Avslöjar statlig brottslighet: en analys som måste läsas – blogginlägg 11

1

Psykiatriska vården är ingen sjukvård. Psykiatriska vården är regerings förintelsesystem institution av civil befolkning vuxna, unga och barn, där dom mördar folk helt lagligt. Psykiatriska vården är en döds fälla, som avslutar folks liv genom att kasta deras liv i mörkret för resten av deras liv. De ljuger för folk. Psykiatriska vården är ett statligt slakteri av folk som staten ser som ett hot. De kan jämföras best med asätare som tar hand om folk åt staten som ska straffas med döds straff. Omfattning av förstörelse och förintelse av en individ som psykiatriska vården tillsammans med polisen åstadkommer på en beror på sårbarhet av den individen. Ju mer har man lidit i sitt liv, desto mer ska det användas mot en som ett vapen som de använder för att dra en när in i graven, medan man förväntar sig att man ska behandlas humant av staten. För det är det bild som staten sprider i medier, där de påstås straffar brott och skyddar offer som är utsatta för brott. Utåt i första hand, tror man på att allt det regerings propaganda byggt på fullständiga lögner, där vi tror på att det är förmildrande omständigheter för en, därför finns ju psykiatriska vården för att de ska hjälpa folk, tänker vi. Fel, det vård som man har fått i årtionde var ingen vård utan det var förintelse av ens psyke av polisens och psykiatriska vården sida tillsammans. Det är så de tar livet av en, det ser bara ut som att de ger vård till folk. Det är hemligheter som man inser inte förrän det är för sent och det är bara möjligt tack vare att stater inklusive med alla tänkbara statliga myndighet instanser håller tyst om det avrättningsmetod. Att man har fått mer än halva kroppen död på grund av de olika elektriska dödliga trojan apparater, skyller staten det på att man är psykisk sjuk efter som man hör röster. Det är på detta sätt staten mörklägger och döljer mord efter mord som staten begår på vanligt folk, vuxna, unga och till och med på barn. Hur ska vi veta att de alla elektriska apparater är dödligt när det existerar ingen varning, ingen information någonstans på planet att det kommer ta livet av den människa som testar det. Det är faktiskt väldigt enkelt hur staten mördar folk. De har legaliserat pornografi som är en dödlig fälla i sig för mänskligt psyke och där har de lagt ut farliga grejer som är dödliga. Sen säger de att folk är vuxna och alla har sunt förnuft. Sen kommer de med våld in i ens drömmar och slår ut ens sunt förnuft genom att tvinga en till medicinering genom psykologisk tortyr. De lägger allt ansvar på vanligt folk från 18 år och uppåt, som har rätt att köpa dödliga produkter. Även om de är 18 år, så är de ändå fortfarande barn som har inte hunnit bli vuxna i sitt mentala psyke. Jag har sett i medier på tv och tidningar kirurger som varnar för att folk skadas med et typ av sexleksaker. De varnar för et speciellt produkt som kan orsaka skador på nerver. I detta fall är det så att man använder sina händer där man har kontroll och man kommer inte skada sig eftersom, om man håller en kniv i sin hand riktad mot sin egen kropp och man trycker lite lett, men man kan inte stycka kniv genom huden, efter som man använder inte sina händer för att gå över den smärt tröskel för det gör ont och då stannar man. Därför skadar vi oss inte. Män i detta fall, varnar kirurg för nervskador för att folk ska bli vilseleda i att se detta som den enda farliga produkt som kan skada nerver medan han inte varnar för elektriska apparater som gör inget annat en bränner nerver och kroppsvävnad till aska och det hela kroppen precis som om man hade blivit utsatt för militärt nervgift. Det är medvetet och det är det är den enda syfte med den varning, för han gör en reklam åt staten och han er en ur det statliga systemet, där han bidrar med sin doktorstitel auktoritet till att övertyga befolkningen in i folkmords döds fälla. I det här fall har de lurat en till att man ska tro på att man testar en stimulering apparat, nerv smärtlindring eller att man ska få träning av muskler genom elektrisk ström på 9-volt. Så när man har kopplat det trojaner och när strömmen börjar flöda genom kroppen, då finns det ingen smärttröskel eller smärtgräns som skulle kunna varna oss för att vi just håller på att skada oss till döds, efter som vi upplever det elektriska spänning på 9-volt, inte som

2

smärta. Det gör inte ont alls. Man skulle klara många gånger mer starkare elektrisk spänning för det känns som svagt elektriska impulser. Men det här stannar inte på huden utan skär rakt igenom kroppen. Vi klarar många gånger högre strömstyrka men våra nerver klarar inte det, på grund av att vårt nervsystem alstrar oändligt mindre naturliga strömstyrka som kroppen tillverkar naturligt och skickar elektriska signaler till hjärna för att vår mänskliga kropp ska kunna fungera normalt. De som säljer de apparater säger att kroppen använder sig av elektriska impulser och att de apparater skickar elektriska impulser på låg strömstyrka som skadar inte kroppen. I och med det, ljuger de för folk rätt i ögon och det använder de för att lura folk in i permanent evigt döende tillstånd som på slutet kommer leda folk även i fysiska döden. Nerver är tunna trådar som bränns av den påstådda svaga apparat elektriska impuls på 9-volt, som är i jämförelse med kroppens egen strömstyrka tusen gånger större än kroppens produktion av elektriska impulser, medan i fal med ECT från 450 till 700 volt, är miljon gånger större elektrisk strömstyrka gentemot kroppens naturliga produktion av elektriska nervsignaler. Därför har alla existerande världens regeringar hittat den gräns på 9-volt, som kommer bränna alt i sin väg genom kroppen, medan man inte kommer dö på en gång. Man ska i stället dö en utdraget död i åratal med medicinering av psykiatriska vården. Det är ett startskott för slutet på ens liv. Det är enda syfte av existens av de alla elektriska apparater. Staten använder det som supplement som är andra halvan av deras polisprat till oss med ord genom V2K Psykotroniska vapen, injicerade röster i huvudet. De mediciner som man tar för psykisk påfrestning, som polisen utsätter en för genom vålds inkräktning med ord i årtionde, är en helhet av psykologiska Proxykrigs föring av regering på civil befolkning och de skador som de apparaterna orsakade är en permanent kropps död på fysiskt och mentalt sätt, där man även får permanent psykisk sjukdom på grund av elektriska skador. Alt det tillsammans använder polisen som ett verktyg för förintelse av en människa och allt det tillsammans till slut fråntar förstånd från en människa. På så sätt förvandlar dom normalt folk som var friska fysiskt och psykiskt, till folk som är fysiskt och psykiskt sjuka samtidigt. När man på grund av lidande börjar begå vardagliga små fel med vredes utbrott, där man skämmer ut sig själv på grund av lidande i pågående dödsprocess, då framstår man som psykiskt sjuk, för man är bokstavligen psykiskt sjuk på grund av att hela kroppens nervsystem dör progressivt alltmer och det nervsystem pågående död, framkallar all slags psykologiskt tortyr dygnet runt som får oss att vi begår felsteg om och om på nytt. Så, det är regering som har utsatt oss för dödligt brott. Det är regering som har gjort oss psykiskt sjuka och i och med att vi beter oss galet, så kallar världens regeringar vår nervöst sammanbrott och oss som individer för psykiskt sjuka, men dom uttalar inte ett enda ord om att vår galenskap beror på grund av brott som vår regering har utsatt oss för genom statliga system. I stället har dom byggt fördomar för psykiskt sjukt folk, på så sätt att när vi försvarar oss genom att berätta för världens befolkning om det brott vi har blivit utsatta för, som tillexempel jag genom den här blogg, då kommer ingen av vanligt folk på den här planet tro på oss eller mig. Som ni ser det är ett idiotiskt bra genomtänkt förintelsesystem av världens hela planetens population, där varje regering mördar sin egen befolkning vuxna, unga och barn och det gör alla världens regeringar tillsammans och på samma sätt. Alla dom tillsammans uttalar inte ett enda ord genom alla slags medier om den pågående elektriska förintelsemassaker på vanligt folk världen över, i stället reklamerar dom det som något helt ofarligt, för att nya generationer av unga ska gå i samma död som jag har gåt i och så fortsätter den genocid eller brott mot mänsklighet som begås på vanligt folk världen över, helt lagligt. Nu är jag psykiskt sjuk men jag är fortfarande klar i mitt sinne. Den här tortyren är tortyr till döds. Det har drivit mig hittills till att jag skrev den här hela blogg. Nu har jag ingen kontroll över mig efter som min kropp är sprängd i små bitar, på samma sätt som när soldater har blivit sprängda av en mina där de har förlorat kroppsdelar. Skillnad mellan de och mig, är att de saknar lemmar medan jag ser hel ut. När deras kropp har läkt, då antar jag att de har ingen smärta

3

som påverkar deras hjärna på så sätt att det framkallar psykiskt lidande till döds, medan hos mig är det exakt det motsatta, där skador torterar mig till döds och som kommer få min kropp att dö även fysiskt och då dör jag även bokstavligen och blir begravd på en av svenska kyrkogårdar. De folk som har krigsskador med amputerade armar och ben, kan sova normalt, medan jag inte kan det. De är normala medan jag nu är inte det. Jag andas döden på fysiskt och mentalt sett. Det var hela tiden den mordiska planen, av den svenska regering genom statliga system som dom vill ge till mig. De har dödat mig genom polisen, psykiatriska vården, allmänna vården, genom medier och så vidare. Genom medier har de lurat mig i det död tack vare deras fullständiga eviga tystnad och censor om att elektriska apparater på 9-volt är döden själv, om man luras i att testa dom en enda gång i sitt liv och jag har blivit lurad. För att jag inte ska upprepa samma sak om och om igen, så är det så klart att det folkmordredskap är möjlig bara tack vare att politiker tillåter det och att de låtsas som om det inte existerar. Sen har de kamouflerat det hela elektriska förintelse under dussin olika påstående av användning syfte och gjort det tillgängligt även i skepnad av dödligt vapen ett verktyg åt polisen som de har namngett för Taser. De har gett det verktyg till psykiatriska vården som de kallar för ECT, som påstod vård. Sen om man begår inte brott och om man mår inte tillräckligt dåligt psykisk, så att man undgår Taser och ECT, då har de lagt det i sex segment och där gick jag in i döds fälla och nu dör jag. De har med ord manipulerat med mig, så att jag ska hålla mig i isoleringen och tack vare ensamhet och det hjärntvätt som de har utsatt mig för i 13 år natt efter natt, år efter år så förlorade jag alla mänskliga drag. Det är därför jag har testat det. Jag blev lurad som alla andra. Går man inte i det fälla, då finns det under påstående av träning av muskler, det finns under påstående av smärtlindring 9-volt som bränner de nerver som folk har smärta i och då får dom nerv och kroppsvävnads död och allt det andra som jag har berättat om. Det värsta är att de blockerar mig nu medan jag dör. De stoppar inte www.Sinful.se massmördare, men de stoppar mig från att mitt vittnesmål av min pågående död, inte ska komma ut till vetskap åt världens civila befolkning på den här planet Jorden. Jag kan inte känna glädje för en enda sekund. Jag kan inte skratta någonsin igen, på grund av att det nerv död, kroppsvävnads död, den eviga smärta, slår sönder min hjärna för jag dör ju fysiskt och mentalt. Jag kan inte leva men jag klarar inte begå självmord heller. Jag vill leva, men för något liv finns inget utrymme för mig. Har jag verkligen förtjänat det här straff av svenska makt och rika eliten, för brott som de tillät mig inte att jag ska avtjäna i fängelse. De påstår och de utger sig för en demokrati som kämpar för mänskliga rättigheter. Kolla vad de har gjort mot mig. De gör det mot min son. De gör det här även mot er och era barn med. Det här var ett kort blogginlägg som har blivit driven ur mig med lidande på grund av mi pågående döds process. Alla dom här ord drivs ur mig med tvång. Tack till er om ni läser min blogg.