Utöver kriminella: Avslöjar regeringens inflytande på samhället – blogginlägg 9

1

De elektriska skador som jag har, äter upp min kropp. Det äter upp även min hjärna och förstånd. Varje dag känner jag som att jag befinner mig i döendes slut skedde. Det känns ständigt att min tid som levande har runnit ut. Det finns och har aldrig funnits en enda människa eller någon levande organism som har känt ett sådant horribelt helvete någonsin sen livet har uppstått på den här planet Jorden. Bara de som är skadade av elektrisk ström känner det lidande. Desto värre är insikt på allvar av det brott som stater begår på sina medborgare. Det är allt mindre av kropp som jag känner där jag är skadad. Det som jag har förlorat vänds emot min egen kropp. De skadorna är dödliga på så sätt att smärta blir så stor till slut att man klarar inte mer av det liv i plågor och lidande. Det slutar alltid i självmord för alla som har blivit skadade av de alla olika elektriska apparater. Det här är det hemlighet som alla stater har använt och de använder det även nu till att döda folk utan rättegång. Jag har insett att oavsett vilken exempel i naturen jag tar där man dör på ett hemskt sätt, så kan alt jämföras med de elektriska skadorna. Stater dödar folk på samma sätt som om jag skulle jämföra det med nästa exempel. Tänk dig om staten hade lagt parasit som finns i floder, Amöba in i spray mot förkylning. Då säger Staten genom media reklam att det är det senaste moderna vetenskapligt framtagna och mest effektiva produkt som kan användas till allt från smärtlindring, bättre kroppens mående, till att stärka kroppens immunitet och vad de gör är att de ljuger folk rätt in i ögon, och när staten ljuger och begår mord, så kan de begå mord helt ostraffat, efter som det är Staten som är lagen. Det finns ingen som straffar och granskar Staten. De har skapat ett system där hela Staten med alla statliga institutioner medverkar i det folkmord.  De har fördelat skuld och ansvar på så sätt att man inte kan skyllas på någon specifik person eller institution efter som det är statligt sätt att frånta sig allt ansvar. I värsta fall, om man bevisar skador då betalar staten skadestånd som är ett hån mot individer där personer som har fått skador av det vidriga statliga giljotin ECT med summa av 40 000 kronor. Det exempel är den enda som jag har läst om och det fall var i Norge tror jag. Men de stoppar inte massmords massaker. I stället fortsätter dom med den och de skyddar det med censor, media tystnad och med media reklam, lockar de på nytt andra vuxna och unga som är inte informerade in i dödsfälla som finns i psykiatriska vården som i sin tur är direkt länkade med de alla andra elektriska döds slaktare knivar på 9-volt. När man har testat det en gång och med tiden av några få år, är man död. På slutet förlorar man hjärna som blir uppäten inifrån och kroppen försvinner inifrån och ut. Det leder rätt in i döden. De elektriska apparaterna är bokstavligt identisk samma sak som den dödliga parasit Amöba. Det är staten som har haft det värsta horribla vapen i sina händer som möjliggör att staten kan döda befolkningen på så sätt att människor ruttnar levande, men diskret där man ser hel ut. Börjar vi ifrågasätta de då stämplas vi som psykiskt sjuka där vår röst räknas inte när man ifrågasätter makten. Man kan barra begå självmord så att ens lidande tar slut. Alt det skyddar staten med media tystnad. Med detsamma media genom reklam har de byggt en bild av de dödliga produkter som något helt ofarligt som kan användas till allt och det är brott som räknas inte som brott på grund av att det är staten som dödar folk. Stater kan ha kontroll över folkmassor genom att staten förintar folk genom de dödliga elektriska slaktknivarna innan folk har blivit en fara för makten eller innan folk har hunnit förena sig med åtminstone support för varandra genom att dela information sanningen med varandra. Om man lyckas med att öppna ögonen på folk för sanningen hur staten mördar de och deras barn utan att de är ens medvetna om det då kan det äntligen hänt att bilden av staten som rättfärdig och rättvis, kommer att försvinna och då kommer de förlora det domedags vapen som dödar folk på industriell skala. Då kommer folk och deras barn gå säkrare på den minfält som världens regeringar tillsammans och på samma sätt, har lagt ut till oss

2

alla vanliga människor och våra barn. Stater skryter om hur kriminella begår brott, mord och bedrägerier. De gör det, medan stater begår bedrägerier för miljarder, där de lämnar en falsk förklaring så att det ska se lagligt ut, men på fysiskt sätt finns det utrymme där bedrägeri kan begås av stater. Det enda som motbevisar på att det inte är bedrägeri, är det statliga media reklampropaganda som har fått oss till att vi tror blind på staten och därför ifrågasätter vi inte det bedrägeri. Ingen ifrågasätter staten på grund av statlig medialögnpropaganda som de har graverat in i vår undermedvetna bild av staten som rättvis och då tror vi på de och då följer vi staten blind. Inte barra det utan vi även försvarar de och vi ger de vår röst medan Staten dolt under ytan dödar oss och våra barn. Kriminella personer begår brott och även staten begår brott, fast staten skapar åt oss en dödlig lidande, där vi själva kommer ta livet av oss på grund av deras brott som dom har utsatt oss för. Staten genom att utsätta oss för brott, tack vare det brott driver dom oss med tvång till att vi ska begå självmord, på grund av lidande. Då fråntar de av sig allt ansvar för vårt släckta liv. I stället hamnar vi i statistik där vi påstås har begått självmord på grund av psykisk sjukdom Depression, och det går i fördel åt staten där det mord som staten har begått på oss, förvandlas i stället till reklam åt psykiatriska vården, där de påstås kämpar och ger vård till folk som mår psykiskt dåligt, för att samma sak inte ska hända även till de, som har hänt oss som har begått självmord. När vi skriver om det, då censureras vi av staten, så att folkmassor inte kommer åt det information och då kan de leda folk in i döden om och om igen på nytt. Varje ung person som mår dåligt, kommer första gång till Psykiatriska vården deprimerad, knäckt, sårbar och utan en byggd stark karaktär på sin personlighet och då kommer dom dit sårbara. Där kommer staten in i bilden med utesluten information, sanningen om statens dolda avsikter och där spelar mediapropaganda det avgörande roll där de unga blir rent ut bedragna där de går genom samma behandling som jag och det handlar om över 20 år fram i tiden av deras liv, där de kommer bli dödade av staten och det världs kampanj där varje stat använder samma mall, för att döda respektive sina folk och på det nivå är alla stater förenade i et och samma gigantisk makt och rika eliten, på det område där de dödar individer i sina respektive länder. Vi alla vanliga människor över hela planet råkar gå in i döden på samma sätt där polisen och psykiatriska vården utgör en helhet som går inte splittra från varandra. Polisen ger oss röster i huvudet, medan psykiatriska vården kallar dom röster för Schizofreni och som botemedel ger dom oss alla elektrisk chock på 450 till 700 volt med så kallade ECT. Så, polisen gör oss sjuka med tvång genom psykologisk tortyr, medan psykiatriska vården verkställer dödsstraff på oss i sluten psykiatriska påstås vård, med ECT. Är inte polisen den som skyddar oss och inte gör oss sjuka? Är inte psykiatriska vården som ger oss psykologiskt vård, när vi mår dåligt och varför dödar dom oss i stället? Även Media borde sättas in tillsammans med polisen och psykiatriska vården efter som de lurar oss in i okunnighet där vi kan inte försvara oss mot något som vi vet inte att det existerar. Det är en folkmords kretslopp på industriell skala som staten begår på oss vanligt folk genom den hela mänsklighetens historia. Medier över hela världen är rena brottslingar som medverkar i det massmord under tjänst åt staten där de uttalar nyhet som är inget annat en reklampropaganda och hjärntvätt av oss vanligt folk, åt staten där de säger att depression har exploderat bland befolkningen men de säger inte att det är de själva som medverkar i folkmord av det samma befolkningen genom att de ljuger och utesluter viktig information, som för oss handlar om liv eller vår död. De vilseleder och lurar folk in i falsk känsla av trygghet och säkerhet, där medier pratar om grejer som folk vet redan om, men aldrig om det som folk vet inte om och det är folkmord där folk begår självmord på grund av skador som staten har orsakat genom avancerat massmord på industriell skala. Alla medier oavsett relationer till det vänstra kant eller höger politiska kant är kriminella och massmördare efter som de har aldrig velat avslöja det värsta terrorredskap på planet som skördar folk in i massdöd. Medier är statligt verktyg som skyddar det förintelse av individer som staten torterar och utreder för

3

brott. Om jag hade varit journalist och om jag hade hört om folk som har blivit skadade till döds då skulle jag inte hållit tyst om det utan jag skulle säga det öppet så att alla vet om det. Det ord Depression, är ett ord uppfunnen ur den mänskliga fantasi, där staten använder det ord för att sätta stämpel på vårt sjuka beteende när de torterar oss med ord i över 20 år. Deras slutgiltiga dödliga slag som de utdelar mot oss är med det främsta folkmords vapen som de har, det elektriska slaktare kniva, elektrisk förintelse av världens civila befolkning. Där ute på internet är det en totalt censur där vi kan hitta barra det som stater vill att vi ska se. Stater delar på oss vanligt folk genom att splittra oss från varandra genom ras, religion, sexuell läggning och ytterligare genom att dela oss på kriminella grupper och laglydiga medborgare. Med statlig mediapropaganda har staten genom historien byggt statliga moralnormer och etiska riktlinjer som vi vanligt folk ska följa. I de normer på ytan främjas beteende hos befolkning där vi bemöter varandra med respekt, där vi lever i harmoni med varandra och om vi bryter mot det moral kod, då hamnar vi i den andra grupp av befolkningen som utgör en fara för makten och sådana människor är utstötta freak, som är en skam för sig själva och samhälle. Där lever vi inte i harmoni utan vi beter oss ologisk, våldsamt, där vår beteende saknar kultur med massa svärord. Vi beter oss galet helt enkelt och vår röst förlorar trovärdighet i samhälle.  Det är staten som dödar oss så att vi ska falla ur det harmonilinje av etisk beteende. De tar oss till slakt och de övertygar övriga befolkningen som har levt et normalt liv i hela sitt liv och som har aldrig känt av det statliga övergrepp och det brott mot mänsklighet på att vi är de som har förstört våra liv själva. Ingen har tvingat oss och att staten skulle kunna göra så mot oss är omöjligt, det måste vara psykisk sjukdom. På så sätt bygger de fördomar i övriga befolkningens ögon gentemot oss som leds in i döden av svenska staten. De fördomarna är byggda av samhälle genom tusentals år och de finns till för att ha kontroll över stora folkmassor som inser inte att det finns dolda avsikter under ytan, där makten har för mål att använda och manipulera med folkmassor i sina egna syfte. Bryter vi mot det statliga värdering, då hängs vi ut i medier som förbrytare av olika slag och med det väcker de agg, avstått och avsky hos befolkningen, gentemot individer som har råkat begå ett misstag i sitt liv. Det straffar staten genom att de väcker vår rädsla, skuldkänsla och skam som ska få oss att vi sätter oss i statliga leden där vi ska bete oss som staten vill. Så länge ingen skadar oss vanligt folk så är vi nöjda. Dessutom får vi ingen belöning om vi står oss mot makten och därför reagerar vi inte när vissa individer blir utsatta för statligt dödliga övergrepp. Därför står vi vanligt folk inte för varandra medan staten plockar oss individer som djur som de kommer slakta, en efter en. Staten skadar och slår hårt barra mot de människor som staten har som måltavla. I mitt fall verkar det som att det inte räcker med fängelse för mig. Problem är slutet på deras polisutredning mot mig, där de vill att jag inte får ha kvar några egenskaper som ska karakterisera mig som en människa, i stället demoniserar jag själv mig nu på grund av det brott som svenska staten har utsatt mig för. Genom de skadorna pratar jag nu allt det värsta och de väntar bara tills jag har uttalat hot mot det svenska riket, att jag har dött på grund av de skador eller det mest troliga som kan och kommer att hända mig är att dom ska låsa mig i mental sjukhus på grund av mitt sammanbrott som jag kommer få på grund av lidande, eller att jag ska begår självmord på grund av det lidande, från helvete. Om inget av allt det händer, då kommer jag att dö den moment då min kropp sviktar och slutar att fungera. När den har slutat fungera, då dör jag på grund av skador.  Det är bara en val som Sverige har gett mig som möjlig alternativ som jag kan ta för att det ska sluta göra ont. Dessutom är vi för många människor på den här planet och att folk begår självmord, möjliggör överlevnad och fortsatt existens av mänsklighet. Det är mindre av munnar att mata. Frågan är bara vilka är det som ska begå självmord. Ja, det är de utstötta och de oönskade individer som staten ser som et hot. Det är vanligt folk som staten väljer och staten når oss alla. Jag har varit på lagens sida i hela mitt liv.  Men när de är beredda att döda mig då inser jag att demokrati, frihet, mänskliga rättigheter är en lögn, en illusion som existerar inte i verklighet. Jag har insett att

4

hela samhälle medverkar i det massmord och då kan jag inte gilla mer staten eller makten.  De var heliga för mig men nu när jag är döende på grund av det brott som de har utsatt mig för, inser jag att de är de mest ondskefulla massmördare som finns på den här planet. De har tagit livet av mig. Kriminella är folk som har fått nog av maktövergrepp, tror jag. De har kanske råkat illa ut genom livet och de organiserar sig i gäng så att de blir starkare tillsammans. Jag är en som har följt blint statliga lagar och se hur de har massakrerat mig. Det handlar om gemenskap och jag kan aldrig bli en med det svenska samhälle på grund att jag är flykting från Bosnien. Jag är inte svensk och därför har jag blivit slaktad av den svenska staten. Jag är något främmande som ska offras, slaktas för att stationera ett exempel en reklam som ska minska och förhoppningsvis stoppa invandringen till Sverige. Ni kriminella är mäktiga tillsammans, men staten kommer in i er hem och in i era drömmar. Väggar och avstånd är ingen stopbarriär eller något problem för polisen. Ni kan aldrig märka att de är inne i ert sinne. Ni märker de först när de vill att ni ska veta det och då har de börjat prata med er öppet. De ord som de talar till er, kommer leda er in i döden. De ljuger och vilseleder. Man kan inte försvara sig. Jag tror att det finns instrument som kan skanna och upptäcka de mikrovågs vågor eller infraljudvågor av dom alla osynliga psykotroniska vapen och kanske det går att spåra det källa som de sänder det från. Om ni skulle skaffa er det övervakning teknologiska utrustning som polisen har, då skulle det bli möjligt för er att komma åt de personer som torterar er och kanske som torterar era barn till döds.  Med det teknologi i era händer skulle ni bli de mäktigaste individer på planet och då kan ni nå hela population som är makt och rika eliten. Inte ens president går säkert, av er hand. Då är ni en riktig fara som kan döda vem som helst medan ni aldrig kan bli kopplade med att ni har något att göra med det död på de människor som ni har haft som måltavla. Nu kan ni förstå hur mäktig staten är. De vet att ni har olagliga grejer i är besittning och de låter er vara, för tillfället efter som de har en annan plan som är tusen gånger värre för er. De kommer skada er permanent på ett eller annat sätt. De kommer skada och straffa er i många gånger värre förstörelse av er kropp, förstörelse av er familj och ert liv, än vad de hade kunnat straffa er för innehav av det olagliga föremål som ni har i era händer. Som ni ser ni måste ha kunskap om teknologi, datorer och politik, bara så att ni är medvetna på vad staten kan göra mot er och hur nära de kan komma in på er utan att ni är medvetna om det. Politiker med lögner avväpnar oss och inte bara det utan de rekryterar oss som sina verktyg. De förvandlar oss till sitt verktyg, som de kastar i skräpkorg när de har utnyttjat oss. Kriminella använder vapen som sitt redskap och det har staten planterat som en reklam i deras undermedvetna, där vi ständigt ser och hör i nyheter att kriminella har skjutit varandra. Det är en reklam som ska stimulera och få kriminella och folk på sin vakt, där i deras undermedvetna skapas hot bild mot dom, där dom riskerar att bli skjutna med ett vapen. Då beväpnar de sig och så fungerar den statliga propagandan. Säger de att skjutningar har fördubblats då fungerar det som omvänd psykologi där kriminella tror att de befinner sig i fara och då skjuter de på grund av att de tror på det statliga mediapropaganda nyheter information, i stället för att skaffa vänskapsband med alla existerande kriminella gäng på den här planet och då har dom inga fiender. Dom har en som är den största och det är regering och den statliga system som dödar oss alla och våra barn. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit Psykiatriker eller har skjutit psykolog, som avrättar hela befolkningen genom ECT och skadliga mediciner. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit till döds Poliser som mördar folk genom psykotroniska vapen och skjuter folk på gatan. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit till döds journalister som ljuger för hela befolkningen och censurerar existens av dödliga produkter som säljs som något ofarligt till folk, för att folk ska begå självmord genom det statliga dödsfälla. Sen dom samma   medier, stämplar den människa som har dött, som psykiskt sjuk som har dött på grund av depression, eller har dött av köttätande bakterier, medan i själva verket nekros har uppstått på grund av elektrisk skada på 9-volt och så vidare. Medier säger aldrig att kriminella har

5

skjutit till döds, politiker som har legaliserat genocid och massmord på hela civila befolkning, medan dom håller tyst om att den genociden pågår i det verkliga livet. Dom får folk att folk ska rösta på dom, medan dom dödar den samma folk som har röstat för dom, om dom har gått i någon av alla regerings förintelsesystem. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit lärare, professorer till döds, i skolsystemet som inte lär barn och unga om dödsfällor som regering har lagt ut åt dom och som bara väntar på dom senare i deras liv och på så sätt, förbereder dom barn och unga genom skulan för deras slutliga död, bara på grund av att skolan inte har undervisat dom om denna genocid farliga förintelsesystem genom skolundervisning, om denna statliga genocid. Den sorten av undervisningsprogram finns inte ens i skolundervisning. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit till döds, social tjänstarbetare som frånta barn från föräldrar bara för att föräldrar har sin egen kultur och sina egna värderingar, och när barn är fråntagna av föräldrar, då ibland begår dom barn självmord i sådana barn hem och så vidare. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit till döds, film Industry stora producenter och filmskådespelare, som lär dom barn först genom tecknade film på hur rulligt det är att få elektrisk stöt i kroppen. Senare genom uppväxt fortsätter dom bombardera barn och unga om Elektrochocker som dom presenterar som något helt ofarligt. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit till döds, Dom stora religiösa parasit ledare och den arme av religiösa präst parasiter, som lär folk i övertygelse av den magiska värld som har bara plats i Sagu böcker, medan dom inte uttalar ett ord om den elektriska förintelse som kommer leda dom religiösa hjärntvättade folk i döden. Vad ska ni förvänta er av dom? Trots allt, dom begraver ju folk i jorden. Medier säger aldrig att kriminella har skjutit till döds, rika tillverkare av mediciner i läkemedelsindustri, som presenteras åt folk som botemedel, medan dom samma mediciner, förkortar av tiotals år av folks liv och så vidare. Man kan fortsätta nämna alla mördare som är miljard gånger värre än vad kriminella är i all oändlighet, för hela världens mänsklighet, är bygd på lögner och allt det bara för att världen makt och rika eliten ska kunna mörda vuxna, unga och barn helt ostraffat. Det är ju inte ens brott när makt och rika eliten mördar vanligt folk. Tack vare deras lögner makt och rika eliten går säkra i alla tider, medan som ni ser de alla tillsammans dödar oss och våra barn. Där kommer politik inne som använder medier som ett vapen där de lurar oss på dussin olika sätt där vi till slut blir apatiska, lugna och omedvetna på att staten dödar oss medan vi inte reagerar och vi är inte ens medvetna om det. Vi försvarar oss inte, på grund att vi tror på att staten aldrig skulle skada folk till döds medan vi, vår familj, våra barn och vårt liv går in i döden. All det där statligt skitsnack om att sprida demokrati är en lögn. För att de skulle kunna sprida demokrati och frihet över världen då måste de vara politiker som kämpar för mänskliga rättigheter, frihet, jämlikhet alla lika värden och det viktigaste av allt för säkerhet av oss och våra barn. Vi vanligt folk ska vara säkra men fallet är inte så. De ljuger och ljuger och därför funkar inte det statliga propagandas kräkning spya att sprida mänskliga rättigheter när de själva aldrig har kämpat för allt det som dom påstår att dom kämpar för. Allt det använder dom för att döda oss vanligt folk. Dom övertygar oss i att vi ska tro på att dom har get oss dom mänskliga rättigheter och när vi tror på det, då lurar dom oss i dödsfällor. Allt det gör dom för att vi inte ska tänka ens en tanke på att misstänka att dom ljuger, bara för att vi ska gå på dödliga bedrägeri och ner vi har gått i döden då inser vi att dom ljuger. De har dödat oss som djur i alla tider genom de elektriska dödsfällorna. Om ni tror inte på mig hur allvarligt brottslighet de elektriska apparater är, testa de då så ska ni se om jag pratar sanningen. Kriminella är ständigt uthängda i medier där de blir demoniserade medan staten kämpar för mänsklighet mot kriminella och alla som utgör ett hot för samhälle och laglydigt folk. Kriminella är inte staten utan de är vanligt folk. Alla vi vanligt folk är kriminella.  Begår vi minsta brottsliga misstag i våra liv och då är man kriminell direkt och då utreds vi av polisen för brott. Det reklam ser vi genom nyheter, genom film där kriminella är onda som har inte ens en själ. Halva jävla film går ut på att vi ser hur kriminella dödar folk ologisk där de måste vara

6

ondska som är programmerad av djävul själv och där på slutet ser vi poliser hur de dödar de onda kriminella demoner eller vältränade kommandos som dödar terrorister, som har vapen i sina händer i sitt eget land, på andra sidan av planet där de har fötts och levt sitt hela liv och när vi ser de dö då säger vi jessssssss. Det är statlig propaganda som använder våra känslor som ett vapen mot oss själva och på sätt kan de få oss till att vi gör alt för de och att vi går även rätt in i döden. De lurar oss och vi förstör oss och vår omgivning själva och all skuld skylls på oss medan maktens rika hierarki går rena som snö där de har inget att göra med detta. Staten däremot använder politik där de sprider lögner och med lögner tar de kontroll över våra liv. De manipulerar med oss på samma sätt som den parasiten manipulerar snigel. Jag är inte intresserad av pengar utan jag vill ha min kropp tillbaka som svenska staten har tagit från mig. De har dödat mig. Jag gillar det gemenskap i de stora gängen. De skyddar varandra och de skipar rättvisa. Staten är så ond att jag ser godhet och tröst i kriminella organiserade gemenskap. I medier ringer det i klockor om kriminella som en fara. Men inga kriminella har varken nuddat mig eller skadat mig någonsin sen jag kom till Sverige. Om de vill då kan de döda mig när de vill för jag promenerar till jobbet varje morgon på grund av det brott som Sverige har utsatt mig för och det gör jag bara för att det ska göra lite mindre ont, för tillfälle. Den som har skadat mig är staten som påstår sig som rättfärdigt och alla statliga institutioner.  Det är därför vanligt folk, får inte bli beväpnade och vanligt, folk får inte ha tillgång till en så avancerat psykotronisk vapen i sina händer, som ger de möjlighet att komma i makthavarens och de rikas hem in i drömmar på de och deras barn. Något sådant vapen, vanligt folk får inte ha, medan de gör allt det mot oss och våra barn som ger de rättighet och motivering att polisen utreder oss för brott och då är det rättfärdigt och lagligt att göra så mot oss. För staten är vi mindre värda än djur som kommer slaktas. Staten med sina alla institutioner är till för de rika. Vi vanligt folk tar bara plats och de begränsade resurser som finns tillgängliga på den här planet från den makt och rika elitens mun. När staten skadar folk då kan man aldrig återhämta sig någonsin mer. Hela samhället är byggd på så sätt, att staten kan lura folk in i döden. De kan hämnas på er genom att förstöra ert barn framför ögonen på er rätt in i döden, mentalsjukhus eller i fängelse. Genom den övervakningen teknologisk utrustning har de tillgång till våra barns sinne och psyke och på så sätt, kan de få våra barn till att de tar förödande felaktigt beslut efter beslut, som kommer kosta de livet.