Vahid Redzic

Pain relief devices with electric current

1 Electric annihilation and murder of the world’s civilian population by electric current, claiming the use of pain relief. It is not enough that people get chronic diseases and pain in the body, due to wear and tear in the body due to dependence on the workplace that people work in throughout their lives to […]

Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System

Will Kill Your Children! 1 This is the culmination of “Evil”! which calls itself democracy in which it is claimed that all people have equal value, human rights to live in freedom and to express themselves freely, while absolutely none of this exists in real life. This video is the ultimate proof that should be […]

Important blog post – Lethal Transcranial Magnetic Stimulation TMS 2020-05-02

1 Here is an example of how the US government promotes yet another method of annihilating civilian populations while claiming care for depression, while all other existing governments on this planet contribute to the US government by giving credibility to this deadly method advertising propaganda, that it should be said to be about pioneering advanced […]

Foot detox by electric current

1 Here we have it again, a new area where world governments have paved the way for the annihilation of civilian populations under the criminal false claim of foot bath detox use. Guy Tries a Foot Detox (https://www.youtube.com/watch?v=6W2zEpwm-tM&t=1s) We ordinary people live our lives in the belief that the society we live in is not […]

Exercise of muscles with electric current

1 Electric annihilation of the world’s civilian population during claims of training of body muscles through electric current. Training of muscles with electric current, is a new statement of false use purpose for the world governments to be able to fish each their own civilian population young adults and children in death without return, so […]

Execution of the death penalty through ECT in psychiatry 2020-04-18

1 ECT treatment is murder. The state uses it as a cover to have the permitted sale of Tasers and 9-volt devices that are installed in all segments of society, and they are never mentioned in the media so that people can be murdered. Psychiatric care is the state police that opens the way for […]

Deadly police weapon Taser

Police lie when they say that TASER saves lives. They shoot people with electric shock of 1000 volts what I understand for a number of seconds. The electric current burns nerves on contact with the skin, then it goes straight through the body. It permanently damages nerves, blood vessels, muscle cells and internal body organs […]

Acupuncture electric pen

1 Elektronischen Akupunktur-Stift – APunktur.de (https://www.youtube.com/watch?v=k1pCZb2ueH0&t=2s&ab_channel=apunkturde) This is another Trojan horse that is hidden under the importance of care through acupuncture, which in turn is a fantasy drawn directly from the human intelligence imagination to come up with a way to kill a person in the service of government and at the same time make […]

Verk ställning av dödsstraff genom ECT i psykiatrin 2020-04-18

1 ECT behandling är mord. Staten använder den som cover för att ha tillåten försäljning av Taser och apparater 9 volt som är lagda i alla segment i samhälle och de nämns aldrig i medier så att folk kan bli mördade. Psykiatriska vården är statens polis som öppnar väger for regering att komma åt folk […]

Viktig blogginlägg – Dödlig Transkraniell magnetstimulering TMS 2020-05-02

1 Här är en till exempel hur USA regering gör reklam för ännu en metod av förintelse av civil befolkning under påstående av vård mot depression, medan alla övriga existerande regeringar på den här planet medverkar tillsmans Med USA regering genom att dom ger trovärdighet åt det här dödliga metod reklampropaganda, att det ska påstås […]

Smärtlindrings apparater med elektrisk ström

1 Elektrisk förintelse och mord av världens civila befolkning med elektrisk ström, under påstående av smärt lindrings användnings syfte. Inte nog med att folk får kroniska sjukdomar och smärta i kroppen, på grund av slitage i kroppen på grund av beroende av den arbetsplats som folk arbetar på genom sitt hela liv för att man […]

Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System

– som Kommer döda era barn! 1 Det här är kulmen på ”Ondskan”! som kallar sig för demokrati i vilken påstås alla människor har lika värde, mänskliga rättigheter att leva i frihet och att uttala si fritt, medan absolut inget av detta existerar i verkliga livet. Det här video är det ultimata bevis som borde […]

Fot detox genom elektrisk ström

1 Här har vi det igen, ett nytt område där världens regeringar har öppnat vägen för förintelse av civil befolkning under kriminellt falska påstående av fot bad detox användnings syfte. Foot Detox (https://www.youtube.com/watch?v=6W2zEpwm-tM&t=1s) Vi vanligt folk lever våra liv i tro på att samhälle som vi lever i är inte perfekt men vi tror att […]

Dödlig polis vapen Taser

1 Polisen ljuger när de säger att TASER räddar liv. De skjuter folk med elektrisk chock på 1000 volt vad jag förstår i ett antal sekunder. Det elektriska ström bränner nerver vid kontakt på huden, sen går det rätt igenom kroppen. Det skadar permanent på en enda gång nerver, blodkärl, muskelceller och inre kroppsorganen. Det […]

Akupunktur elektrisk penna

1 Så länge mänsklighet har existerat, så länge har det alltid funnits folk som vill förtjäna pengar på folks lidande, utan att ta hänsyn till det fara som deras bedrägeri utgör för folks hälsa och liv. Mäktiga regerings mördare, världens makt och rika eliten har genom historien kommit på de mest avskyvärda horribla sätt på […]