Sinneskontroll och Det Avancerade Övervakningssamhället – Blogginlägg 19

1

Böcker som Dr Robert Duncan och Dr John Hall har skrivit är de första böcker som jag har hittat på internet i min sökande efter orsak på min förstörda och avslutade liv genom voice of god weapons technology V2K injicerade röster i huvudet. Jag har läst Project: Soul Catcher: Secrets of Cyber and Cybernetic Warfare skriven av Dr Robert Duncan och A New Breed Satellite Terrorism och Guinea Pigs: Technologies of Control skrivna av Dr John Hall.

Jag rekommenderar till er som läser den här blogg, att det är jätteviktigt att ni borde se de alla video i den här blogginlägg, så att ni kan inse vad stater klarar att göra mot er och era barn utan att ni er medvetna att ni är utsatta för statlig övergrep. Det finns dold livs fara i de alla video och det finns ett statligt bedrägeri som förmedlas genom de alla videor av Dr Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower och alla andra experter. De experterna lurar oss alla vanligt folk och våra barn i döden. Jag har blivit lurad av staten i det dödliga bedrägeriet och jag ser att samma sak görs även mot mitt barn nu.

Mind Hacking/Voice of God technology Dr. Robert Duncan Harvard

(https://www.youtube.com/watch?v=3oNf0JhqtPA&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=34&ab_channel=MatrixAdjustment4.0)

CIA Dr Robert Duncan Tryone Dew interview

(https://www.youtube.com/watch?v=pF6Q4idm9MU&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=43&ab_channel=JonalOeight)

Dr John Hall Interview: Illegal Surveillance, Mind Control, Remote Neural Monitoring

(https://www.youtube.com/watch?v=I8Sd8Yf2b2s&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=20&ab_channel=SLEEPINGBEAUTY)

2

Regerings sått av att leda en människor i fångenskap och i likvidering-avrätning

Det finns mer video av Dr. Robert Duncan och Dr John Hall. Det här är bara bevis på att höra röster betyder inte att man är galen, schizofren, förvirrad eller villfaren. Jag har läst de böcker och jag har sett de flesta video som jag kunde hytta, men jag tycker att information som Dr Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower och alla andra experter ger, är långt ifrån hela sanningen och jag ser att de ljuger och vender upp och ner på betydelse av ord, där de föreställer ECT som något ofarligt medan ECT är en ren avrättning av folk och ECT är det grund som elektriska förintelse på civil befolkning världen över bygger på, under påstående av vård mot depression. Att de pratar sanningen om att stater utsätter folk för det mentala och fysiska tortyr genom de alla olika psykotroniska vapen är något väldigt bra, men de uttalar inte et ord om elektriska produkter som säljs som trojaner med ett enda syfte, att förstöra nervsystem i kroppen inklusive hela kroppen på hela världens befolkning och jag menar bara vanligt folk. Folk blir lurade genom hela statliga system och alla existerande medier och fullständigt felaktig och brottslig information om de elektriska produkterna, så att folk omedvetna det livs fara när de ser framför sig reklam på de elektriska stimulering apparater, ska bli lurade att verkställa döds straff på sig själva med sina egna händer i sitt eget hem. Så länge vår kropp är inte skadad så länge är vi oförmögna att se det som är dolt för oss. Fult fungerande kropp är det enda möjliga förutsättning för att vi ska kunna existera som levande organism på den här planet Jorden. Om kroppen skadas då känner vi smärta tills kroppen har läkt skada. Om vi stöter på svåra traumatiska problem i livet då blir vår mentala sinnen skadad. Vår psykiska mentala stämning blir i obalans tills vi har ordnat det problem och då läker kroppen den mentala skada, obalans i hjärnan och man återgår till det normala mentala stämning. Så länge kropp fungerar normalt i harmoni mellan kropp och själ, så länge kan vi bli normala. För att vi ska kunna existera i harmoni med ekosystem på jorden, har Universum och evolution begåvat oss människor med kropps sinnen som lukt, syn, hörsal och känsel av kroppen genom kroppens nervsystem och det är just kroppen och nerv system i kroppen som statliga kriminella monster riktar sig på att förstöra på folk, så att de ska framkalla maximal skada där kroppen och hjärna fortsätter dö samtidigt tills man dör på ett eller annat sätt. Jag har nyligen kontaktat allmänna vården över telefonsamtal för att jag ska få utskriven recept på den nya medicin Sativex, medicinsk cannabis. Jag vill testa om den kan sänka något den smärta som jag har. Läkare frågade mig om jag har lyrica. Jag sa att Lyrica är fruktansvärd medicin. Den är en ren narkotika, en drog som förstör helt mitt psyke och mental hälsa. Den har ni själva valt att ta bort från mig och även jag själv vill inte ta den mer, efter som jag mår fruktansvärd dåligt psykiskt av den, medan den sänker inte ens mitt neuropatisk smärta. Jag sa även att jag har polis anmält det företag som jag köpte det apparat från och polisen har stoppat mig från att jag ska ta det vidare till domstol, i stället för att staten ska stoppa de från att de ska fortsätta sälja det döden till folk. För att jag ska ha bevis på min kropp och nervskador har ni allmänna vården skickat mig vidare till smärt klinik för att jag ska undergå mig kropps skanning av mina skadade nerver genom neurografi, där jag ska få elektrisk ström genom min kropp på låg strömstyrka i en till en och halv timme. Neurpgrafi skadar kroppen på samma sätt som den apparat som jag har blivit skadad av. Även där har jag blivit skadad av låg elektrisk strömstyrka. Psykiatriska vården skadar folk genom ECT. Folk skadas på smärt och nervklinik genom Neurpgrafi. Jag har blivit skadad av den apparat som säljs som något ofarligt medan jag dör på grund av den nu. Då sa han, tyvärr jag kan inte skriva ut den medicinen till dig. Jag kan skicka vidare din remis till smärt klinik för det är bara de som kan skriva ut den medicinen. Skulle du kunna tänka dig att gå till smärt klinik? för de har kognitiv terapi där de kan lära dig hur du kan acceptera dina skador och de kan lära dig hur du ska leva med smärta. Ska de lära mig hur jag ska acceptera att jag har blivit utsatt för brott av svenska staten och den samma staten ska lära mig hur jag ska håla tyst medan jag dör på grund av det brott jag har blivit utsatt för? Det tänkte jag men sa inte det till honom. Det existerar inte någon kognitiv terapi i världen som kan prata mig till

3

att jag ska må bättre psykiskt efter de elektriska skador och efter alt som har hänt mig hittills här i Sverige. Förresten jag kan aldrig någonsin må bra igen resten av det liv som jag har kvar att leva. Jag söker medicin som sänker neuropatisk smärta. Cannabis har använts som smärt lindring av mänsklighet i 5000 år och det har jag läst om på Wikipedia tror jag. Allmänna vården kan skriva ut till folk skadlig och livsfarlig medicin Lyrica medan de inte kan skriva ut medicinsk cannabis för att den ska påstås vara mer farlig än Lyrica. Meningen är kanske att jag ska börja röka marijuana som smärtlindring för min smärta, så att jag begår även brott och hamnar på så sätt i drogberoende och då har jag gått över på den brottsliga sida så att demoniserad bild av mig ska bli fullbordad. Medicinsk cannabis är den enda medicin som kan troligen sänka neuropatisk smärta något och det vet majoritet av civil befolkning. Därför har svenska staten lagt recept på medicinsk cannabis som fiske bete i smärt och nervklinik, för att de ska kunna locka folk som är skadade av det elektriska bedrägerisystemet i skador på nytt genom neurografi. Vad kommer jag höra av de utom statliga bedrägeri lögner och dumheter för jag vet att de skadar folk avsiktligt genom Neurografi och det till döds. Även de skulle provocera mig på samma sätt som hela vården världen över provocerar varenda människa som är skadad av elektriska apparater, bara för att de ska dra vrede ur en som elektriska skador har framkallat genom åratal av tortyr så att det ska resultera i verbalt utfall där de kan säga att man är paranoid, psykotisk och villfaren och på så sätt är man för sjuk för att man ska vara fri i samhälle. De skulle kala det för att man är av stort behov av psykiatriska vård då man är akut sjuk i depression och de skulle ge sin hjälpande hand i sluten psykiatrisk klinik och det är så de leder folk in i fångenskap där de kan avsluta ens liv genom påtvingad ECT. Även bara inlåsning där man blir fråntagen sin frihet är för mig likvärdigt med döds straff med tanke på att man är inlåst där med elektriska skador där man upplever det plats som ett helvete på Jorden. Därför stater skadar folk med elektrisk ström så att oavsett var man befinner sig så upplever man varje plats som sin helvetestortyrkammare. Smärt och nervklinik er inget annat än förläggning av mental sjukhus. När folk har blivit skadade av ECT, neurografi, Taser, alla 9 volt stimulering apparater, då blir de censurerade och blockerade på sociala plattform så att det information inte ska spridas vidare till kännedom av övriga civila befolkningen så att även de kan skadas vid senare tillfälle när även de har fått kroppsskador genom den elektriska förintelsen. Försöker man kontakta medier då blir man avisad av alla existerande medier världen över där de säger att de tyvärr inte kan hjälpa en med detta, som om det inte är ens något brott och det är den del av deras medverkan i hjälp till folkmord på civil befolkning som gör det möjligt att det genocid kan pågå genom den mänskliga historien helt osynlig för vanligt folk. De döljer det genocid genom att inte uttala et ord om den och det som medier inte pratar om är det som inte existerar. Stater begår elektrisk förintelse på civil befolkning helt lagligt som om stater äger folk som sina boskap djur. Stater har tagit sig för rättighet att beröva folk deras liv och hälsa där mänskligt liv betyder inget för de. Medier förbereder folk genom mediapropaganda lögner in i döden och liv som slutar i katastrof, medan både allmänna och psykiatriska vården bara skadar folk om och om igen och på så sätt leder alla vägar en som är skadad bara rätt in i döden. Den enda plats där staten tillåter att man kan prata om sina elektriska skador är psykiatriska vården. Så, jag sa allt det till honom och han ifrågasatte inte ens det som jag sa. Han ifrågasatte inte att ECT, neurografi, Taser, 9 volt apparater skadar hela nervsystem i kroppen till döds med tids fördröjning. Det såg ut för mig som att han blev förbannad att jag vågade öppet påstå att vården avsiktligt skadar folk genom lögner som vården lurar folk i genom ECT, neurografi, lögner om 9 volt apparater som säljs över internet och så vidare. Jag vill ha utskriven recept på medicin som ska sänka neuropatisk smärta, medan mitt nervsystem dör och i stället att han ska ge mig detta så frågade han mig om jag vill gå till den psykiater som har skrivit ut recept på Seroquel till mig trots att han ser i min journal att jag har självmant flyttat recept på Seroquel från psykiatriska vården till allmänna vården för jag vill inte ha något att göra med de som har lett mig i graven. Jag svarade honom med, aldrig i livet. Det är de som har lurat mig tillsammans med hela statliga system i de skador som jag dör på grund av nu. Staten mördar oss vanligt folk genom det system av elektriska förintelse medan de håller

4

knäpptyst om den, som om det inte existerar och när jag till exempel har blivit medveten att jag har blivit utsatta för brott, då vill han skicka mig tillbaka till psykiatriska vården efter som jag vågar att anklaga staten för det uppenbara brott som staten begår på civil befolkning. Enligt honom och hela statliga system det elektriska förintelse skadar inte mänskliga kropp och varje motsatt påstående av civil befolkning betraktas som villfarelse, vanföreställningar och psykisk sjukdom. Det är så de skyddar och bort förklarar det statliga genocidbrott genom påstående att man är psykisk sjuk. Oavsett på vilken sätt man har blivit skadad genom elektrisk ström så spelar det ingen roll, efter som elektriska skador framkallar för alla som är skadade identisk kropp och själ förfall där man förlorar känsel i kroppen då nerver ständigt dör alt mer med tiden. Som jag sa förut i tidigare blogginlägg, de skador upplever jag som att jag har fallit från höghus när på marken och den skadade del av kroppen har spruckit i femtiotal bitar med sår som sprickor där nerver har blivit avskurna åt alla hål och där har jag förlorat känsel. Det är en för stark och fruktansvärd känsla av lidande. Jag känner det alldeles för mycket och med tiden växer det känsla ännu mer, där det leder mig i döden till slut. Det är därför det skada drar min mentala sinnen och uppmärksamhet bort från min omgivning och in i min kropp. På något sätt blir jag inlåst alt mer in i min kropp som blir min tortyrkammare som jag upplever som min fängelsecell. Med tvång genom skador blir jag påtvingad till att jag inte klarar tänka på något annat utom bara på skador som utplånar min kropp och min mentala sinnen. Min kropp och min själ vitrar bort och dör medan jag existerar fortfarande. Nu på slutet har jag en ständig smärta i muskler där jag känner att mina muskler brits ner och förtvinar bort. Jag har en omänsklig tortyr av känselbortfall, obehag och smärta i de skadade nerver och om det har det blivit knäpptyst i medier genom den hela mänsklighetens historia, bara för att det genocid ska kunna leda nya generationer av unga ur den civila befolkningen i döden. Inte nog med tortyr genom fysisk lidande, elektriska skador slår brutalt på samma gång mot hjärnan där man lider svårt mentalt. Elektriska skador framkallar dygnet runt resten av ens liv på samma gång vrede, ångest, skräck, sorg, oro, nedstämdhet, depression, nervositet, stress på högsta möjliga nivå och kognitiva problem med att kunna tänka klart och allt det samtidigt och utan någon anledning utom på grund av själva skada. Det är så konstigt på grund av att oberoende hur man mår psykiskt där man inte är orolig eller deprimerad skada framkallar ändå det agonin av svår psykisk och mentalt lidande. Min hjärna är inte skadad av elektrisk ström som av ECT till exempel och på grund av detta kan jag känna den naturliga vrede, ångest, skräck, sorg, oro, nedstämdhet, depression där det framkallas av problem i livet. Psykiskt mår jag bra som vem som hälsat. Men kroppsskador tillvirkar dygnet runt vrede, ångest, skräck, sorg, oro, nedstämdhet, depression och det sista som bara elektrisk skada kan framkalla som oskadat folk upplever aldrig i sitt liv är nervositet på högsta stressnivå och kognitiva problem med att kunna tänka klart som förvaras med tiden då man upplever det som overklighets känsla att man slutar att existera medan man lever fortfarande. Efter som det psykiska lidande kommer inte från min hjärna där jag mår bra psykiskt så upplever jag det psykiska lidande som att den kommer utifrån från ingenstans. Al det fysiska och psykiska lidande i agoni påverkar fruktansvärd starkt min mentala stämning, mina vanor och även mina beslut. Allt det lidande framkallar kronisk nervositet på högsta möjliga nivå som är långt mer värre än vad oskadat folk kan känna. Allt det tillsammans putar mig dygnet runt över gränsen till mentalt sammanbrott. Det driver mig med tvång till att jag ska grubbla och tänka hela tiden på samma sak och det är vad som har hänt med mig. På grund av att det lidande är så outhärdligt driver mig den till att jag ska hata de som har utsatt mig för det brått som är hela världens makt och rika eliten. De utsätter oss alla för det brott och inte bara mig. Det lidande är så fruktansvärd att medveten att jag håller på att dö, blir jag driven varje sekund till den nivå där jag säger att jag klarar inte mer och då får jag kropps impuls där jag har ingen annan val än att prata om det, att svära och att hata. Det driver mig till utfall som tillfället är att jag skriver om det brott jag har blivit utsatt för, men när jag har skrivit det så ger mig det inte någon fred och tillfredställelse utan samma sak upprepas igen och vad jag har bakom mig är blogginlägg efter blogginlägg. Det driver mig in i döden där bara självmord kan avsluta det här tortyr där

5

jag ständigt håller på att dö. Jag var den lugnaste och mest fredliga människa på planet. De skador som jag har framkallar allt det psykiska lidande som har förvandlat mig från en normal människa som var aldrig våldsam till en människa som har alla negativa egenskaper som leder mig med tvång i att jag oavsiktligt begår fel efter fel på grund av förlorat förstånd. Det här är det ultimata statliga demonisering av en mänsklig varelse. Det här är sätt som stater använder för att driva en människa i avslutat liv, där jag vill helst säga att jag vill döda alla som har lett mig i det här. Men jag vill inte döda någon. Det är resultat som elektrisk skada framkallar och jag bara säger till er alla så att ni vet vad elektrisk förintelse är för något. Det är staters mål där man på grund av lidande uttala sådana ord som man har blivit tvungen till av elektrisk skada. Det är så här de låser folk in i fångenskap utan domstol. De tvingar folk till att folk ska göra sig skyldiga i lagens ögon genom att utsätta folk för brott, där folk skadas till döds genom det hav av alla olika elektriska apparater så att man förlorar sin kropp och sitt förstånd på grund av det samma brott. Ologiska beteende där man bryter i mentalt sammanbrott på grund av elektriska skador kallar stater för psykisk sjukdom där folk är inte klara enligt sina mentala sinnen och där man blir stämplad som en fara för sig själv och sin omgivning. Det är den slutgiltiga resultat som får folk att dö på ett eller annat sätt genom elektriska förintelse världen över oavsett ras och religion och det som man fick se genom hela mänsklighetens historia är statlig tystnad om det genocid, statlig förnekande där de föreställer det brott mot mänsklighet som något ofarligt medan de alla stater tillsammans dödar var sin civil befolkning och de låtsas som om att de vet inte något om den. Medan jag sover, glömmer jag att min kropp är skadad och att det är min kropp som ger mig det omänskliga lidande. Jag upplever det som att det är min omgivning i det verkliga livet som skadar mig varje sekund. Jag upplever det som att det finns någon i min sov rom som skadar mig fysiskt medan jag sover. Medan jag sover på grund av det upplever jag att jag befinner mig i ett helvete där jag torteras till döds. Den Seroquel sover mig med tvång på kemiskt sätt medan jag lider i agoni så sover jag ändå, annars hade jag inte kunnat sova alls utan Seroquel. På grund av den vrede, ångest, skräck, sorg, oro, nedstämdhet som jag har ständigt samtidigt dag och natt, drömmer jag mardrömmar varje natt. Det är så fruktansvärd att jag väcks upp ur lidande som jag har upplevt medan jag sover och ner jag har vaknat så vet jag att jag kommer genomleva samma lidande på dagen och efter det igen på natten. Allt det tillsammans stressar mitt psyke med kropps impulser där jag får en känsla att kroppen kommer att dö just nu. Jag får ständigt den känsla att tiden har gått ut för mig som levande och att det är just nu jag dör. Den tortyr lidande känsla att man håller ständigt på att dö upprepas dygnet runt. Ju starkare lidande med tiden blir desto mär medvetande försvinner där känsla att man slutar att existera blir alt mer påtaglig. Man blir till slut galen på grund av den permanenta tortyr och lidande som pågår dygnet runt resten av ens liv. Skador provocerar fram utfall där man får suggestiv reflex eller impuls att man ska göra något för att stoppa det lidande medan det finns inget som man kan göra för att det ska få et slut. För eller senare kommer man begå självmord för man klarar inte leva med den omänskliga lidande. Från den dag då jag har blivit föd och fram tills den dag då jag blev skadad, var jag en normal människa. Jag var levande fult medveten av min existens. Jag kände att jag lever. Jag njöt av fint väder, jag kunde njuta av livet, jag kunde njuta av vad som hälsat. Små saker gjorde mig lycklig. Jag kunde koncentrera mig på alt som jag gör och jag mådde bra både fysisk och mentalt. Jag tränade, jag lärde mig spela gitarr, jag njöt av att lyssna på musik, jag njöt av att se på film. Jag gick på krogen åtminstone att vara bland folk. Jag kände mig som en levande människa som är en del av samhället. Jag var en man då. Jag var en levande människa som hade planer för framtid. Jag hade plan att hytta en kvinna och skaffa mig en familj på nytt. Jag trodde på svenska samhälle som på något rättvist som behandlar folk rättvist enligt mänskliga rättigheter. Men nu har jag insätt att allt det är et lögn. Jag har insett att svenska staten tillsammans med alla existerande världens stater begår genocid på var sin civil befolkning genom att lura folk i dödliga skador. I stället att straffa folk genom domstol straffar svenska staten folk med verkställt dödsstraff i ens egen hem genom lögner i civil samhälle, medan folk lever som påstod fria i civil samhälle. Nu när svenska staten har

6

verkställt döds straff på mig genom lögner om det elektriska förintelse så nu har jag förlorat med de skador allt det mänskliga som fans i mig. Min kropp är handikappad. Jag känner inte den skadade del av kroppen och det är det värsta av alt. Min skadade del av kropp är bokstavligen amputerad. Den förlorade del av kroppen torterar mig med obehag och smärta som driver mig till vansinne där jag vill helst hopa ut ur min kropp fast jag är medveten att det inte går. Smärta driver min hjärna till total mental kollaps på grund av att kroppen dör och har redan kollapsat. Mentalt och känslomässigt är jag redan död på så sätt att alt har förlorat betydelse. Den känsla har bara folk som är skadade av elektrisk ström och det lidande är värre än cancer, MS, reumatism eller någon annan känd sjukdom. Min hjärna har förlorat förmåga att känna njutning, att känna själva livet. Jag lyssnar på musik men jag kan inte förhålla mig till den musik som jag lyssnar på. Jag är oförmögen att njuta av den musiken. Nuförtiden när jag lyssnar på musik hör jag bara oljud. Jag lyssnar på musik bara för att den ska distrahera mig från den lidande så att jag kan tänka på något annat. Men lidande har blivit så svår att jag kan inte ens tänka på den musik som jag lyssnar på och det är som om den inte existerar fast jag hör den. Till exempel på jobbet upplever jag att den musik som vi alla lyssnar på vår arbetsplats är ämnad bara åt folk runt omkring mig men inte till mig. Skador hållet mina tankar koncentrerade på kroppsskador som tillåter mig inte att jag ska tänka på något annat än bara just på skador och mitt förstörda liv. Så är det med allt annat. Oavsett vilken situation man kan föreställa sig där folk har det roligt så är jag oförmögen att känna det som det folk känner. Att lära mig spela gitarr har jag slutat direkt då smärta har uppstått. Jag klarar inte ens att träna mer. Jag klarar inte springa mer. Även att gå känns onaturligt på grund av skador. Varje kroppsrörelse känns onaturligt. Att äta mat känns onaturligt. Att jag existerar känns onaturligt. Att sova och att bli vaken känns onaturligt och även att tänka känns onaturligt på grund av störningar i hjärnan som skador framkallar. Jag klarar inte att bry mig om något mer. Det enda som jag bryr mig om är min son och i och med att jag vet att svensk polis har klarat att leda mig nu på slutet i döden igenom psykotroniska stelt vapen och till slut i elektriska skador, så ser jag att de gör samma sak mot mitt barn utan att min son är medveten av detta. Jag har tränat hela mitt liv och det fanns inte något som kunde stoppa min vilja att träna fram till den dag då jag blev skadad av den apparat och när smärta kom. Nu är det min kropp och mental hälsa som dör och på grund av det kan jag inte träna mer för jag slutar vara en människa. Jag är en levande död, jag är en gående lik. Innan jag blev skadad så tyckte jag att det var fruktansvärd att se kroppsåkommor på folk som har blivit sjuka. Jag tyckte synd om sådant folk och jag var chockad med insikt att det kan gå så illa där folks liv slutar i katastrof med kroppssjukdomar. Så fort smärta kom var jag på väg mot samma kropps förfall som de. Nu har jag gåt om alla folk som är sjukskrivna i min döende kropps förfall. Jag har gåt om pensionärer, jag har gåt om alla människor som mår dåligt. Det här är som om jag siter i en bil och kör snabbt mot en betong väg där det existerar ingen bromspedal och den betongvägen är min död. Jag är alt mer orörlig och jag har insett att jag är på väg mot total kropps förlamning. Jag kan inte njuta av att se på film, jag kan inte njuta av fint väder. Jag passar inte längre bland folk och sociala sammanhang, då jag är döende fysiskt och mentalt. Sexuellt som man är jag stympad i så stor omfattning att jag vet att jag kommer aldrig någonsin kunna leva med en kvinna, men det stannar inte där. Hela min kropp håller på att dö och samtidigt dör jag som individ. Min personliga identitet har upplösts för länge sen och jag är inte ens lik till den människa jag var som normal innan jag blev skadad. Min personliga identitet massakreras av den smärta och all den tortyr lidande. Jag har svårt att andas på grund av smärta obehag, förlorade känsel i kroppen och jag saknar ord för att kunna förklara det lidande som jag går igenom dag och natt resten av mitt liv. Det här måste man uppleva för att man ska tro på att det är möjligt. Min existens saknar helt mening och betydelse. Skador tillverkar som en fabrik dygnet runt det fysiska och psykiska lidande som håller mig ständigt i det vrede, hat mot staten som har begått det brott mot mig, ångest, skräck, sorg, oro, nedstämdhet och jag måste lätta efter anledning för att hytta mening med min existens. I början kunde jag hytta mening varje dag medan nu jag är helt oförmögen att hytta mening med att jag fortfarande lever och existerar.

7

Det enda som jag känner nu är just på samma gång ångest, vrede, skräck, sorg, oro, nedstämdhet och det här tillstånd kallar psykiatriska vården för akut depression. I stället att jag ska säga alt det här till psykiatriska vården som meningen egentligen var, så har jag direkt insett vilken kriminell brottslig statlig maffia och vilka mördare de är. Därför har jag skrivit den här blogg så att mina ord och vittnesmål om det brott som jag har blivit utsatt för, ska fortsätta leva vidare när jag har dött. Jag skriver allt det här bara till vanligt folk världen över så att folk ska få veta att även de och deras barn är en måltavla för osynlig massaker på alla möjliga sätt som stater döljer med media och statliga tystnad systempropaganda. Men vissa människor som befinner sig i samma situation som jag kanske har inte insett det och det kan hända att de får även ECT medan de är inlåsta på psykiatriska vården. Det här är den akuta depression som folk få höra i medier medan medier och hela statliga system håller tyst om att elektrisk ström skadar nervsystem i kroppen till döds och på grund av det dör varenda en skadad människa på ett eller annat sätt eller blir galna till slut om de inte klarar att begå självmord. Jag lever inte längre jag är bara medveten att jag existerar tills jag har dött. Varje sekund av mitt liv nu är helvete på Jorden. Jag spenderar mer pengar nu på cigaretter, snus och alkohol än vad jag har spenderat på maten när jag inte var skadad av den elektriska apparaten. Att sluta röka, snusa och dricka alkohol som jag använder som smärt lindring och ångestdämpande, känns meningslöst för jag har förlorat min fysiska och mentala hälsa. Skador suggestivt driver mig till att jag ska fortsatta konsumera cigaretter, alkohol och snus för undermedvetet tänker jag som att ångest och lidande ska avta i styrka och smärta sänks för tillfället av alkohol över natten men det leder mig till helvete där jag mår ännu sämre. Den Seroquel är ett kemiskt vapen och inget annat. På grund av den äter jag skräp matt, masa socker som kakor, glass och så vidare. Den medicinen är så kraftfull att den förändrar mina naturliga matvanor och suget efter mat. Innan jag blev skadad så levde jag et lång tid utan mediciner och då åt jag bara nyttig mat. Då hade jag ingen suget efter socker och skräpmat så jag åt aldrig sådan mat. Då kan man förstå att Seroquel och ännu värre Zyprexa är ett kemiskt vapen som ska döda folk som går till psykiatriska vården på grund av psykiskt lidande som i verklighet egentligen framkallas av polisen genom psykotroniska vapen. Oavsett vilka problem man har i livet, så kan man alltid återhämta sig psykiskt om man har en frisk kropp där man kan alltid starta om och börja på nytt. Men jag kan inte starta om på nytt, då mitt liv är hotad genom att staten har skadat min kropp genom ren statligt brott. Jag har ingen kropp som jag kan ståta mig på så jag kan aldrig starta mitt liv om på nytt igen, för jag vet att jag kommer att dö. Så, jag lever under omänskliga villkor där min kropp dör sakta men säkert och därför kan jag inte heller vara normal för det här är kropps förfall som konsumerar min mentala sinnen och till slut slutar det i galenskap. Alla som har blivit skadade genom vilken som helst sätt ur den elektriska förintelse begår antigen självmord, dör på grund av skador eller blir inlåsta i mental sjukhus på grund av lidande som driver en till galenskap. Det lidande som elektriska skador tillverkar genom tortyr framkallar till slut utfall där man exploderar i verbal konflikt på grund av elektriska skador har torterat en i åratal och på så sätt har man blivit fråntagit den stabilitet och lugnet som man hade som oskadad och normal. Just det är syfte med existens av det elektriska system av elektriska apparater som skadar folk världen över till döds. Skador driver en med tvång till att man har ingen val än att protestera på et eller annat sätt i sådana utfall där man klarar inte mer av den tortyr och lidande. För mig utfall är att jag skriver det här blogginlägg nu och på så sätt protesterar jag mot det statliga övergrep. Syfte med existens av det elektriska förintelse är att folk ska bli våldsamma verbalt så att när de säger något sådant till vården då har de direkt fått en anledning att kalla på polis där de förklarar en som psykotisk, villfaren, paranoid och våldsam där de på så sätt har fåt till slut anledning att förklara en som fara för sig själv och sin omgivning. I medier får man aldrig prata om det brott som man har blivit utsatt för. Om de skulle tillåta det, då avslöjar de det elektriska förintelse som de medverkar i. Det är ingen skillnad mellan psykiatriska vården och allmänna vården. Säger du allt det på allmänna vården, psykiatriska vården eller på smärt och nervklinik, så kan de alla kalla på polis och då är man inlåst raka vägen in i mental sjukhus. Att skada folk genom det elektriska förintelse är

8

bara en del ur vapenverktyg arsenal som stater använder för att mörda civil befolkning på, precis som verktyg där stater mördar folk dolt genom polisen som är inte något bättre än medier och hela vården efter som de alla tillsammans med världens populära offentliga personligheter, forskare och påstås forskning som är inget annat än falsk information bedrägeri som ska lura världens civila befolkning inklusive barn och unga i döden. Nu förstår ni vad som händer med folk som har blivit skadade genom det elektriska förintelse och se på statliga system världen över och alla existerande mediakällor hur de låtsas som om de inte vet något om att det här elektriska massaker existerar och då har ni insett den verklighet vi lever i. Det här är genocid där vi vanligt folk och våra barn mördas som boskap djur. Om allt det håller stater tyst om. Nu hopas jag att ni kan förstå vilken brott stater begår mot var sin civil befolkning genom det döds trojan elektriska förintelse. Det här är genocid på grund av att det kan handla om många miljoner mördade människor världen över genom den mänskliga historien. Alla de skador och all den lidande är svagheter som man har fått genom elektriska skador. De skadorna driver livet ut ur min kropp med tvång. Skador driver mig till att jag ska begå självmord med tvång. Även om jag vill så gärna leva så är det extremt svårt för mig att jag ska klara att håla mig i livet. Det här är slutet på mitt liv och hela staten och statliga system vet om det för det är deras sätt hur de mördar oss vanliga människor och de mördar även våra barn på samma sätt. Det börjar alltid för alla vanliga människor som polisen utreder för brott med psykotroniska vapen och slutar i elektriska skador genom elektrisk förintelse som avslutar ens liv för gått. Så länge folk går till psykiatriska vården utan att folk har blivit skadad av de apparaterna så länge kommer man bli bemöt med respekt av hela personal på varenda öppen psykiatrisk mottagning. Visa patienter får diagnos som bipolär, och masa andra diagnoser på psykisk sjukdom men allt det är statliga lögner som psykiatriska vården lurar folk i medan psykiatrer, psykologer, kuratorer och psykoterapeuter vet om den elektriska förintelse och de väntar bara på att patient ska köpa någon av de alla 9 volt apparater och på så sätt skada sig till döds och när patient har skadats av elektrisk ström då har man fått de alla svagheter som är psykisk lidande som faller under de alla olika diagnoser på psykisk sjukdom där man är psykotisk på grund av lidande, paranoid på grund av att man har insett att hela staten tillsammans begår det brott på civil befolkning och så vidare. Nu när de vet att man har de alla svagheter det är först då de börjar provocera patient för meningen var aldrig att patienten ska botas för psykiatriska vården kan aldrig bota någon det kan bara man själv göra och det har jag förklarat i den här blogg, Meningen var hela tiden att man ska krossas fysiskt och mentalt så att man kan låsas in i fångenskap under påstående att man är psykiskt sjuk. Det här ser ingen tills man har nått livets slut skede som staten har drivit en i. Jag till exempel har aldrig fått någon diagnos för de visste om att det handlar om brott för jag blev tvingad genom psykotroniska vapen av polisen att gå till de och berätta allt. Men nu inser jag att de är inte ute efter att klara brott. De är ute efter att jag ska dö eller att de ska låsa mig in i mental sjukhus och det klarar de att uppnå genom det elektriska förintelse. Därför existerar den så att stater kan låsa folk som de vill låsa in och det utan någon domstol. Så, jag är redan inlåst där i förväg. Det tar bara tid tills jag har förlorat mitt förstånd och allt den tortyr pågår i mitt eget hem, där staten tåg livet av mig genom mina egna händer och dödsfällor som stater har lagt ut över hela internet. Stater läger ut på internetidéer på hur folk ska skada sig själva till döds och de idéer reklamerar de som något trovärdigt, ofarligt och tilldragande så att folk nappar på dödliga statliga bete. På ytan har vi mänskliga rättigheter medan staten tog alla mina mänskliga rättigheter genom psykotroniska vapen som existerar inte offentligt. De tar livet av mig genom elektriska förintelse som ingen uttalar et enda ord om som om det inte ens existerar i värkliga livet. Så fort psykiatriska vården fick veta att jag vill flyta mitt recept från de till allmänna vården så har de direkt börjat provocera mig genom att inte ge mig en tid hus den psykiater som kan flyta mitt recept och det dröjde tre månader då jag skrev ett inlägg på Facebook där jag fick verbalt utfall för mina känslor. De trodde att jag har förlorat kontroll på grund av det lidande och att jag ska uttala ord som ger de rätt att förklara mig som en fara för mig själv och min omgivning, så att de kan kalla på polis och att de kan låsa mig in i mental sjukhus. En sjuksköterska på den

9

öppna psykiatriska vårdmottagningen sa till mig med en löjlig röst, tror du på Allmänna vården? Hon sa, du måste tro på de för att de ska kunna hjälpa dig, fast hon själv vet att de tillsammans med polisen, medier och allmänna vården mördar folk och får folk till att folk ska begå självmord eller att folk blir galna till slut på grund av lidande och det är så de låser folk in i mental sjukhus. Vården är inget som man ska tro på. De är inga hjältar som medier påstår. De är statlig kriminell maffia som dödar folk i tjänst åt staten. För den här universum är vi alla människor lika värda oavsett ras och religion. Det är bara vi människor som ser varandra som mindre värda på grund av våra olikheter och vi inbillar oss om någon jävla vit eller annan rasöverlägsenhet över andra raser och religioner som är fullständigt idiotism galenskap och självbedrägeri. Det är mycket letare att räkna upp folk som inte medverkar i det hjälp till folkmord. De som inte medverkar i det folkmord är vanligt folk världen över oavsett ras och religion. Alla som man har sätt på TV medverkar i det hjälp till folkmord genom att dölja det elektriska folkmord det genocid genom att prata om andra saker men inte om elektriska förintelse som de föreställer som något ofarligt. I och med att de inte ens nämner det elektriska massaker på civil befolkning världen över, blir det likvärdigt med att den massakern inte existerar och det är så de medverkar i det statliga genocid och brott mot mänsklighet.

Dr. Robert Duncan, – Dr John Hall, – Dr. Barrie Trower

Dr. Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower och alla andra experter, tjänar direkt åt staters fördel där de blandar sanningen, lögner och ofullständig information som resulterar i att folk blir skrämda, vilseleda, förvirrade och distraherade så att folk ska aldrig kunna se det värsta förintelse där folk mördas genom elektrisk ström och det genocid begår varenda stat på sitt eget folk. På ytan ser de ut som hjältar som bryr sig om folk, medan i verklighet de skapar villfarelse av en värld där folk ska se psykotroniska vapen framför sig som den enda statliga övergrep som man kan inte göra något åt. När stater genom polisen har börjat tortera och manipulera sina medborgare genom ”voice of god weapon technology” injicerade röster i huvudet, så är det menat för resten av ens riktade individens liv tills man har dött och då går staten till en annan människa och samma sak händer med den riktade individ. Även folk som är dömda för brått och som har avtjänat sitt fängelsestraff, efter att de har gåt ut i frihet försätter att mördas av stater genom psykotroniska vapen. När stater har get sig på en människa då slutar de aldrig foran den människa har dött och det är det hemlighet som vi vanligt folk inte känner till. Grejen är bara att vi vanligt folk inser inte det på grund av att medier bygger en falsk bild av verklighet där vi alla människor lever i frihet och säkerhet, medan polisen spanar på folk som begår brott genom att avlyssna mobila telefoner, övervakar deras datorer och psykotronska vapen existerar inte ens offentligt. Det där folk hör röster i huvudet är psykiskt sjukdom och för det har staten läkemedelsföretag som ger folk, mediciner vid sådana påstås hallucinationer. Så, bild där staten skadar folk till döds avsiktligt existerar inte i civil befolkning medvetande och det är meningen att vi vanligt folk ska aldrig veta det, för det är bara så stater kan fortsätta döda oss vanligt folk medan vi är omedvetna av detta. Voice of god weapon technology V2K injicerade röster i huvudet är tillrekliga för att en människa ska pratas till döds och på så sätt drivas till att begå självmord. Så länge de inte skadar ens kropp fysiskt så länge håller man tyst på sociala plattformar om att man hör röster i huvudet. Men nu visar det sig att de kan även skada folk på avstånd genom andra psykotroniska vapen med olika mikrovågs frekvenser som orsakar olika psykiska sjukdom tillstånd som paranoia, depression, självmordstankar, maniskt beteende vrede, blindhet om mikrovågsstrålning är riktad mot huvud, hjärtattack om mikrovågsstrålning är riktad mot bröst och allt det utan att polisen har börjat använda V2K injicerade röster i huvudet där man är inte ens medveten att man har blivit utred av polisen. Men grejen är den att de kan använda det V2K vapenteknologi utan att de avslöjar sig för riktade individ då de kör på extremt låg mikrovågsstrålning styrka så att man inte ens märker att de har pratat med en och man blir inte medveten att man har avslöjat alla sina hemligheter medan man sover. När de börjar använda voice of god weapon technology där de börjar prata till folk, det är då de avslöjar sig avsiktligt och då går man genom nästa fas där de driver en till gränsen mellan liv och död och gränsen till mentalt sammanbrott. I min fal från den dag då jag kom till Sverige och fram till den dag då polisen började prata till mig har jag

10

bara rasat mot mentalt sammanbrott och jag hade upplevt de alla psykiska sjukdom tillstånd. Däremot har jag även skadat mig i rena olyckor om och om igen på grund av mentalt lidande och ner de började prata till mig då misstänkte jag inte ens att de kan liga bakom all den psykiska lidande. Jag visste inget om psykotroniska vapen. Jag utgick ifrån att staten är god och rättvis och efter som jag följde de värderingar som stater har lurat oss genom medier att vi ska tro på, så har jag handlat efter detta. Därför erkände jag allt för polisen kort efter att de har börjat prata till mig få det går inte leva med det tortyr. De utgav sig som redare av mitt liv och jag upplevde de på sådant sätt, medan de lede mig med sina vänliga ord i katastrof efter katastrof och ologiska handlingar som har skadat min kropp och själ och även min sociala förmåga, där de fick mig till att jag blev lurad att isolera mig från min omgivning. Deras ord är påtvingade instruktioner till mina handlingar där de indirekt lurar mig i kroppsskador och ytterligare mentalt lidande och ständigt nya problem som uppstår i mitt liv. De pratade till mig och så länge jag inte blev alvarligt skadad i kroppen så fortsatte jag tro på de. Jag hade min kropp, jag kunde känna min kropp, jag var en normal människa och det är därför jag kunde bli lurad av de gång på gång. Det föl mig inte ens i tanke på att jag ska tänka på riktade individer och psykotroniska vapen efter som Jag upplevde inte ens deras röster som tortyr. Det kan handla om miljarder människor i hela världens civila befolkning som är utsatta för detta världen över, individer som befinner si i samma tillstånd som jag då och alla de håller tyst efter som de är inte skadade och torterade och fysisk lidande finns inte i deras liv och det är därför de håller tyst. Det som de experter säger att det kan handla om tusentals riktade individer världen över är avsiktligt utlagd falsk information av makt och rika eliten till befolkningen så att folk inte ska rikta sin uppmärksamhet om att det i själva verket kan handla om hundratals miljoner folk världen över som är medvetna att de är utsatta för det och som hör röster medan hela världens befolkning 7 miljarder är utsatta för det utan att de är medvetna av detta i de senaste 70 år och alla de håller tyst om det på grund av att de inte känner fysiskt lidande och tortyr. Att höra polisen prata till mig innan jag blev skadad var jobbigt och många gånger har de drivit mig till vredes utbrott och mental utmatning men jag insåg inte vad de är ute efter. På mig har de aldrig använt sådana vapen som orsakar smärta i kroppen där de bränner kroppen på avstånd, där de orsakar smärta i kroppen, där de skadar kroppen, där de pratar genom min röst, där de tar kontroll över min kropp. Om de klarar att klona testobjekt tankar som är någon av poliser och injicera de tankar i min hjärna där minnena känslor och tankar inte är minna egna som de experterna kallar för ”artificiell insatt minne”, då kan jag säga att den minne som har kommit i mitt huvud från ingenstans hemma efter den natt då jag blev inlåst på den slutna psykiatriska avdelning i Trollhättan kan vara påtvingad in i min hjärna på sådan sätt. Jag visste inte ens att allt det var möjligt. Riktade individer börja prata på sociala plattformar om sin tortyr först när staten orsakar tortyr genom kroppsskador, smärta och lidande på deras kropp genom psykotroniska vapen på avstånd i deras hem. Stater skadar folk till döds där fysiskt tortyr är den riktiga anledning att folk börjar prata öppet. De hade ingen anledning att tortera mig på avstånd genom att orsaka smärta och kroppsskador på mig genom psykotroniska vapen. Jag trodde på de och jag följde allt som de sa till mig på grund av att de har övertygat mig i lögn att de påstås räddar mitt liv och dessutom hade jag fullständigt förtroende för hela svenska statliga system. Men här ser man att de hade även för mig som följer de och tror på de en fysisk tortyr som är oändligt många gånger värre än den lidande som psykotroniska vapen orsakar på folk trådlöst på avstånd genom att orsaka smärta och kroppsskador. Ingen skulle någonsin veta att jag hör röster om jag inte hade blivit skadad av den elektriska apparat som stater tillåter säljas som något ofarligt. Jag har följt statliga lagar till punkt och jag gjorde allt rett. De har utrett mig för brott som de tillät mig inte att jag ska bli dömd för. Även i mitt fall var de ute efter att åstadkomma kroppsskador som framkallar fysiskt och mentalt lidande och det är därför det elektriska förintelse existerar för att leda oss alla in i döden genom elektriska skador som är hundra gånger värre en de alla psykotroniska vapen tillsammans. Att jag skriver den här blogg var deras plan hela tiden, så att jag kan ge mig till känna för hela mänsklighet där jag erkänner att jag har begått brott. Nu bestraffas jag med jämna mellanrum av svenska staten och samhälle. Jag blir mobbad på grund av det brott som svenska staten tyllet mig inte bli dömd för. Jag mobbas på den avancerade svenska sätt. Nu används allt som ett psykologiskt

11

vapen emot mig. Det är så de utreder brott genom att skada folk till döds som de utreder för brott. Nu när jag är döende i elektriska skador så har jag lättat efter förklaring för mitt förstörda liv och jag hittade allt det. När vi har blivit skadade och när vi försöker berätta om det brott vi har blivit utsätta för av stater, då blockerar stater oss på sociala plattformar. De censurerar oss för varje steg vi tar. Riktade individer som torteras med de alla olika psykotroniska vapen kommer aldrig inse sanningen att hela statliga system tar livet av de, efter som de skadas bara genom psykotroniska vapen på avstånd och inte genom övriga statliga institutioner som psykiatriska vården, läkemedelsföretag, medier, allmänna vården och så vidare. Där kommer i bilden internettroll och konspiration teoretiker som är troligen värvade av staten. De pratar i många fal rena dumheter där de blandar sanningen och lögner och på så sätt lockar de till sig riktade individer att de ska följa och dela deras Youtube videoklipp och deras inlägg. Visa av konspiration teoretiker är väldigt leta att bli genomskådade av folk, där det är så uppenbart att de är konspiration teoretiker. Ett sådant exempel på en internettroll är en svensk konspiration teoretiker, internettroll som säger: Staten begår brott mot mänsklighet. Läkare har at vänta sig rättegången i Nürnberg. De begår brott mot mänsklighet. Och jag tänkte vad är det som de har begått för brott. Har de dödat patienter? Och så säger han: ” PCR test för Covid 19 är brott mot mänsklighet” som är också men det finns värre och det är vad jag pratar om. Meningen med att han använder ord, brott mot mänsklighet när det berör honom och liv av hans familj och vem som helst av oss alla, för alla vi och våra barn kan bli lurade i det döden på alla möjliga sätt, då är det brott mot mänsklighet medan det som världens regeringar lurar folk i genom att utsätta folk för brott är inte brott mot mänsklighet efter som regering ger sig inte på honom som är svensk och hans familj och att inte nämna alla olika dödsfällor, leder till att den dolda massaker genom olika dödsfällor ska förlora sin betydelse så att folk inte reagerar när någon som jag säger att elektriska förintelse på civil befolkning världen över är brott mot mänsklighet där folk dör på industriell skala på riktigt av sina elektriska skador. Jag behövde bara dela den konspiration teoretikers video inlägg och nu skulle hela mänsklighet se mig som inte trovärdigt och alla skulle tro på att jag inte pratar sanningen. En annan kvinnlig konspiration teoretiker pratar allt vettigt och just när jag har börjat tro på henne då säjer hon, Odla folket styr världen. Man ser på video som hon har filmat där polisen kommer till hennes hem och allt det kan vara arrangerad statlig teaterföreställning för att få henne se ut som trovärdigt som ska locka riktade individer till sig medan när de börja prata sanningen om sin tortyr och statliga övergrep då kommer de inte bli trodda av övriga befolkningen på grund av den video om, Odla folket som styr världen. Andra konspiration teoretiker som utger sig vara riktade individer pratar om gud som egentligen har inget att göra med den tortyr som riktade individer går igenom. Det är bara en till distraherande moment som ska leda folk i fel riktning där riktade individer ska grubbla och tänka på gudstro i stället för att de inte ska inse att alla regeringar med världens rika elit tar livet av de. Även de som torterar riktade individer genom psykotroniska vapen ber till gud medan efter den bön till gud de torterar folk till döds genom psykotroniska vapen och där ser man att tro på gud har inget att göra med det tortyr som staten utsätter folk för. Ramola D raporrts tillsammans med sådana som utger sig vara riktade individer diskuterar om internetwebsida som handlar öppet om satanister där de påstår att mäktiga höjdare som styr världen är satanister. Det jag ser i Ramola D-reportage där hon hävdar att hon är den enda journalisten som avslöjar statliga övergrepp mot civila. De pratar om att folk ska inte ta Covid-19-vaccin som har varit fyllt med massor av avancerade nano robotar och annan avancerad teknik eftersom det i framtiden kommer att förändra mänskligt DNA så att människor förlorar sin mänsklighet, där människor förändras och det troligen stemmer med tanke på att även jag har förändrats på grund av elektrisk skada så att jag har förlorat allt det mänskliga i mig innan jag har dött. Människor förändras inte bara av covid-19-vaccinet, människor dör av covid-19-vaccinet eftersom tanken är att människor ska dö av hjärtinfarkt och stroke på grund av blodproppar som vaccinet framkallar. Även hon pratar bara om det som ingen av vanlig folk kan göra något åt, men hon pratar inte om elektrisk förintelse och alla andra dödsfällor som folk kan skydda sig från om folk bara blir varnade i god tid innan de har blivit skadade. Det är i själva verket avsiktligt lagd vilseledande information av staten för att folk ska diskutera om satanister i stället att folk inser att hela makt och rika eliten tillsammans mördar folk genom psykoitroniska vapen, genom elektrisk förintelse, genom läkemedelsföretag som ger folk skadliga mediciner, genom vården och så vidare. Statliga system börjar med politiker som har stiftat lagar där de har legaliserat elektriska förintelse som lagligt och något helt ofarligt. Stater har legaliserat tortyr på avstånd som leder folk i döden genom psykotroniska vapen som existerar inte offentligt. Politiker oavsett vilket politiskt parti då må tillhöra, tillsammans dödar folk genom polisen, allmänna vården, psykiatriska vården, genom läkemedelsföretag, genom psykotroniska vapen, genom elektrisk förintelse och offentligt inget av det existerar. De skyddar det förintelse genom medier som lurar oss i en bild av samhälle som över stämmer inte med verklighet, och man inser inte det foran det är för sent när man har blivit skadad av makt och rika eliten till döds. Alla offentliga personligheter inklusive alla olika existerande så kallade experter och forskare världen över, filmindustri och underhållning världen över, världens kungafamiljer, alla politiker alla de tillsammans medverkar i det hjälp till folkmord genom att vilseleda och lura folk att folk inte ska inse att de blir mördade genom

12

mediapropaganda och statliga lögner, av de alla tillsammans. Alla världens politiska partier som existerar är med på det genocid och ingen av de ifrågasätter det mas mord på civil befolkning världen över, medan vi vanligt folk oavsett ras och religion blir mördade inklusive våra barn och det på exakt samma sätt. Även de fria oberoende medier som påstår att de är fri press utan statlig påverkan tror jag är värvade av stater efter som jag ser att även de ljuger på så sätt att de inte uttalar et ord om elektrisk förintelse och det som de inte pratar om är det som inte existerar. De är bara en mer avancerad statlig verktygs media vilseledande propaganda som ska dölja det värsta av allt elektrisk förintelse. Vad är det som de har avslöjat? inget speciellt. De skyddar det elektriska förintelse genom att aldrig uttala et enda ord om den, medan det elektriska förintelse har funnits långt back innan jag blev föd. Andra konspiration teoretiker är mycket mer avancerade och folk blir lett övertygade av deras bedrägeri. De är välutbildade och de pratar sanningen om allt utom om fara med elektriska skador där de pratar inte alls om det. Det som de inte pratar om är det som inte existerar. Om de pratar om det, då handlar det om ECT som de kallar för Kompulsiv terapi och där ljuger de. Dr. Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower, Dr Peter Breggin är sådana avancerade internettroll med störst sannolikhet är värvade av stater för att dölja elektrisk genocid på civil befolkning världen över som något helt ofarligt. Även Ramola D tycker jag är en internettroll möjligen värvad av staten för att folk ska tro att om det hade funnits någon livs fara för oss människor då hade hon och de alla pratat om det. Jag har kontaktat henne genom Facebook och jag har förklarat om att stater tar livet av folk genom elektriska apparater som säljs som något ofarligt. Jag sa, vad jag ser ni riktade individer kommer aldrig till någon slutsats. Läs min blogg och då kommer ni ha det saknade pusselbit som kommer öppna ögonen för alla riktade individer och hela världen. Hon har aldrig svarat mig tillbaka. Hon har delat video på en yngre kvinna som har blivit skjuten av polisen med Taser och hon sa att det skadar kroppen, hur kan det ens användas av polisen? Hon sa att de ska ta det som ett ämne i diskussion vid senare tillfälle. Men hon säger inte hur Taser skadar kroppen. Vad är det för typ av skador. Hur påverkar det en människa. Är det dödligt? inget. Jag ska få förtroende för henne när hon har uttalat ord, mänskliga nervsystem dör på grund av låg elektrisk strömgenomgång på 9 volt. Alla de tillsammans är internetkonspiration teoretiker som skyddar elektrisk förintelse från att inte ska bli avslöjad, så att stater kan döda nästa generationer av unga. Hela sanningen har ni i min blogg. När man blir lurad att dela konspirations teoretikers video klipp och inlägg, meningen är att riktade individer inte ska framstå som trovärdiga i ögon på övriga befolkningen så att övriga befolkningen till exempel folk som begår brott, ska inte bli medvetna att poliser kan komma i deras drömmar och på så sätt få alla sina hemligheter och planer avslöjade direkt till polisen genom sin egen mun, medan man sover och man kommer inte ens ihåg något av detta på grund av att polisen klarar komma helt obemärkt där de stör inte sömnen, medan de får ändå samma resultat. Meningen att varje gång då polisen tar de på bar gärning är att de ska tro på att någon granne har sätt de och avslöjat de för det brott till polisen eller att deras mobila telefoner har blivit avlyssnade. Ett annat självt bedrägeri kan vara serverad till kriminella och även till vanligt folk av staten som en vilseledande falsk information att det finns dyra krypterade datorer och mobila telefoner som är omöjliga att de ska bli hakade av staten. Staten hackar sig inte i något. De kommer in i sådana krypterade datorer och mobila telefoner genom internetoperatör och brandvägg reagerar inte på deras besök. Staten kommer i sådana datorer och mobila telefoner på samma sätt som amerikansk predator drone som har kretsat över protester på gatan och på så sätt skickar den signal till folks mobila telefoner där den utger sig som mobil master och på så sätt stjäles allt som finns i de alla mobila telefoner. Jag är ingen expert men jag tror att det går på detta sätt. Dessutom har de psykotroniska vapen som är verktyg för att hacka folks mentala sinnen. Meningen är att de inte ska tro på att psykotroniska vapen existerar och att alt det är möjligt. För att folk ska bli övertygade i det verklighet av alternativ sanning som är vår grundläggande sanning tills vi blir utsatta för det statliga övergrep, stater använder hela statliga system inklusive medier för att folk inte ska bli medvetna att det förintelse av civil befolkning genom psykotroniska vapen existerar, att

13

förintelse genom elektriska apparater existerar, att kropps skador genom mediciner som säljs som hjälp för att man ska påstås må bra som er inget annat en kemisk vapen som stater använder för att förstöra kroppen på folk genom övervikt, framkallning av diabetes, hjärta och kärl sjukdomar som framkallar hjärtinfarkt under falsk påstående av vård och det finns många mer sätt och allt det är möjlig efter som vi har levt i ett lögn från den dag vi har fötts fram tills nu. Stater manipulerar oss alla att vi ska fortsätt bli okunniga och omedvetna av det brott som stater utsätter oss och våra barn för. Meningen med mediapropaganda, populära offentliga personligheters propaganda, lögner och tystnad, politikers lögner, vårdens lögner, internettroll lögner är att få oss som är utsatta för statlig övergrep mindre trovärdiga, galna och så vidare. Det som vi sär är musik, film, reklam, rika och lyckliga människor som har lyckats i livet. Vi beundrar de och deras lycka, medan vi inte ser att de leder oss och våra barn i graven med lögner som deras storslagna namn avgudad av oss har förblindat våra ögon och förblindar vår mentala sinnen genom deras popularitet, genom deras höga utbildning som får oss tro att de är mer smarta än vad vi vanligt folk är och där har vi pengar som de har. Deras rikedomar är suggestivt framgång som vi drömmer om i stället att vi aldrig ser det brott som de medverkar i som begås på civil befolkning världen över. Meningen är att befolkningen ska se allt det propaganda medan folk aldrig ska bli medvetna vad staten klarar att göra mot vanligt folk. Folk ska aldrig bli medvetna att stater mördar folk genom hela statliga system. Visa riktade individer som torteras genom psykotroniska vapen och som blir utsatta för gäng förföljelse anmäler det till polisen, medan när de säger att de hör även röster då blir de vidare skickade av polisen till psykiatriska vården och då i många fal blir de inlåsta på psykiatriska kliniker i monader. Då blir de förvånade hur de inte blir trodda av polisen och psykiatriska vården. Visa riktade individer går med sin egen vilja till psykiatriska vården för at undergå psykologiska tester så att de kan bevisa att de är normala. De bevisar det och ändå blir de fortsatt torterade till döds genom psykotroniska vapen och förföljda på gatan av statliga gäng förföljare. De berättar om allt det genom Youtube videoklipp och även när de har berättat om det så är det ändå total media tystnad som om de inte ens existerar. Jag tycker att ni aldrig ska fylla i sådana tester efter som det är hela staten som utsätter är för statlig övergrep, oavsett vilket politiskt parti de må tillhöra så begår de alla det brott tillsammans mot er och oss alla. Prata ni normalt för folk inser om ni är normala och klara i ert mentala sinne. Fyll inte i det psyko test på grund av att då spelar ni under regler av den samma staten som kommer döda er till slut. Förstå att det är hela staten som ni har emot er. Läs min blogg och jämför den helvete som jag går igenom med det helvete som händer er och då kommer ni inse vem är den som mördar och torterar er och mig. På mainstreammedia är det mänskliga rättigheter och alla lika värden som råder. Riktade individer är osynliga medan de dör i självmord en efter en. Riktade individer blir chockade att inga medier är villiga att berätta om deras fall. Min berättelse av mitt förstörda liv genom den här blogg är den pusselbit som ni inte ser och ner ni har läst allt det som jag har skrivit om, då kommer ni förstå att ni, jag och vi alla torteras och mördas på likvärdigt sätt där våra liv är inte värda något. När jag säger att jag dör på grund av 9 volt apparat då håller ni alla tyst. Det angår inte er efter som det har inte hänt er. Ni vill att någon ska stoppa er lidande genen lagändring så att ni kan fortsätta med ert liv, medan i verklighet de kommer inte sluta tortera er foran ni har dött. Stater begår genocid och vi måste vara villiga att se vartenda sätt där civil befolkning mördas i civil samhälle så att vi kan få en klar bild på vad är det som pågår i samhälle. Det handlar inte om bara oss vuxna. Stater dödar även våra barn och det är därför vi måste se hela statliga brottslighet så att vi kan upplysa våra barn om det fara som de kommer växa upp och leva i. Problem är att våra barn brukar lyssna på alt och alla utom på oss föräldradag. Men därför måste vi prata öppet om det elektriska förintelse så att det genocid kan komma upp i ljuset så att alla människor blir medvetna att de kan lät bli mördade genom det statliga dödliga bedrägeri elektriska system. Dr. Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower pratar sanningen om psykotroniska vapen och fara som mikrovågsstrålning utgör för hälsa av oss och våra barn. Men de lurar er i att ni ska tro på att elektrisk förintelse är inget farligt för hälsa av oss alla och våra barn och det är genom det elektriska förintelse civil befolkning

14

mördas. Psykotroniska vapen är psykisk och fysisk tortyr medan elektriska skador är fysiskt och psykiskt tortyr lidande 100 gånger värre och det slutar alltid i döden till slut. Om ni hade blivit skadade av elektriska förintelse då skulle ni inse sanningen att hela statliga system tar livet av er, mig, oss alla och till och med våra barn. Det hjälteinsats av visselblåsare som Dr. Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower är inriktad mot folk som torteras i sitt hem genom psykotroniska vapen till döds så att de inte ska se elektriska produkter som en livs fara så att de kan även luras i kroppsskador genom elektrisk ström. När de har blivit lurade i kroppsskador genom de alla påstås stimulering elektriska apparater, det är först då de är på riktigt döds dömda, där de antigen dör på grund av kroppsskador där nekros uppstår i skadade del av kroppen till slut, eller blir de galna på grund av att hjärna kollapsar till slut och det på grund av att nervskador sprider sig genom kroppen där man lider på grund av förlorad känsel i kroppen, obehag och smärta. Det mord på en människa börjar med den första och enda gång då man har köpt det produkt och då man testar det elektriska apparat. Skada på kroppen och nerver uppstår omedelbar då man får domning på den plats där man har kopplat de elektroderna på kroppen och det slutar med att hela nervsystem dör i kroppen, där man har kvar att leva bara den tid som det tar att hela nervsystem dör. Man kommer begå självmord långt innan hela nervsystem har hunnit att dö, på grund av att smärta blir allt starkare och mentala sinnen förångas på grund av det lidande där man känner att man slutar existera på grund av den smärta. Det leder i döden efter som nervsystem är förlängning av hjärna och det är naturlig integrerad system som gör att vi kan känna vår kropp, att vi har känsel vid beröring, att vi kan uppleva att vi lever, att vi existerar och att vi kan integrera i vår omgivning som levande organism i den här ekosystem på den här planet Jorden. I den här video framstår Dr John Hall trovärdigt för majoritet av befolkningen på den här planet som inte är skadade av elektrisk ström, men inte för mig för jag vet att jag dör på grund av skador som apparat på 9 volt har orsakat på min kropp. Det som han pratar om har jag sätt i science fictionfilm för länge sen och det är därifrån den statlig dödliga bedrägerimedia teaterföreställning kommer från. Båda två, den här som intervjuar och Dr John Hall skapar ett dödligt bedrägeri på nytt genom den här videon. Han pratar om att amerikanska staten har 1950 år startat system av forskning MK Ultra för at kunna på avstånd kontrollera människans mentala sinnen. För att de ska kunna skapa marionett docka som ska begå terroristisk attack eller utföra spion handlingar åt staten, skapar staten förändrad personlighet hos riktad individ genom hypnos, droger och ”ECT kompulsiv terapi”, där Dr John Hall påstår att när riktad individ har genomfört det terroristiska attack staten omprogrammerar den riktade individ tillbaka till normal personlighet utan att den riktade individ är medveten och saknar minnen av den förändrade personlighet att den har begått de terroristiska handlingar. Det betyder enligt honom att den riktade individ kommer inte heller ihåg att han programmerades genom hypnos, att han fick droger i sig att han fick ECT elektrisk chock som är inte möjligt i verkliga livet. Riktade individ kommer ihåg det och det uttalade lögn i den video är ren science fictionmedia propagandalögn. Dr John Hall kallar elektrisk chock genom ECT för ”ECT kompulsiv terapi” och det är vad avslöjar honom som en internettroll som, är garanterat värvad av staten för att föreställa ECT som något ofarligt och på så sätt stater döljer det elektriska genocid som har pågått i alla tider världen över. Riktad individ skulle komma ihåg skador på sin hjärna som ECT har orsakat. All uppmärksamhet är riktad mot psykotroniska vapen och mot V2K vapenteknologi injicerade röster i huvudet på folk som något farligt medan ECT framställs som terapi som är ofarligt behandling för at kunna splittra personlighet på riktade individer och på så sätt skapa marionettdocka. Dessutom säger han att staten omprogrammerar riktad individ tillbaka till normal personlighet med minnena som den individen hade innan programmering. Här är det igen samma sak, ECT har inte skadat hjärna, medan folk världen över pratar om sina skador som de har fåt av ECT, där de har förlorat minen av tiotals år. Hjärna dör delvis omedelbart för varje elektrisk chock och efter et år kommer smärta där folk lider i sin dödsbädd lidande agoni. I och med att hjärna är skadad då har man delvis förlorar sitt förstånd och nu är riktad individ permanent psykiskt sjuk på alvar och det psykiska handikapp där individ har förlorat förmåga att kunna tänka

15

klart, förvärras för evigt tills man blir galen då med kontinuerligt döende hjärna hela riktade individs personlighet slutar existera och då är den människa död medan hans kropp är fortfarande i livet. Elektrisk hjärnskada sprider sig vidare till hela hjärna och även till ryggraden, halsen, huden och så vidare. Efter att riktad individ har fått elektrisk chock genom ECT då finns det inget som kan leka den elektriska hjärnskada och den individ blir personlighets förändrad alltmer och mer med tiden, där ens personliga identitet slutar att existera allt mindre och mindre. Med tiden hjärnskada sprids genom hela hjärna och döden inträffar på grund av andning svårigheter eller hjärtinfarkt. Det är inte bara minnen som slutar existera på grund av att delar av hjärna som har dött. Hjärna kontrollerar autonoma reflexer som andning, hjärta, övriga kroppsorgan och det är de kroppsdelar som sviktar till slut och man dör på grund av detta. Det är hemlighet som stater skyddar för varje pris med media tystnad, efter som elektrisk ström är så förödande skadlig för mänskliga kroppen. Det är därför stater skyddar det elektriska förintelse på civil befolkning efter som psykotroniska vapen som är också dödliga ändå kan inte ens jämföras med elektriska skador för elektriska skador på 9 volt leder i döden och när det kommer till ECT då är det stater som ljuger. Det är därför man kunde se genom världens filmindustri och genom alla möjliga information källor långt back i tiden en bild där psykiskt sjuka på mentala sjukhus skriker, slår i vägar, biter delar av sina armar med sina tänder helt okontrollerat och de föreställs som att de har blivit bara galna. De är inte bara galna, de är döda på grund av att psykiatrer har dödat de med elektriska chocker. Elektrisk genocid är så effektivt sätt att döda folk på. Det är därför stater värvar sådana experter som Dr. Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower som pratar sanningen om psykotroniska vapen och fara med mikrovågsstrålning, medan de döljer och kamouflerar elektrisk förintelse som ofarlig terapi eller ännu värre vård mot psykisk sjukdom depression. När jag tänker lite bättre Dr. Barrie Trower överdriver fara med trådlös router där han föreställer det som en livs fara för vuxna och barn. Han överdriver fara med mobil telefonstrålning att det ska påstås rubbar den naturliga kroppens elektromagnetiska fält men vad är det som folk känner? Man känner absolut inget, medan han inte uttalar et enda ord om elektriska apparater som skadar nervsystem i kroppen till döds på några minuter. Det är syfte med hans överdrivna oro för folks hälsa genom mikrovågsstrålning och trådlös router. Folk ska se fara med det medan folk aldrig ska se fara med apparater som säljs som något ofarligt medan de leder folk i döden. Mikrovågsstrålning och X-Rey strålning genom psykotroniska vapen är en riktigt livs fara för mänskliga kroppen, medan trådlös router och mobil telefonstrålning går inte ens att jämföra med psykotroniska vapen och elektrisk förintelse av civil befolkning världen över. Man vet inte ens att de är värvade av staten då dom påstås protesterar mot statlig övergrep, men en människa som är skadad av det elektriska förintelse inser att de ljuger. Att en konspiration teori ska fungera det måste alltid finas sanningen som blandas med lögner och på så sätt slår staten genom de här experter på hela världens befolkning, på de som är godtrogna som är lät lurade och samtidigt de som börjar misstro staten och som söker efter möjliga faror så att de inte ska se just det elektriska förintelse. Av stater och av de här experter ECT framställs som något ofarligt där de har inte ens tillåtit något utrymme där folk kan ifrågasätta fara med ECT. Enligt de ECT är terapi och punkt slut. Om ECT inte ifrågasätts som något farligt då apparater på 9 volt verkar vara et skämt och det är just de apparater på 9 volt som är så mycket farliga att folk dör till slut på grund av skador som de apparaterna orsakar på mänskliga kroppen och kroppens nervsystem.

Här har ni den videon:

Gang stalking Mind Control & Targeted Individuals Dr John Hall Richie Allen

(https://www.youtube.com/watch?v=DJG2aZY6HI8&ab_channel=GangstalkingAattentionAwareness)

16

Deras hjälteinsats genom att de berättar om vad staten kan göra mot civil befolkning, leder till att folk blir skrämda till tystnad och lydnad av stater så att de själva inte ska bli utsatta för samma sak. Dr. Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower nämner inte et ord om att ECT orsakar skador på hjärnan och ECT är det enda som stater tillåter att det ska pratas om, medan stater dödar folk genom det övriga elektriska förintelse på 9 volt låg elektrisk strömstyrka och det är det hela hemlighet som det genocid genom elektrisk förintelse världen över bygger på, där folk mördas genom statliga lögner. De pratar sanningen när de säger att folk pratas till döds genom voice of god weapon technology V2K och att mikrovågsstrålning som de alla psykotroniska vapen framkallar på civil befolkning som är måltavla för de statliga smygvapen vapen, framkallar cancer med lång exponering och på så sätt skadar kroppen, medan de inte uttalar et ord om elektriska apparater som förstör nervsystem i kroppen på några minuter och jag tror att det är vad deras hjälteinsats egentligen handlar om. De till exempel pratar om alla olika psykotroniska vapen som är så mycket avancerade att de har överträffat science fictionfilmindustri, medan de låter som att de har ingen kännedom om så lågt krävande uppgift mental tankeförmåga för så högt utbildade experter som Dr Robert Duncan, Dr John Hall, fysiker Barrie Trower och alla andra experter världen över, att tänka ut hur ECT påverkar negativt mänskliga kroppen. Enligt de ECT påverkar inte kroppen negativt. De föreställer ECT som något jobbigt men inte något som orsakar skador på mänskliga kroppen. Det är just det som det statliga genocidbedrägeriet bygger på. De ser skadliga påverkan av mikrovågsstrålning på mänskliga kroppen och även skadliga påverkan av mobila telefoner, medan de inte ser fara och negativ påverkan av elektrisk ström på den mänskliga kroppen. Det är omöjligt att de inte känner till den statliga hemligheten att nerver dör av det minsta elektriska strömstyrka. Om ni bryr är om människor så mycket som ni påstår, då borde ni säga hela sanningen för folk och sanningen är att elektrisk förintelse av vanligt folk världen över är det största, värsta och huvudsakliga genocid som begås mot civil befolkning världen över på hela planet, där folk mördas som boskap djur på industriell skala. Även för nervgift Novitjok finns det botemedel, medan för skador som elektriska apparater orsakar på kroppen finns inget botemedel på grund av att elektrisk ström inte är nervgift utan den är likvärdig med hammare, kniv, pistolkula eller något annat föremål. Elektrisk ström är kraft som skadar kroppen från huden och flödar rätt in igenom kroppen och skadar muskler, blodkärl, inre kroppsorganen och det mest känsliga av alt kroppens nervsystem. Om Novitjock babblas det om i medier, medan om elektriska skador uttalas det inte et ord om och det på grund av att det förstör kroppen permanent på några minuter och från sådana skador finns det ingen återvändo till et normalt liv. Det är det mest effektiva sätt att skada en människa på till döds, fysiskt och mentalt och så fort man är skadad då är man fråntagen sin kropp och även sitt förstånd och sin mentala hälsa och på grund av detta blir man fråntagen även hela sitt liv för man är redan död i förväg. De vilseleder folk även genom att prata om transhumanism där de bygger en bild som de vill att folk ska se framför sig att det handlar om avancerad forskning där de tar för givet att den fungerar och att den är ofarlig. De pratar om olika chip som opereras i olika delar av kroppen på folk medan folk genomgår någon standard ingrep på sjukhusoperation bord, utan folks vetskap och mot deras egen vilja. Sen säger de att de Micro chip kan avläsa tankar att de kan framkalla smärta i kroppen och masa mer av ”bla bla” lögner. Stater genom polisen klarar göra allt det på avstånd genom psykotroniska vapen. De behöver inte Mikro chip för detta ändamål. De opererar in Mikro chip på folk mot deras vilja på grund av att det är som våldtäkt och något förnedrande som ska vecka förtvivlan i folk gentemot staten. Det är samma sak som gäng förföljelse där man ska bli chockad och bedrövad på vad staten har gjort mot en och det är vidare psykologisk del av tortyr. De opererar in i folk Miro chip av en helt annan anledning. Den Mikro chip alstrar elektrisk strömstyrka som garanterad med kort tids exponering skadar nervsystem. De påstår att den alstrar låg spänning och det gör den säkert men, nerver alstrar naturlig strömstyrka som är hundra gånger mindre och det är därför nerver skadas. Den information där experter påstår att mänskliga kroppen är som ett batteri där hela kroppen alstrar elektrisk spänning som de påstår är ganska hög, är en ren statlig avsiktligt utlagd lögn. Om det hade varit sant

17

då hade vi människor haft små elektriska stötar när vi rör varandra och det händer aldrig. Syfte med de alla olika Mikro chip, olika neurologiska apparater som föreställs av de lögnaktiga världens experter som något avancerad och ofarligt är bara till att lura folk i elektriska skador och att ge trovärdighet åt det övriga elektriska förintelse som något trovärdigt som folk ska inte se som en fara så att de kan mördas med sina egna händer i sitt eget hem. Om någon får de Mikro chip opererad i någon del av kroppen då kommer det uppstå elektriska skador på den plats och det är den verkliga syfte med de avancerade Mikro chip, så att folk ska efter det gå igenom samma döds bed lidande i agoni där de blir drivna till galenskap och till att begå självmord. Det är den del av deras medverkan där de hjälper staten övertyga folk under sitt namn som välutbildade forskare som är i själva verket konspiration teoretiker värvade av staten i det hjälp till folkmord på civil befolkning världen över genom statliga lögner som är inget annat än statligt bedrägeri av episka proportioner. Det är så stater mördar var sitt folk, medan när man börjar prata om sina skador då skyddar stater det från att bli avslöjad genom censur, tystnad och förnekande, där staten genom hela statliga system bemöter folk som har blivit skadade som om folk är psykiskt sjuka. Att Dr Robert Duncan medger existens av ” voice of god weapon technology” som han har medverkat i att utveckla åt staten, beror på att staten tillåter att det ska avslöjas. Annars om han hade avslöjat det på sitt eget initiativ, då hade han säkert delat samma öde som Julian Assange. Det ser ut som att han är emot det tortyr genom det V2K vapenteknologi, där staten pratar folk till döds, men jag tycker att han jobbar åt staten även nu på andra plan där han döljer det värsta genocid av alla och det är elektriska förintelse av civil befolkning världen över.

Allt som Dr Robert Duncan har sagt om de psykotroniska vapen över stämmer med vittnesmål av folk som har blivit utsatta för de vapnen.

Dr Robert Duncan pratar i video (CIA Dr Robert Duncan Tryone Dew interview) att staten sätter folk i laboratorier och sen
1-ger elektrochock till folk,
2-ger mediciner till folk, (I verklighet under tvång.)
3-hypnotiserar patient och på så sätt splittrar personlighet och skapar manchurisk kandidat och det menas en marionettdocka som kommer omedvetet döda oskyldigt folk åt staten. Robert Duncan nämner även Jose Manuel Rodriguez Delgado som har genom sina experiment opererat hjärnchip i djur och människor. Det här är en fullständig fantasilögn.
Debatt om Project MK Ultra handlar om experiment där staten har gjort experiment på patienter som var redan inlagda i sluten psykiatrisk vård och inte om folk som var satta i laboratorier för att det ska göras experiment på de. Linda Mcdonald var 25 år gammal när doktor dr Cameron behandlade henne 1963 för mild Postpartum depression eller förlossningsdepression med 102 elektriska chocker och med massa av annan tortyr genom mediciner där hon fick helt raderade minnen och förmåga att ta hand om sig själv som om hon vare nyföd, totalt inkontinent oförmögen att ange hennes namn eller att känna igen sin man och sina barn. I denna video påstås det att hon var tvungen att lära sig igen hur man kör bill, kokar mat, hur man läser och använder toalett. Men till slut som de flesta patienter av Dr Cameron i det här video påstås det att hon ”blev helt återställd” och det här är det lögn som det elektriska genocid på civil befolkning världen över med dödlig utgång har blivit byggd. Om det finns video där Linda Mcdonald påstår att hon har blivit helt återställd efter 102 behandlingar med ECT, då ljuger även hon och då medverkar även hon i det statliga reklambedrägeri och det teaterföreställning lögn MK Ultra. Syfte av alla videor om MK Ultra är att dölja mord på civil befolkning världen över genom apparater 9 volt, Taser, mord på civil befolkning genom vården på nervklinik genom Neurografi, genom psykiatriska vården genom ECT och så vidare. Den här videon är statligt brott som staten har byggt för att kunna ha möjlighet att döda civil befolkning utan någon domstolåtal brottsförhandling. Man måste lyssna väldigt noga på de här ord som de människorna uttalar i de Youtube videoklipp, för då kan man inse det bedrägeri vad den videon bygger på. Den som vet inte vilka skador elektrisk

18

ström orsakar på mänskliga kroppen, med de här orden blir alla lurade och det handlar om hela mänsklighet. Det är därför det elektriska massaker på civil befolkning världen över pågår ännu idag. Med 102 elektriska chocker vill de suggestivt lura vanligt folk i falsk tro på att man kan bli återställd ändå som är en fullständig statlig bedrägerilögn med dödlig utgång. Skador som 9 volt apparater orsakar på mänskliga kroppen är döds straff verkställd, medan ECT behandling är döds straff verkställd på plats. Jag är tveksam på att det är sant, där folk som påstås vitnar om sina skador som de har fått av ECT där de säger att de har fått 10 år av sitt livs minnen raderade. Jag har läst om en flicka som har fått sin första ECT behandling där hon begick självmord samma vecka och det är vad elektriska förintelse av civil befolkning världen över är för något i verklighet. Hela den MK Ultra program är en charad en teater Föreställning skapad av staten för att folk ska få en falsk villfarelsebild av verklighet så att folk inte ska klaga och att folk ska vänja sig med att se folk bli mördade av staten under påstående av experiment på vuxna och barn. I MK Ultra statlig propaganda använder staten ord ”Program” så att det ska låta som om de håller på något vetenskapligt arbete som är trovärdigt och på så sätt blir folk vilseleda i falsk bild av det som staten gör mot civil befolkning på mentala sjukhus är jobbigt men inte dödligt. Genom video om MK Ultra staten förlamar folks handlingar så att folk inte ska protestera genom att ingjuta rädsla i folk för att folk inte ska ge sig på den psykiater och skada honom ute på gatan. Det är en katastrof för civil befolkning världen över att den psykiatern fick leva sitt liv normalt till sin död, medan han begick det genocid på civil befolkning. Psykiatrer, psykologer, kuratorer, psykoterapeuter borde frukta civil befolkning och de borde aldrig känna sig säkra på gatan för det handlar bara om att civil befolkning världen över ska inse sanningen om vad de är för något i verklighet och jag säger er vanlig folk världen över vad de är för något. Jag har betalat med mitt liv för att jag ska inse det sanning och jag kommer dö väldigt snart. För att jag ska bevisa för er att det inte handlar om ras och religion, så kan jag säga er att jag råkar vara föd i Bosnien i en familj med muslimskt namn. För mig en bosnisk psykiater med muslimskt namn är ett lika stort monster som viken som helst psykiater på den här planet. Jag kan säga er att jag skulle slakta honom, naturligtvis på et lagligt sätt genom elektriska förintelse som de begår på oss vanligt folk för jag begår inget brott någonsin. Den grisen skulle inte få någon nåd från mig. Men det är inte den mördare gris som har tagit livet av mig utan det är de grisar i den svenska psykiatriska vården som har tillsammans med hela svenska staten lett mig i döden nu på slutet av mitt liv och det är de jag ser som de skyldiga för min död. Även ni som tillhör annan religion blir mördade av psykiatrer som tillhör er religion. Så, det handlar inte om ras och religion, utan det handlar om världens makt och rika eliten som tillsammans dödar os vanlig folk oavsett vilken ras och religion vi tillhör till. Staten föreställer den slaktare psykiater under påstående at han är doktor och ord vård används för att ge trovärdighet åt det genocid, medan folk blir suggestivt lurade att detta experiment är till att hitta botemedel för psykiska sjukdomar och att folks oro ska lugnas ner medan de mördas en efter en utan någon protest. Syfte är att folk inte ska resa sig upp mot det statliga genocid övergrep som begås världen över, så att stater kan fortsätta mörda civil befolkning, medan vanligt folk håller tyst. Varenda stat på den här planet använder folks rädsla genom psykiatriska vården där de på ytan genom medier ger trovärdighet åt psykiatriska vården medan under ytan folk mördas på slutna psykiatriska kliniker och sådana fall stater visar i medier som fall där det har hänt en olycka som utreds aldrig av polisen och det är just detta som skapar rädslas hos folk. I denna video kallar de det för MK Ultra programexperiment där de gör experiment på små barn som är vita och där vill staten säga att det inte handlar om rasism, för där ser man att vi alla blir behandlade på samma sätt oavsett vilken ras vi må tillhöra. Att vi ser barn bli torterade då är det meningslös att vuxna klaga på något. Som jag sa, det video har för syfte att ingjuta rädsla i befolkningen så att folk ska bli rädda för staten och statliga psykiatriska vården, där folk ska aldrig våga ifrågasätta staten som auktoritet och statlig kriminell hand psykiatriska vården. Den video om MK Ultra är brottslig reklampropaganda. Den man som pratar om det program MK Ultra begår också brott nu genom att uppge osann information och på så sätt lurar folk in i döden så att folk ska tro på att man kan bli ändå återställd efter

19

102 ECT elektriska chocker, medan i verklighet man dör på grund av 9 volt skador på ett eller anat sätt. En av de offer är en kvinna som vitnar nu om att hon blev en av de barn och hon säger att den mördare psykiater har get henne elektriska chocker med elektroder som var kopplade på hennes kropp, medan hon inte nämner ett ord om att hon har förlorat känsel i det kropps del som betyder att även hon ljuger nu. Alla som har fått elektriska skador på kroppen får hela sitt nervsystem att dö och det leder i självmord på grund av lidande och om man klarar inte begå självmord då blir man till slut galen på grund av att smärta, obehag och förlorad känsel i kroppen slår till slut ut hjärnans förmåga att kunna tänka normalt. Hon ingick som barn i det reklampropaganda då och hon förlänger trovärdighet åt det MK Ultra propagandabedrägeri även idag, genom att ljuga nu, så att folk aldrig ska få sann information om att nervsystem dör på några minuter av låg elektrisk strömstyrka så att folk ska bli lurade att köpa någon av alla oändliga elektriska trojaner på 9 volt under påstående av falsk användnings syfte, där folk kommer i verklighet skada sig själva med sina egna händer till döds. Sanningen har ni i min blogg. Även Dr Robert Duncan, Dr John Hall, Dr Barrie Trower och alla andra experter medverkar i det hjälp till folkmords brotts reklam, där de föreställer ECT som något jobbigt men helt ofarligt för de uppger inte någonstans i vilka skador det ECT elektriska chock leder en människa i. Man blir inte programmerad, hypnotiserad eller får sin personlighet splittrad. Man dör av detta. Vanliga folk på den här planet, jag säger er det här video leder er och era barn i döden.

Monarch: the new phoenix program

(https://www.youtube.com/watch?v=IHeLtq1a_FI&t=1024s&ab_channel=GangStalkingnoBrasilCointelpro2.0)

1-Det finns inget laboratorium där ECT kan tvingas på folk. Även om det fanns några få fall långt back i tiden där de satt folk i laboratorier där staten experimenterade på vuxna och barn, så handlar det om att staten lurade individer att de ska ge sin godkännande att de ska ingå i det experiment, utan att de fick veta att de kommer bli skadade till döds och att de kommer leva resten av sitt liv inlåsta i det laboratorier som jag tror var psykiatriska klinik. Det statliga bedrägeri där staten lurade folk i dödliga skador då i det påstådda laboratorier MK Ultra är samma bedrägeri som begås nu, där folk luras i skador orsakade av ECT behandling genom psykiatriska vården. Jag har sett denna video och jag kan säga med 100% säkerhet att Linda Mcdonald har inte fåt sina minnen raderade som en dator hård disk. Hennes hjärna är delvis död och på grund av detta hennes minnen existerar inte mer. I och med att hjärna är skadad så är det inte barra minnen som har slutat existera utan hon har förlorat förmåga att över huvud taget kunna tänka grundläggande vardagliga uppgifter. Hon kan aldrig någonsin ta hand om sig själv och hon kommer inte klara sig i samhället som en fungerande medborgare. Hon har inte dött fysiskt omedelbart men hon är 100 % fysiskt och mentalt handikappad människa som är död inombords och så småningom kommer hon att dö på grund av sina kropps skador och det är vad gör elektrisk förintelse så fantastisk för folk dör senare sakta men säkert med fördröjning på några år, beroende på vilken elektrisk ström styrka de har blivit skadade med och då den fördröjda döden skyls inte på staten, efter som de dog inte medan de fick ECT utan den skyls på sjukdom som diabetes, kärl och hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt på grund av mediciner som används som smärtlindring för det skada och på grund av hjärnskador genom ECT är nu hon på riktigt galen. Det är därför hon dör där inne på psykiatriska klinik och blir inlåst där till sin död men stater kommer aldrig avslöja den hemlighet i medier och därför kommer ingen veta något om det genocid så att nästa kan dödas ur den civila befolkningen och så har det pågått genom hela mänskliga historien. När det handlar om psykotroniska vapen där det påstås igen att folk är utsatta för tortyr genom statliga experiment i sina hem så är det också falskt. Det är polisen världen över som har de alla vapen i sina händer. De utreder folk för brott som kan vara banal i förhållande mot det tortyr som staten utsätter folk för, där staten genom polisen skadar folk

20

till döds fysiskt genom att orsaka smärta i kroppen på avstånd genom mikrovågs strålning och mentalt genom att tortera folk med suggestiva meningar där de injicerar röster i huvudet på folk i tjugotals år bara för att folk ska bli krossade mentalt där folk blir letare lurade i elektriska skador och när folk har blivit lurade i elektriska skador då är det tortyr på en oändligt högre nivå, där man dör på alla möjliga sätt samtidigt och det är först då man blir mentalt stört för kropps system dör och framkallar störningar i hjärnans tanke förmåga. Genom psykotroniska vapen kan de framkalla även cancer hos folk för de använder mikrovågsstrålning och även X -Ray strålning. Genom de video om MK-Ultra experiment, skyddar stater det elektriska förintelse även idag och de lurar folk att folk inte ska se elektriska apparater som något farligt, medan de alla apparater är det värsta som har någonsin existerat i mänsklighetens historia. Det propaganda om MK-Ultra är reklam för all framtid, där de ger folk som är torterade av polisen, CIA, säkerhetspolis et vall där de i stället att säga att de har begått brott så kan de skylla på att de har blivit utvalda för att ingå i statligt experiment mot sin egen vilja. Det är samma sak med depression diagnos. Skyll dit lidande på depression i stället för det tortyr som polisen begår på en för brott som man är utred för. Det är värkstelning av döds straff på folk. Det här är det bedrägeri där staten har lagt det propaganda om MK-ultra där de kallar det som experiment där tusentals amerikaner i nutid blir utvalda för CIA experiment. Även då på det tiden och nu så handlar det alltid att lura folk genom psykiatriska vården att man aldrig ska se sanningen, medan man blir mördad sakta genom mediciner och med det värsta av allt med ECT elektriska chock. Men det handlar inte om folk som har blivit lurade in i döden genom ECT behandling i psykiatriska vården. Det handlar om det övriga elektriska förintelse som begås på civil befolkning världen över, där folk blir lurade att begå självmord med sina egna händer i sitt eget hem genom apparater på 9 volt. Den enda plats där folk kan bli påtvingade ECT behandling av staten är sluten psykiatrisk klinik. 2-Den enda plats där de kan påtvinga mediciner under tvång, är sluten psykiatrisk vård. För att folk ska kunna bli berövade sin frihet av staten, den enda möjliga nödvändiga förutsättningen är att den individ som staten har som sin måltavla, begår en brottslig gärning som saknar motiv. Genom psykotroniska vapen, får staten folk att se ut som att de är galna. Folk har et vettigt motiv, men genom verbala tortyrtekniker genom ” voice of god weapon technology” där de injicerar röster i huvudet på folk, driver de folk till mentalt sammanbrott, där stater stänger alla luckor efter sig, så att oavsett vilken hämndaktion man försöker begå så kommer man alltid se ut som om man är galen. 70 % av människor som är utsatta för det typ av statliga övergrep genom V2K teknologi begår självmord. Man riktar sin vrede i rätt riktning mot statliga förövare som använder V2K för att tortera en till att man ska begå självmord, medan förövare är väl skyddade med anonymitet där de sitter säkra i någon polis station som polis utredare framför dator bild skärm och framför sig har de mikrofon och Ljudanläggning för att kunna manipulera med röster och med det är de kopplade genom internet till V2K ” voice of god weapon technology” som är installerad på mobil master, kanske i varje kvarter på någon höghus eller satelliter och nu kommer det teknologi installeras säkert i varje 5 G mobil master på avstånd mellan 150 meter. Även nu, kan man inte gömma sig någonstans på planet av V2K teknologi. Var man ens går så hittar de en genom existerande mobil masterinfrastruktur och satelliter. Personer som har till exempel begått skjutningar i USA har blivit vilseleda i fel riktning genom V2K av statliga förövare mot oskyldiga civil befolkning och de människor som har blivit mördade, staten bryr sig egentligen inte om. Hatet och dödligt våld är riktad bort från makt och rika eliten, över mot civil befolkning där folk dödar varandra. Även det tjänar et syfte i fördel åt staten på ett eller annat sätt. Folk vilseleds alltid att se fiende i vanligt folk medan staten genom medier manipulerar genom statlig mediapropaganda och den mediapropaganda i själva verket är psykologisk krigsföring teknik av kontroll över folks handlingar. Stater lurar vanligt folk att folk alltid ska se varandra som fiende och det slutar många gånger i mord, där vanligt folk dödar varandra under anledning av religiösa övertygelse, ras övertygelse, politiska övertygelse, kriminella som onödigt dödar varandra och så vidare. Alla de övertygelse är olika krigsföring programpropaganda manipulerings tekniker, som folk har blivit hjärntvättade

21

med värderingar av sina föräldrar som har blivit övertygade och manipulerade av stater genom sitt liv och det är et skrivet program med instruktioner som implementeras i barnens mentala sinnen av sina föräldrar genom barnuppfostran, där barnet programmeras att inte se staten som fiende, att barnet ska tro på staten och att barnet aldrig ska ifrågasätta statlig makt. Det fungerar perfekt på grund av att staten har medier i sina händer och staten visar för folk bara det som staten vill att folk ska se. Information där stater begår brott visas inte någonstans. Utöver det barnet ser bara det som staten vill at folk inklusive det barn ska kunna se genom medier, att vanligt folk begår brott på varandra, medan staten straffar det brott och visar det information i medier. Barnet får en villfarelse genom medier där staten gör allt rätt på grund av att staten inte visar genom medier att staten begår brott och fel. Hjärntvätt av barnets mentala sinnen fortsätter vidare genom skolundervisning där barnet får en andra våg av programpropaganda där bild av staten som rättvist system som barnet ska tro på, cementeras djupt i barnets undermedvetna mentala sinnen från barns ben hela vägen upp till vuxna liv. Sen överför den barn som vuxen den statliga program med statliga instruktioner vidare på sitt eget barn och tack vare detta ingen tänker självständigt någonsin. Därför har vi politiker som ingen kan störta från makten, på grund av att ingen av oss vanligt folk har kritisk tänkande i våra mentala sinnen, därför för att sådan information aldrig har nått vår hjärna. Som vuxen blir man vidare vilseled och manipulerad i falsk bild av verklighet genom medier, nyheter, underhållning, filmindustri, internetcensor, genom alla statliga institutioner, statliga lagar och värderingar så att vi ska tro på det som politiker serverar oss genom de samma tillgängliga information mediaflöde som jag har nämnt, bara för att vi inte ska se den sanna verkliga fiende som är hela statliga system som mördar oss vanlig folk på industriell skala på många olika sätt samtidigt. Så, vi lever våra liv efter det som vi har sätt i medier sen vi fötts tills nu. Hela världens civila befolkning är övertygad av var sitt land statliga medier i en bild av verklighet där politiker kämpar för oss folk och våra barns bästa så att vi kan leva i frihet och säkerhet med mänskliga rättigheter att ha lika värde i samhälle, att kunna uttala oss fritt och för att vi ska kunna ha allt det, röstar vi på våra politiker som lovar oss allt det genom medier före parlament val. Här kommer vi till bedrägeri och statlig lögn som förmedlas genom Dr Robert Duncan nummer:
3-hypnotiserar patient och på så sätt splittrar personlighet och skapar manchurisk kandidat och det menas en marionettdocka som kommer döda oskyldigt folk omedvetet åt staten. Det här är vilseledande läk med ord som har för resultat att folk blir förvirrade och distraherade så att livsfara med elektrochocker genom ECT ska maskeras och döljas under påstående av hypnotisering av folk som skapar manchurisk kandidat, marionettdocka som kommer döda oskyldigt folk. Majoritet av civil befolkning på den här planet är vana att höra genom vården och alla existerande mediakällor om fall där ECT ges till vuxna och barn på psykiatriska kliniker som vård mot depression. Stater använder just det fördomar distraherande ord (ECT ges som vård till vuxna och barn), som reklam och som kommer övertyga folk i villfarelse att det är folk och barn som är mentalt störda, oförmögna att ta hand om sig själva för de vet att de själva är normala individer som har aldrig haft psykisk sjukdom i sin familj och släkt. Dessutom att psykiatriska vården ger ECT även till barn, har lugnande effekt, då man tror att om staten ger det till barn då är det säkert inte farligt. Om det hade varit farligt då hade staten aldrig tillåtit att barn ska bli utsatta för det ECT behandling. Men, det är just så stater begår genocid på vanligt folk, där även barn mördas under påstående att de ger barnet vård. Det här är det hemlighet som ingen av oss vanligt folk ser foran vi har blivit skadade till döds och det är först då vi inser sanningen om vad stater är för något, men då är det redan för sent för vi dör till slut på grund av elektriska skador. Och så pågår det genocid runt genom den mänskliga historien medan vi vanligt folk mördas och slaktas, en efter en som om vi vore boskapsdjur. I början trodde jag att idé av använda elektrisk chock på folk kommer från slakt av grisar. Men jag missade att se de alla video om MK Ultra där Josef Mengele använde det i förintelseläger i Auschwitz på civil befolkning. Alla vet att Auschwitz var ingen plats där man gav vård till folk och ändå har ECT implementerats från Josef Mengele in i psykiatriska vården världen över. Som jag sa fascism är inte besegrad. Det är bara en sida i konflikt som är

22

besegrad. Det är väldigt få av vanligt folk som har hört talas om påstås program MK Ultra. Evan jag efter lång letande på internet och genom att se på video om riktade individer fick veta om den just nyligen. Det som amerikanska staten har startat genom det bedrägeripropaganda om MK Ultra experiment på civil befolkning, är vidare utökat arbete av Josef Mengele, där civil befolkning mördas världen över dolt under påstående av experiment, påstående av att folk får vård och så vidare. Men nu är det varenda stat på den här planet som använder sig av samma metod att mörda var sitt folk, hela familjer inklusive barn. Folk mördas bara tack vare att alla stater tillsammans medverkar i det elektriska genocid på civil befolkning och på så sätt reklamerar de det genocid som något helt ofarligt och samtidigt censurerar de sanningen om vad det elektriska förintelse är för något i verklighet. Majoritet av civil befolkning världen över är lurade genom var sitt statliga system och medier att se ECT som vård mot depression och ord vården ger en villfarelsebild där folk ser ECT som något ofarligt. Ser man ECT som något ofarlig då finns det ingen chans att man kommer se en fara i Hjärnchip, Taser, 9 volt stimulerings apparater, Neurografi och så vidare. Det här är statlig ytlig genocidpropaganda som har för syfte till att distrahera folk från att folk ska kunna se ECT som något farligt. Det har för syfte till att distrahera folk från att folk ska söka djupare information, om ECT kanske kan vara farligt för mänskliga kroppen? Det viktigaste syfte av allt är att folk ska aldrig kunna koppla ihop samband mellan ECT och Hjärnchip, Taser, 9 volt stimulerings apparater, Neurografi och mycket mer. Därför är ECT det enda som stater tillåter att det ska pratas om offentligt på grund av påstås berättigad anledning av vård mot farlig psykisk sjukdom depression, så att det värsta genocid genom övriga elektrisk förintelse genom apparater på 9 volt som saknar fullständigt berättigad anledning, ska döljas som något helt ofarligt så att civil befolkning världen över kan fortsatta mördas under falska påstående av användnings syfte. Varje vettig människa kan förstå att ECT är säkert skadlig. Men ingen misstänker att 9 volt apparater som säljs som döds trojaner läder i döden. Har man fåt ECT då har man fåt hjärnskador. Det är en process av hjärnvävnads död, som pågår hela vägen tills man har till slut dött. Elektriska skada orsakad av ECT, Hjärnchip, Taser, skada orsakad av 9 volt stimulerings apparater var som helst på kroppen, skada orsakad av Neurografi på nervklinik och smärtklinik, allt det är början på slutet av ens liv där man upplever det händelse då man har blivit skadad som den mest katastrofala händelse i sitt liv. Inte ens krig och förintelseläger kan jämföras med det händelse då man har blivit skadad av elektrisk ström. Så, när man är skadad av elektrisk ström så har man fått skador som gör att man är fullständigt förvandlad från en människa som har haft frisk och fult fungerande kropp till en människa som har fått sin kropp förstörd och de skador skadar mentala synen där man är helt enkelt inte normal längre och man är alt mer psykiskt sjuk alt efter som nervsystem och allt anat i kroppen dör. Så det finns ingen hypnos. De kan inte hypnotisera en för man har fått splittrad personlighet av antigen, hjärnskador genom ECT eller kroppsskador på nerver system genom apparater på 9 volt, neurografi, Taser och så vidare. Även kroppsskador orsakade av elektriska skador på 9 volt, förstör ens psykiska hälsa och personliga identitet som en individ. I ena moment var man normal med fult fungerande kropp, medan i nästa moment efter skada har man blivit handikappad med kropp som fungerar inte normalt längre och efter det rusar man rätt in i döden. Ju mer kroppen dör desto mer blir man psykiskt sjuk för det är process där kroppen och själ dör samtidigt. Robert Duncan nämner även Psykiater Jose Manuel Rodriguez Delgado som har genom sina experiment opererat hjärnchip i djur och människor och även det ser han som trovärdig forskning efter som han inte ifrågasätter hjärnchip som något som kan vara skadligt för mänskliga hjärnan, då den alstrar elektriska stötar som skadar hjärnan. Här handlar det igen om påstås låg elektrisk strömstyrka som är inte farlig och det är den hemlighet som stater skyddar från att bli avslöjad för civil befolkning världen över. Han påstår att han är emot att folk ska torteras av staten med psykotroniska vapen och V2k ” voice of god weapon technology”, medan han samtidigt reklamerarar hjärnchip där ord ”skadar hjärna” existerar inte i den Youtube videointervju (CIA Dr Robert Duncan Tryone Dew interview) och varken i hans bock eller hans alla övriga Youtube videoklipp och det är vad den bedrägeri går ut på.

23

Alla som jag har nämnt i den här blogg som Robert Duncan, Dr John Hall, Barrie Trower British fysiker, psykiater Peter Breggin och kanske till och med ”Ramola D reports” distraherar civil befolkning uppmärksamhet bort från att upptäcka den värsta genocid i mänsklighetens historia den elektriska förintelsen. Alla olika Psykotroniska vapen och speciellt den värsta av alla ”voice of god weapon technology” som injicerar röster i huvud på folk, används inte bara av någon gammal rappakalja påstående MK-ultra, CIA och att staten experimenterar på befolkningen utan folks tillåtelse där de torterar folk till döds. Stater har experimenterat på folk för 50 år sen och nu är det inga experiment längre utan det är polisen världen över som använder sig av all det teknologi för att stressa och distrahera individer som polisen utreder för brott, så att folk kan bli lurade i permanenta kropps och nervskador genom elektriska förintelse av civil befolkning världen över. Förstå mig inte på fel sätt. Alla som blir torterade av stater genom V2K teknologi som injicera röster i huvudet på folk, har inte begått brott. De utsätter folk som har uttalat sig politiskt negativt mot höjdare politiker i regering. De kan prata folk till döds om de har berg av parkering böter. Om de utreder en vuxen för brott då samtidigt torterar de även ens barn från födsel parallellt med förälder där de förstör barnet för att åstadkomma mentalt skada åt förälder senare i livet på slutet av polisutredning som i mitt fall. De utsätter även barn med det ”voice of god vapen technology” och olika mikrovågs strålnings frekvenser som framkallar depression, självmords tankar, psykotisk tillstånd, vrede hos barn utan att barn är ens medveten om att det kan vara något helt annat som gör att barn mår dåligt. Om ni tror inte på att stater skulle vilja tortera små barn med psykotroniska vapenteknologi som är 100% dödlig, då har ni bevis där de gör mycket värre brott mot barn, där de mördar barn med ECT. De mördar barn genom ”Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System” under påstående av vård mot ADHD hos barn och så vidare. Röster i huvudet kan inte ens jämföras med ECT skador på barnets hjärna. Om du blir inte galen av att höra röster i huvudet då kommer du garanterad bli galen av elektriska skador och dessutom, du kommer att dö. Här kan ni läsa om internationella statlig genocid vilseledande mediapropaganda döds fiskenät:

Hyllning till Jose Delgado, legendarisk och lite skrämmande pionjär inom Mind Control

(https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/tribute-to-jose-delgado-legendary-and-slightly-scary-pioneer-of-mind-control/)

https://blogs.scientificamerican.com/cross-check/tribute-to-jose-delgado-legendary-and-slightly-scary-pioneer-of-mind-control/

Jose Manuel Rodriguez Delgado har genom sina experiment opererat hjärnchip i djur och människor.  Delgado radioutrustade elektroduppsättningar, som han kallade ”stimulerings hjälpmedel”, hos hundar, katter, apor, schimpanser, gibbons och människor. Med ett tryck på en knapp kunde han framkalla leenden, hån, salighet, skräck, hunger, skrämsel, lust och andra svar.

(Det här är bara mer av vilseledande media reklampropaganda som ska distrahera och förvirra folk så att folk kan se det som något trovärdigt, men det höjer egentligen trovärdighet på de alla andra osynliga döds apparater av alla olika sorter som ska få de att se ut trovärdiga ut och ofarliga. Även död groda som får elektriska stötar på dissekerings bord, gör muskelkramp sammandragningar medan grodan är död. Den grodan kommer inte få liv tillbaka bara för att den har fått elektrisk stöt.)

En gång bland världens mest hyllade forskare har Jose Manuel Rodriguez Delgado blivit en urban legend, vars karriär är höljd av felaktig information. Delgado var pionjär inom den

24

mest nervösa tekniken, hjärnchipet, som manipulerar sinnet genom att elektriskt stimulera nervvävnad med implanterade elektroder. Long a McGuffin av science fiction, från The Terminal Man till The Matrix, testas nu hjärnchips som behandlingar för epilepsi, Parkinsons sjukdom, förlamning, depression och andra störningar.

(Det är bara statligt genocidbedrägeri full av lögner, som ska dölja elektrisk förintelse på civil befolkning. Alla som reklamerar chip i hjärnan, är mördare som medverkar i hjälp till folkmord på civil befolkning världen över. Även Elon Musk är en mördare som använder sitt namn som offentlig person för att lura folk genom sitt chip i hjärnan ”Neuralink” så att folk ska se de alla olika apparater som något trovärdigt och ofarligt under påstående av forskning som framställs som något nytt i utveckling av teknologiska framsteg för mänsklighet. I själva verket allt det är gammal skyt som är extremt primitivt och är inget annat än blodigt slakteri av människor. Ingen vill operera hans chip i sin hjärna. Vem vill borra ett hål i sitt huvud oavsett hur smal den är. Börja med att operera din Neuralink i dit egen hjärna och i huvudet på dina barn och visa den hål i huvudet för hela mänsklighet, för då kommer det finnas några få individer på planet som kommer gå på att få sitt huvud borrad där de under populism att de har blivit Cyborg som har äran att bli en del av statligt bedrägeri dödliga fiskenät Transhumanism. Neuralink är inget annat än ren brott och hjälp till folkmord. Hjärnchip som behandlingar för epilepsi, Parkinsons sjukdom, förlamning, depression och andra störningar”? Det här är kulmen på statliga ondska. Den här psykiater Jose Manuel Rodriguez Delgado är bara en simpel slaktare som har fått tillåtelse av staten, att skada folk till döds och det är inget konstigt på grund av att stater vill ha luckor där de kan döda folk som staten har som sin måltavla, så att stater inte blir ansvariga för deras död. Därför har stater byggt många olika metoder där folk mördas under påstående av vård och alt annat möjligt. De har dolt döds straff under påstående av något annat. Det är meningslös för mig att fortsätta kommentera om den här galningen Delgado. Jag tycker att han personligen borde ha fått den hjärnchip inopererad i sitt huvud och då skulle vi se hur normal blir han då. I medier ser vi psykiatrer, psykologer som föreställs av medier som medicinska experter på mental sjukdom och det ord, innebörd skriker av fördomar där folk föreställs som individer som kan inte längre ta hand om sig själva. Vi läser om de på internet, vi ser de med jämna mellanrum i nyheter, olika program och vi lyssnar på de i radioprogram där de ger råd åt oss vanligt folk på hur vi ska undvika stress som är påstås farlig för vår mentala hälsa, medan det osynliga elektriska förintelse som skadar hela nervsystem i kroppen och den skadade del av kroppen är en fabrik som tillverkar psykisk sjukdom och lidande bortom mänsklig fantasi. Det osynliga elektriska förintelse, läder civil befolkning i döden på ett eller annat sätt. Det förintelse enligt stater är inte farlig och nämns aldrig någonsin någonstans av mainstreammedia, inte av de här experthjältar heller som jag har nämnt i den här blogginlägg för jag tror att även de är värvade av staten att lura folk som har börjat misstro staten så att sådant folk ska också luras i elektriska förintelse. Internet är helt censurerad till 100 %, där man kan inte hytta ett enda ord om folk som har blivit skadade av någon av de alla olika elektriska döds trojaner. Folk som har blivit skjutna av polisen med Taser, tas alltid till polisstation och det finns en bra anledning till för detta. Det är inte på grund av att de har get, motstånd vid polis gripande. Anledningen är att polisen med det elektriska chock genom Taser har startat kroppsskador på nervsystem och de vet att de har just byggt en tickande bomb som måste övervakas resten av livet. De måste få identitet på den människan för att starta polisövervakning på den individ, dag och natt tills den människan har dött. Samma sak geler för alla som har köpt någon döds trojan på 9 volt över internet. Alla som har köpt någon av de alla olika elektriska apparater på 9 volt, går ett larm hos staten och den människa sets på permanent övervakning av polisen från dag 1, på grund av att den människan förlorar sitt förstånd och blir galen till slut på grund av det lidande. Efter att folk har skadats sig då blir de blockerade och censurerade på sociala plattformar och hela internet så att deras ord inte ska få gehör och någon större media påverkan på övriga civila befolkningen. Övriga civila befolkning får inte veta om det så att samma sak kan hända de också och det exakt på samma

25

sätt. Sanningen blockeras för varje steg den skadade tar där den individ luras genom alt som jag har berättat i den här blogginlägg och mål är att förvandla den individ till psykiskt sjuk människa som pratar inte sanningen och så går det runt. Den människan kommer försvinna ur samhället och det är så stater plockar bort folk från den levande värld medan vanligt folk aldrig får veta vad som pågår i samhället, tack vare medier som förlamar folk med mediapropaganda lögner där samhälle är en säker plats för de och deras barn. Det elektriska förintelse av civil befolkning världen över är statlig mediakomplott, där stater använder hela statliga system för att kamouflera Auschwitz duschrum med sarin gas. För att folk inte ska protestera medan de och deras barn blev gasade ihjäl i Auschwitz, så har de blivit lurade att de kommer bara duscha där inne. Det är exakt samma sak vad världens makt och rika eliten lurar oss civil befolkning världen över genom elektriska apparater som de föreställer som något helt ofarligt, medan vi vanligt folk blir mördade. Alla som jag har nämnt i den här blogg som reklamerar de elektriska apparater som något helt ofarligt, är hundraprocentiga mördare som medverkar i hjälp till folkmord på civil befolkning världen över på hela planet, medan de själva utger sig vara hjältar som har ädla och humana avsikter där de påstås hjälper folk som är i nöd och fattigdom. Under påstående av vård, forskning, hypnotisering och massa andra påstående av användnings syfte, makt och rika eliten lurar oss vanlig folk att vi kommer bara duscha i Ausvitz dusch rum, som i själva verket har blivit våra egna hem, där vi luras till att vi ska begå självmord med elektriska trojaner och där vi ska döda även våra barn med apparater som makt och rika eliten påstår är botemedel för ADHD hos våra barn, som har i själva verket blivit också torterade av polisen parallellt med oss vuxna från den dag vår barn har fötts och hela vägen genom barns uppväxt där barnet uppvisar symptom på grund av det lidande som barnet har blivit utsatta för genom psykotropiska vapen på avstånd, med olika mikrovågs strålning frekvenser som framkallar de olika diagnoser på psykiskt sjukdom hos våra barn. Voice of god vapenteknologi V2K leder till handlingar som är påtvingade genom injicerade röster i huvudet, där man blir så förstörd att man begår fel efter fel och till och med man begår självmord. Alla de fel som man har begått under statlig tortyr, alla begångna misstag och skuld sätts på en själv som blir utsatt för det statliga tortyr genom psykotroniska vapen, medan det är staten som har drivit oss alla genom den omänskliga tortyr på alla möjliga olika sätt till att vi ska just begå felaktiga handlingar som ska demonisera oss i ögonen på övriga civila befolkning på den här planet, så att övriga civil befolkning ska se oss som galna människor för att vi ska inte bli trodda av övriga normal folk. Jag pratar inte om brott för jag begår inget brott. Jag pratar om verbala utfall och dumma handlingar medan jag är berusad av alkohol som jag använder som smärt lindring och ångest dämpande medel, som fungerar inte längre för jag dör på riktigt. På grund av fysisk och mentalt lidande uttalar jag extrema ord och på så sätt framstår jag som galen i ögon på världens civila befolkning. Det handlar inte om oss som är skadade av elektriska trojaner och är påstås galna. Det handlar om den övriga normala folk där stater torterar oss till döds så att vi ska se ut som mentalt störda i folks ögon så att vi inte ska bli trodda av den övriga normala folk så att stater kan döda även det övriga normala folket inklusive deras barn. Tror folk inte på mig att elektriska apparater existerar bara till för att de ska ta livet av folk, då kan det hända at även den normala folk kommer skada sig till döds och ännu värre tar livet av sina barn genom apparater som är påstås för ADHD diagnos hos deras barn. Så, V2K injicerade röster i huvudet på folk, leder till katastrofala handlingar och rätt in i döden. Även mikrovågsstrålning som framkallar:

26

-leder i döden och katastrofala beslut i livet av våra barn. Allt det mikrovågsstrålning som våra barn blir bestrålade med jämna mellanrum genom våra barns uppväxt, leder våra barn till katastrofala handlingar där barnet får inte sova i fred och utvecklas till en normal och frisk individ. Et barn som blir skadad genom de mikrovågsstrålning frekvenser har ingen chans att kunna koncentrera sig i skulan och det är just vad som staten vill att ska hända och det har hänt min son. Misshandel av barn som metod av barnuppfostran av mitt barn var bannlyst av mig ur vår hem och ändå mode mitt barn dåligt psykiskt genom sin barns uppväxt. Jag visste inte varför men nu vet jag. Så här bestrålar staten oss vuxna och våra barn tillsammans i årtionde där stater använder inte V2K teknologi och på så sätt genom att göra oss psykiskt sjuka manipulerar stater våra handlingar i riktning mot vårt liv som slutar i katastrof utan att vi är medvetna om detta. Det är vi själva som förlorar förmåga att bli normala över huvud taget och som psykiskt sjuka förlorar vi social förmåga där vi passar alt mindre i samhället och bild av oss som psykiskt störda byggs av staten, medan vi tror att vi lever i frihet och demokrati där vi lyssnar på statliga mediapropaganda lögner som leder oss allt närmare till elektriska förintelse vidare i livet. För vår psykiska lidande där skuld på att vi och våra barn är psykisk sjuka säter staten på oss och för det sjukdom har staten lösningen på problemet som är statliga hand psykiatriska vården. Polisen har förstört vår psykiska hälsa och nu ger de oss vård genom psykiatriska vården för den förstörda psykiska hälsa där de förstör oss ytterligare genom skadliga mediciner som fortsätter förstöra vår kropp och vår psykiska hälsa, för att vi ska bli lurade i elektriska skador som förstör vårt nervsystem och gör oss galna till slut och det är den vård som stater ger oss vanligt folk världen över. Det är den hemlighet som majoritet av civil befolkning på den här planet känner inte till och det är därför folk kan fortsatta mördas av staten och den rika eliten. Så här reklameras psykiatriska vården som ofarlig och säker plats där staten vill ge en villfarelsebild där det subtilt och suggestivt framställer ord som folk ska se framför sig som det ända negativa i psykiatri när man har blivit torterad av polisen med röster i huvudet och när man har insjuknat på grund av detta i psykisk obalans som staten kallar för psykisk sjukdom. Det handlar om folk som

27

har aldrig haft kontakt med psykiatriska vården och det här är vad staten vill att sådana personer ska se framför sig när de bestämmer sig att söka vård på grund av det psykiska tortyr där de mår inter bra psykiskt. Det här är vad de ser framför sig när de har fult förtroende för staten och statliga institutioner med inklusive psykiatriska vården där stater genom medier behandlar oss som om vi vare små naiva barn:

11 konkreta terapitips att testa: 1. Skriv ner dina tankar 2. Försök hitta en positiv vinkel på situationen 3. Planera in dagliga promenader (och ta dem!) 4. Väg upp negativa tankemönster 5. Gör en lista över ”dina människor” 6. I en negativ spiral? Skriv ner två bra saker 7. Ha en ”ta hand om dig själv”-arsenal 8. Prata tillbaka till din inre röst 10. Fundera över dina alkoholvanor 11. Ha en läggningsrutin och även ”Jag får panikångest av träning” | Psykologen ger råd, ”Jag står inte ut med att få kritik” – psykologen ger råd Sov gott med KBT – råd för god sömn – Psykologiteamet blogg -Psykologen svarar på tittarnas corona-oro – tv4.se -Skiljas eller hålla ihop? Psykologen ger råd.

Det här är vad torterade patienter ser framför sig när de blir misstänksamma mot psykiatriska vården och när de vill utforska mer på vad psykiatriska vården är för något och om det kan finnas några dolda faror innan de söker hjälp. I det här fall staten drar fram det enda som folk ska se som fara framför sig helt oskyldiga ord som möjlig fara där psykiatriska vården påstås kritiseras:

stödlinje dygnet runt, psykisk ohälsa får ingen hjälp, får ingen hjälp av psykiatrin, psykiatrin hjälper inte, söka hjälp för psykisk ohälsa, byta psykiatrisk mottagning, chatt psykisk ohälsa och så vidare. Allt det som folk ser i medier är en statlig falsk ansiktsmask, medan dåren i sluten psykiatrisk vård är inblick bakom den statliga ansiktsmask och när du är väl där inne då är du fortfarande omedveten att du befinner dig i ett slakteri av människor. Om man börjar protestera och skylla på de, det är då de kan bestämma över en och då tvingar de på en ECT behandling. Om man är medveten att det kommer skada en, det är då skräck uppstår i en. Det är då man inser den sanna verklighet om vad staten är för något. Här är bevis på vad som händer bakom stängda dårar i käften på statliga övergrep:

PSYKIATRISKA VÅRDEN

Daniel dog efter 38 timmar som fastbältad

(https://nt.se/nyheter/motala/daniel-dog-efter-38-timmar-som-fastbaltad-om4896154.aspx)

https://nt.se/nyheter/motala/daniel-dog-efter-38-timmar-som-fastbaltad-om4896154.aspx

Här är ett annat exempel på en ren avrättning av en av oss alla som är vanlig medborgare. Medier ger trovärdighet åt psykiatriska vården med konstant reklampropaganda, dag och natt år efter år, där medier på TV, tidningar radio föreställer det psykiatriska vården som någon plats där folk kan få hjälp med sina psykiska problem. Det handlar om att övertyga folk till att folk ska se det plats som vård så att folk går på det statliga bedrägeri med sin egen vilja och det är allt som behövs. Det är inte ens någon vård, utan det är et plats där folk mördas med ECT åt staten. Till min stora förvåning ser jag nu att folk mördas även genom tvångsbältning. Naturligtvis staten ljuger genom hela statliga systemet för oss vanligt folk. Det här är vad statliga mördare har skrivit om det händelse:

– Det är som att de har tagit det viktigaste vi hade ifrån oss. Vi vill inget annat än att få honom tillbaka, säger Marianne i med tårarna i halsen. Under fredagen, knappt en vecka

28

innan sin död fick Daniel en ny medicin. Det bestämdes att han skulle få testa en typ av depåinjektion som skulle hålla i hela tre månader i stället för de sprutor som höll en månad och som han tidigare hade fått, vilket han tyckte lät jättebra, säger Josef.

(Alla som läser det här kan direkt inse att det är det är depåinjektion som är orsak till hans psykotiska tillstånd.)

-Redan under samma helg rapporterade personalen på Daniels boende att han ska ha väsnats, varit vaken flera dygn i sträck, skällt ut personal och stört grannar.

(De här statliga kriminella brottslingar låtsas vara förvånade över hans beteende medan de vet exakt vad varenda medicin framkallar och nu handlar det om depåinjektion som verkar vara inte används vanligtvis och är troligen en ny experimental medel som är troligen extremt stark. Den är kanske till och med speciellt framtagen av staten genom läkemedelsföretag just för att framkalla psykotiskt tillstånd hos patienten så att de får en anledning att ge honom ECT och på så sätt döda honom. Som jag skrev i den här blogg alla de medicinerna botar inget.)

– Jag har aldrig hört honom så stressad som jag gjorde sista gången jag pratade med honom. Det lät inte som han, säger Alexander. Tisdagen därefter bokades en ny läkarbedömning in och Daniel var fast besluten att berätta hur han kände. Han ringde till mig och sa att han skulle berätta för dem att han inte litade på psykiatrin. Att de har förbrukat hans förtroende helt genom att ha matat honom mediciner i elva år som aldrig fungerat, säger Josef.

(Stakars man, han tänkte säga det till de, medan han är inlåst och under deras makt över honom. Han borde ha läst min blogg så hade han vetat att man ska aldrig kritiserar statens hand psykiatriska vården medan man är under deras totala makt. Gå därifrån och kom aldrig dit igen. Det är staten som du har emot dig och det är ingen vård.)

-I Daniels journal, som tidningen har fått ta del av genom familjen, står det att man under läkarbedömningen bedömer honom som svårt psykotisk och att sluten psykiatrisk vård är ett stort behov. Daniel ska ha följt med till den slutna avdelningen frivilligt men efter att ha kommit in på avdelningen ska ångesten ha tagit över. Där ska han även ha blivit våldsam och polis tillkallades. När pappa Josef senare ringer till psykiatrin i Motala så får han ett chockerande besked:

– Det var en sköterska som berättade att man har valt att bälta Daniel och att det inte var ett bra tillfälle att hälsa på honom. När familjen ringer igen under morgonen efter är Daniel fortfarande bältad och har valt att vara anonym på avdelningen vilket gjorde att de inte kunde prata med honom. När det ringer ett dolt nummer till mig under torsdagen förstår jag att det är psykiatrin. När de berättar att Daniel är död så skriker jag bara rätt ut, säger Josef.

-Efter att ha varit bältad i 38 timmar ska man ha släppt loss Daniel och låter honom gå på toaletten och duscha. Daniel hinner inte längre än till att sätta sig på toalettstolen innan personalen hör en duns. Efter att ha trillar med ansiktet nedåt påbörjade man återupplivningsförsök men snart stod det klart att Daniel avlidit.

(Här ljuger de precis så som hela staten ljuger om allt annat. De har släpat honom död till toaletten så att de kan skylla på en olycka. Så här ljuger varenda stat på den här planet, för varenda stat är bygd på samma system sätt, där anställda på det dårhuset har fåt rättighet av staten att verkställa döds straff på patienter som staten vill undanröja från det levande värld under påstående av vård. Det finns inte scenario där man kan bli utsatt för brott som kan inte

29

hända en, när man är inlåst där. De ger starka mediciner som sover en djupt. När man är bedövad med medicinen då kan de komma senare under natten och ge muskelavslappande injektion som förlamar kroppen och då kan de köra patienten medvetslös till ECT behandling. De kan ge patienten även Rohypnol medicin så att patienten inte kommer ihåg något. Under Rohypnol medicin påverkan begås även våldtäkt på patienter som är inlagda på psykiatriska kliniker. Även sådana vittnesmål där kvinnliga patienter har blivit utsatta för våldtäkt kan man hytta på internet. Det handlar inte om förövare som är anställda i det påstådda vårdpersonal på psykiatriska kliniker, där de blir klassade som våldtäktsman när sanningen har väl kommit ut i medier. Det handlar om människor som är inlåsta som patienter där staten har berövat patienter alla mänskliga rättigheter som myndiga självbestämmande individer över sitt liv. Att våldtäktsmän är hängda upp i medier betyder inte att övriga personal är något bättre. De är alla likadana, för psykiatriska vården är ingen vård utan det är mänskligt förfall där folk avrättas lagligt åt staten under påstående av vård.)

– Obduktionsprotokollet visar på lungemboli, blodproppar i lungpulsådrorna, säger Josef. (lungemboli orsakas av fysisk skada med slag och trick på hans bröst, medan blodproppar i lungpulsådrorna kan ha orsakats dels av den fysiska skadan, dels av den depåinjektionen. De mördar med ECT medan staten ljuger och kallar det för vård. Jag är tröt på att upprepa det här om och om igen, men det handlar inte om bristande rutiner, utan det handlar om stater som mördar oss vanligt folk genom civila institutioner under påstående av vård, medan makt och rika eliten lurar oss vanligt folk att tro på staters lögner för att vi vanligt folk ska kunna luras i statliga döds fällor där vi och våra barn blir mördade. Vad vi ser i Daniels fall medan man läser det, så väcker det direkt misstankar att det handlar om uppenbart brott och att det inte har utretts av polisen som möjligt begånget brott, är klart budskap av staten till oss vanligt folk att vi blir mördade på psykiatriska kliniker lagligt och att vi ska håla vårt käften stängd, för vi kan ändå inte göra något åt detta. Stater på sådant sätt ingjuter rädsla i befolkningen så att folk ska respektera makt och rika eliten och att vi inte ska ifrågasätta makten och deras kriminella brottsliga gärningar. Vi ska se det som vård.)

(Elin, 23, fast på psykavdelning i flera år – bältas dagligen)

(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/elin-ar-fast-pa-psykavdelning-har-finns-ingenting)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/elin-ar-fast-pa-psykavdelning-har-finns-ingenting

Ännu ett förstört ungt liv av staten. Det här är ormar som tar livet av folk och jag undrar vad är det för föräldrar som tillåter att deras barn slutar i skäftet på det statliga kriminella händ slutna psykiatriska vården.

I början flyttade jag mitt recept på Seroquel från psykiatriska vården till allmänna vården, för jag trodde att allmänna vården har inget att göra med psykiatriska vården som skadar folk till döds men jag hade så fel. Även om jag har skrivit redan om att allmänna vården har skickat min remis till nervklinik där det var maningen att jag ska få Neurografi undersökning som kommer skada mitt nervsystem för en andra gång, så insåg jag inte sanningen foran nu. Vi vanligt folk tror på att när vi ser sjukhuspersonal i vita uniformer att de är något som hjälper folk. Vist de hjälper med allt men de mördar när det kommer till att man har blivit skadad av elektriska stimulering apparater och det är det som gör de till kriminell statlig maffia som mördar folk genom sitt yrke som vårdpersonal. Man ser vården aldrig som folk som mördar folk avsiktligt och det på grund av att man aldrig kan skylla bara på psykiatriska vården eller allmänna vården för det här genocid är mer komplicerad än så. Den är komplicerad på sådant sätt att majoritet av folk aldrig kommer inse att bakom det brott ligger politiker som

30

har byggt det system genom lagar där massavrättningar på befolkningen begås under påstående av vård. När folk blir skadade då skiller de bara på det institution som har åstadkommit skada på de eller deras barn och det kan vara allmänna vården, psykiatriska vården eller polisen. Det genocid är möjlig bara tack vare att den begås tillsammans av politiker, medier, psykiatriska vården, allmänna vården, internetcensor, propaganda som förs av filmindustri, propaganda som offentliga kända personligheter hjälper stater lura folk i falsk bild av verklighet och de enda som medverkar inte till hjälp till folkmord är vanligt folk på den här planet som är måltavla för makt och rika eliten. Det avslöjas aldrig på grund av att varje stat begår samma brott på var sitt folk och därför har man ingen plats på planet där man kan komma åt sann information. Den enda sanna källa där man kan få veta om det statliga övergrep och genocid som stater begår på vanligt folk är folk som har blivit skadade av denna statliga genocid som i mitt fall där jag vitnar om det brott nu genom att skriva den här bloggen. Men stater blockera folk som har blivit skadade till döds från att de ska få uttala sig i medier och de blockerar oss som är skadade så att vi ska aldrig kunna komma koma i kontakt med varandra genom internetcensur. Här är en till video där allmänna vården visar sin sanna mordiska brottsliga genocidansikte:

Asha: Jag låg i koma i åtta dagar efter förlossningen

(https://www.aftonbladet.se/family/a/g7VEEA/asha-23-var-nara-att-do-efter-forlossningen)

https://www.aftonbladet.se/family/a/g7VEEA/asha-23-var-nara-att-do-efter-forlossningen

Här framkallar de septisk chock genom sina handlingar. Det är en sak att uttala rasistiska kommentarer men en helt annan sak att framkalla livsfara för hennes liv. Meningen var att hon ska dö där. Asha kan tacka bara sin starka friska kropp för att hon över huvud taget lever fortfarande men inte till de. För mig är det ett klart exempel på mordförsök på patienten under påstående av vård. Att det har inte lätt till vidare utredning på möjligt brott och att det vissas öppet i medier är igen budskap av staten till oss vanligt folk att vi blir mördade av staten på lagligt sätt och att vi inte kan göra något av detta. Vi ska vara reda för staten och vården. Ingjut rädsla i folk så att makten respekteras. Förövare som begår brott är alla politiker i riksdag, medier och vården som dödar oss vuxna inklusive våra barn.

I den här nästa video får vi vanligt folk, bevis på att våra barn är inte ens säkra i skolan:

Pojke drunknade under bad i bassäng i Falsterbo

(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wb9RRa/pojke-drunknade-under-bad-i-bassang-i-falsterbo)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Wb9RRa/pojke-drunknade-under-bad-i-bassang-i-falsterbo

Nu sluter såväl pojkens skola som kommunen upp i krisen.

– Det har i dag varit en djupt tragisk olycka, säger Stefanie Sennevall, tillförordnad utbildningschef i Vellinge kommun. Vi ber alla att respektera familjens sorg och traumat som drabbat Tångvallaskolans elever och personal, säger Sennevall i ett uttalande.

(Statlig system finns till för att alltid bekämpa befolkningen genom polisen, allmänna vården, psykiatriska vården, medier och internetcensor. Det fungerar alltid så. Staten har alltid rätt

31

medan folk får munkavlen satt på sina munnen, där vanligt folk vet inget och har alltid fel. Här ser man hur medier genom klassisk statlig teaterförstelning bygger försvar av skolan, kommun och de som har lärt barn simma. Vad jag förstår simskolan är obligatorisk. De ska lära barn att simma så att barn inte drunknar och et pojke drunknade just i det statliga tvångs simundervisning. Vanligt folk som mördar en annan vanlig medborgare är brott som straffas med fängelse. Men när statligt system orsakar en medborgares eller barns död, då är det alltid en olycka och olyckor orsakade av makt och rika eliten utreds aldrig någonsin i verklighet. Om polisen utreder en olycka med dödlig utgång som makt och rika eliten har framkallat då är polisen där, inte för att klara upp misstänkt brott utan de är där för att bekräfta det just bara som en olycka och på så sätt dölja statligt brott. Andra elever säger att de förstår inte hur det kunde hända. Väl, det kan inte hända om de som lär barn simma gör allt rätt. Hur kan det hända att vuxna idioter höga minst en och halv meter inte ser den pojke som ligger på båten av bassängen medan en elev kan se honom liga drunknad på boten av bassäng. Det här är vad medier skriver (- Vi ber alla att respektera familjens sorg och traumat som drabbat Tångvallaskolans elever och personal, säger Sennevall i ett uttalande.) Det här är mörkläggning av statens sida. Säg det till föräldrar av den pojken, tänkte jag direkt. Staten bygger hela tiden luckor där de kan skada oss vanligt folk. Det handlar om att få barn borta från föräldrars uppsikt över sitt barn, där främlingar som känner inga emotionala känslor för våra barn har makt över liv och död där de har våra barn i sina händer. Nu när jag vet vad som har hänt med mig och vad som händer med mig även nu, så när jag såg och läste om den här olycka så misstänkte jag direkt om vilken barn det handlar om och jag gissade rätt till 100%.

En liten flicka såg att min son drunknat

(https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mRGMgO/en-liten-flicka-sag-att-min-son-drunknat)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mRGMgO/en-liten-flicka-sag-att-min-son-drunknat

Först och främst, staten borde inte ha rättighet att med tvång under påstående av simundervisning kona ha den möjlighet att ha våra barn ottan föräldrars uppsyn och närvarande när det handlar om simbassäng och barn som kan inte simma. Föräldrar av den pojken har sagt till personalen att han inte kan simma och de viste det. Ändå drunknade den pojke. Det är föräldrar som borde vara närvarande när deras barn lär sig simma. Jag tycker att föräldrar borde lera sina barn simma och ingen annan. Det är alltid så folk mördas av makt och rika eliten. Sådan död kallar staten alltid för en olycka, bristande säkerhet bristande rutiner och så vidare. De säger alltid, vi ska se över våra rutiner så att det inte upprepas igen i framtiden. Men det upprepas om och om igen och det har upprepats i alla tider. Det här är det dödliga stöt som staten utdelar till oss vanligt folk och sen skrattar de, grinar och flinar med varandra bakom stängda dårar om vad de har likats med att uppnå. Här har vi sanningen om ”voice of god weapon technology”  V2K och om mikrovågs strålning som stater vill att det ska avslöjas utan et enda uttalad ord om elektriska förintelse men det betyder inte att de ljuger. Allt det som de här experter avslöjar är sant:

Bigger Than Snowden. Neuro Weapons. Directed Energy Weapons. Mind Control. Targeted Individuals.

(https://www.youtube.com/watch?v=tAPI6mv2O-U&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=44&ab_channel=TaskForceEUCoalition)

32

Här är Barrie Trower a British fysiker som beskriver närmast sanningen om den verkliga bild av verklighet vad vi folk har emot oss när det handlar om att ha staten emot sig. Av alla andra experter så är Barrie Trower den enda människa som ligger närmast sanningen när han säger om att de alla vapen tillsammans med mikrovågsstrålning kommer ta livet av mer folk än vad det har dött i andra världs krig, medan inte ens han har nämnt elektriska förintelse som är det värsta osynliga massakern som begås på civil befolkning världen över, genom den mänskliga historien. Jag vet sanningen för jag håller på att dö dag och natt och jag säger att tillsammans genom ”voice of god weapon technology” mikrovågsstrålning och genom elektriska förintelse av vanligt folk världen över, stater har redan begått värre genocid på civil befolkning och på så sätt har lätt mer folk i döden än vad det har mördats folk i andra världs krig och de fortsätter mörda folk vidare. Cathrine Nester vitnar om att hon och hennes unga barn har utsatts för statlig elektroniska trakasserier som framkallar psykologisk och fysisk tortyr av henne och hennes unga barn på avstånd genom psykotroniska vapen. Det barn kan aldrig växa upp i en normal individ. I stället kommer det barn begå självmord i tonåren. Men det är inte det värsta. Se på Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System och där ser ni bästa bevis på att staten avsiktligt utöver oss vuxna även mördar också våra barn. Inte ens barns liv betyder något för makt och rika eliten. I värkliga livet, att döda et barn är inget problem för stater. Problem är bara att stater använder medier för att lura oss i en falsk bild av verklighet där vi vanligt folk tror att vi har mänskliga rättigheter och att vi och våra barn lever våra liv i säkerhet som är et lögn som vi inte inser foran vi har blivit skadade till döds av det finna rättfärdiga staten. Allt som stater serverar oss genom medier är lögner. FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller 1985/86–17 förnedrande behandling eller bestraffning är en lögn. Staten skryter om folks säkerhet som är en lögn. Staten skryter om barns säkerhet och hur barn är skyddade och även det är en lögn. Stater mördar oss och våra barn samtidigt och stater har ingen respekt för mänskligt liv:

MICROWAVE WEAPONRY’S USE ON PEOPLE EXPLAINED BY DR BARRIE TROWER

(https://www.youtube.com/watch?v=aMMEQNnSZIo&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=57&t=491s&ab_channel=SuperDeltaBravo1)

Ännu mär av värdefull information om mikrovågs strålning och mikrovågs stelt vapen. Även Barrie Trower säger att staten ljuger för folk.

Effects of Microwaves – PART 1 OF 3

(https://www.youtube.com/watch?v=GX2kZr0u630&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=64&t=496s&ab_channel=RichardHall)

https://www.youtube.com/watch?v=GX2kZr0u630&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=64&t=496s&ab_channel=RichardHall

Effects of Microwaves – PART 2 OF 3

(https://www.youtube.com/watch?v=JHld-5hr1X8&t=30s&ab_channel=RichardHall)

https://www.youtube.com/watch?v=JHld-5hr1X8&t=30s&ab_channel=RichardHall

Effects of Microwaves – PART 3 OF 3

(https://www.youtube.com/watch?v=G2_3NPHFSFY&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=63&t=91s&ab_channel=RichardHall)

https://www.youtube.com/watch?v=G2_3NPHFSFY&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=63&t=91s&ab_channel=RichardHall

I Julian Assange fall ser vi hur statlig falskhet pågår framför ögon på hela mänsklighet medan alla håller tyst. Det började med att Julian Assange blev hyllad av världens medier som oberoende journalist, medan det inte dröjde lång tid innan han blev demoniserad av hela västvärlds makteliten som en våldtäktsman och elektronisk terrorist. Oberoende

33

mediajournalism existerar inte någonstans på planet i mainstreammedia statliga medier. Det enda oberoende mediajournalism där sanningen avslöjas är Julian Assanges Wikileaks. Så länge han var inte sed som et hot av världens makthavare så länge har han blivit hyllad av mainstreammedia och så fort mäktiga makteliten såg honom som et hot, då blev han direkt demoniserad av medier så att han kan oskadliggöras och till slut sättas i fängelse. I någon av tidigare blogginlägg har jag skrivit att Julian Assange är säkert torterad med ”The Voice of God Weapon” och jag hade rät. Julian Assange psykiater säger att Julian Assange hallucinerar röster i sitt huvud, som är inte alls konstigt på grund av att han är en del av statliga systemet och hans jobb är att skydda det ”V2K voice to skull” vapenteknologi. Julian Assange hallucinerar inget. De skadar honom mentalt med det vapen till döds. De nedmonterar hans personliga identitet som individ. Det som jag tycker är att genom statliga medier föreställs en villfarelse där vi medborgare i vartenda land på den här planet är delade upp i laglydiga medborgare som påstås tillhör till den grupp som stater bryr sig om och den andra grupp folk som begår brott som ska påstås vara et hot för staten och oss alla laglydiga medborgare. Tack vare det villfarelse går vi i statliga dödsfällor där vi mördas en efter en, oavsett om vi är skyldiga eller oskyldiga. Alla vi som begår inte brott tror på att vi befinner oss på den goda sida och tack vare detta tror vi att staten inte vill skada oss. Alla vi är medvetna att folk som begår våldsbrott blir bemöta av polisen med vapen där polisen kan skjuta till och med individer i direkt konfrontation i pågående våldsbrott. Medier har genom mänskliga historien hjärntvättat oss att vi ska se just bara det bild framför oss medan stater avrättar oss på avstånd genom ställt vapen psykotroniska vapen,  genom dödliga produkter som säljs under falska påstående av användnings syfte, genom vården med rena lögner som leder folk i döden, genom läkemedels företag genom mediciner som är skräddarsydda för att förstöra en människa till döds med lång medicinering och det finns säkert mer av vägar där staten tar livet av civil befolkning. Allt det ser vi inte. Som alla andra så har även Julian Assange sets sig själv som en god medborgare där även han kanske hade den bild där han begår inte brott och att hans avsikter är bara goda där han bidrar åt fri journalism. Jag tror att även han var inte medveten att övriga mainstreammedia är i själva verket statlig kriminell maffia som är verktyg som makt och rika eliten hjärntvättar folk med och på så sätt kontrollerar folks handlingar för att få folks lydnad av staten som auktoritet. I och med att han tror att han befinner sig på den rätta sidan av lagen så tror jag att han tyckte att det är ok att stater bekämpar folk som begår brott med alla tillgängliga medel som staten har i sina händer. Så jag har svårt att tro på att han inte visste om att folk skadas genom vården, att folk skadas genom elektriska förintelse, att folk torteras med psykotroniska vapen i civil samhälle i fredstid medan genom de samma kriminella medier existens av allt detta brott skyddas genom media tystnad som om inget av det har någonsin existerat och det är så medier medverkar i folkmord av civil befolkning världen över. Om psykotroniska vapen har det pratats öppet långt back i tiden, man behövde bara söka efter det. Den som inte söker efter sådan information på internet är den som inte ser sanningen att stater dödar var sitt folk i civil samhälle och den som söker är den som hittar sanningen. Han är dataexpert, han fick klassificerade dokument av visselblåsare där stater begår brott och han vet om vad som pågår i världen. Bara det bevis väcker massa frågor som leder direkt i insikt att stater avsiktligt skadar folk till döds även i civil samhälle. Men han såg inte det. Han ser det krigsbrott medan han inte såg det brott som stater begår på vanligt folk genom statlig system och jag tror att det var inte viktigt för honom på grund av att det handlar om vanlig folk som antigen begår brott, folk som är psykisk sjuka och folk som betyder inget då folk är inte välutbildade och på så sätt saknar de betydelse som individer i samhälle. Så, det som han har avslöjat är krigsbrott i mellanöstern medan han inte avslöjar om masslakt på civil befolkning i vartenda land på planet i civil samhälle. Folk som bryr sig om detta är folk i mellanöstern medan folk i övriga världen bryr sig inte om vad som händer där. Folk i övriga världen bryr sig om sig själva och sina barn och det som jag skriver om i den här bloggen, beror direkt de och deras barns liv och deras säkerhet. Hade Julian Assange avslöjat om genocid som begås på civil befolkning världen över i civil samhälle då hade han fått nu enormt stöd av hela mänsklighet.

34

Det som jag ser är att de som företräder Julian Assange är chockade över det statliga övergrep där domstol vänder upp och när på ord, att det är så uppenbart att det domstolförhandling mot Julian Assange är en ren fars och teaterföreställning av makt och rika eliten, där de dömer honom oavsett om han är skyldig eller oskyldig, så ska han ändå bli skyldig. De som företräder Julian Assange bryr sig om honom och det ska vara så. Jag tycker att han borde släpas fri om ingen annan anledning då borde han släpas fri av makt och rika eliten så att de kan åtminstone upprätthålla den fantasi falska bild av verklighet, där det finns godhet i mänsklighet ändå och att rättvisa viner alltid till slut. Men de som företräder Julian Assange, jag tror inte att de bryr sig om vanligt folk. Nils Melzer pratar om tortyr av Julian Assange. Jag har läst i de grupper där riktade individer skriver att Nils Melzer har pratat mot tortyr av riktade individer världen över men vad jag kommer ihåg säger de att även Nils Melzer har blivit förhindrar i kamp mot det tortyr genom psykotroniska vapen. Riktade individer kallar honom för Heer Nils Melzer efter som han kämpar för de i ska det vara UN. Men ni riktade individer ser inte att han har skrivit att i översättning metoden med psykotroniska vapen kan missbruka medicinska implantat, ”neurotekniska apparater”, vapenbaserad psykologi och mobbing – allt för att uppnå den fullständiga förstörelsen av någon individ. ”Neurotekniska apparater” är det elektriska förintelsebedrägeri som får nervsystem att dö och de apparater opereras bort efter kort tid då patient inte mår bättre av detta utan mår sämre. Sen blockeras den individ på sociala plattformar från att berätta sanningen om den individen har insett att han har bara blivit ännu mer skadad. I många fall blir patienter övertygade av de som har opererad det apparat i deras kropp med undermåliga förklaringar där skador beror på redan sjuk kropp. Genom att han inte ifrågasätter ”Neurotekniska apparater” så har han spottat er i ansikte medan hans kamp för er är bara ett till teaterföreställning av världens makt och rika eliten där de mördar oss vanligt folk som om vi vare experimentella kaniner.

(https://cyber-torture.com/tag/nils-melzer/)

https://cyber-torture.com/tag/nils-melzer/

De bryr sig om Fry press som existerar inte i verklighet i mainstreammedia och jag tror att de har också insett det nu. Domstol förhandlingar mot Julian Assange avslöjar direkt statliga falskhet där stater begår statlig övergrep helt öppet och ändå är det bara tystnad i världen där folk håller tyst, medan det som händer med Julian Assange är det som händer oss alla vanliga människor på den här planet. Men nu är det han som är utsatt för ”voice of god vapenteknologi” där han blir torterad med röster i huvudet. Tänk om han blir våldsam på grund av det psykologiska tortyr. De behöver bara skjuta honom med Taser och då blir han utsatt även för elektrisk förintelse som varken medier världen över inklusive WikiLeaks har aldrig uttalat et ord om, men i det fall skulle han inse den verkliga lidande där han blir avrättad på plats. Avslöjar man inte allt brott som vanlig folk är utsatta för av stater, då kan det hända lätt att man själv blir utsatt för det samma brott. Bryr man sig inte om vad som händer vanligt folk världen över, då kan man inte förvänta sig något bättre behandling av stater när man själv slutar i käften på makt och rika eliten.

Julian Assange ’hears voices’, ’has suicidal impulses’, in prison, psychiatrist tells court

(https://www.news24.com/news24/world/news/juilan-assange-hears-voices-has-suicidal-impulses-in-prison-psychiatrist-tells-court-20200922)

https://www.news24.com/news24/world/news/juilan-assange-hears-voices-has-suicidal-impulses-in-prison-psychiatrist-tells-court-20200922

35

Inte nog med tortyr genom röster i huvudet så röntgar de honom med X-REY STRÅLNING under påstående av säkerhetskontroll. Stater skadar folk till döds alltid under en påstående att de har berättigad anledning så att det inte ska vecka tvivel i det statlig dolda gärning där de i själva verket skadar individ till döds. Stater påstår alltid att det är ofarligt för mänskliga kroppen, men det är så de ljuger och döljer sitt brott. Varför ska de röntga Julian Assange när de håller honom isolerad i isolering fängelsecell, där han inte kan komma åt dödliga föremål och dessutom att han aldrig var våldsam och begick aldrig något brott så gör det saken ännu mer ironisk. De säger att det strålning är ofarlig då den skannar bara kläder, men den X-Rey skanner går att höja och sänka styrka på X-Rey strålning även om de påstår att den är inställd på låg stålnings styrka så ljuger de precis som de ljuger om allt annat. De kan ha flera program programmerade i det skanner där de har knapp på den styrka som den apparaten är ämnad för att se genom bara kläder och det kan ha en mycket högre strålning styrka bara för att skada och framkalla cancer på fångar och det på väldigt kort tid. Här står det:

Ta en titt på vad Julian Assange måste gå igenom två gånger om dagen till sin väg till domstolen och tillbaka till fängelset ta en titt på vad denna intellektuella, denna fredliga oskyldiga man utsattes för. De vill döda Julian Assange och de håller på att döda honom varje dag. Även om han släps fri till slut så kommer han kanske få cancer om några år och det är det mål som makthavare har som håller honom inlåst i det fängelse. Men, vad är det med övriga fångar i det fängelse. Även de är utsatta för samma behandling. De är kriminella och därför finns det ingen som bryr sig om de som om de är inte ens människor längre. Det är vad det sanningen handlar om är att staten dödar folk som staten utreder för brått. De dödar folk i civil samhälle och de dödar folk när staten har fängslat folk när de har bevis att folk har begått brott.

X-REY STRÅLNING FÖRINTELSE

Julian #Assange was X-rayed in and out of HMP Belmarsh during September

(https://wiseupaction.info/2020/10/15/julian-assange-was-x-rayed-in-and-out-of-hmp-belmarsh-during-september/)

Nu kan jag säga er att stater dödar på samma sätt civil befolkning genom X-rey skanning på flygplats.

TSA pulls ALL X-ray body scanners from airports over privacy concerns… but claims they were never a health risk to fliers.

(https://www.dailymail.co.uk/news/article-2333685/TSA-removes-ALL-backscatter-X-ray-machines-airports-privacy-concerns.html)

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2333685/TSA-removes-ALL-backscatter-X-ray-machines-airports-privacy-concerns.html

Samma sak gäller I det fall på flygplats X-Rey kontroll av civil befolkning. Ser de en som de ser som möjlig misstänkt terrorist även om de har inget bevis på att fallet är så, så kan de ändå bestråla det samma individ med inprogrammerad dödlig x-Rey strålning på en annan knap, där individ kommer få Cancer på kort tid och allt det under påstående av berättigad anledning av säkerhetskontroll. Man röntgas på sjukhus när man har misstänkt cancer och när man har alvarliga symptom på sjukdom. Varför tror ni att folk dör massvis världen över av cancer. Alla som jag känner som är gamla dör antigen av cancer, av kärl och hjärta sjukdomar eller diabetes. Stater framkallar cancer genom psykotropiska vapen som offentligt

36

existerar inte. Diabetes får man till exempel av Zyprexa och Seroquel som man får av psykiatriska vården som är kontrapunkt till polisen, där folk utreds för brott och uppvisar mentalt lidande på grund av polistortyr genom psykotroniska vapen. Man får även kärl och hjärtsjukdomar på grund av de medicinerna. Nu ser ni att de bestrålar folk med radioaktiv strålning i fängelser och flygplatser under påstående av säkerhetskontroll genom X-Rey skanner. Det är en epidemi av cancerfall i världen som skylls på luftföroreningar, pesticider och gifter i maten. Var inte så säkra att det är maten och luftföroreningar som orsakar cancer. Det är stater som dödar oss och våra barn genom hela statliga system och för det har de sina medier som övertygar oss i statliga lögner, där vi inte ifrågasätter statligt brott medan vi och våra barn mördas medan vi lever i påstås demokrati, där vi har mänskliga rättigheter att uttala oss fritt och att vi lever våra liv i säkerhet. Allt är till 100% lögn. Det är ingen skillnad mellan folk som lever i diktator och folk som lever i demokrati. De mördar oss på samma sätt medan skillnad är att i demokrati stater gör sig besvär att genom medier skapa villfarelse av en värld där vi vanligt folk tror på att vi är säkra. När vi har väl blivit övertygade att vi har allt det som en demokrati har att ge oss, då kommer vi aldrig protestera mot staten för vi tror att vi har fått alt det redan och då håller vi tyst. Så, vi är övertygade att vi har mer av mänskliga rättigheter än vad folk i diktatorer har, medan det är just vi som är inte medvetna att vi lever under samma villkor som folk i diktatorer lever i. Skillnaden är att folk i diktator vet att staten är en fara för de och deras barns liv medan vi inte är medvetna om det livs fara och det är därför vi blir mördade inklusive våra barn i det demokrati som är inget annat än en lögn. Vad det handlar om diktatorn så är de inte större diktatorn än ved alla politiker i olika politiska partier är i demokratiska påstås samhälle. Se det från deras perspektiv och ni kommer inse att de kämpar för sitt folk medan även de mördar sitt folk som de vill. Det som det handlar om är att vi vanligt folk mördas oavsett ras och religion. Alla de skillnader som vi vanligt folk världen över delar oss på, är verktyg som världens makt och rika eliten använder för att kunna manipulera med oss medan de splittrar oss från varandra med hatet så att vi inte ska se den sanna verkligheten att de alla tillsammans ljuger oss vanligt folk rätt i våra ögon medan de samtidigt mördar oss och använder vissa av oss i sina beväpnade styrkor för att hålla våra handlingar under kontroll. Med The Active Denial System (ADS), bränner de folk med mikrovågsstrålning på långt avstånd. De ser folk genom vägar och de bränner folk genom vägar i folks egna hem, medan de själva är väl kamouflerade någonstans på kilometers avstånd. De kallar psykotroniska vapen som icke dödliga vapen som är rena lögner. De vapen är inte dödliga omedelbart och det beror på vilken styrka och hur länge de använder det vapen på folk. De skadar kroppen och skador läder i ytterligare skador och även cancer om några år. Dessutom torterar stater folk med psykotroniska vapen till att folk ska begå självmord. Om någon tycker att det inte är dödligt då ska ni se på det här video. Hade den här man blivit bränd med eld eller på ett varmt föremål då hade han bara fåt ytliga hudbrännskador, medan i det här fal den man är bränd med mikrovågsstrålning som orsakar cancer:

v2k microwave frustration

(https://www.youtube.com/watch?v=lZj6wMoyOkc&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=50&ab_channel=johnjones)

https://www.youtube.com/watch?v=lZj6wMoyOkc&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=50&ab_channel=johnjones

Allt det som de här experterna som Dr Robert Duncan, Dr John Hall, Dr. Barrie Trower och alla andra experter världen över beskriver, är bevis för oss vanligt folk att verklighet inte är sådan som vi vanligt folk tror att den är. Vi tror att det handlar om brott och straff. Men det handlar om att stater begår brott på folk som de utreder genom polisen för brott. Allt det hittills handlar om vad stater kan göra mot vanligt folk, medan i vidare Youtube videoklipp är det vittnesmål av folk som har blivit utsatta för det ” voice of god weapon technology V2K” och olika psykotropiska vapen som orsakar psykiskt och fysisk tortyr trådlöst på avstånd. Om

37

ni vill veta sanningen då borde ni lyssna väldigt noga vad offer för statlig övergrep har att säga:

Så fort jag läste i meder att Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii har begått självmord så misstänkte jag direkt att han har blivit mördad. Medan hans fans tåg för givet att han begick självmord på grund av psykisk sjukdom utan någon anledning, så tyckte jag att han har blivit driven till att begå självmord. Jag visste bara inte varför och här har vi svar på frågan. Här har vi vittnesmål av Patrick Alavi som är också utsatt för det mentala och fysiska tortyr av stater genom psykotroniska vapen trådlöst på avstånd. Även musiker blir måltavla för statlig tortyr genom psykotrtoniska vapen.

Report #201:Musicians Under Neurotech Attack Worldwide|Patrick Alavi Reveals Neurotech/V2K Targeting

(https://www.youtube.com/watch?v=okbfDuhyyBY&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=49&t=301s&ab_channel=RamolaDReports)

https://www.youtube.com/watch?v=okbfDuhyyBY&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=49&t=301s&ab_channel=RamolaDReports

Ännu ett till bevis på att det är polisen världen över som har tillgång till alla psykotroniska vapen och allt det har de i sina händer:

Voice to skull

(https://www.youtube.com/watch?v=mLecKwbArDQ&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=54&ab_channel=CatalinNewport)

Här er en till misstänkt och tveksam video som jag fick se i Facebook gruppflöde riktade individer. Jag kan se på den video medan jag är inloggad på Facebook, men när jag kopierar textadress ” Targeted individual’s in UK ” och försöker hitta den på Youtube så existerar den inte. Vanligtvis om man har skrivit namngiven text på video då får man i de flesta fal direkt detta Youtube video. Samma sak händer när jag kopierar länkadress. Även där står det att video inte är tillgängligt. Det går att lada den video på dator, men när jag försöker lägga upp den videon i blogginlägg då står det ”det har uppstått ett problem” något som ”eror”. Men, jag sparade den i mina Youtube lista och det är bara så jag kan lega upp den videon i blogginlägg. Det är på grund av detta ni kommer bli länkade till min Youtube konto. Här har han gjort det så att folk kan se på den video men när du försöker della den då går det inte, eller det kan vara så att det är bara jag som är förhindrad från att jag ska skriva om den genom att de statliga förbrytarna försvårar det för mig att jag ska kunna skriva om den. Det är så här riktade individer världen över luras i elektriska skador genom just sådana ”trojan” video som legs in riktade individer Facebook grupper. Folk som torteras genom psykotroniska vapen är torterade till döds och de är desperata efter hjälp. Det här er ingen hjälp. Den här man påstår att han är riktad individ och jag tror att han ljuger. Han pratar om Coil som är inte farlig när man berör med handen medan han inte pratar om fara med transformator eller vad det nu är på 48 volt, 40 amps. Det är bara elektronikindustri som kan sätta ihop allt detta. Man måste ha en låda som ska omsluta allt detta så att man inte kan beröra det med handen och vanligt folk kommer aldrig ha en låda. Dessutom visar han suggestivt hur folk kan leka med elektriska gnistor och urladdningar. Det första tanke som kana fala i folks huvud är, hur känns det att få elektrisk stöt från den gnistra. Jag har blivit skadad av 9 volt apparat som ger ingen gnistra och jag kommer att dö på grund av den. Stater säljer det apparat som något ofarligt med avsikt att skada folk till döds. Det här som den här man föreslår till människor är elektrisk chock på 48 volt. Man kommer skadas av den gnistra och man kommer skadas av beröring på de öppna komponenterna. Han pratar inte om skada som elektrisk ström orsaka på mänskliga kroppen. Enligt honom det existerar ingen fara i hans bedrägerivideo. Det här kan vara utlagd av staten för att folk som är riktade individer ska skadas av elektrisk ström

38

och det är bara en till sätt hur folk leds genom bedrägeri och lögner i säkert död. Har man satt ihop det här, då handlar det om timmar innan man har skadat sig och då får man domning i handen. Det enda sätt att förhindra att skada sprider sig till övriga kroppen så att man inte dör eller bli galen på grund av lidande är att amputera arm. Jag överdriver inte, det är vad som kommer hända den som får elektrisk stöt av den mans anordning.

Targeted individual’s in UK

(https://www.youtube.com/watch?v=FDcLlGarFbc&list=PLfA2-vx4mSXUIzQ-K6zIzdJHxO5L9_BDP&ab_channel=rashadzumard)

Här er ett annat exempel på hur staten driver folk till att folk ska begå självmord. Det viktiga är att se hur staten går till väga ner de torterar en människa till självmord med psykotroniska vapen som vanligt folk tror inte existerar:

Sworn Testimony of Chris Burton – Targeted Individual and Victim of Neuroweapons Torture

(https://www.youtube.com/watch?v=gDDGRLXQUDA&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=70&t=10s&ab_channel=Chris)

https://www.youtube.com/watch?v=gDDGRLXQUDA&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=70&t=10s&ab_channel=Chris

Statliga förövare driver inte Chris Burton till gränsen till nervöst sammanbrott så som han tror. De driver honom och alla andra just i att han ska begå självmord. Om de hade sagt hoppa när och ta livet av dig då skulle han ha klart för sig att de vill döda honom. Därför säger de aldrig ta livet av dig. De ger honom falsk förhoppning att de inte har för avsikt att driva honom till självmord. De driver honom till galenskap för att han ska försöka begå självmord om och om igen, genom att Chris ska på så sätt försöka förhindra den tortyr de utsätter honom för. Till slut kommer han begå självmord i en olycka och det är det som de vill. De vill att han ska dö. Det som händer Chris Burton och miljoner folk i USA händer till alla människor världen över. Här är ett exempel av tortyr av Alex Szabo i Rumänien som har likheter med tortyr av Chris Burton. Att det inte handlar om stater som experimenterar på folk och att det handlar inte längre om MK-ultra, eller om CIA, är det här fall med Alex Szabo i Rumänien för där finns det ingen MK-ultra och ingen CIA i Rumänien på samma sätt som det finns inte här i Sverige där jag har blivit torterad i 20 år av svensk polis genom injicerade röster i mitt huvud och nu på slutet torteras jag till döds av elektriska skador som de har lurat mig och lett mig i.

Europe’s torture secret

(https://www.youtube.com/watch?v=ZTwSJw5znCs&list=LL&index=6&t=50s&ab_channel=AlexSzabo)

Här har vi exempel på 23 åring som dog av törst på svenska häktet, som låter helt galet att man har svårt att tro på att det kan vara sant, men det är våra mänskliga rättigheter som vi invandrare har i verkliga livet här i Sverige. För mig ser det ut som att den här unga man vill nästan bli häktad och jag vet varför. Jag tror att han hörde röster och därför begick han ett sådant brott där han vill bli häktad men han förväntade sig inte att han kommer bli mördad på svenska häktet. Det är den hemlighet där de mesta människor tror inte på att staten vill avsiktligt döda folk. Men det är vad som händer. De mördar vuxna och unga hela tiden, naturligtvis dolt under ytan.

Häkteschef dömd efter att Rami dog av törst

39

(https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/70WWnv/hakteschef-domd-efter-att-rami-dog-av-torst)

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/70WWnv/hakteschef-domd-efter-att-rami-dog-av-torst

Nu ska jag försöka beskriva hur svenska staten har lett mig till slutet på mitt liv, där de har get mig bara et enda val och det är att begå självmord för att jag ska kunna få et slut på mitt lidande. Nu ska jag berätta om händelser som jag har aldrig nämnt i den här bloggen tidigare. Staten använder de alla psykotroniska tortyrvapen som verktyg som ger de möjlighet att komma in i folks mentala synen i ens tankar. Sen använder de verbala suggestiva tortyrtekniker som har använts i traditionell tortyr av fångar världen över genom den mänskliga historien. Tortyr har får syfte att dra sanningen ur fångar, men i och med att fångar torteras i vaket tillstånd så kan de använda hela sin hjärna och på så sätt kan de välja vad de vill säga. Stater vill komma åt sanningen och därför har de skapat det ”voice of god vapen technology”, V2K där de injicerar röster i huvud på folk. Det här är det enda som behövs för att de ska få sanningen ur folks huvud genom att få ärligt svar då man inte kan ljuga ner man sover och det är så de får veta allt om en människans liv och planer. De kan även framkalla hjärtinfarkt om de stressar hjärna för mycket.

(ett exempel: en man i den här stad som jag bor i Uddevalla, har klagat till bekanta att polisen torterar honom med röster i huvudet som ingen hör. Jag har hälsat på den man men jag har aldrig pratat med honom. Sen har han dött av hjärtinfarkt medan han sov och de bekanta till honom har sagt det till mig för de var intresserade om det som jag skriver om i min blogg. På så sätt fick jag veta det om det fal där man dog på konstigt sätt med hjärtinfarkt i sömnen.)

Vi ser inte brott som stater begår på civil befolkning tack vare medier och komplett statlig censur genom hela statliga system. Vi som individer ur civil befolkning upptäcker den genocid på vår egen hand först när vi har blivit skadade till döds där vi bokstavligen håller på att dö. För mig var det omöjligt att jag ska kunna inse det genocid som staten begår på oss vanligt folk på grund av den censor där allt i samhälle är extremt väl dold på så sätt att allt ser ut som att det finns ingen fara i civil samhälle där folk skadas till döds. Staten fick mitt förtroende genom att de utgav sig som redare av mitt liv och efter det gjorde jag allt rätt. De fick mig till att jag ska tro att jag befinner mig på rätta sidan av lagen då jag vet att jag begår inget brott. Men de fortsatte att störa min sömn i 13 år bara för att jag ska luras i den elektriska apparat som jag dör på grund av nu. De fick mig att jag ska förlora förtroende för hela statliga system för när man är skadad genom de apparater som säljs lagligt då inser man sanningen oavsett hur naiv man är. Alla ur den statliga system ljuger. När man har insett att de ljuger och när de har skadat en till döds, då är det naturligt att man skyller på staten och när de har lett oss i sådan situation där vi dör på grund av staten då är det en del av statlig tortyrteknik, där vi gör oss själva till fiende av staten genom att jag till exempel skriver om alt det i blogg. På samma sätt som kriminella har staten emot sig så genom att när jag ser back i tiden så har staten bara skadat mig på oändligt många olika sätt samtidigt, även om jag har aldrig varit våldsam, jag har aldrig förolämpat någon, jag har aldrig begått något brott och ändå är jag nu döende. Så, brott begås på mig. Jag har blivit utsatt för bott efter brott och nu inser jag att även jag har staten emot mig. Det är den känsla som i fal där folk förföljs på gatan av statliga gäng förföljare som de är ute efter. De är ute efter att man ska ha den känsla att man är hotad av staten, att hela samhälle är emot en för att det ska vekas psykiska tillstånd i oss som paranoia, ångest, vrede, hat, rädsla, får att det ska leda mig i mentalt sammanbrott. Vi vanligt folk är lurade av hela statliga system att vi ska tro på att staten genom polisen är ute efter att pressa folk psykologiskt för att framkalla mentalt lidande så att de kan drive en till ett erkännande av brott som man har begått. Men det som vi får aldrig se är att de är ute efter att skada vår kropp så att vi ska dö, för det är först då man bryter i

40

mentalt sammanbrott på alvar, Jag är inte skyldig till något mer. Jag har krävt av polisen att jag ska bli dömd i domstol för det som jag har erkänt och de tillät mig inte det och vad är det som jag är skyldigt till nu? Se på vad som har hänt med mig, se hur staten begår brott på oss alla utan att det klassas som brott när stater begår det brott på vanligt folk. Det är som någon slags Quiz. Det som stater har fått oss att vi ska tro om vad staten är för något är en gåta för oss vanligt folk. Vi tror att de bryr sig om oss vanligt folk och våra barn och när vi har blivit skadade till döds av det samma staten då har vi insett att staten dödar oss som boskap djur och då har vi klarat gåtan, men vi dör medan vi blir behandlade av hela staten som om vi inte existerar. När vi börjar prata om det brott vi har blivit utsatta för, då framstår vi som fiende mot staten och det system av tortyr som slutar till slut i döden och samtidigt demonisering av oss som individer är väl genomtänkt så att vi som har blivit utsatta för brott av staten blir neutraliserade på alla möjliga sätt samtidigt. När man inser att man är döende i kroppsskador och när man vet att man aldrig kommer ha et liv någonsin igen det är först då man faller i mentalt sammanbrott på alvar. När polisen har börjat prata till mig så ansåg jag att de har rätt, men när jag erkände allt det och då när de inte dömde mig för det som jag har erkänt, då visste jag inte vad de är ute efter. De fortsatte prata till mig ändå varje natt. De utgav sig som att de ska vara någon slags av stöd. Jag har erkänt allt och de tillät mig inte att jag ska bli dömd i domstol för det, även om jag krävde det. De hade andra planer för mig som jag insåg inte var de leder mig i. Så fort jag har erkänt då var de extremt vänliga mot mig naturligtvis genom injicerade röster i mitt huvud. Med det teknologi har de tvingat mig att jag ska gå till polisstation och erkänna allt. Jag hade val mellan erkänn eller dö, så jag klarade inte av det psykologiska tortyr och jag valde att erkänna allt och dessutom har jag självmant önskat göra det så att jag friger mig av det svaghet som andra har över mig. I början har de en enda gång lett en svensk poliskvinna prata till mig och jag kände mig extremt illa till mods. Jag sa att jag inte vill prata med henne om hon ska rätta mig på samma sak som manliga röster gör. Det kommer förstöra mitt band till kvinnor för om hon ska behandla mig verbalt så då kommer jag börja hata kvinnor. Då sa manlig polis att jag får välja om jag vill prata med en man eller med en kvinna. Så jag sa att jag känner mig skamsen när jag pratar med kvinnor efter som där har jag en band till kvinnor som kommer förstöras om hon fortsätter prata till mig jobbigt. Han sa ok och sen des har jag nu i 20 år hört bara manliga röster. Polisen vet att jag pratar sanningen och att de ska låta mig i fred eller åtminstone att de ska sluta skrika och skälla på mig medan jag sover var det som förutsättning som jag måste göra att gå dit och erkänna allt och jag gjorde det. När jag har gjort det då i början behandlade de nästan som om de vare min egen familj för jag gjorde så som de vill att jag ska göra. Jag isolerade mig från min omgivning enligt deras instruktioner då mitt liv enligt de är i påstås livsfara och de pratar till mig bara för att jag inte ska bli mördad. Alla var en fara för mitt liv enligt de. Läs kapitel 1 och där får ni veta allt men nu ska jag säga det som jag har inte sagt någonsin i den här bloggen. Polisen gjorde sig besvär att de ska vissa för mig allt vad de kan göra med det V2K teknologi så att jag vet allt som de kan göra. Just i de första månader har de visat mig allt. De har använt händelser ur mitt besök i Bosnien för att de ska kunna använda den snygga tjej på den jävla berg på så sätt att de lurade mig att jag ska tro på att det var de som har engagerat henne för att hon vill träffa mig där som jag vet nu att det är en lögn. I alla fal de lätt en kvinna prata med mig som är inte polis utan hon ska påstås vara den tjej från den berg och att hela mitt liv är en tragedi på så sätt att de var tvungna att agera och därför har de hämtat henne i min dröm för att ge mig hopp på livet och hopp på framtid så att de gör något humant i min fal. Hon hade en ängels röst. Jag förälskade mig i hennes vackra röst direkt, så jag fick liv av kärlek i mig gentemot henne så stark att den kärleken förblindade minna ögon. Psykiatriska vården genom medier föreställer patienter som hör röster som individer som är svårt villfarna och paranoida individer som påstår att röster styr deras handlingar. Det låter väldigt galet och det är vad de vill att folk ska tro om folk som hör röster. De vill att folk ska känna avstått mot sådana individer och att folk ska se psykiatrer, psykologer, kuratorer och psykoterapeuter som 100% friska människor som tar hand om psykiskt sjuka som framstår som fullständigt galna människor. Meningen att folk aldrig ska lyssna på folk som hör röster,

41

så att folk ska aldrig få veta om att psykiatriska vården är en del av statlig brottslighet som begås på civil befolkning. Röster styr oss inte bokstavligen. Det är så här de styr oss som i min fal där de har väckt kärlek i mig gentemot den kvinnan och nu behövde de inte göra något för att jag ska fortsätta håla mig isolerad i väntan på att jag ska en dag i framtiden träffa den kvinnan och att jag ska leva lyckligt med henne resten av mitt liv. Se nu vad den hopp som jag hade då lett mig i nu efter 20 år. Nu är jag sexuellt stympad på så sätt att nu är jag varken en man eller en människa. Jag kan aldrig någonsin leva med en kvinna för halva min kropp är bokstavligen amputerad. Grejen är bara den att jag ser hel ut. Sverigedemokrater ledare Jimmie Åkesson säger i medier att pojkar i Sverige kön stympas medan övriga politiker i övriga politiska partier inte uttalar sådana extrema ord. De ska påstås vara mer demokratiska medan i verklighet de alla är lika oavsett vilken parti de tillhör och de alla tillsammans begår det genocid på vanligt folk, medan de samtidigt låtsas som om den inte existerar. Det som de inte uttalar et ord om är det som inte existerar. Om pojkar omkörning här i Sverige är könstympning, då kan jag säga att elektrisk stimulering som stater säljer genom sådana statlig kriminella genocid företag som Sinful är könamputering. Men det stannar inte bara på detta utan hela övriga kroppen dör och blir amputerad och det är vad stater inte uttalar et ord om. Det är inte ens brott enligt de. Det spelar ingen roll under vilken påstående de apparaterna säljs under. Skillnaden är bara i på vilken del av kroppen man ska koppla de elektroderna på och den delen av kroppen kommer bli amputera. På grund av den skadade del av kroppen kommer man dö genom nekros, självmord eller så blir man till slut galen. Jag misstänker att den dag då man slutar på sjukas på grund av nekros som uppstår till slut på grund av elektrisk skada, vården kommer ljuga den skadade döende människa rät i ögon, genom att förneka att man kan skadas av de apparaterna. De kommer troligen förklara det som att man har kommit i kontakt med köttätande bakterier, även om den personen vet att de ljuger. Samma lögn uttalar de i medier och det är sådana fal som vi hör ibland i medier. Ingen vet och ingen får höra någonsin i medier vad som har hänt med den människan senare, medan den människan dör i käften på statlig kriminella maffia vården. Se hur mycket jag har blivit stympad genom elektrisk apparat som säljs som något ofarligt, medan de alla världens politiker tillsammans stympar oss vanligt folk genom den mänskliga slakteri elektriska förintelse på samma sätt oavsett på vilken del av planet vi lever på. Den kvinna som ska påstås vara min kärlek, som har pratat med mig, har till slut tagit livet av mig. När hon pratade till mig så skulle jag våga slå vad på att hon var en verklig kvinna som satt bredvid de. Men sen började de avslöja på vad de kan göra med det V2K teknologi. Han sa till mig att hon vill vara med mig. De säger alltid motsegelvisa meningar att det är så och att det är inte så och jag får välja vad jag vill tro på. När jag fastnade för henne då sa han att det är inte hon som pratar till mig utan det är han som pratar till mig med hennes kvinnliga röst. Sen visade han för mig hur det går till. Det som jag hörde var att jag hörde honom prata och hans röst förvandlas till hennes röst, där hennes röst kom med fördröjning på en eller två sekunder och jag hörde eko av båda röster samtidigt och det lätt som att båda röster hörs på högtalare framför de som de vidare skickar till mig genom psykotronisk vapen V2K teknologi. Även efter detta säger han till mig att hon vill vara med mig och lite senare den natten säger han att hon inte existerar. Men jag valde ändå att tro på att hon är verklig för det var för vackert för att jag ska säga nej så jag trodde på det fälla. Dessutom när de pratar senare med hennes röst så låter den inte riktigt verklig den är tun på något sätt. När de började prata till mig första gång så var jag inte red att jag har blivit galen för det var klart för mig att någon i verklighet pratar till mig. Men en gång i början använde de min egen röst där de genom min röst pratar på ett framändespråk som jag kan inte uttala et ord på och då blev jag skräckslagen. Jag trodde och jag sa med snabb andning på grund av rädslan att jag har blivit galen. Jag sa att jag är besatt även om jag inte tror på sådant skräpp. För hur kan jag förklara att jag kan prata ett språk där jag känner inte ett enda ord. Det som jag omedelbart blev red för var att jag kan bli mentalt blockerad där jag kan begå gärningar som jag är inte medveten om och som jag inte kommer ihåg. Allt hände i några sekunder medan jag sov. Hade de inte förklarat för mig då hade jag trott att jag är fullständigt galen. Men han sa, lugnt det är inte du som pratar. Det

42

är vi som använder dit röst. Vi vill bara visa dig vad vi kan göra. Då lugnade jag mig och sen des visste jag att de kan använda framände röster och prata genom de till folk och det fick jag veta om för 20 år sen. Jag läste inte om det på internet utan det var de som visade det för mig. Om psykotroniska vapen fick jag veta allt om just den här år 2020. I 20 år har de pratat till mig ständigt bara på naten aldrig på dagen. Tänk på att de kunde bränna mig levande på avstånd i mitt hem där jag bor och det viste jag inget om. Så här ser man skillnad mellan mitt fall och fall i Crys Burton och alla andra riktade individer. De använde sig bara av V2K teknologi för att påverka mina mentala sinnen och på så sätt påverkade de mina beslut som jag tåg. Beslut som jag tog är inte mina egna beslut utan det är beslut som de har påtvingat på mig genom att manipulera mig for att jag ska göra så som de vill att jag ska göra bara för att de ska kunna lede mig i graven nu slut. Långt innan allt detta var jag red för att jag ska åka fast. Skuldkänslor har fåt mig att insjukna i psykisk sjukdom med alla möjliga symptom. Men jag förstådd inte varför är jag så mycket mer sjuk där min mentala stämning får mitt sinne att falla isär. Jag är inte så mycket orolig men jag känner ändå at min hjärna faller isär i svåra psykoser. Jag hål helt enkelt på att bli galen. Nu vet jag varför. Jag skulle våga slå vad på att de har bombarderat min hjärna med de olika mikrovågs frekvenser som framkallar olika psykiska stamningar och diagnoser på psykisk sjukdom. Det hur jag mådde psykiskt överensstämmer inte med den grad på oro jag hade. I Alla fal när de började prata till mig i 13 år levde jag med deras ständiga prat varje natt. De höjde mitt ego upp med uppmuntrande ord som exempel på att den kvinna vill vara med mig och de sänkte mitt ego ner med nedvärderande kommentarer som är direkt kopplade till händelser som jag upplevde under dagen. Det handlar inte om förolämpningar för de har aldrig förolämpat mig i 20 år. Det handlar om meningar där de släcker mitt hopp om framtiden och den negativa betydelsen av ord fick mig varje gång bli deprimerad. Det var det tortyr där de har kommentar på allt som jag upplever för dagen. Till slut kände jag mig som att mitt eget sinne är ett fängelse där jag bestämmer inget och att de ifrågasätter varje tanke jag tar. Det är som att mitt sinne är deras och inte mitt. De använder röster och de använder elektronik i mitt hem för att leda mig till svar på vad de vill säga till mig. De kan höja den strålning och då upplever jag det som att de har höjt volym och då på så sätt kommer jag ihåg det direkt när jag har vaknat. Men de vill inte göra så utan de sänker det strålning ibland så att jag kan sova och minnena på de orden som de har uttalat under sådana omständigheter kommer jag ihåg senare på dagen. Till exempel på hur de använder dator. När de vill varna mig för något så får jag uppdatering varning antigen på mobil telefon eller på dator. Sen det som är skrivet på den uppdatering som kommer installeras står det ord som visar mig i viken fälla jag är på väg att gå i. Jag vet att någon vill sätta dit mig men jag vet inte vem och hur. Min uppmärksamhet går på hög varv och när jag har kommit till den farliga situation då får jag veta direkt vad den handlar om. Vad är fälla? aha det här är fälla och jag drar mig ur den fälla genom mitt eget beslut och handling. Allt som de gör går aldrig att koppla till de. Stater arrangerar spratt åt riktade individer världen över och samma sak har de gjort mot mig. Det ska ha någon betydelse i det tortyr. Kanske att man på grund av lidande säger även detta och på så sätt jag antar att jag ska låta inte trovärdigt för det kan handla om rena tillfälligheter. Flera nätter då jag promenerade på den strandpromenad mitt i natten i smärtor och lidande hände det att när jag var på väg in i mörkret ut ur stadbelysning och in på väg mot strandpromenad där gatan slutar, så har det många gånger ståt en bill med ljus på medan bilmotorn var avstängd. När jag har kommit just bredvid den troligen statliga gäng förföljares bil, då startar den individ i den bilmotorn och kör in mot stan. Vad vill han säga med det så vet jag inte? Var det meningen att vecka i mig paranoia tankar för att jag ska må ytterligare mer psykiskt dåligt, så troligen är det så. Men en sista natt då jag gick på strandpromenad såg jag långt framför mig tända Kandil Ljus på marken. När jag kom närmare då såg jag en större kraftig troligen yngre man som står framför och kollar ner på de tända ljus. Det var som en skräckfilm där jag råkar vara sekundär karaktär. Han stod kanske 8 meter bort från gångvägen så jag såg inte vad han håller på med. Jag gick förbi och fortsatte hela vägen på strandpromenad och när jag kom tillbaka, då var den man inte där längre. Jag gick för at se vad är det för tända ljus och där var

43

det sataniskt pentagram, bygd med jord och inne var det flera ljus tända. Jag tänkte direkt att jag kund bli offergåva på den platsen och därför var det sista gång jag promenerade mitt i natten på strandpromenad. Men det som hände nästa dag är att jag bläddrade genom medier och jag kom till en nyhet i medier om en fotbollsklubb som spelar utomlands och på deras bild står det en döds skalle med pentagramsymbol med tända ljus bredvid. Det är vad jag kallar för statligt spratt som kan vara en ren tillfällighet, för vem är jag att det ska stå symboler i medier som har med mig att göra. Även om det inte handlar om mig så är den händelse helt oturligt, för den hände mig ändå i verklighet. Så viktig är jag inte. I stället för strandpromenad gick jag till gym och sprang 30 minuter på löpband och jag tåg långa promenader på flera kilometer till ”Torp köpcentrum” där jag brukade äta mat i ”Thai restaurang”. Nu klarar jag varken promenera eller springa för min kropp har förfallit så mycket att jag knappt klarar att hålla mig i livet. Ett annat exempel på statliga spratt. Som jag sa poliser kommenterar allt som händer mig under dagen. På nyheter var det den eviga skitsnack om ryssar som ska påstås vara et hot mot Gotland att de ska påstås attackera Gotland vid krig. Jag håller på att dö. Hela mitt liv har krossats där det finns inget liv för mig längre. Så de började kommentera det som jag har läst om ryssar och Gotland och jag sa till de. Ni ska påstås ha get mig en plats att leva i fred bort från krig. Ni påstår att ni ger mig mänskliga rättigheter och det är just ni som har tagit livet av mig. Det är inte ryssar som har skadat mig, det är ni. Jag sa att ryssar borde sätta hela världen i lågor för världen är inte bättre något än så. Det är vad världen förtjänar. Jag sa att ryssar borde gräva gravar och de kan börja med mig. Ni och västvärld har begått mot mig det värsta brott där den krig i Bosnien kan inte ens jämföras med det som ni har utsatt mig för. Ni har tagit livet av mig och ryssar kan avsluta det som ni har påbörjat. Då sa han, du skulle se hur är det när det blir krig. Det finns inget vatten, det finns ingen mat. Jag menar vem bryr sig vad jag tänker men nästa dag runt klocka 17:00 blev det vägarbete nerförsbacken där jag bor, mitt på vägen. De har grävt et hål i asfalt med grävmaskin som var djup minst över två meter. De arbetarna har list med ficklampa i den hål hela natten fram till morgonen nästa dag. De stängde av vatten just i hyres Huss där jag bor. Jag var tvungen att gå där nere för att fylla flaskor med vatten så att vi har något att dricka. Men nästa dag då jag vaknade släppte de vatten i sista stund så jag han duscha. I alla fall det är sådana spratt de arrangerar där jag kan aldrig säga att det har något att göra med mig. Och det kan vara så att det var verkligen bara en tillfällighet men jag vet inte om det är så. Meningen är kanske att jag i framtiden som är nutid, ska klassas som någon som inbillar mig det och efter som jag har berättat det nu på grund av lidande, då är allt som jag har sagt inte sant. Det är deras tortyrteknik och avsikt med den tortyr som jag insåg inte då vad är meningen med allt detta och nu ser jag. Därför arrangerar de sådana spratt för de vet att vi riktade individer kommer säga det längre bort i framtiden, när vi håller på att dö. Meningen är att övriga folk inte ska tro på oss så att även de inte förväntar sig att stater har för avsikt att döda de och till slut förklara de galna så att även deras röst görs inte trovärdig. Det är bara så det genocid som stater begår på var sin befolkning kan pågå även idag och den kommer inte stoppas med mig och mitt vittnesmål. I början när jag blev skadad, så var det uppenbar insikt för mig att jag har blivit utsatt för ett fruktansvärt brott. Jag har skrivit mejl där jag beskrev vad som har hänt med mig och det mejl har jag skickat till uppdrag granskning till minst 8 journalister. Jag har skickat det mejl till varenda existerande, medier i Sverige och jag fick inget svar. Jag har även ringt de på telefon där jag sa att jag har blivit skadad av det elektriska apparat medan de alla olika journalister som jag har ringt upprepade gånger, undvek att använda och uttala ord ”elektrisk ström skadar kroppen”. Det som jag har märkt medan de svarade mig är att jag hörde de knappa högt på data tangentbord medan de pratar med mig. De svarade mig, vi kan tyvärr inte hjälpa dig med det. Efter som inga av svenska journalister vill svara mig, så har jag pratat med en bekant från före detta Jugoslavien som har en landsman som är journalist i den här stad som vi bor i Uddevalla. Då har jag redan skrivit kapitel 1. Jag trodde att det är tillräckligt för att sanningen ska avslöjas så att folk vet att det begås brott på civil befolkning genom produkter som vanställer kroppen till handikapp. Då viste jag ingenting om verklighet vi lever i. Jag

44

trodde på allt och alla. Så jag ringde honom och förklarade att jag har blivit mycket alvarligt skadad av det elektriska apparat. Jag sa till honom att jag vill träffa honom så att jag kan förklara för honom personligen i en intervju om det fruktansvärda brott jag har blivit utsatt för. Jag sa till honom att jag tycker att det inte är normalt att jag ska bli fråntagen mitt liv genom produkt som sälj till folk som något ofarligt. Jag förklarade att jag har fått nervskador och att jag har omedelbart förlorat känsel på kroppsdel där elektroder var i kontakt med och då han började med att svara till mig på et nonchalerande och oförstående sätt. Han sa till mig, kan du förklara allt det för mig en gång till för jag förstår inte hur kan det vara så att du har blivit så mycket skadad. Då sa jag att jag har skrivit blogg och jag har förklarat allt där och dessutom kan jag förklara ytterligare när vi trefas så att han kan förstå det bättre. Han sa, idag är jag upptagen men du kan ringa mig på onsdag, kommer inte ihåg nu vilken dag var det. Så jag ringde honom om och om igen och den dag då han ska vara ledig för att kunna svara mig, då hade han hela dagen telefonsvarare på. Jag har även ringt honom andra dagar och telefonsvarare var på. Det var så uppenbart insikt för mig att jag är förhindrad av alla svenska medier jag har kontaktat, från att jag ska över huvudlaget kunna få en intervju med de. Nu i det moment lever jag et liv i agoni med obeskrivlig smärta och obehag som torterar och utplånar mitt förstånd och mentala hälsa, där min verklighetsuppfattning krossas och faller sönder i små bitar. Det var bara början på helvete. Medveten att jag inte kommer få möjlighet att berätta om det brott jag har blivit utsatt för i svenska medier, så har mitt hopp riktats automatisk till den sista trygaplats som jag trodde att jag tillhör till som är Bosnien. Jag har inte vandrat till Sverige från Bosnien på grund av att ekonomiska skäl. Jag har blivit driven bort från mitt hem att komma till Sverige på grund av krig och därför i denna stund kände jag mig fortfarande som en bosnier som har band till sitt land. I det moment trodde jag att jag har berättigad rättighet att söka hjälp av medier i Bosnien. Oavsett vilken folk eller religionen vi tillhör, så är vi alla påverkade och influerade av våra medier som företräder oss som folk. Jag är inte svensk, Jag är föd i Bosnien och jag kan inte glömma mina röter bara så där. Därför trodde jag att jag har et plats där jag kan vända mig till och den platsen var Dnevni Avaz. Så jag skrev mejl där jag beskrev allt som har hänt mig och det mejl skickade jag till Dnevni Avaz. Jag väntade och fick inget svar. I början hjälpte promenader att sänka litegrand smärtor i kroppen. En dag då jag promenerade på strandpromenad fast besluten att berätta för mänsklighet om det brott jag har blivit utsatt för ringde jag Dnevni Avaz. Medan jag promenerade i hopplöshet, förtvivlan och lidande i agoni som av sina nator som elektrisk skada, det kropps förfall driver mig till ett sådant verbalt utfall där jag försöker instinktivt hitta lösningen på problemet fast jag är fult medveten at lösning på problem finns inte. Elektrisk skada driver mig till ologiska handlingar som jag hade aldrig tagit om jag inte hade blivit skadad av den döds trojan elektriska apparat. I det här stund på den strandpromenad, utfall för mitt lidande var att få min röst bli hörd, medan det tortyr lidande i åratal som multipliceras många gånger värre om, kommer säkert driva mig till utfall där jag bestämmer mig till slut att begå självmord när det inte är möjligt längre att leva med smärtor som förvanskar min verklighetsuppfattning där jag känner ständigt att jag håller på att dö. Det upprepas om och om igen och jag begår verbala utfall om och om igen. Det här att skada civil befolkning världen över med elektriska apparater är det ultimata drömtortyr verktyg som världens makt och rika eliten hade någonsin kunnat komma på. Den dag då jag ringde Dnevni Avaz var det en yngre kvinnlig journalist som svarade mig. Jag presenterade mig med mitt namn och efternamn där jag försökte förklara samma sak även för henne. Första gång medan jag förklarade för henne samtalet bröts. Även hon knappade högt på tangentbord. Då ringde jag en gång till och jag förklarade alt från början och hon sa till mig att jag ska skriva allt det i mejl och skicka till Dnevni Avaz och när de har läst det då kommer de bestämma om det är lämpligt att publiceras i media.  Jag sa att jag redan har skickat sådan mejl men att jag fick inget svar. Hon sa, skicka den igen för kanske våra medarbetare har inte fåt den på grund av att den kanske har slutat i skräppost. Ok sa jag. Jag skrev mejl igen och skickade den på nytt och jag fick aldrig något svar. Utöver Dnevni Avaz så har jag skickat sådan mejl till RT, CNN och alla möjliga medier i världen men jag fick aldrig något svar. Att bli förhindrad av

45

hela världens medier som skadad av de elektriska apparater från att berätta sanningen om det brott jag har blivit utsatt för, var en kal dusch för mig och det väckte många frågor om verklighet som vi vanligt folk lever i. Nu på slutet efter mer än 5 år av tortyr som det går inte leva med, har jag insett lögner som mänsklighet är byggd på. Nu medan jag skriver den här blogginlägg, vet jag att jag existerar i den här värld som levande människa bara en kort stund till. Jag är så överväldigad med bevis genom min döende kropp, på att vi vanligt folk oavsett ras och religion världen över utsatts för systematisk genocid som begås på industriell skala av världens makt och rika eliten inklusive våra egna politiker som utger sig att de kämpar för det bästa av oss vanligt folk och våra barn. Det system av elektriska förintelse på civil befolkning världen över döljs av stater för varje pris. Utöver att svenska statliga system har utsatt mig för brott efter brott och att de stänger munnen på mig genom hela statliga system, så var det inte nog med kal dusch. Nu har jag gjort något som jag har aldrig gjort tidigare i mitt liv. Vanligtvis har jag letat efter information på svenska och engelska, om mänskliga kroppen kan skadas av elektriska stimulering apparater och det finns inte et ord skriven om det. Det fåll mig aldrig på tanke att söka samma information på mitt eget språk. Så jag sökte på mitt språk och exakt samma döds reklam sprids om elektriska stimulerande apparater i Bosnien, Serbien och Kroatien som något positivt under påståendet vid behandling av alla traumer, neuralgi, i alla degenerativa vävnadssjukdomar, regenerering av skadade nerver, som är en ironi för det hav av alla olika elektriska apparater skadar just hela kroppens nervsystem till döds och det leder i döden eller galenskap om man klarar inte begå självmord. Det reklameras genom vården även där och det finns reklam om olika stimulering apparater genom internetföretag som säljer sådana döds trojaner för hemmabruk, där de reklamerar det genom påstås inlägg av nöjda kunder i Bosnien Serbien och Kroatien, där kunder bara berömmer de produkter. De skriver, ”Den här enheten är fantastisk. Det används av alla hushållsmedlemmar för olika hälsoproblem”. Jag har sökt samma information på arabiska och även där är det samma döds reklam skriven utan et enda ord om att det kan skada mänskliga kroppen. Så det säljs över hela planet som något helt ofarligt medan i verklighet det är det mest farliga för mänskliga kroppen som har någonsin existerat i den mänskliga historien. Hur många apparater är sålda så många människor är skadade till döds. Det kan handla om hundra tusentals skadade människor i Bosnien, Seribien och Kroatien medan i hela världen kan det handla om hundratals miljoner unga och vuxna som har blivit tvingade till att begå självmord genom det omänskliga lidande som de elektriska skadorna framkallar på den mänskliga kroppen. Alla som har skadats behandlas på samma sätt som jag har behandlats hittills här i Sverige. De elektriska produkterna reklameras på sådan positiv sätt att det är galet att ens komma med tanke och påstående att det kan skada mänskliga kroppen. Men man framstår riktigt galen när man har skadats av de apparater till döds och när man försöker bevisa sina skador genom polisen, medier, vården och allt annat. Då blockeras man på samma sätt, oavsett vilken land man bor i från att berätta om det brott genom hela statliga system. Det här är genocid som varje stat begår på sitt eget folk. I medier pratas det om Srebrenica genocid, om Jasenovac genocid medan de lurar var sitt folk i en ny genocid där folk blir lurade att verkställa döds straffa eller självmord på sig själva med sina egna händer i sitt eget hem. Nyligen har jag läst om att den Kroatiske president förolämpar Bosnjak politiska ledning och hela folket för att alla borde duscha efter som alla påstås är smutsiga. Han påstås förolämpar Bosnjak folk medan Bosnjak politiker och Bosnjak journalist påstås har fåt sina känslor sårade och det fruktansvärda förolämpning försvarar de med mot argument där båda sidor använder sig av nationalistiska skräpmedia propaganda som spelar på folks känslor. Var inte så säkra på att Kroatiska president menar det i verklighet. Det kan vara så att de har tillsammans kläckt det skit av hat ords språk för att stärka folks förtroende för var en av de. Det gynnar den kroatiske presidents fåtölj. Det gynnar de Bosnjaks politiska fåtölj där de påstås kämpar och försvarar känslor av sitt sårade folk. Det gynnar även den journalist så att även hans tittarsiffror ska bli större. Om den Kroatiske president verkligen menar det, då visar det vilken skit alla tre sidor har för statliga system. De pratar om sådana dumheter där någons sårade känslor är mer viktiga än folk som

46

blir mördade i Bosnien, Kroatien och Serbien med elektriska produkter som alla tre sidor säljer som något ofarligt till var sitt folk och sen när folk har blivit lurade i döden då låtsas de som om de inte vet något om detta. Den Bosnjak journalist i stället att försvara Bosnjak folks sårade känslor så borde han säga till folk att folk som kommer köpa de produkter kommer att dö och han varnar inte folk för detta döden som gör honom till en lögnaktig mördare för det är alla världens medier som gör det genocid möjligt. Samma sak galler för den Bosnjak politiska ledning, för den Kroatiska president och hela politiska ledning i Kroatien och den serbiska medier och politiska ledning, för de alla tillsammans medverkar i den genociden på var sitt folk och sen låtsas de som om de inte vet något om att det existerar och pågår i samhälle. Alla de tillsammans genom mediapropaganda hetsar upp var sitt folk genom att använda folks känslor som et vapen emot det samma folk, så att de kan kontrollera folks handlingar. De har byggt en bild i civil befolkning där folk ska avguda den speciella sätt hur folk ska bli begravda av makt och rika eliten. Det är viktigt men att folk dör genom världens största genocidbedrägeri i mänsklighetens historia är inte viktigt. De alla som har uttalat sig i den här fall är mördare och även de som inte har uttalat sig är också mördare av var sitt folk. Hela världens makt och rika eliten är mördare av var sitt folk. När du har skadats av detta, då blir du ensam medan du dör. Då finns det inga bröder längre. Då tillhör du varken till någon folkgrupp eller någon religion för då kan inte ens god hjälpa dig för att du ska må någonsin bra igen. Det är bara döden som man faller i. Man har fötts ensam och man dör ensam som ett djur. Det är den frihet som vi alla har fått genom den krig i före detta Jugoslavien. Det är den frihet som folk har i västvärld demokrati har och det är den frihet som hela världens civila befolkning har på hela planet. Man föds som frisk och makt och rika eliten bara tar ifrån en medan man har, medan man har sin hälsa. Som ni ser det genocid är osynlig och alla stater på den här planet låtsas som om den inte existerar. Det är samma sak med psykotroniska vapen som injicerar röster i huvudet på folk. Makthavare offentligt säger att folk som hör röster är psykiskt sjuka medan i verklighet genom polisen injicerar de röster i huvudet på folk och på så sätt utreder folk för brott. Genom att inkräkta i folks hem dag och natt genom att tortera folk med röster i huvudet, folk blir drivna till gränsen till galenskap i sitt eget hem där vissa personer bryter ut i mentalt sammanbrott och slutar i mental sjukhus. Visa människor begår självmord på grund av det tortyr och visa blir drivna, lurade och manipulerade att döda andra i tro på att oskyldigt folk har någon band med statliga polisförövare som torterar de med injicerade röster i huvudet. De pratar folk till döds i tjugotal år och i många fal i ens hela liv. För eller senare blir det för mycket av det tortyr där man är helt hjälplös, medan de förstör allt det mänskliga i oss och alt som gör oss till människor, så att vi blir mentalt och socialt handikappade för att de ska kunna lura oss i något mycket värre och det är det elektriska förintelse. Med psykotroniska vapen torterar de oss mentalt medan elektriska skador torterar oss fysiskt och mentalt och då upplever man den röst tortyr många gånger värre för man har klart för sig att det är staten som har orsakat de skador på oss genom rena brottsliga lögner, där stater säljer det som något helt ofarligt, medan man vitnar sin egen död på grund av de apparater och när man har insett att staten skyddar det brott, då är det som en sanningens slag i ansikte där man har insett att det är världens makt och rika eliten som mördar oss vanlig folk oavsett vilken ras och religion vi må tillhöra. Det är så svårt att tro på att de alla elektriska produkterna är verktyg åt stater för att åstadkomma skador på kroppen som torterar den skadade människa till mentalt sammanbrott och till döds på ett eller annat sätt. Folk som är inte utsatta för ” voice of god weapon technology” troligen kommer aldrig köpa de elektriska apparaterna. Men folk som är utsatta för ”voice of god weapon technology” genom röster blir manipulerade genom tortyr som begås på de genom tjugotal år. Och när staten genom polisen har uppnått det mål att lura en i elektriska skador, då är man bortom all redning. Så, psykotroniska vapen inklusive ”voice of god weapon technology” offentligt existerar inte och livsfara som elektriska apparater utgör för mänskliga kroppen existerar inte heller offentligt, medan de båda är massförstörelsevapen och de är direkt kopplade till varandra. Att stater bryr sig inte om det genocid, beror på att varje stat förintar individuellt var sitt folk. Allt som jag skriver är

47

avslöjande av brott som makt och rika eliten på den här planet begår på oss vanligt folk. Svenska maktmaskineri kommer använda min blogg som et vapen emot mig. De kommer klassa mig som fara för det svenska riket. Jag avslöjar statens brott, genocid som begås på vanligt folk medan de kommer låsa mig i fångenskap för detta. Till slut på grund av det tortyr som jag går igenom dygnet runt i 5 år nu, har jag till slut uttalat hot mot hela världens makt och rika eliten och nu har svenska staten och hela svenska samhälle alla bevis dokumenterad helt öppet på internet med min egen hand skrivet i det blogg, att jag är villfaren då jag har byggt i mitt huvud en värld där staten pratar till mig genom avancerad elektronisk övervaknings teknologi som existerar inte i verklighet. Jag kommer förklaras som villfaren, psykotiskt, paranoid och mycket svårt psykiskt sjuk efter som jag har börjat uttala hot mot hela staten och alla statliga institutioner. Nu förstår jag varför polisen har förhindrat mig från att jag inte ska få i mina händer bevis på den erkännande av mitt brott då jag gick till polisstation för 20 år sen. De kommer säga att jag aldrig har varit på polisstation och att jag aldrig har erkänt något brott. Jag kommer förklaras som känd mentalt sjuk patient som har inbillat sig alla de händelserna i sitt huvud. Skador som jag pratar om är farlig sjukdom depression som framkallar smärta i kroppen. Inget av de apparaterna skadar kroppen på folk. ECT är botemedel för svåra fal av depression där folk är så svårt psykiskt sjuka där när mediciner inte hjälper längre då har de ECT behandling som den sista behandling av svåra akuta depression tillstånd efter som den har visat sig i kliniska studier vara den mest effektiva hjälpmedel till svårt sjuka patienter med depression. Jag är en typisk fal av en psykiskt sjuk patient med svåra vanföreställningar där jag anklagar hela svenska staten, hela världens stater och jag anklagar till och med min egen bosniska stat. Det kan inte vara så att hela världens stater har fel medan jag ensam psykiskt sjuk patient har rätt. Hela blogg som jag har skrivit är bevis för alla stater att jag är en fara för mig själv och för min omgivning. Är man en brottsling i et land då är man brottsling i varenda ett land på den här planet. Är man psykiskt sjuk i ett land då är man psykisk sjuk i varenda en. Stater mördar var sitt folk genom psykotroniska vapen, genom elektriska förintelse, genom mediciner som vi tror att de hjälper oss medan de i verklighet tar livet av oss sakta men säkert. Anledningen att vi vanligt folk kan aldrig inse sanningen är att stater samarbetar med varandra. Därför finns det ”INTERPOL” för att vanligt folk som stater mördar som kriminella och psykiskt sjuka ska aldrig få sin röst se ut som trovärdig. Alla stater som ni ser skyddar det elektriska förintelsegenocid från att den ska avslöjas och det är därför den kan fortsatta i alla oändligheter, medan vuxna unga och barn av oss vanligt folk går i graven. Stater pratar folk till döds genom polisen och på så sätt driver folk till vansinne där folk till slut exploderar och begår någon fel. När folk har begått någon fel, då är de klassade av stater som mördare, kriminella, psykiskt sjuka och så vidare och stater visar deras brott ut i medier för då är sådana individer låsta i fängelse eller mental sjukhus och med det har staten skapat fördummar mönsterbild av den individ i övriga befolknings ögon där folk tror att den personen har fått vad den förtjänar. Om folk begår inget brott, då torterar staten den individ genom ens hela liv genom alla psykotroniska vapen tills den individ begår självmord och då visar stater det som självmord på grund av psykisk ohälsa och då är stater igen god och human efter som stater strävar efter att hjälpa folk genom psykiatriska vården och läkemedelsföretag genom mediciner för att förhindra sådana tragiska fal av självmord. Att jag har även anklagat allmänna vården att de tillsammans med psykiatriska vården skadar folk till döds och att de apparater hur jag påstår skadar kroppens nervsystem så att det ska enligt mig vara anledning att jag blir galen tyder i stället på svåra traumer som jag har upplevt i före detta Jugoslavien krig. Att jag påstår att polisen torterar mig med vapen som ska påstod vara så avancerade att polisen kommer i mitt huvud och pratar till mig med ord som ingen annan hör tyder på svår schizofrenitillstånd och att jag påstår att allmänna vården tillsammans med psykiatriska vården dödar civil befolkning tyder på svår paranoia och psykotiskt tillstånd. Att jag påstår att svenska staten inklusive alla existerande stater på den här planet har stiftat lagar där de döljer genocid och på så sätt dödar folk genom apparater som bara hjälper folk vid olika kroppsliga behov där civil befolkning i stället mördas genom de apparater, är fantasier som jag har byggt på genom

48

tiden då min psykiska hälsa har förvärrats. Stater skulle aldrig döda sitt eget folk. Kanske i krigsläge mot en motståndare men staten skulle aldrig döda sitt eget folk och allt det som jag har skrivit i blogg visar bara på hur svårt psykiskt sjuk jag är. Vården skadar aldrig folk de bara ger vård till folk. Polisen torterar inte folk med påstod vapen som kan stråla genom vägar och att den avancerade magiska stråle inte blir stoppad och minskad av tjocka vägar låter högt overkligt och osannolikt. Att den till slut når min hjärna där allt det magiska händer i mitt huvud där jag hör polisen prata till mig och på så sätt de påstås styr mig och påverkar mina beslut och handlingar på negativt sätt där mitt liv slutar i katastrof och rusar rätt in i graven, tyder på att jag skyller skuld på staten i stället för att ta ansvar för mina egna handlingar. Jag erkänner öppet i blogg att röster har manipulerat mig till att jag tåg olika beslut i livet som röster i huvudet har lett och styrt mig i. Att jag skyller skuld på röster för mina egna handlingar tyder på att jag inte kan ta hand om mig själv längre och att jag riktar öppet hot mot vårdpersonalen, polisen, journalister, politiker gör mig till en fara för mig själv och för min omgivning. Det är så här stater låser oss vanligt folk som begår inget brott i fångenskap utan att vi blir dömda. Ner stater har inget bevis på att vi begår brott, då skapar de bevis genom att skada oss vanligt folk till döds genom elektriska förintelse så att lidande driver oss till att vi ska uttala hot eller till och med försöka hämnas för den omänskliga statliga övergrep som stater har utsatt oss för. Det här är perfekt system där statligt system är uppbyggd på sådant sätt att stater kan döda civil befolkning vuxna och barn genom civil samhälle, medan staten fråntar oss vanligt folk möjlighet att vi ska kunna försvara oss där staten alltid har rett medan vanligt folk alltid har fel och stater kan alltid låsa vanligt folk i fångenskap oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga. När stater vill att folk ska låsas in då gör stater folk skyldiga på det sätt som jag har bevittnat om i min blogg. Den här kvinna såg jag flina och le så här när jag köpte den elektriska döden från de. Jag trodde eftersom hon flinar och ler så där så trodde jag att de har de inget att dölja och jag hade så fel. Se på den här (Danska statliga kriminella drölja) Danmark statliga brottsliga slampa som har lätt mig i döden:

Inte nog med allt som jag går igenom så reklamerar de ”Sinful” kalender på TV i svenska medier. Det kan vara direkt budskap till mig och alla andra som den här statliga maffia Sinfu har lätt i döden, att vi har framför oss et nytt år av lidande som de har framkallat på oss, medan de kan fortsätta mörda folk helt fritt och ostraffat. När man ser på henne så skulle man aldrig tro på att hon orsakar död på folk världen över. At svenska staten låter den Sinful kalender reklameras i svenska medier är budskap från svenska staten till oss som håller på att dö och som har blivit fråntagna vårt liv, att det här är staten som utsätter oss vanligt folk för detta brott som är inget annat än brott mot mänsklighet en ren genocid som begås på civil befolkning genom civil samhälle världen över. Det räcker at unga ser det reklam på denna kalender och då blir de vidare länkade direkt till de elektriska döds trojaner och om någon av de unga bestämmer sig att köpa det, då kommer de att dö precis på samma sätt som jag dör hittills. Se hur makt och rika eliten begår brott och blir aldrig straffade och jag menar se på

49

allt som jag har skrivit om i den här bloggen om. När jag köpte det döden av de statlig kriminella Sinful internet sex företag och blev skadad då var min son minderårig. Det äckliga (Danska drölja) Dansk slampa säljer det även nu precis som då. Nu behövs det bara att min son skulle bli lurad av det Sinful kalender reklam och då är även min son död och på så sätt har vi båda dött och slutat på någon av svenska kyrkogårdar långt tidigare i livet än vad vi skulle normalt leva. Det här geler även för er alla vanliga människor på den här planet och era barn som läser den här blogg. Nu när jag tänker back i tiden då jag blev opererad på Uddevalla sjukhus för ljumskbrock, då har de haft en sjuksköterska på det kirurgavdelning vid min operation som är antigen hon själv personligen eller en som är väldigt likt henne. Det var det sista gång då jag hade 100 % förtroende för hela statliga svenska system inklusive förtroende för vården och då ifrågasatte jag inget utan jag övergav mitt liv i deras händer med fult förtroende för de. At den sjuksköterska liknar henne kan vara ren tillfällighet, men det kan vara också en hån mot mig där de suggestivt förmedlarbudskap till mig: Hun har skadat dig till döds och nu ska hon och vi kirurgpersonal skada dig för en andra gång. Jag hade skador på min vänstra benvrist som jag kommer inte ihåg att jag hade innan, eller kan det vara så at jag blev så red för det operation att jag glömde att jag har råkat skadat mig. Det är polisen som genom röster manipulerar mig och säter mig i olika situationer där de framkallar frågetecken där jag kan aldrig bli säker på att om det är så eller inte. Men åt andra sidan har jag några dagar efter att jag blev opererad, set den sjuksköterskan i matbutik Willis och tio meter bort har jag set psykiater som jag fick mediciner utskrivna långt back i tiden då jag tåg Zyprexa för dålig psykisk mående som i själva verket var min rädsla att polisen ska ta mig för det brott som jag håller tyst om. Den dagen i den matbutik stirrade hon först på mig och själv klart vad ska jag göra, inget. Sen när jag vände mig åt andra hål då såg jag den avskumpsykiater som också glodde på mig. De antog kanske att jag ska reagera på den klassiska sätt som visa patienter brukar reagera som är skadade på något sätt av elektriska apparater. De kanske hopades att jag ska göra någon verbal utfall mot henne så att de får en anledning att lösa mig in i mental sjukhus och det här var kort efter då jag blev skadad. Det är svenska staten som har skadat mig genom polisen som använder sig av olika psykotroniska vapen genom att bestråla mig och mitt barn med mikrovågsstrålning på olika frekvenser som framkallar svår mentalt lidande som manifesteras i olika psykiska sjukdom och olika mentala tillstånd som påverkar beteende och beslut av mig och mitt barn. Mig personligen lede allt det sakta med tiden mot mentalt sammanbrott och felaktiga beslut i livet medan min son uppvisade ständiga humörsvängningar där han är arg och för det har svenska vården get honom diagnos på ADHD. Tack och lov att jag inte tillät ge honom mediciner för detta. Men det påverkade min son på sådant sätt att han inte kunde koncentrera sig i skulan och de symptom på koncentration svårigheter började direkt i grund skulan så han kuggade i skulan och till slut hopade av skulan. På grund av det får han nu inget arbete någonstans. Polisen som pratar till mig har aldrig uttalat et ord om sig själva och de har aldrig någonsin pratat om min son. Medan jag hade förtroende för de i 13 år så misstänkte jag aldrig att de gör samma sak mot min son. Jag visste helt enkelt inte att stater är kapabla att skada barn av oss vanligt folk. Det tortyr och psykisk manipulering som stater begår på civil befolkning genom psykotroniska vapen är så avancerad att när man inser viden av det så blir ens mentala sinnen helt förbluffad. Det är de smartaste mest välutbildade individer som har fötts genom den mänskliga historien som har förfinat den tortyrteknik där en vanlig människa och ännu värre ett ungt oerfaret barn har ingen chans mot de. De plockar en isär fysiskt och mentalt och man kan inte göra något av detta. Allt det gjorde de utan att jag var medveten om detta. Det gör de mot hela civil befolkning. Folk mår dåligt psykiskt i många fal utan någon anledning. Hela familjer vaknar dag därpå deprimerade, arga utan någon anledning och det negativa mentala stämning upprepas om och om igen årtionde efter årtionde. Tack vare detta påverkas relationer mellan familj medlemmar negativt på så sätt att familj band splittras mellan familj medlemmar och det är statens avsikt. Jag pratar inte om min fal, jag pratar om hela civil befolkning på den här planet. Det är så här stater förstör civil befolkning obemärkt genom psykotroniska vapen för att försvaga familj band mellan familj medlemmar så att de

50

kan isolera en individ och isolering är bara början på polis psykologisk tortyr av individer som de utreder för brott. Man känner inte mikrovågsstrålning på samma sätt som man inte känner X Ray strålning när man blir undersökt på sjukhus. Det som man känner är dålig psykisk mående. Man vet inte heller om man är utsatt för psykotroniska vapen eller om det mentala stämning beror bara på ren slump och det är det som gör psykotroniska stelt vapen så perfekta för att stater kan förstöra hela familjer utan att de är medvetna att deras förstörda psykiska hälsa och deras förstörda liv inte är deras fel utan att det är staten som förstör de utan att de är medvetna om det. Jag skulle våga slå vad på att min son har blivit skadad med de olika frekvenser för att han ska inte kunna koncentrera sig i skolan. Medan jag var halv vägs att skriva den här bloggen så har plötsligt även min son blivit intressant för att umgås med. Jag visste inte vad som händer med honom. Med den här bloggen har jag gjort mig och honom till et måltavla. Det är svenska staten som har drivit mig till att jag har inget val än att skriva om det brott som jag blev utsatt för, eller så får jag begå självmord för att det lidande ska få et slut. Svenska staten har utsatt mig och mitt barns liv för livsfara och de bryr sig inte ens om det. Så här staten skapar nya problem indirekt för oss båda. Jag kan bli mördad för allt det som jag skriver om. Jag vet så mycket men jag kan inte överföra den erfarenheten på mitt barn för han vill inte lyssna på mig och så är det i de flesta familjer världen över. Jag tycker inte att jag gillar kriminella för att de begår brott. Jag gillar alla människor och därmed gillar jag kriminella för jag vet att de har blivit utsatta för statlig övergrep genom psykotroniska vapen, utan att de är medvetna om detta och på så sätt har de blivit manipulerade till många gånger felaktiga beslut i livet. Vi blir alla mördade oavsett om vi begår brott eller inte. Det som jag har förklarat om hur de varnar mig för faror kommer nu in i bilden. En dag då jag var på jobbet så ringde min son mig och han sa att strömkabel med flera uttag till dator får dator att gå sönder. Det väckte direkt min misstanke att det har att göra med min son men jag kunde inte koppla i mitt huvud hur kommer det sig att min son är måltavla för någon när jag pratar allt det bästa om vanligt folk. När jag kom hem så insåg jag att strömmen till dator är för låg. Nästa dag då jag tänkte att gå och köpa ni kabel, så testade jag igen i fal den fungerar så att jag sliper köpa ny. Då märkte jag att den fungerar helt felfri. Jag släkte den och sate på igen och oavsett hur många gånger jag gör det så fungerar den hela tiden. De pratade inte ett ord om det men de visade mig ledtråd på detta sätt. Nu var jag helt säker på att det var en varning av mina röster men jag kunde inte komma på vad har min son att göra med detta. Efter en dag eller två gick min son någonstans och efter som jag är så orolig för honom brukar jag ringa honom med jämna mellanrum och han svarade inte. Jag ringde och ringde medan han inte svarar. Jag ringde honom femtiotal gånger och till slut fick jag veta av andra att han har blivit tagen av polisen för narkotikainnehav. Han fick spadad kokain som ger dubbelt långt fängelsestraff i sina händer. Hade han hämtat det skit hem till mig så skulle han sita i fängelse i ensamhet. Men efter som, som jag säger polisen ser allt så har de tagit honom inte hemma hus mig. De har valt att göra så. I två veckor har han blivit inlåst på häktet och det var det värsta som har hänt mig i mitt liv. Han har begått fel och klart att han har gjort det. Kolla vilka fel jag har gjort jag som begår inte brott. Kolla till vilka fel de har drivit mig i som jag dör på grund av nu. Jag ringde till polisen och de sa att de inte får uttala sig om han är häktad eller inte men de sa om han är häktad då mår han bra. Hundratal tankar flög genom mitt huvud. När jag fick veta att han har blivit tagen av polisen så vil jag direkt se på vilken datum är det för hela min blogg handlar om apparat på 9 volt. När jag såg datum, då var det 9 september och då förstod jag allt. Nu väntar min son på domstol och han upplever det inte så hemskt medan jag som döende på grund av svenska staten inser i vilken statlig livs fara han och alla unga befinner sig som begår ett fel i livet. Staten är livsfara. Unga begår fel på grund av populism och mediapropaganda. Jag hopades att det är inte så farligt för då i det moment visste jag inte vad det handlar om. Efter två dagar drack jag två liters vin pack och släkter på så sätt smärta, ångest och oro som tar livet av mig. Då hör jag någon öppna dåren med nyckel. Jag hopades att det är min son men samtidigt förväntade jag mig polisen. När jag gick upp på benen för att se då såg jag många poliser med hundjävel. Den första sa, du vet varför vi är här. Jag svarade, jag vet, så ni har tagit honom till slut och jag

51

menade på den tortyr som de har utsatt mig för så viste jag direkt i det moment att de har gjort samma sak mot mitt barn direkt från den dag då han var liten och fram tills nu. Det här är de koncentration svårigheter som har lett mitt barn i nu. Det var fira eller fem poliser och de hade även en polis invandrare med sig, kanske för att jag ska se hur svenska staten har bra band till invandrare som är bra medborgare medan jag själv och min son är de dåliga i den fina svenska samhälle med mänskliga rättigheter. Jag rökte cigaretter och jag skulle just röka en till så den invandrare sa till mig, du har rökt redan två cigaretter och den som du vill röka är din tredje. Tyvärr du får inte röka mer. Jag sa får jag inte bestämma i mitt hem och han sa det här är vår arbetsplats nu. Sen sa de till mig att vi ska gå i köket så att hunden kan lätta efter droger i vardags rom. En av de sa, spelar du gitarr och jag var förbannad där jag svarade med, ingen kommentar. Varför ska jag behöva svara på den fråga till sådana som företräder den svenska staten som har tagit livet av mig och som har låst min son i fångenskap. Sen sa jag till de med tanke på att jag håller på att dö och med insikt i vad den här land har lett mig i slutskede på mitt liv där hela mitt liv slutar i katastrof. Jag frågade de om jag får säga vad jag tycker om de men jag frågade om de inte ska slå mig för detta. De sa, själv klart du kan säga vad du tycker om oss. Jag sa, ni poliser är de största kriminella som finns och ni är de största mördare på den här planet. Ni mördar vuxna och unga. De sa, det är din sin på oss. Sen gick vi igen till vardags rom. Jag sa, vad bra att ni är här så att jag kan berätta för er om vilken brott jag har blivit utsatt för och enligt svenska staten så är det inte brott medan jag dör på grund av den nu. Jag visade för de bilder på de alla apparater som jag har lagt upp på min Facebook och de sa, vad är det? Jag förklarade att jag har köpt det på Sinful och att jag har polis anmält de men att polisen har stoppat mig att ta det till domstol i stället att de ska stoppa de så att de inte tar livet av mer folk. Han frågade mig med hån fråga, Vahid är du el allergisk. Jag sa att hela mitt nervsystem dör och jag kommer dö på grund av det men för de är det osynligt där de inte ens vill kommentera detta. Enligt de är det inget alvarligt. Då kollade jag på de och jag såg de för vad de är i verklighet. Jag såg de, deras uniform som företräder den svenska staten och bakom deras rygg ser jag det statliga brott, det genocid som staten begår på civil befolkning. Jag sa, där ser man när makt och rika eliten mördar vanligt folk då är det inte brott, medan vanligt folk straffas för allt. Jag var chockad av hela händelse och dessutom var jag stark påverkad av alkohol så jag var inte så kvick med svar. En av de pratade med snäll röst så det förvirrade mig lite grand för stunden. Han pratade om jag spelar gåtar och då svarade jag att jag har slutat lera mig spela gitarr direkt då smärta kom. Han frågade mig om jag känner en svensk man som har suttit i mental sjukhus i 30 år och ner han gick ut så började han spela något instrument. Jag var för chockad och starkt påverkad av alkohol och att han pratade med snäll röst blev jag inte kvick med att svara honom, annars hade jag svarat honom med att jag aldrig kommer sita i ett mentalt sjukhus i 30 år, för jag kommer dö inom väldigt kort tid, kanske redan den här år. I stället svarade jag ärligt att som skadad av elektriska trojan så kan jag inte förhålla mig längre till Music för den förmågan har dött med elektrisk skada. De hittade inga droger utom mina mediciner men det är inte ens viktigt. I två veckor hål jag på att dö av oro. Och när jag till slut blev väckt av min son så blev det ännu en chock av glädje. Min son berättade om konstiga drömmar som han har haft där inne. Han sa att han blev väckt mitt i naten av smärta i brösten. För länge sen när min son blev inte ens föd när jag hade skuldkänslor men inte var speciellt orolig även jag blev väckt av stark smärta i bröten. Jag trodde att jag hål på att få hjärtinfarkt även om senare visade sig att mitt hjärta fungerar bra. Psykiatriska vården har alla svar för polistortyr genom psykotroniska vapen. Den smärta förklarar de som smärt i brösten på grund av oro och strass som är en ren lögn. Jag var varken djupt deprimerad eller hade någon stor oro men ändå fick jag den. De kan döda folk i sömnen och de dödar folk som de vill döda i sömn. I senaste åren har jag blivit utsatt för mordförsök. Av alla möjliga dagar så har jag just den dagen hamnat på poliskontroll där de stoppar bilar för fort körning. Jag kolade på de och de kollade på mig. Det var ingen varning, det var en ren destruering som har för resultat att jag ska tänka på de för det är en ovanlig händelse. Den natten innan har röster inte uttalat et enda ord. Varning för riktigt livs fara brukade jag få av de medan jag sover. Den riktiga

52

varning har jag fåt av röster när jag var i Bosnien och då sa de till mig att jag borde gå tillbaka till Sverige som jag gjorde också. Det har jag förklarat i kapitel 1. Den dag medan jag körde bil sa de till mig sväng nästa avfart höger och där längre bort kommer du hitta? Hur stor chans finns det att det ska stämma, en på miljon. Det finns ingen chans att det ska stamma i verkliga livet. Inte ens på lotto skulle jag pricka rett. Men det stämde till 100%. Ner det handlade att de ska lura mig till att jag ska återvända till Sverige då varnar de mig för fara som inte ens existerar i verklighet och när det finns verklig fara här i Sverige då varnar de mig inte alls. Ingen skulle veta något om jag hade dött. Om det finns någon som följer mig och som läser mina blogginlägg, då skulle de få veta att jag har dött av min son som skulle säkert lägga upp kommentarer och hyllningar till sin pappa på sin Facebook profil. Men jag lever fortfarande och därför skriver jag det i den här blogginlägg. Den dag fans det inga polis invandrare i den poliskontrollen. Alla var etniska svenskar. Maningen var att de poliserna i poliskontroll ska vara det sista som jag ska se i mitt liv. Meningen var att det sista som jag ska tänka på ska vara de. De har torterat mig i 20 år nu och de vill att jag ska tänka på de medan jag dör. Naturligtvis de gör det på sådant sätt att man aldrig kan ha bevis att staten har något att göra med det som händer mig. Jag hade antigen blivit mördad eller så hade jag slutat i sjukhus och där är jag i deras statliga händer. Med allt lidande och alla skador, så vanställd skulle jag spy och säga de alt i ansikte, där jag har svårt att tro på att jag hade kunnat behärska mig efter alla skador som den här svenska stat har orsakat på mig hittills. Då skulle de säga att jag är villfaren psykotisk och förvirrad för hur kunde jag tro på att svenska staten skulle vilja skada mig. Då skulle de köra mig till mental sjukhus, som är orsak att jag överhuvud taget började må dåligt psykiskt. Där skulle de göra slut på mig genom påtvingad ECT. Jag skulle bli mördad där, Kanske hade de bältat mig och sagt att jag dog på toaletten precis som Daniel. Det är vad deras mål är att döda mig eller låsa mig in på mental sjukhus. Meningen var aldrig att jag ska bli dömd för det brott som jag har erkänt. De vill att jag ska dö. De vill att jag inte ska existera på slutet av deras polisutredning mot mig. Här ser man hur de bygger på nya katastrofala händelser i mitt och min son liv. Om jag hade dött så hade min son gåt i fängelse med ångest där hans papa har dött och där ser man hur de skapar svår traumatiska händelser till min son där mental förstörelse av honom fortsätter med fult kraft. Men nu kommer jag som döende se min son gå i fängelse. Jag kommer glömma den dag då vi levde tillsammans. När han är inlåst där inne, då tillåts inga telefonsamtal och inga brev tillåts. Jag tror att jag kommer att dö på grund av mina skador, medan han är inlåst där inne i svenska fängelse. De här skador som jag har är så fruktansvärda att jag redan nu är galen av smärta. Om ni tycker att jag har skrivit den här bloggen för att jag ska underhålla är och att det här är någon skoj så kan jag säga er att det här är ingen skoj. Jag var en riktig människa som har levt och jag har blivit utsatt för brott av svenska staten och det här är den verklighet och livsfara som vi alla vanliga människor lever på den här planet. Jag tar livet av mig med cigaretter och alkohol på grund av att de här skadorna är mord verkställd i verklighet och jag kommer att dö väldigt snart. För mig är bara väg mot döden som är öppen, något liv har jag inte och kommer aldrig att ha. Även om jag inte dör så är det här inget liv då jag inte kan uppleva att jag lever. Cigaretter tar livet av mig och övervikt som den kemiska vapen Seroquel framkallar tar också livet av mig. Jag är fast nu som döende i svåra skador och lidande i agoni. Varje dag som jag lever och är tillsammans med min son ser jag som potentiell sista dag i mitt liv. Vi som familj håller på att sluta existera. Det är så här världens makt och rika eliten mördar oss vanliga människor världen över. Det är så här vi blir förintade ur samhälle som påstås vara demokratisk. Vi har inga mänskliga rättigheter och vi har aldrig haft några mänskliga rättigheter. Vårt liv här i Sverige är identisk med liv som inlåsta i Auschwitz har haft i andra värld krig. Jag håller på att dö. Jag har blivit berövad allt som jag kunde bli berövad. Även min arbetsplats kommer jag bli fråntagen även om jag jobbar bra och sjukskriver mig aldrig någonsin, så kommer jag bli sparkad från min arbetsplats just på grund av den blogg som jag har skrivit. Svenska staten har utsatt mig för brott och med tvång har de drivit mig till att jag ska skriva den blogg på grund av lidande och nu ska de ta jobbet ifrån mig på grund av det brott som de har utsatt mig för. Alla riktade individer världen över

53

förlorar sitt arbete och det är så här Sverige tar det sista som man har ifrån en. Världens makt och rika eliten pratar om allt annat medan de inte pratar om elektriska förintelse där man bara kan dö och aldrig kan återgå till något liv. De har lagt den elektriska trojandöden som något helt ofarligt medan nia generationer luras in i graven. Det fälla fungerar på grund av att folk aldrig kommer se på de trojanerna medan de mår dåligt. Den dag då folk är på bra mental stämning är då man ser på detta och det är därför folk kan bli lurade i döden. Det är alltid samma dödsfälla som finns att se på internet utan någon varning. Världens makt och rika eliten tillsammans lurar hela mänsklighet att folk inte ska se det döden för vad den i verklighet är för något. De är för mäktiga i förhalande med oss vanligt folk. Försöker vi med att slå tillbaka på makt och rika eliten, då är de beväpnade upp till tänder. Vi har ingen chans mot de. Nu kommer de jaga oss som kaniner genom 5 G mobil infra struktur. Det är där de kommer installera psykotroniska vapen, där varje del av planet är bevakad. Man kommer inte kunna gömma sig någonstans. De dödar oss genom elektriska hav av alla olika döds trojaner, men även de har en svaghet. Makt och rika eliten lever inte på en annan planet. De lever bland oss vanligt folk. Vi har de i våra händer. De kan inte gömma sig heller någonstans från oss vanligt folk. Vi vanligt folk är många mer än vad det är de som är makt och rikas eliten. Om varje en av oss tar elektrisk chockpistol och ger de elektrisk chock, då skulle de bli utplånade väldigt snabbt. Vi kan förinta de. Det är på detta sätt vi vanligt folk kan störta imperier. Vad finns det bättre än att se de dö i elektriska skador. Det är politiker, medier, vården både allmänna vården och psykiatriska vården som verkställer döds straff på vanligt folk. Sikta på de alla och ge de elektrisk chock ute på gatan någon gång i ert liv och då skulle vi alla se hur makt och rika eliten beter sig som ett getingbo som har blivit bränd med eld. Vi skulle få se de live hur de håller på att förlora sitt förstånd framför TV kameror och det är vad de förtjänar. Gör inte det för att jag har sagt det till er att ni ska göra. Jag har förklarat till er vad de kan göra mot er och era barn. Ni ska bara känna igen när era barn och ni dör på grund av konstiga orsak. Ni ska känna igen symptom när ni blir utsatta för statlig övergrep och tortyr. Gör det någon gång i ert liv när ni har förlorat allt som är kärt till er. Riktade individer, kriminella, och världens folk som stater torterarar till döds jag säger till er att det är polisen som tar livet av er, men inte bara av är de skadar även era barn utan att de använder V2K vapen injicerade röster i huvudet. De skadar kroppen av era barn med de olika mikrovågsstrålning frekvenser och även med X-Rey strålning. Det kan hända att era barn uppvisar ADHD symptom och då kan ni bli säkra på att även de är riktade individer utan att ni och era barn är medvetna detta. Det är inte så troligt att det tortyr begås genom satelliter. Det är mer troligt att alt är installerat runt omkring oss. Ni vill så gärna komma åt era statliga förföljare som torterar och skadar er tills ni, jag och vi alla riktade individer världen över har dött. De är poliser som bor i samma stad som gör det mot er. Det är inte troligt att de sitter i en annan stad på grund av att de ändå avslöjar sig aldrig så även om de bor i samma stad så kan man aldrig komma åt deras identitet. Ni går förbi de på gatan och det som ni ser är en civil person som kollar inte ens på er. Ni känner inte honom medan han känner är. Han går till sitt arbete och han tar över den tortyr av er från sin kollega och när ni hör honom prata till er, då känner ni igen hans röst och då vet ni att han är den som kommer leda är in i döden till slut. Sikta på deras familj medlemmar och ha ingen nåd. Ge de elektrisk chock och mörker kommer fala i deras liv. Det är vad de ger oss vanligt folk. Så om det är inte så farligt som makt och rika eliten påstår, då har de inget att bli reda för. Om det elektriska chock inte skadar den mänskliga kroppen hur det kan det skada de? Ha det bra med ert liv, mitt liv är avslutad för jag är redan död.