Akupunktur elektrisk penna

1

Så länge mänsklighet har existerat, så länge har det alltid funnits folk som vill förtjäna pengar på folks lidande, utan att ta hänsyn till det fara som deras bedrägeri utgör för folks hälsa och liv. Mäktiga regerings mördare, världens makt och rika eliten har genom historien kommit på de mest avskyvärda horribla sätt på att straffa folk och ta livet av vanligt folk. Genom att varna folk i alla tider för det som folk vet redan är farligt som alkohol, droger, fet mat och så vidare, har de fått vår blinda förtroende för de medan de inte uttalar ett ord om det värsta på planet och mest skadliga för den mänskliga kroppen som är de alla elektriska slaktknivar som amputerar och skär kroppen i tusen bitar. Utöver elektriska stolen som har syfte att avrätta en människa på det mest omänskliga sätt, har de kommit även på ECT som i stället för att bota fantasi sjukdom diagnos Depression, amputerar och förstör kroppen genom att bränna ens hjärna och därmed förstöra biologisk balans i kroppen, förstöra medvetande den personliga identitet eller själen ur huvudet. De har kommit på Teaser som har användning syfte för att sätta ur funktion en våldsam individ som ger polismotstånd, men de ljuger om att det är ofarligt för mänskliga kroppen. De har kommit på påstod 9-volt, stimulerings apparater som är exakt tillräckligt gräns av elektrisk ström som bränner genom kroppen allt i sin väg men tar inte livet av en direkt vid kontakt utan skadar kroppen permanent till döds. Man blir skadad direkt den första gång då man testar det elektriska apparat. Den första gång när man blir skadad inser man direkt att det är en dödens fälla som har ett enda syfte och det är att skada människor till döds. När man väl har blivit skadad då är det startskottet för döende process, där dödsbädds timmer eller stoppur på slutet av ens liv har börjat ticka. Man befinner sig i en spiral där man faller dygnet runt in i graven utan möjlighet att bromsa eller stoppa det döende slutskedes process. Den elektriska skadan på 9-volt, som till sinnes ser ut helt ofarligt, öppnar en domedags skräckscenario där ens kropp dör och faller isär på avancerat sätt. Det som är mest märkbart skada av 9-volt elektrisk ström är nervskador. Enligt det massmördare industri som tillverkar de alla elektriska apparater, 9-volts elektrostimulering apparater kan användas i syfte som smärt lindring med 9-volt elektriska stimulering, träning av muskler med 9-volts stimulering, kropp massage med 9-volts stimulering, Electro sexstimuleringar med 9-volt och nu till min stora förvåning har jag upptäckt att de har kommit på att 9-volt kan användas som akupunkturpenna. Akupunktur är traditionell kinesisk medicin som har traditionella behandlingsformer och sina rötter i Kina. akupunktur är vanlig i andra östasiatiska länder som Japan, Korea och Vietnam som har troligen kopierat det av Kinna och det måste vara på grund av att de ligger nära varandra. Idag finns dessa behandlingsformer att tillgå i de flesta andra länder, i regel då som alternativ till mer etablerad läkekonst som bygger på vetenskapliga grunder. I Sverige förkortas Traditionell kinesisk medicin vanligen till TKM. Förkortningen TKM från engelskans Traditional Chinese Medicine används också. Akupunktur fins i de flesta delar av världen på grund att det är ett bra sätt att tjäna pengar på. Behandlingar inom TKM syftar framför allt till att återställa balansen i kroppen. Sjukdomar och symptom betraktas alltså som obalanser i kroppen. När kroppen mår bra och vi är mentalt i balans blir vi inte lika lätt sjuka. När kroppen är svag blir vi lätt påverkade av omgivningen och upplever olika symptom. Utifrån den ställda diagnosen bestäms en lämplig behandlingsmetod. Diagnostiseringen handlar framför allt om att ta reda på vilka obalanser det finns i kroppen och dess energisystem. Man pratar i termer som brist eller överskott av yin eller yang i de olika meridianerna. Förenklat kan man säga att yin tolkas som kylande och yang som värmande element i kroppen. Vid en stor internationell undersökning, gjord av Centrum för komplementärmedicinsk forskning vid Tekniska universitetet i München, omfattande 6 700 patienter från bland annat Sverige, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike och Brasilien, kom man fram till att akupunktur hjälper vid spänningshuvudvärk och migrän, men att effekten inte har med akupunkturen i sig att göra: “Studierna visar att det spelar ingen roll var nålarna sätts på kroppen eller om falska akupunkturnålar används. Resultatet blev ungefär detsamma för både falsk och äkta

2

behandling.” Enligt bland annat forskaren Klaus Linde beror resultaten helt på placeboeffekten. Ett antal studier, däribland en omfattande studie av akupunkturanvändning vid kliniker i Storbritannien, visar att risken för biverkningar och skador vid akupunkturbehandling inte är försumbar. De flesta biverkningarna är milda, men allvarliga skador som till exempel lungpunktering förekommer också. För mig är det jättesvårt att se akupunktur som någon verklig vård som kan hjälpa folk på riktigt i verkliga livet. Folk kämpar för livet, när de känner döds ångest på grund av att deras kropp håller på att dö. Alla de punkter som illustreras i de bilderna på den mänskliga kroppen i läkekonst genom akupunktur är i själva verket reklam som ska få folk bli övertygade att det måste vara sant efter som det är så detaljerat beskrivet med dussin punkter på kroppen som föreställer olika kroppstillstånd. Stick med nål på detta ställe och då kommer man få förbättrad välmående i kroppen. Det enda som man får är skador på kroppen genom stick sår som de nålar har orsakat och de punkterna på kroppen är inget annat än vilseledande reklampropaganda som ska få folk att undergå sig sådan behandling. Det saknar vetenskaplig grund totalt men, akupunktur med nålar är överlägset många gånger mer ofarligt än vad den elektrisk penna är. Från den akupunktur kommer man helt oskadd så man har testat det och det är helt ok. Man har gått oskadad från den påstådda vård, akupunktur med nålar. Folk tror på detta efter som det har i ords betydelse av vård som botar kroppsåkommor och sjukdomstillstånd. Dessutom är det rätt ofarligt. Men här har vi en till dödligt bedrägeri som världens regeringar har lagt som en trojan under påstående av akupunktur. Det är fritt fram för företag att ljuga för folk när det handlar om elektriska stimulering apparater. Staten tillåter till och med till vanligt folk att komma med en stimulering apparat genom elektrisk ström och det är på grund av att alla Electro stimulering apparater oavsett vilken syfte är de produkter ämnade för, så spelar det ingen roll, efter som de alla framkallar omedelbart permanenta skador på kroppen som i sin tur leder folk direkt in till psykiatriska vården där man blir beroende av smärtlindring Seroquel och Ziprexa, resten av sitt liv tills man har dött. Detta är bara psykiatriska vården som har smärtlindring för elektriska skador och det är ingen tillfällighet att det är just bara de som har det. Det är väl genomtänkt system där det utgör en del av den Proxy krigsföring mot vanligt folk, som gör det möjligt för alla världens regeringar, att dom alla tillsmans och på samma sätt, kan mörda vanligt folk vuxna, unga och barn diskret helt lagligt, utan att det ens klassas som brott. Syfte som de alla apparater har och inklusive det elektriska akupunkturpenna som ser ut avancerad med massa knappar, är i själva verket vilseledande reklam som ska lura och få folk att testa det bara en enda gång. Det är alt som behövs och man har djupa amputerings sår djupt inne i kroppen, för elektrisk ström förstör alt i sin väg genom kroppen, som akupunktur har permanent skadat och förvandlat till ett tortyrredskap där man kommer lida tills man har dött.

(Elektronischen Akupunktur-Stift – APunktur.de)

(https://www.youtube.com/watch?v=k1pCZb2ueH0&t=2s&ab_channel=apunkturde)

3

Det här är en till trojanhäst som är dold under betydelse av vård genom akupunktur som är i sin tur en fantasi dragen direkt ur det mänskliga intelligensfantasiförmåga för att komma på ett sätt att döda en människa i tjänst åt regering och samtidigt tjäna pengar på det mord. Men i det här fall är det många gånger mer ond på grund att det tar livet av folk. Det här elektriska akupunkturpenna kommer framkalla skador på vartenda ställe på kroppen man trycker den på. Stimulerar man ansikte då ska man få nerver som dör alltmer och mer. Efter ett år kommer man få smärtor i huden och förlorad känsel som avstannar aldrig utan blir bara värre. Här i reklam, säter de testpersoner det penna lite överallt på kroppen. Det är suggestiva reklamriktlinje till folk där de pekar ut var ska man stimulera eller bättre sagt amputera kroppen så att folk skadar sig överallt på kroppen. Efter skador som den penna kommer ursaka på kroppen, de som utsätter sig för det bedrägeri kommer gå genom samma helvetes pågående döds process, som jag har gåt genom hittills. Testar ni det eller om er barn testar den elektrisk akupunkturpenna, då garanterar jag er att ert barn kommer begå självmord på grund av det lidande och dessutom kanske kommer dö på grund av den elektriska skadan. Det här dödens trojanhäst elektrisk akupunkturerna är utlagd av alla världens existerande regeringar som ett till döds fälla som kommer sluta i folks garanterad död. Den kommer förvandla folk till en slav som är beroende av smärtlindring Seroquel och Ziprexa, bara för att folk ska kunna sova över naten. Seroquel och Zyprexa kommer ge en övervikt utom kontroll som kommer i sin tur ge diabetes, stråke, kolesterol i blodet, hjärta och kärlsjukdomar, utslagen ämnesomsättning på grund av övervikt och så vidare. På grund av de fördröjda sjukdomar som kommer senare i livet, så blir man tvungen att ta medicin för högt blodtryck, medicin mot diabetes, medicin mot rubbad ämnesomsättning. Alla mediciner skadar njurar så blir man tvungen att ta mediciner mot njure skador. Man kommer så småningom blir tvungen att amputera kroppsdelar på grund av diabetes. Transplantera en njure av en donator, på grund av all den medicinering som har skadat ens egna njurar. Dessutom evan med alla de skador så måste man fortsätta medicinera med Seroquel, efter som den är det enda som kan ge en smärtlindring över natten och tillfälle att få somna åtminstone med tvång. Även om man har fått diabetes så måste man fortsätta ta Seroquel eller Zyprexa som smärtlindring, som i själva verket kommer skada kroppen ytterligare på nytt. Här ser ni att den elektriska akupunkturpenna eller vilken som helst av de andra 9-volt apparater, är en källa som framkallar en totalt kropps förfall. Problem är att det ger samtidigt psykiskt lidande och psykisk sjukdom inklusive med alla tänkbara olika diagnoser på psykiska störningar och sjukdomar. I början kommer man till psykiatriska vården på grund av problem i ens liv och de ger det Zyprexa eller Seroquel som vård mot oro. Av de mediciner bokstavligt, man får samma kropps förvandlingen som gravida kvinnor får. Det kropps förvandling händer på 8 eller 9 månader. Från small till överviktig på ett år och det stannar inte där utan fortsätter. Det är en spiral som leder en in i graven och det klassas som död orsakad på grund av sjukdom diabetes. Därför kommer det inte hamna i någon statistik som skulle kunna upplysa folk och få folks uppmärksamhet riktad på att det finns i samhälle en fara för deras och deras barn liv. I stället kommer folk bli helt omedvetna att de och deras barn går på minfält som stater har lagt ut till oss alla. Folk kommer bli passiva med garden sänkt nere, så som folk har blivit i alla tider. Det är stater som såg till att det ska bli så, genom att ljuga till oss vanligt folk. De är mäktiga på grund av att de använder medier och censur för att lura oss till att vi ska tro på att vi lever våra liv i säkerhet. De använder folks nyfikenhet, kropps behöv precis som de använder våra känslor som ett vapen emot oss själva. Allt handlar om att lura oss till att vi själva går in i det döds fälla utan återvändo och då skyler de på att vi är vuxna och därmed har vi ansvar för det beslut. De har genom lagen tillåtit de dödliga apparater tillverkas och säljas till folk som något helt ofarligt, men de har uteslutit säga sanningen eller någon varning på vilka skador uppstår om man har fått det ström genom sin kropp. Detta är brott, men det är inget brott när staten dödar och lurar en i döden. Det ska påstås vara vår egen fel att vi håller på att dö, på grund av en produkt som är skyddad från exponering i medier genom medier censor och evig tystnad. Vi ska acceptera och försona oss med att vi kommer att dö, på grund av att det påstås var bara en olycka. Det finns andra grejer som är farliga där folk har blivit skadade av. Staten genom vården räddar liv på folk. Ta till exempel Svin influensavaccin. Avsikt var att rädda liv på folk, men även där fanns det fal där folk fick narkolepsi på grund av den vaccinen. Det är samma sak med de stimulering apparaterna. Det är inget som man ska prata om. Det är påstås inte brott. Staten påstås räddar liv på folk genom Psykiatriska vården genom ECT. Avsikt är att reda liv mot det påstås fruktansvärda sjukdom Depression, där folk begår självmord utan någon anledning.

4

Påstående att vissa blir skadade och vissa hjälpta av ECT är en acceptabel 100% regerings lögnkalkylering av staten på människolivförlust. Men svininfluensavaccin och elektrisk ström i människokroppen är inte samma sak. Svin influensavaccin påstås räddar liv, medan ECT bygger på rena lögner. ECT är avrättning direkt på plats och det är så uppenbart brott. Det pratas bara om ECT, på grund av vårdbetoning. Det är en giltig anledning till existens av ECT som ska inte ifrågasättas av folk. Om det är lagligt att ge ECT på 450 till 700 volt som påstås ofarlig vård till folk, inklusive kvinnor med förlossningsdepressionen, då är apparater på 9-volt ingen fara för den mänskliga hälsan. Men efter som det behandling med elektrostimulering på 700 volt dessutom ges till även barn in i deras hjärna under utveckling, då är de apparater på 9-volt inget att klaga över. I min fal har jag blivit skadad av apparat som ska påstås vara sexleksak, och därför har det inget att göra med betoning på vård. När jag har polis anmält det brott då borde polisen varna folk och stoppa det försäljning så att mer folk inte skadas som jag. I stället att stoppa det försäljning så har de stoppat mig genom att behandla mig som om jag vore dum i huvudet, för att jag inte ska kunna ta det vidare till domstol. De vill att jag ska utsätta mig till ytterligare elektrisk strömgenomgång på nervkliniken där de kommer skanna mina nervskador på samma låg strömstyrka som med den apparat som jag blev skadad av. Konsekvenserna av detta kropps förfall som jag har fått av 9-volt och det stora omfattning och alvar på de skador, bara visar för mig att det är ett vapen som ska få folks liv bli avslutad på ett eller annat sätt. Det är mord, en ren avrättning på ett lagligt sätt av världens civila befolkning. Jag har kontaktat många olika medier över telefon och de aktar sig från att uttala ord om att elektrostimulering på 9-volt får nerver att dö. De säger till mig bara, vi är ledsna men vi kan inte hjälpa dig med detta. Elektrostimulering apparater 9-volt dödar och är brott som det uttalas inte ett ord om. Att det ligger brott på toppen som de elektriska apparaterna har framkallat på mig, det står inte någonstans. Nu förstår ni att stater dödar oss vanligt folk genom de elektrisk stimulering apparater och mediciner som är skräddarsydda åt staten som ska lindra det smärta som stater har orsakat på oss. Ni ska veta att de apor där uppe i det makt och rika eliten begår och har begått tillsammans i alla tider en desinformation krig mot befolkningen genom media, radio, TV, nyheter, internet och underhållning, bara för att kunna mörda vanligt folk, utan att det kommer ens till domstol, på ett lagligt sätt. I stället för att rättvist döma folk som staten genom polisen utreder för deras begångna brott, så verkställer staten döds straff på de, genom att använda hela statliga system för att övertyga och lura folk in i de dödliga elektriska apparaterna som stater klassar inte ens som brott. Alla de tillsammans skryter om humanism, medmänsklighet om kvinnors och barns rättigheter. Det är det enda som vi ser och hör över alla olika mediekällor där vi hör inget annat än om hur kvinnor unga och barn har blivit misshandlade, förolämpade, ofredade. De vill att vi ska följa de, att vi ska avguda de som något högre väsen, som om de vore inte mänskliga. Att vi ska se upp till de och deras moral värderingar, som vägledning och riktlinje som vi ska följa efter. Och allt detta bara för att vi inte ska inse att staten med det rika skiktet som befinner sig över oss, döljer för oss sanningen om att staten lägger ut till oss vanligt folk oändliga livs farliga dödsfällor som drar vanligt folk hela vägen in i graven där man blir bortom all räddning. Man dör dygnet runt. Man kan inte leva livet. Allt som man känner är dödsbädd lidande i agoni dygnet runt, för man dör på fysiskt och mentalt sätt. Om du använder den elektrisk penna då garanterar jag dig att dit liv är avslutad och du kommer att dö en utdragen döds process i helvetes lidande i agoni.

5
Här har svensk regering lagstiftat ny lag som har trät 1 januari i Sverige: sabotage mot blåljusverksamhet. För sabotage mot blåljus verksamhet blir fängelse i högst 4 år. För grovt sabotage blir straffet lägst två år och högst 18 år fängelse eller till och med livstids fängelse. För vad, att ungdomar kastar sten på de. Jag klagar inte på att blå ljus måste skyddas. Jag förstår inte ens varför stökiga ungdomar kastar sten överhuvudtaget på blå ljus, efter som det skadar ändå ingen. Drogförsäljning är plockad ur statens propaganda genom medier, internet och underhållning som ska övertyga ungdomar att kriminella måste döda varandra för det är så det bara är. Staten påstås kämpa mot drogförsäljning och ungdomar som saboterar för staten, medan staten genom polisen saboterar barn från dag då barn har fötts och senare genom dagis och skull undervisning med störande brus, ljud och allt möjligt genom psykotroniska mikrovågs vapen som polisen har i sin vapenarsenal. De torterar föräldrar som de utreder för brott. Inte nog med det så gör de samma ska mot ens barn. Nästan omöjligt att tro på att det är sant, men när man blir till slut skadad till döds i samhälle som påstår sig kämpa för säkerhet av oss vanligt folk, då inser man att staten ljuger för oss överallt för varje steg de tar, och de vill skada till döds även barn. Tro på mig det är sant. Det är jag övertygad på. Så fort barn uppvisar sin lekfullhet då klassar staten sådana barn som sjuka i diagnos uppfunnen ur det mänskliga fantasi påkommen ADHD diagnos. De skrämmer föräldrar genom sina statliga auktoritetpåtryckningar till att föräldrar ska acceptera att deras barn verkligen har fått det diagnos ADHD. Vissa barn har verkligen något som Autism, men diagnos ADHD är verktyg åt regering för att regering ska kunna använda den diagnos för att utöva statens övergrep på det barn och hela familj. Dom har skapat den ADHD diagnos för att dom ska kunna begå brott, även mord på det barn, medan sitt brott presenterar världens regeringar under falska påstående av psykiatrisk vård och psykiatrin är slakteriet av människor. Barn som uppvisar ADHD symptom är barn som polisen förstör genom psykotroniska vapen och det handlar om hundratals miljoner barn över hela planet som stater genom påtryckning på föräldrar, har påtvingat medicinering på deras barn. Det medicinering gör barn apatiska och bedövade. Vården ljuger om att barn med ADHD har lättare med inlärning när de har medicinerats med mediciner mot ADHD. Tvärtemot de har svårare med inlärning och de kommer bara bli misslyckade i livet på grund av det medicinering och vad det betyder att ha det stämpel över sig ADHD. Det medicinering ger till och med psykiska förändringar som förändrad personliga identitet till det värre och dessutom gör dom mediciner dom barn till drog beroende senare i livet. Det medicinering märker de barn illa på psykiskt sätt, där de får fördomar om sig själva som onormala och galna. Det kommer ge de barn komplex av mindre värde, som i sin tur kommer ge de ångest genom livet och där blir deras självförtroende krossat efter som de är inte tillräckligt normala, medan i själva verket de var helt normala hela tiden. Men de vet inte det, de tror på staten så som vi alla gör. De förvandlar de barn till narkomaner senare i livet. Det krossar deras självkänsla och förtroende, Även denna masdiagnosticering med medicinering mot ADHD, kan vara en av alla olika verktyg av stater där det ingår i en store plan som sträcker sig 40 år fram i tiden. Det kan vara en förutsättning för ett drogberoende som i sin tur kommer leda de barnen i brott bana. Det är förintelsesystem implementerad i statliga system av barn till föräldrar som regering också har under sin attack. Just nu har vi föräldrar som tror på att staten vill alt väl till deras barn. De följer uppmaningar av psykiatriska vården på grund av tro på statens goda avsikter, medan staten dödar de barn förebyggande av någon anledning. Tillägga till allt denna möjlighet, där polisen leder de genom suggestiva ord medan de växer upp, då leder allt de barn in i avgrund, där deras liv avslutas på ett eller annat sätt. Det kan handla om när de blir misslyckade i sin skolundervisning, då dras misslyckade barn till varandra medan de duktiga barn ur de respekterade grupper i det övre skiktet, som lever enligt mänskliga rättigheter, där de utsätts inte för polistortyr med suggestiva ord i 20 år. Även de håller sig till varandra. De tillsammans med deras lyckade föräldrar uppmuntras av samhälle och de beröms som duktiga i medier och överallt. Vi alla vill bli som de. Men om staten har valt oss för att stationera ett exempel för övriga befolkningen så som de har gjort mot mig, då handlar det inte om att klara brott, utan de är ute efter att döda mig och mitt barn. Mitt barn har inte fått en enda Medicin mot ADHD efter som jag var aldrig så dum i huvudet, att jag skulle tillåta att han ska medicineras med det dödliga skräp, med tanke på att jag har stor erfarenhet av mediciner från psykiatriska vården som jag vet har bara förstört mig och aldrig hjälpt mig, men ändå har han råkat illa ut. Vi som familj befinner oss in i graven redan. Så som staten använder de elektriska döds fällor, så använder staten även ADHD droger på samma sätt. Jag ser det ADHD drogförsäljning över hela planet som ett nätfiske mot vanligt folk, de sårbara grupperna. Då och då kommer det fall där det begås bedrägerier som får folk att satsa sina pengar i en så kallad pyramid där det är barra de några få personer på toppen som i verklighet tar alla de pengar, medan de alla som har satsat sina besparingar förlorar sina besparingar. Det handlar om vanligt folk som är inte medvetna att det var bedrägeri. Även droger och drogförsäljning glorifieras till en viss del genom underhållning. Till exempel vissa framgångsrika personligheter påstår att de har rökt gräs i hela sitt liv. Tack vare detta ungdomar är väldigt lätta att övertyga. Då säger de, se hur mister X har rökt i sitt hela liv och han är nu rik. Dessutom har forskare börjat prata om läkande egenskaper i Marijuana som kan användas som smärtlindring och mot epilepsi hos barn. Det extraheras genom industri bara de ämne som är nyttiga. Allt det andra kastas borta. Dessutom i medier pratas det om drogberoende medan de inte säger om att Marijuana är värre en cigarett då Marijuana skadar lungor permanent. Man kommer hålla på att dö i andnöd. Man går extremt ner i vikt då man inte kan äta på grund av det. Man kan inte svälja på grund att det drog läger sig i fett celler i hjärna och påverkar centrala nervsystem. Det slår ut sväljreflex. Det är väldigt illa. Det är nästan samma katastrof som jag befinner mig i. Egentligen alla som håller på droger och med drogförsäljning är i själva verket offer. Drogförsäljning är pyramid där några få på toppen får pengar medan alla andra råkar illa ut med sitt liv som insats. De utsätter sig själva för fara och andra. De kommer i konflikt med varandra och det ger de någon fysisk måltavla att rikta sitt missnöje mot, medan staten genom polisen kommer i deras drömmar och nu antar de
6
att det är deras personliga felbedömning som har fått deras liv gå i spillror. Uppmärksamhet är alltid riktad bort från staten och rika makteliten på vanligt folk. De där uppe gör inget illa mot folk och bevis finns i medier som genom censor uttalar aldrig et enda ord om att världens regeringar mördar vuxna, unga och barn genom olika förintelsesystem metoder implementerade i den statliga system. Det är vanligt folk själva som skadar, dödar varandra och begår självmord påstås utan någon anledning. Det är psykiskt sjukdom som har fått de göra detta. Det är den bild som medier serverar till oss vanligt folk. Droger tar livet av de som säljer och de som konsumerar det. Droger tar unga barn rätt in i graven efter som de vet inget om livet och om människors falskhet. Även om de begår ett fel så är de inte medvetna om allvar av deras handling. Har man börjar ta det skit, då är man garanterad död, för eller senare i livet. När folk bevittnar brott då är de skyldiga enligt lagen att anmäla det brott och om man inte gör detta då blir man straffad för, skyddande av brottsling. Men när staten dödar genom elektrisk ström och när man vet om att det innebär döden för den som blir utsatt för det brott, då är det helt ok att hålla tyst om det. Även när man försöker upplysa folk om det döds fälla, så blir man tystad ner av staten och det är så på grund av att det är staten som begår det brott som kan klassas och är, brott mot mänsklighet. Inte ens tsunami har svept så många människor in i döden som alla elektriska döds trojaner över hela planet som har gjort. Det är 2 klasser i samhälle. I den första är staten med alla statliga institutioner tillsammans med den rika eliten och den andra är vi vanligt folk som är kedjade med fattigdom. Fattigdom är också ett verktyg som ska kontrollera oss och som ska tämja oss som djur till tystnad och lydnad, av mördare där uppe som regerar över oss. Staten dödar hela familjer inklusive barn, med suggestiva ord i över årtionde. De håller på varje natt och det finns ingen möjlighet att någon kan gå mentalt oskadad av deras suggestiva förslag ord, som läder en i det riktning som de vill. Med ord skadar de alla mänskliga drag i ens personlighet. De gör en sårbar så att man ska börja tvivla på sig själv. Allt det leder en i isolering och sen ser man hur det har gått för mig efter över 20 år. Jag kan sega till er att det är ingen tillfällighet att folk för krig för att ha sitt land. Nu förstår jag att det är bara där bland mitt eget folk som jag hade haft mänskliga rättigheter, men när jag tänker lite bättre så dödar även dom vuxna, unga och barn genom exakt likadana olika förintelsesystem och min slutsats är att även dom är fientlig ondska mot deras eget folk, mitt folk. Om jag vill aldrig begå brott, då begår i stället svenska staten brott på mig, genom att skada mig till döds med elektrisk ström för att jag ska begå brott på grund av pågående döds process och lidande i agoni, so provocerar allt det värsta i mig. Ingen hade hört ett ord av mig om jag hade inte blivit skadad av det här domedags vapen, som förvandlar mig till en galning på grund av det lidande. Lidande som driver mig till vansinne och till självmord bara för att det ska sluta göra ont i kroppen. Nu är det värre än någonsin tidigare och det smärta klättrar upp jämt. Tänk på vilken ironi är det när vissa personer säger i tv, om ni mår psykiskt dåligt och om ni är deprimerade snälla, sök då professionell hjälp. Här ser ni varför jag mår psykiskt dåligt. Det är just de som är grunden till det massmord och det är den jävla ECT som är grund till all ondska i världen som begås på vanligt folk. Om ni har läst den blogg som jag har skrivit, tänk på när stater pratar om brott som folk begår och jämför det med allt som har hänt mig. De pratar om brottslingar men se vad de pratar inte om och vad de håller tyst om. Är det som har hänt mig inte brott. Det är polisen som har tvingat mig till att jag ska erkänna mitt brott, med röster om nätter när jag sover. När jag har erkänt då är jag plötsligt inte anmäld för brott. Nu på slutet är jag döende på grund av något som ingen uttalar ett ord om. Det betyder att de alla politiker, poliser, psykiatriska vården, allmänna vården, medier, alla storheter av olika slags medverkar i det folkmord genom att ljuga för oss. Alla de är mördare, inte bara här i Sverige utan överallt på den här planet. De håller tyst och de låtsas som om det här existerar inte. Man ser bara deras leende som passar perfekt på slutet när de har lyckats lura oss in i graven, där deras leende är likvärdig med att de skrattar oss rätt i ansikte, på slutet när vi dör. Det sägs, egna ditt liv för att kämpa för rättvisa mänsklighet planet, klimatförändringar och ljuset. Kämpa för godhet mot ondska. Men i verklighet finns det ingen godhet. Stater är ondska och då om man kämpar för godhet och ljuset då är man ensam om det. Som ni ser de dödar oss. Svenska staten har lurat mig i döden genom hela samhälle systemet genom lögner. Att ni och era barn har inte råkat gå i det dödsfälla ännu så ska ni veta att på sätt och vis de dödar er också. De ljuger för er också. Det död väntar på er och era barn där ute. I hela mitt liv har jag trott på att stater är goda. Jag har alltid sätt polisen, vården, psykiatriska vården, medier, politiker, helighet och storheter som något slags rättvisa och jag såg upp till de. Jag följde blind de. Men nu har jag upptäckt på det värsta tänkbara sätt att de ljuger och mördar oss genom just de som jag har trott på. Det förnedrar allt. Mig har de dödat, men de leder även er in i det död. Det är bara jag som pratar om det och det är jag som blir blockerad för varje steg jag tar. De pratar om allt. Inte ens religioner är heliga. Även religioner kritiseras medan elektriska slaktknivar ifrågasätts aldrig någonsin någonstans. Allt det bara för att framkalla lidande på den som hade otur att komma i kontakt med någon av de alla döds trojaner. Kriminella använder vapen för att döda varandra och då går de in i fängelse medan staten dödar med elektrisk ström helt lagligt. Konsten är att staten håller tyst om det och på så sätt ser det ut som något helt ofarligt medan i verklighet är det dödligt på samma sätt som de skjutvapen som kriminella håller i sina händer. Kriminella om ni undrar hur kan man döda en människa utan att man åker in i fängelse, då är det inte några avancerade utdragna skjutningar där ni rensar era spår efter er, som i filmer. Ersätt era skjutvapen med elektriska stimulering apparater, eller ta elektrochocker Stun Gun eller Teser och när ni har skadat någon med detta, då garanterar jag är att den personen är redan död. Man lever inte längre. Dessutom är det lagligt mord om ni begår det nu.