Globala regeringars roll i förtryck och tortyr av medborgare – blogginlägg 17

1

Assange Update: Fashion Designer Vivienne Westwood stages Protest & Psychological Torture Exposed.

(https://www.youtube.com/watch?v=8aSJCI-ik7Q&list=PLfA2-vx4mSXWUJERk71ZxWlH0xztjJJaD&index=2&t=0s)

Tortyr och lidande av Julian Assange.

Tortyr är psykologisk process. Det är instrument eller verktyg att förorsaka smärta och lidande på statlig måltavla för att påverka honom på sådant sätt att tvinga honom att erkänna brott, att straffa honom för påstod brott, men i slut ändan staten inriktar sin attack på hans psykiska mentala sinnen och hans känslor. Staten kan få det genom att orsaka fysisk smärta och på sådant sätt manipulerar staten sin måltavla eller at orsaka mentalt lidande genom psykologisk tortyr. Staten använder psykologisk tortyr för att destabilisera och förstöra måltavlans personlighet till punkt där offer får nervöst sammanbrott och där blir måltavla totalt manipulerad.  ”Först isolerar de måltavla från omgivning i total isolering och sen utsätter staten honom för slumpmässig hotfull omgivning där han känner sig hotad och på sådant sätt överstimuleras hans nervsystem till en sådan punkt där han får nervöst sammanbrott, mental kollaps.” Det är vad som har hänt med Julian Assange. Det är hur statligt maskineri av rättsväsende psykologisk tortyr och media Lynch propaganda på statliga måltavlor fungerar oavsett om det handlar om journalister eller vanligt folk. Alla existerande medier på den här planet är statlig maffia som tjänar inte åt folkets intresse. Det handlar inte om att de ska prata sanningen för de ljuger för vanligt folk genom att de fyller folks mentala sinnen med vilseledande verdeslös information som ska göra folk passiva, avtrubbade, omedvetna och okunniga, medan de medvetet avstår att säga viktig information som ska varna folk för verklig livs fara som är et hot för liv av de och deras barn. Enligt makthavare världen över och deras medier, det existerar ingen fara för människor i civil samhälle. Men det finns et livsfara som tar livet av män, kvinnor och barn diskret och den livs fara är alla statliga system på den här planet. De mördar oss genom polisen, psykiatriska vården, allmänna vården, läkemedelsföretag, genom företag som tillverkar de dödliga produkter, medier allt från nyheter, tv program, underhållning och man ser inte den fara foran man har blivit skadad. Det är hela hemlighet på vad mänsklighet bygger på och den ord mänsklighet är et stort frågetecken. Vi tror på att vi vanligt folk tillsammans med staten utgör mänsklighet men det existerar ingen mänsklighet. Makt och rika eliten är mänsklighet, medan vi vanligt folk är någon typ av slavar. I medier framstår det som att politiker kämpar för säkerhet och välstånd av oss vanligt folk och att det är vi som har valt de genom rättvisa parlament val. De lurar oss med lögner at vi ska rösta på de. Det ord, demokrati, frihet och säkerhet existerar inte någonstans på planet. Om demokrati, frihet, mänskliga rättigheter, alla lika värden hade existerat i verklighet då det som jag har blivit utsatt för skulle inte bli möjligt. Medier ljuger folk rät i ögon och medier är bara ett pussel i det statliga förintelse systemet av vanligt folk i civil samhälle. Att avstå att säga hela sanning är lika med att ljuga för folk. Det mediapropaganda är på sätt och viss psykologisk tortyr inte bara av Julian Assange, utan även av vanligt folk som ser harmlös ut, tills folk har skadats till döds. Där sär vi vad som händer med en journalist som avslöjar sanningen. Statliga medier stödjer inte Julian Assange på grund av att de inte tjänar åt folket, i stället tjänar de åt staten genom att aktivt medverka i mord på vanligt folk genom att bygga en bild av verklighet där medier pratar om faror som alkohol, droger, övervikt, klimatförändringar, mobil strålning medan de inte uttalar et ord om folk som dör på grund

2

av dödliga produkter som orsakar neurologiska skador på hela nervsystem i kroppen som säljs under falska påstående som något helt ofarligt. De pratar även om positiva ämne som skådespelare, musikstjärnor, sport och et hav av verdeslös information av vardagliga händelser som egentligen saknar något värde och betydelse för oss vanligt folk. När jag lyssnar på radio medan jag arbetar så vill jag lyssna på musik och alla vill det. Men, mellan varje sång är det radioprogram ledare som sköljer oss lyssnare med verdeslös information om fullständigt oskyldiga och obetydliga ämne ur deras och vanliga folks vardags liv. Det spelar ingen roll om jag byter till en annan radiostation. Även där är det samma sak. Skillnaden mellan olika radiostationer är att i visa radioprogram, programledare skrattar lagom och i visa radioprogram skrattar de ständigt nästan varje sekund som är absolut inte normalt. De skrattar och garvar som fullständiga idioter, men om jag hade inte blivit skadad av den statliga elektriska dödsfälla, då deras skratt hade övertygat mig att livet i svenska samhälle är rolig underhållande och jag hade känt att jag lever i säkerhet efter som medier visar en bild där ingen pratar om att det finns vanligt folk som har blivit skadade i så stor utstrykning att de håller på att dö. Deras skratt har för syfte att övertyga oss vanligt folk att det finns ingen livs fara, som kan få oss bli mördade. Unga är friska och fulla av energi och den överdrivna skratt ska lura de at livet i Sverige är säker, underhållande, rolig och full av skämt och energisk Music. Det finns inget farligt i samhälle som kan ta livet av de, på grund av att något sådan information, har de aldrig hört talas om varken genom skolundervisning, genom tv, radio eller fåt veta genom internet. När reklam på de elektriska nervgift nekros framkallande apparater, ploppar framför deras ögon, då ser de det lögn som är skriven av stater om det elektriska döds trojan. De har aldrig hört talas om att det som de ser framför sig är en apparat som kommer få deras kropp att dö och att det kommer innebära slutet för deras liv. Oavsett för vilken användnings syfte de alla elektriska apparater må vara, så bygger det på ett bedrägeri med dödlig utgång, som ska lura de att testa det en enda gång och det är allt som behövs för att deras liv ska bli avslutad. Medier lurar folk i falsk trygghetskänsla av säkerhet medan de avstår att säga sanningen och upplysa folk om att de elektriska produkterna är det mest skadliga på planet för mänskliga kroppen. Det är den statliga bedrägeri med dödlig utgång som möjliggör mas mord på vanligt folk över hela planet i civil samhälle i fredstid. Det är brott mot mänsklighet, genocid på civil befolkning i fredstid som begås av varenda stat på den här planet på var sitt folk. Varenda en stat på den här planet avsiktlig vill skada hela varsin befolkning till döds och de skadar unga och gamla ur den vanliga folk som har blivit lurade att testa någon av de alla elektriska apparater. De journalister som skrattar är mediapropaganda som ska lura folk i falsk känsla av säkerhet så att när de hamnar på det elektriska trojan döds fälla, de ska inte bli medvetna att det kan vara farligt. Produkt som får nerver att dö i kroppen uttalas inte någonstans, varken i TV, radio eller på internet. Folk får inte veta sanningen att de elektriska apparaterna har ett enda syfte och det är att skada hela nervsystem i kroppen som i sin tur alltid leder till fysisk och mentalt sammanbrott och till slut i döden på ett eller annat sätt. Folk får inte veta om att det är dödligt och medier ser till att övertyga folk att det livs fara är något helt ofarligt genom att aldrig uttala et ord om det. För folk tror att om det hade varit farlig då hade de hört talas om det genom medier. Men det är så det massmord på folk begås av stater genom att aldrig prata om det. Det är så den statliga bedrägeri med dödlig utgång fungerar och det är så hur den görs osynlig för vanligt folk. De programledare som skrattar och garvar, lurar oss genom att bygga en bild av samhälle där det råder total harmoni, glädje, lycka och livet där programledare pratar om sina obetydliga värdelösa vardagsupplevelser, för att vi vanligt folk ska vara lugna, vilande, avslappnade så att vi inte ska få vår uppmärksamhet för livsfara aktiverat. När vi befinner oss i detta tillstånd och när vi saknar information att det fins livsfara i samhälle, då ser vi inte att vi håller döden i våra händer som 9-volt elektrisk förintelse och då begår vi självmord på kort sikt av ett antal år och först då inser vi sanningen om i vilken ond värld vi lever i. De

3

värvar lyssnare för att radiolyssnare ska ringa till radioprogram så att de kan debattera ännu mer av oskyldiga ämne fulla av meningslösa långtråkiga debatter om folks liv, där ord livsfara för befolkningen är bannlyst som ämne i radioprogram, TV, underhållning och på internet. Däremot pratar de om fara som kriminella gäng utgör för befolkningen medan ord där folk dör på grund av produkter som säljs till folk som något helt ofarligt, uttalas inte någonstans någonsin. Hade jag inte varit skadad då hade jag aldrig vetat om detta. Det informationen censureras av stater så att ingen hör talas om det någonstans. När jag hör programledare prata då inser jag att de använder ett lugnande språk sätt full av glädje, harmoni och välbefinnande om oviktiga och obetydliga ämne som drar bort folks uppmärksamhet från sanningen så att folk dag drömmer och tänker på dumheter ur journalisternas och folks liv. Deras uppgift är att dölja statlig övergrep oavsett hur den ens ser ut och det som Julian Assange har avslöjat är den enda på planet, information som tjänar åt folkets intresse för att upplysa vanligt folk om statliga övergrep världen över som är oberoende av statlig censor. Alla medier som existerar på den planet visar information som staten har antigen tillåtit visas som den är om den inte bryter mot statliga intresse, eller så har de vinklat den i statens fördel för att kunna vilseleda sitt befolkningen så att de kan manipulera med folk. För det mesta ljuger de rät ut i ögon på folk. At vilseleda folk betyder att ljuga för de. En annan trovärdig mediakälla är vanligt folk som filmar händelser med mobila telefoner. Tyvärr, statlig media är bra på att övertyga folk i sin bild av verklighet och när folk skadas till döds då blir man ensam om det isolerad skadad och censurerad av statliga system. Information ska visas hel för folk, utan utelämnade delar för i det fall är det en lögn som kommer inte visa sanna bild av verklighet för folk. Tack vare detta kommer folk ta falska beslut och det är så stater manipulerar med folk och leder folk i oavsiktligt självmord genom bedrägerier. Det är exakt sådan bild jag ser framför mig nu där delar av sanningen är utelämnade att visas för folk. Det elektriska multi system av alla möjliga olika elektriska apparater där folk luras av stater med lögner att få elektrisk ström släppt i sin kropp är inget annat än system som polisen världen över använder sig av för att framkalla fysisk tortyr, som får folk bryta i fysiskt och mentalt sammanbrott. Staten har lagt allt detta ut till försäljning som ofarliga produkter, medan polisen genom röst teknologi bryter ner folk genom konstant psykologisk tortyr varje natt, tills de har lyckats bryta ens mentala sinnen där man först blir isolerad från sin omgivning så att man får inte tillgång av information som kan upplysa en för fara och med tiden i isoleringen blir man lät hjärntvättad och manipulerad, där man förlorar stabilt förmåga att tänka klart och på så sätt blir man oinformerad om nästa statliga fälla som är det hav av alla olika elektriska apparater som stater uttalar inte et ord om och det för att man ska inte veta att det är dödligt för kroppen förrän det är för sent. Varning att det kan vara farlig för kroppen censureras av stater över hela planet. Det information existerar inte någonstans och det för att massmord på vanligt folk världen över kan fortsätta. När man väl har blivit lurad att testa det och insikt att man har blivit utsatt för brott där ens kropp dör, det är först då man inser sanningen om att man har blivit utsatt för statlig övergrep. Det är även då man inser att hela statliga system är ett kriminellt system. Polisen, psykiatriska vården, allmänna vården, skull undervisning, social tjänst, medier, alla de är kriminella genocidförbrytare. Den hjärntvätt som medier fyller folk med dag och natt genom TV, radio, tidningar, censurerad internet är i själva verket brott. Att vilseleda folk för att folk inte ska veta om livsfaror i samhälle är kriminal. Staten visar en bild av verklighet där de utreder folk för brott för att tvinga en erkännande eller ha bevis för at kunna döma en i domstol för det brott som man har begått. Då kan man välja att avsluta det själv, genom att erkänna brott och få slut på det tortyr. Det är den bild som stater genom medier lurar oss vanligt folk att vi ska tro på så att vi Inte ser deras dolda avsikter, där de är inte nöjda med fängelse straff istället vill de förstöra våra liv för alltid genom att även skada vår kropps nerv system genom de elektriska apparater och på så sätt får vi en kronisk neurologisk sjukdom där hela nerv system dör

4

och det läder i fysisk och mentalt sammanbrott där man blir driven till självmord på grund av det fysiska och psykologiska tortyr lidande. Vården tar på allvar neurologisk sjukdom när folk insjuknar och då har de förståelse för patienter. Sådana patienter får utrymme i medier att berätta om sin sjukdom. Alla har empati för de och det har även jag. Här är fakta om neurologiska sjukdom:

Neurologiska sjukdomar

(https://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/Neurologi/neurologiska_sjukdomar/Sidor/default.aspx)

https://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/Neurologi/neurologiska_sjukdomar/Sidor/default.aspx

-Vanliga neurologiska symtom är huvudvärk, muskelsvaghet, klumpighet, svindel, skakningar och avdomning. Neurologiska sjukdomar kan även orsaka störningar i observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande, produktionen eller förståelsen av tal samt identifieringen av saker och minnesstörningar. De neurologiska symtomen omfattar även anfallsvis uppträdande symtom, såsom vissa synstörningar och anfall av medvetslöshet och kramper. Här ser man hur alvarligt det är att få neurologiska skador. Sjukdom i det fall framkallar skador på nervsystem och hjärnan. När nervsystem är skadad då är det neurologisk sjukdom. Det spelar ingen roll hur nervsystem har blivit skadad. Det här som stater begår genom de elektriska apparaterna är vansinne och kulmen på ondskan. När man har fåt skada på nerver genom elektrisk ström då är det startskottet för neurologisk sjukdom. Nerver död på grund av elektrisk skada sprider sig till hela nervsystem. Patienter som har insjuknat i neurologisk sjukdom har huvudvärk, muskelsvaghet, klumpighet, svindel, skakningar och avdomnings störningar i observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande, produktionen eller förståelsen av tal samt identifieringen av saker och minnesstörningar. Skulle någon säga att de är galna för att de har förlorat förmågan till logiskt tänkande. Jag har blivit skadad genom brott. Jag har skador på nervsystem på samma sätt som de patienterna har. Är jag galen för att jag skriver blogg om brott som jag har blivit utsatt för? Jag har också muskelsvaghet, klumpighet, svindel, avdomning där jag har förlorat känsel i skadade delar och jag förlorar alltmer av känsel. Är detta inte tillräcklig nog alvarlig kroppsskada för världens regeringar? Jag har även försvagad observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande när det gör som mest ont och nu gör det ont dygnet runt, på grund av att skada har förvärrats. Jag har smärta från helvete medan de neurologisk sjuka patienter har ingen smärta. Även den jävla Seroquel framkallar nedsatt förmågan till logiskt tänkande. Jag kan inte skriva et enda ord på den här blogg när jag har tagit den medicinen. Stater framkallar neurologisk sjukdom genom at lura folk genom medier, psykiatriska vården, allmänna vården, och även polisen genom röstövervakning teknologi och psykologisk tortyr. Folk som har insjuknat i neurologisk sjukdom är döende. Patienter med MS svårare fall dör om 5 till 10 år. Medellivslängden vid ALS är tre år från att diagnos har fastställts. 10 procent lever dock längre än tio år. Jag har läst i medier et fall där en ung man i 30 års ålder har valt att ta sitt liv på Dignitas dödshjälp, klinik i Schweiz. Han tog sitt liv på grund av pågående lidande i agoni, där han lever inte. Han kan inte uppleva livet. Det är samma sak med mig. Jag vill inte ta livet av mig för jag har ingen anledning för det. Problem är att lidande gör det omöjligt för mig att håla mig i livet. Jag vill begå självmord för jag klarar inte mer av det lidande. De skador tar livet av mig på 20 tal olika sätt samtidigt där min kropp dör och min mentala sinnen dör med. Det här är hur döden ser ut. Tänk på att jag är skadad av 9-volt. Så att ni bara vet, att när poliser skjuter folk med Taser på 1000 volt då ska ni veta att varje människa som har blivit skjuten med det elektriska chock av Taser, kommer få det här neurologiska sjukdom som jag har. De kommer att dö.

5

Men poliser säger inte att de skadar folk på så sätt. De säger inte ens att det är farligt. Det är mord med fördröjning. Ni vanligt folk på den här planet måste få veta att alla existerande stater på den här planet, är kriminella och de begår brott på oss vanligt folk dygnet runt år efter år, årtionde efter årtionde. Stater pratar inte om det här på grund at det är det ultimata sätt at mörda folk på där det tar bara lite tid och det är det bästa med det då staten kan frånta sig allt ansvar. Vill ni att ert barn ska utsättas för det brott i framtiden. Allt som ni ser i medier världen över är statliga lögner. Det spelar ingen roll vem ni röstar på så är de alla mördare av oss alla vanliga folk på hela planet och jag garanterar er att de inte skyr att döda även våra barn. De begår mord alltid under någon anledning som ska göra deras polis ingripande berättigad. Svenskar kan känna avsky mot mig på grund att jag pratar sanningen om svenska staten och det galler även varenda stat på den här planet. Svenskar känner sig priviligierade där det pratas ständigt om invandrare som begår brott. Men för en vecka eller två kommer inte ihåg riktigt för mitt minne är rubbad har jag sett et fall där svensk pojke dog på moped medan polisen jagade de.

Alexander, 16, dog i svår olycka – jagades av polis

(https://www.expressen.se/gt/alexander-16-dog-i-svar-olycka-jagades-av-polis/)

https://www.expressen.se/gt/alexander-16-dog-i-svar-olycka-jagades-av-polis/

Varför skulle de jaga dom svenska barn på moped? De är inga stora kriminella. De jagade de för att de vill framkalla olycka med dödlig utgång. Det här är fruktansvärd och det är en kal dusch för det familj. Där ser ni att oavsett om vi är invandrare eller svenskar så blir vi mördade av statliga systemet. Stater mördar folk på industriell skala diskret och brott som världens makt och rika eliten begår på vanligt folk världen över, anses inte vara brott över huvud taget. Det viktiga är att hela mänsklighet världen över förstår och jag menar bara på vanligt folk ska förstå och inse att det kvittar vem vi vanligt folk röstar på för stater vill inte ge oss det grundläggande mänskliga rättighet att vi ska leva våra liv i säkerhet och att vi ska ha rett till att leva. Som ni ser det finns ingen säkerhet. Det som jag skriver i blogg måste komma ut så att hela befolkning på den här planet vet om att de och deras barn blir mördade av staten. Det är världens makt och rika eliten som härskar över oss som om vi är boskap djur som de kan slakta hur de vill. Ni får gärna hata mig för jag bryr mig inte. Jag försöker bara få upprättelse för mitt släckta liv och de har skadat psykologiskt även mitt barn på samma sätt, för det ser jag i honom. Kom ihåg att de mördare på Sinful som har sålt mig den elektriska döden går fria. Inte bara att de går fria så fortsätter de skada även mer folk till döds. De säljer det även nu som om inget har hänt. Det skada som jag har leder mig rakt i fysiskt och mentalt sammanbrott. Nu i veckan då jag gick till arbete så har jag glömt att ta medicin med mig. Så jag tänkte att det skulle bli bra tillfälle att försöka sänka dos från 450 mg till bara 50, för det övervikt som bara växer på grund av den medicin tar bokstavligen livet av mig, då jag är på väg mot att få diabetes. Utan nervbedövning har den smärta torterat mig till bristningsgräns. På två dagar har jag nästan fått mentalt sammanbrott på grund av fysisk lidande utan Seroquel bedövning. Jag var nästan bered att begå självmord för det här är döden. I så stor förtvivlan där mitt existens upphör existera, skulle jag ta även gift bara lidande sänks lite. Det är det ständiga känsla att jag håller på att dö på riktigt och det hopplöshet som driver mig till alkoholkonsumtion. jag släcker och bedövar döds ångest med vin. Det här är slutet på mitt liv. Hur jag ens gör så går jag raka vägen i graven. Tar jag inte Seroquel för att gå ner i vikt då är det smärta och förlorad känsel som krossar mig till fysik och mentalt sammanbrott och det bara på två dagar. Tar jag Seroquel då tar medicinen livet av mig medan jag håller på att dö då jag är i vaket tillstånd. Jag har blivit skadad ungefär 07/2015. Då var det bara en domning som jag kände

6

utan smärta som kom efter et år. Nu är jag på gränsen mellan liv och död och jag är väldigt nära mentalt sammanbrott. Men de nerver som var inte skadade i början är nu skadade. Allt som jag har jämfört den skada med stämmer till 100%. De förut oskadade nerver som är skadade nu gör den lidande 100 gånger värre. Jag känner som att jag samtidigt befinner mig i eld och in i extrem kyla. Jag känner på samma gång den fruktansvärda smärta, jag känner att min kropp brinner och på grund av den värme svettas jag och jag känner som att min fet smälter och rinner över kroppen, samtidigt känner jag att friser även om det är normal temperatur i min omgivning. Tillsammans med allt detta, Jag känner som att jag darrar av kylan och på grund av det jag fryser ihjäl. Det känns som att det fät är vätska på huden, medan huden i verklighet är torr. Det här helvete är döden själv. Det skada är fysiskt och mentalt sammanbrott. För eller senare inte ens Seroquel kommer kunna håla mig i livet som normal. Det skada framkallar vrede på kemiskt sätt. Tänk på att jag har polis anmält de Sinful mördarna och i stället att de ska stoppas så har jag blivit stoppad av hela svenska statliga systemet att dra det till domstol. Det är många miljoner människor världen över som går genom samma sak som jag går nu och jag kan inte hitta en enda av de. Vi censureras av stater genom medier och internet. Det här att jag skriver om det och den media tystnad som om jag inte existerar, är ytterligare en psykologisk tortyr av mig. Det är alla stater som behandlar var sitt folk på samma sätt. Det här är internationellt samarbete mellan stater där de driver folk till fysisk och mentalt sammanbrott som slutar i vår död. Det elektriska förintelse, är verktyg åt polisen för att de ska kunna driva oss till mentalt sammanbrott för att de ska kunna, låsa oss för gåt i mental sjukhus utan någon domstol. Det här har accepterats av alla existerande stater världen över som metod där man bokstavligen likviderar en medborgare och på så sätt blir man eliminerad och borttagen ur det civila samhället och till och med levande värld. Det är så här världens regeringar ser på oss vanligt folk och det är så här dom behandlar oss. De pratar om mänskliga redigheter medan de verkställer döds straff på folk. Det är så här vi vanligt folk behandlas av våra regeringar genom statliga system, oavsett om vi vanligt folk har begått eller inte har begått et fel i vårt liv. Denna massaker på civil befolkning, har accepterats av hela världens makt och rika eliten världen över som något acceptabelt. Det som jag ser framför mig den information som har blivit utebliven från att visas och avslöjas för folk, till och med av Wikileaks. Alla existerande medier på den här planet inklusive Wikileaks har aldrig någonsin nämnt et ord om att folk skadas till döds genom elektriska produkter som säljs till befolkning världen över som något helt ofarligt. Det är på grund att de alla tillsammans inklusive makt och rika eliten tycker att folk som har begått brott förtjänar sådan straff. Därför även Wikileaks avslöjar inte et ord om det elektriska förintelse på vanligt folk i civil samhälle. Det ser ut som att folk som råkar ha begå et fel i livet är inte ens människor. Wikileaks avslöjar uppenbara krigsbrott där stater mördar civil befolkning genom krig, medan Wikileaks avslöjar inte att stater mördar civil befolkning i fredstid i civil samhälle genom statliga system. Ingen bryr sig om det lidande som statlig dödliga övergrep framkallar på vanligt folk som har råkat begå et brottslig gärning, eller inte har begått något så spelar det ingen roll. Även om man vill bli dömd så tillåter de inte det. Nu förstår jag varför. De vill låsa mig in oavsett vad. De inväntar mitt mentala sammanbrott. Elektriska skador till slut slutar alltid i mentalt sammanbrott. Alla som har blivit skadade med de apparater eller Taser blir inlåsta eller så dör de. Men ni vanligt folk världen över borde bli medvetna att även era barn kan råka göra et misstag i livet som kommer leda de i en katastrof. Ni alla ser på kriminella barn som på ondskan själv. Men ni ser inte ondskan som staten utgör för oss alla vanligt folk. Inte ens Julian Assange och de journalister som stödjer honom har någonsin uttalat et ord om det massmord på civila befolkning i fredstid genom de elektriska döds trojaner som orsakar sådan permanent smärta, lidande i agoni och psykisk sjukdom som bokstavligen driver den skadade till vansinne och självmord. Det lidande som Julian Assange går igenom isolerad i fängelsecell, går inte at ens jämföra med det lidande som jag går

7

igenom. All den tortyr som han är utsatt för är psykologisk tortyr som han kan gå ur om han släps fri och det önskar jag honom av hela mitt hjärta. Han har inte gjort någon fel. Han har lidit tillräckligt och han borde bli släppt fri. Om Julian Assange släps fri, då kan han fortsätta leva som en normal människa medan i mitt fall oavsett vad som händer i mitt liv så håller jag på att dö dag och natt och jag kommer att dö på ett eller annat sätt. Även om jag får upprättelse, så spelar det ingen roll för jag går igenom en process där min kropp dör fysiskt alltmer och mer och det elektriska skada förintar mitt mentala sinne. Vi vanligt folk ger stöd åt Julian Assange för att sanningen ska sägas till folk, medan något sådant brott som begås på vanligt folk har aldrig nämnts av någon journalist på den här planet någonsin. Inte ens han har någonsin avslöjat et ord om att folk dör i förstörd kropp och nervskador på grund av elektriska apparater som säljs till folk som något helt ofarligt. Det verkar som att alla ur den makt och rika eliten, inklusive Wikileaks har kommit överens om att det här genocidbrott på vanligt folk i civil samhälle är något som är helt OK. Det behövs bara en enda människa på hela planet med mediainflytande som ska säga framför TV kameror att folk skadas till döds genom elektrisk ström och automatisk skulle vanligt folk höja försvar garden upp och då skulle folk börja prata om det massmord som begås på de. Men grejen är den att det aldrig har hänt som betyder att det här är acceptabelt sätt av stater att mörda folk på. De som inte medverkar i det massmord på civil befolkning på den här planet är vanligt folk som blir mördad. Jag skriver inte den här blogg för att jag vill ha uppmärksamhet. Jag skriver inte det här blogg för att jag gillar att skriva. Det är fysisk lidande som driver mig till att jag ska skriva. Jag torteras fysiskt och psykiskt av mitt förstörda nervsystem, dag och natt och det att jag skriver om det är mitt sätt att slå tillbaka på den makt och rika eliten för det brott som de har utsatt mig för och brott som de begår på oss alla vanligt folk och våra barn på den här planet. Jag skriver det blogg på grund av att jag har blivit utsatt för brott som ingen uttalar et ord om. Min kropp är skadad till oigenkännlighet och jag går igenom döende process. Enligt stater allt handlar om brott som folk har begått och straff som stater utdelar till folk. Stater håller knäpptyst om att de har teknologi som ger de fördel där de kan komma i folks mentala sinnen när de sover och på så sätt kommer de åt folks mest intima hemligheter. Stater håller tyst om det teknologi för att de ska fortsätta ha fördel gentemot vanligt folk där stater genom polisen ligger hundratals steg före vanligt folk. Alla som begår brott går rätt in i fälla medan de inte är medvetna av detta. Tack vare det tystnad folk tror på att de har ett privat liv medan stater inkräktar i deras privat liv med avancerad teknologi där de i många fall mördar de och deras barn. Om man säger att man hör polisen prata till en, då länkas det genom medier med regerings skapade fördummar direkt till psykiatriska vården och sjukdom Schizofreni, som är inget annat än fördomar som staten har byggt genom lång tid och genom hela statliga system och medier. Är elektriska skador sjukdom Schizofreni? där hela nervsystem dör inklusive själva kroppen, medan du fortfarande lever. Stater håller tyst om det på grund av att det ingår i polistortyr där de skadar folk fysiskt för att folk ska få nervöst mentalt sammanbrott även psykiskt. Om psykologisk tortyr är inte tillräckligt för att bryta ner en människa till mentalt nervsammanbrott, då skadar de folk fysiskt med elektrisk ström. Men problem är att de bryter inte ner psykologiskt en, för att man ska bryta i mentalt sammanbrott, för att man ska erkänna brott. De klarar att tvinga folk till en erkännande av sitt brott genom det röstteknologi och det går så snabbt att det tar inte ens en månad. De klarar även att driva en till självmord, om de vill på detta sätt. De kan ta livet av en på några dagar genom att störa sömnen. Men de är inte ens ute efter att folk ska erkänna sitt brott, för det uppnår de med lätthet. De är ute efter att gör folk handikappade så att folk dör på grund av fysiska skador. De orsakar fysiska skador för att man ska dö fysiskt och på slutet av sitt liv på grund av det fysiska lidande som elektriska skador innebär man kollapsar även i mentalt sammanbrott och tack vare detta stater kan skylla ens död på psykisk ohälsa. Med andra ord det mord som stater begår på vanligt folk stater skyler på

8

psykisk dålig mående depression. Stater får det att se ut som att folk har insjuknat i en dödlig psykisk sjukdom kallad Depression och att det är sjukdom som driver folk till at folk begår självmord och inte fysiska skador där elektriska skador framkallar fysisk och samtidigt även psykologisk tortyr som till slut slutat i mentalt sammanbrott på grund av skador. Världens regeringar tillåter medvetet att det ska pratas i medier om folk som har blivit skadade av ECT genom psykiatriska vården. Det är så stater tyglar folk och ingjuter rädsla i folk genom att skriva till exempel genom websida nej till ECT att svenska staten även påtvinga ECT påstås behandling på folk. Hela den sida nej till ECT inklusive alla psykologer och psykiatrer som pratar om hjärnskador som ECT framkallar är den största bedrägeri i mänsklighetens historia på grund av att de pratar om  ECT hjärnskador medan de nämner aldrig att folk skadas på nerv klinik, smärt klinik, genom Taser vid polis ingripande och hav av alla olika 9-volt påstås stimulering apparater som orsakar skador på kroppen som i sin tur framkallar fysisk och psykisk lidande som är oändligt många gånger värre än det lidande som skadade av ECT vitnar om. Det är någon som ljuger och det verkar att alla ljuger bara för att massmord på hela befolkningen ska inte avslöjas. Majoritet av psykiatriska vården på den här planet lurar folk i att ECT behandling är något helt ofarligt och att det hjälper mot depression när inget annat gör. Folk har problem i livet som de har inte ordnat. Det problem äter dom inifrån och ut och framkallar mentalt sammanbrott. Läs min blogg och du kommer veta hur du ska bli frisk igen, men om staten genom psykiatriska vården och mediapropaganda har lyckats lura dig i att du ska se det nekros framkallande elektriska nervgift ECT behandling som vård, då är du bortom all redning. När du är skadad av denna elektriska chock, då dör dit hjärna delvis direkt och efter et år kommer neuron, nedbrytning och nerv död som progressivt förvärras inte dubbelt utan 8 gånger värre från månad till månad. Redan efter första behandling delar av din hjärna dör och med det dina minnen slutar att existera. Så, det arbete som ger dig mat på bordet kommer sluta också att existera som betyder att du kommer med 100% säkerhet förlora dit arbetsplats på grund av att det kunskap och din mångåriga skolning existerar inte mer. Även jag är på väg åt samma öde. I stället för normalt fullt fungerande hjärna med ECT hjärnskador får du delar av hjärnan som har dött. Med det ECT behandling förvandlas du till en 100 % invalid och utan hela hjärnkapacitet är du mentalt handikappad, att inte prata om att efter ett år kommer smärta som är närvarande dag och natt, 7 dagar i veckan år efter år, som framkallar vansinnes vrede utan någon anledning utom elektriska skador. Elektriska skador är döds ångest, oro, ned stämdhet, fysisk och psykisk lidande från graven. Även din själ dör på grund av elektriska skador, på så sätt att du finns inte längre bland levande värld. Utåt din kropp finns och ser ut som hel och det är det som möjliggör stater att begå det bedrägerigenocid på folk på grund av när folk ser på dig, då i deras ögon är du hel, medan du inte finns i det kropp. Stater vet väldigt bra vad som händer med dig och mig. Det är meningen att det här ska hända oss. Det är det straff som de vill ge oss. De vet att dit liv är slut för alltid. Men det är därför det brott är så perfekt, censurerad dold död utan återvändo. Även om du har haft något att säga emot staten och psykiatriska vården, med hjärnskador slutar även den kritik att existera så att du kommer inte ens klaga mer för du är inte medveten längre på vad som har hänt med dig. Du kommer förlora känsel i ansiktet och det uttalar ingen ett ord om, för det censureras av stater och det är det värsta med elektriska skador att förlora känsel i kroppen. Om smärta är inte tillräcklig ad driva en människa till självmord, då är förlorad känsel i kroppen som kommer driva en till självmord. Förlorad känsel framkallar obehag i kroppen som är till och med värre än smärta. Et enda ECT elektriska chock är tillräckligt för att du ska dö med tiden och de upprepar de elektriska chocker många gånger under påstående av vård. Varje gång som de utsätter dig för det elektriska chock, finns det allt mindre och mindre av dit kropp i livet. Det är staten som avrättar dig genom lögner och genom statliga bödel psykiatriska vården. ECT är grundpelare för staters bedrägeri elektriska förintelse av civil befolkning i fredstid. Skriv ord ECT i Youtube och ni kommer se video

9

efter video full av lögner och reklam där det dödliga behandling representeras som vård. Jag äcklar mig att se på de alla video och därför vill jag inte dela något av det statliga reklamdödsstraff metod att mörda folk på i den här bloggen. Det är den här video om ECT som visar den sanna ansikte om vad stater är för något.

ECT ElectroShock Therapy, Torture, Psychiatry & Mind Control

(https://www.youtube.com/watch?v=O4pcYjNi6aM&list=LLD2L3TImhLyCSotcI0DW_lA&index=7&t=0s)

Alt går upp på att lura folk för det är så hur stater mördar folk. At prata om ECT och inte uttala et ord om Taser, och det hav av alla 9-volt döds trojaner som serveras oss vanligt folk och till våra barn som något ofarligt, är den största statliga bedrägerigenocid som har någonsin existerat i den mänskliga historien. Det är de som mördar folk i statens tjänst under påstående att de ger folk psykiatrisk vård, medan de som pratar emot ECT, medan de inte uttalar et ord om det övriga som har aldrig kommit i kontakt med psykiatriska vården, att de ska tro på att ECT är det enda elektriska apparat som skadar folk medan de aldrig uttalar et ord om att 9-volt apparater och till och med apparater med lägre ström styrka kommer förstöra deras hela nerv system i deras kropp som kommer förvandla de till invalider och göra de fysiskt permanent kronisk sjuka och samtidigt psykiskt permanent kroniskt sjuka, där de kommer lida i smärta och agoni till sitt sista andetag innan de dör, om de kommer i kontakt med någon av det hav av olika så kallad stimulering apparater. Stater är ute efter er vanlig folk och de är även ute efter att skada era barn också till döds. Kommer er barn i kontakt en enda gång i sitt liv med de elektriska påstås ofarliga produkter och de kommer dö på ett eller annat sätt eller sluttar de i mental sjukhus. Tänk på att folk som är inlåsta där, släps aldrig ut foran de har blivit friska. Med elektriska skador kan man aldrig bli frisk igen. Däremot mår man allt sämre och sämre. Man kommer dö där inne. Därför finns det elektriska förintelse av vanligt folk som ingen uttalar et ord om. När man väl har blivit skadad då är döden omöjlig att undgå. Det är en välbyggd system av statliga lögner och statlig tystnad om det elektriska massmord på civil befolkning som begås tillsammans av politiker som gör allt detta lagligt, polisen som skadar folks nerv system genom Taser vid polis ingripande och torterar folk psykologiskt genom dom Psykotroniska vapen övervakning teknologi V2K injicerade röster i huvudet och andra sådana vapen som används för att orsaka fysiska skador på kroppen och att ändra folks mentala sinnesstämning, där de genom psykologisk tortyr manipulerar och provocerar folk att folk ska begå et fel så at polisen får en anledning att häkta folk, psykiatriska vården som vilseleder folk och lurar folk i kropps skador genom mediciner och elektriska skador genom ECT, och hav av olika 9-volt stimulering apparater som är inget annat än deras verktyg för att få folk bryta i fysisk och mental sammanbrott som slutar i döden, allmänna vården som ger psykiatriska vården trovärdighet och samtidigt använder de sig också av elektrisk Neurografi EMG som skadar kroppen på samma sätt medan allmänna vården påstås skannar skadade nerver. Företag tillverkar de dödliga produkter medan andra företag säljer de produkter under falska påstående och de tillsammans skyddas av stater så att folk inte ska attackera de och att de ska leva sina liv i säkerhet, medan de mördar vanligt folk. De säljer det över internet så att folk som har blivit skadade av deras elektriska produkter, kan inte hitta de så lätt och komma åt de för att slå ut deras tänder. Men jag har en oändligt värre förslag av vilken straff de förtjänar och det är att utsätta de för deras elektrostimulering produkt som kommer förvandla deras liv till helvete och döden i agoni. Medier till 100% medvetet lurar folk genom att inte uttala et ord om att kroppen dör av de elektriska produkterna och på så sätt gör medier det osynligt för folk så att folk kan luras att komma i kontakt med det nekros framkallande elektriska förintelse. Medier lurar folk genom att medverka i det genocid på så sätt at de pratar ständigt om psykologer och psykiatrer som får ständigt utrymme att uttala sig i medier där de representeras av medier som trovärdiga utbildade experter om psykologisk sjukdom och olika diagnoser på psykisk sjukdom. Det pratas om hur de har läst på högskola för att de

10

ska kona bli psykiatrer och psykologer och det är ett suggestivt budskap som övertygar vanligt folk att tro på psykiatriska vården och tro på mediciner som psykiatriska vården ger de för att de ska påstås må bättre psykiskt. De har gåt på högskola för att de ska bli psykiatrer bara för en anledning och det är för att de ska lära sig att uttala massa professionella expertord och meningar som ska övertyga folk att de är smarta och kunniga i sitt arbete i psykiatriska vården och tack vare detta, folk får förtroende för psykiatriska vården. Samma sak är med politiker, även de lär sig massa professionella expertord för att dom ska framstå som smarta, trovärdiga och mer kompetenta än vad vanligt folk är och tack vare det luras folk i tro på att dom har sina politiker som vet vad dom pratar om och att dom förtjänar att bli ledare åt det samma inkompetenta vanliga folk. Tack vare den blinda folks förtroende för dom högt kompetenta politiker, klarar dom politiker att dolt och diskret mörda vuxna, unga och barn av det samma egna folk, medan folk aldrig ens misstänker sina vackra kompetenta smarta politiker, för att dom är i själva verket mördare av dom och deras barn. Politiker använder sig av auktoritets språk som vanligt folk vanligtvis inte använder sig av. De ord bara förvirrar folk, där folk i många fal vet inte ens vad de betyder. Folk får en bild av politiker att dom är välutbildade för sin uppgift och det får folk att tro på politiker. Det är så de vill framstå som smarta och att vara smart betyder att politiker vet vad de pratar om. De vet mer än vad vi vanligt folk vet. Därför jobbar de med det för att de är väl kvalificerade för sin jävla brottsliga uppgift. Man kan använda sig av enkel språk så att folk förstår en, men åt andra sidan framstår man som primitiv och primitiv väcker avsky och tvivel hos folk och det är en annan bygd fördöm av stater och när sådant folk pratar då det som man säger anses inte som trovärdigt även om man pratar sanningen. Det viktiga är att man bara pratar sanningen och det som jag pratar är sanningen om stater som mördar var sin befolkning helt lagligt genom statliga system dolt och diskret. Hela statliga system och alla världens stater, lifter upp psykiatriska vården som något trovärdigt på grund av att psykiatriska vården är verktyg som möjliggör stater att demonisera folk, att göra deras röst att inte bli trovärdig och att likvidera folk utan någon domstol. Det handlar om folk som har blivit psykisk sjuka och där finns en bild som är bygd av stater full av fördomar som är kopplad till galenskap där folk känner avsky, obehag och rädsla så att de själva inte förlorar kontroll och slutar på samma sätt, genom att insjukna i psykisk sjukdom. Tack vare detta folk som staten har plockat ur samhälle för likvidering och slakt blir inte trodda av övriga befolkningen. Majoritet av befolkningen reagerar inte medan staten begår övergrep på vissa individer ur det vanliga folket. Det är det hela syfte med det dolda elektriska förintelse. Det är därför det finns så att de kan mörda vem som helst ur det vanliga folk vuxna, unga och barn. Lagar gäller bara vanligt folk. Staten straffar vartenda felsteg som vanligt folk begår, medan lagar inte gäller staten och den rika eliten. Om lagar hade gällt även staten och den hela statliga system inklusive den rika eliten då hade alla politiker, medier av alla slag inklusive offentliga personer som lurar folk i falsk trygghetskänsla, poliser, psykiatriska vården, allmänna vården, alla de hade suttit nu i fängelse bakom fängelsegaller. Makt och rika eliten bedriver ständigt mediakrigs propaganda som pågår dag och natt emot sin egen befolkning. De mördar även barn och det genom sjukvården. De påstås bryr sig om barn och vad i helvete är det här för något.

En bebis som är på väg att bli utsatt för elektrisk chock som kommer bränna barnets hjärna. Det barn kommer att dö på grund av de elektriska skador och det här är en bild där svenska staten pratar en sak i medier, medan i verklighet den demokratiska svenska makteliten förmedlar en skrämselpropaganda där all den värsta brottslighet som kommer från statlig sida är tillåten. Ingen av vanligt folk reagerar på den här bilden medan alt som staten vill klassa som brott som vanlig folk begår accepterar folk som brott, även om den kan inte ens jämföras med det elektriska förintelse. Det här är något som borde få folk till att folk ska protestera. Det borde bryta i kravaller på städers gator. Men inget händer för det är ett väl byggt psykologisk krigsföring mot civil befolkning full av statliga lögner genom media propaganda som skyddar statlig övergrep på vanligt folk och gör den osynlig under påstående av vård. Det bild är lagt ut för folk som har blivit skadade av elektriska påstås ofarliga produkter. När man börjar söka efter sanningen då hamnar man på det här bild och det är ett klart budskap till oss som är skadade att vi ska hålla vår käft stängd och att vi ska hålla tyst. De mördar även barn med elektrisk ström och det under påstående at de ger vård till barn, bara undrar för vilken psykisk sjukdom? De har stängt alla vägar för oss vanligt folk så att man inte kan utfalla sig i medier om att det som pågår, är brott mot mänsklighet, genocid som stater begår på sin egen civila befolkning vanligt folk. Allt handlar om och all mediapropaganda kretas runt ECT, som stater kallar för psykiatrisk vård mot depression, där folk bryter i mentalt sammanbrott som stater driver folk i. Om folk har problem i livet då är det problem som framkallar oro, ångest och nedstämdhet och det mentala lidande staten genom psykiatriska vården och medier föreställer som diagnoser på olika mentala störningar och diagnoser på psykisk sjukdom. Meningen är att övertyga folk att folk ska acceptera det diagnos som sin mentala sjukdom. Sen slår stater på folk genom mediciner som är byggda för att de ska bedöva det mentala lidande för stunden och samtidigt tar de mediciner sakta livet av folk genom att ge övervikt som i sin tur leder i katastrof där kroppsdelar kommer amputeras på grund av diabetes som det samma medicin har framkallat. Svenska staten har tvingat på mig Seroquel genom att skada mig med elektrisk ström. De gjort mig beroende av den för att jag ska få smärtlindring över naten. Det handlar om det som är osynligt och det är staten som krossar folk genom polisen och psykiatriska vården i årtionde tillsammans till mentalt sammanbrott. Mentalt sammanbrott är deras slutgiltiga mål för att de ska få en anledning att kunna låsa en i fängelse eller mental sjukhus om man klarar inte begå självmord. Det handlar aldrig om att staten ska ge folk, vård genom psykiatriska vården. När man har börjat få oro, ångest, sorg och ned stämdhet då ger psykiatriska vården mediciner till folk och sen psykiatriska vården inväntar att folk ska gå i någon av de alla olika elektriska stimulering apparater som kan ta årtionde innan man går i det dödsfälla. Statligt mål är att folk ska få sitt nervsystem bli skadad och det är det sanna nervkollaps som framkallar fysisk och mentalt nervsammanbrott samtidigt. Det är den hemlighet som alla stater håller tyst om på grund av att det är alla stater som samarbetar med varandra i det område av fysisk och

11

psykologisk statlig tortyr av var sin befolkning, för att de ska kunna likvidera individer i var sitt samhälle utan någon domstol. Det är så den elektriska förintelsen på civil befolkning begås av stater och det pågår runt om dag och natt, årtionde efter årtionde världen över på hela planet. Det handlar om oss vanligt folk och de som är makt och rika eliten som ljuger oss rakt i våra ögon. Så länge vi är friska och hela i vår kropp så länge är vi blinda för regerings dödliga övergrep som makt och den rika eliten begår på oss vanligt folk. Tack vare mediapropaganda vi vanligt folk förväntar oss inte döds stöt av staten för den är osynlig. Till exempel vi ser på framgångar som Elon Musk har uppnått i sina rymdresor SpaceX och i sin elbil Tesla Motors. Dessutom skänker han pengar och då tänker vi vanligt folk efter våra känslor. Då ser vi honom som en hjälte. Samma sak geler för alla likande superstjärnor och offentliga personligheter. Det är samma makt och rika elitens mall, som dom använder för att manipulera med folkmassor, så att dom kan döda oss alla och våra barn, medan vi ser dom som våra hjältar. Han är idol till miljarder unga över hela planet och så kommer han med dödlig propaganda åt sin regering som har kallar för Neuralink som är en brottslig döds fälla, som ska hjälpa övertyga miljarder av de samma unga vanliga folk att se de alla andra elektriska dödsfällor av det hav av alla olika elektriska förintelse apparater som något avancerad. Det är ett statligt bedrägeri som ska lura folk att testa det en enda gång och det är bara en enda gång som det behövs för att man ska bli död, under påstående av forskning och science fiction som vi ser i Hollywoodfilmer. När det handlar om att skära i folk och operera in alla möjliga elektriska apparater inklusive det påstådda avancerade Neuralink i hjärna, då handlar det om så kallade påstås forskning, som staten propagerar och presenterar som något ofarligt genom mediamarketing för att folk ska luras i att ha förtroende för regering, så att man inte inser att det är verk ställning av döds straff det handlar om.

Billionaire Wealth Increases By Over Half Trillion Dollars During The Pandemic | Chuck Collins

(https://www.youtube.com/watch?v=Rd2UKhPkizA)

Vi ser på rika hur de har det bra med massa pengar där de äger dyra bilar, båtar hus och så vidare. Vi tror att våra idoler är hjältar som hjälper hungriga. Vi vanligt folk handlar efter våra känslor och inte efter logik. Det marketing av strävan efter rikedomar genom medier, är döds fälla for oss vanligt folk och våra barn. Det förmedlas ett budskap till oss vanligt folk genom medier att vi alla kan nå framgång, som är inte alls sant. Det sista möjlighet för oss vanligt folk att bli rika är genom lotterier som lotto, Eurojack påt, Wiking lotto och så vidare. Lotterier är dragna bakom ljuset långt från ögon av vanligt folk där vi ser bara statlig maffia journalister och bild som skiftar fram och tillbaka så att man kan nästan få epilepsi på grund av det och det för att de ska kunna manipulera med dragning av rätta nummer. Vinnare råkar som vanlig ha varit på semester i Thailand och när de kommer hem till Sverige så blev de positivt överraskade. De råkar alltid spela för några kronor och de råkar alltid vara anonyma vinare av jackpot på hundratals miljoner av svenska kronor. Det finns kanske vinare av några miljoner men vinnare av hundratals miljoner av svenska kronor existerar inte i verklighet. Medier mördar folk genom att begå bedrägerier genom elektrisk förintelse av befolkningen. At begå bedrägeri med pengar är inget problem för stater. Folk som har inget att göra med brott och polisen, men som har gåt i den elektriska förintelse, är acceptabla människoliv förlöst, på grund av om dom har gåt på det bedrägeri, då betyder det att dom är inte tillräckligt intelligenta och sådant folk fiskas i masslakt av hela världens vanliga folk som är inte värdiga att leva, enligt världens makt och rika eliten, så att det som blir kvar av folk i livet, ska bli bara dom som är intelligenta. På så sätt landets befolkning stärks med smart och intelligent folk, medan trög och dom folk rensas bort ur samhället genom brott mot mänsklighet. Det är något accepterad av statliga system på samma sätt som den elektriska massmord på vanligt folk är accepterad av makt och rika eliten. Även korruption är något som går obemärkt på grund av at vanligt folk är väl dresserad att inte ifrågasätta makten. Därför i stater som är mindre demokratiska, dominerande politiska partier stjäler folks röster genom statliga valrörelse bedrägerier, som är så uppenbara medan folk inte reagerar på grund att politiker har väl

12

dresserat folk som djur att folk inte ska reagera på statlig stöld av röster. Även i det demokratiska västerländska del av värld politiker lurar folk med lögner för att folk ska ge de sin röst medan alla olika politiska partier tillsammans medverkar i det elektriska förintelse på svenska befolkning genom att aldrig uttala et ord om att folk mördas genom elektriska påstås stimulering apparater som får folk att dö och som säljs som något helt ofarligt. Det är inte bara de som medverkar i det förintelse utan det är varenda stat på den här planet som mördar var sitt eget folk som regering har valt för att mördas enligt stater. Sen jag har fötts och medan jag växte upp så det enda som jag hade att se på var Hollywoodfilmer och den ord som kännetecknar amerikanska och västvärld som demokratiskt och fritt samhälle. Inte ens elektriska stolen såg för mig speciellt som något hemskt, för det straff får bara folk som har mördat någon och jag har inte mördat ingen. Jag kommer aldrig döda någon och dessutom kommer jag aldrig gå till ett sådant land. Det kommer aldrig nå mig, trodde jag. Här i Europa finns inte elektriska stolen för Europa är civiliserad del av världen med mänskliga rättigheter och alla lika värden. Det som jag inte visste är att man kommer dö även om man får 9-volt elektrisk ström i kroppen och det en plågsam förnedrande och utdragen dödsbädd lidande i smärta och agoni. I varje Hollywoodfilm används elektriska apparater i alla möjliga skepnader som slägga för att slå de onda kriminella gäng eller mördare som är ondskan själv förkroppsligad, medan hjältar råkar tillhöra statliga militära styrkor eller poliser som räddar mänskligheten. Vissa av huvudfilmkaraktär blir torterade av långa batong elektriska chocker i över 40 sekunder och efter denna tortyr, slutar de på slutet av varenda jävla film som ledare för det postapokalyptiska samhälle som har stigit upp ur aska som Fenix. Mänsklighet är räddad. Men det är just de filmkaraktär som i verklighet skulle bli galna på grund av elektriska skador oförmögna att bli överhuvudtaget normala och ännu värre vara kapabla at bli ledare för det kvarstående mänsklighet. Det är det mediapropaganda av Hollywood underhållning som lurar oss alla och speciellt våra barn av oss vanligt folk i statlig förintelse av vanligt folk världen över på hela planet. I andra Film, huvudfilmkaraktär reser back i tiden, för at mörda vanligt folk och hjälte råkar vara som vanligt alltid vit polis som visar sig vara far till hans dotter som han i framtiden kommer skicka back i tiden, för att hon ska mörda vanliga amerikaner som har höjt sin röst mot det makt och rika eliten. Film var bra full av science fiktion allt till slutet och där på slutet blev jag äcklad. Den slutgiltiga Film epilogen lät ungefär så här. Vanligt folk börjar bli förbannad på makten (statlig orättvisa kriminella systemet) och då startar de påstås oprovocerad uppror mot systemet, där varenda en demoniserade filmkaraktär begår ologisk terroristisk attack inte på makt och rika eliten så som dom borde göra för en gångs skull. I stället begår de terroristisk attack på vanligt folk som går förbi på stadens gator. Alltså de utgår från att de individerna kommer mörda vanligt folk utan någon logisk anledning, medan de är förbannade på statens övergrep. De säger vidare att, varje uppror startar anarki som råkar leda till inbördes krig där vanligt folk kommer mördas och städer kommer sättas i eld. Film budskap är att folk inte ska sätta sig emot makt och rika eliten som har alltid rett, medan den samma makt och rika eliten begår massmord på civil befolkning världen över genom krigsförbrytelser och de mördar civil befolkning genom elektrisk förintelse av vanligt folk tillsammans med just sådan film, mediapropaganda som vänder folket mot varandra. Varför de demoniserade svarta får har inte kört buss på grupp av poliser eller politiker i stället för vanligt folk. Men vad jag kommer ihåg polis var vit neurotisk individ medan hans dotter var svart. Där har vi ännu mär av statlig skit av propaganda där de med undermedvetet suggestivt budskap visar kärlek mellan vita och svarta befolkning och på så sätt framstår de filmkaraktär som något rättvist som kämpar för vita och svarta, medan folk som reser sig mot makt och rika eliten framstår som demoner. Därför reser den dotter till den vita polis back i tiden för att hon ska stoppa uppror mot imperialister som mördar oss alla vanligt folk och våra barn i krig och civil samhälle genom elektrisk förintelse diskret. Skådespelare betalar sina räkningar regelbundet och de är världens falskhet förkroppsligad. Unga borde inte se på de som något rättfärdigt, för de är inte det. De lever sina liv i välstånd medan de samtidigt hjälper staten värva vanligt folk och deras barn i frivilligt självmord genom elektriska döds trojaner. När Hollywood hjältar filmkaraktär dör, då slutar det i ett elektriskt spektakel med elektriska urladdningar som skär genom luften. Det är suggestiv statlig propaganda som ska leda fattiga barn i döden genom media, filmpropaganda att se elektrisk ström som något ofarligt och accepterat som en jävla

13

superkraft och det är staten som står bakom och som driver det filmpropaganda för att locka och lura miljarder av vuxna, unga och barn i oavsyktigtlig frivilligt självmord. Känslomässigt gillar jag filmer men jag ser att de är en del av den förintelse av miljarder människor över hela planet. Stater är den makt och rika eliten som härskar över oss vanligt folk. Det handlar inte om rättvisa för rättvisa existerar inte. Stater straffar oss vanligt folk oavsett om vi är skyldiga eller oskyldiga. Stater straffar oss inte efter bevis på vad vi har gjort om de är inte tillfredsställda med det straff som vi skulle få. De straffar oss efter vad de tycker att vi borde få som straff. Staten är ingen högre vesen utan det är deras känslor som rasism, avsky, hat, främlingsfientlighet, anti semitism som spelar avgörande roll, för trots allt de är bara mänskliga varelser med dom alla drifter. Om vi är oskyldiga då gör de oss skyldiga genom psykologisk tortyr genom polisens intrång i våra drömmar som är polis psykologisk tortyr, som vi kan inte bevisa. Det är det polistortyr som är orsak för att många unga har begått självmord, svenskar och invandrare. Unga är sårbara på grund av att de har inte ännu insett hur ond mänsklighet den makt och rika eliten verkligen är. Istället tror de på det falska bild av verklighet, där staten och statliga institutioner, på grund av den mäktiga mediapropaganda presenterar sig som de goda och heliga med hög moral och det är på grund av den mediapropaganda som är mäktig i övertalningsförmåga at få folk tro på det, som stater vill att folk ska tro på. Den psykologiska polistortyr och insikt att de har brutit mot denna gudomliga auktoritet och rädsla för att de ska bli utsatta för utfrysning av den goda underbara samhälle, driver många unga till självmord och många har begått självmord. Vi tror att staten är ute efter at klara brott. Men det är de inte. I många fall är de ute efter att driva folk till att folk ska begå självmord och att folk ska försvinna ur samhället. Det är därför de elektriska apparater finns. De finns för att vi ska komma i kontakt med det elektriska nervgift som kommer skada vår kropps nervsystem till aska och det är makt och rika eliten världen över som använder sig av just detta metod att driva folk i graven, för at de ska kunna frånta oss det mänskliga naturliga behärskning att ha kontroll över vår beteende. Bara mentalt lidande utan skador är tillräckligt att en mental hälsa ska bli skadad. Det mentala lidande är det som stater pratar om. För stater existerar bara det mentala lidande medan skador på kroppen nämns inte någonstans. Polisen genom psykologisk tortyr få folk att insjukna i mentalt sammanbrott. När folk hör att en person har fått nervöst sammanbrott, då tror folk att det är bara psykisk dålig mående. Men det är något mycket värre, för ens mentala hälsa blir förlorad, där ens personlighet blir negativt förändrad för alltid, oförmögen att någonsin leva som en normal människa igen. Genom psykologisk tortyr framkallar polisen oro, ned stämdhet, ångest och där någonstans på grund av omständigheter kan man utveckla social fobi som är det värsta av allt annat. Den sociala fobien får en att bli isolerad från omgivning som familj, vänner och socialt umgänge med folk och det är det mest skadliga och farliga av allt annat. Då kan polisen manipulera och framkalla ett hav av slumpmässiga negativa hutande omgivning och händelser som möjliggör just det här som har hänt mig och det är att bli lurad i elektriska skador. Med psykologisk tortyr polisen gör oss mentalt sårbara för att vi ska förlora vår aktning för faror, att vi ska bli isolerade från vår omgivning och det handlar om tjugotal år av ständig påminnelse att de är varje natt närvarande i minna drömmar. Ni kan tro på att det här är inte möjligt men det är på detta sätt de har tvingat mig gå till polisstation där jag erkände allt. Mitt liv i Sverige då jag kom till Sverige som flyktning i vetskap och insikt att jag är skyldig och att det kan hända för eller senare att jag kommer ha polisen efter mig, har fåt mig till att jag föl isär mentalt i nervöst sammanbrott. Det handlar om årtionde under sådana slumpmässiga hotande omgivningar där jag såg fara överallt, där jag kan bli avslöjad. Det här är en psykologisk tortyr som jag har utsatt mig själv för genom att låtsas att alt är OK och att jag lever mitt liv som alla andra, medan jag var redan anmäld för brott, tror jag. Kanske polisen har sagt att de behöver tid för att bryta ner mig till en erkännande som var inte sant. Hade de kommit hem till mig då hade jag erkänt allt omedelbart på grund av att jag hade 100% förtroende för mänsklighet och därmed för svenska staten. De har låtit mig bada i skuldkänslor, oro, rädsla som ska bryta ner mig, för det är så folk drivs till en erkännande av brott eller vad som helst det kan bli nu. Det är det falska livet som jag har levt som har framkallat det mest farliga för mig och det är social fobi som fik mig bli isolerad som ett djur alt mer och mer. Polisen har just då börjat prata till mig medan jag sover och det var en psykologisk chock för mig att något sådant

14

är möjligt. Det var en polis psykologisk tortyr som ingen människa kan klar leva med. Det är svensk polis som skrämde livet ur mig, medan jag var på besök i Bosnien för sista gång i mitt liv. De sa till mig att jag befinner mig i livsfara och att jag måste fly till Sverige. Det var en psykologisk tortyr där svenska staten manipulerade med mig och fick mig till att jag ska handla efter deras instruktioner. Det har jag berättat redan om i blogginlägg 1. Det är vad som fick mitt förtroende för svenska staten, då jag trodde att de räddar mitt liv. Det skulle bli bättre att jag dög där nare, än att jag fick uppleva allt som har hänt mig tills nu. Det händelse i Bosnien, är det som har stängt dörren för mig att någonsin kunna återvända till mitt gamla liv. Jag vet att det finns svenskar som kan säga till mig att om jag är inte nöjd med livet i Sverige varför återvänder jag inte till Bosnien. Där ser ni att det inte går, för er svenska stat har stängt min väg tillbaka till mitt liv i Bosnien. Jag skyller inte på staten och polisen för jag vet att de hade rätt tills jag gick till polisstation och erkände allt. Det är där som all min respekt för staten och alla statliga institutioner slutar, medan inte ens i det moment visste jag att de kommer lura mig i något mycket värre. Det tåg 13 år tills de lyckades lura mig i elektrisk förintelse av min kropp. Även om jag bad polisen att jag ska bli straffad i domstol så de tillät mig ändå inte det mänskliga rättighet att bli dömd i domstol som all normal vanligt folk, så att jag kan avsluta det psykologiska tortyr och lidande. I stället fortsatte de tortera mig ytterligare i 13 år med ständiga kommentarer om mina vardagsupplevelser och ständig påminnelse att de är närvarande i mina drömmar. Varför? Bara för att jag ska bli lurad i det elektriska nekros framkallande nervgift som tar livet av mig nu. Nu lyssnar jag inte på de och jag följer inte deras instruktioner mer men det spelar ingen roll för döds straff på mig av svenska staten är redan verkställd. Det spelar ingen roll vad jag tar för beslut nu, för jag kommer att dö ändå. Sverige är inget jävla fritt land. Den är et fri land för folk som svenska staten låter leva och det är svenskar. Men det är inte bara svenskar som får leva fritt. Det är även invandrare i min omgivning som får leva fritt och det på grund av att de ska finnas som vittne som kommer motbevisa mig att jag har rätt. Det är de som kommer vara de som kommer i framtiden vitna om att de lever sitt liv i frihet och att alt det som jag har sagt är rena fantasier som är inte möjliga i verklighet. Där med kommer jag bli motbevisad. På så sätt blir jag ensam om mitt horribla liv som har slutat i katastrof, medan invandrare kan vitna om att de har det bra i Sverige och på så sätt är jag bara en individ som blir inte trodd på. Min röst blir inte trovärdig då jag har psykiska problem och dessutom fick jag vård i svenska psykiatriska vården för psykiska problem. Det är så det statliga tortyr begås på vanligt folk. På så sätt blir jag demoniserad. Jag kan aldrig bevisa något av statlig övergrep på mig. Jag har blivit utsatt av svenska staten för Isolering och demonisering på samma sätt som i Julian Assange fall. Det polistortyr genom det röstövervaknings teknologi kan jag inte bevisa, men det här är vad som alla vanliga människor blir utsatta för. Det är så polisutredning går till på hela befolkningen över hela planet. Folk tror på att de har mänskliga rättigheter tills de råkar illa ut. Även om folk är stabila, vad är med deras barn? Det teknologi måste avslöjas för vanligt folk, så att folk blir medvetna om verklighet som de lever i och det för deras barns skull. Rättvisa på den här planet Jorden kommer råda då det övervaknings teknologi blir avslöjad för vanligt folk. När vanligt folk får det i sina händer och börjar använda det för att kunna komma i drömmar på makt och den rika eliten och i drömmar på deras barn på samma sätt som de kommer i drömmar av oss vanligt folk och drömmar av våra barn, det är då mänsklighet kommer bli rättvist. Folk måste få veta om hur dödliga elektriska apparater är som säljs som något helt ofarligt. Om folk visste vad det innebär om de blir skjutna med Taser av polisen då hade de aldrig käftat mot polisen. Vi vanligt folk som följer strikt statliga lagar är hjärntvättade folkmassor, medan kriminella gäng är beväpnade styrkor som skiter i staten. Vi borde inte se på kriminella som på något negativt då verklighet inte är sådan som makt och den rika eliten beskriver för oss genom sin media. Kriminella individer och kriminella gäng är den rättvisa som stater förtjänar. För mig de är hjältar som är splittrade tack vare den statliga mediapropagandan. Jag vill förena de genom att jag säger nu den sanning som de borde få höra, där stater mördar oss vanligt folk oavsett om vi är kriminella eller inte och oavsett om vi begår brott eller inte. Kriminella mördar varandra på grund att de har blivit manipulerade av hela statliga system och mest av polisen som obemärkt är närvarande i inte bara i deras drömmar utan i deras hela övriga familj medlemars drömmar. Polisen kommer använda det som finns i deras mentala sinnen emot de.

15

Till exempel de viskar till kriminella att den ur motsatta kriminella gäng redan förbereder att begå mord på de. Den människa som har fåt hör det på extremt låg volym kommer inte uppleva det mening som om någon har sagt det till de, i stället kommer de uppleva det som sin förmåga att tänka. De kommer uppleva det som sina egna tankar och efter det kommer de handla efter insikt där de känner sig hotade till livet. Det här är verklighet som vi lever i. Jag skulle rekommendera till er som är kriminella några råd även om jag är medveten att jag är ingen expert att ge råd till folk. Utsätt er aldrig för fara, i stället gör allt i er makt för att skydda er, era vänner och er familj. Käfta inte med polis på grund av att polis har staten bakom sin rygg. Om de dödar er, då kommer de bli belönade av regering för deras prestation att eliminera ännu en kriminel ur samhlle och den levande värld. De kommer aldrig bli straffade för mord på är. Fly inte från polisen på moped för det är vad polisen vill att ni ska göra. Ni kommer dö i mopedolycka som är bara en ursäkt som fråntar polisen allt ansvar. Följ instruktioner till punkt och pricka som poliser ger till er. Poliser är mördare som saknar all moral. De är statens hand som tar livet av folk på alla möjliga sätt. Om ni vill hämnas på de, då ta i era händer elektrochocker Stun Gun och sikta på deras familj på samma sätt som de siktar på er familj. Jag lovar er att det straff är döds straff. Ingjut helvete och mörker i deras liv så att de lider på samma sätt som jag lider och även ni och era barn i framtiden kanske. Även medier på varenda mediakälla är ännu värre mördare som lurar och demoniserar er på alla möjliga sätt. Ingen siktar på journalister, som skyddar sig själva genom att till 100% driva och manipulera med vanligt folk genom den falska bilden av verklighet där dom lurar vanligt folk i falsk känsla av säkerhet genom lögner och ännu mär av lögner, för att folk aldrig ska se dom som dom skyldiga för folks död och avslutat liv. Jag tycker att de borde få det straff med elektrisk förstörelse av deras nervsystem så att vi kan se hur länge de kommer klara vara tysta om det förintelse av vanligt folk genom elektriska trojaner. Staten politiker med hela statliga system slår där det gör mest ont och det är på våra barn genom polisen, psykiatriska vården, allmänna vården, medier och så vidare. Hela statliga system är emot oss alla vanligt folk inklusive er kriminella. Spräng inget och mörda inte varandra. I stället att ni ska skjuta varandra och stället att skjuta på oskyldiga okända förbipasserande vanliga folk, så, ta i era händer elektrochocker Stun Gun och slå på makt och rika eliten, för det är det sätt som de mördar oss vanligt folk på. Var alltid medvetna om vad psykiatriska vården är för något, när ni väl har börjat må dåligt psykiskt. De och deras jävla familj är de som mest förtjänar att de ska utsättas för elektriska chocker. Sikta på psykiatrer och psykologer för de är det som kommer lura er i döden tillsammans med polisen på ett eller annat sätt och det är dom som mördar vanligt folk lagligt åt regering genom statliga system. Politiker alla tillsammans medverkar i mord på oss vanligt folk och det finns ingen skillnad mellan de, även om de drar en teaterföreställning for oss vanligt folk att de är emot varandra. De ger oss smulor genom sitt politiska program, för att lura oss för att vi ska rösta för dom, medan de skyddar förintelse på oss och våra barn genom att göra alla olika förintelsesystem osynliga för oss genom censor och fullständig media tystnad. De vill inte ge oss grundläggande mänsklig rättighet att vi ska ha rättighet att få leva att vi ska få kunna leva våra liv med våra barn i säkerhet. De är det ondska som gör all den massakern på vanligt folk möjligt, medan de ljuger oss rakt i våra ögon. Sikta på de och deras jävla familjer med Elektrochocker, för offentligt det elektrisk chock är påstås bara stimulering av nervsystem och inget brott, så att de ska börja ge oss vanligt folk säkerhet där vi och våra barn ska inte behöva riskera att bli mördade. Det är vad som händer med oss alla. Vi och våra barn mördas. För makt och rika eliten finns ingen som är oskyldig. Alla är vi skyldiga i deras ögon om staten vill likvidera oss. Elektriska skador är porten till helvete som öppnar sig bara för den som är skadad och den helvete slukar folk som är skadade levande. De fråntog mig mänsklig rättighet till fysisk hälsa. De fråntog mig mänsklig rättighet till psykisk hälsa. De var ute efter min själ. Även den har de tagit från mig med de skadorna och nu dör jag. Jag är arg, förbannad och vansinnig av vrede på grund av det lurendrejeri statlig genocid orättvisa och det statliga dödsstraffbedrägeri som har begåtts på mig. Det där som jag sa att jag skulle må bra psykiskt om jag hade fått medvetet ryggrads nerv avskuren över den skadade del av kroppen, hade inte fungerat på grund av att jag inser nu att skada sprider sig inte bara genom ryggmärg utan den sprider sig upp genom hela kroppen, huden och muskler. Den skada har spridit sig nu även till nerver som var inte skadade och även de nerverna har

16

blivit förändrade på så sätt att de torterar mig nu fysiskt och psykiskt där jag brinner i smärtor och lidande i agoni till döds. Jag förlorar alltmer av känsel i kroppen och det är det värsta känselbortfall som är både psykiskt och fysisk tortyr. Den skada klättrar upp mott mitt huvud. När jag sa i början på allmänna vårdcentral att nervskada sprider sig uppåt då låtsades de bli förvånade och ovetande att nervskador kan sprida sig uppåt. De sa att nervskador kan bara sprida sig neråt genom kroppen på grund av att et nerv kan har blivit klämd. At nervskador sprider si uppåt genom kroppen förblev de låtsas ovetande. Däremot läkare sa till mig att jag ska få remis till nervkliniken där mina nerver kommer skannas med låg elektrisk strömstyrka i en och halv timme. Den läkaren var muslim från mellanöstern någonstans tror jag. Om jag hade varit en hans vän eller om jag hade varit hans släktning, då hade han aldrig velat skicka mig dit för att jag ska skadas till döds för en andra gång. Det här är den största bedrägeri i mänsklighetens historia som 99 % av världens civila befolkning har blivit manipulerade av världens makt och rika eliten att folk ska tro på just i det här falska övertygelse, att jag ska anta att den doktorn från Mellanöstern med muslimskt namn kommer hjälpa mig efter som vi vanligt folk antar att vi är bröder då vi båda har namn som tillhör samma religion. Den här falska övertygelsen är standard för alla religioner på hela planet. Majoritet av världens all vanliga folk är lurade att tro på det här falska bedrägeri övertygelse, som vi alla har blivit dresserade som djur och indoktrinerade av våra politiker genom utövande av religion för att dom ska kunna behålla vårt förtroende för dom genom den bedrägeri symbol nationella identitet, medan dom dödar oss lagligt genom statliga system tillsammans med alla andra existerande regeringar på den här planet och till och med tillsmans med påstås fiende sida med den andra religion. Våra politiker genom den hela statliga system och speciellt genom medier hetsar upp oss vanligt folk genom religion där vi påstås är bröder, medan dom håller tyst om att dom dödar oss och våra barn även om vi är deras eget folk. Så, det som motbevisar alla sådana falska övertygelser, är det brott som jag har blivit utsatt för av hela den världens makt och rika eliten tillsammans. Den osynliga sanningen för vanligt folk är att kompletta sjukvården i Muslim del av världen mördar hela sin befolkning på samma sätt som hela västvärlds sjukvård mördar sin egen befolkning och samma sak begås över hela planet. Om du har blivit lurad i döden genom någon av alla makter och rika elitens förintelsesystem, då blir du fortsatt mördad oavsett i vilken land du lever i på den här planet och det spelar ingen roll att doktor har samma namn som du har. Dessutom angående religion, så jag har gått förbi den doktor och hans fru i mataffär i Uddevalla, så har dom sett mig. Hon såg på mig och sen på honom och då skrattade hon så där cyniskt. Jag kan bara föreställa mig vilken konversation dom har haft om mig, med tanke att jag har berättat för honom om att jag blev skadad av den elektriska apparaten. Som ni kan förstå så har jag blivit utsatt för brott. Jag har gått in i makt och rika elitens elektriska förintelser system och jag kommer snart att dö på grund av den. Men i och med att jag har blivit skadad till döds genom elektrisk apparat på 9-volt som faller under sex påstående av användnings syfte och nu plötsligt på grund av världens makt och rika elitens skapade fördummar bland vanligt folk om sex, nu faller all skam och skuld på mig, där jag framstår som någon slags av sexgalning. Att jag hade levt ett helvetesliv från barns ålder och fram tills nu, fins inte någonstans. Så det första som föll i mina tankar när jag såg på dom och övriga folk i mataffär som plockar den mat som dom tänker köpa, var den samhällets hierarkidelning i klassamhälle av mig som en civil vanligt individ, honom som regering anställd auktoritet i sjukvården och övriga vanliga folk som presenterar den normala respekterade landets befolkning, som jag ska vara rädd för så att dom inte ska skratta åt mig för jag har skadat mig av sexleksak, som jag kommer att dö på grund av. På sätt och viss har jag skämt ut mig framför den doktor, när jag berättade om den elektriska döden. Hans fru bar huvudduk och nu när dom vet om den bisarra händelse som har hänt mig, så har jag nu förödmjukat mig själv och jag har skämt mig ut även för dom och nu skäms jag för den hela muslimska världen population, på grund av brott som jag har blivit utsatt för och som inte är mitt fel. Han och hans fru med huvudduk utstrålar stats vård auktoritet, heder, hög moral och så vidare, för hela världens muslimska och min bosnjak muslimfolk som är friska och oskadade. Samma sak gäller för kristna och alla övriga religioner. Det här är det världens makt och rika elitens nationella identitets kollektiva hjärntvätt genom religiösa tillhörighet som makt och rika eliten vill att vi ska bara få se. Offentligt dom båda har hög moral medan jag inte

17

har det, medan han försökte skicka mig in i döden för andra gången. Är religion mer viktig, än mitt liv, min rättighet att få leva? Inte för mig definitivt. Vilken moral har dom, hur viktig är den religiösa och nationella identitet nu när man förstår att sjukvården skickar vanligt folk i döden i muslim del av världen, på samma sätt som sjukvården skickar folk i döden i västvärld och samma ska pågår även i övriga hela världen? Det som jag säger, är att vi vanligt folk ska förenas genom vårt intresse som är att skydda livet av oss och våra barn, tillsammans oavsett vilken religion vi må tillhöra. Vi ska inte della oss genom religioner, för det är vad världens makt och rika eliten har dresserat oss genom tusentals år genom den mänskliga historien, bara för att dom ska kunna döda oss och våra barn och samtidigt att vi ska bli trogna till dom. Det är det som jag säger att alla de som tjänar åt staten tillhör de alla till statliga system, oavsett vilken ras och religion de må tillhöra. De som är anställda i statliga institutioner begår det brott på oss vanligt folk, medan vi alla som är vanligt folk blir vidare skickade till ytterligare kropps och nervsystemförstörelse oavsett om vi är svenskar eller invandrare, kristna eller muslimer och så vidare. Även en doktor som var svensk på allmänna vården har villat skicka mig till nervklinik där mina nerver ska skannas med elektrisk ström med elektrisk ström i en och halv timme. Jag vågar inte ens gå till läkare undersökning mer för att ta BMI test eller ta blodprov på mitt blodvärde eller testa mig för diabetes, får jag vet att mitt blodvärde är inte bra, på grund av Seroquel som är statlig brott som är lösning för annan statlig brott elektriska skador som elektriska trojaner som har framkallat hos mig genom att skada mitt hela nerv system där jag dör nu. Även Seroquel och Ziprexa är brott, att ge till folk på grund at den slår ut ämnesomsättning totalt och samtidigt ger övervikt som blir med tiden bara värre. Att få veta att jag har fåt även diabetes redan nu, skulle bara förvärra det fysiska och psykologiska tortyr som jag går igenom. Elektriska skador som jag har är statlig genocid som ursakar dödligt problem, medan Seroquel och ännu värre Ziprexa är lösning på problem, där man får smärt lindring och samtidigt gör de mediciner slut på ens liv genom at framkalla diabetes som kommer tvinga mig till amputering av kroppsdelar. Fast hos mig går det inte amputera halva kroppen som betyder att jag är döds dömd redan nu. Jag blev skadad ungefär några dagar innan 2015-09-07 och då hade jag bara en dömning i 1 cm i diameter medan med tiden har skada spridit sig till 70 % av min kropp. Där jag hade domning har jag förlorat delvis känsel helt, medan nerver som var friska då, är nu skadade och det smärta lidande i agoni och obehag på grund av de nerver som jag har förlorat känsel i och de nerver som håller på att dö, tar livet av mig och det framkallar en vrede där man vill skrika av vansinne utan någon anledning utom att nerver är skadade av elektrisk ström. År från år blir det 8 gånger värre. Föra sommars lidande i agoni, går inte jämföra med det lidande i agoni som jag går igenom nu. Den här semester är inte likt något som jag har upplevt någonsin i mitt liv tidigare. I och med att min kropp har hunnit förfalla i så stor omfattning så har även min psykiska lidande hunnit bli outhärdligt. Det här att jag skriver hjälper mig att jag får utlopp för mina känslor i döds bed lidande. Det är som någon slags hämnd som ger mig tillfredställelse för moment. Men mitt lidande slutar inte nästa dag för att jag har skrivit om det i blogginlägg. I stället nästa dag blir lidande ännu värre och jag torteras fysiskt och psykiskt på nytt medan hela världen låtsas att jag är osynlig och att det här genocid genom elektriska förintelse på vanligt folk pågår inte i verklighet. Smärta har stigit upp i en skala av fysisk lidande där jag klarar inte längre hålla mig i livet som en normal människa. Jag vrider mig i smärtor och obehag som tar livet av mig. Jag vill fly någonstans men oavsett var jag går så finns smärta inuti i min kropp. Jag vrider mig i smärtor, obehag och svår andning på grund av skador och lidande. Jag vill gråta men det går inte att gråta. Folk som är döende gråter aldrig. Det är den som kommer förlora den som kommer att dö, är den som klarar att gråta. I början på semester hade jag sådan smärta att jag stirrade runtomkring i rummet med svår andning i smärtor och det kom ett moment då jag vill ta gifft bara för att det lidande ska upphöra. Den medicin Seroquel staten representerar under falska påstående som allt annat. Jag ska säga till er vad det skit är för något. Den är sammansatt av olika kemiska ämne. Det finns ett kemiskt ämne som ska lindra smärta som nerver skadade av elektrisk ström bombarderar och attackerar hjärna med. Det finns ett kemiskt ämne som sover ner en ungefär på samma sätt som när man blir nedsövt innan operation. Inte i så stor dos men det fungerar ungefär på det sätt. Det finns et kemiskt ämne som framkallar omänsklig hunger några timmar efter man har tagit det

18

medicin där man känner sug efter socker och fät mat. Det borde inte finnas i det medicin men det handlar om det osynliga statliga brottet. Det finns i som tillsats för att man ska gå upp i vikt och på så sätt blir man skadad med övervikt som leder till diabetes. Meningen är att det medicin tillsammans med elektriska skador ska ta livet av folk som tar de som smärt lindring. Jag tror att det finns även kemiskt ämne som slår fullständigt ut ämnesomsättning så att kroppen slutar bränna fett.

Oavsett om jag äter nyttig mat så spelar det ingen roll, då min övervikt bara blir större och större. Det finns et ämne som gör mig extremt tröt så att jag klarar varken att promenera eller träna så att jag inte kan förbrnna fät med träning. Då förstår ni att staten mördar oss genom elektrisk ström och genom mediciner som ska ge oss smärtlindring för de elektriska skador som stater är skyldiga för. När det kommer till att staten mördar vanligt folk då säger makthavare att det är konspirationsteori. Hur stater behandlar oss som mig på samma sätt behandlar stater varandra. Därför kommer alla världens politiker i konflikt med varandra och det konflikt kallar de för sina statliga intresse. De mördar oss vanligt folk tillsammans. Men när de ska kämpa mot varandra och när deras livär i fara, då värvar de det samma vanliga folk som de mördar i sin konflikt som soldater och så vidare. Stater mördar oskyldigt folk och när de mördar folk då är konspirationsteori bara ännu ett till verktyg av fördomar. Det här som jag upplever nu är skrämmande upplevelse med oro skräck och fasa. De har förändrat min bild av mig själv där min bilda av min kropp och mitt psyke är nu missbildad totalt. Det är inget normalt liv. Jag lever mitt liv under fullständigt onormalt livs villkor, full av fysisk och psykisk tortyr i lidande där jag faller rätt mot mentalt sammanbrott på grund av bara elektriska skador som ingen uttalar et ord om. Jag kan inte vända mig till någon för att få hjälp. All medier som jag har kontaktat världen över inklusive medier i Bosnien avvisar mig på samma sätt. Jag kan inte gå till polisen, för polisen har stoppat mig från att jag ska kunna driva polisanmälan av det brott som jag har blivit utsatt för, vidaretill domstol. Allmänna vården skickar mig till ytterligare förstörelse av min kropp på Nervklinik genom Neurografi EMG. De ända som är villiga att lyssna på mig är psykiatriska vården som är de som leder folk i graven och de kommer jag aldrig gå till även om jag dör. Faktiskt meningen var att jag ska säga alt det här som jag har skrivit i blogg till den psykiater som har get mig en tid till besök hos honom först efter några månader då jag skrev den första utlopp för mina känslor. Meningen var att jag ska skylla på de där jag säger alt det som jag har sagt så att han kan ringa till polisen där han skulle klassa mig som en fara. Det är så patienter som har blivit skadade av deras dödliga trojaner brukar vanligtvis agera och det är den nästa fela där de låser en i mental sjukhus för altid. Men jag tåg rett beslut för jag insåg att det är staten som mördar folk och även mig. Psykiatriska vården säger att psykisk sjuka inte är medvetna att de är sjuka psykiskt medan psykiatriska vården psykiatrer och psykologer kan se det på patienter. De är normala och kapabla att se om någon är sjuk utan att man är medveten om det. Hur ens man gör so spelar det ingen roll, för ens röst kommer att inte bli trovärdig. De påstås bryr sig om folks psykiska välbefinnande medan de mördar folk med elektrisk ström. Staten är ondskan själv. Att folk mördas av stater genom krig är inget som någon av makthavare och rika eliten bryr sig i verklighet om. För makthavare handlar det om att komma åt länders nator resurser som de ska exploatera och mänskliga liv betyder inget för de. De vill frånta oss själva livet och genom psykologisk tortyr fråntar regeringar oss vårt liv. Men det är inte det värsta. De är ute efter att frånta oss även vår själ. Och med de apparater skadar de oss och det är skador som fråntar oss vår själ. Man bokstavligen är död mentalt och känslomässigt. Utåt när folk ser på en som är skadad så tror folk att det är en hel människa men känslomässigt är man redan död, då man är oförmögen att känna att man lever. Med tiden blir det bara värre och värre. Det är inte så att man är en fara för sin omgivning för man är inte det. Det är känslor där man känner ångest, rädslan, fysisk och psykisk lidande overklighetskänsla som man kan bara känna. Det er elektriska skador som tillverkar det lidande i agoni, dag och natt utan något verklig anledning eller problem i livet. Det är den kemiska obalans som skadade nerver tillverkar. Kroppen kan inte fungera normalt med skadat nervsystem. Utan nerver kroppen dör och det är det straff som stater vill ge oss vanligt folk. Man kan inte känna glädje, man kan inte känna lycka inte ens för en sekund. Man kan aldrig bli glad och man kan aldrig skratta för det som man känner är kroppen som förlorar känsel och dör. Jag känner att jag brinner inne i kroppen. Statlig fysisk och psykologisk tortyr, är ett väl

19

genomtänkt system för att förstöra, krossa och driva en människa till vansinne, där man som är måltavla för statlig övergrep till slut antigen begår självmord eller om man klarar inte begå självmord då går man på allt som staten vill bara de slutar med det tortyr för det gör unt i själen. Det funkar bra i statens fördel när man vet att man har begått fel. Men när man vet att man har rätt som i Julian Assange fall då är han stark. De vill att han ska erkänna sig skyldig genom att utsätta honom för psykologiska tortyr och påfrestningar. Jag skulle våga slå vad om att Stor Britannien torterar honom med den röstteknologi för det är där han skadas värst. Det tillsammans med isolering i en liten fängelsecell tar livet av honom. Jag är ledsen att säga det, men jag tror att det inte kommer sluta bra för honom, på grund av att stater är kriminellt nätverk som dömer sina medborgare medan de själva mördar var sitt folk diskret. Genom krig, mäktiga politiker mördar män, kvinnor och barn och det bränsle som driver deras vansinniga massmord är deras hat och fördomar. Mänskliga rättigheter existerar inte i krig och mänskliga rättigheter existerar inte i fredstid heller, även om alla existerande politiker utger sig att det är just de som är våra frälsare, så ljuger de alla. De kör över folks mänskliga rättigheter med våld genom krig, medan i fredstid använder de sig av sin kriminella medier hand på sådant sätt att de spelar på våra känslor genom att uttala negativa och nedvärderande ord mot allt och alla som motsätter sig deras sätt att tänka på och på positiv sätt ljuger de oss rakt i ansikte för att vi ska ge de vårt stöd och att vi ska rösta på de i nästa parlamentsval. Statligt system är ett förintelsesystem av vanligt folk och oavsett vem vi röstar på så är vi alla förlorare i förväg, på grund av att de har berövat oss det grundläggande rättighet att vi vanligt folk och våra barn ska leva våra liv i säkerhet. Vi vanligt folk blir mördade av stater genom krig och vi blir mördade i oändligt större omfattning i fredstid i civil samhälle genom statliga system helt lagligt. Grejen är den att de har dolt det förintelse på män, kvinnor och barn under påstående att mord är vård som de ger till folk. Media propaganda är extremt verksamt där medier uttalar genom medier positiva uttalande om det nu handlar om mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter. Men i slut endan alt det är bara lögner som vi vanligt folk har ingen nytta av. Den svenska staten har lett mig till världens ende och slutet på mitt liv. Här ser man hur de har påverkat minna beslut på negativ sätt genom fysisk tortyr och psykologisk tortyr. Jag har börjat dricka alkohol för att bedöva smärta och dödsångestt. Jag röker en pack cigaretter om dagen. Jag även snusar samtidigt medan jag röker. Jag var människa som har tränat 5 dagar i veckan regelbundet och jag sprang på lopp banna i halv timme. Nu klarar jag inte träna. Jag klarar knappt gå för min kropp förfaller. Jag har förlorat styrka i kroppen. Det här är världens största förnedring av mig. De har kastrerat mig. Jag kan aldrig leva mer med en kvinna dels för att jag har förlorat känsel dels att det enda som möjlig kvinna skulle höra av mig är mina klagomål på hur jag dör. Jag har förlorat min identitet som man. Jag är inte ens en man längre. Men det tänker jag inte mer på längre. Min största problem är att jag håller på att dö och bli galen på grund av det lidande i agoni. Det här är det tortyr på fysiskt och psykologiskt sätt samtidigt som staten är i full gärning att eliminera mig ur samhället på ett eller annat sätt, så kommer jag försvinna till slut.