Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System

– som Kommer döda era barn!

1

Det här är kulmen på ”Ondskan”! som kallar sig för demokrati i vilken påstås alla människor har lika värde, mänskliga rättigheter att leva i frihet och att uttala si fritt, medan absolut inget av detta existerar i verkliga livet. Det här video är det ultimata bevis som borde kunna öppna ögonen på oss alla vanliga folk världen över, oavsett vilken ras och religion vi vanligt folk må tillhöra, för det här är ämnad åt oss alla och nu riktar världens regeringar sin dödliga attack rett mot våra barn. Utöver alla döds trojaner som jag har skrivit om och som är riktade på oss som är vuxna, nu riktar sig världens makt och rika eliten direkt på våra egna barn. De ljuger och lurar oss alla föräldrar att vi personligen ska med våra egna händer mörda våra egna barn. Det som de visar i det här video är: Här ser ni vi dödar era barn under påstående av vård för sjukdom diagnos som saknar över huvud taget några vetenskapliga bevis. I verkliga livet är det så här. Som jag har sagt, om polisen torterar förälder, då har dom plan att förstöra även förälders barn, för att dom ska framkalla psykiskt lidande åt förälder. Världens regeringar har uppfunnit diagnos ADHD för att dom ska kunna utsätta sådana barn för regerings statligas övergrep som betyder att regering ska kunna utsätta sådana barn för brott, där mål är att förstöra sådana barn fysiskt och psykiskt och att barnet ska demoniseras samtidigt genom diagnos ADHD. Den här dödliga apparaten är ämnad åt sådana föräldrar och den suggestiva dödliga bedrägeribudskap, är till för att lura förälder som polisen torterar att förälder ska döda sitt eget barn med den apparaten. När förälder inser att han eller hon har mördat sitt eget barn, efter att barn har fått förstörd hjärna och när förälder ser sitt barn dö framför förälders egna ögon, då kommer det driva förälder at begå självmord och då är hela familj likviderad och borttagen ur samhälle och den levande värld. Alla psykiatriska diagnoser på psykiska sjukdomar är bara luckor som världens regeringar använder genom statliga system, för att dom ska kunna dölja sina kriminella gärningar och statlig övergrep på oss vanligt folk. Staten kan tortera oss genom, ”the voice of god technology psykotroniska vapen”, där de pratar folk till döds. De vapnen är massförstörelsevapen som är värre än nukleära vapen och de finns i alla sort och utformningar, som ger staten gudomlig supermakt över oss vanligt folk. Nummer 1 massförstörelsevapen, är inte psykotroniska vapen även om de är dödliga till 100% och även att de har lett hundratals miljoner människor världen över att begå självmord så är de ändå inte det värsta massförstörelsevapen som fins. Det värsta massförstörelsevapen på den här planet, är elektrisk förintelse, som ingen av världens makt och rika eliten uttalar et ord om någonsin någonstans på den här planet och det för att skydda det elektriska förintelse på grund av att den är så dödlig till 100%. När du har blivit skadad då är du bortom all redning. på den först plats som Numer 1 massförstörelsevapen är elektrisk förintelse genom sådana här apparater, där regering genom statliga system lurar folk att folk ska ta livet av sig med sina egna händer i sitt eget hem och nu ska föräldrar världen över döda sina egna barn också. Psykotroniska vapen attackerar nervsystem på olika sätt med mikrovågsstrålning som omvandlas till ord eller smärta, beroende på vilken psykotronisk vapen staten använder mot sin måltavla. De torterar sin måltavla med toxiska suggestiva meningar varje dag årtionde efter årtionde, på många olika sätt, men den skadar inte permanent nervsystem, medan elektriska apparater skadar och förstör nervsystem fysiskt permanent och startar döds process i kroppen. Stater använder hela statliga system för att förstöra och mörda vanligt folk. De skadar oss genom läkemedel som är byggda för att skada kroppen när det handlar om påstås psykiskt sjukdom. Staten skadar oss genom polisen som använder sig av (”voice og god vapen technology, V2K)”. Staten använder medier, för att lura oss i falsk känsla av säkerhet, så att vi luras i det elektriska förintelsebedrägeriet. Medier lurar oss att vi ska se psykiatriska vården som psykiatrisk sjukvård, så att de kan döda oss till slut genom ECT. Världens regeringar mördar oss genom lögner

2

om ECT, genom lögner om mediciner och genom lögner om Psykotroniska vapen med hjälp av medier och mediacensor och evig media tystnad, att aldrig uttala et ord om sådana dödliga vapen. Det som regering genom medier inte uttalar et enda ord om är det som inte existerar, medan världens civila befolkning mördas av sådant vapen på industriell skala. Världens regeringar skyddar Psykotroniska vapen från att bli avslöjade för världens vanliga folk. Till exempel världens regeringar använder ”voice of god vapen technology ” V2K, injicerade röster i huvudet, för att dom ska kunna demonisera oss för att vår röst inte ska bli trovärdig som en individ och då har regering neutraliserat vår röst, så att vår röst betyder inget och tack vare det kan vi inte ens bevisa att vi har blivit utsatta för brott av regering. Så, regering dödar oss helt lagligt, medan regering samtidigt på så sätt fråntar sig allt skuld för det brott, regering har begått på oss vanligt folk. Att vi hör röster som ingen annan hör, använder världens regeringar som en psykologisk krigsföring genom att stämpla oss som galna på grund av att vi hör röster i vårt huvud. Att vi hör röster i vårt huvud påstås betyder att vi i själva verket är psykisk sjuka och så vidare. Så, när vi försöker vitna om det statliga övergrep som staten har utsatt oss för i mer än 30 år, då för detta ändamål har staten skapat alla diagnoser på psykisk sjukdom som har ett enda syfte och syftet är att stänga alla luckor på det brott som staten utsätter oss för. Syfte av diagnoser som stater kommer på, är till att dölja nya teknologi som staten implementerar i sin arsenal av alla vapen som används som tortyrverktyg av polisen på oss vanligt folk. Säger vi att vi hör röster som tar livet av oss, då stämplar staten oss som psykiskt sjuka. Börjar vi skylla på regering och den statliga system som den skyldige, då kommer de låsa in oss i fångenskap i mental sjukhus. Säger vi att vi har blivit skadade av elektriska apparater, då skickar staten oss till vidare förstörelse av vårt nervsystem på nervklinik, smärt klinik under påstående av skanning av nervskador undersökning påkommen ur deras fantasi som staten kallar för (Neurografi). Om vi är tillräckligt godtrogna på staten, då kommer vi bara bli skadade ännu mer och vårt liv blir förkortad ännu mer. All det brott som staten utsätter oss vanligt folk för när vi börjar klaga på dom, förklarar staten genom vården som tecken på psykisk sjukdom schizofreni, förvirring, bipolär sjukdom, inbillning, illusion, så att staten kan mörda oss och våra barn, medan vi aldrig kan skada någon av dom alla som ingår i detta statliga system. Det är ingen skillnad med det (TENS apparat) från de alla apparater som redan finns till försäljning på internet åt vanligt folk världen över. Detta (TENS) apparat, är döden själv. Det är tortyrredskap som är ämnad att skada barn till döds. Det är så svårt att tro på att världens regeringar vill avsiktligt skada sin befolkning till döds på grund av det mediapropaganda och internetcensur, men det är sant. Världens regeringar genom statliga system dödar små barn, medan regering, staten skryter genom medier, genom statligt system och genom alla tillgängliga medel hur de skyddar barn från att barn ska inte bli utsatta för brott på något sätt, att barn inte ska skadas och att barns liv inte ska utsättas för fara på något sätt. I det här video ser vi den överklassens makt och rika eliten påstås en mor och hennes son, där hon med sina egna händer ger den tillsinnes hög teknologiska elektroniska botemedel för ADHD diagnos, till hennes egen son för att han ska påstås bli botad från ADHD-störning och att hennes son ska må bra psykiskt igen. Genom suggestiva subtila falsk vilseledande kriminell reklaminformation, visar de två dödliga 9-volt laddbara batterier som ska påstås ladas om och användas lång tid som fullständigt ofarlig behandling med elektrisk ström för ADHD diagnos hos barn. Reklam visar en pojke som har börjat må bra psykiskt, tack vare behandling med dödlig elektrisk ström. Han är glad, han spelar schack och han sover tryggt utan mardrömmar. Tyvärr det finns alltid folk på den här planet som är inte väl informerade och som kommer gå på det här bedrägeri med dödlig utgång för deras barn. Jag tycker att den kvinnas och den skitungen borde få den behandlingen i det verkliga livet, på grund av att den världens regeringars dödliga mediapropaganda är ämnad åt att mörda barn av oss vanligt folk på den här planet.

3

(Monarch external Trigeminal Nerve Stimulation System (eTNS) for ADHD)

(https://www.youtube.com/watch?v=qP2l5wU0Zb8&ab_channel=NeuroSigma)

ttps://www.youtube.com/watch?v=qP2l5wU0Zb8&ab_channel=NeuroSigma

Här har vi veteranskräp, ett missfoster, bedragare reklammodell som lurar folk skada sig själva och vad värre sina egna barn till döds, rätt in i graven. Hur makt och rika eliten spelar på folks känslor genom politik, religion där de utger sig för att vara, just den utvalde frälsare som folk behöver så att människor inte hamnar i en mörk avgrund genom att tänka för de själva på sinn egen hand. Samma är det här. Han utger sig vara veteran, före detta soldat som har kämpat för sitt land och för att folk ska vara fria, på annan sida av planet Jorden. Bilden visar en man som har traumatiska krigsupplevelser och botemedel är (TENS) apparat utrustad med batteri på 9-volt som avslutar livet på den som kopplar det på sitt huvud för alltid på några minuter om man vrider strömstyrka till det
4
hösta nivå och halv timme om man sänker styrka till den minsta nivå, men resultat blir det samma och identisk, det blir döden utan återvändo.

(FDA permits marketing of first medical device for treatment of ADHD)

(https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-marketing-first-medical-device-treatment-adhd)

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-marketing-first-medical-device-treatment-adhd

Det här är vad dom skriver:

U.S. Food and Drug Administration tillät idag marknadsföring av den första medicintekniska produkten för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Den receptbelagda enheten, kallad Monarch externa Trigeminal Nerv Stimulering (eTNS) System, är indicerad för patienter i åldrarna 7 till 12 år som för närvarande inte tar receptbelagda ADHD-mediciner och är den första icke-läkemedelsfria behandlingen för ADHD som beviljats ​​marknadsföringstillstånd av FDA. “Denna nya enhet erbjuder ett säkert, icke-läkemedelsfritt alternativ för behandling av ADHD hos pediatriska patienter genom användning av mild nervstimulering, en första i sitt slag”, säger Carlos Ph.D., chef för avdelningen för neurologiska och Physical Medicine Devices i FDA:s Center for Devices and Radiological Health. “Dagens åtgärd återspeglar vårt djupa engagemang för att arbeta med enhets tillverkare för att främja utvecklingen av medicintekniska produkter för barn så att barn har tillgång till innovativa, säkra och effektiva medicintekniska produkter som uppfyller deras unika behov.” (Systemet är indicerat för patienter i åldrarna 7 till 12 år som för närvarande inte tar receptbelagda ADHD-mediciner? Den här nya enheten erbjuder ett säkert? icke-läkemedelsfritt

5

alternativ för behandling av ADHD hos pediatriska patienter genom användning av mild nervstimulering, en första av sin sort, ”Jag kan inte tro på mina ögon vad jag ser framför mig och vad jag läser. Barn som inte tar mediciner för ADHD är friska barn som skriker, läker och hopar som barn brukar göra och som är meningen att de ska göra. Alla vi har blivit sådana när vi var barn. Men grejen är den att stater har nu till slut släppt sin maktövergrepps tentakler djupt in i det sista tryga platsen, vår familj. Det räcker inte med statlig kontroll av oss vanligt folk, nu vill stater att vi ska döda våra barn med våra egna händer.)

(Monarch eTNS Inspires “Stop the Psychiatric Abuse of Children!”)

(https://www.madinamerica.com/2019/08/monarch-etns-brain-device-inspires-stop-psychiatric-abuse-children-project/)

Dödliga skador kommer uppstå väldigt fort. På det låga elektriska strömstyrka som de kallar för kittlande elektriska impulser skador kommer uppstå efter 10 till 15 minuter och barn kommer skrika till slut ner nervskada och huvudvärk har uppstått. Om barn har sovit hela naten med det elektriska kittlande impulser, då hade barn dött. Stora delar av hjärna skulle dö och därmed minnena skulle sluta existera. Nästa dag, barn kommer inte känna igen sina föräldrar. När föräldrar inser nästa dag på vad de har utsatt sitt barn för, då när de tar barn till läkare, då blir de bemöta av sjukvården med förnekande och tystnad. Medier skulle inte tillåta föräldrar att prata öppet i tv program om det som har hänt deras barn. Hela statliga system skulle skylla på att det måste vara något fel på det apparat för den ka ha varit trasig. Allmänna vården skulle ge remis till nervklinik där barn kommer bli förstörd ännu mer genom Neurigrafi. Barnet är bortom all redning när barnet är väl skadad av elektrisk ström av det så kallade låga elektriska strömstyrka som är kittlande.)

-Vilseledande reklam promoverad som en External Trigeminal Nerv stimulation designad för att “modulera” barnets hjärna, enheten verkar för att deformera hjärnans naturliga och normala elektriska system. Allt under täckmantel av att behandla så kallad ADHD, en förmodad “sjukdom” som inte uppfyller något av kriterierna för en sådan. FDA-godkännandet av Monarch är bara den senaste formen av psykiatriskt inspirerat barnmisshandel och, om det inte stoppas, kommer det att drabba miljontals barn på ofattbart skadliga sätt. Det har inspirerat oss att bilda Stoppa den psykiatriska misshandeln av barn (SPAC!), en ny internationell opinionsbildnings organisation, ett projekt av det ideella Center for the Study of Empathic Therapy.

(De kallar det för ”barnmisshandel”. Det är ingen barnmisshandel det är barn mord av stater under påstående av vård. Stater kallar alltid brott som vanlig folk utsetts för under påstående av något annat. Det är så stater mördar oss och våra barn medan samtidigt stater kan frånta sig allt ansvar för folk som har dött på grund av statliga övergrep som är inget annat än brott mot mänsklighet genocid på oss alla vanligt folk världen över.)

Peter Breggin, MD

(http://www.breggin.com)

http://www.breggin.com

The Breggin Blog: The Conscience of Psychiatry: Dr. Breggin har kallats “The Conscience of Psychiatry” för sina decennier av framgångsrika ansträngningar att reformera området. Han kritiserar psykiatriska droger och ECT och främjar mer vårdande, empatiska och effektiva terapier. Hans senaste bok är Guilt, Shame and Anxiety: Understanding and Overcoming Negative Emotions.

6

(Här är det en till ytterligare en individ som vilseleder folk ännu mer och hans kritik mot psykiatriska vård är riktad mot folk som börjar tvivla mot det (eTENS apparat). Han pratar om ECT som något farligt, medan han inte uttalar et ord om att de apparaterna på 9 volt förstör hela nervsystem i kroppen. Folk kan tro att om han inte pratar att det apparat är inte skadlig som ECT, då är den apparat inte farlig alls. Folk som inbillar sig att deras barn har ADHD, bara för att de är överaktiva, kan tro att (eTENS) kan vara ett vårdalternativ för deras barn, för vad kan hända om det är inte farligt? Barnet blir bara misshandlad och misshandel innebär inte kroppsskador till döds och då, inget kommer hända barnet. Det är det hela hemlighet vad världen bygger på och om ni vanligt folk inte inser det här sanningen då kommer ni se era barn dö framför era ögon. Går ni själva i någon av de alla elektriska apparater som jag har skrivit om, då kommer ni dö på samma sätt som jag dör nu.)

Michael Cornwall, PhD

http://michaelcornwall.com

En alternativ förståelse av galenskapens natur: Dr. Cornwall vill att den här bloggen ska hjälpa oss att fördjupa vår förståelse av galenskapens mysterium och hjälpa oss att lära oss sätt att kärleksfullt ta hand om sig själv när vi är galna, och kärleksfullt svara på andra när de är galna. Han kan nås på hans hemsida – “Vad är galenskap?”

(Jag vet inte ens vem den här galningen är och jag vill inte heller veta vem han är. Han är påstås utbildad så att han vet vad galenskap är för något. Hans uppgift är att övertyga vanbliga folk att folk ska tvivla på sin egen sunt förnuft och båda de två är en del av statliga maskineri världen över att bara vilseleda folk in i döden och inget annat. Om ni vanligt folk på den här planet inser det här sanningen då kommer ni förstå att statligt system gentemot oss vanligt folk handlar inte om vänster politisk kant, mitten eller höger politisk kant. Det handlar om makt och rika eliten som är emot oss vanligt folk. Oavsett vem vi röstar på, så dödar politiker oss alla tillsammans oavsett vilket politiskt parti de tillhör. De gör det genom hela statliga system. När det kommer till religioner det är även där samma sak. Politiker använder religion för att stjäla våra röster genom att få oss att vi ska rösta på dom bara på grund av religion som påstås förenar oss som et och samma folk, för att kunna manipulera med oss och även där handlar det om makt och rika eliten som mördar oss vanligt folk under påstående av något annat. Religiösa ledare uttalar sig hela tiden om politik där de implementerar sin övertygelse i verklighet som vi lever i. De pratar om hur vi ska håla oss på rätt väg, att vi ska be och då kommer vi bli lyckliga och vi kommer ha bra värderingar som människor i samhälle, samhälle som tar livet av oss vanligt folk. Varför uttalar de inte et ord om psykotroniska vapen som injicerar röster i huvudet på folk. Enligt dom är det Djävul som pratar till folk. För mig verkar det som att deras egentliga syfte är att övertyga folk att folk hör Djävul prata till dom, medan staten torterar och leder folk inklusive barn i självmord genom injicerade röster i huvudet. OK, psykotroniska vapen är avancerade och deras mentala kapacitet över insikt av deras verklighet och sanningen är kraftigt begränsad på grund av prästers religiösa övertygelser. Men även det är fullständigt lögn, för det här är vad det är meningen att vi vanligt folk ska tro på. Religiösa präster av alla existerande religioner, avsiktligt och medvetet lurar religiöst folk i den bild av Gud som kommer hjälpa folk, medan i verklighet dom bara manipulerar med folk i tjänst åt deras politiker, för att folk ska ha förtroende för sina politiker som tillhör samma religion, medan dom samma politiker tillsammans med dom religiösa präster, mördar den samma religiösa folk genom statliga system. Religiösa ledare medverkar i den massakern på dom samma religiösa folkmassor, genom att prata

7

bara om det som des folkets makt och rika eliten vill att dom ska få veta om, medan dom aldrig uttalar ett enda ord om att den samma folk mördas av dom samma egna alla politiker tillsmans, om folk nu har blivit lurade i döden genom någon av dom alla olika förintelsesystem som är implementerade i statliga system. Jag skriver nu i mer än 5 år om de här dödliga elektriska apparaterna. Varför har ingen av de valt att göra något på sitt eget initiativ och sagt i medier och valt att göra något ädelt för vanligt folk, säga sanningen om det elektriska förintelse. Även de håller tyst medan de påstås veta best vad vi ska tro på och vad är bäst för oss. Religioner är orsak till krig världen över. Jag är vanlig människa som håller på att dö på grund av den hela världens makt och rika eliten statliga lögner och sanningen ger jag till er vanligt folk världen över gratis. Jag förolämpar inte någon och jag respekterar folks tro, men det här är vad som pågår världen över. Problem är att våra barns liv är i fara. Det räcker inte med släckt liv av oss vuxna, så vill de döda även våra barn. Ha det bra, kära vanliga folket världen över och fortsätt vara hjärntvättade av det makt och rika eliten. Ni kommer vakna när ni eller era barn dör på grund av makt och rika eliten, men då kommer det bli för sänt.