiltiga plan alltid att riktade individer ska förlora allt och att folk ska förlora det mest viktiga och det är sin arbetsplats, så att folk blir hemlösa. I min födelsestad Prijedor i Bosninen, medan jag levde där så har det inte funnits en enda människa som var hemlös. Men svenska regering kommer göra mig hemlös genom alla brott som dom har utsatt mig för hittills och nu säter dom mig mot vägen där jag får välja mellan att dom tar livet av mig genom genvacciner eller att jag förlorar min arbetsplats genom att inte acceptera ytterligare förstörelse av min hälsa. Jag kommer att bli hemlös i den demokratiska Sverige, som påstår att den ger alla människor dom grundläggande levnadsvillkor. Dom skadar folk till döds genom olika förintelse döds fällor, för att folk ska bli hemlösa med tvång. Att göra folk hemlösa som aldrig i sitt liv har varit hemlösa, är den ultimata psykologiska tortyr och krigsföring. När dom har förstört min kropp till döds. När dom har förstört min hjärna till döds. När dom har förstört min psykiska hälsa till död, då vill dom kasta mig ut på gatan som döende i elektriska skador med tvång. Jag klarar inte göra något annat än sita i soffan eller framför dator för att jag ska skriva om min lidande. Jag vrider mig i smärtor och lidande i agoni, medan jag går genom min pågående död. Är det här västvärld demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Förstörelse av folks ekonomi är den slutgiltiga borttagningen ur samhället. Dom skapar problem och problem i livet driver folk till självmord. Jag är ingen brottsling. Jag har erkänt brott och jag har krävt att jag ska bli dömd i domstol men dom tillät mig inte detta. Dom har hittills tagit livet av mig. Jag dör i ofattbart fysiskt och mentalt lidande och det till döds. Min kropp håller på att gå mot förruttnelse. Men här ser ni att inte ens detta räcker för dom. Dom tar livet av mig genom elektrisk förintelse och nu vill dom ta livet av mig med tvång genom vaccinering med genvacciner. Dom berövar mig mitt arbetas plats genom elektrisk förintelse och nu vill dom beröva mig arbetas plats genom påtvingad vaccinering med något som jag ser som en livsfara för mitt liv och hälsa. Hade jag inte blivit skadad, då hade jag inte vetat något av det här som jag vet nu. I denna fal hade jag vaccinerat mig utan att ens misstänka om att det kanske kan finnas någon livs fara i dom genvacciner. Men jag har blivit utsatt för fruktansvärt brott och det är därför jag ser den genvaccinering

115

bara som et till förintelsesystem av vuxna, unga och barn av vanligt folk världen över oavsett ras och religion tillhörighet. Asymtomatisk smittspridning av Coronavirus har aldrig existerat genom mänsklighetens historia. Det är först nu världens makt och rika eliten har uppfunnit det lögn för att Coronavirus ska framstå som så farligt som det bara är möjligt och det bara för att folk ska bli vaccinerade med genvacciner som kommer framkalla döden på folk om årtionde. Dom vill barra rekrytera folk till vaccinering och dom ljuger till folk rakt i folks ögon. Allt det som dom pratar om Coronavirus är bara lögner efter lögner och det blir mer av lögner. Så, jag kommer förlora min arbetsplats även utan påtvingad vaccinering, Jag kommer förlora min arbetsplats den moment då jag blir förlamad och när jag inte kan längre stiga ur sängen, på grund av elektriska skador. Det är inte bara det att jag kommer bli förlamad. Minna kroppsorganen kommer svikta till slut och jag kommer att dö plötsligt på grund av kropps organsvikt. Jag har kronisk smärta i muskulatur som läker aldrig, där jag är skadad. Även mitt hjärta har börjat svikta. Ibland tickar den så hårt och oregelbundet i visa stunder att jag hör den och den slår hårt som om den ska hopa ur brösten. Är det hjärtklappning det handlar om, men i alla fal har jag aldrig haft det i mitt liv innan jag blev skadad. I den moment känner jag som att jag ska svimma och dö. Alt i min kropp håller på att kollapsa, svikta och sluta att fungera. Det finns inget mer som fungerar normalt i min kropp och i mig själv som levande människa och individ. Jag dör på riktigt och det är inte ens brott. Jag kan dö på 40 olika sätt samtidigt och alla olika sätt kommer bortförklaras av kriminella svenska vården under påstående av olika sjukdomar och defekt i kroppen. Så jag arbetar fortfarande utan att jag någonsin har sjukskrivit mig. På så sätt kan ingen påstå att jag missköter mig på min arbetsplats. Arbete är viktigast för mig för alla vi måste jobba för att vi ska ha mat på bordet. Men nu vill dom tvinga mig under påstående att jag ska påstås vara spridare av Coronavirus på grund av att jag inte har blivit vaccinerad. Jag tänker inte vaccinera mig för nu handlar det om min hälsa och jag vet redan att dom ljuger om alt. Jag tänker inte vaccinera mig med vacciner som jag ser klart är verktyg åt världens makt och rika eliten för att mörda världens civila befolkning som varje land på den här planet vill likvidera och eliminera ur sin samhället. Jag vill inte vaccinera mig med vaccin som jag tror är farligt för min hälsa. Hur ska jag vaccinera mig med vaccin som har orsakat så många människors död. Jag tänker inte bli utsatt för dödligt brott igen. Om Corona vaccinerade folk kan bli smittade och kan sprida Coronavirus vidare till andra människor, hur kan då genvacciner stoppa Coronavirus pandemi. Hur kan jag sprida Coronavirus på folk som är immuniserade med genvacciner. Jag riskerar inte deras liv. Om dom genvacciner är så säkra och effektiva, då är vaccinerade folk skyddade mot Coronavirus, medan jag som är inte vaccinerad är inte skyddad. I denna fal riskerar jag bara mitt eget liv på grund av att jag är inte påstås immuniserad med genvaccin. Jag kan inte smitta vaccinerade när jag inte är sjuk och jag kan inte sprida Coronavirus när jag inte är sjuk. Så fort jag får symptom då meddelar jag det direkt till min arbetsplats och då stannar jag hemma. Även vaccinerade blir sjuka i Coronavirus och även dom måsta stanna hemma medan dom är sjuka. Men det här handlar bara om att svenska regering vill förstöra min immunt förfarsystem permanent och när jag börjar få blodproppar i hjärna tillsammans med alla skador som jag redan har, är mitt liv putad raka vägen mot svensk kyrkogård. Där vill dom ha mig. Världens mainstreammedia påstår att folk som är vaccinerade blir sjuka men inte så mycket som dom påstås annars hade blivit utan vaccin. Om jag hade blivit vaccinerad då skulle svenska kriminella vården bortförklara min senaste insjuknad i Coronavirus sjukdom med den här påstående: Ja, ja du har blivit sjuk men tack vare vaccin, var du inte tvungen att uppsöka sjukhusvård. Vaccin har förhindrat svår sjukdom hos dig i Coronavirus. Jag var inte vaccinerad, jag blev sjuk och jag har överlevt utan svenska vårdens hjälp. Det som världens regeringar påstår genom vården att folk inte har blivit lika mycket sjuka medan dom var vaccinerade är bara et lögn. Dom människor hade kanske blivit exakt så mycket sjuka även om dom inte hade varit vaccinerade. Det är väldigt bra fråga om dom vacciner ens är till för att folk ska skaffa immunitet mot Coronavirus. Alla dom vacciner har en helt annan uppgift än den som världens makt och rika eliten påstår. Varför vaccineras sårbara grupper som är äldre

116

människor med säsongs influensavaccin? Dom vaccineras för att dom inte ska bli sjuka alls. Jag har bevis i några fall där äldre personer har vaccinerat sig regelbundet varje år med vaccin mot säsongs influensavaccin. Utan vaccin för säsongs influensa skulle dom troligen dö. Dom har vaccinerat sig med säsongs influensavaccin för att dom inte ska bli sjuka alls. Dom har vaccinerats och dom har aldrig blivit sjuka i säsongs influensa. Världens regeringar genom mainstreammedia propaganda påstår att även säsongs influensavaccin blir effektiv till ungefär 40% och att vacciner är inget magiskt trollspö. Dom har varit effektiva i många år för den fal som jag har berättat om. I dom exempel har folk aldrig insjuknat i säsongs influensa, medan dom var vaccinerade. Men, folk vaccinerade med Covid genvacciner insjuknar i Coronavirus infektion och det med ganska stora komplikationer som bortförklaras av världens regeringar genom vården som milda. Dom ljuger folk rakt i folks ögon. Allt det är kriminell mediapropaganda för att folk ska vaccineras med genvacciner mot Covid-19. Coronavirus pandemi är selektiv förintelse av civil befolkning som världens makt och rika eliten vill göra sig av med. Med Coronavirus det finns inte den grej som inte händer folk. I Indien har jag läst om att vaccinerade i vården med kinesiskt vaccin har dött i Coronavirus sjukdom efter två doser av vaccin och det är massvis med sådana fall världen över. Även dom alla andra gen vacciner är inte bättre ett dugg. Folk vaccineras och folk insjuknar men det censureras genom hela världens mainstreammedia och hela världens vård. Allt som vi får se och läsa om är falsk positiv reklam om livsfarliga genvacciner som testas på vanligt folk i stället att dom har testats först på djur. Vi vanliga människor är djur för världens makt och rika eliten. Vacciner framkallar även värre och mer dödliga livshotande kroppsskador än vad Coronavirus gör. Coronavirus framkallar för det mesta skador på lungor och delvis hjärnskador men inte så farliga som genvacciner framkallar. Genvacciner framkallar blodproppar i hjärnan och då uppstår hjärnvävnads död som förstör hjärna permanent med livshotande tillstånd. Sådana hjärnskador gör folk antigen till invalider resten av deras liv, folk dör omedelbart eller så dör folk på grund av skador efter ett år eller efter årtionde. Det är vad jag tror. Genom elektrisk förintelse, världens makt och rika eliten framkallar skador på hjärna och kroppens nervsystem som innebär för den skadade en säkert och garanterad död om några år. Dom skador som genvacciner framkallar är likvärdiga med kroppsskador som jag har nu och det är det hela syfte med genvacciner mot Coronavirus. Allt som Dr Sucharit Bhakdi och brittisk farmakolog Mike Yeadon pratar om genvacciner, tror jag är sant. Allt som dom säger om Coronavirus och om vacciner är sant och det är även oändligt många gånger värre än det som dom vågar öppet säga. Dom ser exakt vad det handlar om angående Covid-19 pandemi, men om dom hade sagt öppet vad dom vet, då skulle folk tro på att dom är konspirationsteoretiker och då skulle dom framstå som inte trovärdiga. Dessutom kan världens regeringar använda deras sanna ord emot dom. Därför passar sig dom här forskare om vilka ord dom uttalar i den här hjärntvättade världens makt och rika elitens kriminella värld. Jag har inget att förlora. Jag har förlorat allt inklusive mitt liv och därför säger jag om vad jag tycker om Covid-19 pandemi. Jag har lagt dom här video för dom har sagt allt det viktiga som folk borde få veta om. Jag har kolat på deras alla video och jag rekommenderar er att även ni ska kolla på dom också. Folk påstås tror på utbildade forskare. Här har ni tre utbildade forskare som pratar sanningen. Efter som dom ifrågasätter vaccinering, då blir dom stämplade av världens regeringar som farliga konspiration teoretiker som påstås sätter folks liv i livsfara genom att förhindra immunisering av hela befolkningen med livs farliga genvacciner som presenteras igen som något helt ofarligt även om dom har inte ens testats på djur. I stället världens regeringar testar dom vacciner på oss vanliga människor och folk accepterar det som vård. Världens regeringar vill att folk ska lyssna bara på forskare och armé av internettroll som jobbar åt staten, medan alla andra som ifrågasätter vaccinering, är konspiration teoretiker som sprider osann information. Staten har alltid rett, medan alla som pratar mot har fel. Folk väljer alltid att hellre tro på agenda och propaganda som världens regeringar sprider tillsammans, än att tro bara på tre forskare som pratar emot vaccinering. Grupp trick fungerar alltid i regerings fördel. Lyssna på vad dom säger och när dom säger att vaccinering är brottslighet så har dom helt rett. Om dom inte hade rett då hade jag inte blivit

117

döende nu. Om världens regeringar skadar folk till döds genom en förintelsesystem metod då är det med störst sannolikhet garanterat att dom skadar folk till döds genom många andra förintelse system metoder.

Dr Sucharit Bhakdi

Full interview with Professor Bhakdi, Professor emeritus of Medical Microbiology and Immunology

(https://www.youtube.com/watch?v=0IBv3A8-ShI)

Perspectives on the Pandemic | ”Blood Clots and Beyond” | Episode 15

(https://www.youtube.com/watch?v=pyPjAfNNA-U&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=75&t=850s)

Professor Sucharit Bhakti – good news / bad news

(https://www.youtube.com/watch?v=jIh8zrTouYg&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=114)

Dr mike Yeadon

Dr Mike Yeadon former Pfizer chief scientist

(https://www.youtube.com/watch?v=gz7k7kXskaQ&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=119)

https://www.youtube.com/watch?v=gz7k7kXskaQ&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=119

124

(https://www.youtube.com/watch?v=ilu0GJluyqM&t=28s)

https://www.youtube.com/watch?v=ilu0GJluyqM&t=28s

Video är censurerad

Dr Mike Yeadon former Pfizer chief scientist Censorship

(https://www.youtube.com/watch?v=8-jxk8LCUYw)

COVID VACCINE URGENT WARNING Dr Mike Yeadon

(https://www.facebook.com/watch/?v=2810925229222523)

https://www.facebook.com/watch/?v=2810925229222523

118

Först och främst ner jag ser på Covid-19 pandemi så finns det inget normalt med det Coronapandemi. Allt är bara så onormalt, börja med världens mainstreammedia som marknadsför SARS-CoV-2 som om det vare en produkt som dom ska marknadsföra och reklamera bara för att folk ska bli vaccinerade och det är exakt vad det handlar om. Så ser det ut för mig. I och med att dom har sagt att USA och Kina har forskat på Coronavirus i Wuhan laboratorium, direkt den moment då Coronavirus har börjat spridas har jag insett att dom har avsiktligt släppt det virus bland befolkningen. Det som jag har läst om är att Kina har hållit tyst om att Coronavirus medan SARS-CoV-2 har spridits bland befolkningen. Om jag har inte fel nu, så har en kinesisk läkare upptäckt att det handlar om en farlig smittsamt virus. Han spred den information bland andra läkare och då har kinesiskt regering fängslat honom under påstående att han sprider hemlighets stämplad information, att han sprider information som är inte san, information som framkallar panik bland befolkningen och ungefär något i denna stil. Utöver att dom har fängslat honom så har han på något konstigt sätt hunnit på rekord kort tid att bli smittad och att även dö kort efter detta på grund av Covid-19 sjukdom. Det är vad kinesiskt regering påstår och det är tillräckligt för att övertyga 99% av världens hjärntvättade befolkning ska tro på det, men inte för mig som svenska staten har utsatt, för brott. Dom sa att han har avslöjat det information, men om han har avslöjat det information då vet han att det virus är också livsfarlig och då hade han skyddat sig från den virus. Dom bara sa att han har dött på grund av Coronavirus och hela världen pratar inte mer om detta. Man kan bara tänka sig på vilken sätt han har dött i kommunistisk teknodiktator? I stället att Kina ska stänga sina landsgränser för att virus inte ska sprida sig över hela världen, så har Kina i stället släppt 5 miljoner utlänningar ut ur Kina, troligen just för att Coronavirus ska spridas över hela världen. I den moment var det fortfarande tyst om Coronavirus. När virus har börjat spridas över hela världen, det var först då det har börjat pratas om Covid-19 helt öppet. Medan världens regeringar har kallat folk för konspiration teoretiker som påstår att Coronavirus har släppts ur Wuhan laboratorium, så har jag sett direkt Coronavirus för ett biologiskt framställt vapen som har för uppgift att sänka ner världens population. Då har sådana påstående setts av alla världens länder och vanligt folk som dumheter, lögner, falsk information och konspirationsteorier, men nu pratas det alltmer om att Coronavirus har kommit oavsiktligt ur Wuhan laboratorium. Men för mig såg det ut klart från första börjat, att det virus är ett biologiskt framställt vapen som är avsiktligt släppt ut bland världens population just för att sänka ner befolkningen på den här planet. Här är en kort video bland många andra som stärker det som jag har sagt.

Investigator claims COVID-19 cluster came from Wuhan Virology researchers in November 2019

(https://www.youtube.com/watch?v=2EHuVbjBik8&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=67)

Jag mår så dåligt fysiskt och psykiskt att jag klarar knappt att skriva dom här ord, men jag ska håla mig kort och enkelt så att alla förstår mig. Här har ni Nobelprisvinnare Luc Montagnier som har upptäckt Hiv-virus. Är han också konspiration teoretiker? Jag tror inte så. Att inte tro på dom tre forskare, kallar jag för galenskap med helt utslagen civil befolknings sunt förnuft. Här säger Luc Montagnier at någon I laboratorium har blandat Coronavirus med Gen-sekvens av Hiv-virus. Vem ska det bli som manipulerar med virus annars än världens regeringar, för att göra virus SARS-CoV-2 så smittsamt som det är bara möjligt. Att alla existerande medier på den här planet låter dumheter och nyheter som förtjänar inte ens att dom ska bli publicerade i media är inget konstigt. Det som vi ser i medier är avsiktligt utlagda dumheter och livsfarliga vilseledande information som leder folk bokstavligen i döden. Sådan mediapropaganda full av dumheter och obetydliga värdelösa information tjänar direkt i syfte åt världens makt och rika eliten, så att dom kan göra oss okunniga, ovetande om vad egentligen pågår i det verkliga livet och tack vare all den

119

vilseledning av civil befolkning världen över, kan dom manipulera med oss och dom slutligen dödar oss, medan dom samtidigt får vårt förtroende och vår lydnad för dom som våra politiker. Allt det går i deras fördel. En sådan dumhet har jag hört I medier för många år sen. Dom sa att Hiv-virus är så liten att det är svårt och nästan omöjligt at forska på den. Världens vaccintillverkare har inte hittat vaccin mot Hiv-virus och andra sjukdomar i årtionde och mer, medan dom skapade vaccin mot Coronavirus på ett år. Om dom kunde plocka gen sekvens ur Hiv-virus och blanda den med Coronavirus, då betyder det att dom kanske har skapat också Hiv-virus i laboratorium och släppt också den bland befolkningen för att världens population ska sänkas ner. Med tanke att dom dödar folk genom elektrisk förintelse, då dödar dom folk genom nya dödliga virus. Hiv-virus förstör immunt försvarssystem. För mig ser det ut som att genvacciner förstör också immunt försvarssystem för den blir förändrad tror jag. Vårt immuna försvarssystem har utvecklats genom miljarder år och det evolutionära utveckling av vårt immuna försvarssystem är den bästa naturliga försvar mot virus, bakterier, svamp och så vidare. Världens makt och rika eliten har inga ädla avsikter gentemot oss vanligt folk. Nu har världens makt och rika elit bestämt sig för att förändra vårt immuna försvarssystem permanent genom genvacciner mot Coronavirus som kan vara ytterligare et till biologiskt massförstörelsevapen med tids förföljning.

Luc Montagnier

Luc Montagnier HIV Nobel Prize Winner Says Virus” Bio-engineered” in Lab 黄艳玲 17/04/20

(https://www.youtube.com/watch?v=durcHyxpFT4)

Världens regeringar, våra regeringar oavsett vilken ras och religion vi må tillhöra, påstår att vi alla borde bli vaccinerade för att Corona-virus inte ska spridas vidare bland världens befolkning och att den inte ska mutera. Världen regeringar påstår att om vi alla vanliga människor på den här planet är vaccinerade, då kan Corona smitan inte mutera och den kan inte sprida sig vidare. Just när dom har sagt att vaccinerade människor inte kan sprida Corona-virus vidare, så har dom sagt i svenska mainstreammedia att vaccinerade kan bli sjuka och dom kan sprida virus vidare till andra människor. Så, dom ljuger och dom sätter ord på munnen av sig själva, ord som motsäger det som dom har sagt från första början. Här får ni se i den andra videon där det bekräftas att det är just vaccin som framkallar nya, alt mer farliga varianter av Coronavirus och det är inte alls konstigt med tanke att Covid-19 pandemi äntligt min åsikt är biologiskt vapen som är släppt bland världens befolkning för att sänka ner civil befolkning välden över. Det här är sänkning av världens population och inget annat än just detta. Här har ni det video:

Bombshell: Nobel Prize Winner Reveals – Covid Vaccine is ’Creating Variants’

(https://www.youtube.com/watch?v=RZGuTNhNxOE&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=130)

https://www.youtube.com/watch?v=RZGuTNhNxOE&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=130

Om jag har blivit skadad till döds genom elektrisk förintelse, då är det inte konstigt att världens regeringar skapar en till förintelsesystem genom biologiskt vapen med Covid-19 pandemi. I USA har jag hört tala populära personligheter prata om att Donald Trump har dragit bort finansiering till Wuhan Labb som USA och Kina har tillsammans forskat i. Dom påstår att Donald Tramp är inte längre med på det forskning av dödliga virus som har släppts fritt bland världens befolkning och amerikansk vita befolkning och övriga vita befolkning världen över, ser honom som en hjälte. Han är ingen jävla hjälte. Han är en mördare först av sin vita amerikanska befolkning och sen andra raser och hela världens population. Även Joe Biden är också identisk mördare av si vitta, svarta och övriga befolkningen inklusive hela världens population. Alla världens politiker tillsammans är likvärdig skit och mördare av hela sin civila befolkning och samtidigt av hela världens population. Världens population är bara

120

hjärntvättad så mycket att dom aldrig kan inse sanningen.  Så fort Donald Trump har dragit bort den finnanseringen, har Corona-virus släppts fritt. Vanligt folk över hela planet är bara så jävla hjärntvättade att dom inte klarar acceptera att se sanningen för vad den i verklighet är. Här i Sverige ser jag att svenskar hyllar Donald Trump på grund av att han är emot invandrare, medan invandrare är på Joe Biden sida på grund av att han är påstås mer vänligt mot invandrare. Både invandrare och svenskar och både vita, svarta och andra människor i USA, är hjärntvättade åt i helvete och både alla vanliga människor oavsett ras och religion på den här planet är hjärntvättade också. Donald Trump och Joe Biden mördar först och främst sitt eget USA vita civil befolkning, inklusive med folk, som tillhör andra raser, genom den elektriska förintelsen och där med medverkar dom i massmord på hela världens civila befolkning genom elektrisk förintelse. Även varenda en president innan dom, har mördat sitt eget folk på samma sätt. Om dom medverkar i detta massmord, varför skulle dom inte vilja medverka i massmord på världens civila befolkning genom Covid-19 pandemi och genvacciner? Donald Trump skryter om Kina. Han har upprepat hela tiden om att det är Kina som har släppt Corona-virus. Det är Kina som har släppt Corona-virus, men det som världens civila befolkning inte kan förstå är att USA och Kina har tillsammans forskat på detta Corona-virus. Varför har dom forskat på smittbart virus, som har spridits bland världens population? Dom har forskat på den virus, på grund av att dom ska bli överens om vad dom släpper fritt bland världens civila befolkning, för att sänka världens population och sin egen befolkning vanligt folk. Om dom är inte överens då kan dom se spridning på en så uppenbart biologiskt vapen SARS-CoV-2 Som en krigsförklaring eller attack genom biologiska vapen. Kinna och Ryssland är en supermaktpakt, medan USA företräder hela västvärld supermaktpakt. USA har delat den forskningen om biologiskt vapen SARS-CoV-2 med hela västvärld och hela västvärld, är med på att det virus ska släppas fritt bland hela världens population för att befolkning i västvärld ska sänkas ner och även övriga världsbefolkning. Även Kina och Ryssland är också med på att den virus ska släppas fritt, så att även dom kan sänka sin egen kinesiska och ryska civila befolkning och jag menar bara på vanligt folk, för vanlig obetydlig kinesisk och rysk folks liv har inget värde för kinesisk och rysk makt och rika eliten. Dom står i vägen för dom två supermakt länders ekonomi. Utan dom värdelösa människors liv, hade folk som finns kvar, varit nöjd med politisk ledning. Dom flesta skulle få arbetstillfälle. Samma sak händer över hela planet. Covid-19 pandemi är avrättning och massmord på världens population genom Coronavirus, genom Covid-vaccin och genom Covid-19 PCR test, under påstående av Covid-19 pandemi. Även Coronavirus PCR-test är inte vad världens läkemedelsindustri påstår att den är. Det är världens supermakter som är överens om att det virus ska släppas fritt. Små länder har inget att säga ens om detta. Dom bara följer detta agenda blint som om detta vare verkligen det som behövs för att stoppa spridning av Coronavirus pandemi. Hela världen följer det mediapropaganda om lock down och påtvingat användning av ansiktsmasker bland civil befolkning, ska påstås vara trovärdig anledning för att stoppa spridning av Corona-virus bland världens befolkning. Folk som inte bär på ansiktsmasker blir till och med fängslade och misshandlade av polisen världen över. Men om ni tror på att det är den rätta vägen att gå, då kan jag fråga er om hur kommer det sig att vi här i Sverige har aldrig haft lock down och vi har aldrig blivit tvungna att bära ansiktsmasker med tvång. Jag kan säga att jag har upplevt Covid-19 pandemi som om den inte ens har existerat och vi har ändå inte dött. Det är det enda som jag kan säga att svensk makt och rika eliten har gjort rätt. Smittspridning här i Sverige och smittspridning i övriga värld är ungefär likadan. Det är många människor som dör varje år av säsongs influensa. Men nu med Coronavirus pandemi är det ingen som dör av influensa. Alla som har dött på grund av säsongs influensa, Cancer och andra sjukdomar, tillskrivs åt att folk har dött på grund av Coronavirus. På så sätt byggs bild av Coronavirus som alltmer farlig sjukdom för att folk ska bli vaccinerade och jag tycker att Coronavirus är livs farlig och dödlig virus som blir alt mer farlig. Men, det är meningen att den ska bli alt mer farlig, för att folk ska helt enkelt alt mer dö. Genom Covid-19 vaccin och genom Covid-19 PCR test riktar sig världens makt och rika eliten personligen mot individer som dom har för plan att döda och plocka ur

121

samhället. Dom gör det genom att vartenda vaccin och varenda PCR test är märkt med namn på den individ som ska få det vaccin och PCR test i förväg. Dom förbereder det innehåll i genvaccin och PCR test beroende om den peson står på regerings lista för likvidering eller inte. Kom ihåg att det handlar om likvidering som sträcker sig upp till 10 år för att det inte ska bli avslöjad som verkstelning av dödsstraff och att regering inte ska bli skyldig för mord på civil befolkning. Men folk dör alltid till slut på 40 olika sätt som bortförklaras av vården om att folk har dött på grund av sjukdomar och kroppsliga defekt. Coronavirus är en produkt som världens makt och rika eliten marknadsför och reklamerar bara för att folk ska bli vaccinerade med genvacciner och testade med PCR testpinne. Världens makt och rika eliten har psykologiskt torterat världens civila befolkning genom påtvingad PCR test, påtvingad lock down och tvång att folk ska bära ansiktsmasker. Dom människor världen över som tror blint på var sin regering, kommer vaccinera sig utan att ifrågasätta något. Syfte med all den psykologiska tortyren av världens civila befolkning genom påtvingade användning av ansiktsmasker och lock down, är till att psykologisk krossa folk som misstror genvacciner så att folk ska drivas till den bristningspunkt där folk blir tvungna att tänka den tanken, nu har jag fått nog av den Coronapandemi och nu ska jag vaccinera mig bara så att jag kan återgå till ett normalt liv. Naturligtvis tack vare mediapropaganda om hur världens makt och rika eliten bryr sig om var sitt folk, kommer folk uppleva vaccinering som äkta vård. Världens makt och rika eliten påstår att vaccinering med dödliga genvacciner inte är vaccinering av vanligt folk med tvång. Jag har blivit skadad till döds genom elektrisk förintelse av den svenska staten. Jag håller på att dö och jag kommer att dö på grund av dom skador som jag har nu och enligt svenska staten är det inte ens brott. Svenska staten har tagit livet av mig och nu bortförklarar dom mitt vittnesmål på det brott som dom har utsatt mig för genom att låtsas att jag inte existerar. Det är dom som har drivit mig till att jag har skrivit den här bloggen. Den här bloggen är direkt resultat av det brott som svenska staten har utsatt mig för. Jag har allt bevis på att svenska staten har avsiktligt skadat mig till döds genom den elektriska förintelsen och mitt bevis är mina kroppsskador. Varför ska jag tro på att dom inte kommer skada mig till döds genom genvacciner mot Coronavirus. Jag har hört från folk som har vaccinerat sig att varje vaccin som folk ska vaccinera sig med har varit märkt i förväg med deras namn och efternamn, på den individ som ska vaccineras. Så, innehåll i dom vacciner är personligen avsedd individuellt åt varenda civil medborgare. När regering mördar civil befolkning, då ska man aldrig tro på att världens regeringar begår det massaker, på ett enda sätt. Dom skadar folk på många olika sätt samtidigt. Vad som pågår i det verkliga livet angående Covid-19 pandemi kan vara dom här alternativ och kanske mer än bara detta:

  1. Världens regeringar ger till hela världens befolkning genvacciner för att framkalla livshotande kroppsskador och permanent förstörelse av kroppens immunförsvar för att folk ska dö direkt efter vaccinering, om några år eller om årtionde och mer, på grund av sitt förstörda immunförsvar som överreagerar på framtida Coronavirus infektioner. Vårt eget immunförsvar kommer i framtiden framkalla vår död. Det är samma sak med elektrisk förintelse. Genom elektrisk förintelse, världens makt och rika eliten förstör hela kroppen från grunden på folk som dom har lurat i dödliga elektriska skador och på så sätt rekryterar dom ens hela kropp och mentala sinne emot en själv som individ. Även där är det ens egen kropp som tar livet av en som är skadad och det med tvång. Även om du inte vill dö så dör dit kropp. När dit kropp har dött, då dör även du som individ och det som jag menar är att man dör och bliv begravd på kyrkogård, bara på grund av att man har blivit utsatt för brott.
  2. Världens regeringar ger till folk som ska inte skadas till döds placebo vacciner (vattenlösning utan genvaccin), för att det ska se ut för övriga vanliga civila befolkning världen över som att hela världens befolkning har blivit vaccinerade för att folk inte ska misstro avsikt med vaccinering, medan världens regeringar  ger äkta genvaccin till folk som ingår i den population som ska mördas och sänkas ner.

122

  • Världens regeringar ger genvacciner till folk som ska inte mördas som ändå får komplikationer medan dom ger genvacciner med tillsatta giftiga metaller och ämne som vanligtvis inte finns i genvacciner. Det finns inget, som är inte möjligt alternativ när det handlar om världens regeringars sätt att mörda folk på.
  • Jag är övertygad att folk som ska inte mördas får vacciner som är inte dödliga medan folk som ska mördas får döds vacciner som kommer framkalla döden senare i deras liv.
  • Världens regeringar vill verkligen immunisera hela världens befolkning mot SARS-CoV-2 och den alternativ ser ut för mig som den minst troliga alternativ, med tanke på att världens makt och rika eliten mördar tillsammans var sitt civila befolkningen till döds genom den elektriska förintelsen. Här har ni ännu ett till video som visar den verkliga, världens makt och rika elitens agenda att sänka världens population ner. Leta inte efter tecken på att den här man har för avsikt att vilseleda civil befolkning.

PCR TEST SMITAD MED CORONA VIRUS

COVID19 Test Kits found to Infect Patients with VIRUS?! – Bitcoin News Today

(https://www.youtube.com/watch?v=uukC1Lezsy0&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=63&t=181s)

Världens makt och rika eliten påstår genom var sitt mainstreammedia propaganda att folk som skadas av genvacciner är sällsynt händelse. Jag kan säga er att den är inte så sällsynt som världens makt och rika eliten vill påstå att den är. Det är massvis med fullt friska yngre människor som har dött på grund av genvacciner över hela planet. Dessutom är det et hav av folk över hela planet som har fåt bestående kroppsskador som kommer så småningom leda dom i döden och det är den verkliga syfte med Covid-19 vaccinering. Skador som genvacciner framkallar är döden utan återvändo. Har du fått hjärnskador på grund av genvacciner då kommer du att dö efter et kort tid eller en lite längre tid, på samma sätt som att du kommer att dö på grund av elektrisk förintelse. Om ni inte tror på vanligt folk som pratar om att dom är döende på grund av Covid-19 vaccin, då hopas jag att ni kommer att tro på en musiksuperstjärna Eric Clapton. Han har fått nervskador på grund av genvaccin och nu är hans liv förstörd och jag tror är omöjligt för honom att leva normalt längre. Folk ser på hans skador som på något som är inte så alvarligt. Men testa dom nervskador själv och då kommer du inse att du kommer kanske till och med att dö. Jag har fått nervskador på grund av elektrisk förintelse och jag kan säga er att jag kommer att dö. Här har ni den videon: 

Eric Clapton

GOD on COVID: Eric Clapton’s ”Disastrous” Vaccine Experience

(https://www.youtube.com/watch?v=NVbt8wIKMEY&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=109)

I den här video har ni vittnesmål av vanligt folk som har fåt livshotande kroppsskador. Det är stor chans att dom kommer att dö på grund av dom kroppsskador efter några år. Syfte med att framkalla dom livshotande kroppsskador är till att folk ska bli drivna att begå självmord, för det är en lidande i agoni som det går inte att leva med. När du är skadad till döds då kan du inte bli normal. Du tappar kontroll över dit beteende och over dit liv, på grund av att du lever inte ens. Du går genom din pågående död. Jag tappar och jag har tappat kontroll över

123

mitt beteende och över mitt liv på grund av att jag lever inte ens, jag håller på att dö. Världens regeringar framkallar alltid lidande på oändligt många olika förintelsesystem sätt, för att folk ska begå självmord eller att folk ska dö på grund av kroppsskador och så har det pågått genom den hela mänsklighetens historia. Det är den hela syfte med olika förintelsesystem metoden och det är den syfte med förintelsesystem med genvacciner och PCR test. I den här video finns det en detalj som alla människor borde bli uppmärksamma på. Den flicka har livshotande multipla skador på kroppen. Alla normala människor förstår att den flicka är så mycket alvarligt skadad att hon är nästintill dömd till döden. Det är lät för folk att se det hända till någons annans barn, men hur skulle det kännas att det händer till ens eget barn. Skulle det bli då livshotande tillstånd. Hennes mamma trodde på forskning. Även jag trodde på forskning men nu har jag insett att forskning används av världens makt och rika eliten som trojan ord, för att förinta världens population med. Ord som forskning är en döds trojan ord. Den detalj som jag vill nämna är hur sjukvården har bemöt den flicka med dödliga kroppsskador. Vården kan röntga folk men dom klarar knappt att bota några sjukdomar. Däremot är dom bra på att artificiellt framkalla dom samma dödliga sjukdomar och kroppsskador på vanligt folk. Flickans mor, söker vård för hennes barn och alla normala människor på den här planet skulle bemöta henne med medkänsla och vilja att hjälpa henne om det är möjligt, men sjukvården bemöter henne inte på positiv sätt. Jag tror att hon har fått blodpropp i hjärnan och därmed har hon fåt hjärnskador. Hjärnans autonoma reflexer är förstörda och tack vare detta är hela kroppen förstörd. Dessutom verkar det som att dom genvacciner förstör hela kroppens nervsystem och alt genom kroppen och det är exat så förintelsesystem fungerar. Hjärna och kroppens nervsystem är det heligaste och mest viktiga i kroppen. Är det förstörd, då kommer du att dö en utdragen död i döds lidande i agoni, en lidande från helvete. Därför har kommit Covid-19 pandemi ut, så att folk ska bli tvungna att vaccinera sig med genvacciner som framkallar livshotande skador på folk och det är vad som har hänt dom här människor i den här videon. Vården vet väldigt bra att den flicka har fått livshotande kroppsskador på grund av Corona genvaccin. Dom klassar henens kroppsskador som att hon påstås har ångest och genom vårdens byråkrati och sjukvårdens sätt att leka med betydelse på ord, har dom klassat henne som psykiskt sjuk patient. Hur ska hon inte ha ångest med så dödliga kroppsskador. Själv klart att hon har ångest. Det skulle bli någon fel på henne om hon inte hade ångest. Vården använder hennes naturliga ångest som ett vapen emot henne, för att dom ska klassa henne som psykiskt sjuk påstås patient och som sådan är hon inte ens en patient som är kopplad till blodproppar i hjärnan. Det här är avrättning och tack vare detta psykiska dåliga mående, fysiska kroppsskador, utesluts som orsak på hennes dåliga fysiska mående. Det är så världens regeringar dödar folk och när folk börjar klaga, då skyller världens regeringar på att det är folks fel och att folk är i stället psykisk sjuka. Dom vill skicka henne i mental sjukhus med dödligt skadad kropp. Hennes mor ser inte vad som händer här. Att USA regering genom amerikansk sjukvård, vill skicka den flicka i mental sjukhus för dödliga kroppsskador under påstående av psykisk sjukdom, är hur USA regering attackerar skadade folk på grund av genvacciner, för att dom inte ska kunna anklaga läkemedelsindustri som har tillverkat dom vacciner. Dessutom är dom fråntagna alla ansvar för folk död, men regeringar vill att folk ska inte ens klaga över huvud taget offentligt. Regering attack på skadade vaccin patentera är bästa försvar. Budskap som vården skickar till den mor är. Här, fins det ingen vård, till din dotter. Antigen ska du gå hem med henne, så att du inte gör väsen av dig i medier, eller så har vi en alternativ kvar för er och den alternativ är att vi kommer lägga henne i mental sjukhus. Vad är mer viktigt för dig? Är det mer viktigt för dig att du skaffar oss makt och rika eliten problem genom medier där du sabbar våra ansträngningar med att hjärntvätta och vilseleda hela befolkningen i USA, för som du ser går det ju som smör för oss i våra ansträngningar, eller så utöver att vi har dömt ditt barn till döden, så kan vi lösa henne i menta sjukhus. Tänk på saken och se det så här. Din dotter kommer troligen dö, men se det på det positiva sida. Innan hon har dött så har du kvar den tid med henne i dit hem. Du kommer ändå ha kanske upp till 10 år av livet med dit barn innan hon har dött. Gör video med dit barn, fyra hennes födelsedagar så att du har kvar dom

124

minnena när hon har dött. Här ser du att vi är generösa mot er, för vi ger dig möjlighet att du ska hålla käften stängd så att du få den tiden med din döende dotter. Om du tänker sätta käppar i vår makt och rika elitens kugghjul, då kommer vi låsa henne i mentalsjukhus, naturligtvis på falska grunder för det är det ända sätt vi fungerar på. Varför förlitar du dig inte på Jesus och Gud. Be till gud för vi har ju sagt åt er alla amerikanska folket att vi alla är et och samma med gud. Därför är vi alla politiker konservativa. Vi alla tror på gud. Dessutom utan religion är vi inget och då kan vi inte manipulera med er mer. Utan gud skulle vi förlora allt makt och kanske när amerikanskt folk har insett sanningen, då skulle vi bli till och med bli lynchade av amerikanska vanliga folket ute på gatan, börja med vita och sen av andra raser. Men, för vår säkerhet, säkerhet av oss makt och rika eliten får det bara inte hända. Du vet, vi bryr oss väldigt mycket om våra egna barn och vår hela familj. Det kan du väl förstå. När forskning inte kan hjälpa din dotter, då har vi sagt er alla att gud vill hjälpa. Även genom Hollywoods film mediapropaganda visar vi hela tiden hur gud hjälper till slut alla. Hela världen tror på gud, så tro även du på också. Dom hjärnskador kommer att försvinna med Jesus och guds hjälp. Försvinn nu ur vår åsyn. Amerikaner tillsammans med hela världens population ser det inte på det här väldigt enkla sätt. Men det är exakt vad det handlar om. Religioner är den främsta manipulerings vapen som håller alla existerande politiker världen över på makten. Religion leder den egne folket i döden och sen leder den alla andra. Religioner tjänar inte åt folket. Religioner tjänar åt politiker. Folk världen över, skyll inte på politikers övergrep på er genom diktator, mord, förstörelse av folks hälsa och så vidare. Allt det har ni accepterat för länge sen när ni har blivit religiösa. Religioner är instruktioner till att ni ska bli kontrollerade, manipulerade och att ni ska hålla tyst, medan ni blir mördade på grund av era religiösa eller mindre religiösa politiska ledare, som tillhör samma religion som ni själva tillhör. Guds nycklar har era politiker och religiösa präster som hjärntvättar er för att dom ska få er lojalitet för dom som politiker. Ni amerikansk makt och rika eliten, om ni inte gillar det här som jag har skrivit, då kan ni döda mig med en drönare Predator, så som ni vill döda Julian Assange. Även honom håller ni på att döda bara på grund av att han har avslöjat era krigsförbrytelser. Döda mig genom era Psykotroniska vapen om ni vill. Döda mig på samma sätt som ni dödar vita amerikaner och alla andra raser i USA genom Psykotroniska vapen. I min fal gör det svenska regering, så att ni sliper göra det och det vet ni också. För mig spelar det ingen roll mer om någon ska döda mig. Jag kommer att dö i vilken fal som helst. Förkorta mitt lidande för det här är ändå inget liv som jag lever. Så, det är ungefär vad som händer när jag ser på denna video. Det är samma sak med mig. Jag har också förstörd kroppens nervsystem och svenska vården vill skicka mig till psykiater och psykolog för att jag ska prata om mina dödliga livshotande kroppsskador med dom. Det bryter mot all logik, men det finns ingen logik när man har blivit skada genom någon av dom alla världens regeringars förintelsesystem. Dom här människor i den här videon kan inte ta sina kroppsskador till domstol på grund av att regeringar inte tillåter det. Dessutom läkemedelsindustri är fråntagen allt ansvar om folk dör på grund av Coronavacciner. Det som folk över hela planet måste inse är att världens regeringar mördar oss vanligt folk under påstående av vård och tack vare detta kan dom slakta oss vanligt folk över hela planet på industriell skalla, utan att dom själva blir skyldiga för mord. Genvaccin är bara ett ytterligare förintelsesystem som har för uppgift att sänka världens population ner.

USED By Big Pharma IGNORED By Medical Mafia Vaccine Injured Share Their Reactions in News Conference

(https://www.youtube.com/watch?v=3Wbms1pHir0&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=101&t=1751s)

https://www.youtube.com/watch?v=3Wbms1pHir0&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=101&t=1751s

Nu kommer vi till Coronavirus PCR-test. Den här videon är bland dom första som har lett min uppmärksamhet åt en hel annat ämne som jag visste inte att den existerar.

125

Videon på munskyddet har blivit viral

(https://tv.aftonbladet.se/video/327876/videon-paa-munskyddet-har-blivit-viral)

https://tv.aftonbladet.se/video/327876/videon-paa-munskyddet-har-blivit-viral

För folk utanför Sverige som förstår inte svenskt språk, kan jag förklara att den här läkare, eller vad hon nu för något är, säger att folk har börjat tro att dom svarta trådar kan vara parasitmaskar. Hun förklarar det med, ha, ha, ha att man kan tro lett att det är maskar, efter som dom vrider sig, men det är i själva verket textil fiber som vrider sig på grund av elektrostatisk spänning som får dom fiber att vrida sig på detta sätt. Jag kan garantera er att hon som anställd i svenska statliga system vården, ljuger för hela svenska folket och även för hela världen. Även övriga vårdanställda i alla existerande länder på den här planet ljuger för var sitt folk på samma sätt, om den påstås textil tråd. Dom alla pratar det här samma lögn till sin befolkning för att folk ska aldrig få veta om vad det verkligen för något är. Alla dom tillsammans vet väldigt bra vad det för något är, men världens civila befolkning får aldrig ens veta om att det existerar ens i det verkliga livet. Det är det första som dom lär sig på högskola inom vårdutbildning. Detta är inga textila fibrer, detta är inga parasitmaskar, utan detta är en annan slags av parasiter som kallas för Morgellons. Morgellons är ännu en hemlighets stämplad dödlig smittbar sjukdom och det sjukdom är en av dom värsta på planet. Det är Science fiction skräck film som blir verklighet. Hela kroppen transformeras till en lik med framände vätska över huden, så att folk ser inte ens längre som sig själva. Folk upplever sin invaderade kropp med Morgellons parasiter som om dom har fåt parasit från yttre rymden och nu dör dom på den mest skrämmande sätt. Dessutom är det miljarder parasiten i hela kroppen. Vad finns mer skrämmande än detta. Världens regeringar förklarar Morgellons som psykisk inbillat sjukdom. Medan jag såg på denna video hade jag ingen aning på vad det är för något. Efter det kollade jag på andra liknande video och då hittade jag video där dom nämner det parasit som Morgellons. Då letade jag på Google efter ord Morgellons och då ett helvete av skräckinformation öppnade sig framför mig. Då kollade jag på den här video och då insåg jag att det är en livsfarlig parasitsjukdom.

Morgellons sjukdom

1

Morgellon’s Disease | The Unexplained Files

(https://www.youtube.com/watch?v=ky1UiHVnXZs)

2

Why This Disease Causes Strange Fibers to Grow From Skin

(https://www.youtube.com/watch?v=5IlG68C7qA4&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=115)

3

Morgellons Disease -Oakland A’s Billy Koch and family infected- 2006

(https://www.youtube.com/watch?v=4MfCvTQqTXs)

https://www.youtube.com/watch?v=4MfCvTQqTXs

För att göra det kort, här är en man som är smittad av den parasit smitta Morgellons trådar. Han ljuger inte, han pratar sanningen.

126

Morgellons Disease The Silent Pandemic

(https://www.youtube.com/channel/UCzgNVXnHF9_t2zc6fIdg9kA)

https://www.youtube.com/channel/UCzgNVXnHF9_t2zc6fIdg9kA

Här är en man som har forskat på Morgellons och han är till 100% trovärdig. Om ni vill veta allt om Morgellons, så är det bara han, som jag har sett hittills som har forskat på det dödliga parasit smittbara sjukdom. Det är väldigt viktigt att ni ska se på hans video för på sådant sätt kommer ni lera er den sanning som världens regeringar håller hemligt för er och som vill inte att ni ska få veta om, så att även ni kan bli smittade med den livsfarliga parasitsjukdom som ni kommer till slut att dö på grund av, om ni blir smittade och ändligt det som jag har set hittills så är vi alla redan smittade med den bakterie som skapar dom parasit trådar:

Carnicom Institute Disclosure Project – Overview with Clifford Carnicom

(https://www.youtube.com/watch?v=-ZMleqg5P1c&t=4s)

https://www.youtube.com/watch?v=-ZMleqg5P1c&t=4s

Santa Fe Conference 2019: Geoengineering & Bioengineering – The Unmistakable Link – Part 1a: The Past

(https://www.dailymotion.com/video/x7cvsif)

Environmental protection agency

1- Environmental protection agency har ingen skyldighet att identifiera ett främmande potentiellt farligt material i miljön. Om du som vanlig medborgare hittar ett främmande farligt material i miljö som utgör et hot för hälsa och välbefinnande av hela lands civila befolkning och om du anmäler den potentiella fara till Environmental protection agency som folk tror på och dom svarar, vi är ledsna men vi vill inte acceptera din anmälan om vi själva inte frågar dig om det. Det låter ungefär som att dom erkänner bara framände farliga material i miljö som regering vill att folk ska få veta om, medan dom avslår anmälningar från vanligt folk om farliga material i miljö som regering håller tyst om och som uppfyller et syfte, som ingen får uttala et ord om. Så länge regering håller tyst om det farliga främmande material genom Environmental protection agency, så länge kan folk skadas till döds på lite längre sikt under påstående att folk har blivit sjuka på grund av oidentifierad orsak. Det som regering inte pratar om är det som inte existerar, även om det leder tyst och diskret miljoner människor i döden. Det är så världens regeringar mördar folk under falska påstående medan dom själva inte blir skyldiga för mord. Därför accepterar inte USA Environmental protection agency anmälningar om främmande potentiellt farliga material i miljö som är i det verkliga livet till och med dödligt. Det som USA Environmental protection agency inte accepterar, är det som hela världens liknande agentier inte accepterar. Det här är hemlighet som bara världens stater vet om och i detta område samarbetar dom alla med varandra. Dom gör det tillsammans mot, sitt folk, medan dom också håller tyst om det för sitt folk. Vanligt folk är civil befolkning och det är därför civil befolkning ska inte ens ställa några frågor åt regering. Vanligt folk ska inte ens tänka på sådana grejer. Folk ska bara tro på regering och statliga institutioner. Regering tar hand om allt. Varför ska folk tänka på det som regering genom Environmental protection agency inte vill utreda och det som regering inte pratar om. Tänk i stället på det som regering pratar om och som regering vill att du ska prata med civil befolkning om, som till exempel religion och gud. Oroa dig inte så länge du tror på staten och gud. Staten bryr sig om dig och ditt barn.

127

United States Air Force

2- Aerosol och chemtrail klassas av världens regeringar, mainstreammedia och regerings anställda armé av internettroll på Youtube och Facebook för konspirationsteori så att kriminell förorening av atmosfären kan förklaras som en bluff. United States Air Force är inte bättre ett dugg. Dom ljuger för amerikanska vita och övriga folket. Om jag inte förstår fel nu engelska, vad jag förstår dom här privata utredare har klagat på luftföroreningar. Den som ska påstås vara anställd i den agentier svarade att alt det är bluff. Han påstod att, ingen av trovärdiga statligt anställda har uttalat et ord om något sådant, även om seriösa bevis gavs till dom. Så, när vanligt folk ger bevis och om det ligger inte i intresse för regering, då är det et bluff. Som jag sa, regering har alltid rett medan vanligt folk alltid har fel. Dessutom visade det sig att han inte är den tjänsteman som han utgav sig för att han är. I stället är han underrättelseofficer. Det är så när regering vill skydda brottslighet som regering begår mot sitt eget folk. Då skickar dom underrättelseofficer. Det här begås på samma sätt i varenda en regering på den här planet. Den här gentleman som pratar är förvånad och ganska förbannad på att regering begår brott. Men han har ännu inte insett sanningen, medan jag har insett sanningen. Det här som han säger är bara en till del av förintelse på civil befolkning världen över och det ingår tillsammans med allt som jag har avslöjat hittills. Det som han pratar om är en till del av alla förintelsesystem som jag har nämnt redan i den här blogginlägg.

Centers for disease control and prevention

3- Den här man är en hjälte. Han är en vanlig människa som är väldigt smart och i stället att regering ska utreda farliga avvikande material, ämne, och sjukdom smittor i miljö så är det han som privat person som gör det för det bästa inte bara av amerikanskt folk. Han gör det för hela världen. Om det avslöjas i USA då kommer det avslöjas genom medier över hela världen. Men det är något, som får inte avslöjas och därför uttalar medier inte et ord om det. Medier är regerings verktyg som tystar ner sådana fal genom att låtsas som att det inte existerar. Medier pratar exakt det som regering vill att dom ska prata. Hela statliga system är till för att världens regeringar ska kunna döda sitt eget folk under falska påstående, så att regering inte blir skyldiga för mord. Här har han krockat med regerings vägg av tystnad och förnekande. Han har krockat med en verklighet som censureras för oss vanligt folk. Hjältar som han finns i vartenda land på den här planet oavsett ras och religion. Alla är censurerade och alla slår i makt och rika elitens vägg av mediapropaganda full av lögner och då blir dom antigen förhindrade från att utforska det regerings brott djupare, dom blir censurerade och vissa blir till och med avrättade lite här och där, världen över. CDC har för uppgift att utreda okända sjukdomstillstånd hos folk, världen över. Det som dom har utrett, handlar om Morgellons parasit smitta. CDC regerings utredning av Morgellons såg ut för den här forskare som att dom är drogpåverkade och mentalt instabila men jag tror att dom låtsas vara dumma i huvudet. Det är så folk ser ut när dom ljuger och när dom försöker dölja brott. Så dumma i huvudet, såg varenda läkare som vill skicka mig till nervklinik, för att jag ska bli utsatt för brott genom Neurografi. Regering måste bortförklara på något sätt ytterligare et till förintelsesystem Morgellons parasit

128

smitta, som är hemlighets stämplad och som måste hålas hemligt som om den inte existerar i det verkliga livet. CDC utredning kan lura vanligt folk som har aldrig hört talas om den, men dom kan inte lura den här man som själv har forskat om detta. Armé av statligt anställda internettroll tillsammans med medier, kallar folk som Dr Sucharit Bhakdi, Mike Yeadon och i denhär man Clifford Carnicom för konspirationsteoretiker om han nämner aerosol och chemtrail. Han kallar det inte längre så. Han använder andra ord som är mer acceptabla så att dom inte kan klasa honom som konspirationsteoretiker. Aerosol och chemtrail är inte alls konspiration teori. Aerosol och chemtrail är verktyg åt USA regering för att smitta folk på marken med Morgellons parasiter. USA regering, smittar folk som är av mindre värde för amerikanskt samhälle. Det är obetydliga vanlig vit befolkning inklusive alla andra raser, som blir smittade. Men det handlar alltid för det mesta om vanligt amerikanskt folk. Jag ska förklara senare, varför aerosol och chemtrail är inte alls konspiration teori.

Här är hans andra väldigt viktiga video. Morgellons drabbade har sår som läker inte, parasit Morgellons trådar kommer ur deras sår och när den samma folk söker vård, då förklaras dom av hela vården för att dom är villfarna, att dom inbillar sig att dom har smittsam sjukdom och att dom är psykiskt sjuka. Psykiatri ger till folk som är smittade med Morgellons, mediciner för psykiska sjukdom och ni vet redan vad jag har skrivit om sådana mediciner och för vilken syfte dom är framtagna av världens regeringar för. Vården vill att dom ska prata med psykiater om sina sår över hela kroppen fulla av Morgellons parasittrådar, medan mig, vill svenska sjukvården skicka till psykiater och psykolog för att jag ska prata om mina elektriska skador, som jag kommer att dö på grund av. Det existerar ingen vård vare sig för dom eller for mig. I stället är vi alla psykiskt sjuka och vi inbillar, att vi håller på at dö i smärta och lidande i agoni. På slutet, vi kommer alla att dö. I och med att våra skador, inte erkänns av världens regeringar genom deras verktyg vården, så är vi automatisk nekade vård för våra kroppsskador. Man får vård för huvudvärk och så vidare som kommer läka av sig själv, medan vi inte får vård för livshotande kroppsskador. Dessutom finns det ingen vård för världens regeringars utlagda förintelsesystem åt vanligt folk på den här planet som artificiellt framkallar kroppsskador, sjukdomar och dödliga kropps komplikationer senare i livet. På det här sätt behandlas hela världens civila befolkning av var sin regering. Morgellons är förintelsesystem som sänker ner världens population vanligt folk över hela planet. När regering genom mainstreammedia propaganda och genom sådana video säger att det handlar om tusentals människor världen över som lider av sådana okända hudåkommor, då ljuger dom på samma sätt som dom ljuger om allt annat. Det handlar om många miljoner människor över hela planet som är smittade. Nu smittar dom hela världens civila befolkning med Morgellons parasit smitta och jag ska beskriva om hur dom gör det lite senare i den här blogginlägg. Grejen är bara den att folk inte ens vet om att dom är smittade av Morgellons parasiter. Dom vet inte det på grund av att deras regering kallar sådana fiber för textil fiber som är en ren lögn. Det är så världens regeringar tystar ner och skyddar regerings förintelsesystem Morgellons parasit smitta från att bli avslöjad för världens civila befolkning. Varenda regering på den här planet använder parasiter Morgellons för att dom ska smitta folk och när folk är smittade då dör folk antigen på grund av kroppsskador som Morgellons parasiter orsakar på kroppen, eller så blir folk drivna till att dom ska begår självmord på grund av lidande i agoni. Morgellons smitta är tortyr till döds med fysiskt och mentalt lidande. Världens regeringar, är ute efter den tortyr och när folk har börjat få sår som inte läker, då säger dom att folk inte ska klia sår på huden. När folk har fåt sår som Morgellons parasit framkallar, då skiller vården på hela planet på folk att det ska påstås vara folk själva som skadar sig genom att skrapa huden med fingrar. Folk har varit normala genom hela sitt liv och nu plötsligt har dom blivit plötsligt galna genom att skrapa sin hud med fingrar utan

129

någon anledning. Regering kräver av folk genom sin kriminella vård att folk inte ska avlägsna Morgellons parasittrådar, som sticker ut ur sår och som förhindrad sår från att dom ska kunna läka. Dom parasittrådar sticker, biter i den samma sår och omgivning runt omkring av den sår. Det är så dom smittar nya områden av kroppen. I visa video har jag sett att vården vill låsa in smittad folk med Morgellons i mental sjukhus. Folk har blivit utsatta för regerings brott och förintelsesystem Morgellons och nu när folk klagar på sitt lidande i agoni och sin pågående död, då är folk psykiskt sjuka. Då kan ni förstå att det är verktyg åt varenda regering på den här planet för att skada var sitt civil befolkning till döds och att förklara folk för psykiskt sjuka när dom vitnar om sitt lidande i agoni till döds. Om Morgellons hade inte varit en av alla olika förintelsesystem av civil befolkning över hela planet, då hade regering sagt till hela befolkningen sanningen om att Morgellons är en parasit smitta. Dom kan säga, folk här har vi Morgellons parasit smitta. Tyvärr har vi inget botemedel för det sjukdom, men vi kan säga er att ni är inte psykiskt sjuka och ni inbillar inte att ni har den sjukdom. Men dom gör inte det. I stället kallar dom folk för villfarna och att folk har Van föreställande parasitos, alltså inbillat sjukdom. Världens regeringar genom vården ger skuld till folk smittade med Morgellons under påstående att dom själva orsakar dom sår genom att dom repar huden med fingrarna. Morgellons sprider sig till varenda kvadratcentimeter av kroppen och därmed sprider den sig även till huden. När Morgellons trådar har vuxit ut ur huden då ser dom ut som att det är trådar som sticker ut ur huden. På så sätt, Morgellons trådar startar ny cykel av infektion för att den ska smitta igen nya område antigen av ens egen kropp eller om den kommer i kontakt med en annan person, då smittar den andra människa, genom at bita och när den biter, då injicerar den bakterie ur sin trådkropp, eller så kanske en bit av den tråd lossnar och då kommer den skapa en ny Morgellons organism i den andra människa som kommer att föröka sig till miljoner parasittrådar genom hela kroppen. I dom flesta video på Youtube ser folk bara dom sår på huden som läker inte och därför kallas Morgellons för hudsjukdom som är en feltolkning om vad Morgellons parasit smitta är i verklighet för något. Sår på huden är det som sinns och därför många människor tror på att det är bara hudsjukdom. Men sanningen är den att Morgellons orsakar sådana sår i varenda del av inre del av kroppen. Morgellons trådar kommer ur folks tunga, läppar, svalget och så vidare. Även detta är det som folk ser och känner. Samma sak händer med inre kroppsorganen, inälvor och så vidare, men det är det som folk inte känner och inte ser. Därför är det som inte pratas om. Morgellons parasiter smittar växter, insekter, djur och människor. Jag har kollat på många videor om den sjukdom och det har jag set i några av dom alla. Just den här man Clifford Carnicom har sagt i en annan video att Morgellons har hittats i blod, urin och alla kroppsliga vätskor. Så vi har den bakterie i vår saliv. Det finns en test där man tar en klunk av vin och man rensar munnen med vin precis som när man använder mun sköljvatten efter att man har borstat tänderna. Man ska skölja med vin i en till två minuter och sen ska man spotta den vin i en tallrik. Efter det tillsätter man flytande 70% sprit i detta vin och då inser man hur dom bakterier kämpar för livet. Försök inte använda klibbiga handsprit för då fungerar det inte. Det måste vara flytande sprit och då fungerar den test. Jag vet inte vad det är för något som kämpar för sitt liv. Jag har bara sett den videon på Youtube. Det är inte problem så länge dom bakterier finns i vår kropp. Problem är när dom transformeras till parasittrådar, för då har man fåt Morgellons sjukdom. Det verkar som att vi alla är smittade med den bakterier och det verkar som att världens regeringar genom forskning har kommit på ett sätt att aktivera dom bakterier så att dom börjar framställa Morgellons parasittrådar eller så smittar dom oss på olika sätt. Jag kan inte säga det med full säkerhet, men det är vad jag kommer fram till. Lyssna inte på mig. Lyssna på dom här forskare. Om den bakterie finns i blod när den är aktiverad som Morgellons parasittrådar, då kan man förstå att den sprider sig till varje del av kroppen och därmed till hjärnan. Mrgellons påverkar hjärnan negativt. Hos mig, skadade nerver skadar hjärnan med onaturliga nervimpulser och mycket mer än så, medan Morgellons skadar hjärna på sådant sätt att Morhgellons parasiter förökar sig i hjärnan. Dom borrar sig genom hjärna, dom skär av koppling mellan neuroner, dom förstör allt i sin väg genom hjärnan. Därför får infekterade folk många olika livshotande

130

neurologiska, psykiska och fysiska defekt i hela kroppen. Den här parasit smitta skadar hjärnan på liknande sätt som ECT chocker gör. Folk skadas till döds av ECT chocker på lång sikt under påstående av psykisk sjukdom, medan Morgellons skadar hjärnor på folk till döds, på lång sikt, under påstående att det i själva verket är psykiskt sjukdom som inte existerar i det verkliga livet. Morgellons parasiter bårar sig genom hela kroppen och på så sätt skär dom av nerver som står i vägen för dom. Det är därför, jag har sett i några av dom alla videor folk vitna om att dom får domningar på olika delar av kroppen. Omfattning på domning beror på vilken nerv har Morgellons skurit av eller klämt. Medan Morgeons borrar sig och förökar sig genom kroppen, så antar jag att dom behöver energi för att dom ska kunna leva och den energin får dom genom att äta sin omgivning. Morgellons bokstavligen äter oss människor inifrån. Morgellons parasittrådar är små och man kan tro på att dom är inte så farliga. Men dom förökar sig till siffror som handlar om miljoner och kanske till miljarder Morgellons parasittrådar genom hela kroppen och då blir dom livsfarliga. Regeringar genom mainstream mediapropaganda påstår att folk som är friska blir inte sjuka i den här hudåkomma medan folk som är sjuka och som har försvagad immunförsvarsystem får sådana sår som inte läker. Dom ljuger om detta så att folk inte ska bli oroliga och när folk inte är oroliga, då försöker folk heller inte leta efter sådan information. Det finns ingen människa på den här planet som är immun mot Morgellons parasiter. I dom video ser ni att hela familjer blir smittade med Morgellons inklusive barn. Den smitta har kommit i dessa familjers hem på något sätt. Morgewllons är världens makt och rika elitens förintelsesystem för att sänka ner världens civila befolkning. Alla regeringar låtsas som att den här Morgellons parasit inte existerar och alla existerande regeringar skickar var sitt smittade folk till psykiatrin för att dom ska förstöras med skadliga mediciner och att dom ska tystas ner, så att övriga civil befolkning inte ska tro på vittnesmål av smittade folk och att dom inte ska veta om att Morgellons existerar i verklighet. När sådant folk inte vet något om Morgellons, då kan dom själva bli smittade utan att dom är medvetna om detta. Folk får inte veta något om det sjukdom och om folk inte vet något, då kan folk inte veta heller på vilken sätt Morgrellons smittar folk. Morgellons parasit smitta används av världens regeringar som biologiskt vapen mot var sitt folk, som offentligt som vanligt inte existerar. Morgellons parasit smitta är en utlagd regerings dödsfälla som är identisk med elektrisk förintelse och den är identisk med alla andra förintelse system av civil befolkning världen över. För världens regeringar är det viktig är att folk inte förväntar sig att bli smittade med en dödlig parasitsjukdom och det är därför Morgellons inte existerar. Det är därför alla smittade människor med Morgellons kallas för psykiskt sjuka, medan folk dör på grund av Morgewllons parasiter. Genom att kalla smittade folk med Morgellons för psykiskt sjuka människor, lurar världens regeringar övriga folk i falsk känsla av trygghet och säkerhet, så att även sådant folk kan bli smittade och när dom börjar hålla på att dö i smärtor och lidande i agoni, då blir även dom psykiskt sjuka. Det är så världens regering bestraffar civil befolkning som har gått in i någon av alla regerings förintelsesystem döds fälla. Det här är denna forskares hemsida:

Carnicom Institute

Welcome to Carnicom Institute

(https://www.transitieweb.nl/mirror-carnicom-institute/index.html)

https://www.transitieweb.nl/mirror-carnicom-institute/index.html

Jag har kollat på alla videor som fanns på den här hemsidan. Den här man har inte begått något brott för att hans video om hans forskning ska censureras på olika sätt. Men här ser ni. Om folk börjar forska om farliga främmande material och ämne i miljö, då förhindrar regering sådant folk från att dom ska avslöja det regerings brottslighet för hela befolkningen. När jag kolade på video nummer 2, så har den video haft störningar i sändning. Det blev så här när jag kollade på den. 10 sekunder pratar han och då uppstår paus som varade i 12 sekunder och så pågick det genom hela video. I alla fal var det så för mig. Kanske ni kan se på

131

den videon utan störningar i sändningen. Det var svårt att förstå vad han pratar om med så långa pauser, men jag var tålmodig och det tåg mig några timmar tills jag såg dom alla. Jag har ändå förstått allt som han vill säga. Video nummer 1 och 3 fanns på Youtube och på dom kan även jag se på utan störningar, medan video nummer 2 fanns inte där. I video nummer 2 sa han att det är ungefär staten som förhindrar hans forskning. Egentligen handlar det om det i alla videor indirekt. Han sa inget extremt mot staten. Allt som han pratar är normalt kritiskt röst, som borde inte bli sed som något extremt om världens regeringar är så demokratiska så som den påstår att dom är. Jag har aldrig lagt upp en egen video och jag tänkte att det är viktigt att världens civila befolkning på den här planet ska också få se den på Youtube. Jag la upp den video på min Youtube kanal och efter det ska Youtube godkänna den videon. Det har inte ens gåt en minut till två minuter innan Youtube skickade mig världens värsta varning. Det lät ut nästan som döds hot, fast ändå inte när regeringar snyggar det med sina formuleringar. Vad jag kommer ihåg så stod det skrivet att den videon bryter mot deras Youtube policy och att jag får den här gång bara varning. Om det upprepar sig en gång till, då kommer dom stänga av mitt verktyg för att lägga upp minna egna videor i fortsättning. Dom sa, i och med att det här är min första gång då får jag bara varning. Det var det värsta varning som jag har någonsin fåt från någon och det var den enda gång jag la upp en video. Så, här ser ni vad världens makt och rika eliten är för något. Dom censurerar och tystar ner alla förintelsesystem som dom använder för att mörda hela världens civila befolkning och jag menar bara på vanligt folk under falska påstående och genom censur. Som ni ser Morgellons existerar inte i det verkliga livet, medan Youtube och internet är full av folk som pratar om den. I och med att jag håller på att dö på grund av brott som jag har blivit utsatt för, så såg jag klart att Morgelons parasit smitta är bara ytterligare en till verktyg som världens regeringar använder för att sänka ner världens population vuxna, unga och barn, hela familjer. Nu kommer jag till den ämne som jag sa att varenda regering på den här planet smittar sitt eget folk med Morgellons parasiter. I alla fal, dom smittar bara den folk som dom vill smitta, medan övriga folk blir inte smittade med Morgellons. Den andra gång när jag blev smittad av Coronavirus så blev jag mycket alvarligt sjuk. I och med att jag fick symptom på Coronavirus infektion, så var jag direkt tvungen att ta PCR-test, för att vården ska bekräfta att jag har Covid-19 sjukdom och att i det fall jag måste stanna hemma. Jag ringde vårdcentral och dom gav mig en tid redan nästa dag. Jag gick dit skräckslagen, för jag kände som att jag håller på att dö. Suggestivt var jag desperat efter någon slags av hjälp. Sjuksköterska hjälpte en kvinna att ta PCR-test. Alt det hände utanför på backsidan av vårdcentral. Sjuksköterska står i fönster och vi patienter får av henne dom PCR-test pinnar. Det var sjuksköterska som tog prov med den Covid PCR testpinne på den smittade patient före mig, patient som var en svensk kvinna. Även sjuksköterska var svensk. Det var min första gång som jag tar PCR-test och jag trodde att hon ska ta prov på min näsa också. Men, när den kvinna var färdig och när hon såg mig, då gick hon in sitt kontor eller till sin rom och sa till mig att jag ska själv ta den Covid -19 PCR testpinne och att jag ska stoppa den i min näsa och sen i min hals. Jag kan säga er att vi alla människor på den här planet har en bra förmåga att känna igen saker som vi redan har sett och samma sak är med mig också. Världens härskare politiker och mainstreammedia kallar Covid -19 PCR-testpinne för PCR-test. Men den pinnen är ingen PCR-test. Covid -19 PCR -pinne har bara för uppgift att samla vätska med Coronavirus och den prov kollas sen i laboratorium med PCR-test. Genom mainstreammedia propaganda, presenterar värdens regeringar och armé av regerings anställda internettroll ett suggestivt budskap att PCR-testpinne är ny uppfunnen teknologi. Regeringar lurar folk genom suggestiv villfarelse att folk ska se Covid -19 PCR -pinne för PCR test, som är inte sant. Logisk som en normal människa tänker man att Covid -19 PCR -pinne är bara till för att samla vätska och jag förväntade mig att jag ska få Covid -19 PCR-testpinne med bomull, precis som pinar som vi använder för att rensa öron. Även om du tar en vanlig trasa och stoppar den i näsa, så kommer den samla vätska som kan extraheras i PCR test i laboratorium. Väldens mainstreammedia propaganda vilseleder folk i tro på att den Covid -19 PCR -pinne har någon banbrytande nytt uppfunnen material som ska påstås vara bättre en bomull. Det är bara

132

vilseledande propaganda som ska göra folk förvirrade så att folk inte ska inse sanningen om ännu et till förintelsesystem Morgellons parasit. Så, jag gick dit med förstörd kropp genom elektrisk skada och med insikt och vetskap att regering skadar människor till döds. Jag har ingen förtroende för regering och jag har ingen förtroende för hela statliga system. Jag vet att regering dödar civil befolkning genom statliga system. Jag har ingen förtroende för vården och jag kommer aldrig någonsin i mitt liv ha någon förtroende för vården, men jag förväntade mig ingen ny dödsfälla av dom. När jag öppnade den Covid -19 PCR -pinne, så märkte jag en avvikande sak. För mig såg den bomull inte ut som bomull. Jag märkte att det är någon annan material och jag tänkte den tanke. Tänk om dom kommer skada mig även med det här, men jag kunde inte föreställa mig på vilken sätt dom skulle kunna skada mig. Så jag tog den prov och sen sate jag det prov i en hink med alla andra prov som folk har tagit redan. Kort efter fick jag svar på att jag har Coronavirus sjukdom och då stannade jag hemma i två veckor. Tills den moment visste jag allt om Morgellons, men sen efter jag har tagit PCR-test, hamnade jag på video om svarta parasitmaskar i PCR-test och ansiktsmasker. Så, jag kollade igen på många olika videor om dom parasitmaskar i PCR-test och då bestämde jag mig för att köpa Digital USB mikroskop och kolla själv om det är sant så som folk påstår. Läkare världen över kallar dom svarta trådar för textil fiber som vrider sig på grund av elektrostatisk spänning och jag personligen visste inte vad jag ska tro på. Folk på Youtube har delat video om dom trådar i masker och PCR-test. Jag undrade om vad det är för något. Därför köpte jag Digital USB mikroskop, för att jag ska få se om det parasit finns i ansiktsmasker som man köper här i Sverige. Det är inte normalt att jag ska köpa ansiktsmasker som påstås är sterila, medan dom har dom svarta trådar i sig. Jag köpte några pack med minst 20 stickna ansiktsmasker. I visa videor som jag har sett, så är det minst 50 sticken sådana trådar bar i en enda mask, medan jag kollade över 20 ansiktsmasker och jag hittade inget. Det var helt sterila masker. Men, sen såg jag video där Morgellons smittade folk med sår över hela kroppen kollar på sina sår fulla av Morgellons på sin hud med Digital USB mikroskop. Den enda anledning som jag har köpt den Digital USB mikroskop, var för att kolla svarta trådar i ansiktsmasker. När jag såg hur dom undersöker sin kropp så kom jag direkt på samma idé och då gjorde jag samma sak som dom. Jag började kolla över min kropp. Deras kropp är full av Morgellons parasittrådar. När jag kollade på min kropp, så såg min kropp helt ren. Jag var lite glad med tanke på att jag inte är smittad med den helvetes dödliga parasit smitta. Men när jag undersökte kroppen mer noggrant, då insåg jag att även jag har dom svarta trådar på huden och till och med några verkar det som att dom är under huden. Jag var i detta moment helt skräckslagen. Hela min värld rasade ihop. Jag tänkte, jag har så många dödliga kroppsskador redan och nu har jag fått även den här parasitsjukdomen. Jag har inga sår, men i detta moment har jag insett att Morgellons i dom alla Youtube video om Morgellons i ansiktsmask, Morgelllons på PCR-test är ett och samma sak. Det är parasit Morgellons och att vården kallar det för textiltrådar är regeringssätt att dölja Morhgellons parasit smitta för världens befolkning. Den sjukdomen existerar inte ens offentligt. Jag kollade överallt på vardagsrum och man hittar dom överallt. Jag tror att vi har fåt den parasiten i våra hem på något sätt. Det kan vara så att vi har fötts med och levt våra liv med närvaro av dessa parasiter i vår omgivning, men dom var inte farliga. Det är världens regeringar som gör dom livsfarliga. Dessutom kan det finnas olika arter av den parasit eller är det bara livscyklers av den parasit där den förändrar sin utseende. Man kan aldrig förväxla dom svarta parasittrådar med textilfibrer under mikroskop. Textil fiber ser även under USB mikroskop som textil fiber, medan den svarta Morgellons ser ut exakt som levande parasitorganism. Efter det, har jag hittat dom här video om Morgellons trådar som fanns på PCR-testpinne, som beter sig som Morgellons parasiter. Jag tycker att folk inte ska frukta dom svarta Morgellons trådar för dom är inte speciellt aktiva. Folk ska frukta dom vita parasittrådar som vrider sig och är extremt aktiva. Det är dom som smittar folk med Morgellons. Och här ser ni att dom finns i PCR-testpinne.

PCR TEST

PCR TEST 1

133

(https://www.youtube.com/watch?v=rl1OCdMtros&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=51&t=20s)

PCR test 2

(https://www.youtube.com/watch?v=H8WpoVW9qRQ)

Här är en anan video:

Covid test with nanoparticles

Covid test with nanoparticles ???????

(https://www.youtube.com/watch?v=KAl96oWKOQk&t=319s)

https://www.youtube.com/watch?v=KAl96oWKOQk&t=319s

Det finns ingen nano partiklar i detta PCR-testpinne. Det är parasit Morgellons och den här kvinnan har fått den med avsikt att hon ska bli smittad med Morgellons.

Nästa video:

Det här är det som man märker att det inte ser ut som bomull. Folk stoppar det I näsan och halsen och dom Morghellons parasittrådar biter och smittar det område djupt in i näsan och i halsen. Därifrån kommer dom sprida sig till lungor och magen. Exakt så såg min PCR-testpinne ut.

Covid test is bogus. It’s not a cotton swab, no matter what they tell you!

(https://www.youtube.com/watch?v=-eS3bifSbgM&t=334s)

https://www.youtube.com/watch?v=-eS3bifSbgM&t=334s

Dom här skador som jag har driver mig till handlingar som jag hade aldrig gjort om jag hade inte varit skadad genom elektrisk förintelse. När jag såg dom alla video och med tanke på att jag håller på att dö, så kan jag inte vara lugn och vilja att inte göra något mer. Dom här skador driver mig till att jag ska göra desperata ologiska och onormala handlingar. Då bestämde jag mig för att göra samma sak och göra video om PCR-test med Morgellons parasittrådar. Den här gången tänkte jag göra det mer professionellt med riktiga synliga bevis och det med videokamera som jag aldrig har haft annars och jag är inte heller intresserad av det. Men jag slösade runt 15 000: – svenska kronor på DSL kamera och all utrustning som jag behövde för att kunna göra den videon. Jag gick i skulder bara för att jag ska bevisa för hela världens befolkning om att världens regeringar smittar oss alla vanliga människor på den här planet avsiktligt med dödlig parasit Morgellons. Jag behövde kolla på Youtube för att lera mig hur den kameran fungerar. Sen behövde jag linser. Jag har kollat igen på Youtube och där fick jag se masa vilseledande reklam så tack vare detta har jag köpt tre linser som visade sig helt oanvändbara för video som jag skulle göra. Efter en lång letande på Youtube fick jag höra talas om Macro linser och jag köpte EF-S 35/2.8 Macro IS STM som var någorlunda användbar. Dom poliser som kommer med tvång i mina drömmar varje natt, har aldrig kommenterat något som handlar om i samhället. Dom bara pratar om händelser som beror mig under dagen. Jag testade mig med PCR-test medan dom håll tyst om att det kan finnas en fara i den testen. Trots alt är det dom som har lett mig i elektriska skador genom över 20 årig psykologisk tortyr och det var meningen att jag ska skadas till döds genom den elektriska förintelsen, så att jag gör av mig pajats och skämmer ut mig nu genom den här bloggen. Dom varnar mig aldrig mot faror som regering har lagt ut åt folk genom statliga system. Nu beställde Jag två PCR test för att göra PCR testvideo. Jag sa att jag har Corona symptom och jag ljög, bara för att dom ska ge mig PCR testpinne. Så fort jag såg dom PCR testpinne så märkte jag att det inte ser ut som den material på den PCR test som jag blev testad med. Dom

134

såg ut som att dom är gjorda av vanlig bomull precis som den vanliga bomullspinne som man rensa öron med. Men jag hopades ändå att det ska vara den parasit som rör sig. Jag tänkte bevisa för hela mänsklighet att världens regeringar smittar oss alla med Morgellons parasiter. Men jag tänkte testa det på et bättre sätt. Jag beställde några gräshoppor och larver på internet här i Sverige, så att jag kan bestämma vilken av dom passar bättre. Larver är perfekta för det experiment. Dom rör sig sakta och dom är stora, mjuka och fluffiga. Jag gjorde video precis som dom andra människor i dom video och sen la jag det i petriskål. Först tog jag vanlig bomullspinne för rensning av öron och dom bomullstrådar rör sig inte alls. Men när jag tog PCR testpinne var det exakt identiskt material med bomullspinne. Så jag har fått två PCR-test med vanlig bomull på och båda två PCR-testtrådar rör sig inte ens en enda millimeter. Boda två PCR test pinar har vanlig bomull. Efter som det inte fungerar så har jag en kort video där jag la i två PCR-testtrådar in och jag la i vanlig bomullspinnetrådar tillsammans med PCR-testtrådar. När man ser på dom så är dom identiska med varandra. Ingen av dom rör sig en millimeter. Alt det är vanlig bomull. Dom folk som pratar om Morgellons säger att Morgellons brinner inte så lätt. Det är på grund av att det är levande organism, medan dom sa att bomull brinner snabbt. Så, jag tänkte även på det och här i video tände jag på dom och dom brann mycket snabbt. Allt det är bara vanlig bomull. Innan jag planerade att skaffa alt det så undrade jag om dom som pratar med mig medan jag sover, kommer varna vården att jag vill komma åt PCR-test med Morgellons parasit. Dom har varnat vården och det är så statligt system fungerar. När regering slår på vanligt folk då slår dom genom varje statlig institution samtidigt. Dom förhindrar mig från att jag ska bevisa det, men dom kan inte förhindra er alla vanliga människor på den här planet. Om ni har kamera då ska ni köpa den här Macro lins EF-S 35/2.8 Macro IS STM. Även den är inte så imponerande till min stora förvåning, men man kan se dom trådar lite mer klart. Det finns även bättre linser, men det ska vara macro lens. Nu har jag sett att macro lens finns även till mobila telefoner och det är även bättre på grund av att det är billigt. Jag tycker att det är synd, att jag inte såg den först så att jag inte säter mig i skulder. Det viktiga är bara att dom trådar ska synas klart. Med den kan ni undersöka även kroppen om ni har sår som läker inte. Då behöver ni inte digital USB mikroskop. Lägg PCR parasittrådar i Petriskål på en kant och lägg larv i den andra. Då kommer larven att promenera och till slut kommer den komma nära PCR parasit Morgellons trådar och då kommer vi se två olika organismer möta varandra. Då kommer vi se Morgellons påverkan på miljö. Då kommer vi se hur den biter och bårar sig i den larv och då kommer civil befolkning på hela planet inse att PCR-testpinne är ytterligare ett till förintelsesystem av hela familjer, familjer av vanligt folk på den här planet vuxna, unga och barn.  När ni är färdiga då ska ni bränna dom så att vi ser om dom brinner lika snabbt som vanlig bomull. Om dom brinner inte, då är det ytterligare bevis på att det handlar om levande parasitorganism Morgellons. Världens Läkemedelsindustri odlar Morgellons parasiter på industriell skala och sen, vävar dom den på så kallad Covid-19 PCR-test pinnar, bara för att smita folk världen över med Morgellons. Folk som världens regeringar inte vill smita med Morgellons får PCR test med vanlig bomull, medan folk som världens regeringar vill smita, får dom levande parasittrådar Morgellons. Världens makt och rika eliten dödar oss med Coronavirus. Dom dödar oss med genvacciner. Dom dödar oss med PCR-test. Covid-19 pandemi är ett förintelsesystem och sänkning av världens population, som är utvald för att bli likviderad. Det är på grund av den här hemlighet Morgellons sjukdom är psykiskt inbillad sjukdom och det är därför världens regeringar vill inte att den ska existera, så att folk inte ifrågasätter när dom blir testade med Morgellons PCR-test. Folk ska inte förvänta sig regerings dödliga slag. Folk ska inte veta om att dom går i världens regeringars förintelse döds fälla. Folk ska ha sin försvars gard sänkt nere. Det är så det fungerar med varenda en världens regeringars förintelsesystem av sitt eget folk. Det gör dom alla tillsammans mot oss vanligt folk och det gör dom på samma sätt. Alt det skyddar dom med mediacensur och massa lögner som håller folk i falsk känsla av säkerhet och falsk bild av verklighet. Bilder på PCR test har försvunnit från dator och från kamera och då förstår man hur censur fungerar. Här är en video om Morgellons parasiter i ansiktsmask. Här ser man på slutet av video under

135

starkare mikroskop att det parasit ser ut som att den har bakterier inne i kroppen och tillsammans med den kropp är det parasitorganism Morgellons. Skaffa er den här USB mikroskop eller Macro lens för Mobil telefon och ni kommer få allt bevis som kommer övertyga er alla, att jag har rett.

FACE MASK WORMS ARE REAL VIDEO#2 WITH MICROSCOPE. PARASITES? MORGELLONS? NANOTECH? AUSTRALIAN

(https://www.youtube.com/watch?v=CYC5DsrLIQ8&t=1s)

Anledning att folk ska bära ansiktsmasker med tvång kan vara också för att folk ska smitas med Morgellons parasiter. På internet har jag set folk filma ansiktsmasker fulla av Morgellons parasittrådar. Det är runt 50, stycken och mer i en enda ansiktsmask. Så, den ansiktsmask är smittad med Morgellons som folk vet inte ens att den existerar. Om man byter engångsmasker, fulla av Morgellons parasittrådar regelbundet, då andas man dom alla parasiter och så fort dom har hamnat i lungor, då med fukt och kroppsvärme blir dom direkt aktiva och då börjar dom borra sig genom lungor eller så börjar dom bita i lungor och på så sätt smittar dom lungor. Varför attackerar Coronavirus lungor och varför förlorar folk lungandnings kapacitet? Varför Coronavirus förstör så mycket lungor? Så fort Coronavirus pandemi har börjat har världens alla regeringar infört obligatorisk användning av ansiktsmasker på civil befolkning med tvång. Folk har burit ansiktsmasker varje dag och dom människor som har fåt av någon anlednings ansiktsmasker fulla med Morgellons parasittrådar, har andats in miljoner Morgellons parasittrådar. Det är kanske inte farlig om man andas en mindre del av dom parasiter. Men när man har andats miljoner parasittrådar över ett år och mer, då är det livs farligt. Tänk på att dom parasiter ändå är större än vad Coronavirus är. Morgellons parasiter bårar sig genom lungor och dom orsakar sår. När dom har ursakat sår, då har dom borrat sig genom lungor och då har dom öppnat vägen åt Coronavirus djupare in i lungor. Då blir det total förstörelse av lungor. Jag kan ha fel i visa område på grund av att jag är ingen expert, men när man tänker logisk så kan vem som helst komma till samma slutsats. Morgellons parasit förstör lungor och Coronavirus förstör lungor, tillägg till detta genvaccin och då är överlevnadschans sänkt till minimum. Varför tror ni att det finns masa vanligt folk som får astma nu för tiden? Det kan vara den här Morgellons parasit som framkallar astma. Folk som vet om Morgellons tror på att Morgellons finns i dom andra länder på den andra del av planet, men den finns på hela planet. På Youtube har jag nyligen sett en Serbisk medborgare, en Serbisk kvinna visa exemplar på Morgellons parasittrådar som hon har plockat ur hennes hud. Så, hon är smittad med Morgellons och serbisk makt och rika eliten behandlar henne troligen på samma sätt som hela världens makt och rika eliten behandlar var sitt folk som är smittade med Morgellons. Jag undrar bara när har hon blivit smittad med Morghellons. Har det varit nyligen efter den här Covid-19 pandemi. Om hon har burit ansiktsmasker som var fulla av Morgellons parasittrådar, då har hon blivit smittad av Morgellons på detta sätt eller genom Morgellons PCR-testpinne. Serbisk makt och rika eliten skryter om hur dom älskar och bryr sig om sitt folk. Vi serber, vi är et och samma himmelska folket människor. Men här ser ni att det är dom inte. Den kvinnan lider i agoni, medan serbisk regering tror jag kommer aldrig erkänna hennes sjukdom och om hon går till vården, då kanske kommer även dom kalla henne för psykiskt sjuk. Samma sak händer över hela planet. Även bosnjaker och Kroater är psykiskt sjuka när dom börjar plocka Morgellons parasittrådar ur sin kropp och när dom börjar håla på att dö. Så, hon får hålla på att dö i sjukdom plockad från helvete och det helt ensam. Samma sak händer bland bosnjak folk och bland Kroatiska folk. Det finns bosnjaker och kroater som håller på att dö i den här helvetiska dödliga sjukdomen. Jag är övertygad om det. Men om dom kontaktar sina medier som till exempel Dnevni Avaz, då kommer dom få svar att, tyvärr vi kan inte hjälpa dig med detta på grund av att det inte är lämpligt för att bli publicerat i medier. Det svar fick jag av dom och det svar fick jag av alla medier som jag har kontaktat, medan dom flesta har inte ens

136

svarat mig tillbaka. Dessutom, klassas alla som psykiskt sjuka och genom medier kommer dom bli förödmjukade som galet folk. Världens regeringar använder folks skamrädsla som till exempel att bli utskrattade och utskämda för att folk inte ska våga prata om sin pågående död i Morgellons sjukdom offentligt för hela befolkningen när folk har fått den stämpel av vården som psykiskt sjuk. Världens regeringar använder folks rädsla emot folk för att dölja sina olika förintelsesystem av det samma folk och vad värre är, även barn blir smittade i Morgellons och även dom blir så småningom döende. Igen säger jag, samma sak händer över hela planet. Det här är förintelse, som överträffar religioner och det som folk tror på och det på grund av världens regeringar ger oss vanligt folk, religion på samma sätt som när man ger en banan till en apa som befinner sig i buren. Här får ni apor vårt trogna vanliga folk en banan, så att ni inte gnäller och klagar på oss makt och rika eliten och att ni inte ska ifrågasätta oss, medan vi dödar er alla. På en sida har ni er religion som ni har trott på genom er hela liv och på den andra sida har ni mig som kommer från ingenstans och som inte ens existerar i det verkliga livet. Men jag är en av er alla vanliga människor på den här planet. Jag är spegelbild av dom mänskliga rättigheter som ni har. Hur jag behandlas på samma sätt behandlas även ni. Mänskliga rättigheter existerar inte och har aldrig existerat i det verkliga livet. Vad betyder ni för er religiösa makt och rika eliten? För dom betyder ni lika mycket som jag betyder för den svenska västerländska fascistiska polisstatdemokratin diktator, makt och rika eliten. Det som hittills har hänt mig, kommer hända också er och era barn. När jag frågar svenskar, om dom vet om vad Morgellons är för något, då svarar dom med att dom inte vet. När jag börjar prata då är ingen intresserad av det som jag har att säga och då håller jag tyst. Det är inte konstigt på grund av at svenska staten håller Morgellons hemlig för svenska befolkningen, så att etniska blonda svenskar som svensk regering har valt för likvidering ska kunna dödas genom Morgellons parasitsmita sjukdom och alla andra förintelse system. Vi vanligt folk på den här planet oavsett ras och religion tror på att våra regeringar speciellt regeringar av folk som tillhör supermakter som Ryssland, Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och så vidare, forskar bara på biologisk och kemiska vapen som smittkoppor, mjältbrand och så vidare. Om dom släpper dom vapen bland befolkningen, då blir det biologisk och kemisk attack som kommer leda omedelbart många miljoner av civil befolkning världen över i döden och då kommer dom bli skyldiga för fruktansvärt brott. Något sådant kan inte bli obemärkt. Då blir deras avsikt att förinta civil befolkning världen över avslöjad. Dom har inte slutat släppa biologiska och kemiska vapen bland befolkningen. Dom har manipulerat virus tror jag som Hivvirus, Coronavirus, multi resistenta bakterier, Morgellons och andra biologiska och kemiska agens, så att folk ska dö under kontrollerade former obemärkt för att världens makt och rika eliten inte blir skyldiga för massmord på civil befolkning. Dom har släppt kemiska vapen som mediciner Seroquel, Zyprexa och övriga mediciner som psykiatri lurar folk i som skadar folk helt och hållet, under påstående av psykisk sjukdom. Dom manipulerar med DNA i majs och övriga växter under påstående av så kälade GMO matproduktion. I alla fal vi vanligt folk måste vakna ur den fantasivärld och inse att vi lever i den här värld som jag skriver om. Anta att jag har rett bara i ett enda område och jag har rett om elektrisk förintelse. Bara den elektriska förintelse av världens civila befolkning borde vara tillräcklig anledning för att ni ska vakna ur lögner som världens makt och rika eliten slaktar oss alla och våra Barn med. Svenskar vet inte om att Morgellons existerar och i den här video handlar det om svensk medborgare som är smittad med Morgellons som inte existerar i mainstreammedia, och hon är sjuk med den parasitsjukdom sen många år tillbaka. Lyssna på den här video för den är väldigt viktigt och allt som dom pratar om är sanningen.

Morgellons Disease: The Big Lie, The Ultimate Cover-up

(https://www.youtube.com/watch?v=Hv5s-nwvDCc&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=82)

137

När svensk medborgare Marie Palac säger att hon har blivit förgiftad genom ventilation, då pratar hon sanningen. Sådana censurerade händelser, mainstreammedia kallar för konspirationsteori, medan i det verkliga livet har jag hört av riktade individer över hela planet genom deras video och skriven text, att det händer även dom på samma sätt. Även vanligt folk mördas och när vanligt folk blir mördade, då tror dom att dom har bara insjuknat i en dödlig sjukdom, eller att deras liv har blivit avslutad på grund av otur i livet. Det är den skillnad mellan att vi folk tror på att våra regeringar bryr sig om oss och att dom straffar oss om vi har begått brott. Vi tror att dom straffar folk rättvist för brott. Vi tror at dom är ute efter att bevisa vårt brott för att vi ska bli dömda och när vi har blivit dömda, då blir vi inlåsta i fängelse eller mental sjukhus och när vi har avtjänat vår straff då är vi fria. Övriga folk som lever sina liv normalt tycker vanligtvis att folk som jag som skriver om brott som svenska regering har utsatt mig för, brott genom statliga system är bara fantasier och dom troligen tycker också att jag förtjänar det här. Folk tror att om folk är torterade av polisen, då tror folk att dom troligen är stora brottslingar, som är en fara för sin omgivning. Men det är inte sant. Dom vill inte fängsla oss, dom vill döda oss och det är vad dom gör. Dom dödar folk på 100 olika sätt. Världens makt och rika eliten har begått brott utan avbrott i dom senaste 100 år, på oss vanligt folk och det bortförklarar dom under falska oskyldiga och ofarliga påstående, eller att vi är psykiskt sjuka. Det är verklighet av oss alla vanliga människor på den här planet, som vi lever i. Jag tror på att även Marie Palac är utsatt för svensk statliga övergrep. Hennes business arbete har blivit attackerad och hon blev näst intill hemlös eller så hon är näst intill hemlös. Hemlöshet är regering slutgiltiga borttagning av riktade individer och helt oskyldig vanligt folk vuxna, unga och barn, ur samhället. Vartenda förintelsesystem som jag har nämnt leder i döden och arbetslöshet. Det är borttagning ur den här levande värld genom kroppsskador och artificiellt framkallade sjukdomar och sen in i hemlöshet på grund av att man är döende och då kan man inte arbeta längre. Regering har perfekt biologiskt vapen, för att attackera hela familjer. Dom odlar miljoner Morgelons parasittrådar som är helt osynliga och då kommer dom i ens hem när man inte är hemma och då sprutar dom miljoner Morgellons parasittrådar i vardagsrum, sovrum och så vidare. När man har kommit tillbaka till sitt hem, då vet man inte ens om att ens hem är infekterad med Morgellons parasit smitta. Polisen har kommit i mitt hem med nyckel som dom fick av Uddevalla hem, som jag hyr lägenhet av. På sådant sätt, kan dom komma in i vilken hem som helst. Dom öppnar dörrar som dom har inte nyckel till. Det är regerings proffs jag pratar om. Det behöver inte vara polisen som kommer till ens hem. Det kan vara regerings anställda folk, som utger sig vara elektriker, eller under påstående av vad som helst. Hon har blivit förgiftad av något och jag tror på henne, men jag tycker at hon kunde vara smittad av Morgellons på samma sätt. Dom kan smita oss genom ventilation. Dom kan smita folk som bor i hyreshus genom ventilation med Morellens. Dom kan smita lägenheter individuellt genom ventilation. I en video, en riktad individ i USA får pumpad gift gas i sin lägenhet genom toaletten. Han har lagt på toaletten plastfolie och den poppar upp på grund av övertryck som kommer från toalett. Allt det har han filmat med mobil telefon och det har jag sätt med mina egna ögon genom hans video.  Även om han har visat det för hela världen den mediapropaganda världen över övertygar folk ändå i en underbara vacker bild av verklighet, där sådana uppenbara regerings brott på vanligt folk, existerar inte. Samma sak händer över hela planet. Nästa är Melanie Writschhan som har blivit fråntagen vårdnad av sitt barn, på grund av inbillad sjukdom Morgellons. Den Morgellons smitta är perfekt attack på henne. Jag tror på att det är regering som har smittat henne på något av alla möjliga sätt. Sen attackerar dom henne på det mest smärtsamma sätt som man kan föreställa sig och det är genom att frånta henne hennes barn, på grund av parasitsjukdom som hon håller på att dö på grund av och som påstås inte existerar i det verkliga livet. Nu har dom skadat henne på två sätt.Dom har fråntagit henne barn kanske på grund av att den barn ska inte bli smittad också med Morgellons som hon själv. Även hon är skadad fysiskt, mentalt och genom att frånta henne barn, så är hon torterad psykologiskt med sorg och ångest. Även det, är ytterligare psykologisk tortyr. Världens regeringar har byggt masa verktyg som dom använder för att begå övergrep på civil

138

befolkning, under påstående att det är folks fel at det blev som det blev. Regering har alltid rett medan vanligt folk alltid har fel. Dessutom kan världens regeringar döda folk under falska påstående så att dom inte blir skyldiga för mord. Här har vi ett exempel av oberoende biologforskare som har dött under mystiska omständigheter på grund av att han vill avslöja sin forskning, som hade stängt ner GMO odling av mat. Många oberoende forskare som utreder den sanna avsikten med GMO odling av majs och så vidare, har dött under mystiska omständigheter. Själv klart att makt och rika eliten ska aldrig skjuta dom forskare med en pistol. Det måste vara diskret och dolt, så att det inte väcker vrede av vanlig befolkning, för då kan den falska bild av auktoritet falla sönder och då kan det hända att vanligt folk börjar misstro statlig auktoritet. Om folk misstror regerings auktoritet, då kan folk börja undvika dödsfällor utlagde av regering genom statliga system. I denna fal går folk inte i döden och det är inte bra, för i denna fal blir agenda med sänkning av den egna och världens population sinkad ner. Folk måste ju dö. Dom måste hålla oss vanligt folk i buren som apor som har fått Banan, så att vi inte ska ifrågasätta den falska bilden av verklighet som mainstreammedia har ljugit oss vanligt folk hela tiden genom den mänsklighetens historia. Den forskaren, sådde GMO gen manipulerad majs och gensekvens av den ursprungliga majsen har förändrats helt på en enda säsong. Folk tror att det är inte så farligt att gensekvens i majs är förändrad. Det är inte viktigt för vanligt folk bara så länge majs ser ut fortfarande ut som majs. Men, regerings anställda påstås forskare åt staten, har öppet sagt att dom har korsat insekter med växter. Dom har korsat insekter som lyser i mörker med växter. Dom släpper avsiktligt sådan information genom mainstreammedia så att folk ska acceptera det brott som ofarlig sanning. Det som dom upprepar om och om igen, är det som folk har vant sig med och som folk har accepterat som något ofarligt. På grund av detta har folk accepterat det regerings övergrep på civil befolkning och då kommer folk aldrig klaga på detta. På detta sätt har dom gjort alla förintelsesystem som jag har nämnt som något helt normalt och acceptabelt. Deras trojanförintelse system serveras åt folk genom lång tid och det är därför vi vanligt folk inte ifrågasätter något, medan i det verkliga livet vi dör på grund av regerings brott och när vi dör, då dör vi alltid ensamma helt isolerade. Du kan inte fråga regering varför du har fåt kroppsskador, varför du har fåt dödlig sjukdom, varför du har fåt smittbar parasit som inte existerarar i mainstreammedia. Du som individ ur den vanliga folk på den här planet bara dör och övriga folk tror på att du har bara blivit sjuk på grund av pesticider i maten och på grund av luftföroreningar. Här har vi en till viktig dokumentär film om Morgellons offer som håller på att dö. Kolla på den här dokumentär film. Ni kan hyra den på Youtube och även jag har kollat på den. Här ser ni på en psykiater som förklarar folk med Morgellons för psykiskt sjukt folk. Han är utbildad som psykiater och av någon konstig anledning har han utbildats även som dermatolog. Det är det som regering kräver av honom för att han ska påstås vara trovärdig bedömare av folk som lider av Morgellons. Se hur magiskt det är. Han är als vetande regerings anställd auktoritets gud, som förstår det mänskliga psyket i minsta detalj och dessutom känner han till hudsjukdomar som dermatolog, så att han kan förneka att den parasiten smita Morgellons existerar i det verkliga livet. Kolla på hur han äter mat med sin fru i sin fina hem. Atmosfär medan dom äter mat, är in sirad med makt och rika elitens höghets auktoritet, självsäkerhet och övertygelse på att han företräder forsknings statlig avancerade institution som kallas för Psykiatrin. Strimla den PCR test med Morgellons parasittrådar och stoppa den i hans mun med tvång mot hans egen vilja, för så behandlar dom vanligt folk världen över. Då kommer vi se om han blir så självsäker om några år. Då när han börjar få trådar som skapar sår på hans kropp som läker inte, kommer folk kalla honom för psykiskt sjuk. Sanningen är att alla anställda i psykiatrin på den här planet, oavsett vilket land det må handla om, oavsett ras och religion dom må tillhöra, tillsammans, dom dödar sitt eget folk på samma sätt ​åt var sin egen regering. Det är dom som är dom mest psykiskt sjukt folk, som har ingen moral och inget samvete, på grund av att dom mördar vuxna, unga och barn åt var sin regering under falsk påstående av vård mot depression.

139

SKIN DEEP DOCUMENTARY FILMMAKER EXPOSES THE BATTLE OVER MORGELLONS | Film Threat Podcast Live

(https://www.youtube.com/watch?v=YkI4SY-lZ_E&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=63)

Här är nästa mystiska sjukdom som forskning påstås kan inte förklara. Även den här sjukdomen finns inte i det verkliga livet. Kolla på den väldigt noga för den är viktig at förstå för oss alla vanliga människor på den här planet, så att vi kan skydda oss från den. Det är den nya påstås fantasi sjukdom som tar livet av folk i verklighet, men som påstås inte existerar i det verkliga livet.

Under Our Skin

(https://www.youtube.com/watch?v=2JgR_Jfbhv8&t=5406s)

Jag har set genom livet att folk har fåt borrelia och alla har blivit friska efter antibiotika mediciner bara på två veckor, men inte i den här fal med dom människor i den här videon. Jag undrar om deras sjukdom inte kanske beror på Morgellons parasit. Men om det hade handlat om Morgellons, då hade dom även fåt sår på huden som inte läker. Anta om att det handlar om Borrelia. Här ser man at även orm anställda i den statliga system som poliser, hamnar i regerings skot vinkel. Poliser är små kryp plockade ur det vanliga folket för att tjäna åt makt och rika eliten. Dom gör sitt arbete troget. Det här kan förvirra och vilseleda folk på grund av en polis har blivit sjuk i smittbart kronisk Borrelia. På grund av det här kan folk tro på att den smitta har kommit naturligt i miljö efter som även statligt anställda har blivit smittade. Men, det kan bli också ytterligare et till gen manipulerad Borrelia virus, för att den ska bli dödlig så att regering kan skapa en till förintelsesystem av vanligt folk och den här kroniska Borrelia sprider sig över hela världen. Över hela världen behandlas folk som om dom är psykiskt sjuka när dom håller på att dö på grund av den här kroniska sjukdomen. Den här polisen kan vara en måltavla för regering eller så saknar hans liv, värde och betydelse i fal han också är smittad. Jag behöver inte ha rett om just den här kroniska Borrelia, men när jag ser på hur dom här människor har blivit behandlade av amerikansk makt och rika eliten genom sjukvård, då blir jag misstänksam. Här finns det kvinnor och barn som håller på att dö på grund av den kroniska Borrelia. Här påstår USA makt och rika eliten att långvarig behandling med antibiotika överväger inte fördelar för det behandling. Dom påstår att långvarig behandling med antibiotika kommer skada dom människor. Så, här har vi en läkare, som har en gnutta av mänsklighet i sig och som var villig att prova den behandlingen på dom här döende människor i kronisk Borrelia. Dom här människor håller på att dö och dom kommer att dö till slut precis som jag håller på att dö i elektriska skador och även jag kommer att dö till slut på grund av det brott som jag har blivit utsatt för. Dom människor har inget att förlora. Dom kommer ändå, att dö. Trots USA regerings lögner, genom statlig institution sjukvården, så har dom människor blivit bättre tack vare den läkaren. Dom mår bättre efter den långvariga antibiotikabehandlingen. För världens makt och rika eliten, betyder det inget att döende vuxna och barn i kronisk Borrelia mår bättre tack vare experimental antibiotikabehandling, men det betyder allt för dom samma människor som dör på grund av kronisk Borrelia. Här ser man vad USA regering har gjort mot den läkaren. Dom har straffat honom för att han ger vård till människor som är bortom all redning. Dom har straffat honom med böter på många miljoner dollar och han blev tvungen att stänga sin verksamhet. Vården över hela planet ger folk, mediciner som botar inget. Dom här människor har fåt en säck av mediciner som inte har botat den kroniska Borrelia. Dom människor har förlorat stora summor pengar på dom mediciner som hjälper inte alls. Den här läkaren har åtminstone förbättrat hälsotillstånd för dom människor. Det är brott att den här läkare har botat eller förbättrat deras hälsa, medan mediciner som dom fick av vården

140

har kostat bara masa pengar för dom här människor. Dom tog dom olika värdelösa mediciner medan dom håll bara mer och mer på att dö. Det är inte bara det att dom mediciner inte hjälper. Dom mediciner förgiftar dom här människor och utöver at dom lider av kronisk Borrelia, mår dom även dåligt på grund av dom mediciner. Här ser ni att regering stämplar riktig vård som brott. Världens regeringar vill inte ha botemedel för sjukdomar så att vanligt folk världen över ska dö. Det här är sänkning av världens population. En folks hjälte har blivit lynchad genom statlig byråkrati, statliga lögner och statligt brott. Kolla på den videon och bestäm själv vad ni ska tro på. Det enda anledning att ni inte kommer tro på det, är att ni är fortfarande oskadade och att ni är inte smittade med dödliga smittor och sjukdomar. Men när ni hamnar i situation som jag befinner mig i, då kommer ni ifrågasätta alt som ni ser i värld av mainstreammedia lögner och då kommer det bli för sent för er och kanske även för era barn. Nu har jag beskrivit alla olika förintelsesystem som leder oss vanligt folk och våra barn i garanterad död. Morgellons parasiter och den dödliga kroniska Borrelia kommer ur miljö. Säger man att regering förgiftar sin befolkning genom (chemtrail and Aerosol) då kallas sådant folk för konspirationsteoretiker. Att bara påstå att regering avsiktligt förgiftar sitt folk för att folk ska dö är konspirationsteori. Världens regeringar tillåter inte att folk ska misstro regering. Tack vare mainstreammedia propagandalögner, folk ska tro, på att regering bryr sig om sitt eget folk, för att dom ska kunna döda sitt eget folk helt lagligt under ofarliga och oskyldiga påstående, bara för att dom själva ska inte bli skyldiga för mas mord på sin civil befolkning. Varför skulle det vara konspirationsteori när man säger att amerikansk militär släpper (chemtrail and Aerosol) på marken över sina städer och natur. Amerikansk regering odlar Morgellons på industriell skala för att dom ska spreja det över sitt folk som är utvald som mindre värd folk för att folk ska bli mördade av den smittbara dödliga, Morgellons parasit och kronisk Borrelia. Varför skulle (chemtrail and Aerosol) bli konspirationsteori, medan världens regeringar smittar var sitt eget folk med Morgellons parasiter i PCR test pinnar genom vården under påstående av Covid-19 pandemi. Världens regeringar smittar var sin utvalda befolkning för likvidering genom PCR test pinnar. Den vävda vita parasittrådar på PCR test pinnar, är den mest farliga. Det är den som smittar folk med den farliga Morgellons som bryter ut i infektion i hela kroppen. När Morgellons sjukdom har brutit i kropps infektion, då framkallar dom svarta, vita, röda parasittrådar med alt anat möjligt. När man ser på Parasit trådar i PCR testpinne och ner man ser på trådar som kommer ur huden på folk som har Morgellons infetion, så är dom identiska med varandra. Båda rör sig som levande organism och båda biter i allt levande som kommer i närhet av dom. Här är en sådan Morgellons som är hittad i folks hem.

Morgellons are everywhere, on your protrction dispositive, on PCR on your t-shirt.

(https://www.youtube.com/watch?v=3sCUVVVuoYs)

Den är identisk med folk smittade med Morgellons trådar som kommer ur folks sår som inte läker och dom är identiska med i PCR testpinne med aktiva parasittrådar. Det är en och samma sak. När dom vita trådar har lossnat från kroppen av folk som är sjuka i Morgellons, då förflyttar dom sig genom att bita i föremål som rör sig tills dom kommer i kontakt med en värd som insekter, växter djur eller människor och då till exempel vid kontakt med huden biter dom och smittar den människa. Om dom finns i folks hem, varför då har även sjukvård den på vissa av sina PCR test pinnar. Räcker det inte med att dom finns i folks hem. Jag har aldrig hittat sådan vit tråd som är levande som i den här videon, så dom måste komma på något sätt i folks hem. Vi människor tror så mycket på vården men det är genom vården, världens regeringar mördar var sitt folk. Även den kroniska Borrelia är en mystisk sjukdom för mainstreammedier. Jag tror på att regeringar släpper en mix av Morgellons, kanske genmanipulerad kronisk Borrelia och andra farliga ämne och material som dom släpper samtidigt i miljö genom (chemtrail and Aerosol) för att väldens population ska sänkas ner. Regeringar genom vården påstår att Fästing smittar folk med Borrelia och där har dom helt

141

rett, men det ska vara snarare mer rett att säga att regering har smittat Fästingar med kanske genmanipulerad kronisk Borrelia och sen, smittade Fästingar smittar folk i den del av städer och natur med (chemtrail and Aerosol) sprejade biologiskt vapen som var ämnade åt det folk som bor där. Jag tror at vården har botemedel för Morgellons och för den kroniska Borrelia, men det får bara dom individer, som är värdiga åt makt och rika eliten. Sådant folk kanske, går till vården med besvär och sjukdom, helt omedvetna av vilken sjukdom dom har. Vården kanske ger dom läkemedel av verksamma botemedel för Morgellons eller Borrelia utan at vården nämna ens för folk att det har handlat om Morgellons eller kronisk Borrelia. På så sätt botar dom den värdiga folk utan att avslöja vad det var egentligen för något, medan när värdelöst folk kommer in till vården, då får folk, mediciner för psykiska sjukdomar, som är framställda som et kemiskt vapen för att förstöra kropp och hälsa på folk ännu mer. Jag behöver inte ha rett om det här till 100% på grund av att jag är ingen expert, men vem är det som befinner sig närmast sanningen. Är det jag som är döende på grund av brott som regering har utsatt mig för, eller är det världens makt och rika eliten som har aldrig uttalat et enda ord om att vanligt folk världen över dör på grund av olika dödsfällor utlagda i statliga system och i samhället. Jag har all rättighet i världen, för att jag ska säga allt det här. Jag var offer för ett statligt brott, som jag nu dör på grund av. När ska jag säga alt det? Ska jag säga allt det nu innan jag har dött, eller ska jag hålla tyst för att jag inte ska kränka mänskors känslor. Nu kommer vi till nästa ekonomiska förintelsesystem som lurar folk att bli hemlösa och på så sätt får folk sitt liv avslutad i katastrof. Folk som världens regeringar mördar genom dom alla förintelsesystem, slutar automatisk i ekonomisk kollaps på grund av att folk håller på att dö och klarar inte arbeta mer, eller så blir dom sparkade på grund av vad dom skriver i sociala plattformar om sitt lidande som låter för folk som är inte utsatta för regerings övergrep som skräck berättelse plockad från paranoiafantasifilm värld. Folk kan bara inte acceptera en bild av verklighet som är fullständig motsats till den bild som världens mainstreammedia propaganda visar för folk. Hemlöshet och döden, är det slutgiltiga regerings mål. Ingen bryr sig om folk som är hemlösa. Folk tror på att det är hemlöst folk egen fel att dom har slutat på gatan som hemlösa. Men här ser ni att det finns olike förintelsesystem som förvandlar folk till döende invalider och då är det inte folks fel att dom har blivit hemlösa när folk håller på att dö. Folk har helt enkelt blivit utsatta för regerings brott och övergrep. Alla som har blivit utsatta för någon av dom alla förintelsesystem, har med störst sannolikhet varit först utsatta för psykologisk tortyr och manipulering, av regerings slägga polisen genom Psykotroniska vapen. Ingen är immun mot psykotropiska vapen och varenda en människa blir krossad mentalt i årtionde och när dom har blivit även skadade till döds genom någon av dom alla förintelsesystem, då blir folk hemlösa på grund av kroppsskador, artificiellt framkallade sjukdomar, kroppsliga defekt och komplikationer och så vidare. Men det är Psykotroniska vapen som leder folk i katastrof på 100 olika sätt. Dom flesta människor har haft ett normalt liv och tack vare detta har dom sin mentala sinnen intakt. När dom är normala och när dom har stort nätverk av vänner, familj och så vidare, då är dom mer motståndskraftiga mot polismanipulering genom Psykotroniska vapen. Sådant folk kan vara medvetna eller omedvetna om att dom är utsatta för tortyr genom Psykotroniska vapen, men jag tror att dom flesta inte är medvetna detta på grund att polisen inte vill avslöja sig för dom, för att sådant folk inte ska inse att dom skadas mentalt genom dödliga Psykotroniska vapen för att dom ska fortsätta begå fel efter fel. Tro det eller ej, polisen skadar alla psykiska egenskaper som omdöme, vanor, sunt förnuft för att folk ska hamna i destruktiv beteende där folk tar fel beslut i livet som leder dom ut på gatan som hemlösa. Svensk regering har skapat ett ekonomiskt förintelsesystem som i det här fal är en direkt genväg som leder människor i ekonomisk fälla i skulder som den människan kan aldrig bli fri från. I det här fal, folk behöver inte bli utsatt för någon dödlig förintelsesystem för att dom ska bli hemlösa. I den här fal, folk behöver bara ta ett fel beslut och dom kan aldrig bli fria från ekonomiskt förfall. Svenska regering har legaliserat kriminal och jag skulle våga slå vad att den här kriminella ekonomiska fälla är implementerad av varenda en regering på den här planet för att folk som världens regeringar i varje land vill utrota ska luras i den. Svenska

142

regering har legaliserat kriminellt förintelsesystem (SMS lån utan säkerhet). Folk kan ta SMS lån utan att man behöver ha et arbete. Här är förklaring om vad SMS lån är för något:

https://sv.wikipedia.org/wiki/SMS-l%C3%A5n

Ni kan räkna själva, vilken ränta det kommer att bli bara på några månader.  Jag är tillräckligt smart för att jag ska veta att det är en kriminell ekonomisk fälla, så det har inte hänt i min familj, men inte ens jag visste hur snabbt den skuld växer. Om du lånar 3000:- kronor, ,då måste du betala tillbaka hela belopp redan samma månad och om du inte gör det då blir 3000.-  kronor snabbt på några månader 20000:- kronor  och det skuld fortsätter växa bortom all kontroll. Efter det är det omöjligt att betala den skulden. Folk som tar SMS lån, har redan ekonomiska problem på grund av skadat omdöme. Det kan handla om ungdomar som polisen har förstört mentalt genom Psykotroniska vapen, från den dag dom har fötts och fram tills vuxen ålder, bara för att dom ska hamna i frestelse att låna dom pengar som dom inte har. Dom här ungdomar även kan tillhöra föräldrar som förstörs av polisen genom Psykotroniska vapen. Om förälder är måltavla för likvidering, då kommer även förälderns barn att likvideras genom alla förintelsesystem och genom sådana SMS lån finansiell fälla. Dom här ungdomar är förstörda psykiskt på så sätt att dom inte har klarat skolutbildning och utan utbildning får dom inget arbete. Dessutom ger regering instruktion till alla företag i närhet, att dom inte ska ge arbete till just dom ungdomar. Jag tror att det är så. Sådana ungdomar saknar förmåga att inse fara i den SMS lån och när dom har tagit den SMS lån, då när den skulden har skenat upp, kan inte ens förälder som arbetar betala barnets skuld. Fattigdom leder dom ungdomar i kriminalitet och det är där världens regeringar vill ha dom ungdomar. Regering är inte ute efter att låsa den unga människan i fängelse. Regering är ute efter att den unga människan ska dö, precis som vi alla. Sverige påstås vara en av dom mest demokratiska länder och ändå har Sverige dom största skjutningar i Europa. Det beror inte på kriminella ungdomar som har blivit monster som dödar varandra. Jag tror att det beror på att svenska regering är en så brutalt hänsynslöst västerländsk polisstatdiktator, som har för avsikt att helt enkelt döda dom ungdomar och vuxna. Kriminella ungdomar tror inte på att Psykotroniska vapen existerar. Vanliga vapen som pistoler, har reklamerats genom den hälla mänsklighetens senaste historia som den mest farliga vapen för att sådana ungdomar ska ta dom i sina händer, men sådana ungdomar inser inte att oavsett hur beväpnad man är, så är man ändå ett offer för Psykotroniska vapen. Psykotroniska vapen är klassade som kärnvapen i UN tror jag. Se bara på vad dom har lyckats med att göra mot mig hittills genom Psykotroniska vapen i över 20 år. Polisen är i dessa ungdomars sinne, genom V2K injicerade röster i huvudet och polisen kan koppla länk mellan två rivaliserande gängmedlemmar live genom internet. Utöver det, pratar polisen till den ena unga individ om hur den andra planerar att döda honom. Båda två ungdomar drömmer och polisen låter dom prata till varandra. Det blir en suggestiv konversation så att det inte ser ut som verklighet, men när dom har vaknat, då ser dom varandra som större livs fara, än vad dom är i verklighet. Alt det är obemärkt, men ungdomar är stimulerade till att döda varandra. Så länge dom dödar varandra alt är OK. Polisen bara skrattar och kalasar sig på den händelse förlöp när dom plockar döda kroppar på ungdomar som har haft helvete genom sina liv. Även Vuxna människor som är utsatta för Psykotronisk tortyr men som begår inget brott, går igenom exakt samma process av psykologisk tortyr och förstörelse av mentala sinnen. För att, världens regeringar ska kunna leda ungdomar i dödligt fälla där dom skjuter varandra, först måste dom förstöras ekonomiskt och SMS lån dödsfälla är en perfekt dödligt ekonomisk skuldspiral. När ungdomar inte kan betala en skuld, då lånar dom pengar från varandra. Dom lånar igen pengar som dom kan inte betala tillbaka till varandra och då har regering framkallat konflikt mellan oskyldiga ungdomar genom livs lång tid av psykologisk krigsföring, genom den statliga system. Medvetna eller omedvetna av tortyr och manipulering genom Psykotroniska vapen, så har även dom tröttats upp för att dom ska bli avtrubbade med sänkt uppmärksamhet och då kan vem som helst bli lurad på grund av

143

skadat omdöme i att ta SMS lån. Världens regeringar förstör vanligt folks mentala sinne genom polisen med Psykotroniska vapen, för att folk ska begå felsteg i livet. När skulder har skenat upp, då hamnar även dom i hemlöshet. Ekonomisk undergång driver folk till självmord och det är vad regering är ute efter. Döden är den slutgiltiga mål för att sänka världens population ner och rensa samhället från värdelöst folk. Dom värdelösa är dom som ska försvinna ur samhället, medan dom värdiga får fortsätta leva. Även folk som har inget at göra med polistortyr går i den här fälla. Dom är kollaterala offer. Om dom har gått i den fälla, då är dom ungefär dumma i huvudet och tack vare detta har dom gjort sig till dom värdelösa, som får betala för sitt fel beslut att ta SMS lån. Folk skyller inte på regering, för att SMS lån finns i samhället. Regering genom mainstreammedia propaganda har byggt en bild om SMS lån som något normalt. Om folk har valt att ta den SMS lån, då är det deras eget fel. Men, allt som finns i samhället har regering implementerat av en anledning. Inget av alla förintelsesystem, finns i samhället bara så där utan någon anledning, eller under påstående av ekonomisk marknad. Alt i samhället är massförstörelsevapen efter massförstörelsevapen, för att förinta civil befolkning som är mindre värda. Det är sänkning av världens population på avancerade sätt. Inte ens kriminella som lånar pengar till folk och som vill ha ränta på 3000 kronor, vill ha så stor ränta. När kriminella lånar pengar till folk för att få ränta på dom lånade pengar och när dom kräver sina pengar tillbaka, då straffar regering dom för utpressning och då straffar regering kriminella med många år av fängelsestraff. Vem är det som är mer kriminell. Det är regering, på grund av att SMS lån är brott som överträffar allt kriminal som vanligt folk begår. För mig, kriminella är offer likvärdiga med mig. Vi mördas på samma sätt. Nästa förintelsesystem är alkohol. Egentligen är det inget förintelsesystem, men världens regeringar får den automatisk som förintelsesystem när folk har blivit skadade till döds genom dom alla förintelsesystem som jag har redan nämnt. Jag till exempel är skadad till döds genom elektrisk förintelse. Min kropp håller på att rutna och jag känner alt det dygnet runt och det blir bara värre och värre. Jag mår så dåligt fysiskt och mentalt att jag klarar inte ens att andas på grund av lidande. Mediciner existerar inte som kan sänka smärta i kroppen på grund av att nervsystem dör. Alkohol sänker lite smärta och ångest, så jag dricker alkohol hela dagar då jag är ledig, eller så dricker jag öl 3,5 procent alkohol. Sådan alkohol är inte riktigt alkohol men är ändå alkohol. Innan jag blev skadad så kunde jag tänka normalt utan att jag fastnar i självdestruktiv beteende. Då avstod jag från alkohol, cigaretter, socker, energidrycker och så vidare. Jag var extremt hälsosam och jag åt bara nyttig mat, men nu är det omöjligt att ha någon kontroll på grund av förstörelse av min kropp och hälsa på oändliga olika sätt genom olika förintelsesystem. Jag tränade innan jag blev skadad och var frisk och extremt uthålligt. Men nu dom skador skär suggestivt som en vas kniv nya skadliga personliga egenskaper och vanor i hjärnan som lidande framkallar genom traumer dygnet runt. Den lidande i alt värre agoni är det som gör mig till vem och vad jag är för något nu. Jag begår inget brott, men jag har fåt fruktansvärda personlighetsförändringar. Jag är inget jag mer. Jag är, min pågående död. Jag är ingen fara för min omgivning och jag kommer att dö men jag kommer aldrig bli en fara för min omgivning. Det som är problem är att jag begår sakta självmord. Min kropp har multipla dödliga kroppsskador och jag dör varje sekund av mitt liv och det blir bara värre. Nästa förintelsesystem är Pornografi. Det är det mest skadliga psykologiska krigsföring verktyg åt världens regeringar. Det har förstört liv till kanske en miljard människor världen över. Världens regeringar använder folks känslor och kroppsliga behov emot folk. Sex är inget skamligt. Det är naturligt kropps behov som världens regeringar har använt emot folk som ett dödligt vapen. Sex och alkohol är inte farlig för folk som är inte torterade genom Psykotroniska vapen och som är inte förstörda genom elektrisk förintelse. Folk har sina fruar så dom vanligtvis kollar inte på sådant. Men i mitt fal när jag vill att svenska regering ska döma mig i domstol när jag väl har erkänt mitt brott, så tillät dom mig inte detta. I stället har dom manipulerat mig och dom har lurat mig i att jag ska tro på att en storslagen kvinna vill vara med mig, för att jag ska fortsätta hålla mig isolerad i celibat, med min egen vilja. Jag visste inte att isolering kommer skada mitt mentala sinne. Jag trodde att när man är fri från skuld, så kommer man inte bli skadad mer mentalt. Men

144

den isoleringen har lett mig i elektriska skador på grund av att jag levde ensam i så lång tid. I ungefär 24 år har jag inte haft et förhållande med en kvinna. Med dom här skador som skriver det celibat i min hjärna som ett program, så betyder en kvinna inget mer för mig mer. Jag har förlorat förmåga att vara en man. Jag är inte ens en mänsklig varelse längre. Jag kan aldrig ha en förhållande med en kvinna någonsin mer i mitt liv, för jag håller bara på att dö och det är värre problem än att inte ha et förhalande. Dessutom har min sociala förmåga utraderats helt på så sätt att jag vet inte ens hur det skulle kunna fungera om en kvinna vill vara med mig. Ska hon lyssna på mitt gnäll att jag håller på att dö hela tiden. Det hade aldrig fungerat och det kommer aldrig att fungera för mig att jag ska kunna ha en familj någonsin igen. Jag vill inte ens ha någon förhållande mer. Jag är absolut ointresserad av en förhållande. Det enda som intresserar mig nu, är att berätta om min undergång för er alla vanliga människor på den här planet om det brott som jag har blivit utsatt för. Även ni och era barn, är utsatta för den brott. Pornografi har lett mig direkt till dödliga skador genom elektrisk förintelse. Nu är jag dysfunktionell sexuellt och utan känsel i store delen av kroppen så skadar jag mig på nytt om och om igen genom olyckor. Hela min kropp håller på att dö. Jag dör på riktigt. Jag vill bara avslöja för er vad mänsklighet med den världens makt och rika eliten bygger på. Om jag få några av er till att ni ska inse sanningen och jag menar på vanligt folk som ingår i den grupp av världens population som ska sänkas ner, då har jag lyckats rädda era liv och om det elektriska förintelse avslöjas, då kommer våra barn leva i en mer säker värld. I och med att jag har blivit utsatt för brott och dödliga skador som driver mig till att jag ska begå fel efter fel, så har jag byggt en bild av mig som ett missfoster som är en skamfläck som överträffar alt och alla. Svenska regering genom tortyr har förvandlat mig till en livslevande skamfläck med tvång. Jag är den mest värdelösa människa på den här planet Jag är den själva botten. Som individ finns jag inte längre. Dom flesta hade begått självmord om dom befann sig i min situation, men jag vill ändå fortsätta leva. Det gör unt att dö. Det här är utplåning av mig och mitt barn och allt har begåtts av den svenska regering indirekt genom avancerad psykologisk krigsföring. Om jag hade haft en kvinna den moment när jag har erkänt mina misstag i livet, då hade en förhållande läkt min trasiga mentala sinnen. Då hade min sociala fobi blivit botad, men nu är jag bortom all redning. Nu kommer det aldrig hjälpa mig att jag har en förhållande på grund av att elektriska skador är döden själv som förintar personliga identitet och fårkroppen att dö och rutna. Jag dör och jag är en 100 % invalid fysiskt och mentalt. Men jag vet en sak. Även om jag håller på att dö nu i över 5 år, så ner jag till slut har dött, då kommer jag sluta lida och det ger mig delvis lättnad och tröst. Då kommer all min lidande att försvinna. Psykiatrin är (an industry of death) men det är världens makt och rika eliten som begår det brott genom dom. Därför är det mer korrekt att säga att det är världens makt och rika eliten som är en (an industry of death). Det är dom som dödar oss alla vanliga människor på den här planet tillsammans med våra barn. Jag hopas på att jag har lyckats med att förklara för er att jag är döds dömd med tvång, mot min egen vilja.

Religion och Gud

Nu kommer vi till den mest mäktiga verktyg på planet som har genom den mänskliga historien tjänat åt världens regeringar att kontrollera och manipulera med sitt eget folk och det är religion. Även jag trodde på allt och alla. Även jag har blivit övertygad av mitt bosnjak makt och rika eliten att jag ska troget älska och se min religion, min nationella identitet, min patriotism mot bosnjak politiker, patriotism för Bosnien som mitt land, patriotism och kärlek för religiösa präster av den samma religion som tillhör mitt folk, som övertygade även mig att jag ska känna mig som en av dom alla innan jag blev skadad till döds. Samtidigt har alla människor som tillhör övriga existerande religioner på den här planet, blivit övertygade på samma sätt av var sin makt och rika eliten att troget älska och tro på var sin religiösa och nationella identitet. Även dom har känt patriotism för sin religiösa och nationella identitet och dom alla tillsammans med min egen bosnjak folk, tror och fortsätter att tro på samma sak även nu. Alla vi, har blivit influerade av religion och religion har ålagts åt oss bosnjaker, serber, kroater och folk som tillhör övriga religioner på den här planet, från våra familjer eller som stimulerad grupptryck ur den samma folkgrupp. Alla religioner såg ut likadant för mig och allt det är en och samma sak. För mig var det mer

145

viktigt att man inte skadar andra, att man inte dödar andra och då är man den bästa människa på planet, med den bästa moral och med den mest rena själ eller medvetande som man kan ha. Även om jag inte var religiös så har jag alltid älskat våra Moské präster som vi kallar för Hodža. Jag älskade att vi hade även Kristna Ortodoxa och Kristna Katoliker i Bosnien. Jag tyckte att Muslimska, Kristna Ortodoxa och Katolska präster, är folk som är ärliga och folk som bär san kärlek i sig. Dom är och dom var alltid offensiva med sin andliga och heliga kärlek till var sitt folk, så det var bara att acceptera deras stora kärlek. Det som imponerade mig väldigt mycket med dom var att dom bryr sig så mycket om oss vanligt folk vuxna, unga och barn och att dom vill att god ska hjälpa oss alla. För mig var det bara positivt. Jag var imponerad på deras kärlek, deras rena själ, deras vilja att hjälpa folket och deras vilja att bry sig om varje människa. Deras ständiga kamp, omsorg och omvårdnad, för att dom ska rädda folks själ och att dom ska leda vuxna, unga och barn på rett väg i livet, var av den största värde för mig och jag trodde på deras ärlighet helt och hållet. Dom kämpar för att reda folks själ och jag trodde i hela mitt liv att dom vill reda folks liv. Att dom företräde olika religioner var mindre viktigt för mig. Politiska partier kommer och går. Nya partier och nya politiker kommer till makten, men alla dom behåller olika förintelsesystem metoder, på masslakt av var sin egen civila befolkning och dom uttalar aldrig et ord om den. Dom vet att folk mördas, men alla dom övertar den masslakt på civil befolkning som standard och sen försätter dom hålla tyst om den, medan dom fortsätter regera som politiker under påstående av att dom bryr sig om sitt eget folks liv och folks säkerhet. Så här är det. Alla existerande olika politiska partier på den här planet i varenda ett land som existerar, har varje politiskt parti hela statliga system och allt mediapropagandamaskineri i sina händer, för att dom ska kunna övertyga var sitt folk på att det är just dom som ska påstås vara den politiska parti som bryr sig mest om sitt eget folk och deras barns liv och säkerhet. Folk som är övertygade i att dom alla politiska partier bryr sig om dom och deras barn, följer dom blint och det är sådant folk som håller politiker på makten. Dessutom använder politiker, religion som ett verktyg för att övertyga var sitt folk om hur mycket dom bryr sig om sitt folk, om hur mycket dom kämpar för sitt folk, om hur dom vill skydda sitt eget folk från den andra folk, bara för att folk tillhör samma religion. Politiker säger alltid vi Sunnimuslimer, vi Shiamuslimer, vi Kristna Ortodoxa, vi Kristna Katoliker, vi Kristna Protestanter, vi Buddister, vi Hinduer, vi Judar och så vidare, men det börjar alltid med den detalj, vi. Politiker firar var sitt religiösa helgdagar och det sänder dom ständigt i TV, åt var sitt eget folk, så att vi vanligt folk ska tro på att religion är det mest viktiga som förenar oss som folk och att religion ger oss trygghet och säkerhet. Här ser ni, vi tror på samma gud och samma religion. Därför bryr sig våra politiker om oss vanligt folk på grund av att vi tillhör samma religion och politiker vil gärna att även vi vanligt folk ska be till den samma religion och den samma Gud. Vi tror på samma religion men det är dom mest rättvisa, dom mest vise smarta intelligenta individer, dom mest skolutbildade, antingen i samhällets alla yrken, eller avancerade forsknings universitet högskola utbildning i religion. Det är dom mest patriotiska individer bland religiösa vanliga folk som kan leda oss som våra religiösa och politiska ledare som ett och samma folk. Det är inte vanligt folk som saknar hög skolutbildning som kan säga något smart. Hur kan du komma på tanke att ifrågasätta statliga system, politiker, religion, nationella identitet utan högskoleutbildning? Att vanligt folk påstår att våra politiker avsiktligt dödar sitt eget folk, den folk som är vi vanligt folk och våra barn är bara fantasier, lögner och konspirationsteori. Det är bara dom som är mest välutbildade som är tillräckligt smarta att dom kan se all innebörd av politik, nationell identitet, religion och eventuella konsekvenser av den politik som våra smarta politiker leder oss i. Det är påstås bara dom som kan ha en åsikt medan vi övriga vanliga folk ska inte ens komma med några åsikter även när vi håller på att dö, för då i denna fal har vi vänt oss emot vårt eget folk och då har vi övergett vår religion. Då är vi antigen Förrädare, Psykisk Sjuka, Otrogna, Hedningar, Antikrist eller Satanister. Våra religiösa ledare, alla världens religion präster står direkt sida vid sida med sina politiker med samma religiösa tillhörighet. Po sätt och vis, religiösa präster med sin plats för tillbedjan som Moské, Kyrka, Katolsk katedral, Synagoga och andra plats för tillbedjan som tillhör andra

146

religioner världen över, är en statlig institution som begraver folk som har dött i gravar. Det är vad dom gör och det är vad dom kan ge till folk i det verkliga livet. Även om vi blir begravda utan att religiösa präster har blivit närvarande vid vår begravning, så spelar det ingen roll för oss när vi är väl döda. När vi är döda då har den här verkligheten slutat att existera för oss. Om du undrar hur är det när man har dött, då kan jag säga att det är på samma sätt som den tiden innan man blev föd. Ni ser att det finns historia med miljarder år innan vi blev föda. Vi har inte existerat och då kände vi ingen smärta, oro, kärlek, hat, rädsla, lidande och så vidare. Religioner har skapat en magisk bild av Gud. I religiösa böcker pratas det om hur man kommer brinna i helvete, om hur man kommer bli straffad för sina synder och så fortsätter den skrämselpropaganda med hot och utpressning en lång stund, men på slutet säger dom om hur Gud är barmhärtig, om hur Gud är förlåtande och om hur mycket Gud älskar oss alla vuxna, unga och barn. En gång läste jag det i 20 minuter och jag orkade inte låta mitt mentala sinne torteras och våldtas mer. Jag upplevde det som att någon försöker göra en idiot av mig. Alla existerande religioner gör exakt den samma sak. Först skräms folk, med hot och livsfara som kallas för Djävul och sen föreställer sig religion själv, religiösa ledare och övriga religiösa präster, som redare av folks liv och själ från den livs fara Djävul och hans kompisar demoner. Om dom alla Gudar från alla existerande religioner är så mycket barmhärtiga, snälla, fulla av kärlek, var fins den då när man går genom sin pågående död, orsakad på grund av någon av dom alla statliga förintelsesystem som leder hela väldens population oavsett ras och religion i försvinnande? Var är Guds barmhärtighet, Guds kärlek, Guds rättvisa, mänsklighetens rättvisa, medmänsklighet, frihet, mänskliga rättigheter, när jag dör nu? Man föds utan religion. Den blir påtvingad på oss alla och när döden kommer i vårt liv, då saknar döden religiösa tillhörigheten. Döden tillhör ingen religion och det är den som leder oss i graven. Om ni undrar om hur mycket Gud i verklighet bryr sig om oss människor, då ska ni se på hur i vildmarken rovdjur attackerar, dödar och på slutet äter sin byte. Det är vem och vad Gud i verklighet är för något. Vad det beträffar Gud, så kan ni lika gärna masmörda vuxna, unga och barn. Gud kommer aldrig straffa er för det. Den som kommer straffa er, är ert samvete om ni har den och (regering) staten, som begår värre dödliga kriminella förbrytelser på vanligt folk genom statliga system, än vad vanligt folk kan någonsin begå. Vad Gud i verklighet är för något, vet alla existerande politiker på den här planet. Därför har det begåtts, det begås fortfarande och det kommer begås i framtiden, massmord av civil befolkning genom alla världens statliga system i fredstid, massmord genom krigsförbrytelse, etniska rensningar världen över där vuxna, unga och barn kommer mas mördas och det på grund att dom politiker vet att det finns ingen Gud som kommer straffa dom i verkliga livet. Alla existerande världens politiker ger till var sitt folk, religion som dom vill gärna att folk ska egna hela sin själ och liv åt, för att politiker ska kunna uppnå sina politiska mål och att dom ska kunna både kontrollera beteende och handlingar av sitt folk och att dom ska kunna mörda oönskade värdelösa människor ur det samma egna folket. Där politiker kan inte uppnå sina politiska mål, använder dom religiösa präster och religiösa symboler och då borrar religion alla vägar framför sig och öppnar vägen för politiker med toxiska tankar och planer. Det leder alltid i att folk blir mas mördade. Det är vad mänskligheten med den världens härskarmakt och rika eliten, bygger på. Världens makt och rika eliten ljuger oss alla vanliga människor rett i våra ögon genom den hela mänsklighetens historia. Det finns inte en enda uttalad nyhet i världens mainstreammedia, som är inte en lögn. Även sanningar, vinklar dom för att dom ska kunna ha en berättigad anledning att masmörda civil befolkning världen över, under falska och ofarliga påstående. Att aldrig uttala et ord för vanligt folk om det mest viktiga att folk mördas lagligt genom statliga dödsfällor bedrägerier, är att ljuga för världens vanliga civila befolkning. Religioner och religiösa präster använder vårt folks rädsla för vår dödlighet, för att politiker med hjälp av religiösa präster och religiösa symboler ska kunna manipulera med oss och att våra politiker med deras hjälp ska kunna kontrollera och mörda oss helt lagligt, utan att vi är medvetna att dom avsiktligt mördar oss och våra barn. Religiösa präster skrämmer och övertygar folk i tro på att dom kommer lida och brinna i helvete när dom har dött, på grund av att dom inte har blivit

147

tillräckligt troende, som betyder att dom inte har underkastat sig tillräckligt åt sina politiker och religiösa präster med samma religiösa tillhörighet, att dom inte har tillräckligt bett till Gud och så vidare. För att folk inte ska brinna i helvete, det enda som folk måste göra är att kontinuerligt besöka sina religiösa platser för tillbedjan, så att dom kan förnya sitt medlemskap av (Duhovno Nadahnuce) Andlig inspiration, Andligt Uppväckta Medvetenhet och Uppväckande av den påstås övernaturliga synens stämning, så att länk till gud kan förbli öppen. Religiösa ledare tillsammans med alla existerande präster från alla religioner på den här planet räddar inte folks kropp, dom räddar inte folks fysiska hälsa, dom räddar inte folks mentala hälsa och dom räddar inte folks liv, för det är inte ens viktigt på grund av att det ingår i ansvar av regering och statliga system och i statligt system blandar dom sig inte i. Det här insikt är osynlig för folk. Ingen av politiker och religiösa präster från alla existerande religioner världen över, har uttalat någonsin et enda ord om just det här och det är skillnad på att folk tror på sin regering, religion och nationella identitet och skillnad mellan liv och död, när folk ovetande har blivit skadade till döds. Enligt dom, den här värld är övergående och när vi har dött och när våra kroppar har förvandlats till jord, då kommer vi ha det eviga verkliga livet, så det är vad dom vill att vi ska hoppas på, medan vi och våra barn mördas helt lagligt. Det är folks själ eller medvetande som religiösa präster räddar, för den är oändligt många gånger mer värd och viktigt än vad själva livet är. Medan folk som tillhör alla världens religioner, får den hjälp av sina religiösa präster för att få sin själ räddad, så kan folk slänga några pengar slantar i kassan till Gud. Dom högsta religiösa ledare från alla existerande religioner pratar till många miljoner och miljarder av sitt religiösa folk, med sin kärlek som kommer direkt ur deras rena själ, för att folket ska gå på rett väg i livet. Dom räddar folks själ så att folk inte ska begå synd, att folks själ ska förbli ren när folk har dött, men dom har aldrig sagt till sitt folk att deras själ kan bli förstörd och utplånad medan dom fortfarande lever så att när folk har dött, då finns det ingen själ som ska gå till Gud. Gud kommer inte ha någon själ att döma, när folk har dött på grund av elektrisk förintelse. Tänk dig en människa som har med hjälp av religiösa präster fulla av kärlek till var sitt folk, fått (Duhovno Nadahnuce) Andligt Uppväckta Medvetenhet som har lett dom på rett väg i livet. Nu med hjälp av alla olika existerande politiker och religiösa präster ur var sin religiösa tillhörighet på den här planet, har den människa blivit högt religiös. Den människan är nu religiös i 10 år, säger vi. Oavsett hur mycket en människa är religiös, om han eller hon blir utsatt för tortyr och psykologisk manipulering av polisen med Psykotroniska vapen, så blir den människans mentala sinnen förstörd som slutar i psykisk lidande och nervöst sammanbrott. Världens religiösa ledare har aldrig varnat sitt folk för förstörelse av folks fysiska hälsa och mentala sinnen genom ECT chocker i psykiatrin. Dom har aldrig varnat folk för förstörelse av folks fysiska hälsa och mentala sinnen genom den hela övriga elektriska förintelse, som presenters för folk av världens regeringar som något ofarligt. Det är nämligen så att dom aldrig har uttalat ett enda ord om den elektriska förintelsen. Folk är trogna till sina religioner och till sina religiösa präster. Religiösa tro är den enda information som den religiösa individen har om regering och statliga system. Så, när den religiösa individen har blivit drivna av polisen genom tortyr med Psykotroniska vapen i sluten psykiatrisk vård, då vet han eller hon inte vad ECT chocker är för något. När dom bli lurade av psykiatrin att dom ska utsätta sig för ECT chocker, eller om ECT chocker blir påtvingade på dom, då blir deras hjärna helt förstörd och då dör stora delar av hjärna omedelbart och därmed slutar minnen att existera. Med förstörd hjärna har dom senaste 10 år och minen av större delar från hela livet försvunnit permanent. Så, hur ska dom människor kunna bli fortfarande religiösa, när den liv med deras (Duhovno Nadahnuce) Andlig inspiration, Andligt Uppväckta Medvetenhet, inte existerar längre i deras huvud och när dom inte kommer ihåg något av sin tillbedjan till Gud. Med så förstörd hjärna kan dom inte bli mer religiösa och dessutom dom dör på slutet. I stället blir dom vansinniga av vrede, hat, oro, sorg, rädsla, ångest och så vidare. I denna fal, blir dom förvandlade från trogna religiösa följare till galet folk och nu som galet folk som har gått i regerings dödsfälla, vill religiösa präster av alla existerande religioner inte ha något att göra med dom. Religiösa präster vill bara ha folk som är normala och som är bra på att lyssna på dom i sina platser för

148

tillbedjan av Gud, men som själva inte pratar så mycket. Egentligen är det så att folk ska inte ens prata alls om något. Alla världens regeringar lockar folk in i religiösa platser för tillbedjan, genom TV reklam, där dom visar religiösa präster som propagerar religion. När folk har blivit tillräckligt influerade med den reklam, då går folk dit för att be till Gud, utan att ha ens en enda tanke på att ifrågasätta något. Man ska bara tro på religiösa ledare och präster, och när man tror på dom och när man har fått den känsla av religiös samhörighet, då har man direkt även känsla av broderskap och samhörighet med politiker ur alla olika politiska partier med samma religiösa tro. Allt detta är bra, om dom inte hade mördat sitt eget folk. Dom propagerar religion genom TV hela tiden, men dom uttalar inte et ord om hur vanligt folk mördas genom statliga system. Man ska bara tro på dom alla och när man har gåt i regerings dödsfälla och när man håller på att dö, då är man psykiskt sjuk, man inbillar sig att man har blivit utsatt för regerings brott, man är konspirationsteoretiker, man ljuger och så vidare. Regering har mördat dig genom statliga system och du kan inte ens bevisa att du har blivit utsatt för brott. Du dör ensam och isolerad, medan världens regeringar med hjälp av sina religioner och religiösa präster lockar nytt folk i religiösa platser för tillbedjan, för att dom ska ha förtroende för regering, så att dom inte förväntar sig regerings döds fälla. När dom har gått i pågående döden, på grund av att dom inte har varit medvetna att regering vill döda dom genom någon av alla regerings utlagda förintelsesystem, då är även dom psykiskt sjuka, konspirationsteoretiker, dom ljuger, dom inbillar sig att dom har blivit utsatta för regerings brott, och så har vanligt folk blivit mördade genom den hela mänsklighetens historia av sin egen regering. Din största fiende är dit eget regering. Världens makt och rika eliten genom all möjlig mediapropaganda bygger personlighetskult av auktoritet. Världens makt och rika eliten genom all möjlig mediapropaganda bygger auktoritet personlighetskult av politiker, auktoritet personlighetskult av journalister, auktoritet personlighetskult av religion och religiösa präster, auktoritet personlighetskult av poliser, auktoritet personlighetskult av journalister, auktoritet personlighetskult av läkare, auktoritet personlighetskult av psykiatrer, och psykologer, auktoritet personlighetskult av skolpersonal, auktoritet personlighetskult av kommun anställda, auktoritet personlighetskult av rika och populära offentliga personligheter av alla olika möjliga existerande sort och alt det för att vanligt folk världen över ska respektera var sitt makt och rika eliten och att folk aldrig ska våga ifrågasatta dom. Vanligt folk ska känna sig som mindre, när dom kommer i kontakt med statliga system. Det är den regerings första mäktiga mentala försvars barriär, som bedövar vanlig folks beteende, handlingar och eventuellt uppror, så att folk inte ska någonsin ens komma på tanke att våga göra motstånd mot sin makt och rika eliten. Dom håller vanligt folk bedövade med rädsla och respekt av makt och rika eliten som auktoritet. Dessutom om dom gör uppror, då blir dom misshandlade av polisen ute på gatan och sen på polisstation, under falska påstående naturligtvis och då har dom fått en läxa och även övriga hela civila befolkning har fått ett stationerat exempel på vad som kommer hända även med dom, om dom tänker ens att komma på en tanke, att våga göra samma sak. Tack vare folks rädsla för sin dödlighet, folk är rädda att deras liv ska sluta i katastrof, där folks liv kan sluta i dödliga sjukdomar, i en olycka där kroppen blir lemlästad, och då vet folk logisk att dom inte kommer ha något liv med så förstörd kropp. Då är dom likvärdigt med döda. Men den här rädslan är äldre än vad religioner är. Den rädslan är uråldrig. Den är gammal minst en miljard år. Den rädsla har vi ärvt av den verkliga brutala Gud som är livets utveckling på den här planet. Alla människor på den här planet oavsett ras och religion, har ärvt den samma rädsla för sin dödlighet genom livets utvecklig. Folk behöver tröst och tro på att det finns någon alls mäktig superkraft som bryr sig om dom. Det är människor som vill ha makt i sina händer som har skapat olika religioner. Dom har använt folks rädsla för folks dödlighet, för att dom ska kunna härska över folk. Allt som folk behöver göra, för att folks liv inte ska sluta i katastrof och döden, är att folk ska be till Gud, för att Djävul som dom också har uppfunnit, ska inte leda dom på fel väg i livet. Enligt världens religioner, vanligt folk får inte prata illa om andra människor, vanligt folk får inte stjäla andras ägodelar, vanligt folk får inte skada andra människor, eller ännu värre döda en människa, vanligt folk får inte klä sig på vulgärt

149

sätt och mycket mer än så. Vanligt folk ska följa alla dom religiösa instruktioner och vad är det för något, än att bli manipulerad och kontrollerad. Världens religioner har med dom Guds budordinstruktioner programmerat folk till en troget beteende åt sina politiker, som mördar den samma folk tillsammans med dom religiösa ledare och övriga armé av religiösa präster. Medan vanligt folk inte får prata illa om andra människor, vanligt folk får inte stjäla andras ägodelar, vanligt folk får inte skada andra människor, eller döda en människa, politiker gör allt detta. Politiker tillsammans med religion och religiösa präster, bokstavligen lurar vuxna, unga och barn i döden. Att lura vanligt folk i döden, är inget annat än mord på industriell skala. Det är svårt att få folket på sin sida, att folk ska följa en som ledare när man är bara en vanlig människa och varenda en människa som har levt genom den mänskliga historien, var bara en vanlig människa och inget mer än bara det. Därför har dåtidens makt och rika eliten, har skapat religioner med lagar och regler som folk ska följa, för att dåtidens härskare ska kunna ha fullständig kontroll över befolkningen och att dom ska kunna härska och utöva makt över befolkningen. Med det har dom kommit åt ägodelar och rikedomar. Även då har det handlat bara om pengar, makt och status i samhälle, där dom kan glänsa som stora populära ledare och offentliga populära personligheter. Att vara centrum för uppmärksamhet, är ytterligare en annan naturlig mänsklig egenskap, som väcker njutning, lycka och upprymdhet i härskare och religiösa ledare och övriga armé av präster. Inget har förändrats på grund av mänskliga nator och även idag njuter varenda dagens härskare som vi kallar för politiker, varenda religiösa ledare och alla existerande övriga präster som tillhör alla religioner i världen, njuter av sin status som kändis och en storslagen individ som har inflytande över stora folkmassor. Religioner är psykologisk manipulerings verktyg av hjärnkapning på vanligt folk. Religioner använder folks mänskliga egenskaper som är rädsla, kärlek, sorg och hat, som et vapen emot det samma vanliga folk, för att dom ska kunna få kontroll över hela befolkning. Då tidens makt och rika eliten har härskat över folk genom religion, medan sin utövande av makt över vanligt folk, har dom presenterat åt var sitt eget folk som Guds vilja. Även då har dom plundrat vanligt folk på ägodelar och det lilla som vanligt folk har, under påstående av skatindrivning som är helt OK, om dom inte hade tagit nästan allt från folk, så att folk för det mesta har varit hungriga. Samma sak pågår även idag. Att vi betalar skat är helt OK för att samhället ska fungera. Men det som folk inte ser är att världens makt och rika eliten använder reklam och mediapropaganda för att lura folk i att folk ska förlora sina pengar genom marknad och oändliga ekonomiska bedrägerifällor. Som ni ser, dom dödar ju folk genom olika bedrägeriförintelse system. Om mänskligt liv betyder inget för dom, då är ekonomiska bedrägerier något helt normalt. Även då, har dom massakrerat vuxna, unga och barn ur det vanliga folket, medan den massaker på vanligt folk, har dom presenterat åt övriga folk under påstående att Djävul har tagit över deras själ och det är bara därför dom blir straffade med döden, för att deras själ ska bli renad från synder. Att dom blir mördade är Guds vilja. Deras liv är inte alls viktig, bara så länge deras själ rädas genom att folk som ska avrättas, ska erkänna sina synder för religiösa präster, som kommer att fungera som stationerat exempel åt övriga folk av syndares underkastelse åt makt och rika eliten. För att syndares själ ska kunna redas, måste den först bli renad genom en av dom alla dödstraff metoder som mänsklig ras har uppfunnit ur sin fantasi sjuka mentala sinnen och det är att bränna folk levande på eldbrasa, så att deras själ uppstiger till Gud som ren, för att Gud inte ska straffa den själ till helvete och tack vare denna sliper dom brinna i eviga äld och lågor. När dom har erkänt sina synder för makt och rika eliten, då kommer dom gå till himlen där det är svalt. Hur är det där? Där är det underbart, vackert och fint på sådant sätt hur mycket din fantasi som levande bara kan föreställa dig. Där i eviga livet existerar alla i fullständig harmoni med varandra, medan i helvetet är det motsatta. Där finns det blommor överallt. Själar av folk, nator och djur samexisterar med varandra i en perfekt och fullständig harmoni med varandra. Folk skrattar, har det rulligt, medan små barn springer glada runtomkring. Bland dom alla finns det även vilda rovdjur som Leon och övriga djur. Även dom lever i fullständig harmoni tillsammans med människor. Folk till och med klappar på Leons käke med vassa stora tänder och Leon uppskattar deras kärlek. Även Leon är lycklig.

150

Jag undrar bara vad som kommer hända när Leon blir hungrig. Men du vet, världens religioner har hittat lösningen även på detta problem. I himlen blir man aldrig hungrig. Oavsett hur rulligt det må vara, så tröttnar man på det för eller senare. Men, världens religioner har kommit på lösningen av även detta problem. I himlen känner själar en evig ständigt pågående upprymdhet och lycka i extas. Vad, är dom drogpåverkade, eller vad? Den här bilden har jag set i en reklam som Jehovavittnen har lagt i min postbox. Men ungefär liknande bild av himlen propagerar även alla religioner. Det finns inget i den här världen som kan framkalla så stor rädsla i folk, när folk själva föreställer sig en fara eller mörkt scenario av händelse, där rädsla går i spiral och det finns inget vackrare än när vanligt folk föreställer sig något vackert som Himlen och Gud. Även då var folk lika mycket intelligenta som nu. Grejen är bara den att dom viste inte lika mycket som vad vi vet nu. Tack vare religioner, är det folks kärlek för sin religiösa och nationella identitet som har blivit rekryterat i folks mentala sinne genom kärlek till sina religiösa präster. Med så lurat folk som har stort kärlek för sin religion och sina religiösa präster, kan sådant folk inte ens komma på någon tanke att ifrågasätta religiösa präster och sina politiker som är en och samma sak. Dom står sida vid sida med varandra och det är barra dom som håller nycklar till Gud. Folk som ifrågasätter den propaganda som religiösa präster influerar sina religiösa följare och besökare med, tror jag blir tillsagda att gå ut från plats för tillbedjan. Jag tror att dom bortförklarar all kritisk tänkande med att säga, det här är plats för folk som tror på Gud. Om du inte gillar det och om du inte tror på Gud, då får du gå utt. Folk ska bara tro på det utan att ifrågasätta något. Allt det är Ok om världens civila befolkning inte hade blivit mördade tillsammans med sina barn, helt lagligt i dom senaste 100 år, och om detta uttalar ingen et enda ord om. Där ska folk bara få information i sina huvud utan att ge någon information tillbaka. Men om dom bryr sig så mycket om sitt trogna religiösa folk, varför säger dom inte för folk om elektrisk förintelse som kommer beröva den samma folk deras själ medan dom fortfarande lever. Elektrisk förintelse bygger på at ingen av statliga system blandar sig i varandras yrke. Religiösa präster blandar sig inte i Psykiatrin. Politiker blandar sig inte psykiatrin. Mainstream media, inte bara att dom inte blandar sig i psykiatrin. Dom reklamerar psykiatrin som vårdinstitutionen som äkta vården, medan psykiatrin mördar folk. Allmänna vården, inte barra att dom inte blandar sig i psykiatrin, så är dom en del av psykiatrin och allmänna vården tillsammans med psykiatrin är en och samma institution som tillsammans verkställer döds straff på vanligt folk, som regering utreder för brott och även helt oskyldigt folk som har bara råkat gå på den dödliga bedrägeri reklam om elektrisk förintelse som något ofarligt och som har på så sätt blivit lurade i dödliga elektriska skador som alltid slutar i deras död. Då är dom Kollaterala offer som ingår i den grupp av världens civila population som ska sänkas ner. Även helt oskyldigt folk som saknar värde för den världens makt och rika eliten, behandlas på samma sätt. Fattigt folk behandlas på samma sätt. Den hela värdelösa världens population av vanligt folk, behandlas på samma sätt på grund av att dom alla tillhör den värdelösa population som ska sänkas ner. I världens kompletta mainstreammedia pratas det om fara som över befolkning på den här planet utgör för överlevnad av mänsklighet som ras. Samtidigt vill varje regering på den här planet utom bara Kina, att det ska födas fler barn. I visa länder har regeringar till och med förbjudit abort, så att det ska födas fler barn och av detta har politiker gjort teaterförstelning Cirkus, om hur dom påstås bryr sig om varje mänskligt liv av sitt eget folk. Dom vill att det ska födas fler barn, men samtidigt vill dom sänka världens population ner. Det behövs fler barn på grund av att alla barn blir inte lika smarta tills dom blir vuxna. Dom barn med högt och någorlunda högre intelligens behöver dom som tillskott som ska bli läkare, forskare, psykiatrer, psykologer, skolpersonal, poliser, framtida politiker och alla dom tillsammans ska tjäna åt var sin makt och rika eliten. Alla dom som har inte blivit tillräckligt smarta och som regering ser som kriminella, sjukt folk som kostar samhället, värdelöst folk och så vidare mördas sakta dolt och diskret genom olika förintelsesystem implementerade i statliga system och samhället, under ofarliga påstående genom att beröva sådan folk sanningen om att folk går i dödliga trojan döds fällor. När sådant folk har till exempel gåt i elektrisk förintelse, då skrattar hela världens makt och rika eliten åt vanligt folk som har gåt i

151

säker död. Vi värdelös vanlig folk också har älskat våra hjältar som är musikstjärnor, filmidoler och alla tänkbara idoler som man kan föreställa sig. Medan vi har älskat dom av vårt hela hjärta, så svarar dom oss tillbaka med suggestiva budskap med skratt på hur vi alla brinner levande. Världens makt och rika eliten bortförklarar elektrisk förintelse som leder världens vanliga folk i säker död, med ett gott skratt. Allmänna vården skickar folk som ska mördas till psykiatrin under påstående av att folk mår dåligt psykisk. Om du säger något emot regering, då ringer allmänna vården polisen, eller psykiatrin och då blir folk inlåsta i mental sjukhus med tvång. Allt det massmördande av civil befolkning världen över, har vi vanligt folk blivit lurade i att vi inte ska se den genom våra religioner, nationella identitet, politisk och ras tillhörighet och så vidare. Våra religioner och vår nationella identitet har förintat vår förmåga att kunna tänka logiskt, normalt och vettigt. Alt det är vilseledning, manipulering, hjärntvätt av världens vanliga folk, för att världens civila befolkning ska tro på att världens regeringar bryr sig om var sitt folk, för att folk inte ska inse att världens regeringar mördar var sitt folk helt lagligt genom statliga system, med hjälp av var sitt rika eliten och alla offentliga personligheter av alla möjliga sorter genom den kompletta världens mediapropaganda. Religiösa präster tillsammans med alla sina politiker från alla världens religioner, bryr sig inte om folk som dör på grund av elektrisk förintelse och alla övriga förintelsesystem. Dom alla bara låtsas som att dom inte vet något om den och dom låtsas som att sådant folk som dör på grund av brottslighet av världens regeringar inte existerar. Religiösa präster från alla existerande religioner har pratat en och samma sak hela tiden genom den mänskliga historien. Jag trodde på min religion och mina religiösa präster, medan jag var ung och medan jag levde i Bosnien. Enligt dom finns det bara värld där folk ska be till Gud. I deras utövande av religion, har det aldrig uttalats et enda ord om att folk mördas av sin egen regering. Enligt dom, folk lever i säkerhet med sina barn och den enda som vi folk ska göra är att be till Gud, för att vi ska gå på rett väg i livet. Enligt dom finns det ingen livs fara för oss och våra barn och enligt dom även vår själ lever i säkerhet, medan ECT chocker har funnits i psykiatrin hela tiden även i mitt land innan jag ens blev föd och fram tills nu, tror jag. Så, folk har mördats hela tiden. Den propaganda och det skit som dom har vilselett oss med, det propaganda och det skit som dom har pratat då, pratar dom exakt samma propaganda och samma skit även nu, utan att säga till sitt eget folk et enda ord om att deras själ kan bli förintad medan dom fortfarande lever. Folk som är skadade genom elektrisk förintelse befinner sig i den helvete som religiösa präster pratar om när folk har dött. Religiösa präster från alla existerande religioner har aldrig uttalat et enda ord för sina religiösa följare att den helvete har funnits hela tiden i det statliga systemet, i den här verkliga övergående värld. Dom vill inte ha folk som har gåt i regerings dödliga dödsfälla elektrisk förintelse, för då har folk förlorat alt det mänskliga i sig. Sådant folk har blivit berövade alla mentala spärrar och på grund av det kan sådant folk inte håla tyst längre. När man går genom sin pågående död, berövad förmåga att känna livet, känna att man lever, då är man redan död. Då finns det inget i den här värld som kan ge döende folk i elektriska skador tröst, för att folk ska må bättre. Folk som är utsatta för dödligt brott genom elektrisk förintelse, uttalar dom värsta ord på grund av sitt lidande i agoni och personliga identitet som upplöses och förångas alltmer med tiden där man tills slut slutar mentalt att existera medan kroppen fortfarande lever lemlästad. Den moment då själ eller medvetande slutar att existera, är inget annat än döden. Man är död medan kroppen lever fortfarande. Så, elektriska skador får själ att dö innan kroppen har hunnit att dö. Det är den mest fruktansvärda straff, som en människa kan bli utsatt för och det är inte ens brott när världens makt och rika eliten mördar vanligt folk på sådant sätt. Det som man upplever är att man har blivit utsatt för fascism och då religiösa prästers ord låter för döende folk som rena dumheter, fantasier ur sagovärld full av lögner, eller konspirationsteori. Den ord, konspirationsteori används väldigt mycket av världens makt och rika eliten för att klassa oss vanligt folk med, när vi pratar om världens regeringars massmord på var sin civila befolkning och då kan även vi använda den mot dom alla tillsammans. Präster från alla religioner vill inte ha sådant galet folk i sina platser för tillbedjan till Gud. Om dom alla religiösa präster från alla existerande

152

religioner har aldrig uttalat et enda ord om den osynliga elektriska förintelse döds fälla, då är dom bara en del av den statliga system, som döljer den nutida moderna förintelsen av vuxna, unga och barn av det vanliga folket världen över. Världens religioner är et psykologisk krigsförings vapen som leder först var sitt eget folk i döden och sen är den verktyg för alla världens politiker att starta krig världen över. Världens politiker startar krig under religioners namn. När du blir dödligt skadad genom elektrisk förintelse, då har du fått en dolk i ryggen av dina egna alla politiker och du har fåt dolken i din rygg av alla dina egna existerande religiösa präster. I och med att all världens makt och rika eliten mas mördar var sitt vanliga folk på samma sätt, så har du fåt dolken i din rygg av hela världens makt och rika eliten tillsammans med alla existerande religioner. Jag respekterar folks tro på Gud och jag förolämpar ingens religion. Jag säger bara att religiösa präster tillsammans med sina politiker som tillhör samma religion, tillsammans avsiktligt medverkar i förintelse av var sitt mindre värda naiva och godtrogna egna folk. Därför vill alla religiösa präster från alla religioner ha folk som är normala och som är respekterade i samhället. Alla som avviker är antigen kriminella, psykiskt sjuka eller brottslingar som utgör en fara för samhället och sitt statliga system. Alla som är lojala mot sin religion, alla som är lojala för sina politiker som tillhör samma religion, alla som känner patriotism for sin nationella identitet, är respekterad folk som religiösa präster vill ha som sina lojala religiösa följare, tills även dom har gåt i samma död och då blir även dom galet folk. Kriminella skiter i regering och i allt och alla. Förut medan jag var ung, tyckte jag om att kriminella har fel för att dom skiter i var sin regering, lagar och så vidare. Men nu inser jag om hur mycket dom var och hur mycket dom i själva verket är intelligenta. Dom har insett direkt vad statliga system är för något, medan jag har betalat med mitt liv för att jag ska inse det sanning om vad regering är för något. Jag har betalat med mitt liv, för att jag ska inse sanningen med tvång mot min egen vilja, att världens politiker avsiktligt mördar var sin egen civila befolkning och det helt lagligt. Nu ser jag att kriminella hade rett hela tiden. Dom begår brott men det är statliga system som är den största kriminella maffia på den här planet, som mördar lagligt var sitt folk under falska ofarliga påstående och dom gör det på industriell skala, så att dom kan skydda sig själva för att dom inte ska bli skyldiga för massmord på var sin vanligt folk. Militära styrkor av varje land kommer kväva allt folkets uppror om folk startar revolutionen. Religioner och religiösa präster kväver allt folks uppror genom psykologisk hjärntvätt av det samma egna folket, så att det egna folket inte ska ens komma på tanke att starta ett uppror mot sina egna politiker som tillhör olika politiska partier med samma religiösa tillhörighet. Tack vare sin religion, ser folk bara kärlek i sin nationella identitet som folk och nation. Vi alla älskar varandra så mycket, medan information att politiker mördar var sitt eget folk avsiktligt helt lagligt, finns inte någonstans och det är det som gör det genocid på hela världens population möjlig. Varenda ett politiskt parti som påstås kämpa för var sitt folk, är i själva verket mördare som mördar var sitt folk genom sin tystnad och vetskap om att det egna folket mördas genom olika förintelsesystem som är implementerade i den statliga system och i samhället, genom marketing av olika dödliga produkter och behandlingar som presenteras åt det egna folket som något ofarligt, som vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Alla vanliga människor som har fått döds straff verkställd på sig genom olika förintelsesystem metoder, går genom sin pågående döds process. Dom har inte dött omedelbart och det är därför varenda en förintelsesystem metod är uppbyggd på så sätt att folk ska dö senare efter några år. Folk kan inte bevisa samband mellan den dag då folk gick i förintelsesystem och den dag då folk dör, på grund av den långa tids avstånd. Se på mitt fall. Jag skriver om brott som världens makt och rika eliten har utsatt mig för och det är totalt media tystnad, som om jag inte existerar och dessutom erkänner dom inte ens att jag har blivit utsatt för brott. Det är psykologisk tortyr på nytt och även det tjänare åt vidare förstörelse av min mentala hälsa och min personliga identitet. Det är bara ytterligare en del av den psykologiska tortyren av mig och av oss alla vanliga människor på den här planet som har blivit lurade av våra regeringar genom statliga system i döden. Det är inte uteslutet att svensk insatsstyrka stormar min lägenhet medan jag sover, efter jag har publicerat den här blogginlägg med anklagelse under

153

påstående att jag är våldsbeaktande extremist. Jag har blivit utsatt för dödligt brott. Jag har skrivit den här blogg nu i över 5 år och alla låtsas som att jag inte existerar. Den regerings tystnad, är väntan på att jag ska uttala en verklig hot och det beror inte på mig. Svensk regering har get mig döden och lidande i agoni som driver mig med tvång att jag ska bli förvandlad till en vansinnig människa som är påstås en fara för sig själv och andra. Men jag är en fara bara för dom som har lett mig i döden. Jag var den mest fredliga människa på den här planet och nu har dom förvandlat mig till ett blodtörstigt monster, genom att dom har utsatt mig för det värsta brott som man kan föreställa sig. Till slut ska dom låsa mig i mental sjukhus med hög säkerhet, under påstående att jag är en fara för den svenska riket som har begått allt det brott mot mig. Nu är jag ett monster för världens politiker och jag är ett monster för alla religiösa präster som tillhör olika religioner. Dom vill inte ha folk som har blivit lurade i döden, som har syndat, som är kriminella, som begår brott. Tack vare den världens mediapropaganda som har demoniserat folk genom den mänskliga historien som begår brott, så känner hela världens civila befolkning avsky mot allt folk som har begått något fel i sitt liv. Men det som folk inte vet om, är att polisen världen över har haft Psykotroniska vapen i sina händer i dom senaste 80 år. Även elektrisk förintelse har funnits i dom senaste 80 till 100 år. Det är genom den värsta massförstörelsevapen på den här planet elektrisk förintelse, världens makt och rika eliten fråntar folk den egna kroppen, fysiska och mentala hälsa, fullständigt förstört förstånd och till slut död av personliga identitet. Genom Psyklotroniska vapen bygger polisen världen över kriminella av barn från den dag barn har fötts och fram till deras 18 års ålder. På så sätt väljer världens regeringar barn som ska förstöras till döds, som ska ledas i fattigdom och som ska ledas till slut i katastrof som slutar i mord, självmord och döden på grund av kroppsskador. Så förstört folk har förlorat allt det mänskliga i sig. Men inte nog med att allt det mänskliga i folk har försvunnit, går dom genom sin pågående död och alla vi dör till slut. Den elektriska förintelsen, slår sönder världens religiösa ledares yrke och alla deras påstående om själ som kommer gå till den andliga världen. Det slår allt som dom står för och allt som dom påstås tror på. Men det var aldrig något problem för dom. Nu har vi även fått ​Ateism, som förklarar skapelse av liv på den här planet på logiskt sätt. Både Religion och Ateism kommer från världens regeringar och statliga system genom mediapropaganda. Jag har kallat mig för Ateist, på grund av att jag klarar bara inte att trå på övernaturlig sagovärld. Sagovärld, som ska hjälpa mig att gå på rett väg i livet, medan jag har upplevt genom mitt liv rent ut av fascismbehandling av mig. Det finns inte den hemska grej som inte har hänt mig. Jag har trut på allt och alla. Jag trodde på den lögn om demokrati, mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, läkarens hippokratiska ed, medan dom i själva verket mördar folk genom vården. Jag trodde på den kamp för klimatet, kamp för att rädda regnskogen, mänsklighetens kärlek för det bättre framtid. Jag vill vara också en som kämpar för allt det och nu har jag insett att jag har i stället varit mördad sakta, dolt, tyst och obemärkt i över 20 år, av den samma världens makt och rika eliten, som lurar var sitt folk i att folk ska tro i detta som jag har trott på, så att även dom och deras barn kan bli mördade på samma sätt. Det handlar om folk som varenda regering likviderar genom psykiatrin och statliga system genom den elektriska förintelsen. Själ av sådant folk har inget värde för religiösa präster, på grund av att dom är kriminella eller att dom är bara psykiskt sjuka. Till sådant folk kan dom ge hjälp, som går ut på att dom välsignar denna människas själ vid denna människas begravning. På så sätt har alla religiösa präster genom sin religiösa begravningsritual stärkt var sin religion, för ännu en släckt liv har tillägnats åt samma tro och religion under begravnings betydelse. Ju mer folk dör desto mer finns det arbete för religioner och religiösa präster. Ju större antal människor blir involverade i religiösa tro, desto mer makt, religioner och politiker har över folket. Religioner är en fantastisk sak, om religiösa präster med hjälp av religion och sina politiker, inte hade lurat folk i döden genom att övertyga var sitt folk i en vacker och underbar värld av Guds kärlek, medan dom aldrig har uttalat ett enda ord om att folk blir mördade genom psykiatrin som är statlig institution och i samhället genom den elektriska förintelsen. Religiösa präster lurar folk i döden, där folks själ dör innan kroppen har hunnit att dö. Folk dör i helvetets

154

lidande i agoni och det är vad världens religiösas ledare av alla existerande religioner på den här planet håller tyst om. Medan vi tror på att dom älskar oss, tack vare den religion som förenar oss, så ser vi inte att folk mördas på industriell skala vuxna, unga och barn, genom den statliga system och det är folk som saknar värde för våra politiker och därmed saknar dom värde även för våra religiösa ledare, för dom står sida vid sida med varandra. Politiker tillsammans med religion, religiösa ledare och alla religiösa präster är fulländad verktyg för att kunna vilseleda, lura och övertyga det egna folket i tro på att folk lever i trygghet och säkerhet med sina barn. Det här lag eller mall, används av alla existerande länder på den här planet. I visa länder mer i visa andra länder mindre, beroende på hur stor demokrati, land från land har. Även demokrati är en lögn, som används på samma sätt som religioner av religiösa diktatorer. Vad har du för nytta av att du har mänskliga rättigheter och frihet att utrycka dig fritt, när du har blivit skadad till döds genom dom alla förintelsesystem metoder i statliga system och samhället, medan den påstås demokratiska land erkänner inte ens att du har blivit utsatt för brott, som du kommer dö på grund av. Dom mest religiösa länder på den här planet mördar sitt eget folk på samma sätt som dom största demokrati länder mördar sitt eget folk på. Skillnad på diktatorer och demokratier, är att diktatorer även dödar folk helt öppet utan att dom bryr sig om vad folk tycker och har att säga, medan demokrati länder mördar lika mycket folk dolt och diskret, så att folk ska bli lurade i tro på att dom lever i säkerhet med sina barn i den land med den största demokrati och frihet som dom kan föreställa sig. Det som folk inte vet är att alla världens regeringar, är kriminella system som begår brott på civil befolkning och det på industriell skala, för att dom ska behålla kontroll över sin civila befolkning och att dom ska kunna även sänka ner civil population av värdelöst vanligt folk. Världens regeringar är inte ute efter att låsa folk i fängelse och mental sjukhus. Att världens regeringar låser folk som har begått brott in i fängelse, är den mediapropagandabild som världens regeringar vill att folk ska tro på och tack vare detta tror folk på att om folk avstår från att begå brott, då tror folk att folk är säkra. Men både demokratier, kommunistiska och postkommunistiska diktaturer och även högt religiösa diktatorer i alla existerande muslim länder i mellanöstern, tillsammans med alla existerande länder på den här planet, dödar små barn från 0 till 5 år genom psykiatrin med ECT chocker. Det är avsiktligt utlagd varning till oss alla vanliga människor på den här planet, oavsett ras och religion på att vi ska frukta våra regeringar. Genom det varning, håller dom oss under kontroll genom att vecka rädsla i oss. Om vi är rädda då vågar vi inte göra något, Men jag kan säga er alla vanliga människor på den här planet oavsett vilken religion vi alla må tillhöra till, är att det är ingen idé att vi ska vara rädda för världens makt och rika eliten. Oavsett vad vi gör, så dödar dom ändå både oss och våra barn. Även om vi bugar framför deras knä och fötter, även om vi avgudar dom och älskar vårt land, även om vi inte begår brott, så ändå dödar dom oss och våra barn, bara på grund av att vi tillhör den population av värdelöst folk, som ska sänkas ner för att mänsklig ras skulle överleva vidare. Någon måste bara dö och den som ska dö är vi vanligt folk som har ingen makt, inga vapen så att vi kan försvara oss mot den onda världens makt och rika eliten. Förr i tiden, väckte dom rädsla i folk, genom offentliga hals huggningar, medan idag med hjälp av religion lurar dom oss i att vi ska tro på hur mycket dom älskar oss, hur mycket dom bryr sig om oss och våra barn, medan nu har dom legaliserat den offentliga halshuggningen av folk genom psykiatrin och för att dom ska lugna oss så kallar dom det för vård mot depression. Förr i tiden har dom halshuggit vuxna, medan nu halshugger dom offentligt våra bebisar från 0 till 5 år, under påstående av vård mot depression. Någon värre budskap från den att dom kommer döda våra bebisar om vi står i vägen för vårt lands politiker, kan vi inte få. Om dom är bereda att döda våra bebisar, då har vi vuxna och unga inte något bättre som vi kan förvänta oss från dom. Därför dör jag nu på grund av världens makt och rika eliten, utan att det brott som jag har blivit utsatt för ens klassas som brott. När väldens regeringar dödar folk, då är det inte brott. Som jag sa, världens regeringar är inte ute efter att låsa folk i fångenskap. Världens regeringar är ute efter att döda folk, att folk ska begå mord så att dom kan låsa folk in i fångenskap på grund av detta begångna brott, att folk ska begå självmord, at folk ska dö på grund av artificiellt

155

framkallade kroppsskador, sjukdomar, kroppsliga defekt och komplikationer som uppstår senare i livet, på grund av den förintelsesystem som den samma folk har blivit utsatta för. På så sätt blir folk undanröjda ur samhället helt lagligt utan någon domstol. Den tortyr som världens regeringar begår på var sitt folk genom polisen med Psykotroniska vapen och den tortyren genom hela statliga system, offentligt existerar inte ens. Så, om folk begår mord, om folk vuxna, unga och barn begår självmord och om folk dör på grund av artificiellt framkallade kroppsskador, artificiellt framkallade sjukdomar och kroppsliga defekt och komplikationer senare i livet, då överför världens regeringar allt skuld på den samma folk. Det är folks egen fel att dom har dött. Tack vare detta blir världens makt och rika eliten aldrig skyldiga för massmord på var sitt civil befolkning. Den regeln gäller för alla existerande religioner på den här planet. Religioner fins till för att övertyga folk i en lögn att politiker bryr sig om sitt folk. Religioner med den falska fullständigt lögnaktiga bild av verklighet, lurar och övertygar folk i tro på att politiker inte dödar sitt eget folk och det är vad hela världens makt och rika eliten tillsammans med religioner bygger på. Folk världen över oavsett ras och religionstillhörighet, har mördats hela tiden genom statliga system, genom samhället och allt det genom hela mänsklighetens historia. Världens regeringar har legaliserat mord på civil befolkning och det mord bortförklarar dom under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg, ofarliga produkter som är döden själv och så vidare. Alt det skyddar dom med totalt media tystnad, genom den mänskliga historien där dom påstås vet inget om det. Dom är påstås omedvetna att något sådant ens existerar och pågår i samhället, medan det är just dom som begår den genocid på varsitt eget folk. Även religioner med sina alla existerande religiösa präster, har alltid hållit tyst och dom fortsätter hålla tyst om att det egna folket mördas av dom egna politiker genom den statliga system och samhället. Medier, alla existerande olika TV program, Filmindustri och alt och alla som folk har sätt på TV, hört på radio, läst i tydningar och internet, blandar sig inte i vårdens sätt att döda folk på. Dom blandar sig inte i polisens sätt att mörda folk på. Dom blandar sig inte i landets militära styrkor att mörda sitt eget folk vid behov och ännu mindre blandar dom sig i militära styrkor sätt att mörda folk i andra länder. Däremot lurar dom hela sin befolkning tillsammans med hela övriga civila befolkning världen över i tro på att folk ska se alla dom olika förintelsesystem och all den statliga systemets mediapropaganda maskineri som något lagligt, något ofarligt genom att föreställa det massmord på världens civila befolkning som vård, teknologiska framsteg, forskning, marketing och så tar det brott aldrig slut. Det är en pågående hjärntvätt av världens civila befolkning, som har pågått dygnet runt genom den hela mänsklighetens historia och det är därför den hjärntvätt och massmord av världens population är möjlig, för dom alla gör det tillsammans. Det gör hela världens makt och rika eliten tillsammans, medan dom alla tillsammans berövar var sitt folk sanningen på att dom dödar var sitt eget folk genom statliga system. Vi vanligt folk kan inte få sanningen av vår egen regering och vi kan inte få sanningen från övriga regeringar och länder på den här planet, på grund av att dom alla tillsammans ljuger oss alla vanliga människor rakt i våra ögon och dom alla tillsammans ljuger på samma sätt. Sanningen inser vi vanligt folk, först när vi håller på att dö, när vi har blivit lurade i döden genom någon av dom alla förintelsesystem metoder som våra regeringar har ålagts oss genom statliga system. Alla dom olika förintelsesystem metoder bortförklarar dom under falska ofarliga påstående. Dom alla förintelsesystem metoder presenterar dom som deras kärlek åt oss vanligt folk och att allt det massmord på oss och våra barn är i själva verket världens regeringars vård och omsorg av oss och våra barn. Tack vare detta blir dom inte skyldiga för massmord på oss vanligt folk och våra barn. Genom samhället världens regeringar propagerar en mediapropagandabild på hur hemskt det är när vanligt folk begår mord. Men som ni ser, militära styrkor av varenda et land som befinner sig i konflikt med ett annat land, dödar vuxna, unga och barn, utan att dom själva, känner något samvete och skuldkänslor. När dom mördar folk, då är det under påstående av politik och fredligt militärt ingripande på den andra folk. Dom har just mördat hela familjer inklusive små barn och när dom kommer till sitt hem i sitt land, då filmar mainstreammedia möte mellan soldathjälte och des barn. Det gäller för alla existerande länder på den här planet. Alla dom föreställer

156

sina krigsförbrytelser som ädelt rättvist militärt ingripande. Tack vare detta folk ser inte en kallblodig mördare utan dom ser en hjälte i den soldaten. Poliser på hela planet dödar folk genom olika Psykotroniska vapen som inte existerar offentligt och dom skjuter folk till döds på gatan under påstående om att det handlar om kriminella, psykisk sjuka och även dom går hem till sina barn utan något samvete och utan några skuldkänslor på att dom har just släckt en människans liv. Allmänna vården tillsammans med psykiatriska vården mördar vuxna, unga och barn på många olika sätt under påstående av psykisk sjukdom, kroppsliga defekt, dödliga och helt onödiga undersökningar och dödliga artificiellt framkallade sjukdomar. När dom har begått mord på vanligt folk och folks barn, då går dom hem till sina barn utan något samvete och utan några skuldkänslor på att dom har släckt mänskliga liv. Andra barns liv är inte viktiga som regering har valt för likvidering, medan deras egna barns liv är viktiga och deras egna barn kommer aldrig bli utsatta för det förintelsesystem, på grund av att dom tillhör den makt och rika eliten. Skolpersonal går till sitt arbete med avsikt att döda barn och unga genom skolundervisning som lär barn och unga om alt, men bara inte om hur regering mördar folk helt lagligt genom statliga system, genom olika förintelsesystem metoder som varenda regering på den här planet har lagt som olika dödsfällor som väntar på dom samma barn och unga senare i deras liv, så att även dom kan bli lurade i säker död. Jag skulle våga slå vad om att all skolundervisning på den här planet har aldrig lärt studenter och barn om hur och på vilken sätt elektrisk ström skadar den mänskliga kroppen och det just för att studenter inte ska veta att dom kommer att dö, när dom senare i livet ser framför sig elektriska trojaner i 1000 olika skepnader och former, men ändå är allt detta en och samma sak. Alla existerande media journalister på den här planet, går till sin arbetsplats som arroganta ormar, med avsikt att döda sin egen och hela världens civila befolkning vuxna, unga och barn genom att marknadsföra världens regeringars gemensamma olika förintelsesystem massmord på civil befolkning, som har pågått i dom senaste 80 till 100 år. Dom har begått massmord på var sin civila befolkning genom dom senaste 80 år och det massmord har dom även begått på varandras civila befolkning. Dom fortsätter begå den massmord på sin egen och varandras befolkning tillsammans genom den mänskliga historien, genom att beröva folk den informationen på att folk mördas genom olika förintelsesystem metoder implementerade i statliga system och i samhälle. Deras medverkan i genocid, går ut på att dom lurar folk i en underbar bild av samhälle och världen, där livsfara för människor, existerar inte någonstans. Alla existerande världens journalister lurar varje sitt folk i att folk ska se förintelse av vanligt folk som något ofarligt under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg, dödliga produkter som presenteras för folk som något ofarligt under påstående av ofarliga användnings syfte för kroppsliga behov genom reklam om marketing i samhälle och så vidare tar det brott aldrig slut. Att media journalister ler framför TV kameror, är allt som behövs för att folk ska bli övertygade i en falsk bild av civil samhälle full av harmoni. Samma metod använder hela världens makt och rika eliten. Ju mer värre och dödligt förintelsesystem är, desto större blir censor, media tystnad och det som folk får se är världens makt och rika elitens leende framför TV kameror. Religiösa ledare och alla existerande religiösa präster som tillhör alla existerande religioner, använder var sitt folks mänskliga förmåga som evolutionen och den natur på den här planet har get folk genom miljarder år av livets utveckling på den här planet, som är mänsklig förmåga kärlek och hat. När dom har övertygat folk i att folk ska bli religiösa, då är folks kärlek rekryterad som et vapen emot den samma folk. När folk är övertygade och när folk tror på sin religion och sin Gud blint med rekryterad kärlek, då ifrågasätter folk inget. Då är även folks tro rekryterad som et vapen emot folk. Med kärlek till sin religiösa tro, sin nationella identitet, växer blint kärlek för dom, som leder oss som sitt eget folk och det är våra politiker. Vår religion och våra religiösa präster har psykologiskt mjukat oss vanligt folk genom den kärleken till vår religion, för att våra politiker ska få vårt blinda förtroende för dom. I och med att vi alla älskar så mycket varandra, så tror vi också på att våra politiker bryr sig om oss. Allt det är till för att vi inte ska se att dom mördar oss tillsammans med våra religiösa präster. Alla existerande religioner på den här planet används av just denna anledning av dom egna politiker. Alla

157

dom hetsar var sitt folk genom religion, ras och nationalism för att folk ska se en livsfara i den andra folk, att folk ska hata den andra folk med den andra religion. Även den andra folk blir hjärntvättade, lurade och manipulerade på samma sätt att hata tillbaka. Den fara existerar på grund av historia full av olika krig, men grejen är den att även dom folk som förde den krig långt för i tiden, var också hjärntvättade som vi nu och även dom har inte insett då, att religion var en psykologisk manipulerings vapenverktyg åt dåtidens makt och rika elitens härskare, för att dom ska kunna överhuvud taget, starta dom alla krig. Även då har det handlat om makt och rika eliten på en sida och vanligt folk på den andra sida, som blir manipulerad och led i döden på ett eller annat sätt, av då tidens makt och rika eliten. Ju mer folk ser en fara i den andra folket, så tror folk alt mer på sina egna politiker, att dom påstås vill skydda den egna folk från den andra folk. Genom mainstreammedia alla världens existerande politiska partier, serverar just den budskap att dom bryr sig om sitt folk och folk tror på det på grund av mediacensor som skyddar alla olika förintelsesystem av hela världens civila befolkning från att bli avslöjade för världens vanliga folk. Med den skapade övertygelse om att våra politiker i olika politiska partier bryr sig om oss, då kommer folk aldrig någonsin ifrågasätta sina politiker på grund av att det är folks religiösa ledare och alla präster som står sida vid sida med politiker som tillsammans håller nycklar till religion och Gud. Att folk tror på Gud, är en fantastisk sak om det kommer ge folk någon tröst i livet. Men som ni ser, medan folk har tröst från religion, folk inser inte att den religionen i stället kommer döda dom senare i livet om dom blir lurade och fiskade i någon av dom alla förintelsesystem som är implementerade i statliga system. Allt är OK tills folk är friska och tills folk har inte blivit dödligt skadade. Men när folk har gåt i regerings dödsfälla, då kommer man att dö och då kan inte ens Gud reda dig från säkert död. Det är fantastisk sak att folk är religiösa, men tillåt inte religioner att dom ska bestämma hur ni ska leva, om vad ni ska tänka, och vilka beslut i livet ni ska ta. Frihet och självständig tänkande är det mest heliga, för att man ska kunna vara fri. Jag har aldrig tillåtit at någon ska påtvinga på mig sina instruktioner på hur jag ska tänka. Men däremot har jag blivit hjärntvättad av medier på samma sätt som hela världens civila befolkning är hjärntvättad genom mitt liv och det har vi alla människor på den här planet blivit genom den tillgängliga mediapropaganda som vi ser på TV. Hur ska vi inte bli hjärntvättade, när det är bara lögner som vi ser i medier. Vi vet inte ens att allt det är bara världens regeringars lögner, tills vi får bevis på att allt det är propaganda och lögner, som har för syfte at dölja det massmord som begås dolt på civil befolkning världen över och bevis på att allt det är bara lögner, för vi genom vår dödligt skadad kropp. När vi håller på att dö, då inser vi att dom ljuger på så sätt att dom aldrig har uttalat et ord om att det regerings brott existerar, som vi har blivit utsatta för. Medan vi går genom vår pågående död, då inser vi all sanning men då är det för sent för oss. Men det är inte för sent för folk som är inte dödligt skadade, som är friska och som klarar att bli normala. Jag berättar er om mitt släckta liv och ni får bestämma om ni ska tro på att jag pratar sanningen, eller så kan ni fortsätta tro på dom lögner som vi all tillsammans har blivit lurade i av världens makt och rika eliten genom den mänskliga historien. Ni kommer leva era liv normalt, tills den dag, då även ni eller era barn blir döende på grund av världens makt och rika elitens ondska och brottslighet som kan klassas bara som genocid, brott mot mänsklighet. För religioner och religiösa präster, är folks synder som leder folk i besatthet av Djävul, den ultimata fel väg i livet. Sådant folk har gåt på fel väg i livet, på grund av att dom är Otrogna, Hednare, Antikrist, Satanister, Lögnare, Konspirationsteoretiker, Villfarna Psykiskt sjuka och så vidare. Om alla existerande präster från alla religioner bryr sig så mycket om att Gud ska hjälpa folk så att folk inte blir besatta av Djävul, varför säger dom inte till varje sitt eget folk att den vansinniga besatthet av demoner och Djävul, är förstörd kropp med elektriska trojaner som alla världens regeringar mördar sitt eget folk med. Sådant folk ifrågasätter allt och alla och till och med religion på grund av att man upplever bara sin pågående död och inget annat. Då får man ingen medmänsklighet, ingen medkänsla, ingen humanism, ingen Guds kärlek, inga mänskliga rättigheter och man är helt osynlig och isolerad i den samhälle som har begått den brott mot en själv som medborgare. Man dör isolerad och ensam. Den universum, den här planet, den här

158

ekosystem har skapat oss genom födsel och nu tar den vårt liv med döden som har blivit injicerad i våra kroppar genom världens regeringars statliga brott. Döden berövar oss vårt liv sakta utan någon mänsklig värdighet. Så, dom troende alla existerande politiker på den här planet, tillsammans med alla existerande olika religiösa präster, tillsammans utlöser döden i kroppar av oss vanligt folk och när vi går genom vår pågående död, då anklagar dom oss att vi är Otrogna, Hednare, Antikrist, att vi har övergett vår religiösa tro, att vi är förrädare, att vi är psykiskt sjuka, att vi är kriminella som inbillar oss att vi har blivit utsatta för brott, som dom bortförklarar med leende och skratt genom mainstream media propaganda och så vidare. Alla existerande religioner men speciellt Islam och Kristendom, har implementerat i sina religiösa böcker instruktioner på hur religion ska skydda sig mot folk med kritisk röst. En av dom alla är, Det kommer komma Hednare, Antikrist och den Otrogne som kommer prata emot Guds budord. En annan försvars metod är att oavsett vad dåligt händer folk i livet, om folk håller på att dö i elektriska skador genom den elektriska förintelse som regeringar verkställer på vanligt folk, då säger religioner och alla religiösa präster att Gud vill detta och att det är Guds vilja. Medan man håller på att dö, så kallar dom det för att Gud har satt oss på prov, men han älskar oss jättemycket. Vi behöver bara be till Gud och då kommer det förmodligen att gå bra för oss. När vi har dött, då säger religiösa präster och religiöst folk att Gud älskar oss så mycket, att han tog oss till sin Himmel, och att vi är då på en bättre plats. Då har vi blivit Edens ängel som fåglar, möjligen kalkon eller struts, som ska torteras eller slaktas även där. När man ser hur världens makt och rika eliten låtsas att dom bryr sig om var sitt folk, för att folk inte ska bli medvetna att dom mördas av den samma makt och rika eliten och med tanke på all den falskhet och alla regerings lögner, då kan det vara så att även i Himlen pågår samma sak. En annan försvars metod av religioner är att världens makt och rika eliten högt respekterar folks religiösa tillhörighet och folks tro på gud. Dom respekterar folks religion och tro på Gud, så mycket att dom klassar folks kriticism som brott eller skändning av religionsfriheter. Till synes, ser det underbart och fantastisk för folk att deras religiösa tro är så bra skyddad. Men det är bara en till villfarelse och synvilla om dold döds fälla som folk inte ser. Jag säger inte att folk ska förolämpa religioner och även för mig är det brott. Men man ska ha rätt att säga emot, när man ser att politiker med hjälp av religioner och armé av religiösa präster, tillsammans mördar helt lagligt varje sitt eget folk. I och med att världens makt och rika eliten respekterar folks religiösa tillhörighet så mycket, så får även folk en överdriven storhet auktoritets respekt för varje sin egen religion, på så sätt att folk tystar ner varandra med hut och våld. Om du säger emot ett enda ord, då blir du direkt en fiende. Är du inte med, då är du emot. Det har kommit över hela planet 100 miljoner och mer folk, som har blivit mördade genom den elektriska förintelsen med hjälp av dom alla existerande religioner tillsammans med dom alla politiker som leder varje sitt folk, som blir även vansinniga och galna medan dom håller på att dö. Medan dom pratar sanningen, så kan dom låta för religiöst folk som är inte skadade genom elektrisk förintelse som Otrogna, Hednare, Antikrist, Satanister och Förrädare. Men vi är inga Förrädare, Otrogna, Hednare, Satanister och Antikrist, för vi dör sakta och vi kommer att dö på slutet. Religion och religiösa präster är mycket mer än bara folk som ser till att döda kroppar ska begravas. Religiösa böcker är direkta instruktioner för psykologisk manipulering av det egna folket, för att folk ska acceptera sina politiska ledares regering över den samma folket. Indoktrinering och hjärntvätt av barn i bild av den underbara värld med hög moral genom religion börjar direkt då barn är små. Det som barn accepterar som sin identitet medan dom är små, är det som gör dom som individer när dom är vuxna människor och efter det överför dom det övertygelse på sina egna barn. På ena sida ser man sitt eget folk, sin egen religion och sin egen nationella identitet. Vi som folk älska varandra, vi bryr oss om varandra. Med hjälp av religion så kommer vi som folkgrupp bara att älska varandra ännu mer. Att vi mördas av vår egen regering, finns inte någonstans i bilden och därmed är vårt försvars gard sänkt ner. Vi förväntar oss inte dödliga slag från våra egna politiker och det är därför vi vanligt folk kan bli mördade, utan att det väcker folks uppror. På grund av den stora kärleken till sitt folk, sin religion, sin nationella identitet och med förvars gard sänkt ner, folk vill inte

159

ens höra om fall där folk vitnar om mord som den egna politiska ledningen har begått på dom. Ju mer folk fastnar för sin religion, så blir folk alltmer avstöta från andra religioner. Med stor religiösa tro, när folk ser på folk som tillhör en annan religion så ser folk inte längre människor. Folk ser religion framför sig och när man tillägger historia där folk har mördat varandra genom olika krig, då är allt sunt förnuft utslagen ur folks tänkande. Då är det omöjligt för folk att folk ska kunna se sitt eget intresse. I stället ser folk bara den bedrägeri falska gemensamma intresse av teaterföreställning som den egna makt och rika eliten har serverat åt var sitt folk som den enda bild av verklighet full av lögner. Genom religion känner folk allt större kärlek till sin egen makt och rika eliten, under påstående av nationella och religiösa identitet, medan folk känner allt större hat mot den folk som tillhör dom andra religioner. Även den andra folk känner samma sak. Om folk är fiende till varandra på grund av religioner och mänsklighetens historia full av krig, vem är då fiende när folk har blivit mördade genom alla olika förintelsesystem som är implanterade i statliga system av den egna makt och rika eliten med samma religiösa tillhörighet? För i tiden trodde jag på att krig har en logisk motiverad anledning på grund av att dom andra har mördat oss och dom andra tänker samma sak att dom andra som har mördat dom innan det. Men nu har jag börjat tro på att världens regeringar startar krig, bara för att dessa påstås fiendelands ekonomi ska bli körd i botten, så att det folk inte kan utvecklas och bli ett starkt land, att den folk inte ska kunna konkurrera på marknad med den land som har startat den krig. Dom straffar hela oskyldiga civila befolkningen i den ruinerade land. Jag tror på att hämndbegär spelar även stor roll. Dom skapar ett bättre liv åt sitt eget folk, på bekostnad av den mindre smarta religiösa folk. Om dom religiösa folk inte hade blivit influerade så mycket av religion, då hade dom börjat tänka mer logisk. Religiositet spelar på folks känslor och då kan man begå vilken fel som helst, medan när man tänker mer logisk så kan man uppnå oändligt mer genom att förtränga känslor som förvrider folks logiska tankar. Politiska ledare startatar krig även på grund av den ondska och hat, som dom bär i sig själva Att deras eget folk kommer dö i krig är mindre viktig för dom, för som ni ser oavsett om dom pratar mot varandra som dom värsta fiende, så dödar dom oss tillsammans alla vanliga människor i fredstid genom den statliga system och om detta, håller dom tyst tillsammans och på samma sätt. Varför ska dom då bry sig om oss när vi har dött i krig? Jag tror även på att världens politiker startar krig lite här och där och även politiker av små länder startar krig för att den populationen av den egna folk ska sänkas ner. Mindre folk betyder mindre hungriga munnar att mata och samtidigt betyder det mer arbetstillfälle för dom som finns kvar. Sänkning av världens population betyder samma sak. Den andra folk vill dom ändå utplåna så att det blir bara dom själva som finns kvar. Att dom har startat krig och allt skuld som dom bär för alla stupade människor av den egna folk i krig på grund av deras beslut, bortförklarar dom genom sin kärlek till religion och sin nationella identitet som folk till det samma egna folket, på hur mycket dom älskar och bryr sig om sitt eget folk. Den folk som har dött på grund av dom, hyllar dom med en tyst minut. Att vara tyst i en minut och att lägga blommor på ett monument över krigets offer, är inte speciellt svårt, med tanke på att det subtila gäst övertygar den egna vanligt folk, i att politiker bryr sig om sitt folk på nytt, medan i själva verket dom bryr sig inte om sitt folk alls. Folk som har dött i krig förtjänar dom blommor och den tysta minut oavsett till vilken religion folk tillhör, men som ni ser alla existerande makt och rika eliten på den här planet i alla länder världen över mördar var sitt eget folk genom statliga system i fredstid. Medan folk tänker på folk stupade i krig, ser dom inte att dom själva tillsammans med sina barn blir mördade i den land som dom stupade krigsoffer har get sitt liv för. Naturligtvis politiker parasiterar sig på dom människor som har dött i krig, på grund av dom genom att använda des folks död för att hetsa den samma egna folk på nytt. Här ser ni dom andra har dödat oss. Sådan mediapropaganda mall används av alla existerande politiker på den här planet oavsett vilken land det må handla om. Alla länder på den här planet genom den mänskliga historien har använt och använder även nu den samma mall, för att vilseleda och hetsa upp sin egen och den påstås fiendefolk på samma gång. Världens krig startas delvis på grund av nationalism men den verkliga anledningen är att komma åt des lands nator resurser. Det är

160

om pengar det handlar om och har alltid handlat, genom den mänskliga historien. Världens länder startar krig på grund av nator resurser som dom vil roffa åt sig gratis genom krig, under påstående av religion på bekostnad av den svagare sidan i konflikt. Men det som folk inte ser, är att dom alla politiker tillsammans leder oss vanligt folk i döden genom kriminella lögner och brottlighet som världens makt och rika eliten begår på oss alla tillsammans i fredstid genom statliga system. Religion och tro på det övernaturliga sagovärld, är utslagen sunt förnuft och utslagen logiskt tänkande. Världens regeringar använder alltid folks känslor som kärlek, hat, rädsla och tro på Gud, som et vapen emot folk. Varför är jag besviken på religioner och religiösa ledare? Jag är besviken på dom och jag är besviken på religiösa mediapropaganda maskineri ur mitt eget folk, på grund av att dom beter sig exakt på samma sätt som övriga statliga system världen över beter sig på, medan dom leder folk i döden genom olika förintelsesystem metoder. Religioner och alla religiösa ledare och präster till alla existerande religioner pratar bara om hur folk ska be till Gud, för att folk inte ska gå på fel väg i livet. Jag trodde att religiösa ledare menar på att den fel väg i livet är att folk ska inte bli skadade till döds, att folk inte ska bli utsatta för brott, att folk inte ska bli mördade, men det är inte alls så. För dom fel väg i livet är all folks frivilja och fri tänkande som motsätter sig religionens eller rätare sagt politikers instruktioner på hur folks ska leva, på vilken sätt folk ska tänka, vilka beslut i livet folk ska ta och så vidare. Som jag sa, religioner var uppfunna för att makt och rika eliten ska kunna härska över folk. Vanligt folk har mördats under religionens namn under påstående att det är Guds vilja och Guds budord. I världen mördas vanligt folk även idag i religionens namn under påstående av Guds vilja och Guds budord, men folk mördas dolt och diskret genom statliga system. All den mördande och massaker på hela världens vanliga folk, blir osynlig för folk genom att folk blir högt religiösa. När folk har ägnat sitt hela liv åt religion och Gud, då har folks kärlek till Gud förblindat folk. Folk blir fråntagna av all sin uppmärksamhet på allt annat. Då tror folk blint på regering och den rika eliten, på grund av att även dom älskar den samma religion och tror på den samma Gud. Folk tror på att, om dom är högt religiösa, då är dom respekterade och älskade av sin egen regering. Men det är dom inte. Om folk vill se i vilken värld vi lever i, då behöver folk bara läsa inlägg av riktade individer världen över och då kommer folk få bevittna om hur riktade individer upprepar hela tiden att dom torteras och skadas fysiskt och mentalt av sin egen regering genom Psykotroniska vapen, folk förgiftas med arsenik som blir pumpad i deras hem och så vidare. Det är ofattbara brott som begås på vanligt folk världen över, där det låter för folk som är inte utsatta för regerings övergrep som lögner, konspirationsteori och inbillning. Men i verkliga livet vanligt folk mördas lagligt av regering och det är det svåra för folk att folk ska inse på grund av mediahjärntvätt som presenterar massaker som något ofarligt. Alla världens regeringar mördar civil befolkning både vuxna, unga och barn helt lagligt. Sådana riktade individer påpekar om hur högt religiösa dom är, medan dom torteras till döds. För politiker betyder folks religiositet inget. För politiker betyder folks religiositet bara en sak och den är att dom har sådant folk, där dom vill ha dom. Folk är influerade med kärlek till religion och Gud så mycket att dom inte ser att dom och deras barn blir mördade av regering. Det är hela syfte med religion och politik, för båda är en och samma sak. Båda två lurar folk i falsk känsla av säkerhet genom den storslagna påståtts gemensamma religiösa och nationella identitet, så att folk inte ska bli medvetna när dom blir mördade av sin egen regering. I större del av världen religioner har förlorat fullständig makt över folk på grund av folks uppror genom den mänskliga historien, men nu i stället regeringar använder religion som en trojanhäst, tack vare den kärlek till religion och Gud, för att folk ska tro på att dom lever med sina barn i trygghet och säkerhet. Den propaganda som världens makt och rika eliten tillsammans med religioner, religiösa ledare och armé av religiösa präster hag gjort genom hela mänsklighetens historia, är att lura vanligt folk att folk ska tro på en bild av samhälle full av kärlek, rättvisa, rättvis bestraffning av folk som har begått brott för att folk inte ska se att världens regeringar mördar oskyldigt folk, både vuxna, unga och barn och det är den hela hemlighet som döljs för vanligt folk. Folk ska hållas omedvetna det verkliga livet folk lever i. I större delar av världen folk tror att folk är fria, medan folk är bara delvis fria.

161

Folk tror att dom har frihet och mänskliga rättigheter, medan dom har inget av detta i verkliga livet, på grund av alla världens regeringar har ljugit för var sitt eget folk om allt genom den hela mänsklighetens historia. Jag tycker att religioner som kulturarv, är något vackert och jag gillar alla religioner på grund att jag värdesätter alla vanliga människors liv, men religioner som religioner är politik som det handlar om. Ingenstans i världen används religion som ett vapen emot folk, så som den används i mellanöstern. Religion Islam i mellanöstern mördar vanligt folk vuxna, unga och barn även idag. Politiker presenterar sig för sitt folk som högt religiösa och när dom har fått folk på sin sida, tack vare folks kärlek till religion, då inför dom Sharialagar och folk accepterar det på grund av att dom ser något ädelt, rättvist och heligt i dom politiker. Folk tror på att dom politiker kommer bestraffa folk rättvist, men om politiker i hela världen ljuger till varje sitt folk rett i ögon, medan dom mördar sitt eget folk genom olika förintelsesystem, då ljuger även politiker i mellanöstern för sin Muslimska befolkning och även dom dödar folk som dom vill döda helt lagligt, under falska påstående. Det är den vanliga folk som kommer bli mördade genom dom Sharialagar lagar. Politiker i Muslim värld, ljuger för hela mellanösterns vanliga folk. Dom alla tillsammans mördar var sitt vanliga folk genom den elektriska förintelsen och om det elektriska förintelsesystem, uttalar dom inte et ord om för att dom, ska kunna fortsätta mörda folk. Turkiskt folk mördas av sin högt religiösa president genom elektrisk förintelse. Turkiskt folk mördas genom allmänna vården tillsammans med psykiatriska vården. Turkiskt folk mördas genom läkemedelsindustri, genom mediciner som psykiatriska vården ger till folk och samma sak, begås över hela Muslim värld och på hela planet på samma sätt. Så, det finns inget, vi Kristna och vi Muslimer. Det finns inget vi och dom. Det handlar om världens makt och rika eliten, som mördar oss vanligt folk tillsammans och punkt slut. Angående Bosnien här är en enkel video som förklarar den religiösa konflikten genom Balkan historia:

When Bosnia Turned Muslim

(https://www.youtube.com/watch?v=EM9c4yq9_e4&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=83&t=2s)

Även den ord bosnjak, är helt förvriden. En gång i tiden var vi alla bosnjaker. Jag har kollat på video av professor Besim Spahic och vad jag förstår så är hela Bosniens historia förvriden och vi har inte ens någon vår egen historia som vi värderar. Som ni ser i den video, alla dom tre religioner har kommit till före detta Jugoslavien och Bosnien med våld och mord av vanligt folk i Bosnien. Vad jag förstår så har i början inget folk gillat speciellt mycket någon av dom tre dåtidens supermakter, som har erövrat Balkan. Människor har anpassat sig till dessa förhållanden under tortyr och ockupation av dom tre härskar supermakter, för att folk ska få bästa möjliga levnadsvillkor. Hade dom alla tre inte kommit till Balkan, då hade vi kanske varit nu den mest fredliga folk på planet. Men, alla vill bara förslava och erövra små folk, så att dom härskare kan roffa åt sig des lands rikedomar. Med tiden folk accepterar alla levnadsvillkor. Samma sak gäller för religioner. Har du blivit tillsagd som barn att du är Muslim, Katolik eller Kristen Ortodox då är du det. Allt det är vackert och underbart, om den makt och rika eliten tillsammans med dom religioner, inte hade mördat dom egna tre vanliga folkgrupper helt lagligt genom statliga system. När jag blev skadad, då har jag kontaktat dom flesta medier och ingen av dom vill ens höra om vad jag har att säga. Bland dom alla, har jag kontaktat även meder i mitt eget land Bosnien och det var Dnevni Avaz. Dom sa att dom inte kan publicera det i medier, på grund av att det inte är lämpligt att publiceras i medier, som betyder att även bosnjak makt och rika eliten fiskar och har fiskat hela tiden bosnjak civil befolkning vuxna, unga och barn i döden genom elektrisk förintelse. Samma sak gör serbisk makt och rika eliten mot sitt eget civil befolkning. Samma sak gör Kroatisk makt och rika eliten mot sitt eget folk och så gör det hela världens makt och rika eliten tillsammans och på samma sätt, mot varje sitt eget folk. Dom alla tillsammans fiskar varje sitt eget folk i döden. Religiösa präster som tillhör alla religioner, påstår till och med att folk kan bli besatta av

162

Shaitan, Demoner, och Djävul och att det ska påstås vara Djävul som pratar till folk och leder folk till påstås fel väg i livet. Det är mot Djävul religiösa präster skyddar folk från. Dom har uppfunnit problem i folks liv och det är Djävul karaktär. Samtidigt har dom skapat lösning på detta problem och det lösning på detta problem, ska påstås vara dom själva, som skyddar folk från den uppfunna karaktär Djävul. Genom sin inflytande på sitt eget folk, går dom i folks mentala sinnen och då berövar dom folk självständig tänkande, på samma sätt som polisen världen över går i folks mentala sinnen med Psykotroniska vapen, där dom krossa allt det mänskliga i folk, för att folk ska börja begå fel steg i livet, så att polisen får en anledning att låsa folk i permanent fångenskap. Det är inte så att jag nu har trott på det bokstavligen och nu när jag har insett sanningen så är jag förvånad, förbannad för att jag har blivit skadad till döds. Jag har aldrig trott på det i mitt liv, men det handlar om att alla existerande religiösa ledare och präster lurar var sitt eget folk i säkert död, genom att spela sin roll som religion, som lurar var sitt eget folk i falsk bild av verklighet, tillsammans med politiker ur samma religionstillhörighet som dom står sida vid sida med och håller tillsammans nycklar till Gud. Även jag visste inte det, men nu när jag dör på grund av brott som jag har blivit utsatt för, så ser jag det klart nu. Tack vare religiösa ledare tror folk på den religionen. Media journalister, vårdanställda, psykiatrer, psykologer, poliser, militära styrkor ur den samma folk, också tror på den samma religion och alla dom pratar om Gud. Alla dom pratar om den samma religion och dom alla är statliga system, som vill att folk ska vårda sin religion, att folk ska tro på den samma Gud, att folk ska fira dom samma religiösa helgdagar och att alla människor ur den samma religion ska känna sig som en och samma folk, så att folk känner sig säkra och tryga med sina barn. Suggestivt får folk en känsla att folks politiker som tillhör samma religion, bryr sig om folks säkerhet, folks mänskliga rättigheter, folks rett att utrycka sig fritt, bara på grund av att dom ber till samma Gud. I och med att media journalister, vårdanställda i allmänna vården, psykiatern, psykologer, poliser, militära styrkor ur den samma folk också tror på den samma religion, så fins det ingen anledning för att den samma folk ska tänka ens en tanke på att misstro dom.  Utöver att folk känner patriotism mot det egna folket genom religionen, så är det nu viktigt att även övertyga folk på att folk ska ha förtroende för statliga institutioner som politiker, medier, vården, psykiatrin, polisen, skulan, kommunen och så vidare. Med den stora förtroende och patriotism, är vanliga folks försvargard sänkt ner, på grund av att folk aldrig kommer komma åt den här information som jag har skrivit om. Folk ska tro på sitt folk med samma religion tillhörighet? som är anställda i regering som politiker, i polisen, allmänna vården som tillsammans med psykiatriska vården mördar dom människor som ska mördas. Folk ska tro på skolundervisning som berövar unga och barn, kunskap om hur folk mördas genom elektrisk förintelse, och så vidare. När folk har blivit lurade i dödliga elektriska skador, då om folk börjar prata om sin pågående död, då är folk psykiskt sjuka och då är folk en fara för sig och för andra. Så fort folk har köpt någon av alla elektriska döds trojaner, då har larm gåt i polisen. Ännu en vanlig människa har gått i regerings dödsfälla. Om du har gått i den döds fälla, då är du en värdelös människa och om folk dessutom söker vård för sina elektriska skador, då har polisen påbörjat polisövervakning av den dödligt skadade människa dygnet runt och den kommer pågå till den dag då den människan har dött. Att du har trott på Gud och dina politiker i alla olika existerande politikiska partier som du kallar för dina, betyder inget. Det här är den ironi som bara folk utsatta för regerings dödliga övergrep som inser den sanning. Det är lett att inse sanningen när man är döende på grund av brott som världens regeringar tillsammans begår på oss alla vanliga människor. jag kommer att dö, så det enda som jag kan göra är att berätta för er om det brott som jag har blivit utsatt för. Folk tror att politiker ur samma religion skyddar sitt eget folk från att folk ska inte bli skadade, att folk inte ska bli mördade och så vidare. Folk är lurade i tro på att politiker ur samma religion räddar livet på sitt eget folk. Alla dom anställda i statliga system som jag har nämnt, pratar om varje sitt yrke men ingen av dom nämner et ord om att folk skadas till döds genom elektrisk förintelse. När du är väl skadad genom den elektriska förintelse, då kommer du att dö. Även alla religiösa ledare till alla existerande religioner pratar om sin religions yrke och om hur folk ska be till Gud, för att folk inte ska gå

163

på fel väg i livet och vad är det som dom menar på? Menar dom kanske på, att folk inte ska bli dödligt skadade, att folk inte ska bli utsatta för brott, att folk inte ska bli mördade, men även dom uttalar aldrig et enda ord om att folk mördas genom dödliga elektriska bedrägeri apparater, som dom samma politiker som religiösa ledare står sida vid sida med, också håller tyst om. Psykiatrin världen över kallar folks vansinne för psykisk sjukdom och nervöst sammanbrott, medan i själva verket handlar det om elektriska skador som har gjort folk, förståndshandikappade, där kropp, hjärna och personliga identitet är förstörd fullständigt och det slutar alltid i döden. Religioner världen över kallar samma folk som är skadade genom den elektriska förintelse för folk som är besatta av djävul. Till och med världens Filmindustri lurar folk världen över genom fel tolkning av elektriska skador på folk, genom att folk ska påstås vara besatta av djävul och då har vi fått Film efter Film med religiösa präster, som driver djävul ur folk genom Exorcism. Tack vare världens makt och rika elitens genocid, som dom begår på varje sitt eget folk, har vi fått skräck Filmer att se på. Det är underhållning för folk och det är något roligt att se på. När man är skadad genom den elektriska förintelse, då har man exakt den vansinne som beskrivs i exorcism filmer, men den demon som elektrisk skada framkallar, kommer aldrig bli driven ur folk i det verkliga livet, på grund av att man är förstörd till döds genom den elektriska förintelsen. Alla dör till slut och alla som har blivit skadade, har dött. Så, hur kan våra religiösa ledare anklaga oss vanligt folk om vi inte ber till Gud, att vi ska brinna i helvete, medan dom tillsammans med politiker, bränner os levande genom regerings bedrägeri elektriska förintelse. När man tillägger till detta att religioner är orsak till krig världen över genom den mänskliga historien, så frågar jag mig själv, var fins Gud någonstans i den statliga system, tillsammans med religioner och religiösa ledare och övriga präster. Om vi vanligt folk mördas tillsammans med våra barn helt lagligt, medan hela statliga system tillsammans med religiösa präster håller tyst om vårt avslutade liv, vad är det då som vi tror på och vad är det som vi ber till? Var finns Gud när jag är utsatt för brott efter brott? Fans det någon Gud för mig någonsin i mitt liv? Var är han när jag blir mördad? Är jag en mänsklig varelse? Var det inte så att gud älskar och bryr sig om alla sin Guds barn, (alla sina Får). Varför bryr han sig inte om mig, om han nu existerar?  Alla existerande religioner är i själva verket ett psykologiskt vapen. Ateism påstås förklarar skapelse på vetenskapligt sätt. Jag gillade i början evolutionär Richard Dawkins och fysiker Lawrence Krauss, som ger en mer normalt beskrivning om hur livet och hur universum har uppstått. Dom kallar sig för Ateister och jag antåg att även jag är en Ateist, på grund av att jag tror på samma sak. Allt det som dom säger är sant. Alla människor har rett att tro på vad dom vill och så tror även jag på det som jag vill. Men nu har jag insett att även Ateism, är världens makt och rika elitens verktyg för att vilseleda folks tankar i tro på en värld, där ord livsfara för civil befolkning, inte existerar någonstans. Biolog Richard Dawkins vet alt om biologiska livet, om hur djurarter utplånas medan han inte råkar se hur vanligt folk tillsammans med sina barn utplånas genom elektrisk förintelse. Fysiker Lawrence Krauss vet alt om fysik men han råkar inte veta om hur elektrisk ström genom den bedrägeri elektriska förintelse skadar och förstör den mänskliga kroppen till döds. Genom fysik lagar förstår han det. Genom Ateism, skyddas världens religioner, genom att skapa konflikt mellan folk som är religiösa och folk som är inte. Jag tror inte på sagovärld som har aldrig funnits för mig någonsin i mitt liv och jag är ingen Ateist heller. Inte på grund av logisk förklaring av skapelse, utan av anledningen att Ateism ockuperar folks tänkande på samma sätt som världens religioner gör. Enlig Ateism och religioner, folk ska bli vilseleda att håla sina tankar mellan Gud och vetenskap, så att folk ska dela sig på folk som är religiösa och folk som inte tror på religioner och Gud. Båda två vilseleder folk och ockuperar folks tänkande på det oviktiga, som världens makt och rika eliten vill att folk ska tänka på. Båda hetsat upp folk och skapar villfarelsebild av verklighet, där folk ska delas på troende och folk som inte tror, att folk ska hata varandra, att folk ska stimuleras till att kämpa och försvara sin religiösa tro på ena sidan och Ateism på den andra sida och tack vare detta finns det ändlösa diskussioner mellan högt Religiösa och Ateister. Det är exakt vad världens regeringar vill att folk ska göra, men att folk inte ska se det som är dold bakom både världens Religioner och Ateism och det

164

är att folk inte ska inse, att världens makt och rika eliten mördar helt lagligt den samma folk som försvarar Religion och Ateism, både vuxna, unga och barn. Världens regeringar skapar bara konflikt mellan vanligt folk världen över, för att på sådant sätt blir det lättare att lura folk i döden, medan världens regeringar samtidigt kan kontrollera folks beteende och handlingar. Det är nästan ingen skillnad mellan Religioner, Satanister, Sekter, Jehovas vittne och Ateism. Offentligt finns det allt skillnad i välden och den skillnad vill världens makt och rika eliten att folk ska se, för att folk inte ska se det som är osynligt. Alla dom pratar om sin ideologi, medan ingen av dom uttalar et enda ord om att folk världen över massmords på industriell skala. Medan jag går genom min pågående död, så ser jag att alla världens religioner är ett vapen som tar livet, först av varje sitt eget folk och sen den andra folk, när politiker har startat krig under religionens namn. Jag tänker inte tro på ett vapen, som har medverkat i släckningen av mitt liv och släckningen av hundratals miljoner vanliga människor världen över, oavsett ras och religion genom dom senaste 80 år, genom den elektriska förintelsen. Richard Dawkins och Lawrence Krauss är bara två ytterligare offentliga populära personligheter, som tillhör den världens makt och rika eliten och dom är makt och rika eliten, som tillsammans medverkar i sänkning av världens civila population genom vilseledning av världens population i att folk ska tro på en underbar värld, där folks tankar är vilseleda på biologi, fysik och forskning, medan vanligt folk går i döden. Alla olika politiska partier på den här planet genom sin politik och med hjälp av religion och religiösa ledare, har övertygat och lurat var sitt eget folk i att folk ska bara se den enda bild av falsk verklighet, där regering tillsammans med den rikas eliten, bryr sig om deras eget folk. Folk kan aldrig ens föreställa sig, att dom dödar den samma folk genom olika avancerade dödliga förintelsesystem bedrägerier. Medan regering lurar folk genom statliga system och med hjälp av religiösa präster att folk ska tro på sina politiker, så vill varenda regering på den här planet ha verktyg att bekämpa den samma folk, när världens regeringar vill förinta folk som är utvald för likvidering ur samhället. När regering förstör en medborgare så ser regering till att den medborgare ska stämplas som en kriminell, en psykiskt sjuk, eller en syndare som har gåt på fel väg i livet. Demonisering av folk som regering vill likvidera, är den bästa vapen för att des människans röst ska göras inte trovärdig, så att folk inte ska lyssna på vad den människan har att säga om den regeringen. På så sätt, skyddar världens regeringar den falska bilden av verklighet, där regering påstås respekterar folks mänskliga rättigheter, medan i det verkliga livet folk har aldrig haft mänskliga rättigheter någonsin genom den mänskliga historien. Jag till exempel har röstat här i Sverige på Stefan Löfven och Socialdemokrater. Dessutom har jag haft ett hett gräl med mitt barn som vill inte rösta alls. I över en halv timme har jag förklarat för honom om hur viktigt det är att vi ska rösta. Till slut övertygade jag honom. Jag gick på all den svenska mediapropaganda skräp skit och jag har gåt på den propaganda om arbetar klasens rättigheter. Medan jag blev skadad och medan jag hade bara domning i kroppen, så hade jag inte smärta och lidande. Jag visste inte ens vad som kommer om ett år och vilken tortyr och lidande ska komma i mitt liv. Jag gick på sådana fackförenings utbildning på några dagar om arbetarklassrättigheter och jag trodde på all den skitsnack, att jag också är påstås en medborgare som har lika mänskliga rättigheter i den svenska samhället. Medan jag trodde på Socialdemokrater och Stefan Löfven, så har han tillsammans med varenda en politiks parti i den kriminella svenska Riksdag (parlament eller för vilken skit det nu är) utsatt mig för brott genom den elektriska förintelsen. Vi gillar våra politiker, vi tror på dom, vi älskar den land vi bor i, medan dom dödar oss genom olika statliga förintelsesystem metoder. Jag skulle villa ställa en fråga till min före detta politiska favorit Stefan Löfven. Stefan Löfven, har inte din adoptiva mamma som har dött nyligen, inte har lärt dig att du inte ska ljuga för svenska folket och till dina väljare? Har hon inte lärt dig att du inte ska masmörda vanligt folk tillsammans med dom alla övriga kriminella politiska partier i den svenska genocid kriminella (Riksdag) Parlament? Har du ingen själ i dig? Jag och mitt barn, mördas av er svenska politiker och ni mördar barn av oss alla vanliga människor genom er verktyg polisen, allmänna vården tillsammans med den psykiatriska vården och den hela svenska statliga system. Ni vill döma folk till fängelse för folks begångna

165

brott. När ni genom polisen har drivit mig till erkännande av mitt brott genom psykologisk tortyr, då när jag kräver av er, att jag ska bli dömd i domstol då tillåter ni mig inte det. I stället har ni fortsatt tortera mig och utöver detta så har ni tagit livet av mig genom bedrägeribrott elektrisk förintelse som ni har lagt ut åt hela svenska folket. Är det så här ni utreder folk för brott, genom att utsätta folk för oändligt många gånger värre brott genom dödligt bedrägeri elektrisk förintelse? Vad är det som ni vill ha av mig? Är jag och mitt barn skyldiga bara för att vi existerar? Även våra barn, dödar ni genom forskning, vård och teknologiska framsteg. Jag önskar dig allt det värsta i dit liv och jag önskar dig att du och din familj tillsammans med dom alla övriga politiska partier i svenska Riksdag, med genocid tankar om oss invandrare, ska brinna i helvete så att ni känner den smärta och lidande i agoni som jag känner nu, medan jag går genom min pågående död. Ni dödar oss och våra barn, medan era egna barn lever i frihet och säkerhet. Ni pratar om kriminella som monster som dödar varandra, medan ni stimulerar dom genom Psykotroniska vapen för att dom ska just skjuta varandra. Alla vi vanligt folk över hela planet oavsett ras och religion, tror på våra politiker och här ser ni hur dom belönar oss för vår blinda tro på dom och det med döden. Dom dödar oss helt enkelt och dom gör det utan något samvete och utan några skuldkänslor. Det är ungefär som när folk älskar unga små får och unga små grisar.  Dom är gulliga och folk älskar dom, men så fort dom har tillräckligt vuxit, då blir dom slaktade och då är det självklart att dom ska slaktas. Vi vanligt folk är dom små får och dom små grisar och det är självklart att vi ska mördas om vi är inte värdiga makt och rika eliten och om vi ingår i den population som ska sänkas ner. Ingen religion tillhörighet kommer hjälpa dig om du har gåt i någon av alla förintelsesystem, som våra kära politiker har lagt åt oss och våra barn genom statliga system och samhället. Jag har även blivit lurad i den mediapropaganda om klimat förnedringar. Jag brydde mig så mycket om klimatet. Jag såg alltid till att jag ska släcka alla lampor och strömkabel till hemapparater när dom är avstängda, så att elektrisk ström inte ska slösas och på så sätt gör jag en insats för klimatet. Jag var även orolig för regnskog som skövlas ner. Där ser ni att många västerländska stater, populära offentliga personligheter och vissa av Hollywoods superstjärnor, bryr sig också om regnskog som skövlas ner. Forskare påstår att i regnskog finns exotiska växter, som kan användas som botemedel för dom värsta sjukdomar och dom påstår att allt det kommer bli förlorad när regnskog har försvunnit. Men här ser ni att världens regeringar aldrig försöker att hitta botemedel för sjukdomar. Dom skapar hela tiden nya sätt att artificiellt framkalla dödliga kroppsskador, dödliga sjukdomar och så vidare på folk. Dom skapar bara nya sätt för att folks fysiska och mentala hälsa ska bli förstörd, så att folk ska dö på ett eller annat sätt. Dom är inte ute efter att folk ska bli botade från sjukdomar. Dom är ute efter att folk ska dö, att hela familjer ska dö och dom har skapat alla verktyg, för att dom ska även lyckas med att mas mörda och förinta folk. Vad mig beträffar, så kan den Jävla Regnskog bli skövlad och huggas ner till grunden helt och jag önskar att den här Planet med Klimatförändringar Ska Fortsätta att Dra Åt Helvete! Om ni som vanlig människor har tillräckligt med pengar, så att ni inte bryr er om bilbränslekostnader, då rekommenderar jag er att ni ska köpa er en fin dyr bränsleslukare bil. Njut av livet medan ni kan, innan er regering inte har tagit livet av er genom statliga system. Samma sak gäller för elektrisk ström och alt annat. Världens politiker pratar om klimatkatastrof som kommer åt oss mänsklighet alt närmare. Men oroa er inte vanligt folk för klimatförändringar. Världens politiker kommer döda dom flesta av oss långt innan den klimatkatastrofen har inträffat. Ni ser att världens politiker har underjordiska bunkrar, där dom kan skydda sig tillsammans med sina familjer under kärnvapenkrig eller om en mindre asteroid hade träfat den här planet. Den fara existerar i det verkliga livet. Den farliga asteroid som utgör ett hot för den mänskliga ras överlevnaden, är överbefolkad population på den här planet. Det är i oss vanligt folk som har blivit för många på den här planet som världens makt och rika eliten ser den dödliga asteroid och livsfara för mänsklighetens existens. Därför dödar dom både vuxna, unga och barn av oss vanligt värdelöst folk, genom varenda statliga system i vartenda land på den här planet på samma sätt helt lagligt, utan att dom själva blir någonsin skyldiga för massmord på var sin egen civil befolkning. Jag älskade verkligen Sverige, men nu

166

har jag insett att oavsett om hur mycket man älskar det land som man bor i, oavsett om man avgudar den land, så kommer man ändå bli dödad om man har blivit lurad i någon av dom alla förintelsesystem metoder implementerade i statliga system. Skyldig eller oskyldig, så spelar det ingen roll. Psykotroniska vapen är identisk dödliga som kärnvapen och folk vuxna, unga och barn blir influerade och påverkade av dom utan att folk blir medvetna detta av polisen världen över. Hela världens vanliga folk är riktade individer utan att dom vet detta. Jag kände patriotism för den svenska land. Samtidigt då jag såg Stefan Löfven och Socialdemokrater som den rätta politiska parti som borde leda Sverige, så hade jag stort patriotism för Bosnien och Bosnjak politiker. Jag såg Fahrudin Radoncic som den goda politikern med sitt politiska parti SBB – Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Jag såg honom som den rätte man som borde leda Bosnjak folk med sin politik. Även där hade jag fel och även där är det samma sak. Även Fahrudin Radoncic tillsammans med Bakir izetbegovic och alla andra politiska partier som existerar, är dom alla tillsammans monster, fascister och mördare, som begår genocid på sitt eget Bosnjak folk vuxna, unga och barn, genom den statliga system med sin tystnad om den pågående utplåning av bosnjaker som är värdelösa och oinformerade om vad elektrisk förintelse är för något. Samma sak gäller för övriga förintelse metoder. Just när jag tror att jag har sett allt det värsta så blir jag förskräckt på nytt och ett exempel är respirator Malina skandal. Alla bosnjak politiker påstås bryr sig om sitt eget folk. Men genom statligt verktyg som är medier i Bosnien, har jag sett folk sjuka i Corona sjukdom bli behandlade som förintelseläger fångar i Kliniska centret Sarajevo. Vuxna och väldigt unga men och kvinnor som har haft Corona i mina ögon har blivit mördade där inne. När folk har blivit inlagda där, så tar dom mobila telefoner från patienter, så att dom inte kan kontakta sina familjer och sen kommer dom med lögn efter lögn till familj medlemmar om i vilken tillstånd, deras älskade familj medlem befinner sig i. Några får inte mat på hela dagen som egen familj har skickat och sen får dom den mat kal sent på naten. Det som dom gör är att när folk har blivit inlagda där inne, så kommer inga läkare till patienter. Dom får delvis ingen vård. Det verkar som att dom ser patentera med Corona som döende folk och dom bara låter patienter dö, medan dom samtidigt ljuger för familj medlemmar om att dom mår bra, att dom promenerar, medan dom i själva verket håller på att dö liggande i sängen. Dom även kräver av familjen att familjen ska köpa dyra mediciner i apotek, som dom ska ge till deras Corona sjuka döende familj medlem. Sen efter dom har dött av Corona, upptäcker deras familj att i patientjournaler är skrivet osann och felaktig information, som stämmer inte med verklighet. I många fal har Corona sjuka inte ens fått dom mediciner som deras familj har skickat till dom. Inte ens denna vård har dom fått. I andra fal har döde familj medlem blivit skickad hem i förseglad döds kista om jag har fatat det rett. Släkt var misstänksamma och i stället att dom ska köra kistan till Moské för begravning, så har dom kört döde familj medlem hem till sig. Dom har öppnat kistan och deras döde familj medlem har haft skador på strupen, så att i sådant tillstånd kunde han inte andas. Så nu är det fråga, har han dött av Corona eller av kvävning? Dessutom hade hans kalsonger varit smutsiga som bekräftar att dom låter patienten dö utan att varken ge någon vård, någon hygien och dessutom blir det brist på mat så att patient dör lättare. Den man var högt renlig och pedant och dom har skickat honom smutsig. Han var frisk innan Corona sjukdom och han tränade mycket också och ändå dog han där inne hastigt. Hur kommer det sig att frisk ungt Bosnjak folk, dör av Coronavirus i kliniska centret i Sarajevo, medan Sebija Izetbegovic, Bakir Izetbegovic, Fahrudin Radoncic och alla andra högsta politiker inte dör av Coronavirus. Hur kommer det sig att ingen av dom alla högsta politiker på bosnjak, serbisk och Kroatisk sida, har inte dött av Coronavirus? Hur kommer det sig att ingen av världens politiker, inte har dött av Coronavirus och hur kommer det sig att ingen av dom alla tillsammans inte har fått komplikationer med blodproppar på grund av Corona genvacciner. Till exempel Hollywood skådespelare vaccinerar sig och dom delar video på sin vaccinering och då är det miljoner vanliga människor världen över, som delar den video och allt det visas av mainstreammedia propaganda som reklam för vaccinering av världens vanliga folk. Varför har ingen av skådespelare har dött av Coronavirus och varför ingen av dom har inte fåt

167

blodproppar på grund av Gen vaccin. Världens presidenter vaccinerar sig med Corona genvacciner och folk tror på att även vanliga folk kommer få samma innehåll i vacciner. Världens makt och rika eliten bara, får den ofarliga Corona genvacciner, medan vanligt folk världen över, får vacciner med innehåll beroende om folk ska likvideras eller inte. Men nu tillbaka till högt religiös härskarfamilj med påstås den högsta heliga religiösa moral som är familj Izetbegovic. När sjukhuspersonal har insett att den döde familjemedlem inte har blivit körd till Moské och troligen är det begravningsbyrå som har tipsat dom med den information, då har dom ringt familjen och då har dom hotat familjen med att, om dom inte kör sin döde familj medlem till begravning direkt då kommer han inte bli begravd alls. För mig i den här fall, har regering tillsammans med Moské visat sin sanna statliga smutsiga verkliga ansikte på att dom är en och samma makt. Det här gäller även för alla existerande religioner. Familj har tagit bilder på skadade strupen av sin döde familjemedlem, och smutsiga kalsonger och nu är det som bevis i alla fal av kriminella anklagelser från alla familjer som har insett att deras familj medlemmar med Coronavirus, har blivit vanvårdade och mördade där inne. Det är många sådana fal och nu har alla familjer tillsammans get sina anmälningar för brott mot Kliniska centret Sarajevo. En annan vårdskandal är att Serbisk vanliga folk sjuka i Corona har fått andas syre som används i industri i stället för medicinsk syre. Samma industriell syre har gets även bosnjak vanligt folk och kanske även till Kroatiska folk, fast där är det ännu tyst. Medan politiker bråkar om den industriella syre är brott eller något helt lagligt, så har folk dött på grund av den industriella syre. Alla politiker i Bosnien både bosnjak, serbiska och Kroatiska är bra på att servera åt var sitt folk sin religiösa och nationella identitet och den ständiga hat mot varandra. Men se hur trots all den fiendskap mot varandra, så håller dom helt tyst om elektrisk förintelse som leder bosnjaker, serber och kroater i döden både vuxna, unga och även barn, om folk blir lurade att köpa den elektriska döds apparat mot barns ADHD diagnos. När dom serverar till var sin folkreligion och nationala identitet för att politiker ska kunna manipulera med var sitt folk, då får folk känna den gemenskap som folk och nation. Men när folk blir mördade genom Malina respiratorer och industriell syre, då finns religion och nationella identitet inte någonstans i bilden. Alla dom dödsfall genom vården minimeras som något som bara har råkat inträffa, bara så där, på grund av olycka och under påstående av vård. Världens regeringar mördar var sitt folk genom vården och Bosnien är inget undantag. Alla dom tillsammans är den världens makt och rika eliten som mördar var sitt folk helt lagligt under falska påstående, så att dom själva aldrig blir skyldiga för mord och så har det fungerat genom hela mänsklighetens historia på hela planet. Det som folk inte vet är att världens alla regeringar mördar folk avsiktligt och sen bortförklarar dom alla sitt begångna massmord på vanligt folk med olika lögner. Världens regeringar ljuger om alt genom hela statliga system, så ljuger även det här Kliniska centret i Sarajevo på samma sätt i dom alla fal. Covid-19 pandemi är sänkning av världens population, så det finns ingen vi och dom. Det är världens makt och rika eliten som mördar oss vanligt folk, som betyder oavsett vem du är och i vilken land du lever i på den här planet, så är det alltid först din egen regering som dödar dig och dom har inget problem med att döda även dina barn, om dom vill det. Det som folk inte förstår på grund av den hjärntvätten och mediacensor genom den mänskliga historien, är att hela världens civila population är lurade att tro på att deras regering bryr sig om sitt folk. Tack vare den eviga mediacensor och media lögner, får folk aldrig veta att deras regering avsiktligt mördar sitt eget folk och dom lyckas att uppnå detta massmördande tack vare att folk har försvars gard sänkt ner, på grund av sin blinda förtroende för regering och hela statliga system genom sin kärlek till sin religion, sin kärlek till Gud och kärlek till sin nationella identitet. Folk förväntar sig inte dödliga slag av sin egen regering. Som jag sa redan, har ni märkt att vanligt folk och yngre men och kvinnor, som var hälsosamma och friska genom sitt hela liv och som har tränat i store del av sitt liv, dör som flugor av Coronavirus, medan världens politiker som ser ut som orörliga dinosaurie svaga sköra skelett som har aldrig tränat hårt, för det syns på deras kroppsbyggnad och är det ändå ingen av dom som har dött av Coronavirus sjukdom. Ingen av den världens makt och rika eliten har fåt komplikationer av Corona Genvacciner och ingen av dom har fått

168

blodproppar på grund av Genvacciner och ingen av dom har dött på grund av Genvacciner. Det verkar som att världens makt och rika eliten, är immuna på biologiskt framställda massförstörelsevapen Covid-19 pandemi. Regering ska påstås skydda sitt eget folk och inte döda den. Samma sak händer över hela planet. Även här i Sverige vågar jag slå vad om att samma sak begås även av svenska vård med Corona sjuka patienter. Grejen är bara den att svenska regering har lärt sig att ljuga bättre genom statliga system och här finns allt vård så man kan inte klaga på något, men dom som svensk regering vill döda blir också kvävda av respirator kanske. Dom bara säger att patient har dött på grund av Corona och ingen ser vad som händer i svenska sjukhus för även här blir Corona sjuka patienter förmodligen inlåsta i infektionskliniker. Med tanke på alt som jag har skrivit, så om jag hade fåt sjukhusvård när jag blev sjuk av Corona, så hade dom garanterat dödat mig där inne under påstående Coronavirus. Personal i Kliniska centret Sarajevo är utbildade sjukhuspersonal som är bekant med alla respiratorn som används världen över. På internet får dom direkt veta för vilken ändamål är den respirator ämnad för att bli använd till. Politik är inblandad i Malina köp av respirator och det förklaras under påstående av korruption. Men det kan handla om att det var avsiktligt planerad köp av skräprespirator som är inte ämnade för lång användning, så att dom kan döda folk som är ämnade för att bli dödade. Jag säger inte att det är så garanterat. Det är en möjlig alternativ. Alla världens regeringar mördar var sitt folk genom elektrisk förintelse och även kompletta bosniska regering mördar också var sitt eget folk genom elektrisk förintelse bedrägerier. Om dom avsiktligt lurar var sitt folk i döden genom elektrisk förintelse, då betyder det att dom troligen mördar avsiktligt sitt eget folk genom dom skräp respiratorer, genom vanvård och till slut blir det mord. Men världens regeringar har alltid rett och dom alla mördar vanligt folk som standard. Dom är lagen och lagar gäller inte dom. I dom här fall, ser man att regering, statliga system och religiösa begravningsbyrå är en och samma sak, den statliga system. Genom religioner lurar makt och rika eliten folk att dom är skyddade av var sin regering, tack vare den nationella identitet påstående och den broderskap mellan regering och det egna folket, men det handlar om makt och rika eliten som mördar vem dom vill och dom har alltid rett medan vanligt folk alltid har fel. Den bedrägerimassmord på civil befolkning bortförklaras alltid under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg så att massmord ska bortförklaras under ofarliga och oskyldiga påstående, för att makt och rika eliten aldrig blir skyldiga för mord. Dom familjer kommer aldrig att luckas utkräva rättvisa på grund av att regering är ett kriminellt system med statlig maffia, som är alla existerande politiska partier, alla existerande medier, polisen, kompletta vården tillsammans med psykiatriska vården, skolsystem, kommun och så vidare. Regerings massmordbedrägeri bygger på att alla dom anställda i statliga system, är välskolad och utbildad personal, där dom har övertygat folk i att det är bara dom som kan uttala sig i sådana fal där folk har blivit mördade för att dom är kompententa i sitt yrke, medan folk inte är det och folk vet ingenting. Folk ska tro på dom helt blint och inte ifrågasatta något. Men det är just tack vare detta alla existerande regeringar på den här planet, mas mördar civil befolkning vuxna, unga och barn genom lögner så att folk aldrig får veta någonsin något om detta. Till exempel har Sebija Izetbegovic i en mediautfrågning använt just den bedrägeri som är hennes auktoritet som doktor. Hon svarade till en som ställde fråga till henne med att fråga honom, om han har den utbildning i detta område som han naturligtvis inte har. Men han har logisk tänkande och ändå kan han inte ifrågasätta henne på grund av hennes statliga vård påstående auktoritet. Men sen har det visats sig att hon är inte ens utbildad doktor. Nu försöker hennes kriminella statliga maffia kumpaner bevisa på något sätt att hon har doktorsdiplom. Så det är en kvacksalvare, som ger vård, till sitt eget bosnjak folk. Ni ska veta att det gäller för hela planet och även dom som har verkligen medicinskt diplom, avsiktligt mördar varje sitt eget folk som standard helt lagligt. Den fruktansvärda sanningen är att världens regeringar avsiktligt lagligt mördar var sitt eget folk, som är utvald för att bli mördade och det är svårt och nästan omöjligt för att folk ska acceptera det som sanning, på grund av mediacensor världen över och rena 100% makt och rika elitens lögner genom den hela mänsklighetens historia till hela världens civila population. Så i verklighet har du inga

169

politiska partier som du kan rösta på. Folk protesterar när folk blir mördade av var sin regering genom polisen och så vidare, men folk skrattar åt sådana som jag, som har blivit lurad i dödliga elektriska skador. Jag kan tänka mig att folk förstår inte ens hur kunde jag inte ha den logiska tänkande att inse att elektrisk apparat kommer skada mig till döds. Jag gick i döden, på grund av att jag trodde blint på att regeringar bryr sig, om att folk inte ska bli skadade och jag har aldrig ens tänkt på det. Att regering avsiktligt mördar civil befolkning har jag aldrig hört talas om någonsin i mitt liv. Jag hade ett helvetesliv annars och jag blev isolerad och därmed hade jag ingen kontakt med folk i 13 år, under psykologisk manipulering av svenska regering genom polisen med Psykotroniska vapen V2K injicerade röster i huvudet. Naturligtvis tror ni att sådana vapen inte existerar. Även nu när jag pratar om att jag går genom min pågående död och jag kommer dö snart, så skrattar folk och det är liksom som att jag inte existerar. Ju mer folk är sårbara, isolerade och oinformerade, så är det lättare för världens regeringar att döda sådant folk. Civil befolkning världen över är lurade i att tro på att, om man är oskyldig, då kommer regering inte skada en, eller man tänker att världens regeringar aldrig skulle skada et barn avsiktligt. Men det är just det motsatta. Dom vill och dom avsiktligt mördar vuxna, unga och barn för att regering ska uppnå sina mål genom att skada folk till döds med dom alla olika förintelsesystem som är skapade för att folk ska dö senare efter några år, så att mord kan bortförklaras och att den mord kan aldrig kopplas till regering genom den statliga system. Jag har blivit lurad i den elektriska bedrägeriförintelsen för jag visste inget om den. Men om ni tycker att ni är mer smarta från mig så kan jag fråga er, har ni blivit lurade i dom andra förintelse system? Här ser ni vem som räddar er liv. Om ni tycker att Coronavirus är dödlig sjukdom, då om ni bara hade känt den här lidande i min pågående död, så skulle ni inse att elektriska förintelse leder alltid i döden och den är miljon gånger mer dödlig och smärtsam än vad Coronavirus är. Av Coronavirus dom flesta människor dör inte, medan av elektriska förintelse dör alla. Inte ens en enda människa har levt lång tid efter elektriska skador. Så, om man har gåt i elektrisk förintelse, då har man fått direkt en enkelriktad biljett till inlåsning i mental sjukhus, där regering avrättar den samma skadade folk med elektriska skador på 9 volt med ECT chocker på 400 volt och den mord bortförklaras av världens regeringar under påstående av psykisk sjukdom. Det är ungefär som om folk har blivit lurade i elektriska skador, så är dom duma i huvudet och därför har dom förtjänat att dö. Det är rensning av naiva, oinformerade och mindre intelligenta människor i samhället. Bara dom intelligenta och smarta får leva vidare. Men ingen tänker på reklam av den elektriska förintelse som något ofarligt. Reklam är mäktig. Allt som reklameras folk testar också. bosnjak folk har börjat anklaga den ledande SDA politiker Bakir Izetbegovic för att han är en kriminell tjuv, medan Fahrudin Radoncic framstår som en demokratisk politiker, en industriell mogul eller arbetsgivare som bygger höga byggnader som hyr eller säljer ut kontorslokaler. Folk tror att dom har någon att rösta på, men det har folk inte. Alla olika existerande bosnjak politiska partier, är makt och rika elit kriminell maffia, fascister, monster och massmördare av sitt eget folk. Dom är monster utan något samvete och moral som mördar sitt eget folk genom den elektriska förintelsen och genom alla övriga förintelsesystem metoder genom den statliga system tillsammans med hela världens makt och rika eliten som mördar var sitt folk på samma sätt. Alla dom bosnjak, serbiska, Kroatiska politiker, tillsammans låtsas som att dom vet inget om att bosnjaks, serbisk, krotisk folk och hela världens vanliga folk luras i att begå självmord med sina egna händer genom elektrisk förintelse. Alla existerande länder på den här planet dödar sitt eget folk på den här sätt och det gör även alla bosnjak politiker av sitt eget folk också på samma sätt, genom statliga system och genom total media tystnad, där dom låtsas som att dom vet inget om det. Alla dom påstår att dom bryr sig om sitt folk, medan i det verkliga livet dödar dom var sitt eget folk genom olika förintelsesystem implementerad i den statliga system. Folk tror på att varenda regering låser i fängelse bara kriminella. Att dom torterar kriminella och att dom driver folk till att folk ska begå självmord nämns inte någonstans. Det som folk inte vet om, är att hela befolkning är kriminell när det inte passar makt och rika eliten. Dom dödar hela befolkningen genom statliga system. Civil befolkning på den här planet oavsett ras och

170

religion, mas mördas på et dussin olika sätt och det är accepterat av alla existerande politiska partier i alla världens länder på den här planet som standard. Dom ger oss religion som distraherings moment, som lurar oss vanligt folk i att vi ska tro på att vi har något broderskap med våra politiker. Vi tror att vi vanligt folk tillsammans med våra politiker och den rika eliten, är et och samma folk, men det är vi inte. Vi som vanligt folk utan makt och rika eliten är et folk, på grund av att dom har mördat oss hela tiden genom den mänskliga historien. Vi tror på att dom bryr sig om oss. Vi tror på att dom skyddar oss. Vi tror på att dom inte vill skada och döda oss och våra barn, bara på grund att dom är våra politiker och i och med att dom håller nycklar till religion och Gud, så tror vi på att dom älskar oss och att dom bryr sig om oss och våra barn, bara tack vare att vi tillhör samma religion. Vi tror att dom skyddar oss från den andra folkgrupp med den andra religion och den andra folk med den andra religion tänker samma sak om oss. Det som vi inte ser är att dom alla tillsammans, dödar varsitt eget folk med hjälp av religioner. Dom dödar oss vanligt folk och våra barn med olika dödliga förintelsesystem metoder som är väl dolda i den statliga system och samhället. Ett exempel när makt och rika eliten i Bosnien avslöjar sitt verkliga ansikte är mord på Dzenan Memic som har blivit mördad av Bosnjak polis genom att polisen har begått brott, tortyr och mord på Dzenan Memic. En andra exempel är mord på David Dragicevic som serbisk polis har mördat genom att polisen har begått brott, tortyr och mord på David Dragicevic. Som jag sa, döden tillhör ingen religion och när en familj blir utsatt för makt och rika elitens dödliga övergrep, då får man den sanna bilden av verklighet, på att vi vanligt folk är bara vanligt folk som saknar allt mänskligt värde. Folk hatar varandra på grund av religioner, men alla kan känna den smärta som dom två familjer har, för det kan hända oss alla. Dom två begångna mord har delvis förenat serbisk och bosnjak folk, på så sätt att folk har insett sanningen delvis och folk känner medmänsklighet för varandra, inte på grund av religioner utan på grund av sin sunt förnuft på att vi är bara vanliga människor. Dessutom har jag set genom dom protester i Sarajevo för Dzenan Memic och David Dragicevic att det finns mer unga som har blivit mördade av poliser på liknande sätt. I dom andra fall, folk kan inte ens göra något för att bevisa att deras barn har blivit mördade. Deras mord bortförklaras under falska påstående som alt annat som jag redan har skrivit om. Så det handlar inte om några sällsynta fall. Samma sak begås över hela planet på samma sätt. Världens regeringar begår och har alltid begått brott och förintelse av civil befolkning helt lagligt genom den hela mänsklighetens historia. Dom är den lag som straffar folk, medan det inte finns någon större makt, som kan straffa dom själva. Jag avslöjar er andra förintelse system metoder som världens makt och rika eliten mördar os alla med, så kanske inser ni ännu mer av det sanna verkliga livet vi lever i. Dom poliser kommer aldrig få den rätta förtjänade straff tror jag. Dom helt enkelt ingår i den makt och rika eliten. Det finns en verklighet i huvuden på den bosnjak och serbiska makt och rika eliten, men som inte avslöjas för folk. All den makt och rika eliten låtsas som att dom inte vet om att elektrisk förintelse är utlagd av dom i samhället. Men i verklighet önskar bosnjak och serbisk makt och rika eliten att familjer av dom mördade barn ska luras i den elektriska förintelse precis som jag har blivit lurad i genom någon av alla olika elektriska förintelse dödstrojaner och då är även dom mördade. Dom här familjer är intelligenta människor och dom naturligtvis kommer aldrig gå på det. Men jag säger bara vad som pågår i den fascistiska världen av världens makt och rika eliten. Lidande och orättvisa som dom två familjer går igenom har förenat serbisk och bosnjak folk delvis. Det var den gyllene tillfälle att folk ska se bortom religioners hjärntvätt av folk. Men även på sådan protest kan vissa inte motstå från att inte hänga ut sina religiösa symboler. David Dragicevic mor har börjat prata om att, politiker borde störtas ner från makten och då plötsligt blev hon tillsagd att hon ska sluta prata och gå därifrån. Så, folk får inte ens prata fritt. Jag tycker inte bara att vissa politiker borde störtas ner från makten. Jag tycker att alla politiker inklusive dom andra politiker av lögnare, som utger sig vara mer demokratiska borde lynchas genom den elektriska förintelsen för dom alla tillsammans ljuger för var sitt folk. Alla dom tillsammans med alla anställda i hela statliga system inklusive alla existerande journalister, vården, psykiatriska vården, polisen, borde bli lynchade ute på gatan med Stun Gun. Jag

171

tycker att även dom alla religiösa präster från dom alla religioner på den här planet, borde få en elektrisk chock med Stun Gun, så att deras tro ska sättas på prov, så att vi ser hur långe dom klarar att gå på rett väg i livet. Dessutom medan demonstranter världen över slår sönder allt framför sig, som dom har helt rätt i att göra, på den protest i Sarajevo när någon pratar, då har den ena börjat må dåligt, medan när en annan pratar då har den andra blivit dåligt och då kallar dom på avrättnings kriminella verktyg vården, för att ambulansen ska hjälpa dom individer under påstående av vård. För mig ser det ut som att det har varit massa efterblivna folk, (debil) på den protest som är vältränade som djur av var sin makt och rika eliten att dom inte ska våga göra uppror mot fascister som mördar serbisk, bosnjak och Kroatisk civil befolkning helt lagligt. Att vanligt folk bosnjaker, serber och kroater ska förenas, är en dröm och alla människor kommer få bara fördelar och bättre liv på grund av detta. Mord på dom två unga individer ser ut för folk som enstaka sällsynta fall. Men folk är inte medvetna att regering mördar vuxna, unga och barn genom statliga system. Polisen dödar folk åt regering genom Psykotroniska vapen, Varför tror ni att det hörs i medier med jämna mellanrum att folk har begått självmord, att folk har kastat sig från höghus? I dom flesta fal är det på grund av polistortyr genom Psykotroniska vapen. Vist i många fal är det på grund av att folk inte har mat på bordet. Även där, folk begår självmord på grund av fattigdom, medan politiker har blivit miljardärer. Politiker ger folkreligioner, så att folk har något att hoppas på, medan till sig roffar dom rikedomar ur den statliga kassa. Men det är inte ens den största folkets problem. Dom dödar sitt eget folk, genom den statliga system och det är det som är problem och som folk inte ser. Man hör ofta fal om jägare som råkar av olyckshändelse skjuta sin vän i en jägarolycka. Genom medier har jag alltid hört att jägare har råkat skjuta sin vän i en olycka och det händer även här i Sverige, men jag har aldrig hört medier säga, att en jägare har arrangerat ett mord som ska se ut som en olycka. Folk mördas genom olyckor för att ingen ska bli skyldig för mord. I många fal var det verkligen en olycka, men alla olyckor kan inte bli olyckor. Även världens regeringar mas mördar världens population under falska påstående, så att även dom inte ska bli skyldiga för mord. Folk alltid dör i olyckor och vad värst är, så ser jag att i dom flesta fall är det alltid unga som dör i olyckor och självmord. Det är på grund av mediapropaganda som har övertygat unga att världen är rättvis, felfri med hög moral och så vidare. Unga förväntar sig inte döden från sin omgivning. Dom bara tror på samhället blint. Genom den här bloggen har jag förklarat hur varenda regering på den här planet tillsammans med den rika eliten är ond, brutal och hänsynslös regerings kriminell maffia. Det är rena mördare, som leder oss vanligt folk genom sina politiska lögner och döds fällor. Allt det som händer i Bosnien händer även här i Sverige på exakt samma sätt och det händer över hela världen i varenda ett land som existerar på den här planet. När något sådant händer, då är religion inte till stor hjälp. Dom föräldrar av dom två oskyldiga mördade unga men, vårdar sin religiösa tro och det respekterar jag, men jag pratar om mitt liv och jag ser allt det på ett annat sätt. Religiösa ledare av alla existerande religioner har genom den hela mänsklighetens historia påstått hur folk borde be till Gud för att folks själ inte ska brinna i helvete när folk har dött. Att jag skriver den här blogg är inte normalt. Det här är onaturligt, men det är den brott som jag har blivit utsatt för, som har framkallat döden i min kropp och det är den döden som har drivit mig att skriva hittills och det är döden som driver mig även nu att jag ska skriva den här blogginlägg. Allt det här, alla dom här ord är drivna ur mig med tvång och nu har jag nått slutskede i mitt liv. Jag har levt hela mitt liv i hopp på bättre framtid, men jag har blivit led på sidovägar, mot min egen vilja och utan att jag själv kunde påverka något. Jag visste inte att mitt liv ska sluta så här. Jag trodde på det värld som vi alla har blivit lurade att vi ska tro på, från den första dag vi alla har fåtts och fram till den senaste årtionde innan jag blev dödligt skadad. Jag trodde att om man begår inget brott och om man inte skadar eller dödar någon annan människa att man är då bra medborgare, att man har en ren själ eller medvetande och att man är trygg och säker i samhälle. Jag har aldrig velat skada någon. Det enda som jag har velat, är att få leva ett normalt liv, efter som jag nu väl existerar. Som barn har jag trott på allt som folk säger. Att folk ler åt mig, har jag alltid förväxlat med att folk älskar mig, medan när någon slå mig då

172

betyder det att den hatar mig. Det var all min vetskap om människor, religioner och världen. Men vad det är för värld jag har upptäckt? Varför måste jag dö bara så där, utan att mitt liv har något värde och utan att den betyder något? I en viss tid som barn har jag känt mig smart. Jag hörde om folk som mår psykiskt dåligt. Jag förstod inte ens, vad psykiskt lidande är för något. Jag undrade om, hur kan folk må psykiskt dåligt? Jag var mycket pratsam som alla barn. Så Jag tänkte att jag skulle kunna bli psykolog i framtiden efter som jag har så lett att prata, så att jag kan hjälpa sådant folk. Jag trodde att psykolog finns just för att verkligen hjälpa folk och min önska att hjälpa var ärlig. Det var bara barns drömmar. I den lögnen har jag trott på genom mitt hela liv, fram tills den moment jag blev dödligt skadad genom den elektriska förintelsen och då rasade hela min Föreställning av världen vi lever i. Då kan ni förstå hur mäktig och hur bra den världens mediapropaganda är, i att övertyga världens civila befolkning i en falsk bild av världen, som en underbar plats att leva på med sina barn, med frihet och mänskliga rättigheter. Men som ni ser, psykiatrins slutgiltiga hjälp slutar i folks död med förstörd kropp, förstörd hjärna och totalt utplånad personliga identitet och till slut i kropps förruttnelse och då dör man. Psykiatrin gör folk galna och förståndshandikappade innan folk har hunnit att dö. Att lyssna på monster som är psykiatrer och psykologer (pizde) här i Sverige på TV, radio och internet är exakt identisk sak att lyssna på monster som är psykiatrer och psykologer ur min egen Bosnjak folk i Bosnien. Även serbiska och kroatiska psykiatrer och psykologer pratar samma sak som betyder att även dom är likvärdiga monster. Alla världens Psykiatrer och Psykologer mördar fullt medvetet och avsiktligt folk både vuxna, unga och barn utan några skuldkänslor och utan något samvete, genom sin roll av teaterförestelning, som en del av den statliga system. Alla dom tillsammans mördar var sitt eget folk. Så, när ni hör prata, dom manliga och kvinnliga monster (pizde) som pratar för er om hur ni ska undvika stress, enligt den påstås avancerade utbildning och påstås erfarenhet, som dom har fåt om psykisk sjukdom genom sitt yrke, så ska ni veta att dom är större monster än dom som har mördat folk i krig och olika förintelseläger. Den döden som dom kommer ge er, om ni blir lurade igenom den elektriska förintelsen som är regerings verktyg att leda folk i inlåsning i psykiatrin och i döden, är en värre sätt att dö på, än om man hade blivit skjuten med et vapen, knivhuggen med en kniv, förutsatt att den skadade har överlevt sina skador. Kroppen kan läka sådana skador, medan kroppen läker inte ens elektriska skador. Den lidande som elektriska skador framkallar, är den helvete som religiösa präster ljuger för folk om att folk kommer lida och brinna i helvete när folk har dött. Alla existerande världens Psykiatrer och Psykologer, förtjänar att deras båda armar ska amputeras, så att dom aldrig i sitt liv kan någonsin döda vuxna, unga och barn med elektrisk ström på över 400 volt. Den helvete har funnits i den här levande värld hela tiden. Grejen är bara den att världens makt och rika eliten tillsammans med religioner och religiösa ledare har dolt den så väldigt bra, så att folk aldrig ska få veta om att den existerar bland oss vanligt folk i samhället. Om du har blivit skadad av dom trojan elektriska apparater, då kommer Gud inte hjälpa dig. Med hjälp av religion, har politiker övertygat folk i en fantasivärld, där fiktiv karaktär Djävul pratar till folk och på så sätt leder folk på fel väg i livet. Men den som pratar till folk och som leder folk i självmord är en Gud, som vi vanligt folk oavsett ras och religion kallar för vår regering. Det är vår egen regering, som torterar folk genom polisen med Psykotroniska vapen. Om du upplever påverkan av Psykotroniska vapen, då är det som att man hör Gud. Psykotroniska vapen är massförstörelsevapen av världens civila befolkning. Alla världens religiösa ledare som tillhör alla existerande religioner, pratar till miljarder människor en och samma sak. Dom leder sitt folk som en herde som leder sina får och det är exakt så dom presenterar sig, om jag har nu inte fel. Alla dom utger sig att dom leder folk på rett väg i livet. Även mainstreammedia i dom flesta länder på den här planet och speciellt i länder med mer religiös befolkning, som till exempel mitt hemland Bosnien, sänder i TV hur religiösa ledare har lett ungdomar som ber till Gud på rett väg i livet. Dessutom har jag set video på en präst ur mitt folk säga att folk ska gå ut och rensa och klippa överväxta grenar längs vägen och då har folk gjort något bra för sin själ (Duhovno Nadahnuce) Andlig inspiration och för samhälle. Han har sina följare som lyssnar på honom som den vise smarta man. Allt det

173

sänds i bosnjak olika TV program. Identisk sak propageras i serbisk och Kroatisk mainstreammedia propaganda fast på deras religiösa sätt åt deras eget folk. Om folk gör den andliga gest, med att rensa ogräs längst vägen, då har folk närmats sig till Gud och tack vare detta kommer dom inte brinna i helvete. Han pratar om ogräs som ska rensas och som har inget att göra med politik och politiker. Han blandar sig inte i politiks sätt att kontrollera folk och att mörda folk som ska mördas helt lagligt. Det är vad religiösa ledare vill att folk ska bara få se. Medan han pratar om ogräs, unga har mobiltelefoner i vilka världens regeringar påtvingar olika reklam på döds fällor framför ögon på dom unga. Dom dödsfällor är kamouflerade som något ofarligt och om ungdomar går i den dödsfälla då kommer dom att dö. Då har dom gåt på fel väg i livet permanent och ogräs kommer bli det sista som dom kommer tänka på. Medan dom dör, så saknar dom värde för den här religiösa präst, på grund av att dom har tagit felbeslut i sitt liv och om dom dör, då är det deras egen fel. Religiöst skitsank om ogräs, är lämplig för alla bosnjak medier att publicera i medier, medan det brott som vi alla människor på den här planet är utsatta för genom den elektriska förintelsen, är inte lämplig att publicera i medier, som i tillexempel en av dom alla statliga kriminella verktygs mediapropaganda Dnevni Avaz, så att vanligt folk inte blir medvetna om att den existerar för att även dom ska kunna bli mördade senare i livet. Om ni har lett dom ungdomar på rett väg i livet, hur länge den reta vägen kommer att vara? Dom ungdomar kommer vara på rett väg i livet, tills den moment dom har gått i döden på grund av någon av dom alla förintelsesystem. När dom blir döende, då kommer dom få mental chock på grund av alla statliga lögner om samhället och då kommer dom inse om vad statliga system är för något. Politiker hetsar och distraherar folk på många olika sätt. Dom använder religion för att ta kontroll över folks tro, beteende och folks handlingar. Dom mobiliserar våra naturliga mänskliga egenskaper som evolutionen har get oss naturligt som är kärlek och hat, så att våra politiker kan få vår blinda förtroende för dom och att vi ska samtidigt se den andra folk som en fara för oss och våra barn men inte våra politiker. Om dina egna politiker dödar dig genom den statliga system, vem är det då som är fiende? Den fara existerar på grund av att alla existerande politiker på den här planet genom den mänskliga historien har reklamerat religioner som vår viktigaste religiösa och nationella identitet, som förenar os som folkgrupp, medan mänskligt liv aldrig har betytt något. För världens makt och rika eliten det viktiga är historien, historiska monument, byggnader där folk bär till gud, medan mänskligt liv och rett att få leva, nämns inte någonstans. Till synes har dom även den bedrägeriord mänskliga rättigheter, som lurar folk att folk inte kommer bli mördade genom statliga system. Vi vanligt folk oavsett ras och religion, vi som folk, vi och vår religiösa och nationella identitet är ett stort bedrägeri och vi som en och samma folk är en ren lögn och samma sak gäller för hela världen. Om våra regeringar dödar oss lagligt, då existerar vi inte som folk. Att visa historiska monument har blivit sprängda i krig, kallar dom för brott mot mänsklighet, medan att vi alla vanliga människor mördas tillsammans med våra barn lagligt genom statliga system, är inte brott mot mänsklighet. Det är inte ens brott. Vad mig beträffar, i och med att jag kommer att dö snart, så kan ni spränga i små bitar alla historiska monument. Slå sönder, hela jävla mänsklighetens historia och utplåna även alla existerande religioner för vi lever i en lögn. Ni ska veta en sak. Attack på världens makt och rika eliten är inte attack på vanligt folk. Vem bryr sig om världens makt och rika eliten blir mördade av höger extremister, vanligt folk, kriminella, muslimska terrorister eller vilka som helst terrorister på den här planet. Vår enda armé som vi vanligt folk har, är just vi vanligt folk och dom som jag har nämnt nu.  Det är vad världens makt och rika eliten förtjänar, på grund av att världens makt och rika eliten tillsammans mördar oss vanligt folk på industriell skala, helt lagligt och det är dom som begår dom värsta brott på oss. Historien har delat oss vanligt folk på etniska grupper med olika religioner och vi tror på att vi tillsammans med våra politiker, som är makten och den hela statliga system, tillsammans med den rika eliten, är en och samma folk. Vi vanligt folk på den här planet tror att vi vanligt folk med olika religionstillhörighet, är olika etniska folkgrupper. Men i verklighet, världens makt och rika eliten tillsammans är en etnisk folkgrupp, medan vi vanligt folk med olika religiösa tillhörighet, är den andra etnisk

174

folkgrupp. Vett ni vad världens makt och rika eliten förtjänar tillsammans? Världens makt och rika eliten som etnisk folkgrupp, förtjänar att dom ska bli alla mördade i en etnisk rensning av varje sitt eget folk. Vem är det som är en fiende? om vår egen regering dödar oss vanligt folk lagligt och sen ljuger dom och bortförklarar mord på oss under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Religioner handlar om den moment då folk har fötts och den moment då folk dör. Att folks själ eller medvetande kan förintas medan folk fortfarande lever, har det aldrig otalats et ord om. Vad finns det mer som är gudomligt än folks liv som blir släckt och när folks själ släcks innan folk har hunnit att dö. Vad betyder religion när en religiös ur samma religion tillhörighet dödar dig och din familj. Dom som dödar dig och din familj, är dom alla dina olika politiska partier som tillsammans dödar dig och dina barn genom statliga system. Som folkgrupp betyder våra liv något, medan som ni ser politiker dödar oss individuellt på industriell skala som betyder att om en medborgares liv kan bli släckt genom statliga system och det genom att utsätta folk för brott, då betyder det att vi som folk, saknar betydelse och värde. Våra liv har inget värde. Om en medborgare blir mördad, då betyder det att hela folk mördas på samma sätt och det är exakt vad som har pågått genom den hela mänsklighetens historia. Att i muslim länder folk halshuggs offentligt även nu under påstående av döds straff under religionens namn, är bara skillnad i omfattning av diktator över civil befolkning gentemot diktator i demokratiska system. I kommunistiska länder, döds straffmetod verkställs genom att folk skjuts av regering. I den största påstås demokratiska land USA avrättas folk genom gift injektion, men utöver det får folk välja att bli skjutna till döds eller att dö genom det värsta tänkbara döds straffmetod elektriska stolen. Där med är allt skytsnack om USA som demokratiskt land släckt. Däremot Europa presenterar sig som den mest civiliserade del av världen som har avskaffat dödstraff. Väl, så civiliserade är dom inte. Om dom hade varit så civiliserade då hade jag inte skrivit den här bloggen nu. Även Europa verkställer dödsstraff på helt oskyldigt folk vuxna, unga och barn genom elektrisk förintelse. Det handlar om samma sak. Över hela planet handlar det om en och samma sak. Skräm folket till tystnad och lydnad av makt och rika eliten, genom att utöva våld och rädsla på befolkningen. Sälj till folket falska fullständigt lögnaktiga propaganda, om maktens kärlek åt varje sitt folk genom religion, så att folket tror på att makt och rika eliten bryr sig om folk, på grund av att dom tillhör samma religion som dom avgudar och det reklamerar makt och rika eliten i mainstreammedia, så att hela världens befolkning ser på hur lojala och hur mycket dom ber till denna samma Gud. Politiker i länder där folk tack vare religion har blivit mer hjärntvättade, uttalar sig i medier att dom inte är rädda för någon. Dom säger att dom är bara rädda för en enda och folk vet direkt att dom pratar om Gud. Det är tillräckligt for folket att folket ska tro på dom, efter som dom ber till samma Gud. Det här är som regel och det används som hjärntvätt av civil befolkning över hela planet, oavsett vilken religion det må handla om, så är det på detta sätt folk luras i falsk trygghetskänsla, medan det samma folket mördas tillsammans med sina barn i civil samhälle och det helt lagligt. Jag har frågat mig själv genom hela mitt liv, varför är alla världens politiker alltid konservativa oavsett vilket politiskt parti dom må tillhöra? Men genom det här brott som jag har blivit utsatt för och det om hur jag har blivit behandlad av svenska samhället och övriga världen, som döende har alla pussel fallit på plats. Jag ser bukstavligens sanningen om hela mänsklighet från början då civil samhälle blev skapad och fram tills nu. Det är inte bara jag som har insett sanningen. Varenda människa på den här planet som har blivit utsatt för regerings övergrep som slutar i deras död, har insett sanningen om vad världens makt och rika eliten är för något. Det är en och samma agenda som makt och rika eliten har haft hela tiden genom den mänskliga historien gentemot oss vanligt folk. Det har handlat hela tiden om en och samma sak. Det handlar inte om konflikt mellan religioner. Det handlar inte om olika raser av människor. Det handlar om makt och rika eliten på en sida, där dom och deras barn har rättighet att leva efter som dom har makt och dom har alla vapen i sina händer. Det handlar om oss vanligt folk och våra barn, som dom mördar bara för att vi upptar plats på den här planet. Det är inte hållbart för överlevnad av mänsklighet som ras, att planetens naturresurser ska slösas bara så där. Vi människor är för många på den här planet och

175

världens makt och rika eliten, har hela tiden arbetat på att sänka världens population ner genom smittsamma sjukdomar, genom pandemier, genom elektrisk förintelse, förintelse genom vården och så vidare. Genom politik, använder politiker sig av uppfunnen bedrägeritrojan ord påstående mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter medan genom religion använder dom sig av uppdiktad livsfara karaktär som kallas för Djävul, som påstås leder oss vanligt folk på fel väg i våra liv. Världens makt och rika eliten, uttalar inte ett enda ord om att den Djävul som pratar till oss vanligt folk i våra huvud genom V2K injicerade röster i folks huvudet, är i själva verket regering som genom teknologi som polisen använder sig av, torterar folk till döds och på så sätt driver dom folk till att folk ska begå självmord, att folk ska döda varandra för att folk sak bli inlåsta i antigen i fängelse eller i mental sjukhus, där regering verkställer döds straff på folk genom ECT chock. Det är inte Djävul som leder oss vanligt folk och våra barn i döden, för det existerar ingen Djävul och har aldrig existerat heller. Det är våra alla existerande makthavare och den rika eliten som leder oss i döden på många olika sätt samtidigt. Genom V2K injicerade röster i huvudet påverkar regering direkt beslut och handlingar som folk tar i sina liv, på så sätt att folk begår fel efter fel på grund av förstört kropp, förstörd hjärna, förstört psyke, pågående utplåning av personliga identitet som individ genom elektriska skador och den tortyr i årtionde med Psykotyroniska vapen. Hela familjer splittras och leds in i döden genom den psykologiska krigsföringen. Världens regeringar genom polisen med Psykotroniska vapen injicerar i folks mentala sinnen, giftiga budskap och deras budskap är instruktioner till folks självförstörelsehandlingar och det finns ingen människa på den här planet som är immun mot polisens röster som man hör med tvång i över tjugotal år och till och till och med i sitt hela liv. Genom religion, världens makt och rika eliten, har gett folk religiös och nationell identitet som förhindrar folk att tänka kritiskt ​och självständigt. Religiösa och nationella identitet är mäktig psykologisk manipulerings verktyg, som drar hela folk rätt in under kontroll av dom egna politiker, som pratar om allt det fina och positiva, men bara inte om att folk mördas helt lagligt av dom samma politiker som tillhör olika politiska partier. Jag pratar inte om ett enda folk. Det här är standard för alla existerande regeringar på den här planet. Världens makt och rika eliten genom religion, ger folk något som folk ska avguda och något som ska ge folk falsk tröst. Man kan egna sitt liv åt många olika intressen. Man kan egna sitt liv åt religion, satanism, höger extremism, vänster extremism, terrorism, kriminalitet, man kan egna sitt liv åt att vara vilseled god medborgare, som begår aldrig något brott, medan världens makt och rika eliten begår genocid, brott mot mänsklighet på hela världens vanliga folk. Man kan egna sitt liv åt musik, träning, mode, miljö aktivism och åt oändliga olika hobby intresse, men allt detta är produkt av hela världens dödliga media propaganda, som har influerat och lett folk i dom tagna folks livs beslut, från barns ålder och fram tills nu. Hela världens existerande medier av alla sorter fungerar som en och samma system av hjärntvätt av hela världens civila befolkning. Folk lever sitt liv efter reklam och mediapropaganda påverkan. Medan folk ägnar sitt liv åt sitt hobbyintresse, blir folk omedvetna att folk luras i döden genom den övriga hav av vilseledande dödliga media propaganda, som har serverat dödligt falska lögn information om forskning, dödlig falsk lögn information om teknologiska framsteg, dödlig falsk lögn information om vården, dödlig falsk lögn information om läkemedels industri, dödligt falsk lögn om regerings polis övervakning av hela världens civila befolkning, falsk lögn information om ekonomisk marknad och olika regerings bedrägerier som lurar folk i att folk förlorar pengar. Allt det tillsammans lurar och vilseleder hela världens vanliga civila befolkning i falsk bild av verklighet för att vanligt folk ska kunna bli leda i döden, fattigdom och problem i livet, som skapar nya problem och allt det tillsammans får folk att folk försvinner ur samhället och den levande värld. Världens makt och rika eliten likviderar vanligt folk på många olika sätt samtidigt, medan dom lurar folk i en bild av underbar värld för att folk inte ska förvänta sig att bli mördad av sin egen regering. Det är bara under ett villkor, civil befolkning kan mördas utan att civil befolkning reagerar och gör motstånd mot makt och rika eliten. Det är bara under villkor, där Civilbefolkning är omedveten av livsfara, som världens makt och rika eliten kan helt ostört förinta och döda

176

vanligt folk både vuxna, unga och barn. Tack vare alla lögner som medier har serverat åt varje sitt folk oavsett vilken land det må handla om nu, världens regeringar uppnår att få folk på sin sida, dom får folks förtroende, dom övertygar folk i att folk ska offra sitt liv i krig som dom har startat, medan dom samtidigt dödar folk som dom vill döda ur den egna folk och det är den hemlighet som världens vanliga folk inte ser och som världens makt och rika eliten har dolt för varje sitt eget folk. All den oviktiga värdelösa information som folk har fåt i sin mentala sinnen genom sitt hela liv, är just för den anledning, att folk inte ska veta att det inte handlar om ras och religion, utan att det handlar om världens makt och rika eliten som mördar varje sitt eget folk och att världens makt och rika eliten tillsammans mördar hela världens civila befolkning helt lagligt under falska påstående. Det som folk är inte medvetna om, är att folk tror att dom är inte hjärntvättade, medan i själva verket dom är hjärntvättade, lurade, manipulerade, vilseleda och den livslånga media manipulering media propaganda av hela världens medier tillsammans, slutar i att folks liv slutar i katastrof, där hela familjer mördas på avancerad sätt och det av alla existerande världens regeringar tillsammans på varje sitt folk och det på samma sätt, för även dom alla tillsammans fungerar som en och samma system, på grund av att dom alla driver en ständigt pågående krig mot varje sitt eget folk. Hela världens vanliga folk tillsammans individuellt, leds i katastrofala livs beslut som slutar i folks död, på tusen olika sätt. Mord och självmord som folk begår nu, är produkt av världens makt och rika elitens livslånga mediapropaganda hjärntvätt som har format folk som individer från den dag då folk har fötts och fram tills nu. Det är världens medier, som har genom den livslånga mediapropaganda manipulering och vilseledning, byggt av oss vanligt folk mentalt efterblivna bedövade individer, för att vi inte ska se vad som döljer sig bakom religioner och des folks nationella identitet, vad som döljer si bakom miljoner av falska fullständigt lögnaktiga oviktiga fakta, som har serverats åt världens vanliga civila befolkningen genom medier, internet, radio, olika TV program, genom Filmindustri, genom påstående av forskning, teknologiska framsteg, vården och om precis allt i samhället. All den falska värdelösa oviktiga information är serverad åt oss vanligt folk på den här planet, för att vi ska vårda band åt våra egna regeringar med samma religiösa tillhörighet, för att vi inte ska se att vi vanligt folk, hela familjer mördas först av vår egen regering och vår egen rika elit och sen genom vår påstås viktiga religiösa och nationella identitet, och tack vare detta får dom oss till att vi vanligt folk som tillhör olika religioner ska hata varandra. Dessutom startar dom krig så att vi även dödar varandra, medan vår förtroende genom den krig växer för parasiter som vi kallar för våra politiker och våra religiösa ledare. Det här gäller för alla regeringar på den här planet. All den världens makt och rika elitens mediapropaganda, som vi vanligt folk tror är nyheter, är i själva verket pågående brott som begås på oss vanligt folk, som bara döljer det massmord på civil befolkning världen över och folk kan egna sitt liv åt allt detta bara så länge folk är inte dödligt skadade genom någon av dom alla förintelsesystem. Vad är religion? Religion är lagar och regler som folk ska följa så att det passar åt politiker för att dom ska kunna kontrollera beteende och handlingar av det egna folket och som kan inte ha någon förankring i det verkliga livet. Antigen tror du på det eller inte. Om du tror på det, då kommer du inte ifrågasätta makten, på grund av att religion har redan övertygat folk i tro på att folk lever i en rättvis värld, där politiker som tillhör samma religion delar dom samma värderingar på kollektiv gemenskap som folkgrupp full av humanism, medmänsklighet, kärlek och så vidare. Men i verklighet det som folk inte ser, är att politiker har inget problem med att döda det samma folk unga, vuxna och barn. Det som jag ser i världen, är at makt och rika eliten på hela planet hetsar upp var sitt folk genom religion och nationalism och även rasism, till att folk ska ha den ständiga känsla att folkets religion, folkets nationella identitet, folkets rättigheter som folk är hotade. Delvis stämmer det och det är exakt så. Men varför dom inte pratar till sitt folk om olika förintelsesystem som tar livet av den egna folk, om dom älskar sitt folk så mycket nu. Folks nationella identitet är viktig, medan folks död orsakade genom regerings brottslighet är inte viktiga. Makt och rika eliten får det att se ut som att folkets existens är hotad, att folk ska gå under och sluta att existera om deras religiösa politiska ledning med deras höga moral om rett och fel, ska inte förbli som den rådande

177

politiska makt ledningen. Hela folket kommer förvinna utan religiösa präster och religiösa konservativa politiker, som har fått röster av folk, bara tack vare att dom tillhör samma religion. Politiker behöver inte prestera politiskt. Det enda som dom behöver göra, är att spela på folks känslor och att hetsa upp folks känslor genom religion och nationalism, som dom själva kallar inte för nationalism, medan den andra folkets politiker med den andra religion är dom nationalister. Folk tror på att politiker har moral. Tack vare den kollektiva gemenskapen med politiker genom religion och nationella identitet. folk tro på dom helt blint, medan politiker har blivit miljardärer på pengar som tillhör egentligen det vanliga folket. Även dom politiker som har inte använt sig av korruption, är exakt lika stora kriminella monster och regerings maffia, på grund av att även dom medverkar i elektrisk förintelse och övriga förintelsesystem metoder implementerade i den statliga system, genom sin eviga media tystnat om att den existerar i det verkliga livet. Om politiker hade varit så reda för att gud straffar folk och därmed dom själva för deras synder, då hade dom inte mördat vanligt folk på industriell skala. Jag tror på att dom i verklighet inte ens tror på att Gud existerar. Dom kan påstå att dom tror på gud så mycket dom vill, men jag säger er att dom ljuger för oss alla vanliga folk på den här planet om allt. Politiker använder religion som psykologisk manipulerings verktyg, som är inget annat än et vapen som används mot det egna folket, för att dom ska vina politiska poänger bland folket, för att dom ska bli valda i ytterligare ett mandat i regeringen och parlament. Folk reagerar häftigt när folk hör i medier fall om en vanlig människa som har begått brott. Då blir den människan offentligt demoniserad och media lynchad och så vidare. Men folk är små lugna kaniner, när dom hör om korruption inom politik där miljarder har försvunnit. Det är vad politiker har programmerat oss vanligt folk till. Att dom stjäler folkets pengar är folkets minsta problem. Som ni ser dom även mördar oss och våra barn helt lagligt. Jag säger till er att om politiker hade varit rädda för Gud så som dom påstår, då hade dom inte mördat oss vanligt folk som boskap djur. Världens makt och rika eliten utger sig för att vi som folkgrupp betyder något för dom, medan individer ur den samma folkgrupp skadas till döds och efter som det handlar bara om individer eller det som vi har blivit lurade i att vi ska tro enstaka fal, då bryr vi oss inte som folkgrupp om dom individer, efter som det har hänt barra dom, medan det inte har hänt oss själva, ännu. Om livet på individer betyder inget för världens makt och rika eliten, då betyder livet av oss alla som folkgrupp inget för dom häller. Det handlar inte om mord på enstaka individer ur det vanliga folket. Det är regerings mediacensor som lurar oss vanligt folk i att vi ska tro på att det handlar om enstaka fal. Dom mördar oss alla genom olika förintelsesystem metoder och det på industriell skala, men den informationen håller makt och rika eliten hemlig för oss, så att dom kan fortsatta mörda oss och våra barn, en efter en även i framtiden. Det här gäller som regel i Muslim länder, i Kristna ortodoxa länder, i Kristna Katolska länder, i Kristna Protestantiska länder, i Buddist länder, i Hindu Iländer i Judisk land som Israel och så vidare gäller det för hela planet. Även för israelisk och Palestinsk makt och rika eliten finns det Judar och Palestinier som borde dö och det är genom den elektriska förintelsen. Om det finns någon på den här planet som tror att jag ljuger om att det elektriska förintelse är genocid likvärdigt med förintelse av civil befolkning i Auschwitz, då är det lättast att avslöja mig om jag ljuger eller om jag inte pratar sanningen. Var så god, testa någon av dom alla elektriska apparater oavsett hur dom ser ut och oavsett hur liten elektrisk spänning det må handla om. Världens regeringar bryr sig om er och era barn eller hur? Dom skulle aldrig skada er. Om det är så, testa det så får ni veta om jag ljuger eller om jag pratar sanningen. V tar något ännu mer uppenbart. Vården bryr sig om er och era barn. Ni tror att dom aldrig skulle döda er. Det är absurd att ens tänka en sådan tanke. Om det är absurd och om minna ord är paranoida och konspiration teori, gå då till nervklinik och låt dom skanna ert nervsystem med elektrisk ström på extremt låg elektrisk spänning i en och halv timme genom Neurografi och Miografi, som är exakt ett och samma sak med bara olika bedrägeri påstående. Då kommer ni inse att ni kommer att dö i lidande från helvete på samma sätt som jag dör på nu. Ni har förtroende för vården och även jag har haft förtroende för vården. Om ni har smärta i kroppen så kan ni skanna era skadade nervsystem med

178

Neurografi undersökningen på smärt och nervklinik. Vi få se om vad som kommer att hända med er efter den undersökningen. Om ni kommer döende efter den undersökningen, då har ni fått alla bevis i världen att regering avsiktligt mördar civil befolkning genom vården och då kommer alla pussel fala på plats på den insikt som ni kommer fram till, att det är världens makt och rika eliten som dödar varje sitt eget folk helt lagligt, utan att dom själva blir någonsin skyldiga för mord på sitt eget folk. Det som jag avslöjar handlar om att makt och rika eliten mördar folk som har inte begått något brott, helt oskyldigt folk vuxna, unga och barn. Jag har sett musiker, som skojar med folk som får ECT chocker och det får dom se ut som att det är något roligt, medan dom har ingen aning om med vad dom skojar med. Men där har jag fel, för dom viste hela tiden den sanningen som jag vet nu och dom har aldrig velat dela sin kunskap med övriga medmänniskor om hur folk mördas lagligt av statliga system genom Psykiatrin. Han vill att folk ska köpa hans musik, medan han samtidigt skojar med den samma folk som kan sluta i samma situation senare i livet. Hans musikvideo är reklam av psykiatrin. Han är påstås normal populär människa som har troligen haft en trygg barndom och det är den någorlunda tryga barndom, han kan tacka till för att han är normal nu, medan mördade folk av regering genom Psykiatrin är galet folk som vet inget. Dom har blivit galna bara så där utan någon logisk anledning. Folk föreställer sig att dom är födda så galna. Fördomar är världens regeringars vapen som förblindar avsiktligt civila befolkningens ögon. Dom förlöjligar offer som är vanligt folk, medan dom glorifierar simpla statliga kriminella monster, fascister och genocidförbrytare som är makt och rika eliten och som begår det gräsliga brott genom psykiatrin tillsammans med hela vården, mot oss vanligt folk och våra barn. Dom är inte medvetna att deras barn kan fiskas in i den elektriska förintelse senare i livet när dom blir vuxna. Alla musiker, alla filmskådespelare, alla påstås viktiga forskare, alla offentliga kända och populära personligheter skulle bara med en enda kommentar framför TV kameror sätta stop för det bedrövliga elektriska genocid genom att säga framför kameror. Folk om ni kopplar dom elektroder på är kropp oavsett hur liten elektrisk spänning det må vara, så kommer ni att dö. Men ingen av dom har uttalat et enda ord någonsin. Därmed även dom all tillsammans medvetet och avsiktligt medverkar i den genocid på civil befolkning världen över med sin passivitet och tystnad. Att hålla tyst om att världens civila befolkning mördas, medan dom reklamerar dom alla olika förintelse som vård, forskning, teknologiska framsteg, är medveten avsiktlig medverkan i den genociden tillsammans med världens regeringar. Det är så det genocid på världens civila befolkning begås och det är bara tack vare världens makt och rika elitens media tystnad, den är möjlig. Filmindustri i stället reklamerar det elektriska förintelse genom varenda jävla film, där dom använder alla möjliga elektrochockbedövning pistoler, där dom går ur denna chock starkare som hjältar och vinare. Men den ondskan slutar inte på det. När jag bläddrade genom filmer som jag ska hyra ut, så kolade jag på reklamvideo klipp för varje film. Det kom en tecknad film där filmkaraktär fick elektrisk chock av elektrisk bedövning pistol eller något liknande och det strålar atmosfär av lycka, glädje, skratt om hur roligt allt det är för små barn att tita på. Det är det ultimata ondskan som förbereder våra egna små barn för vårt barnets stora döds katastrofala händelse i livet, där barn suggestivt stimuleras att testa det elektriska förintelse, för att se hur roligt det är att få elektrisk ström i kroppen. Det är Hollywoodfilmer jag har kolat på och det är så Hollywoodfilm industri lurar vita amerikaner barn, unga och vuxna i döden och det är så amerikansk vita befolkningen mördas på industriell skala som boskap slakt djur och samma sak gäller för hela planet. Om vita amerikanska befolkning mördas helt lagligt, då även alla andra raser i Amerika mördas på samma sätt. Vita amerikaner älskar och avgudar sina vita skådespelare. Svarta älskar och avgudar sina svarta skådespelare och så är det med andra skådespelare som tillhör andra raser. Men det som folk inte vet om, är att vita skådespelare mördar vita amerikaner vuxna, unga och barn genom dödligt filmreklam på olika förintelsesystem i samhälle, som presenteras åt folk som något ofarligt och något som folk har nytta av, medan det är döden själv. Svarta lurar sin svarta vanliga folk vuxna, unga och barn i döden och samma sak gör skådespelare som tillhör alla andra raser och religioner. Alla dom tillsammans är makt och rika eliten, som dödar oss

179

vanligt folk helt lagligt. Även alla andra existerande skådespelare världen över, gör exakt samma sak. Alla dom tillsammans är en och samma sak. Dom alla tillsammans är ett kugghjul i statliga system som är en del av världens makt och rika eliten som mördar oss vanligt folk och våra barn. Hollywoodfilm industri leder sitt eget folk i döden och sen leder dom även våra egna barn och oss vuxna på hela planet. Jävla avskum, ni har själva barn. Hur kan ni medvetet avsiktligt medverka i någon sådan reklam på genocid genom elektrisk förintelse. Vilket budskap skickar ni till barn i ert land och till barn över hela planet. Det är ni som leder miljoner på ett enda år av alla vuxna, unga och barn på den här planet in i döden, medan ni som filmkaraktär skryter om hur ni räddar folk, räddar barn, räddar regnskog, räddar planet, räddar världen och om hur ni bryr er om klimatförändringar. Ni utger er vara humanitära idioter, som skänker pengar till fattiga barn, så att ni kan samla mer beundrare som ska betala för att se på er FILM, som ni använder för att fiska vanligt folk och dom samma barn åt världens regeringar in i läkemedelsindustri drogkarteller genom elektriska skador, in i inlåsning i psykiatrin och in i döden. Ni fiskar fattigt folk som har inget, så att dom ska förlora även det mest värdefulla som dom har och det är sin kropp, sin fysiska och sin mentala hälsa. Men det stannar inte bara på detta utan det innebär automatisk döden. Genom era Filmer reklamerar ni mediciner för ADHD till barn och unga som något positivt så att föräldrar världen över suggestivt ska acceptera att förgifta sina egna barn med mediciner som är inget annat än straff som ingår i regerings förintelsesystem av civil befolkning. Inte omedelbart men på lång sikt blir dom barn även narkotikaberoende och det leder det barn i drogmissbruk som slutar i barns ruinerad liv. I en annan Filmserie The 100, har Hollywood Filmindustri gjort en verkligen underhållande serie och på slutet för att mänsklighet inte ska bli utplånad för alltid, så valde folk att sluta kriga mot varandra, när dom blev satta mot vägen från en överlägsen civilisation som har uppstigit till högre nivå av existens från det kroppsliga livet, säger vi. Film är bara Film, men apparater som ger folk dödlig elektrisk chock är ingen fantasi. Filmindustri världen över bokstavligen reklamerar dödliga elektriska apparater som något helt ofarligt. I den filmserien vill Hollywood industri visa på hur mycket den kvinnliga krigarhjälten bryr sig om en flicka. Hon har satt runt hennes hals ett elektriskt halsband som kan avge elektrisk chock och när den flicka vill gå ut i strid, då har den kvinnliga hjälten gett flickan elektrisk chock med en fjärrkontroll. Den flicka blev bedövad och stoppad från at gå ut i strid. Då frågade flicka sin kvinnliga hjälte, som älskar henne och som bryr sig så mycket om att rädda flickans liv, varför har du gjort det mot mig? Det är en perfekt fråga som flicka borde ställa till sin hjälte i det verkliga livet och hjälte svarade med att hon bryr sig så mycket om henne att hon har räddat hennes liv med den ofarliga elektriska chocken. I det verkliga livet, har hon just tagit livet av den flicka. Inte ens den Gud som flicka tror på, kan rädda henne från döden när hon väl är skadad av den trojanbedrägeri elektriska döds fälla. Ungdomar världen över genom sådana filmbedrägeri dödliga reklam, blir lurade i tro på att dödliga elektriska trojan apparater är ofarliga. Den enda minsta elektriska chock, skulle halshugga den flicka till döds. Genom era filmer föreställer ni folk som håller på att dö i Morgellons parasitsjukdom som en villfarelse inbillat psykisk sjukdom. Ni sprider regerings mediapropaganda om att Morgellons parasit smita är inbillat psykisk sjukdom. Jag hade den korta filmvideosekvensen av deras beskrivning på hur inbillat Morgellons sjukdom parasiter ser ut i film och i deras Film lögnmedia propaganda ser Morgellons mikroskopiska parasittrådar, ut som upp till 5 centimeter stora maskar som förflyttar sig snabbt under huden, men av någon konstig anledning, har den video försvunnit och jag kan inte hitta den nu för att jag ska visa er den. Ni presenterar suggestivt genom era Filmer förmåga att läsa andra folks tankar som fantasisuperkrafter, medan i verkliga livet är det exakt vad som regering klarar att göra mot folk genom Psykotroniska vapen. Det har dom gjort hela tiden mot hela världens befolkning i dom senaste 70 år. Regeringar just läser folks tankar genom Psykotroniska vapen och till och med driver folk in i döden på ett eller annat sätt genom den tortyren. Genom att ni presenterar det förmåga att läsa tankar som fantasi, så lurar ni vanligt folk på hela planet i falsk känsla av trygghet så att folk aldrig får inse sanningen om att världens regeringar manipulerar och leder hela världens civila befolkning

180

in i döden genom Psykotroniska vapen, även helt obemärkt, utan att folk är medvetna av detta. Ni presenterar elektriska chock apparater som något ofarligt och något som är rulligt, så att folk inte ska se livsfara när folk har gåt på den reklam och när dom håller dom elektriska apparater i sina händer, så att dom omedvetna fara, testar det elektriska nervgift på sig och då dör dom precis som jag. Ni reklamerar ECT chock som något helt ofarligt, medan det är den främsta metod världen över för verk ställning av dödsstraff på civil befolkning, under påstående av vård mot depression, så att världens regeringar inte blir skyldiga för massmord på var sin civila befolkning. Att se på den skräp Film Joker som fick Oscar, är bara en till regerings propaganda som vilseleder folk. Film är inte bara film. Film är som religion. Dom pratar inte så mycket men ändå påverkar dom civil befolkning genom att vilseleda folk från at folk ska inte kunna se sanningen och i båda fal slutar det med att hundratals miljoner människor har gåt i döden, genom mänsklighetens historia. Jag skulle inte nämna den Film men jag ser dom hjärntvättade riktade individer från Amerika, dela bild på Joker med sina påstås positiva budskap som höjer och stärker deras eget självförtroende. Vänta tills polisen skjuter er med Taser, så får vi se om det positiva verser kommer fungera för er i framtiden. Joker är en efterbliven Film karaktär. Joker är en mentalt efterbliven filmkaraktär. I detta Film, föreställs staten som hjälte som måste ta hand om misslyckade psykiskt sjuka individer i samhälle. Det blev påstås ekonomiska nedskärningen i finansiering genom Psykiatrin och då slutade Staten betala för medicinering med fina goda verksamma mediciner för psykisk sjukdom av den sjuka karaktär Joker och då fick han inte sin medicin för psykisk sjukdom. På grund av det, började han döda folk som skrattar åt honom. Här ser man hur bra och hur behövande psykiatrin är. Världens regeringar påstås ger folkvård genom Psykiatrin. Genom sådan regerings Filmmedia propaganda, vilseleds folk i tro på att regering inte vill ge folk, botemedel som är mediciner för psykisk sjukdom, så att folk ska ha den känsla att något viktigt tas från dom, att dom mediciner är något väldigt nyttigt och bra. Men världens regeringar vill att folk ska bli medicinerade med kemiskt framställda vapen som psykiatrin ger till folk. Dom mediciner är inte ens mediciner. Dom förstör fysiska och mentala hälsa vid mångårig medicinering. Ordna problem i livet och du blir botad. Dessutom inbillade han sig händelser med den kvinna som var grane till honom, där han trodde att han hade kärleksromans med henne, som visar sig på slutet at han har inbillat sig allt detta och dessutom dödade han henne på grund av sin psykiska sjukdom, som har inte blivit behandlad av amerikansk makt och rika eliten genom statliga systemgenocid verktyg Psykiatrin. Det typ av propaganda förmedlas genom filmer om och om igen och vad är värst civil befolkning världen över tar åt sig dom regerings suggestiva Film fantasifördomar, att det är så även i verkliga livet. Jag har gåt genom krig, jag har fåt mentalt sammanbrott och det har aldrig hänt mig. Det kan bara hända till folk som tar starka droger och som kan ha sådana vanföreställningar bara den tiden medan dom är drogpåverkade. Andra regerings mediapropaganda i den Film är att det blev upplopp på gator, där civil befolkning beter sig som galningar som bränner allt och deras idol är Joker. Statligt budskap i den film är, följ inte galningen, för då blir även ni galningar som stör den allmänna ordningen och freden. Fortsätt följa makt och rika eliten för då kommer ni bli säkra med era barn. Vem säger att folks uppror mot makt och rika eliten, måste sluta i att folk bränner alt framför sig. Varför dom inte gör en film där folk bränner makt och rika eliten med elektrochock apparater, så att makt och rika eliten blir lyckliga i alla sina dagar i sina liv. I en annan Film, två psykisk sjuka tvillingar, två sexuella predatorer torterar och våldtar kvinnor som dom har kidnappat som sexslavar. Dom två lyckas lura poliser om och om igen och dom lyckas mörda poliser en efter en. På så sätt suggestivt drivs civil befolkning att tycka synd om poliser, att älska poliser men att hata dom två kriminella galningar och att folk ska bara vilja att dom ska bli mördade på den mest smärtsamma sätt som det bara är möjligt. Det är så världens regeringar hetsar vanligt folk upp och riktar folks hat mot annat vanligt folk, under påstående av två psykiskt sjuka mördare, hatet som länkas direkt åt alla existerande olika kriminella på den här planet. Hatet riktas på vanligt folk, för att folk ska se fara bara i kriminella men aldrig i makt och rika eliten. Hatet riktas långt bort från världens makt och rika eliten, som mördar vanligt folk på

181

industriell skala. Världens makt och rika elitens, massmord på världens vanliga folk som dom begår nu i fredstid genom statliga system, är värre massaker på civil befolkning än krigsförbrytelser världen över genom den mänsklighetens historia. Dessutom har världens makt och rika eliten mördat mer vanliga folk över hela planet genom olika förintelsesystem som är implementerade i statliga system, än vad folk har dött genom första och andra världs krig. I det verkliga livet, är det just poliser som torterar vanligt folk genom Psykotroniska vapen, med fysisk och mental tortyr lidande, som övergår allt fantasi som folk kan föreställa sig. Men den värsta och den mest dödliga förintelsesystem på den här planet är elektrisk förintelse. Det är genom apparater på 9 volt, världens regeringar har mördat mer folk än vad det har folk dött i första och andra världs krig tillsammans, medan världens regeringar genom dom två videor mediapropaganda om psykiatrin, pratar om att psykiatrin har mördat mer folk än vad det folk har dött i andra världs krig. Det är med apparater på 9 volt, världens regeringar driver folk till galenskap, innan folk har hunnit att dö. Det är genom apparater på 9 volt, världens regeringar driver folk till att folk ska begå mord, självmord eller att folk ska bli mördade och det med tvång, på grund av att det är kroppsskada som driver folk till allt detta genom tortyr från helvete och dessutom skadat folk alltid dör på slutet på grund av kroppsskador. Den tortyr som elektriska skador framkallar, är oändligt många gånger värre, på grund av att man blir galen, innan man har hunnit att dö. Dom dödar folk genom Psykotroniska vapen. Det har aldrig hänt att poliser har blivit lurade på sådant sätt av brottslingar. Se på vad poliser gör mot riktade individer världen över. Det är identiska tortyrmetoder som begås på riktade individer på hela planet av alla världens regeringar och att det är riktade individer som torteras, så tror folk att det handlar om selsinta fall. I deras fall, världens regeringar torterar och skadar dom människor till döds, helt öppet och det är därför dom människor pratar öppet om sin tortyr. Världens regeringar torterar och influerar folk genom Psykotroniska vapen även helt obemärkt. När världens regeringar bestrålar folk med mikrovågsstrålning på vissa specifika frekvenser, framkallar dom olika svåra psykiska sjukdom tillstånd, och då blir folk svårt psykiskt sjuka, utan att dom själva har en speciellt stor anledning för att må dåligt psykiskt. Det är världens regeringar som driver folk in i psykiatrin som är världens regeringars avrättningsplats av folk som regering vill likvidera. Folk bokstavligen mördas i sina hem. Där ser man att folk bränns levande i sina hem genom olika Psykotroniska vapen. Kroppsorganen sviktar på grund av Mikrovågsstrålning, som poliser skadar folk med. Film är inte bara film. Ni medverkar aktivt i det genocid och ni är en del av världens makt och rika eliten som begår det genocid på världens vanliga folk, först på sin vita amerikanska befolkning och sen på civil befolkning världen över. Ni är makt och rika eliten. Filmindustri reklamerar psykologer och psykiatrer som äkta vård. Sen säger psykiater eller psykolog filmkaraktär när den ska påstås hjälpa folk på gatan med att säga, jag är en doktor. Du är ingen jävla doktor och ni har aldrig varit någon jävla äkta vård. Filmindustri reklamerar psykiatrer och psykologer, på hur dom ska påstås byta folks medicin med andra mediciner, på grund att dom ska påstås ha insett på en sekund, tack vare sin stora avancerade moderna forsknings och kunnande erfarenhet i sitt yrke om psykiska sjukdomar, att folk påstås behöver den medicin bättre, som är i själva verket kemiskt framställda vapen som är framställda med bara en enda avsikt och det är att förstöra kropp och hälsa på folk till döds vid mångårig medicinering. Sådana mediciner bokstavligen tar livet av folk sakta men säkert. Genom mitt exempel ser ni var dom mediciner har lett mig hittills. Nu putar dom mig i döden genom att skada min kropp på alla möjliga olika sätt samtidigt och det med tvång. Genom Filmindustri, glorifieras lönnmördare som väl tränade smarta individer som kan utlösa i barn världen över, en livs beslut att bli just lönnmördare, när barn har vuxit upp och det är också avsikt av den mediapropagandan, för att oskyldiga kriminella ska döda varandra. Alla ser ondska i kriminella, men ingen ser den världens makt och rika elitens hjärntvätt av världens befolkning, som har format folk som individer från barns ålder och fram tills vuxna livet. Det även reklameras en bild av verklighet, där olika kriminella gäng på slutet alltid mördar varandra. Det propaganda är regerings suggestiva stimulering i att kriminella ska just döda varandra. Nu kan alla tänka att det är så, och att Filmindustri bara visar den verklighet

182

vi lever i. Det som regerings mediapropaganda inte uttalar et enda ord om, är det som inte existerar. Dom visar hur kriminella dödar varandra, för att kriminella ska just döda varandra. När folk blir utsatta för regerings övergrep som begås av poliser, då presenterar filmindustri det som att det handlar om vissa poliser som är korrumperade, medan dom presenterar andra poliser som hjältar som betyder att regering är också hjälte med hög moral och rättvis behandling av civil befolkning. Det är et lögn. Varför gör inte filmindustri en film om hur alla poliser dödar folk åt regering genom dödlig elektrisk chock genom Taser, som leder folk medicinering med mediciner som psykiatriska vården ger folk som smärtlindring som i själva verket skadar folks hälsa till döds och det slutar med inlåsning av folk i mental sjukhus på grund av elektrisk skada, där regering verkställer döds straff genom ECT chocker på den samma folk som poliser har skjutit med Taser. Varför gör dom inte film om hur folk luras i självmord genom elektriska apparater på 9 volt. Varför skapar dom inte filmer som handlar om dom alla förintelsesystem implementerade i statliga system, som jag har redan pratat om. Dom gör det inte på grund av att dom är världens makt och rika eliten, som påverkar beteende och handlingar av vanligt folk på hela planet, genom att förändra perception av folks bild av världen vi lever i, för att folk ska bli lurade i döden på ett eller annat sätt. I alla fall filmindustri världen över reklamerar olika förintelsesystem som världens regeringar använder för att mörda varje sitt eget folk under påstående av vård, teknologiska framsteg, forskning och så vidare. Jag säger er vanlig folk på den här planet, filmskådespelare avsiktligt medverkar medvetet i att hjälpa världens regeringar, mörda var sitt eget folk vuxna, unga och barn. Dom är bra på att le. Dom är populära och tack vare detta har dom stort mediainflytande på världens civila befolkning och folk älskar dom. Men dom är mördare, som har absolut ingen moral I sig. Filmregissörer skapar filmer med avsikt att döda vuxna, unga och barn världen över. Dom lurar folk i döden åt världens regeringar genom dödliga filmmedia propaganda och det gör dom utan något samvete och utan någon skuldkänsla, på att folk dör på grund av deras media Film reklampropaganda av elektrisk förintelse och övriga förintelsesystem i statliga system, som dom föreställer för folk som något ofarligt. Filmskådespelare vet exakt att dom medverkar i reklam som kommer leda världens civila befolkning i döden både vuxna, unga och barn och det gör dom utan något samvete och utan några skuldkänslor, för det handlar om os vanligt folk som ska mördas som standard. Alla världens politiker mördar varje sitt eget folk som standard och filmindustri är bara världens makt och rika elitens verktyg som manipulerar världens civila befolkning i döden. Så det är inget personligt. Jag rekommenderar er, om ni vanligt folk kan komma nära dom filmregissörer och filmskådespelare, ge dom en ofarligt elektrisk chock med ofarliga Stun Gun, så att dom få känna på hur är det att bli mördad genom elektrisk förintelse. För ett antal år sen har The Pirate Bay fildelnings skapare, killar som har byggt den sida, blivit dömda till fängelse och mångmiljonskadestånd, på grund av at filmindustri i USA har anklagat dom för fildelning av upphovsrättskyddat material av deras filmer. Filmindustri har sagt att om folk ska dela filmer mellan varandra helt gratis, då kommer dom inte kunna skapa nya filmer. Jag älskade filmer och det var det enda som har gjort mitt liv lite vackrare. Jag tänkte att det som dom gör är fel, för då kommer det inte finas några filmer mer. Men nu, som döende på grund av den reklam på elektrisk förintelse och den reklam på elektrisk förintelse som dom stimulerar amerikanska vita vuxna, unga och barn och därmed alla övriga raser i Amerika och vanligt folk världen över, så tycker jag nu att dom förtjänar att deras filmer skulle bli fildelade på industriell skala, efter som dom leder barn, unga och vuxna världen över i döden på industriell skala. Ju tidigare dom stänger ner det döds reklamindustri skit av sin Filmmedia propaganda, desto mindre folk världen över kommer bli lurade i döden. Även Film Quo Vadis Aida pratar om genocid i Srebrenica som är helt OK och jag kommer gärna kolla på den filmen. Allt det är OK. Dom berättar om genocid i Srebrenica, men dom uttalar inte ett enda ord om att kvinnor från Srebrenica luras i döden genom elektrisk förintelse. När det handlar om genocid i Srebrenica, då får deras lidande återberättas i Film och i medier, medan om dom blir lurade i elektriska skador, då är det tyst i medier och i den filmen om deras pågående död. Om dom luras i elektriska skador, då är dom direkt psykiskt sjuka. Då

183

får dom prata med bosnjak mördare psykiater och psykolog om sina elektriska skador, som är inget annat än genocid som bosnjak makt och rika eliten begår på sitt eget folk. Jag ser inte i dom skådespelare. Jag ser i dom filmmedia propagandamördare, som har ingen moral och samvete, för dom också håller tyst om den elektriska genocid som begås nu på Bosnjak folk genom statliga system. Andra positiva personlighets symboler för oss Bosnjaker är Senad Hadzifejzovic, Angelina Jolie som var nyligen gäst i hans Face TV och Christiane Amanpour som var gäst i hans TV via live video. Jag hatar dom inte men, Senad Hadzifejzovic säger att han pratar om alt, att han avslöjar sanningen för folk och att han slår med kritik på alla politiker. Han avslöjar allt. Han pratar om alt, men han bara pratar inte om att vanligt bosnjak tillsammans med serber och kroater folk, mördas genom statliga system, precis på samma sätt som hela världens civila befolkning mördas av varje sin egen regering genom statliga system. För honom, köp av skräprespirator som har lett folk i döden, är regerings brott, medan folks död som blir verkställd och framkallad genom smärt och nervklinik med Neurografi och i psykiatri genom ECT chock, är inget brott. För honom elektriska döds trojaner på 9 volt existerar inte ens, medan världens makt och rika eliten fiskar världens civila befolkning genom dom elektriska 9 volt döds trojaner in i psykiatrin och folk alltid dör på slutet, på grund av elektriska skador och denna information är inte värd för honom att han ska nämna et ord om detta i sin påstås oberoende medier, som är inte oberoende alls. Folk har blivit övertygade genom mediapropaganda genom hela sitt liv, att det är psykiskt sjukt folk som har troligen blivit födda som psykiskt sjuka, som blir inlåsta i psykiatrin för att dom ska få den hjälp dom behöver för sin psykiska sjukdom. Det ska påstås vara galningar och kriminella, som blir inlåsta där inne. Det ska påstås vara kriminella, folk utan moral och våldsamma individer som får biverkningar på grund av den vård dom har fått, som ser ut som att dom har blivit lindrigt skadade, men det presenteras åt befolkningen som att det handlar om övergående symptom på skador, medan i själva verket dödsstraff har blivit verkställd på dom människor under påstående av vård. Men apparater på 9 volt säljs till hela befolkningen och alla som blir lurade i det bedrägeri kommer att dö. Alla oskyldiga människor som har blivit lurade i elektriska skador genom dom trojan apparater på 9 volt, kommer även avrättas av bosnjak psykiatri med ECT chocker. Om det uttalar han inte ett enda ord om. Han avslöjar allt om politik för sitt eget folk som oberoende mediajournalist, medan han inte avslöjar för sitt eget bosnjak vanliga folk, hur dom och deras barn mördas genom statliga system och medier som han, som håller tyst om osynlig genocid på bosnjaker som begås av bosnjak makt och rika eliten. Samma mall används av hela världens makt och rika eliten. När folk misstror politiker, då har statliga system olika skydds barriärer för att lura folk i falsk bild av samhälle. När folk misstror politiker, då finns det sådana journalister som påstår att dom är oberoende medier och när han som journalist påstår framför TV kameror att han avslöjar alt om alla politiker, då tror folk på honom och det är här vanligt folk får dödliga dolken i ryggen av makt och rika eliten. När folk tror att oberoende mediajournalist avslöjar om allt det dåliga i samhälle, då förväntar sig folk inte döden av den egna makt och rika eliten. Som ni ser han avslöjar allt men han avslöjar bara inte att folk mördas genom statliga system helt lagligt. Han har aldrig uttalat et enda ord om att även i Bosnien folk mördas genom elektriska apparater på 9 volt och övriga elektriska förintelse. Han kommer aldrig säga et enda ord om hur vården tillsammans med psykiatriska vården mördar bosnjak civil befolkning genom den elektriska förintelsen, under påstående av vård. Han kommer aldrig varna folk för skadliga mediciner mot påstås psykiskt sjukdom, som kommer leda bosnjaker till slut i förstörd fysiskt och mentalt hälsa som i sin tur leder folk allt närmare döden. Han har aldrig uttalat ett enda ord och han kommer aldrig varna sitt folk för det som jag varnar hela vanligt folk på den här planet för. Skillnad mellan honom som journalist och serbiska, Kroatiska och alla världens journalister finns inte. Alla dom tillsammans hetsar folk på grund av religion, ras och så vidare, medan ingen av dom uttalar et enda ord om att folk mördas tillsammans med sina barn helt lagligt i fredstid genom statliga system. Han är bara ytterligare ett till kugghjul i den världens makt och rika elitens förintelse av civil befolkning världen över. Även när medier världen över påstår att dom är

184

oberoende medier, så ljuger dom. Även dom oberoende medier pratar samma sak som övriga existerande mainstreammedia propaganda, utan att dom kommer någonsin avslöja en enda sak som jag har berättat om. Jag är den enda som är oberoende mediainformation källa som pratar sanningen och jag har ingen chans mot världens mainstreammedia propaganda, på grund av att jag är bara en vanlig människa och jag är en fullständig amatör. Så, jag har ingen chans mot dom. Jag har berättat allt på grund av brott som världens makt och rika eliten har utsatt mig för. Det är döden som har drivit den här bloggen ur mig med tvång. I början när smärta på grund av elektrisk skada uppstådd för mig, då tänkte jag att Angelina Jolie är en god människa med gott hjärta. Jag tänkte, hon skulle säkert avslöja den elektriska förintelsen för folk världen över. Hon skulle rädda folk från döden. Det skulle hon inte och det kommer hon aldrig att göra, för verklighet är inte sådan som vi vanligt folk tror att den är. Samma sak är med Christiane Amanpour. bosnjaker tror att hon bryr sig om bosnjaker efter som hon har alltid varit pro bosnjak, om jag har inte fel nu. Det är den största själv bedrägeri som vi vanligt folk kan tro på. Alla dom tre är giftiga svarta änkor, som håller tyst om pågående massaker på världens civila vanliga folk. Det är med media tystnad den genociden begås. Det är bara tack vare detta media tystnad, den brott mot mänsklighet är möjlig. Innerst inne i deras själ är dom mördare utan någon moral och samvete. För dom vanligt folks mänskliga liv, har inget värde. Även dom är bara et till del av den världens makt och rika eliten, som leder folk i förintelse och döden. Dom är varken bättre eller sämre än alla andra världens existerande mainstream mediapropagandamaskineri. Samma sak är med serbiska, kroatiska och alla andra världens länders befolkning mediaidol symboler. Även dom har sina mediapropaganda idoler och symboler, som dom tror på och att dom vill allt väl för dom och deras barn. Även dom tror på sina medier som filler dom med nationalism, men aldrig uttalar et ord om att dom mördas genom den elektriska förintelse och genom alla andra förintelse system så som vi alla tillsammans luras och mördas på. Vem är er fiende? Är det jag som säger er sanningen, eller är det er makt och rika eliten som håller tyst om det genocid som begås på er, av er egen politiska ledning och er rika elit som håller tyst om det? Samma sak är med CNN, Sky News, Euronews, BBC News och andra. Alla dom döljer det genocid genom att aldrig uttala et ord om den och alla dom leder sin amerikanska vita och andra civila befolkning vanligt folk i döden, medan den samma amerikanska befolkning tror på att deras liv är värd något på grund av att dom är vita. Nej, er liv är inte värd något och det är jag som räddar er liv genom att berätta för er den sanningen som världens makt och rika eliten håller tyst om. Även Judar, judisk makt och rika eliten mördar sina Judar. Inte nog med förintelse som dom har gåt igenom, så mördas Judar vuxna, unga och barn av Judisk makt och rika eliten. Palestina, även Palestinsk civil befolkning vuxna, unga och barn mördas av palestinsk makt och rika eliten genom elektrisk förintelse och övriga förintelsesystem. För att ironi ska vara ännu värre så mördas vuxna, unga och barn etniska renrasiga blonda tyskar av tysk makt och rika eliten genom den elektriska förintelse och övriga förintelsesystem. Dom som går på den bedrägeri elektrisk förintelse, verkar det som att världens makt och rika eliten tycker att folk har förtjänat det. Al Jazeera lurar komplett hela muslimsk vanligt folk vuxna, unga och barn i mellanöstern i döden, både Shiamuslimer och Sunnimuslimer genom den elektriska förintelse och övriga förintelsesystem, genom att aldrig uttala et enda ord om den genocid som muslimska politiska ledning makt och rika eliten begår på sin befolkning genom den elektriska förintelsen och övriga förintelsesystem implementerade i statliga system, av just sina muslimer. RT begår samma genocid först på sin etniska blonda ryska befolkning vuxna, unga och barn genom att aldrig uttala et enda ord om att rysk vanliga civil befolkning vuxna, unga och barn, mördas genom den elektriska förintelse och övriga förintelsesystem implementerad i statliga system, Kina begår samma sak på sin egen befolkning vuxna, unga och barn och så vidare land efter land medverkar dom alla tillsammans i denna genocid på varje sin egen civila befolkning vuxna, unga och barn. Samma sak begås på Afrikas befolkning av makt och rika eliten i hela Afrika och det genocid tar aldrig slut. Alla dom som är offentliga personligheter över hela planet som vi ser och som vi har sett genom våra liv på TV, hört på Radio och läst genom alla tillgängliga information källor på internet, håller bara

185

tyst om det pågående massaker, medan det är just sådana som babblar och snackar skyt, där dom spelar moral som om dom hade varit själva Moder Teresa. Snacka inte om moral. Det finns inte en enda människa på den här planet ur den världens makt och rika eliten, som har någon moral. Här i Sverige har jag röstat på Stefan Löfven medan i Bosnien i början har jag varit politiskt positiv i början för Haris Silajdzic och senare för Fahrudin Radoncic. Där är det samma sak. Dom alla tillsammans är identiska med sverigedemokrater här i Sverige och som individer i deras rena själ, är dom lika goda som Jimmie Åkesson. Även till er sverigedemokraters väljare kan jag säga en sak. Utöver att han vill stoppa invandring och möjligen kasta ut alla invandrare, vad ger han er mer än detta? Ni går på minfält av dödsfällor i samhället, som jag har trampat på och om detta kommer ni aldrig höra et ord om av sverigedemokrater och Jimmie Åkesson. Även Jimmie Åkesson tillsammans med varenda en existerande politiska parti i svenska Riksdag, tillsammans dödar er alla svenskar och oss alla invandrare genom elektrisk förintelse och övriga förintelsesystem implementerade i statliga system, som något ofarligt. Ni har större nytta av mitt vittnesmål, än vad ni kommer någonsin ha från hans politiska program. Jag vill bara säga att alla politiker tillsammans är kallblodiga mördare och at det finns inget vi och dom. Det handlar om makt och rika eliten som mördar oss vanligt folk på hela planet och dom mördar även våra barn. Det finns inget Vi som folk. Världens makt och rika eliten är och var hela tiden mänsklighet, utan oss vanligt folk, oavsett vilken ras och religion vi vanligt folk må tillhöra till. Världens makt och rika eliten pratar hela tiden om kriminella, högerextremister och terrorister, som utgör et hot för säkerhet av oss alla vanliga människor. Vanligt folk, kriminella, högerextremister och terrorister kan vara en fara för världens makt och rika eliten. Muslimska terrorister. Hur kan ni kalla dom för muslimska terrorister, medan ni har bombat sönder hela mellanöstern och jämnat den med marken? Varje krig i mellanöstern har ni startat genom lögner, om att dom ska påstås ha massförstörelsevapen och nu när dom har kommit som flyktningar på grund av att ni har jämnat deras länder med marken, så är dom en börda för er nu. Jag har sagt i tidigare blogginlägg att Anders Behring Breivik är en hjälte för mig och han är och kommer förbli alltid en hjälte för mig. Först hatade jag honom på grund av den fruktansvärda brott han har begått, tills jag blev utsatt för även värre brott av världens regeringar och den rika eliten. Innan jag blev skadad, trodde jag på den falska bild av världen, men nu som skadad har jag insett sanningen att världens makt och rika eliten är den största ondska på den här planet från den första dag då civil samhälle har skapats och fram tills nu och dom kommer fortsätta vara den största ondska på den här planet även i framtiden. Det tog mig ett antal år innan jag insåg hela sanningen men nu ser jag sanningen klart. Han är en hjälte som har slagit exakt mitt i ormboet på makt och rika eliten. Om det som han har begått är massaker, medan det massaker som jag har blivit utsatt för är inte ens brott, vad är det då någon förväntar sig av mig att jag ska tänka om? Världens makt och rika eliten massakrerar civil befolkning så öppet. Vad skulle ni vanligt folk göra mot mig, om jag hade sålt över internet en matprodukt som jag spetsar med radioaktivt avfall och säljer till er under påstående att er hälsa kommer bli förbättrad, att ni kommer bli botade från sjukdomar. När ni har köpt och intagit min produkt i er kropp, då upplever ni omedelbart skador på er kropp. Efter det er kropp dör och ni lider i agoni till döds. Ni polis anmäler mig, men polisen säger till er att det saknas bevis. Ni går till vården för att skaffa bevis och vården skickar er till smärt och nervklinik där dom ger er mer av min radioaktiva produkt under falska påstående, för att skador på er kropp ska bevisas. Om ni kontaktar medier, då säger dom till er att dom tyvärr kan inte hjälpa er med detta, på grund av att det inte är lämpligt att publicera i medier. Om ni börjar anklaga vården att dom begår det brott tillsammans med mig, då anmäler dom er till polisen och psykiatriska vården under påstående att ni har blivit villfarna, förvirrade, psykotiska och att ni är en fara för er själva och för er omgivning. Då säger dom att ni är i stort behov av sluten psykiatrisk vård. När dom har låst er i mental sjukhus, om ni hade haft fortfarande förtroende för regering i detta moment, då hade dom först försökt övertygat er att ni ska ta min produkt i dos av tusen gånger starkare radioaktivt avfall, eller så påtvingar dom det på er, under påstående att ni inte är klara i er mentala sinnen för att ni ska kunna fata

186

egna beslut, som betyder enligt världens makt och rika eliten att ni har blivit plötsligt förstånd handikappade och att det är dom som tar beslut åt er och deras beslut är att ni ska få den radioaktiva avfall i tusen gånger starkare dos om och om igen, tills det finns inget liv i er kropp. Att er kropp har blivit skadad oändligt många gånger mer på nytt i psykiatrin med den radioaktiva avfall, bortförklarar dom med att det handlar om övergående biverkningar, för att övriga befolkningen som har ännu inte gåt i den dödsfälla, ska lugnas ner, så att dom inte ska se det som massaker på civil befolkning under påstående av vård mot depression. Sen dör ni inlåsta där inne och det mord på er bortförklarar dom under påstående att regering har get er vård mot akut depression. Jag vill bara förklara för er vanligt folk på den här planet om på vilken ofattbar ironi sätt världens makt och rika eliten mördar oss alla vanliga människor och dom har mördat oss på detta sätt i dom senaste 80 till 100 år och kanske ännu längre. Världens makt och rika eliten vill att vi ska följa deras lagar, medan dom själva inte följer dom samma lagar. Dom begår bokstavligen brått på oss vanligt folk dygnet runt, år efter år och när dom begår den brott som är massaker på civil befolkning, genocid då är det inte ens brott. Världens makt och rika eliten tillsammans har utsatt mig personligen för det brott och det är vad vanligt folk skrattar åt efter som det har inte hänt dom ännu. Jag har trott på att världens regeringar är rättvisa, men här ser ni att dom är massmördare som har absolut ingen moral. Världens regeringar ger oss vapen för att vi ska försvara dom i första hand, när dom har startat krig, medan vi vanligt folk får inte ens uttala et negativt ord mot dom i fredstid när dom har skadat oss till döds. Dom har stängt alla luckor så att varje tecken på vårt motstånd ska bli klassad som brott. Vi ska följa regerings lagar så länge dom inte skadar oss, men när vi har blivit skadade till döds och när vi håller på att dö, då är det dags att vi ska ta vapen i våra händer för att vi ska försvara oss. Att bli mördad i krig och att bli mördad i fredstid av världens regeringar genom statliga system, gör lycka mycket ont. Att bli mördade av en annan lands regering och att bli mördad av sin egen regering på samma sätt, gör också lika mycket ont. Så, hur kan massaker som Anders Behring Brevik har begått bli terroristisk attack, medan massaker på hundra miljoner människor världen över i dom senaste 80 år genom den elektriska förintelsen, är inte ens brott. Anders Behring Breivik har begått massaker genom skjutning, medan världens makt och rika eliten begår och har begått hela tiden massaker på varje sitt eget civil befolkning dolt genom statliga system, med resultat som blir detsamma. Världens makt och rika eliten framkallar döden på civil befolkning som är till och med värre än skjutning, på grund av att även tortyr och lidande till döds är inkluderar i världens makt och rika elitens massaker. Världens makt och rika eliten har begått och dom kommer fortsatta begå den massaker på varje sitt eget vanliga folk hela tiden och dom begår den massaker utan något samvete och utan några skuldkänslor. Världens makt och rika eliten alltså mördar oss vanligt folk och våra barn som standard, helt lagligt och när vi håller på att dö, då får vi chock efter chock på den brutalitet och onda avsikt som dom begår det massmord på oss vanligt folk. Han har mördat sitt eget etniska folk tillsammans med invandrare som skulle bli framtida politiker. Ni invandrare ska förstå en sak att dom invandrare som tillhör ert folk som är anställda i den statliga system, kommer att döda er och era barn, om ni blir lurade i någon av dom alla dödliga regerings bedrägerier av förintelsesystem. Världens regeringar vill att folk ska tro på att världens makt och rika eliten bryr sig om sitt eget folk, för att folk inte ska förvänta sig döden av sin regering. Tack vare denna övertygelse, tror folk att alla dom olika förintelsesystem är något ofarligt. När du har blivit skadad till döds, det är då världens regeringar vänder på skivspelare skiva full av mediapropaganda lögner och falska bild av verklighet, som världens makt och rika eliten har lurat oss alla vanliga människor att vi ska tro på genom vårt hela liv, där dom vill att folk ska inse sanningen om att allt i samhälle är bara lögner och det är då som en ny psykologisk tortyr uppstår, som vi vanligt folk visste aldrig att något sådant existerar. Att hålla på att dö, medan dom censurerar dig som döende och medan dom låtsas som att du inte existerar, är psykologisk tortyr och fortsatt förstörelse av din mentala hälsa och personliga identitet som individ. Dessutom använder dom dina verbala utbrott som et vapen emot dig själv, för att göra dit röst otrovärdigt och detta är fortsatt diskredibilitet av din röst, där man demoniserar

187

sig själv på grund av fysiskt och mentalt lidande i sin pågående död. Här ser ni att dom har tänkt på allt, när dom har letat efter sätt att skada folk på till döds, så att det ska skapa bara nya sätt att folk blir mördade och samtidigt demoniserade på samma gång. Dessutom gör man sig själv skyldig enligt lagen, på grund av vredes utbrott som tortyr lidande i ens pågående död framkallar dygnet runt och det brott som världens regeringar har utsatt folk för genom den elektriska förintelsen på slutet driver ur folk och skapar av skadat folk i elektriska skador dom värsta hämndlystna våldsamma individer. Genom elektrisk förintelse, världens regeringar skapar, våldsamt folk som drivs till bristningspunkt där folk vill verkligen hämnas, även om folk innan skador var dom mest fredliga människor på planet. Om du var inte en galning, då gör dom dig till en galning med tvång, genom att lura vuxna, unga och barn i utlagt bedrägeri i samhälle som något ofarligt, medan elektrisk förintelse är döden själv. Medan du dör i elektriska skador, världens regeringar genom statliga system erkänner inte ens att du har blivit utsatt för brott, och om du försöker ta det till domstol, då vill dom skada dig bara mer och mer. Om du tror på regering, då kommer dom döda dig genom att utsätta dig för brott om och om igen under olika falska påstående av vårdundersökning och på grund av elektriska skador man blir till slut fråntagen all sitt förstånd helt, där det slutar i ständiga pågående vredes utbrott fulla av hat. Vem är det som världens regeringar låser i fängelse och mental sjukhus? Dom låser in våldsamma individer med vredes utbrott och våldsamt beteende. Här ser ni att det är dom som driver folk till det vredes våldsamma beteende genom att utsätta folk för brott. Det är elektrisk förintelse på 9 volt, som skapar av folk våldsamma individer och när man har uttalat alla möjliga hat och hot, på grund av lidande tills döds med tvång, då låser dom folk i mental sjukhus där dom helt enkelt påtvingar ECT chocker på över 400 volt och då har dom mördat dig, under påstående av vård mot akut depression och under påstående av att man befinner sig i psykostillstånd full av vanföreställningar, att man påstås har inbillat sig att regering mördar vanligt folk. Man är redan död på grund av 9 volt elektriska skador. Även av dom skador kommer kroppen börja att rutna upp till 8 år. Elektriska skador är begränsad tid som folk lever innan man dör på grund av elektriska skador. Ju mer man är skadad, desto snabbare dör man. Så, medan du dör sakta, världens regeringar skadar dig bara mer och mer genom kompletta vården och statliga system, medan du som skadad kan inte använda samhällets lagar för att försvara dig, för att ta det brott som du har blivit utsatt för till domstol. Man är bokstavligen fråntagen alla mänskliga rättigheter och det är därför folk borde inse att mänskliga rättigheter aldrig har existerat i det verkliga livet. Det ord mänskliga rättigheter och frihet, har världens makt och rika eliten uppfunnit ur sin fantasi för att världens vanliga folk ska kunna luras i att dom har det. När folk tror att dom har fått alla mänskliga rättigheter, då har dom automatisk ingen anledning att göra någon revolution och uppror mot världens makt och rika eliten. Här ser ni att när man har blivit lurad av världens regeringar och den rika eliten i någon av alla förintelsesystem, då är man bara på väg i sin grav, medan man inte kan göra något mot regering och den rika eliten. Världens makt och rika eliten har stängt alla luckor, för att vi vanligt folk ska inte kunna försvara oss och att vi inte ska kunna använda lagar för att skydda oss själva och att vi inte ska kunna anklaga världens regeringar för brott som dom har utsatt oss för. Statliga lagar skyddar inte civil befolkning. Lagar används av världens makt och rika eliten för att mörda världens civila vanliga befolkning och tack vare dom lagar, blir världens regeringar inte skyldiga för mord som dom har begått genom statliga system tillsammans med den rika eliten. Dom har legaliserat massaker och massmord på världens civila befolkning. Dom har legaliserat genocid, brott mot mänsklighet. Vad jag vill säga till hela muslimfolk i mellanöstern både Sunni och Shiamuslimer och även till terrorister av alla slag är att, även era egna regeringar i ert födelseland, mördar ert vanliga folk på samma sätt. Även där kommer ni bli mördade på samma sätt. Så, det finns ingen vi och dom. Breivik har begått den massaker på grund av sina högerextremistiska övertygelser, men det som han inte vet, är att han er en vanlig människa, som blir mördad på samma sätt genom olika förintelsesystem som är implementerade i den statliga system och genom samhället. Det som höger extremister, vänster ekstremister, kriminella, terrorister och vanligt folk borde inse, är att vi

188

alla tillsammans är vanligt folk, som blir mördade av vår egen och hela världens makt och rika eliten tillsammans med våra barn och det på samma sätt. Alla vi vanligt folk på den här planet, är en ständig måltavla för världens makt och rika eliten, från den dag vi har fötts och fram till nu och vi kommer bli fortsatt mördade av dom på samma sätt även i framtiden. Dom mördar oss sakta men säkert, helt obemärkt, utan att vi någonsin ens inser att vi mördas. Därför kan dom fortsätta mörda oss genom statliga system som boskap slakt djur. Låt oss förenas, så att ni inser vem den verkliga fiende till er och oss alla är, som är oändligt många gånger mer avancerad, mer ond, mer brutal och mer dödlig, än vad ni någonsin kan bli. För mig Anders Behring Breivik, Oklahoma bombare och alla andra likadana krigare, är största hjältar för världens vanliga folk. När det är OK att vi vanligt folk mördas, varför ska det bli fel att världens makt och rika eliten får smaka på sin egen medicin, så att dom får känna om hur det känns att förlora sina nära och kära. Även ni muslimska terrorister av alla slag är mina hjältar. Nu vet ni vem den verkliga fiende är till er, era barn och oss alla vanliga människor på den här planet oavsett viken ras och religion vi mår tillhöra. Sikta aldrig på vanligt folk som mördas redan av sin makt och rika eliten. Våra största fiende är våra egna regeringar och vår rika elit, som begår den massaker tillsammans med hela världens makt och rika eliten och dom alla tillsammans är en och samma sak. Dom begår det massaker tillsammans på samma sätt. Det är världens makt och rika eliten, som dödar oss lagligt genom statliga system och det är på dom vi alla tillsammans borde slå till på tills vi har förintat dom alla tillsammans. Den mest dödliga vapen som vi kan ha, är döds trojan, elektrostimulerings apparater på 9-volt eller Stun Gun på 150 volt, som är mer lämplig på grund av att det handlar om 10 sekunder med elektrisk chock för att framkalla nervskada. Efter det är fiende död i förväg. Låt oss förena oss tillsammans och låt oss ge dom den döden, som dom har get oss och våra barn genom den elektriska förintelsen i dom senaste 80 år. Om ni vill komma åt er verkliga fiende som ni inte ens ser som er fiende, då ska ni börja från ert eget land. Gå till vilken som helst vårdcentral i ert land eller i världen och det är där ni har er verkliga fiende, som skickar er till avrättningsplats som är hela kompletta villken som helst större sjukhus i ert land eller i världen. Oavsett vilken typ av vårdmottagning på sjukhus det må handla om, så om du har blivit lurad i elektriska skador genom apparater på 9 volt, alla dom kommer att skicka er vidare till psykiatrin, nerv och smärt klinik, där ni kommer bli vidare fortsatt avrättade genom regerings kriminal och genocid elektriska förintelse. Hela vården tillsammans mördar vanligt folk tillsammans med polisen, som gör folk svårt psykiskt sjuka genom Psykotroniska vapen och som leder folk i den dödsfälla elektrisk förintelse på 9 volt. Efter det blir du driven i psykiatrin, smärt och nervklinik, där dom avrättar dig som et djur genom bedrägeri elektrisk förintelse under falska påstående av undersökning som är döden själv. Det är, vad statliga system är för något. Glöm inte alla existerande världens media journalister, som bedövar er och vårt alla vanliga människor på den här planet mentala sinnen, genom sina regerings instruktion som är inget annat än fullständiga lögner, på att allt det massaker på oss alla vanliga människor världen över, är påstås i själva verket, vård, forskning, teknologiska framsteg, ofarliga produkter som har lett oss i verkstelning av dödsstraff på oss, på alla världens sjukhus där vi blir mördade på slutet helt lagligt utan att vi ens har blivit dömda i domstol. Jag har inte förklarat dom påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg. Som ni ser världens makt och rika eliten mördar vanligt folk under påstående av vård genom Neurografi, Myografi som är en och samma sak, genom ECT chocker under påstående av vård mot depression, genom årliga tandröntgenundersökning som framkallar cancer, genom årliga Mammografi där dom framkallar cancer på vår mor, systrar och döttrar som jag kan inte bevisa men om dom mördar folk genom elektrisk förintelse då mördar dom folk genom allt annat. Dom mördar folk under påstående av vård genom biologiskt framställt vapen Coronavirus. Dom mördar folk genom Covid-19 pandemi genom biologiskt framställt vapen Coronavirus, genvacciner och Morgellons på PCR-testpinne, som smittar bara folk som ska likvideras med Morgellons parasit, som dom även också förnekar att den ens existerar. Dom mördar folk under påstående av vård genom mycket mer än bara detta, men jag har förklarat allt det redan. Allt det är skapat under påstående av forskning och allt det påstås är

189

teknologiska framsteg. Även framställning av biologiska vapen som smittkoppor och mjältbrand har skapats genom forskning och teknologiska framsteg, så även det är forskning. Dom mördar oss genom psykotroniska vapen som är teknologiska framsteg, dom mördar oss genom nya teknologiska framsteg som är 5 G mobiltorn infra struktur, som är inget annat än övervakning infra struktur, där dom installerar psykotroniska vapen på. Med 5 G mobiltorn, kan dom välja vilka människor ska bestrålas med mikrovågsstrålning och även radioaktiv strålning för dom har även den typ av psykotroniska vapen som har en enda uppgift och det är att framkalla cancer. Dom installerar mobilmaster med tvång bredvid folks hem. Sådana familjer världen över, protesterar på sociala medier på grund av att dom mår dåligt fysiskt och psykiskt. Vissa av deras familjemedlemmar har redan fått cancer och det är bara världens makt och rika elitens media tystnad som pågår, medan vanligt folk världen över går i graven. Dessutom all mediapropaganda av alla existerande sorter, manipulerar och vilseleder folk att folk ska älska världens makt och rika eliten, att folk ska älska sina varje egna religioner som påstås förenar folk, medan dom i själva verket leder folk i döden tillsammans med politiker och den rika eliten. För att världens vanliga folk ska kunna försvara sig, så måste vanligt folk först få veta om vem är det som mördar oss alla vanliga människor på den här planet och jag säger är vem är det som mördar er och oss alla tillsammans. Det är världens makt och rika eliten som mördar oss alla. När vanligt folk begår brott, då döms dom i domstol, medan när världens makt och rika eliten skadar folk till döds, då mördar dom folk alltmer och mer tills folk har dött och då blir det ingen domstol när regering dödar vanligt folk. Då är det inte ens brott. Där har ni era största mördare som kommer senare i ert liv kanske avrätta era barn under påstående av vård. All den massaker på civil befolkning har Politiker legaliserat och det är dom som begår den förintelse av vanligt folk. Det är på politiker ni ska sikta på och det på alla som existerar, för dom begår det genocid tillsammans som standard och efter den massaker presenterar dom sina lögner av sitt politiska program, som lurar folk i tro på att dom har get folk något. Men dom har get folk inget. Dom påstår att dom har get folk mänskliga rättigheter, frihet, religiösa och nationella identitet, men i själva verket dödar dom oss dolt och om detta uttalar dom inte et ord om. Så, det enda som alla existerande politiker på den här planet genom den mänsklighetens historia har gett oss vanligt folk, är bara döden och inget annat. Medier mördar er och era barn med lögner. Polisen mördar er och era barn genom tortyr med Psykotroniska vapen och rena avrättningar på gatan. Skolor mördar era barn, genom berövad information om elektrisk förintelse, så att era barn kan bli lurade i säker död senar i deras liv. Även turkisk president presenterar sig för sitt folk som religiöse helige man, medan i den första video om psykiatri säger dom att turkisk regering har straffat en flicka med ECT chock. Detta är inget straff. Det är verkstelning av döds straff på ett barn. Det barn kommer att dö bara på några få år, för hennes kropp är i förruttnelseprocess och det gäller för oss alla som har blivit skadade genom den elektriska förintelsen på den här planet. Där ser ni hur mycket liv av ett barn ur den vanliga folk, betyder för makt och rika eliten. Om ni befinner er här i Sverige, väl jag har redan nämnt era mördare och var ni ska hitta dom. Samma sak gäller även för Sverige och för hela världen. Den där politiska kuppen i USA, där vit civil befolkning har stormat amerikanska Kongressen, är historisk händelse för Amerika. Den är viktig och historisk för hela världen. På så sätt borde världens makt och rika eliten, inte bara bli störtad ner, utan dom borde bli lynchade till döds genom elektrisk förintelse av sitt eget folk och det folks uppror borde explodera i en epidemi välden över, som slutar i folks uppror på hela planet, på grund av att dom alla tillsammans ändå mördar varje sin egen civil befolkning och dessutom mördar dom tillsammans hela världens civila befolkning på samma sätt, medan dom samtidigt ljuger för var sin civila befolkning, att dom bryr sig om var sitt eget folk och deras barn. Ni vita amerikaner som har stormat Kongressen, har haft rett hela vägen upp till 50%. Det som jag tycker att ni har fel, är att ni tror att Donald Trump bryr sig om er. Ni är hetsade upp genom rasism och villfarelse att ni har större mänskliga rättigheter än vad andra raser i Amerika har. Men det har ni inte. Även ni och era barn mördas genom den elektriska förintelse och övriga förintelsesystem metoder som är väl dolda i den statliga system. Jag är ledsen att säga det, men Donald Trump och Joe Biden mördar hela

190

amerikanska befolkningen oavsett ras och religion som standard. Efter det massmördande på Vita amerikaner och Övriga Raser, kommer dom fram med sina politiska program, där dom lurar hela amerikanska folket i tro på att dom har get något till folket och alla övriga existerande världens regeringar lurar varje sitt eget folk i tro på att dom har gett något till sitt folk. Oavsett vem du röstar på, så har du förlorat i förväg. Det gäller för hela planet. Ni demonstranter har stormat Kongressen och dom främst i demonstration kolon har anklagats av Republikaner att dom ska påstås vara infiltratörer, som är inte ens republikaner, att dom ska påstås vara våldsamma gator huliganer, kriminella och så vidare. Därmed har dom blivit offrade av republikan politiker och nu väntar dom ett långt fängelsestraff. Donald Trump bryr sig inte om er, medan Joe Biden bryr sig inte om demokratiska väljare i det verkliga livet. Vad ska ni ha Donald Trump till, när ni mördas på industriell skala genom statliga system med olika förintelsesystem metoder, som är inget annat än genocid och brott mot mänsklighet, där folk har aldrig haft i sitt liv mänskliga rättigheter, demokrati och frihet. Allt det är lögn i det verkliga livet.  Ni borde storma Kongressen och vita huset på grund av att dom alla tillsammans mördar er alla och på sådant sätt borde hela världens civila befolkning störta, lyncha och förinta var sin makt och rika eliten, på grund av att även dom mördas av alla olika politiska partier i varje sitt eget parlament. Dessutom borde dom alla tillsammans även lynchas till döds genom Stun Gun, ute på gatan. Vi borde jaga dom alla som kaniner en efter en, både manliga apor ur den makt och rika eliten och kvinnor med klibbiga vaginor, ur den makt och rika eliten för dom dödar oss alla tillsammans och dom mördar även våra barn och det helt lagligt. Det där att ni har get elektrisk chock till poliser och att ni har skjutit poliser i Kongressen, är något underbart och väldigt bra och vackert. Det är exakt det som dom poliser förtjänar, för dom har mördat folk hela tiden med Taser oavsett vilken ras och religion folk må tillhöra. Medan politiker flydde, så har dom blivit filmade och det har visats för hela värld genom medier, så att alla ser hur dom befann sig i livsfara. Först och främst, tror jag att det är filmat långt tidigare och jag tror att dom var inte ens i Kongressen när demonstranter närmade sig Kongressen. Där såg vi alla Demokrater tillsammans med Republikaner hur dom flyr med kärnvapen koder. Så borde alla världens politiker fly från sitt eget folk, när folk har insett den verkliga sanningen att vanligt folk mördas tillsammans med sina barn helt lagligt av dom samma egna politiker. Alla dom tillsammans borde fly från folks mobb och Lynch. Men det borde inte finnas ett råtthål, där dom kan gömma sig från folks vrede, uppror och folkets revolution, som vi vanligt folk kan starta på rättvisa berättigade grunder, för dom dödar ju oss alla. Dom alla tillsammans borde också bli lynchade, så att dom får den straff som dom har förtjänat i dom senaste 100 år, på grund av den genocid som dom har begått på oss alla vanliga människor. Att dom Republikanska och Demokratiska politiker tillsammans har flyt från folks mobb med kärnvapen koder, är ett underbart suggestivt budskap på att dom kan dra åt helvete med sina kärnvapen koder, för dom koder kommer ändå få hela mänsklighet bli utplånad till slut. Kärnvapenkrig kommer bli masförintelse och massjälvförintelse. Om dom mördar folk lagligt på industriell skala genom statliga system, då är dom alla tillsammans tillräckligt dumma i huvudet för att dom ska även starta kärnvapenkrig och det är bara frågan om när dom kommer starta den. Så, ni har helt rett i att ni har stormat Kongressen, men ni ser inte hela sanningen och sanningen är at även Donald Trump, dödar er vanliga vita amerikaner på industriell skala genom statliga system. Han bryr sig inte om er. Han bryr sig bara om era valsedlar så att han ska härska över er. Samma sak gäller alla existerande politiker på den här planet, för alla dom tillsmans är en och samma sak. Jag tycker synd om dom demonstranter som kommer gå i fängelse. Det här som jag säger är extremt, men om ni skulle bara känna det lidande i agoni som jag känner, medan jag håller på att dö och då skulle ni förstå att många miljoner av oskyldiga vita amerikaner mördas varje år, på grund av den elektriska förintelse, tack vare bara den makt och rika eliten som har lurat dom i döden med. Allt som jag har sagt till er säger jag också till oskyldiga ryska vanliga folk, för även dom mördas på samma sätt och till och med värre, för där har dom inte ens rätt att uttala sig fritt. Samma sak säger jag till kinesiska oskyldiga vanliga folk. Samma sak säger jag till Saudi Arabiens och Irans oskyldiga folk. Samma sak

191

säger jag till hela världens oskyldiga vanliga folk. Jag har även något att säga till er alla kriminella på den här planet oavsett ras och religion och oavsett i vilken land ni lever i. Alla världens existerande mördare som är vanligt folk, alla världens existerande drog karteller som är vanligt folk, alla världens existerande våldtäktsman som är vanligt folk, alla världens mindre kriminella, mer kriminella, alla världens existerande terrorister som är vanligt folk, alla världens existerande högerextremister som är vanligt folk, jag älskar er alla av hela mitt hjärta, för nu väljer även jag att bli kriminell. Jag dömer er inte för något. Jag kommer aldrig att stå i er väg. Jag är inte er fiende, jag är er bästa vän, som ni någonsin har haft i ert liv. I stället att ni ska skjuta varandra och i stället att ni ska sikta på vanligt folk som går bara på gatan bredvid er, så här har jag förklarat vem er verkliga fiende är och vem är det som kommer döda era barn och det helt lagligt. Det är världens makt och rika eliten och dom största mördare är politiker, journalister som ljuger för er och oss alla, polisen med sina Psykotroniska vapen som leder folk till att folk ska begå mord eller självmord och dessutom värksteller dom dödstraff på folk med Taser. Tillägg till detta att dom skjuter folk till döds ute på gatan med pistol, med bortförklaring att folk har get våldsamt motstånd som kan vara en ren lögn, för hela världens makt och rika eliten ljuger för världens civila befolkning som standard. Men, den största fabrik eller industri av döden är hela kompletta allmänna vården som tillsammans med psykiatriska vården massakrerar hela världens civila vanliga folk på industriell skala och all den massakern kallar dom för vård, så att dom själva, regering och den rika eliten, inte ska bli skyldiga för massmord.  psykiatrer och psykologer tillsammans med hela vården mördar er och era barn och oss alla tillsammans oavsett vilken ras och religion vi må tillhöra helt lagligt. Dom kommer mörda era barn vid senare tillfälle genom dödliga bedrägerier som går ut på att lura era barn i döden. Sikta på dom i stället och välj alltid någon av dom i stället för vanligt folk och varandra. På så sätt kommer ni inte bli monster i vanliga folks ögon. I stället kommer ni bli hjältar for alla vanliga människor världen över. Jag tycker att alla världens kriminella, höger extremister, muslimska terrorister och alla liknande hjältar, borde förenas i en gigantisk världens vanliga folks arme. Även jag vill göra samma sak nu, med tanke på att världens makt och rika eliten har verkställt döds straff på mig. Ni ska behålla er identitet som gäng, men det skulle bli bra att ni inser att ni inte är fiende till varandra. Om någon inte gillar vad jag har skrivit, och som kan ha missförstått allt som jag har skrivit, så mig kan ni döda lett. Jag är lätt att dödas. Jag dör oavsett vad. Dessutom hela polisen på den här planet, manipulerar och influerar kriminella att dom ska döda varandra, genom psykologis obemärkt manipulering genom Psykotroniska vapen, medan mig har polisen manipulerat genom Psykotroniska vapen i döden genom elektrisk förintelse. Genom att dom har drivit mig till vansinne och att dom har genom psykologisk tortyr drivit mig i elektriska skador, så har nu elektrisk skada drivit dom här alla ord ur mig med tvång. Svensk regering genom polisen i över 20 år genom tortyr på alla möjliga sätt, har drivit mig med tvång i att jag möjligen blir mördad nu på grund av den här blogginlägg, som dom har drivit ur mig med tvång på grund av lidande i min pågående död. Det finns alltid folk som kommer missförstå mina ord och som i stället kan felaktigt se i mig en fiende, som jag är inte och har aldrig varit. Jag är en vanlig människa och jag pratar bara till vanligt folk på den här planet och jag pratar bara sanningen och inget annat än bara sanningen. Den är sådan som den är. Jag kan inte förändra den sanningen om världens makt och rika eliten för att den ska passa folk. Det är vad världens makt och rika eliten begår på oss vanligt folk och det är dom som har format den på sådant sätt. Svensk regering, har gjort mig till en gående måltavla som kommer bli skjuten till döds. Det är så världens regeringar mördar vanligt civil befolkning. Dom driver folk genom tortyr och psykologisk krigsföring till att folk ska mörda någon, att folk ska bli mördade, att folk ska begå självmord och att folk ska dö på grund av kroppsskador, som regering har lurat folk igenom dödliga bedrägerier i statliga system och hela samhället. Allt detta har världens makt och rika eliten tillsammans med den svenska regering framkallat på mig genom sin mediapropaganda, genom polisen, genom vården, genom mediapropaganda vilseledning, lögner och genocid genom den elektrisk förintelse. Om ni vill döda mig, då döda mig, men jag är er bästa ven som ni har

192

någonsin haft och det är jag som räddar livet på er och era barn, genom att berätta för er sanningen. Världens makt och rika eliten sänker världens population ner och den populationen är vi vanligt folk. I riktade individer världen över, ser jag en och samma sak som upprepas om och om igen. När riktade individer säger något emot regering, oavsett till vilken statlig institution det må handla om, så blir dom skickade till psykiatrin och där får dom diagnos Schizofreni. Sen pratar dom om den diagnosen som dom har fått på sin Facebook profil, där dom kämpar som i helvete för att dom ska förklara för folk att dom har ingen Schizofreni och att det var en falsk diasgons. Självklart att det är falsk diagnos. Hela världens Psykiatrin är en bedrägerivårds institution. Det verkar som att det inte finns en enda människa på den här planet, som har insett den här sanningen, som jag har skrivit genom den här bloggen. Oavsett för vilken förintelsesystem av regering du som vanlig människa blir utsatt för, av varje en av er regering och den rika eliten, så finns psykiatrin just för den anledning för att klassa er som psykiskt sjuka. Psykiatrin är skapad av världens makt och rika eliten, för att brott som världens makt och rika eliten begår på sin civila befolkning, ska kunna bortförklaras under påstående att folk är psykiskt sjuka och då blir inte regering skyldig för mord på sin civila befolkning. Då blir brott som regering begår på civil befolkning inget brott, tack vare falska bortförklaringar av deras begångna brott under påstående av vård mot depression. Folk mördas även under påstående av vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Men när folk anklagar regering för statlig övergrep, då blir folk skickade av allmänna vården till psykiatrin, för att psykiatrin ska ge till folk, diagnos på psykisk sjukdom. Regerings attack på civil befolkning och demonisering av vanligt folk, är den bästa försvar. Ni ska inte ens gå till psykiatrin. Ni ska inte ens försöka bevis att regering har utsatt er för övergrep och dödligt våld, för det är omöjligt att bevisa. Regering er ett kriminellt system, som är bygd på så sätt att dom mördar vanligt folk och dom har alltid rett, medan vanligt folk inte kan bevisa att mord på dom är ens brott. Det är därför psykiatrin existerar och det är därför folk för diagnos Schizofreni, så att folk inte kan bevisa att dom har blivit utsatta för regerings dödliga övergrep efter övergrep, som slutar i deras död på slutet. Det är därför vanligt folk alltid har fel. Även om folk blir mördade, så kommer vanligt folk alltid att ha fel. I stället ska ni säga till den psykiater och den psykolog som har get er diagnos på Schizofreni att ni kommer torka er arsle med deras diagnos. När ni har kommit hem, då ska ni fint torka er arsle med den diagnos som makt och rika eliten har get er genom Psykiatrin och då ska ni förpacka den diagnos i en rekommenderad brev, som ni ska skicka tillbaka till den psykiater eller psykolog som har get er den diagnosen, så att han ser att ni vet vem och vad dom är för något. Visa för dom att ni har insett deras verkliga anledning till deras existens som statligt bedrägeri, vårdinstitution. Visa för dom att ni har insett sanningen att psykiatrin är modernt förintelseläger för förintelse och massmord av världens civila befolkning världen över, under påstående av vård, så att psykiatrin och världens makt och rika eliten aldrig blir skyldiga för massmord på varje sitt eget civila befolkningen. Vi alla vanliga människor på den här planet måste förenas, men på ett annat sätt, än den som världens civila befolkning är hjärntvättad i att tro på. Om ni har gått till psykiatrin, då kommer ni även få dödliga mediciner som kommer förstöra er mentala och fysiska hälsa på lång sikt. Allt den regerings teaterföreställning, är bara fortsättning av förstörelse av er som individer. Världen regeringar har inte för avsikt att tortera er genom Psykotroniska vapen. Deras avsikt är att ni ska till slut döda någon så att dom kan låsa er permanent i fångenskap, att ni ska begå självmord på grund av den tortyren och att ni ska dö på grund av artificiellt framkallade kroppsskador och kroppsliga defekt senare i livet. Så, det finns en början, då ni inser att ni är utsatta för Psykotroniska vapen och slut på den väg är er död. Beroende hur mycket folk är förstörda, skriver folk på sociala medier uttalande om sitt lidande som avspeglar just den fysiska och mentala stämning dom befinner sig i den moment. I början skriver folk sådana positiva fraser som tillexempel, Ni kan aldrig förstöra mig så mycket hur mycket Gud kan välsigna mig och sen när folk är helt förstörda, då skriver dom att dom håller på att dö, precis som jag. Då finns det inga positiva fraser längre. Folk tror på att Gud ska hjälpa dom mot tortyr genom Psykotroniska vapen. Gud finns bara för folk som är friska och

193

som är inte skadade till döds. Bara som friska och oskadade, kan folk tro på Gud, och den folks tro är bara ett bedrägeri som lurar dom i falsk känsla av säkerhet, så att dom inte ser den livsfara som världens makt och rika eliten utgör för deras liv, som kommer leda dom sakta i döden genom någon av dom alla förintelsesystem i statliga system som är den verkliga värsta dolda massaker av världens civila befolkning som världens makt och rika eliten håller tyst om. Deras Guds tro, tjänar bara den syfte att dom ska ha sin försvars gard sänkt ner, så att dom inte förväntar sig döden från den uppdiktade positiva falska bilden av makt och rika eliten. Syfte är att lura folk i döden. Alla dom som pratar om Gud och religion på Facebook bland riktade individer, i själva verket är regerings anställda internettroll. Religion och Gud har ingen plats bland folk som mördas genom Psykotroniska vapen. Dom som kommer in bland riktade individer med religion fraser och tro på Gud, bara vilseleder det samma folk och dom lurar folk som torteras till döds i att dom ska flyta sin uppmärksamhet på religion och Guds tro, för att dom ska tänka på Gud men att dom inte ska utforska om det finns mer dödliga fällor, som världens regering har lagt ut i samhälle åt folk. All slags mediapropaganda av alla sorter som folk har sett genom sitt hela liv, vilseleder folk för att folk världen över inte ska få veta om detta som jag har skrivit om, så att även dom kan luras i elektriska skador och övriga förintelsesystem, att dom inte ska se nya dödsfällor i statliga system som är oändligt många gånger mer dödliga än vad Psykotroniska vapen är. Även folk som är hjärntvättade av religion pratar samma sak. Vem fan bryr sig om att du tror på din Gud. Du tror på att du håller i ditt sinne det mest värdefulla kunskap på hela planet. Men det har du inte. Du är bara en hjärntvättad individ och din religiositet kommer aldrig hjälpa dig, om du har blivit mördad och döds dömd av världens makt och rika eliten genom någon av alla förintelsesystem implementerad i statliga system. Att lyssna på religiösa som tillhör olika religioner, är som att jag lyssnar på en och samma individ. Jag kommer aldrig gå i diskussion med er om religion, men jag vill att ni ska vetta om att er religion tar livet av er och kanske även era barn längre fram i tiden. Vi vanligt folk kan bara rädda livet av varandra, genom att prata sanningen och dela den informationen med varandra och den bästa plats är just Facebook. Att Julian Assange har avslöjat krigsförbrytelser av makt och rika eliten i USA är bara något bra och alla krigsförbrytelser av världens makt och rika eliten borde bli avslöjade. Kom ihåg att den krigsförbrytelsen inte har begått amerikansk vanligt folk, rysk vanliga folk, Sunnimuslim vanliga folk, Shiamuslim vanliga folk och samma sak gäller för alla länder på den här planet. Vanligt folk över hela planet har ingen makt i sina händer. I stället, vanligt folk mördas av den samma makt och rika eliten utan att folk blir medvetna av detta. För Julian Assange finns det folk som bryr sig om, medan när vi vanligt folk slutar i sådana fängelser, då lovar jag er att ingen kommer lifta ett finger för oss. Ingen av medier och journalister på den här planet bryr sig om oss vanligt folk, på grund av att våra liv har inget värde. Vi har mördats av världens makt och rika eliten genom den hela mänsklighetens historia som standard. Vi blir stämplade av världens makt och rika eliten med demoniserings ord kriminella eller psykiskt sjuka och då är vår röst inte mer trovärdig. På så sätt övertygar världens regeringar övriga befolkningen att regering och rika eliten är rättvis Moder Teresa, medan inlåst folk i fängelse och mental sjukhus är ondskan själv. Men ingen ser påverkan av medier genom des folks hela liv och på något oändligt mer skadligt, som är obemärkt polis psykologisk krigsföring mot civil befolkning på kilometers avstånd i folks hem genom Psykotroniska vapen. Vi vanligt folk som inlåsta mördas där inne genom fortsatt psykologisk tortyr, som går ut på att stressa folk till den grad att folk skadar sig själva. För att folks mentala psyke ska bli förstörd, måste först kroppen skadas till döds och det framkallar världens makt och rika eliten alltid på folk som tror att dom lever i frihet och på folk som är inlåsta i fängelse och mental sjukhus. När folk har skadat sig och när folk har försökt begå självmord, då har regering lyckats driva folk från fängelse till sin moderna bödel, som är avrättningsplats psykiatrin. Då förklarar psykiatrin folk som en fara för sig själv och att dom inte är klara i sin mentala sinnen för att dom ska kunna ta egna beslut och då beslutar psykiatrin i dessa folks namn. Psykiatrin påtvingar på dom människor verkstelning av dödsstraff genom ECT chocker och då är döds straff verkställd på dom. På samma sätt driver

194

världens makt och rika eliten folk som begår inget brott som påstås lever i frihet med påstås mänskliga rättigheter. Det är all den fysiska och mentala vård som världens regeringar ger till folk genom vården. Folk mördas i fångenskap och folk mördas i påstås fria samhälle och när vi vanligt folk dör, inga medier på den här planet kommer utfalla våra namn i medier. Även Mike Yeadon och Dr. Sucharit Bhakdi pratar om att genvacciner för Coronavirus skadar folk, men dom uttalar inte et enda ord om att Morgellons parasitsjukdom existerar, att hela kompletta allmänna vården tillsammans med psykiatriska vården, mördar världens civila befolkning genom elektriska förintelse, även om dom vet att det är så. Även för dom, är det OK att folk som är påstås kriminella och folk som har begått brott ska straffas med dödsstraff. Dom pratar om dödliga Corona genvacciner på grund av att deras egen familj är en måltavla för världens makt och rika eliten nu. Men hur som helst, dom åtminstone pratar om något överhuvudtaget, medan jag pratar för er hela sanningen, som dom inte pratar om. Även Dr Robert Duncan och Dr John Hall pratar och avslöjar regerings tortyr av amerikanskt folk genom Psykotroniska vapen. Robert Duncan presenterar sig för Amerikanska Folket som visselblåsare som påstås avslöjar det USA regerings övergrep och tortyr på riktade individer i USA genom Psykotroniska vapen, under påstående av att det handlar om att regering testar Psykotroniska vapen på amerikansk vanliga folk mot folks egen vilja. Det är tortyr till döds. Både Dr Robert Duncan och Dr John Hall ljuger för riktade individer och dom båda ljuger för hela amerikanska folket och övriga världen. Robert Duncan ljuger när han säger att det handlar om tusentals människor som blir torterade genom Psykotroniska vapen världen över. Hela världens vanliga folk är riktade individer, på grund at världens regeringar klarar att påverka och influera folk obemärkt med Psykotroniska vapen, utan att folk blir medvetna detta. Det är världens polis som uppfostrar alla världens vanliga folks barn. Rätare sagt, dom förgiftar barns och ungas mentala sinnen med suggestiva toxiska och skadliga budskap i tjugotals år, från den dag barnet har fötts och fram till sin vuxna ålder, så att barn ska ta fel beslut i livet som kommer leda dom i katastrof beslut i livet som på slutet leder dom i döden. Det handlar bara om barn som regering vil likvidera. Dr Robert Duncan säger att, (HA, HA, HA, HA) när folk säger till psykiater att dom hör röster som regering injicerar i deras huvud med V2K Psytkotroniska vapen, då vet Psykiatrin inget om Psykotroniska vapen och därför ger psykiater till sådant folk, diagnos Schizofreni. Dessutom säger han att psykiatrin borde bli utbildade i kunnande om Psykotroniska vapen och det är det som avslöjar honom som en lögnare och som regerings anställd internettroll, som ska vidare vilseleda amerikanskt folk och övriga folk på den här planet i falsk bild av verklighet. Polisen gör folk psykiskt sjuka med Psykotroniska vapen och det är polisen som driver folk till psykiatrin, där psykiatrin till och med värksteller dödstraff på den samma folk. Robert Duncan skyddar den här information som jag pratar till er alla om, så att folk inte ska veta om att världens regeringar mördar folk genom elektrisk förintelse. Det är detta som han skyddar. Han avslöjar inte existens av Psykotroniska vapen. Han reklamerar Psykotroniska vapen åt världens regeringar, för att världens civila befolkning ska veta om att dom vapen existerar, medan samtidigt världens regeringar erkänner inte existens av Psykotronisdka vapen i mainstreammedier. Folk ska veta att dom vapen existerar av en enda anledning och den anledningen är att ingjuta i folks rädsla, så att folk själva blir inte utsatta för dom vapen, som i sin tur betyder att folk inte ska våga göra något motstånd mot väldens makt och rika eliten. Majoritet av världens civila vanliga folk är djupt hjärntvättade, på grund av att dom är friska och inte fysiskt skadade ännu och dom ser bara på mainstreammedia hjärntvättmedia propaganda och dom tror på vartenda ord som medier ljuger om allt i samhället till 100%. När folk har blivit skadade till döds, det är först då folk börjar ifrågasätta allt som dom har blivit vilseleda genom medier i sitt hela liv. Det är då folk får veta om Psykotroniska vapen och då har USA regering get folk sådana påstås visselblåsare som DR Robert Duncan, Dr John Hall och armé av andra liknande regerings anställda internettroll, som pratar för folk om sin forskning av Psykotroniska vapen. Alla dom tillsammans är världens regeringars psykologisk vapen som är en del av världens makt och rika eliten. Alla dom tillsammans vilseleder folk och riktar folks uppmärksamhet bara på Psykotroniska vapen, medan dom lurar folk i att folk ska se

195

verkstelning av döds straff ECT chocker som (Electro Compulsive Therapy) som suggestivt länkas till vård. Världens regeringar mördar bebisar från 0 till 5 genom ECT chocker i psykiatrin, så vi vanligt folk vuxna och unga kan inte förvänta oss något bättre. Även Dr, John Hall ljuger och samtidigt presenterar verkstelning av döds straff i psykiatrin som något ofarligt när han säger i en video som jag har sett att, Psykiatrin splittrar folks personlighet med (Electro compulsive therapy). Hör bara på idiot vad idiot säger! Med det kamouflerar han psykiatrins verkliga anledning till psykiatrins existens. Han förklarar verkstelning av döds straff genom dödliga ECT chock för ofarlig terapi. Igen, Terapi är suggestivt kopplad till vård och då betyder det att det inte skadar folk, medan i verkliga livet, det är verkstelning av döds straff. Båda dom två är anställda regerings internettroll och det är jag som säger er hela sanningen och ingen annan. Psykotroniska vapen leder världens civila befolkning vuxna, unga och barn i döden, men barn är extremt sårbara på grund av att dom har absolut ingen kunskap om samhället och livet. Här är ett exempel på hur vita amerikanska familjer leds i liv som slutar i katastrof på grund av världens makt och rika eliten som manipulerar hela familjer med Psykotroniska vapen. Et exempel som jag har set är den här dokumentär video (Beware the Slenderman). Den handlar om tre flickor. En av dom har börjat tro på att Slenderman existerar och som vill döda hennes familj om hon inte dödar eller offrar et flickas liv. Hon övertalade sin ven för att dom tillsammans ska döda den tredje flicka som hon till slut gjorde genom att knivhugga den flicka med kniv. Men tack och lov, den flicka har överlevt. Amerikansk Moder Teresa domstol har låst henne i fångenskap och vad jag kommer ihåg så vill dom döma henne som vuxen, även om hon har begått det brott som minderårig. Det som hon har gjort är naturligtvis hemskt, men ingen ser att regerings kriminal ligger bakom det mordförsök som naturligtvis kan inte bevisas på grund av att Psykotroniska vapen existerar inte offentligt i världens regeringars mainstreammedia propaganda. Amerikansk mainstreammedia presenterar den knivhuggna flicka som offer som hon också är, medan dom andra två flickor som kriminella förövare. I verklighet är dom alla tre flickor offer för kriminell bödel som kallas för regering. Den flicka som kommer dömas som vuxen, har en far som påstås har Schizofreni. När jag ser på den familj så känner jag den rädsla i den familj för regering som auktoritet. Jag är säker på att hennes far är utsatt för V2K injicerade röster i huvudet i många år. Det här är vad jag menar när jag säger att när förälder blir utsatt för regerings övergrep, då dödar dom även förälders barn. Den flickas liv är avslutad om hon ska bli inlåst i större del av sitt liv. Dessutom är hela familjens liv avslutad på grund av sorg och saknad av deras fängslade familj medlem. Världens regeringar bryr sig inte om varken vuxna, unga eller barn. Dom dödar alla utan någon nåd. Se på hur svensk regering genom polisen med V2K injicerade röster i mitt huvud har lett mig i döden nu i över 20 år. Om svensk polis kan komma regelbundet varje natt i mina drömmar i över 20 år, då kan även amerikansk regering komma i den flickas drömmar. Amerikansk regering kan inte övertyga hennes far att Slenderman existerar, men dom kan övertyga den flicka. Världens regeringar går i en hela familj och dom lättar som parasiter efter sårbara måltavlor. Till mig svensk polis bara pratar normalt och det är den minsta slags av psykologisk tortyr. Men även detta har lett mig i döden. När man hör normala ord, då väcker det ingen rädsla. Jag är övertygad på att dom har låtit den flicka höra ljud från den film Slenderman i den flickas drömmar och på så sätt har den flicka börjat tro att Slenderman verkligen existerar i det verkliga livet. Dessutom har dom troligen injicerat suggestiva budskap med Slendermans demon Film röst. Om du hör ljud som är injicerade genom V2K Psykotroniska vapen, då händer det i verklighet. Dom ord blandar sig med ens egna tankar. Dom har injicerat Slenderman ljud i den flickas mentala sinnen lite i taget över lång tid. Amerikansk regering har bevittnat planer av den flicka att begå mord och det är dom som har framkallat det mordförsök. Dom bryr sig inte av någon av dom tre flickor och sådana är alla världens regeringar. Så här manipulerar dom alla tillsammans hela världens civila befolkning för att folk ska begå mord, självmord, att folk ska skada sig själva och så vidare, men slutliga mål är att folk ska dö och att folk ska försvinna ur samhället och den levande värld. Dessutom var det vit domare som har dömt den flicka så att det inte ska uppfattas som rasism. Men det finns ingen vit eller svart, ingen muslim eller

196

kristen. Det handlar om världens makt och rika eliten som mördar oss vanligt folk från början av civil samhälle och fram tills nu och det kommer fortsätta i all framtid på detta sätt, tills vi vanligt folk inser sanningen att världens makt och rika eliten tillsammans med våra religioner våra religiösa ledare och armé av våra religiösa präster oavsett vilken religion vi må tillhöra, mördar oss vanligt folk och det gör dom tillsammans och på samma sätt. Allt som ges till världens civila befolkning, är verktyg åt världens makt och rika eliten för att folk ska luras och övertygas i tro på att den egna regeringen bryr sig om sitt folk och folks barn, för att folk inte ska inse sanningen att den egna regeringen tillsammans med den egna rika eliten, mördar den samma egna folk och det hela familjer tillsammans med barn som standard. Världens regeringar är bara ute efter att framkalla dödliga skador på folk och allt det uppnår dom genom manipulering med Psykotroniska vapen och utlagda förintelsesystem i den statliga system. I hela vår liv har vi vanligt folk blivit hjärntvättade i att vi ska tro på att världens makt och rika eliten bryr sig om vanligt folk och när vi har blivit dödligt skadade av någon av förintelse system som är implementerade i alla världens statliga system, där världens regeringar blockerar oss alla vanliga människor på den här planet, från att vi ska ta det brott som vi har blivit utsatta för till domstol, att vi får inte uttala oss i medier om det brott som vi har blivit utsatta för och att dom klassar det brott som något som är ofarligt och nyttigt för mänskligt kropp, medan folk alltid dör, på grund av detta brott. Det är då vi inser hur ond världens makt och rika eliten är. Medan jag torteras med lidande i fysiskt och mentalt smärta i min pågående död, dag och natt, så är det värst medan jag är vaken. För varje ny dag känner jag att en till del av min kropp och min mentala hälsa och personliga identitet har dött. För varje ny dag är jag alltmer sårbar, uppgiven, förmultnad och krossad till döds. Det är allt mindre av liv som finns kvar i min kropp. Jag känner hur jag dör, för jag dör på riktigt sakta men säkert. Den nya slutgiltiga psykologiska tortyr är en insikt på att regering har skadat mig till döds och regering skyddar sig själva och alla som medverkar i den genocid på världens civila befolkning med polisen och landets militära styrkor, om vi vanligt folk försöker göra uppror mot världens makt och rika eliten. Jag klarar inte mer att se på alla lögner som världens mainstreammedia hjärntvättar världens civila befolkning med genom alla existerade länders så kallade nyheter, med kriminella individer, så kallade journalister men och kvinnor, som är medvetna mördare som vet att dom leder sitt eget folk i döden. Allt det är världens regeringars kriminal som döljer den sanning att världens civila befolkning mördas genom elektrisk förintelse som är garanterad döden själv. Jag försökt att sprida mina ord för genom Facebook för jag ser är att jag blockeras av svensk regering för varje steg jag tar från att jag ska berätta sanningen att jag har blivit utsatt för brott. I början trodde jag på alla dom här amerikanska så kallade visselblåsare som pratar om Psykotroniska vapen och jag ser att alla riktade individer tror på dom även nu men inte jag. Jag har lyssnat och kollat på dom flesta video som var över en timme långa och det tåg inte lång tid för mig att jag ska inse att det inte existerar en människa på den här planet, som är verkligen en visselblåsare som avslöjar hela sanningen om vad den här påstås världens civila samhälle i verklighet handlar om. Alla dom påstås visselblåsare som pratar om Psykotroniska vapen i själva verket döljer elektrisk förintelse som är den främsta verktyg som världens regeringar använder för att massakrera världens civila befolkning med på industriell skala både vuxna, unga och barn. Medan jag fortfarande trodde på dom påstås hjältar som kämpar mot regerings övergrep på civil befolkning genom Psykotroniska vapen, så har jag set på YouTube video av Amy Rayboun som har till och med advokater som påstås hjälper riktade individer och det världen över. Jag ser ju att ingen uttalar et enda ord om elektriska förintelse medan jag håller på att dö. Så, jag tänkte att hon kanske kan göra den här massaker på världens civila befolkning komma upp till ytan så att vanligt folk världen över får veta att dom kommer att dö om dom kommer i kontakt med någon av alla elektriska döds trojaner. Jag skickade henne Facebook vän förfrågning och hon accepterade min vän förfrågan för mindre än en minut. Jag vill inte skriva till henne direkt innan jag har skrivit den senaste blogginlägg för det som jag vill säga till henne skriver jag i blogg. När jag var färdigt med blogginlägg, då är det den här konversation som vi har haft. Jag antog att hon verkligen kämpar för riktade individer.

197

Hej Amy Rayboun, mitt namn är Vahid Redzic och jag är en riktad individ. Du säger att du hjälper riktade individer runt om i världen och jag kan säga att jag behöver hjälp av vem som helst. Du kan hjälpa mig genom att nämna mitt namn offentligt och berätta om mitt fall offentligt där jag har blivit mördad av avancerade statliga förintelsesystem. Vad jag ser talas det om psykotroniska vapen som skadar människor psykiskt och fysiskt på avstånd, men ingen yttrar ett enda ord om något hundra gånger värre, som gör att kroppens nervsystem dör. Läs min blogg ”Vahid Redzic.blog” och där har jag beskrivit hur mitt liv nu på slutet har slutat i döden. Jag dör och jag dör varje dag mer och mer, fysiskt och mentalt. Varför pratar ingen om elektrisk förstörelse som slutar med en säker död. Jag är förhindrad av svenska staten från att få uttala mig offentligt i media, om brott som jag har blivit utsatt för. Det är inte bara den svenska staten som begår folkmord mot civilbefolkningen, utan det är varenda stat på denna planet som begår massakrer på sin egen befolkning.

tis 03:14

Amy har skickat 12 januari kl. 03:15

hej Vahid. Hur mår du? ja det är SANNING att jag har hjälpt och fortsätter att hjälpa sanna TI:er över hela världenAmy har skickat 12 januari kl. 03:15

Jag hjälper gärna till på alla sätt jag kan

ons 20:03

Du har skickat Igår kl. 20:03

Jag är en verkligen riktad individ. Riktade individer för regerings övergrep torteras fysiskt och mentalt på avstånd av psynotroniska vapen. Genom V2K-teknik av svensk polis har jag blivit mentalt torterad, manipulerad och lurad i elektriska skador genom elektriska apparater som säljs som något ofarligt medan skador de orsakar på kroppen leder mig rakt i döden. Hela min kropps nervsystem dör och skadorna ger mig tortyr som är oändligt många gånger värre än vad riktade individer upplever genom psykotroniska vapen. Jag är blockerad av svenska staten att jag ska ta det till domstol, att jag ska uppge det i media och att för att bevisa skador skickar den offentliga sjukvården mig till ytterligare förstörelse av min kropp genom elektrisk ström och vad utredningen kallar vård neurografin. Jag vet att jag kommer att skadas igen genom Neurografi, medan staten skyddar folkmordet genom statliga lögner och hävdar att det är vård. Vi vanliga människor skadas till döds av elektriska dödstrojaner, medan när vi försöker bevisa skador så skadas vi ännu mer. Media meddelar oss endast med kommentarer, att de tyvärr inte kan hjälpa oss med detta. Det enda sättet svenska staten tillåter mig att prata om skador jag fått är psykiatrisk vård och det bara för att låsa in mig. Stater skadar människor till döds genom elektrisk förstörelse och när folk klagar så låser de in folk på mentalsjukhus. Om du jämför det lidande som riktade individer upplever med psykotroniska vapen och mitt lidande som jag har beskrivit i min blogg, ser du att skador som jag har fått av den elektriska apparaten är dödliga. Alla stater på denna planet skyddar den elektriska Förintelsen genom att aldrig yttra ett ord om den. De enda som inte deltar i folkmordet är vanliga människor som är målet för den statliga brottsligheten. Det är så du kan hjälpa mig. Prata om elektrisk förstörelse av civila, över hela världen. Detta som jag avslöjar är oändligt mycket mer avslöjande än vad Ramola avslöjar. Kan du säga mig, tycker du att brottet jag har utsatts för är grovt eller inte tillräckligt allvarligt för att det ska nämnas i media. Jag skriver en blogg medan jag dör och hela världen låtsas att jag inte finns och det

198

är en fortsättning på psykologisk tortyr genom elektrisk förstörelse. Vad tycker du om allt detta? Men läs min blogg först så vet du vad den handlar om. Det du kan hjälpa mig med är att berätta för folk om mitt fall eller åtminstone att det finns livsfara i alla elektriska apparater som säljs bara för att döda människor. Varför pratar inte Ramola om den elektriska förstörelsen om hon påstås vara en oberoende journalist som hon påstår att hon är. Om du håller tyst som en påstådd oberoende journalist efter allt jag har skrivit om, då avslöjar den tystnaden den journalistens verkliga avsikter. Människor som börjar misstro staten letar efter alternativa oberoende medier och det som sådana journalister inte pratar om är det som inte finns. Tack det var allt jag hade att säga.

ons 23:10

Amy har skickat Igår kl. 23:10

210

Vahid snälla, tala bara i referens för dig själv eftersom ”vi” talar för mer än en individ. min undersökande forskning och advokatarbete utgår från individen. Så om det är så att din inriktning omfattar att inkludera ”psynotroniska” vapen, vänligen ange detta tydligt.

Amy har skickat Igår kl. 23:16

varför vänder du dig till Ramola i ditt uttalande ovan? Jag undersöker inte efterforskningar och förespråkar Ramola här. i den här rutan är det du som söker hjälp från mig själv. Jag upprepar att jag tänker hjälpa till om möjligt.

Amy har skickat Igår kl. 23:16

dessutom avslöjades det för en tid sedan av sanna TI:er att de använder ens apparater apparater och fordon för att i hemlighet mörda en. detta har INTE hållits tyst av mig själv eller av någon sann TI som jag hjälper.

(Jag har letat efter den video och jag kan inte hitta den någonstans. Hur kan tortyr av folk genom Psykotroniska vapen vara värdigt att prata om, medan elektrisk trojan som har orsakat påstås bara en enda människans död, som i det verkliga livet handlar i stället om minst 100 miljoner mördade vanliga människor på den här planet genom världens statliga system i dom senaste 80 år och det är inte värdigt att prata om. Hur kan hon ha advokater för påstås hjälp till folk som torteras med röster i huvudet, medan en människa har dött på grund av elektrisk förintelse och av någon konstig anledning, död av en människa går så där lett obemärkt som om det är inte ens tillräckligt viktigt, medan röster i huvudet är världens ände).

Amy har skickat Igår kl. 23:16

antyder du att Ramola har hållit tyst? att hon har hållit tyst om krigföringen och de grymheter som begås mot oskyldiga individer?

(Jag har skickat vän förfrågan till den regerings anställda internettroll Ramola D reports och hon har inte accepterat min Facebook vän förfrågan ännu även tills idag. Det är så här världens regeringar fungerar. Ramola D reports påstås låter folk att prata om sin övergrep genom Psykotroniska vapen och världens regeringar vill att sådant folk ska ha någonstans möjlighet att ge sig till känna offentligt och på så sätt har den folk gjort sig offentligt kända

199

och dom bara drar folks uppmärksamhet på sig själva. Då skadar den kändisskap det samma folk socialt för då vet alla att dom är utsatta för troligen polisutredning. Världens civila befolkning är hjärntvättad att tro på att om polisen utreder folk för brott då är folk dom värsta brottslingar på den här planet. Men världens regeringar mördar bebisar från 0 till 5 år genom psykiatrin och det är inte ens brott för världens hjärntvättade civila befolkning. Dom här riktade individer kan vara lika gärna helt oskyldiga, för jag misstänker att mördade bebisar från 0 till 5 år genom psykiatrin, kan vara kanske oskyldiga. Folk som är utsatta för Psykotronsika vapen får uttala sig i påstås oberoende regerings journalist anställda internettroll Ramola D reports, medan när jag vill berätta i hennes program om att världens civila befolkning mördas genom ett annat förintelsesystem helt lagligt som är elektrisk förintelse, då vill hon inte ens acceptera mig som vän. Jag har skrivit även till henne för länge sen med samma förklaring som till den här Amy Rayboun och hon har aldrig ens svarat mig tillbaka och jag förstådd inte varför, men nu vet jag varför. Jag får inte avslöja offentligt att världens civila befolkning vuxna, unga och barn mördas på industriell skalla av världens regeringar helt lagligt och det är så här världens regeringar blockerar folk som är skadade till döds genom den elektriska förintelse, från att den ska avslöjas för världens civila befolkning som är ännu inte skadade av elektriska döds trojaner, så att även dom kan senare i livet luras i döden på samma sätt. Hur kan Amy Rayboun hjälpa mig bevisa att polisen pratar till mig när jag sover. Det är omöjligt. Anledning at den här Amy Rayboun var villig att påstås hjälpa mig med sina amerikanska regerings anställda advokater, är en annan regerings verktyg som har för syfte att dra kanske ur mig detaljer som kommer avslöja det som jag inte vill pratar om och det samma vill hon med dom alla människor som hon påstås hjälper till med sina dyra gratis advokater. Om hon hittar några avvikelser i folks berättelse som kan kopplas till brott, då kommer det användas som bevis mot dom människor som hon hjälper till. Hon är en regerings anställd polis Interpol skådespelare. Det är dom båda två tillsammans med Dr Robert Duncan, Dr John Hall och armé av övriga regerings anställda internettroll, som påstås avslöjar Psykotroniska vapen. Dom är alla regerings anställda internettroll som har bara olika teaterföreställnings uppgifter, som dom har fått från regering och dom alla tillsammans skyddar elektrisk förintelse från att bli avslöjad. Övriga förintelsesystem ser folk som vård, forskning, teknologiska framsteg och så vidare. Mainstream media är exakt likadan verktyg åt världens regeringar precis som dom alla här internettroll som jag har nämnt och dom alla tillsammans är en kraftfull psykologiskt manipulerings verktyg åt världens makt och rika eliten, för att lura världens civila befolkning i att folk ska tro på att vi vanligt folk lever i en underbar värld full av mänskliga rättigheter, demokrati och frihet. Men jag dör och jag ser sanningen och det är vad jag skriver nu. Advokater är dyra att hyra ut gratis och att hon påstås har advokater som hon kan använda för att hjälpa folk låter bara för bra för att det ska vara sant).

Amy har skickat Igår kl. 23:16

människor som började misstro staten…vad är staten…regeringen?

Amy har skickat Igår kl. 23:16

de som ”litar på” ”staten” är hjärntvättade och programmerade…de finns i matrisen ”staten” utformad för att kontrollera dem och hela mänskligheten.

Amy har skickat Igår kl. 23:44

så exakt hur är du riktad och när började det?

Amy har skickat Igår kl. 23:44

200

var det också en betydande händelse som inträffade precis vid den tidpunkt då du blev måltavla?

Du har skickat Idag kl. 00:05

Läs min blogg. Ingen på den här planeten yttrar ett ord om värre brottslighet än tortyr med psykotroniska vapen, som är massmord av civila med elektriska apparater som skadar kroppen mer än vad psykotroniska vapen gör. Att inte tala om folkmordet innebär att förmörka detta brott. Jag kommer att dö på grund av något som inte finns offentligt. Förövaren av det brottet är världens makt och den rika eliten, regeringar förstås och alla så kallade expertforskare och så vidare. Den tortyr jag utsätts för genom V2K går inte ens att jämföra med de kroppsskador jag fått från en 9 voltsapparat. Det är meningslöst att jag förklarar här samtidigt som jag har förklarat allt i bloggen. Allt jag har sagt har jag rätt, oavsett om någon inte gillar det jag har skrivit. Jag har skrivit en blogg och alla låtsas att jag inte finns samtidigt som jag censureras för varje steg jag tar. Det är ett problem för mig. Jag behöver inte hjälp med V2K-tortyr eftersom det är färre problem än min döende kropp. Jag avslöjar världens falskhet och jag ser sanningen för vad den är. Tack för att du svarar och jag behöver inte den hjälp du har att erbjuda. Läs min blogg. Där har jag förklarat allt. Det är därför jag har skrivit det för att folk ska få sanningen till 100%.

212

Amy har skickat Idag kl. 00:20

Vahid jag kommer att sluta här och nu eftersom jag faktiskt inte hade börjat hjälpa dig eftersom du inte gav någon väsentlig information om din inriktning. Jag läser din blogg och eftersom du inte behöver eller behöver min hjälp så är din blogg att…det är din blogg.

Amy har skickat Idag kl. 00:20

Jag håller helt och 100% inte med om ditt påstående i det att du har 100% rätt eftersom du inte har rätt för